Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2022 o 20:14 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:14 - 20:16 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pán predseda, chcem ti poďakovať za vecné vystúpenie, v ktorom si komplexne vysvetlil úskalia takto navrhnutej dohody, ktorá je pre Slovensko nevýhodná a navyše nepotrebná. Chcel by som nadviazať na tú pasáž, kde si sa venoval jadrovým zbraniam. Je to naozaj veľmi citlivá téma.
Fakt, že zmluva neudáva rámce na počet či typ zbraní, ktoré bude povolené zo strany Spojených štátov importovať na územie Slovenska, zvyšuje riziko, že na našom území môžu Spojené štáty rozmiestniť aj jadrové zbrane. Prívrženci podpisu dohody s USA sa odvolávajú na zmluvu nešírenia jadrových zbraní. Ale slabina tejto zmluvy spočíva v tom, že zakazuje len štátom nevlastniacim jadrové zbrane ich nadobúdanie a štátom vlastniacim jadrové zbrane odovzdávať jadrové zbrane štátom, ktoré ich nevlastnia. Ale nezakazuje tzv. zdieľanie jadrových zbraní. To znamená, že Slovensko nemôže spustiť program na výrobu vlastných zbraní. Spojené štáty nemôžu Slovensku poskytnúť jadrové zbrane, ale Spojené štáty môžu rozmiestniť na území Slovenska svoje jadrové zbrane, ak si zachovajú nad nimi kontrolu.
Napríklad zmluva o zákaze jadrových zbraní z roku 2017 pamätá aj na toto a zakazuje aj zdieľanie jadrových zbraní. No nie nadarmo Spojené štáty tlačili na svojich spojencov, aby túto zmluvu neratifikovali. Realita je taká, že v členských štátoch Aliancie v Holandsku, Belgicku, Taliansku, Nemecku či Turecku majú Spojené štáty rozmiestnených od sto do stopäťdesiat jadrových púm B61, ktoré môžu byť transportované a použité aj letecky. Sú pod kontrolou amerického letectva.
Takže tí, ktorí tvrdia, že žiadne jadrové zbrane na Slovensku nebudú, tak klamú alebo nevedia, čo v tej zmluve vôbec vyrokované je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:12 - 20:14 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, povedal si odborné veci, nie nejaké emotívne a zakladajúce sa na nejakých dohadoch.
Ja by som chcela doplniť aj svojho predrečníka, kolegu poslanca, ako je to teraz v zmluve NATO?
„Ak počas výkonu služobnej povinnosti právomocí prekročí alebo spácha trestný čin alebo disciplinárne previnenie, majú právomoci vyšetrovať tieto len vojenské orgány vysielajúceho štátu. Zároveň ale v prípade, ak je treba vykonať vyšetrovacie úkony, predovšetkým neodkladné a neopakovateľné úkony, resp. zadržanie alebo zaistenie osôb a vecí mimo miest špecifikovaných v bode 10 písm. a) článku 7 zmluvy a nie je ustanovená dohoda medzi vojenskými orgánmi vysielajúceho štátu a orgánmi prijímacieho štátu, tieto orgány v rámci súčinnosti vykonávajú orgány prijímacieho štátu a následne o tom informujú vojenské orgány vysielajúceho štátu, resp. im odovzdajú zaistené osoby a veci.“
Čo to znamená? Že aj dnes vojská a Spojené štáty sú členmi NATO. Ak čokoľvek spáchajú alebo majú nejaké disciplinárne previnenie, tak, áno, majú primárne vojenské orgány vysielajúceho štátu. Ale základné úkony, zadržanie takéhoto vojaka, ktorý môže, ja nehovorím, môže, môže urobiť zranenie, lebo takýto prípad bol na Slovensku, kedy nabúrala vojenská technika civilné auto, môžu zaistiť už naše orgány. Prečo Spojené štáty americké chcú mať nadzmluvu a nechcú, aby tieto ani základné, základné zaisťovacie veci, vyšetrovacie veci mohli robiť naše orgány a následne ich odovzdať vojenským orgánom vysielajúceho štátu?
Vážení, veď toto už je zakotvené v zmluve NATO v článku 10 písm. a) článku 7. Ja viem, že argumenty sa veľmi zle počúvajú, pretože najlepšie je povedať, my všetko vieme, nám to povedali, tak to je a tieto emócie, a k tomu sa budem vlastne aj venovať aj vo svojom príspevku, že nie teraz odborné podklady, ale emócie sa nám snažíte, a ľuďom, podsúvať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:06 - 20:08 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Stančík, vy nemáte ani šancu, čo hovoríte a čo činíte, keď kritizujete toto vystúpenie, ale dobre, odbočujem.
Pán predseda Fico, veľmi dobre a zrozumiteľne si popísal náležitosti zmluvy DCA, to znamená takzvanej obrannej zmluvy, je to tiež náležité poslancom koalície, že ak nemajú argumenty a nevedia vystupovať, tak zmiznú zo sály. Odídu z pléna, čo sa teraz udialo, lebo to je podľa mňa nonsens, že tak dôležitá zmluva nie je predmetom nejakej rozumnej diskusie, ale ako chcete.
Naviac nie je tu ani predkladateľ, toto sa tu ešte nedialo a žiadam Národnú radu, aby zjednala nápravu, aby sa dostavil predkladateľ, pretože je to v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady a nielen v rozpore, ale aj s etickým rozmerom, že chcem si obhájiť to, čo predkladám.
Ďalej, Slovenská republika je špecifická v tom, že nielen „nezarobí“, ale významne prerobí, keď to zoberiem len z finančnej stránky, na prítomnosti budúcich vojsk, pretože všetky ostatné krajiny majú dojednané doložky, za ktorých sa platí za to, že tie krajiny tam sú. Slovenská republika to platí sama, my sme teda veľký ozaj líder v tom, že sprístupníme zadarmo všetkým, ktorí sa tu chcú uchádzať o prítomnosť, najmä vojská USA, a na druhej strane nemáme na to, aby sme kompenzovali bežným občanom tie základné náležitosti, ktoré im narástli, finančné náležitosti najmä v súvislosti s energiami.
