Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2022 o 17:45 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 17:45 - 17:46 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán, pán minister, pán bývalý exminister pán poslanec Richter veľmi správne povedal, že pokiaľ sa týka inšpekcie, by tam mali byť ľudia, ktorí majú prax, ktorí majú, minimálne tých päť rokov majú mať vysokoškolské vzdelanie.
Ja nebudem teraz a nechcem polemizovať o veci, pretože prakticky to vo svojom prejave povedal. Ja chcem vám len povedať to, že my sme nemenili trebárs ani, ja beriem, že máte jednotliví koaliční partneri ľudí, ktorých chcete dať do funkcie, ale nemenili sme ani ľudí, ktorí boli trebárs v Sociálnej poisťovni alebo aj na úradoch práce, ktorí tam boli 15 alebo 20 rokov, či riaditelia pobočiek alebo aj, beriem, že generálny riaditeľ trebárs alebo jeho námestníci proste, čiže riaditelia sekcií, že budete meniť. Ale vy meníte aj ľudí, ktorí trebárs v Sociálnej poisťovni 20 rokov alebo 25 rokov, hej, tam bola baba, ktorú ste vymenili a nič lepšie tam nemôžte dať, pretože to nemôže, nemá, nemôže poznať.
Ja viem, že to nie je vaša záležitosť, pán minister, že je to záležitosť proste potom generálneho riaditeľa a prakticky vecí, ktoré jednoducho sú. Ale to jednoducho, či to je, a to isté sme nerobili, hovorím, ani pokiaľ sa týka daňových riaditeľstiev, že tam boli predsa ľudia, ktorí boli za SDKÚ a ešte boli niektorí dlhšie. Ale takisto boli aj v Sociálnej poisťovni niektorí riaditelia 25, 30 rokov.
Zvážte aj tú celú záležitosť, pretože tá sa vypomstí. Pretože jednoducho, ak tam dáte ľudí, ktorí nie sú a nemajú to, lebo pokiaľ sa to naučia robiť, tak viete, koľko to trvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 17:42 - 17:44 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Richter, že vlastne si si všimol v tomto zákone takú, ja by som povedala, vec, ktorú kedysi táto koalícia, keď bola v opozícii, neskutočne kritizovala a dokonca sprísňovala každé jedno výberové konanie a snažili sa obracať aj na medzinárodné ustanovizne. Ale my sme nezrušili ani jedno výberové konanie. Presne ako hovoríš, začalo to v štátnej službe. Zoberme si, že už nevyberajú ani riaditeľa inšpekčnej služby. Proste jednoducho urobili zákon, zmenili, vymenovali si.
A ďalšia vec je to, čo rozprával pán Vetrák, ja to beriem, že, beriem to za takú bernú mincu, on povedal, že nepotrebujeme mať, aby ľudia mali, dosahovali určité vzdelanie na funkcie, stačí, ak sú talentovaní, lebo táto koalícia chce do funkcií dávať talentovaných ľudí. Ja vám poviem, choďte sa pozrieť na niektoré úrady, choďte sa pozrieť na mestá a, a obce, kde sú aj vaši primátori. To sú neskutočné mega talenty, ja vám poviem.
Aj keď samospráva, jasné, že nepatrí pod riadenie ministerstva, ale sú to mega talenty, ktoré tam nastúpili. A chcem vám povedať, že ak naozaj inšpektor nebude mať prax a nebude aspoň akú-takú prax a nebude poznať činnosť inšpekcie, nebude jej rozumieť, povedzte, ako ju môže kontrolovať? Ako ju vôbec môže riadiť? Ako môže doporučovať nejaké, nejaké nariadenia alebo čokoľvek?
Naozaj, fakt vidíme tie mega talenty, ktorých, ktoré dosadzujete. Je to niečo neskutočné, aj za prednostov okresných úradov, ľudí, ktorí osem rokov nepracovali, príbuzných, frajerky svojich asistentov a podobne. Za toto všetko proste ste bojovali a vlastne ste nás z toho obviňovali. A vy ste nás neobviňovali, vy ste len rozprávali ľuďom, čo budete konať a čo budete robiť, keď na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 17:35 - 17:42 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, novela Zákonníka práce č. 125 o inšpekcii práce, to nie je nejaký každodenný ani každoročný, by som povedal, zážitok, pretože inšpekcia práce je veľmi špecifická. To nie je nejaký klasický štátny úrad, on má svoje špecifiká, svoje postavenie, niekedy sa v niektorých oblastiach dokonca približuje k polícii a napríklad do konkrétneho rozrobeného prípadu inšpektora práce nemá právo nikto zasahovať, pokiaľ je to živý a neukončený. Skrátka sú to svoje špecifiká a preto je celkom prirodzené, že záujem veci meniť v tomto zákone nemôže byť nejaký každodenný, ale až keď prejdú nejaké roky a aplikačná prax ukáže, že je potrebné niektoré veci meniť, no tak vtedy sa jednoducho novelizuje.