Čiže aj tá komerčná stránka mi tu vadí, ale opakujem, mne vadí celkovo zmluva ako taká, s ktorou sa Sloven... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:04 - 20:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Fico, myslím si, že každý, kto si prečíta dohodu o spolupráci medzi Spojenými štátmi a Slovenskou republikou s porozumením a vypočuje si váš, vašu analýzu, tak myslím si, že z toho jednoznačne pochopí, kde tkvia riziká tejto zmluvy z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky.
A ja by som chcel ešte upozorniť na, na ďalšiu z týchto skutočností, a to je čl. 25 tejto dohody v súvislosti s čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. Čl. 25 tejto dohody hovorí, že „ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu, zásob, vybavenia služieb vrátane výstavby, ktorej plnenie má byť vykonané na území Slovenskej republiky, a to bez obmedzenia výberu zhotoviteľa, dodávateľa alebo osoby poskytujúcej takýto materiál, zásoby vybavenia alebo služby, pričom zmluvy sa dojednávajú, uzatvárajú a spravujú v súlade so zákonmi a predpismi USA.“
Keď si pozrieme čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky ten hovorí, že „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,“ to znamená aj táto zmluva, „majú prednosť pred zákonmi“, ale hovorí sa o tom, že medzinárodné zmluvy majú prednosť pred zákonmi, nie právo iného štátu.
A ja sa obávam, že pokiaľ Národná rada vysloví súhlas s takouto zmluvou, tak Národná rada bude konať v rozpore a nad rámec ústavného zmocnenia, pretože ustanoví prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky zákony iného štátu, nie medzinárodnú zmluvu. To znamená, že Národná rada sama bude konať v rozpore ústavou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:00 - 20:02 hod.

Kamenický Ladislav
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 19:58 - 20:00 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, chcem aj poďakovať Jurajovi Blanárovi, ktorý prečítal celé stanovisko generálneho prokurátora, a myslím si, že každý súdny človek, ktorý toto počul, si musel spraviť jednoznačný obraz. Ja by som ešte doplnil v rámci toho, keď niektorí koaliční poslanci, a teda hlavne minister Naď a Korčok, sa snažia túto zmluvu porovnávať s inými zmluvami, napríklad s takou maďarskou zmluvou, a dovolím si prečítať možno len z totálnej analýzy porovnania zmlúv medzi Maďarskom a Slovenskom, kde už napríklad v prvom článku si už Maďarsko zadefinovalo nedotknuteľnosť suverenity oboch zmluvných strán nad svojím územím a, samozrejme, takáto klauzula vo verzii našej slovenskej chýba.
Napríklad v čl. 3, ktorý sa venuje prístupu k dohodnutým zariadeniam a priestorom, maďarská zmluva zohľadňuje rešpektovanie svojich medzinárodných právnych záväzkov, ale podľa slovenskej zmluvy však medzinárodné právne záväzky Slovenskej republiky nemusia byť zmluvnými stranami rešpektované.
Ďalej napríklad, naopak, v slovenskej zmluve na rozdiel od maďarskej pribudla možnosť z dohodnutých zariadení riadiť operácie krízového manažmentu. Ako sú napríklad operácie na udržanie mieru, vynútenie mieru, prevencie konfliktu a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade sa bavíme napríklad o type operácie, ktorá tu už bola v minulosti, ako bola napríklad takzvaná humanitárna pomoc a to bolo bombardovanie Juhoslávie.
Ďalej, samozrejme, podľa slovenskej zmluvy môžu sily USA vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť bez schválenia slovenských orgánov či úradov. Naši južní susedia Maďari si toto v zmluve zakotvili povinnosť, že musia v prípadoch spolupracovať s maďar... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 19:56 - 19:58 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Viete, tu je tak krásne vidieť ten rozdiel, že Robert Fico ponúkol právnické, vecné argumenty, nikoho neurážal, ponúkol jednoducho analýzu tejto dohody. Na druhej strane sme tu mali prejav ministra Naďa, ktorý prskal, mékal, békal, urážal, to nemalo úroveň. Ja si niekedy hovorím, že aj samotní tí Američania si musia búchať hlavu o stenu, lebo predsa len kedysi aj tí ich americkí agenti mali nejakú úroveň, ten Dzurinda s Miklošom aspoň vedeli povedať dve-tri slová, vyzeralo to relatívne inteligentne, tiež mali krvavé paprče a tiež posielali bombardovať srbské deti, ale malo to aspoň akú-takú fazónu. A teraz Naď, Pročko, veď to im trčí slama ešte aj z uší. Veď to je tak trápne. Podľa mňa samotní Američania musia byť zúfalí z toho, akých amerických agentov majú na Slovensku.
Viete, tu si treba uvedomiť, že tu ide o spor Spojených štátov amerických a Ruskej federácie o Ukrajinu, toto je celé geopolitika. A ja len upozorním na niekoľko súvislostí.
Za prvé. Kedy bol Jaroslav Naď v Spojených štátoch amerických? Koncom októbra. Už v decembri bola odrazu schválená obranná dohoda. Ako je to možné, že tak rýchlo to bolo potrebné urobiť? Prečo ten a prečo tak naponáhlo? No jednoducho preto, o čom písal aj New York Times. Bolo potrebné vytvoriť územie, kde sa budú cvičiť ukrajinskí vojaci pre prípadnú vojnu s Ruskom. A dneska to potvrdil aj Naď, ktorý jasne napísal, že, áno, je možné, že tu bude robený výcvik ukrajinských takzvaných povstalcov alebo teroristov, povedzme to na rovinu.
Ďalšia vec. V novembri pán Stoltenberg, šéf NATO, jednoznačne vyhlásil, že jadrové zbrane budú presúvané z Nemecka na východ od nemeckých hraníc. A vzápätí tu budeme podpisovať dohodu, kde dokonca ešte aj americká obranná interpretačná doložka hovorí, že sa nezakazuje prínos jadrových zbraní na Slovensku, lenže to momentálne nemajú v zámysle. Čiže je tu jasný cieľ – umiestniť tu jadrové zbrane. Stoltenberg to potvrdil, ide o vojnu s Ruskom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2022 19:26 - 19:56 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v mene klubu poslancov za stranu SMER – sociálna demokracia predniesol spoločné stanovisko našeho klubu k Dohode medzi vládou USA a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti obrany.
Predtým chcem ešte raz poďakovať podpredsedovi Národnej rady Jurajovi Blanárovi za to, že vynaložil veľké úsilie, aby prakticky dve hodiny čítal závažné pripomienky generálneho prokurátora, ktoré síce môžete zosmiešňovať, ale ktoré vo svojej podstate poukázali, v akom žalostnom stave je táto dohoda a v akom nevýhodnom postavení v tejto dohode je Slovenská republika.
Ja by som považoval za férové, keby, pretože tieto pripomienky ste poznali už dávnejšie, boli vznesené v rámci pripomienkového rezortného konania, ste sa dnes na jeho argumentáciu pripravili, dali mu priestor na jeho osobné vystúpenia a potom presvedčili slovenskú verejnosť, ktorá sleduje tento súboj, že pravdu máte vy a nie on. Ale zdá sa, že na túto hĺbku argumentov, ktorú použil generálny prokurátor, nemáte okrem posmeškov a mékaní a neviem čoho všetkého žiadnu racionálnu, relevantnú odpoveď.
Dovoľte mi, aby som začal moje vystúpenie formulovaním štyroch základných pilierov zahraničnej politiky strany SMER – sociálna demokracia, aby neboli žiadne pochybnosti, kde sa táto silná opozičná strana, ktorá v minulosti zostavovala tri vlády, nachádza.
Chcem veľmi jasne skonštatovať, že v prípade našeho členstva v Európskej únii a v NATO plne rešpektujeme záväzky a povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto členstva. Chcem však rovnako dodať aj to, že v rámci zahraničnej politiky vsádzame na plné rešpektovanie pravidiel (ruch v sále a zaznenie gongu) medzinárodného práva. Tam, kde medzinárodné právo nie je rešpektované, vôbec nezohľadňujeme, či ide o veľkú krajinu alebo malú krajinu, vždy suverénne svoje názory pomenúvame. Môžem pripomenúť tým, čo si to nepamätáte, že v roku 2006 padlo rozhodnutie počas našej prvej vlády stiahnuť vojakov z Iraku, pretože sme nevideli naplnené predpoklady medzinárodného práva. Na druhej strane ak predpoklady medzinárodného práva boli naplnené, ako trebárs v Afganistane, naše vlády nemali problém komunikovať možnú účasť našej vojenskej jednotky na prípadných operáciách v tamojšom priestore.
Chcem však povedať aj tretí pilier a ten spočíva v obrovskom záujme SMER-u – sociálna demokracia mať dobré, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy s nečlenskými štátmi Európskej únie a nečlenskými štátmi NATO. Myslím, že to môžem povedať za celý poslanecký klub, my sa nestotožňujeme s bezpečnostnou stratégiou, ktorú presadzuje súčasná vládna koalícia, v ktorej sa pomenúva Ruská federácia ako hrozba. My jednoducho Ruskú federáciu za hrozbu nepovažujeme a ani považovať nemôžeme.
Ak si uvedomíme, že samotní najvyšší predstavitelia na Ukrajine hovoria, prestaňte už blázniť, nevymýšľajte, že tu ide nejaká vojna, pretože vedia, že žiadna vojna na Ukrajine nehrozí, že môže pokračovať nejaký lokálny konflikt. Veľmi vítam vyjadrenia francúzskeho prezidenta a ďalších a ďalších, ktorí hovoria, že nie je možné riešiť problémy v Európe bez Ruskej federácie.
A ja dám ešte aj štvrtý pilier našej zahraničnej politiky. Nemôžete posilňovať vlastnú bezpečnosť ohrozovaním niekoho iného a toto sa dnes presne deje. Prosím, majme pochopenie aj pre tú druhú stranu a nechajme priestor na to, aby sa o veciach bavili medzi sebou tí politici, ktorí sa baviť majú.
Vážené dámy a páni, dohoda, ktorú dnes preberáme v Národnej rade Slovenskej republiky, je dohodou bilaterálnou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov. Nič nám neprikazuje k takejto bilaterálnej dohode pristúpiť. Táto dohoda nevyplýva z našich záväzkov z členstva v Severoatlantickej aliancii. Ešte raz to zopakujem, táto bilaterálna dohoda nemá nič spoločné s naším členstvom v Severoatlantickej aliancii ani v iných bezpečnostných štruktúrach. Je to len a len dobrá vôľa jednej a druhej strany, v tomto prípade vlády USA a vlády Slovenska, takúto dohodu podpísať. Samozrejme, že dohody by mali byť vyvážené a počúvajúc to, čo čítal podpredseda Národnej rady argumenty, ktoré tu predniesol, je evidentné, že dohoda, ktorá je predložená, je jednostranne výhodná len pre Spojené štáty americké. A preto ja sa nečudujem Spojeným štátom americkým, že sú pripravené takúto dohodu bez akýchkoľvek problémov podpísať. Pretože z tejto zmluvy pre nich vyplývajú len samé výhody a pre Slovensko vyplývajú len samé nevýhody.