Je tomu aj teraz tak. Áno, tá aplikačná prax ukázala, že niektoré veci možno je treba pozmeniť, treba sa k nim vrátiť a prehodnotiť, ale možno povedať aj, do akej miery naplnili alebo nenaplnili ten účel. A to je napríklad tá otázka, ktorú spomínal v úvodnom slove aj pán minister, ktorá sa týka otázky nelegálky, otázka pokuty, otázka tej tzv. čiernej listiny. Ja som si uvedomoval, keď sme to zavádzali, že to je niekde na hrane možno zákona, ale bolo to nevyhnutné vzhľadom na veľký počet nelegálnej práce, ktorý v tom období bol. Veď my sme mali napríklad situáciu, že 800 občanov Srbskej republiky sa muselo vrátiť naspäť do Srbska z neďalekej fabriky tu, kde sa vyrábajú televízory pri Galante.
To znamená, že bolo potrebné tieto veci upraviť zásadne a ja som osobne presvedčený, že splnilo to svoj účel. Nelegálna práca, je jej ďaleko-ďaleko menej, ako bolo predtým, a som osobne presvedčený, že aj samotní zamestnávatelia sa stotožnili s touto otázkou, lebo dobrému zamestnávateľovi záleží na tom, aby mal spravodlivé podnikateľské prostredie. No tam, kde je černota, je to nevýhoda a žiaden podnikateľ neprijme, aby niekto bol vo výhode len preto, že zamestnáva čiernu dušu, za ktorú neodvádza to, čo zákon ukladá smerom k štátu.
Takže po tejto stránke podporujem aj tie ďalšie technické veci, ktoré sú tam.
No a teraz prejdem k jednej veci, ktorá tu tiež bola spomenutá, s ktorou mám aj osobne, a môžem tlmočiť aj za celý poslanecký klub, problém. A to je otázka, dobre, ak ideme zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy krajských inšpektorátov a máme za cieľ, ako zaviesť tam väčšie manažérske funkcie, pán minister, pýtam sa vás, môže niekto manažovať bez toho, že by rozumel tej problematike odbornej? Ja si myslím, že v tomto prípade nie. Nehovoriac o tom, že tu nie je žiadna podmienka na žiadne vzdelanie. Ten príklad, ktorý ste vy uviedol, toho právnika, ktorý sa venuje pracovnému právu, je skôr výnimka. Svačina, ktorý robil päť rokov na inšpektoráte práce, vzhľadom na tie všeobecné podmienky môže byť, ísť vykonávať tú funkciu. Možno to trošku ako priťahujem, ale aby nám bolo jasné, o čo ide.
Takže máme zásadný problém s článkom I bod 4. Zásadne nesúhlasíme s úpravou kvalifikačných predpokladov riaditeľa inšpektorátu práce. Podľa aktuálneho stavu inšpektorát práce riadi hlavný inšpektor práce s podmienkou odbornej praxe päť rokov, až potom môže na túto funkciu nastúpiť. Samozrejme, vysoká škola druhého stupňa atď.
To znamená, čo je dnes? Je to štátny zamestnanec minimálne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú odbornú prípravu a získal odborné kvalifikačné predpoklady úspešným vykonaním odbornej skúšky a praxou päť rokov, aby splnil podmienky. Čo navrhujete? Jednoznačne politicky motivovanú zmenu. Chcete umožniť vymenovať na miesto riaditeľa dôležitého a vysoko odborného štátneho úradu s krajskou pôsobnosťou, riadi okolo sto ľudí, akúkoľvek osobu bez náležitého vzdelania, kvalifikačných predpokladov, u ktorej by sa vyžadovala v podstate len bližšie nešpecifikovaná päťročná prax. To znamená, že sa úplne vypúšťa tá podmienka, ktorá bola predtým úplne zásadná, a to je otázka piatich rokov výkonu inšpekčnej služby, čo si myslím, že je veľmi dôležité. No čítal som viacero stanovísk, pozrel som si aj rokovanie hospodárskej rady.
Pán minister, málokedy sa zhodnú na hospodárskej rade odborári a zamestnávatelia. No a v tomto prípade sa zhodli a obidvaja odmietli - aj jedna aj druhá strana ako sociálni partneri, aj odborári, aj Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky ako najväčší, najväčšie združenie zamestnávateľov - toto riešenie a pokladajú ho za nevhodné a nedobré.