Chcem pripomenúť, že dohoda, hoci to vláda Slovenskej republiky opakovane pripomína, v žiadnom prípade nezabezpečuje vyššiu mieru obranyschopnosti Slovenskej republiky. V čom je tá vyššia miera obranyschopnosti Slovenskej republiky? Že si Spojené štáty urobia muničný sklad na letisku v Kuchyni? Alebo že budú mať kompletne pod kontrolou letisko v Sliači? V čom je tá vyššia miera obranyschopnosti? Jediný dôvod, pre ktorý Spojené štáty majú záujem podpísať takú dohodu, je totálne získanie vzdušného priestoru Slovenskej republiky, o tom ešte budem hovoriť, a, samozrejme, priblíženie vojsk Spojených štátov amerických k ukrajinskej hranici – a to je to, na čo poukazuje Ruská federácia.
Je až smiešne počúvať kritiku Ruskej federácie, že robí cvičenie na svojom vlastnom území s vlastnými vojakmi. Ale uvedomme si aj to, že čo robia iné krajiny, ktoré sú susedmi Ruskej federácie. Púšťajú na svoje územie vojská Spojených štátov amerických. Preto ohrozenie tej krajiny, ako je Ruská federácia, je celkom pochopiteľná. Preto ešte raz by som privítal, pokaľ by o tejto závažnej téme prebiehala relevantná diskusia.
Dámy a páni, chcem vám pripomenúť a nakoniec vláda Slovenskej republiky to aj podčiarkla v uznesení, ktorým schválila tento návrh dohody po svojom rokovaní, myslím, 12. januára. Toto je zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. Je to teda reálna zmluva. Toto nie je politická deklarácia. Toto je zmluva, ktorá priamo zakladá povinnosti a práva fyzických a právnických osôb a dokonca táto zmluva má prednosť pred obyčajnými zákonmi Slovenskej republiky. Hovorím to úmyselne teraz, lebo na niektorých príkladoch budem vysvetľovať, v čom je zvrátenosť tejto dohody.
Na vykonanie tejto zmluvy nebude potrebné podpisovať alebo prijímať nejaké právne predpisy. Táto zmluva priamo hovorí o mnohých detailoch a upravuje ich tak široko a tak do podrobností, že v podstate ďalší vykonávací predpis alebo ďalší vykonávací krok nebude potrebný.
Prichádza teraz základná otázka, prečo teda keď generálny prokurátor, celá opozícia, obrovská časť verejnosti tvrdí, že zmluva je nevýhodná pre Slovensko, že ju nepotrebujeme, že táto zmluva nezvyšuje obranyschopnosť Slovenskej republiky, že odovzdávame časť suverenity krajiny, že dávame celý vzdušný priestor a tak ďalej a tak ďalej, prečo teda vláda Slovenskej republiky za každú cenu k tejto zmluve chce pristúpiť a chce sa na tejto dohode so Spojeným štátmi dohodnúť? Čo sa nakoniec aj stalo, pretože dnes to stojí už iba pred súhlasom Národnej rady a pred podpisom prezidentky Slovenskej republiky.
Odpoveď, dámy a páni, je podľa nás je veľmi jednoduchá. Vládna koalícia nepotrebuje túto zmluvu na zvýšenie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Ona ju potrebuje pre seba, aby sa bránila touto zmluvou pred vlastným národom. Vládna koalícia si myslí, že všetky zločiny, ktoré sú dnes páchané, a tých zločinov je obrovské množstvo, budú odpustené a že americká administratíva za to, že takáto nevýhodná zmluva je darovaná Spojeným štátom, nebude naša vládna koalícia vôbec kritizovaná. Preto v tomto je tá úchylnosť, že z takýchto čisto utilitárnych politických dôvodov, čisto z dôvodov sebazáchovy vlastnej ochrany, vlastných straníckych záujmov, dámy a páni vo vládnej koalícii, predkladáte Slovenskej republike zmluvu, ktorá pre Slovenskú republiku je totálne nevýhodná a ktorá Slovensku nič neprináša.
SMER – sociálna demokracia nevidí jeden jediný logický dôvod, prečo by na Slovensku 11 rokov mali byť prítomné vojská Spojených štátov amerických. Nevidíme jeden jediný dôvod, prečo odovzdávame vojenské letiská v Sliači a v Kuchyni pod kontrolu Spojených štátov amerických. Jednoducho vidíme hlavný dôvod, ktorý som už pred chvíľkou uviedol, a preto môžeme konštatovať, že táto zmluva neprispeje v žiadnom prípade k zvýšeniu obranyschopnosti Slovenskej republiky, ale, naopak, prispeje k zvyšovaniu napätia v tomto prostredí.
A my nechceme, a teraz hovorím za SMER – sociálnu demokraciu, žiť v krajine, ktorá úmyselne prispieva k zvyšovaniu napätia.
Niekoľkokrát sme komunikovali, dámy a páni, tri vážne dôvody, tri vážne výhrady, pre ktoré si myslíme, že táto zmluva by nemala byť schválená v Národnej rade. A dokonca ešte poviem aj to, že ma veľmi mrzí, že v týchto troch veciach minister zahraničných vecí počas verejného vystúpenia v Slovenskej televízii klamal celú slovenskú verejnosť. Dovoľte mi teraz do určitej miery aj nadviažem na to, čo povedal generálny prokurátor, aby som sa týmto trom veciam venoval v plnom rozsahu.
Predovšetkým je to otázka rozmiestňovania materiálu, zásob, vojenskej techniky a munície na území Slovenskej republiky. Treba si uvedomiť, že minister Korčok priamo klamal celú slovenskú verejnosť, keď povedal, že na takéto rozmiestňovanie materiálu, zbraní a munície bude potrebný súhlas vlády Slovenskej republiky. Povedal to veľmi presne, v čl. 4 ods. 2 sa hovorí o informovaní a o súhlase. Je to klamstvo ako hrom, pretože v čl. 4 ods. 2 sa jasne hovorí, že ozbrojené sily Spojených štátov amerických len informujú, pripomínam to ešte raz, informujú slovenskú stranu o typoch munície a rôznych zariadení a tovaru, ktorý má byť privezený na územie Slovenskej republiky.
Počúvajte však ďalej, pretože zjavne nikto túto zmluvu z vládnej koalície nečíta. Tento rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA, hovorím o zbraniach, hovorím o všetkom, čo sem môžu Spojené štáty bez našeho súhlasu navoziť, bude využitý výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k tomuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním.
Čiže ony si donesú, čo chcú, iba nám povedia, že sem niečo vezú a budú mať nad všetkým výlučnú kontrolu, a Slovenská republika na suverénnom území nebude nič môcť do toho Spojeným štátom americkým hovoriť.
Je veľmi zvláštne, dámy a páni, že tento istý článok odsek 4 hovorí, že lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované Ozbrojenými silami Spojených štátov amerických majú prístup na letiská, vnútrozemské prístavy Slovenska a na ďalšie miesta podľa dohody na účely dodania, skladovania, údržby rozmiestneného materiálu. Teda nám len oznámia, vážení priatelia zo Slovenska, letí päť nákladných lietadiel, pristanú v Bratislave na civilnom letisku, pristanú na letisku v Košiciach, pristanú možno na Sliači, v Kuchyni, lebo ony môžu využívať, nezabudnete na to, všetky letiská aj civilné letiská. Môžu využívať prístavy, jednoducho povedia, že pristane nejaká loď v bratislavskom prístave, len nám povedia, že niečo sme doviezli a už nikto viacej sa do toho nemôže starať.
Aký iný prvok máme tu ukázať, že ide o stratu suverenity, ak Slovenská republika nemôže v žiadnom prípade riadiť prísun nebezpečného materiálu na územie Slovenskej republiky.
Čo sa rozumie pod tým materiálom, o tom ešte budem ešte hovoriť v súvislosti s doložkou Spojených štátov amerických.
Druhý zásadný problém, dámy a páni, ktorý sme komunikovali vo vzťahu k slovenskej verejnosti, je otázka vzdušného priestoru, ktorý budú môcť používať alebo využívať Spojené štáty americké. Ja sa dokonca domnievam a myslíme si to viacerí, dámy a páni, že toto je tá najväčšia cennosť, ktorú Spojené štáty americké chceli od nás získať. A tu klamal Korčok opäť veľmi jasne celú verejnosť. On totiž povedal, že na vzlet a na pristátie amerického vojenského lietadla bude potrebný osobitný súhlas slovenskej vlády aj po schválení tejto dohody. To je klamstvo ako hrom.
Táto dohoda, dámy a páni, a poviem to veľmi presne, umožňuje americkým vojenským lietadlám paušálne pristávať na území Slovenskej republiky na ktoromkoľvek letisku, vzlietavať z týchto letísk a, samozrejme, môžu urobiť voľné prelety cez územie Slovenskej republiky, môžu tankovať v našom vzdušnom priestore. Toto je to najcennejšie, čo získavajú Spojené štáty americké, pretože doteraz by potrebovali súhlas slovenskej vlády na takéto prelety, pristávania alebo na vzlety.
Dočítam ešte ten čl. 11, ktorý je podstatne ešte vážnejší. Tieto lietadlá sú oslobodené od odplát za poskytovanie leteckých a navigačných služieb vrátane traťových odplát a terminálnych odplát. Okrem toho tieto lietadlá sú oslobodené od letiskových odplát vrátane odplát za pristátie, odplát za parkovanie, odplát za služby pre cestujúcich na letiskách, všetkých letiskách. Ony pristanú v Bratislave a neplatia za nič a to je pritom civilné letisko a to si budú môcť robiť na celom území Slovenskej republiky.
A vy sa chechníte, keď vám to generálny prokurátor popisuje ako stratu suverenity Slovenskej republiky, ako obrovskú nevýhodu. Uvedomte si, dámy a páni, že čl. 11 hovorí: „Do týchto lietadiel, plavidiel a vozidiel sa nesmie nastupovať, nepodliehajú prehliadke bez súhlasu Spojených štátov amerických.“ Čo to znamená? A čo keď naložia niekde na Ukrajine, ony ich nazývajú, že povstalcov a dovezú ich na územie Slovenska. Nikto nevie, koho dovezú, kto v tom lietadle bude, nemôžte do toho lietadla vstúpiť a to skontrolovať. Vyložia ich tu a ako už avizovali významné americké médiá, na území Slovenska sa môže organizovať výcvik týchto povstalcov, ktorí potom, citujem: „Budú môcť ľahko vkĺznuť a vykĺznuť na územie Ukrajiny.“
To toto my chceme na území Slovenska, že nebudeme vedieť, kto sa nám tu bude pohybovať, kto tu bude pristávať, čo všetko sa môže navoziť na územie Slovenska? Ja teraz si nevymýšľam, ja citujem články, články dohody, o ktorej hovoríte, že pre Slovensko je dobrá, a my tvrdíme, že to je dohoda, ktorá je katastrofálna pre Slovensko.
Dámy a páni, aj v tomto klamal minister zahraničných vecí Korčok a klamal veľmi výrazne.
Tretia vec je trestná jurisdikcia, kde teda sa už doplietol Korčok definitívne, a myslím si, že doteraz sme si nevysvetlili, v čom je problém, pokiaľ ide o páchanie trestných činov americkými vojakmi. Dámy a páni, platí, že my sme sa vo všeobecnosti vzdali práva vykonávať trestnú jurisdikciu, vo všeobecnosti. Ak však ide o prípad osobitnej vážnosti, vtedy môže vláda Slovenskej republiky sa opäť prihlásiť k tej trestnej jurisdikcii a tieto trestné činy možno aj prešetrovať. Ale pozor, článok, ktorý sa týka trestnej jurisdikcie, hovorí veľmi jasne, ak ide o trestný čin, kde je trest odňatia slobody do troch rokov, vôbec to nemusia americké ozbrojené sily nahlasovať. Ako bude vedieť seržant americkej armády, aká je trestná sadzba za tento trestný čin? Akú budeme mať istotu, že budú naozaj nahlasovať trestné činy? Dá sa povedať, že v podstate Spojené štáty americké a ich vojaci majú kompletnú, kompletnú výnimku z trestnoprávnej zodpovednosti na území Slovenskej republiky.
Tak teraz sa pýtam aj ja, kde je nejaká reciprocita? My sa predsa nehráme na žiadnych veľkých hráčov vo svete, sme malá krajina s malou ekonomikou, máme aj my právo na nejaké letisko v Spojených štátoch, ktoré budeme plne kontrolovať? Máme právo dovážať na územie Slovenska v lietadlách, koho chceme, a nikoho nám nebudú kontrolovať, kto tam je, kto tam nie je? Môžme navoziť zbrane, ktoré chceme na územie Spojených štátov? Môžu naši vojaci na území Spojených štátov amerických páchať beztrestne trestnú činnosť? O presne o tom hovorí táto dohoda.
Prosím vás, čo sa nám čudujete, že vám atakujeme túto dohodu, ak takéto neuveriteľné nezmysly ste podávali do dohody a tvárite sa, aké je to fantastické pre Slovensko.
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa zastavil pri najdôležitejšom dokumente, ktorý bol v súvislosti s touto dohodou vydaný. Verte mi, nie je to dokument pani prezidentky, ktorá si urobila nejaký figový list, lebo už tiež nevie, čo má s tým robiť, tak napísala si nejakú smiešnu interpretačnú doložku. Ona veľmi dobre vie, že táto doložka nemá žiadnu právnu záväznosť, právnu záväznosť má text
dohody. A pravdepodobne, neviem, ako to bolo, mohol by o tom hovoriť minister možno obrany, požiadali americkú stranu, že prosím vás, urobte aj vy interpretačnú doložku, aby bolo jasné, že to, čo my na Slovensku hovoríme, je pravda.
Viete, ale vy ste podcenili Američanov. Ako predseda vlády som mal často možnosť rokovať o mnohých veciach, Američania sú absolútne úprimní, oni dajú na papier to, čo presne chcú. Tak mi teraz dovoľte, aby som v dvoch-troch minútach urobil rozbor doložky interpretačnej, ktorú Spojené štáty americké ponúkli slovenskej strane, a tu ony hovoria presne to, čo ony si myslia, čo v tej dohode je napísané. A začnem teraz, dámy a páni, a týmto a dobre sa pobavme.
„Táto dohoda nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike,“ hovoria Američania. „Namiesto toho vytvára právne záväzky prístupu Spojených štátov amerických a využívanie dohodnutých zariadení a priestorov, ktorými sú slovenské vojenské základe v prílohe A tejto, tejto dohody.“
A vy nám rozprávate, že to nie je o vojenských základniach? Veď priamo v tej interpretačnej doložke vám hovoria Američania, áno, my tu nejdeme postaviť niekde pri Banskej Bystrici alebo niekde pri Malackách novú vojenskú základňu. A načo by sme to robili? Však my dostaneme pod kontrolu komplet vojenské základne, ktorými nazývajú letisko v Sliači a letisko v Kuchyni.
Klamali ste zase, dámy a páni z vládnej koalície, keď ste hovorili, že tá príloha A k zmluve, ktorá hovorí, že ide o celé letisko Sliač a Kuchyňa, že to je iba tak vo všeobecnosti, že tam sa treba na tom dohodnúť, čo to vlastne je. Čítam ešte raz, Spojené štáty americké v interpretačnej doložke hovoria, „ide o využívanie dohodnutých zariadení a priestorov, ktorými sú slovenské vojenské základne uvedené v prílohe A“ – a to je vojensko Lešť a to je vojens... a to je vojenské letisko Lešť a vojenské, prepáčte, Sliač a vojenské letisko v Kuchyni.
Uvedomujete si, že Američania budú mať plnú kontrolu nad týmito letiskami a že my tam budeme chodiť ako hostia? Uvedomujete si, že tam bude jednoducho viať americká zástava ako na americkej vojenskej základni? To sú jedenásťročné americké vojenské základne, nepostavia ich, len si zoberú tie naše, ktoré sú tam. Američania to povedali úplne presne, čiže klamali ste, pokiaľ ide o letiská, že nejde teda o celé letisko, ale iba o nejaké zariadenia a, samozrejme, klamali ste, aj keď sme hovorili, že ide v podstate o budovanie amerických vojenských základní.
Dámy a páni, idem ďalej a toto je ešte lepšie, týka sa to navážania munície, materiálu a všetkého ostatného na územie Slovenska. Ja predpokladám, že ich vyrušila diskusia na Slovensku, kde sme veľmi jasne zdôrazňovali, že stačí, ak nás bude americká len informovať a môžu sem sem doviezť, čo chcú. A tam klamal minister Korčok, keď povedal, že čl. 4 ods. 2 hovorí aj o súhlase, hoci o súhlase tam nie je napísané absolútne nič.
„Dohoda výslovne uznáva rešpektovanie suverenity a zákonnosť Slovenskej republiky,“ no bolo by zlé, keby všade naše zákony nechceli rešpektovať. Ale súčasne dodávajú, že táto zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má, samozrejme, pred našimi zákonmi absolútnu, opakujem, absolútnu prednosť.
Môže nám Korčok rozprávať, čo chce, že treba súhlas vlády na prílet amerického vojenského lietadla. To nie je pravda! Americké vojenské lietadlo iba oznámi, že prichádza, a jediné, čo bude musieť urobiť, je komunikovať s vežou elementárne veci, pokiaľ ide o podmienky pristátia, to, čo sa týka nejakých technických parametrov pristátia, ale už nepotrebujú súhlas na to. Tak ako potrebovali súhlas, keď napríklad prelietavali cez územie Slovenska, keď išli hádzať Američania a ďalší mierové pozdravy na Belehrad a viete, ako to celé dopadlo.
Preto, dámy a páni, chcem pripomenúť, toto je zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi a presne stanovuje parametre, čo budú môcť americkí vojaci na území Slovenskej republiky robiť.
A teraz, „pokiaľ ide o umiestňovanie obrannej výzbroje, zásob a materiálu, toto uvedené rešpektovanie suverenity nevyhnutne zahŕňa informovanie sa“. Opäť, dali si veľmi na tom záležať, aby v doložke nebolo slovo súhlas, čo chcú, to si sem navozia. Ešte raz, čo chcú, to si sem navozia.
A dostávam sa k téme jadrových zbraní. Nechcem ani hovoriť, že samotná zmluva veľmi jasne hovorí o nebezpečnom materiáli, ktorý sa môže na územie Slovenska navoziť. Dámy a páni, môžte ma tu upáliť, koľko chcete, keď chcú, tak sem navozia chemické zbrane bez akýchkoľvek problémov na základe tejto dohody a nepotrebujú na to žiadny súhlas vlády Slovenskej republiky ani našeho štátu, len povedia, že sem vezú nejaký nebezpečný materiál takého alebo onakého charakteru, preto je pre nich táto zmluva tak vzácna.
A teraz počúvajte text, ktorý Američania dali do doložky.
Dohoda nepovoľuje ani nezakazuje v rozmiestňovaní konkrétneho druhu zbraní.“ Nepovoľuje ani nezakazuje. A doložka sa ďalej venuje jadrovým zbraniam.
Členské štáty NATO zatiaľ nemajú žiaden plán rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území jej nových členov vrátane Slovenska.“ Čo nám teda oznamujú Američania? Táto zmluva umožňuje navážanie jadrových zbraní na územie Slovenska, len v tomto okamihu taký zámer nemajú Spojené štáty, lebo vraj tu nie je nejaký plán rozmiestňovať tieto veci na území nových členských štátov.
Doložka sa ďalej venuje už spomínanej trestnej jurisdikcii, kde opäť sa hovorí, že táto dohoda ustanovuje systém rýchleho a transparentného výkonu disciplinárnej právomoci a spravodlivosti“. Čiže seržant americkej armády bude mať na území Slovenskej republiky väčšiu trestnú právomoc ako naši vyšetrovatelia, prokuratúry, súdy dokonca vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
A potom sa tu píše ďalej, ako ustanoviť čl. 12 dohody: Slovensko môže odvolať zrieknutie sa tejto jurisdikcie, ak ide o prípady trestných činov osobitného významu.“ A samozrejme, automaticky sa odkazuje na čl. 12 tejto dohody, ktorá hovorí: Ozbrojené sily oznámia slovenským orgánom všetky trestné činy“, samozrejme, s výnimkou trestných činov, za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody na menej ako tri roky.“
Dámy a páni, úplne jasné, toto je dohoda, ktorá poškodzuje Slovenskú republiku nevídaným spôsobom, toto je dôvod, môžte sa smiať, koľko chcete, dámy a páni, myslím si, že jediná cesta, ako sa vysporiadať s touto dohodou, je pristúpiť k nej cez referendum.
Ak ústava hovorí, že v tomto prípade má dohoda prednosť pred zákonmi, nemá prednosť pred ústavnými zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky, ak teda platí to, čo povedal Ústavný súd, že platný výsledok referenda má silu ústavného zákona a nemusíme už potom prijímať žiadne vykonávacie predpisy, tak záporná odpoveď ľudí voči tejto dohode znamená, že tá dohoda bude môcť byť zlikvidovaná pred uplynutím jedenásťročnej lehoty, ktorá je stanovená v tejto dohode.
Pretože ak ľudia povedia, teraz nechcem formulovať tú otázku, že sú za vypovedanie takejto zmluvy a takejto dohody ešte pred tým jedenástimi rokmi, ak povedia áno a bude to platný výsledok, automaticky sa to zverejní v Zbierke zákonov a má to silu ústavného zákona. A potom vláda a všetci ostatní ústavní činitelia sú viazaní týmto rozhodnutím v referende, lebo má silu ústavného zákona.
Iný postup, bohužiaľ, nevieme ponúknuť, pretože idete podpísať zradcovskú, nezmyselnú zmluvu len preto, lebo sa chcete Američanom zapáčiť, lebo si myslíte, že vám budú pomáhať v tých veciach, ktoré na Slovensku páchate.
Dámy a páni, mali sme poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia, jednoznačne musím podčiarknuť, ani jeden jediný poslanec strany SMER –- sociálna demokracia nepodporí túto dohodu. SMER – sociálna demokracia sa k tejto dohode jasne postavil už v roku 2019, ja som nebol predsedom vlády, bol som vtedy predsedom koaličnej strany, jeden jedinýkrát bola dohoda na rokovaní koaličnej rady. Urobili sme si podobný právny posudok, ako dnes prezentoval generálny prokurátor pred Národnou radou. Na rozdiel od vás sme tento posudok rešpektovali a spoločne s predsedom Slovenskej národnej strany sme rozhodli, že nemáme záujem politicky ďalej rokovať o tejto dohode. Od toho okamihu táto dohoda prestala pre nás existovať.
Urobíme všetko pre to, aby referendum bolo úspešné, pretože to je jediná cesta, ako túto zmluva vypovedať.
Chcem vyzvať každého jedného občana Slovenskej republiky, aby sa pridal k petičnej akcií, ktorá sa otvorí krátko po tom, ako sa vám podarí, lebo pravdepodobne sa vám podarí presadiť túto zmluvu v parlamente, verím, že pomerne v krátkom čase, ako to bolo aj pri pred časných parlamentných voľbách, budeme schopní predložiť potrebný počet hlasov, nebude treba ísť do 600-700-tisíc, ústava hovorí o 350-tisíc podpisoch, dáme to pani prezidentke, ktorá sa bude musieť rozhodnúť. Ja by som sa, samozrejme, nečudoval, keby pani prezidentka opäť išla na Ústavný súd a pokúsila sa takéto referendum zmariť, lebo zohráva veľmi špinavú úlohu pani prezidentka Slovenskej republiky, pokiaľ ide o túto dohodu. Nič jej nebráni, mohla sa obrátiť na Ústavný súd. Keď išlo o predčasné parlamentné voľby, to utekala na Ústavný súd a atakovala referendum. Ale tu, a poznala ten posudok generálneho prokurátora veľmi dobre, to mohla urobiť a neurobila to, lebo dostala jasné pokyny z americkej administratívy, ako sa má správať.
Dámy a páni, ani jeden poslanec za stranu SMER – sociálna demokracia nemôže túto zradcovskú nevýhodnú dohodu, ktorá narušuje suverenitu Slovenskej republiky a spôsobuje Slovenskej republike obrovské množstvo praktických problémov, nepodporí.
A plne sa stotožňujeme z odborným posudkom generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 19:23 - 19:25 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Mal som vo zvyku hovoriť o ministrovi Naďovi, že je americký mopslík, ale po tomto sme zistili, že aj ten mopslík má aspoň nejakú česť, nejakú dôstojnosť. Ale pán Naď nemá žiadnu česť, žiadnu dôstojnosť. Odteraz mu už budem hovoriť americký Baránik (smiech v sále), lebo to je americký Baránik. (Reakcie z pléna.)
Už chápeme, prečo sa tak veľmi (reakcie z pléna) báli dať slovo Marošovi Žilinkovi. Pretože Maroš Žilinka ich rozobral, celého Naďa, celého Korčoka, do posledného šroubiku. Toto bola jedna vecná analýza od uznávaného právnika.
A zoberte si, dokázal, že oni berú Slovensku suverenitu. Dokázal, že nám berú jurisdikciu. Dokázal, že sem Američania môžu navoziť jadrové zbrane. Dokázal všetky naše kritické pripomienky zo strany opozície ako významný právnik.
A viete, čo je výsmech, že magisterka Čaputová napriek tomu, že mala túto analýzu, ona nevidela dôvod, prečo to posielať na Ústavný súd. Magisterka Čaputová, ktorá sa musela dokonca vyčiarknuť zo zoznamu advokátov, sa cíti byť povolaná poučovať generálneho prokurátora doktora Žilinku a ona na tých 25 stranách analýzy nenašla jediný dôvod, prečo to poslať na kontrolu Ústavnému súdu. Ja tomu hovorím vlastizrada. A ja som presvedčený, že pani Čaputová by mohla ísť na doučovanie k pánovi Žilinkovi, nech jej vysvetlí základy práva.
Toto je jednoducho protiústavný dokument, je to vlastizrada, je to obyčajné posvätenie okupácii. Ale na základe toho, že si dovolil mať Maroš Žilinka iný názor, tamtí z neho robia ruského agenta? Len preto, že bol v Moskve?
A kde bol pán Naď v októbri 2021? V Amerike. Takže je to americký agent? A kde bol pán Korčok v týchto dňoch? Na Ukrajine. Je to ukrajinský agent? Preboha, prestaňte infantilizovať túto diskusiu. Maroš Žilinka by s vami vytrel – viete čo.
Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 19:20 - 19:21 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda Národnej rady, chýba mi svojprávnosť parlamentu, ktorú ako podpredseda Národnej rady reprezentujete, a vyrušuje ma to, že v tomto jemnom spore príde za vami minister obrany a povie vám, že môžte ho pustiť. Buďte, prosím vás, viacej svojprávny. To nie je možné, čo sa tu deje. Jednoducho Národná rada nie je otrokom vlády Slovenskej republiky a to si stále uvedomte.
A teraz k veci. Veľmi dobre si, pán podpredseda vlády Blanár, „prenesene“ prezentoval (reakcia z pléna), pán podpredseda parlamentu Blanár, prepáčte, prezentoval citlivé procesy súvisiace s pripravovanou zmluvou DCA, to znamená s tzv. obrannou zmluvou. Je dôležité, aby aj z úst SMER-u – sociálna demokracia zaznelo jednoznačne nie takejto dohode, ktoré si v podstate odprezentoval.
Osobne mi je ľúto, že koaliční poslanci si neuvedomujú, že sú v tomto procese riadení na povel bez argumentácie, čím spôsobia Slovenskej republike na minimálne 11 rokov, a bojím sa, že aj na viac, byť vazalskou republikou. A nielen to, ale aj možným terčom nejakých iných aktivít, najmä zo strany Ruskej federácie v budúcnosti.
Je až neuveriteľné, čo sa v tejto zmluve uvádza a to viac ma vyrušuje doslova benevolentnosť koalície s niektorými ustanoveniami tejto zmluvy. A nie je to strašiak, ale realita, ktorú, s ktorou sa stávame s podpisom tejto zmluvy naozaj skutočnosťou a vazalom so všetkými jej dôsledkami a je mi ľúto, čo sa v tomto parlamente deje.
Ďakujem.
Skryt prepis