Myslím si, že je to tak trošku pokračovanie toho, čo sme tu nedávno mali, keď sa novelizoval zákon o štátnej službe poslaneckým návrhom. No a vy tak trošku pokračujete v tom, čo ste načali hneď na začiatku, keď sa vstúpilo do zákona, ktorý predložil minister obrany, kde ste zadefinoval, akým spôsobom odvolať riaditeľov úradov práce. Nepokladám to za šťastné. Po tomto, čo urobíte, myslím, že budete mať úplne naplnené programové vyhlásenie vlády, kde ste zadefinovali transparentnosť, odbornosť, výberové konania. Tu žiadne výberové konanie nebude potrebné. Treba sa možno nad tým zamyslieť, pretože si myslím, že v tomto prípade odchádzame niekde, niekde úplne, úplne inde, a to som veľmi diplomatický a nechcem tieto veci ďalej rozvíjať. Každopádne si myslím, že to nie je dobré, je to nevhodné. Poznám v tomto prípade stanovisko Rady pre štátnu službu, ktorá to absolútne odmieta.
Ja som osobne presvedčený, že to nebude dobre vnímané aj medzi samými inšpektormi. Je okolo 900 zamestnancov celkovo inšpektorátov. Preboha, v rámci nich nie je problém vybrať ľudí, ktorí by spĺňali tie odborné a kvalifikačné predpoklady, aj tých päť rokov výkonu praxe, je tam veľmi veľa šikovných ľudí. Možno sa len bolo treba pre nich pozrieť bližšie. No ale na druhej strane v tom prípade by sa možno nebola naplnila tá úloha, že tí, ktorí ešte sú na tej listine, ktoré je potrebné, aby strana upratala v rámci možností, ktoré ponúka to vládnutie, asi by ostali niekde inde. Roky a roky, čo ja pamätám, takéto zavedenie kvázi manažérskej funkcie tu nebolo. Vždy to bolo rešpektované. Je to prvýkrát, toto, a osobne si myslím, že bude nevyhnutné možno v ďalšom období túto otázku zmeniť a zvrátiť to na to pôvodné odborné postavenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.2.2022 13:21 - 13:22 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem zaradiť nový bod programu, ktorý by znel: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o odložení termínu konania spoločného cvičenia Saber Strike 2022. Vzhľadom k tomu, že minister obrany a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí nás permanentne presviedčajú nielen o eskalácii napätia na ukrajinsko-ruskej hranici, ale aj o možnom vojenskom konflikte. Tak preto by som odloženie spomenutého cvičenia vnímal ako vklad Slovenskej republiky v rámci zmierňovania tohto napätia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.2.2022 13:21 - 13:21 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Pán predseda, v nadväznosti na katastrofálny rast cien energií, potravín a z toho vyplývajúce dôsledky pre život obyvateľov a domácností si vás dovoľujem požiadať o zaradenie nasledovného bodu do programu aktuálnej 55. schôdze Národnej rady. A to znenie: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby v rámci 55. schôdze informovala a predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu a návrh opatrení vo veci zamedzenia kritického vývoja cien potravín a energií. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.2.2022 13:19 - 13:20 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dávam procedurálny návrh. Žiadam zaradiť na najbližšie rokovanie poslaneckého grémia bezprecedentný postup Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na jeho 108. schôdzi dnes. A zároveň žiadam odstrániť záznam tohto rokovania z webstránky Národnej rady Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: aj z dôvodu opozičnej a politickej obštrukcie dnes Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný a teda nevedel schváliť ani program 108. schôdze. Napriek tomu táto schôdza pokračovala, aj keď bod 4 bol pokračovaním z predchádzajúcej schôdze, ale bol zaradený do tejto novej schôdze ako samostatný bod a tento bod nebol schválený. To znamená, že ani o tomto bode Ústavnoprávny výbor nemohol rokovať a ako taký, toto rokovanie bolo v rozpore s rokovacím poriadkom. To je ako keby ste pri zákonoch, ktoré, pri uzneseniach, ktoré sme my navrhovali, plénum Národnej rady neschváli program a napriek tomu by Národná rada pokračovala v rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 22:15 - 22:17 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Keď som počul tohoto nešťastného človeka, pána Mičovského, nemôžem naňho reagovať, tak reagujem na pána Karahutu.
Pán Karahuta, v podstate máte pravdu, ale pýtam sa, ako chcete urobiť niečo, keď vedľa vás sedí nejaký pán docent, profesor, pán poslanec, ako sa volá? Šnídl? (Šídl, pozn. red.) Šnídl, ktorého, v minulosti sa hovorilo, že ekoteroristi tu pýtajú peniaze a on je jeden zo zakladateľov, ak si dobre pamätám, ten ekoteroristickej organizácie, ktorá tu pôsobí.
A musím ti vyčítať, pán poslanec Karahuta, dajte právo veta. Nehovorte tu o tom, že to nemôže byť, nemôže byť. My tomu veríme, že to nemôže byť, ale majte konečne gule, SME RODINA, a dajte právo veta, aby toto neprešlo. Veď pán Budaj tu sedí, pán Budaj tu sedí, usmieva sa, usmieva sa, lebo vás majú, nechcem to povedať že v paži, ale majú vás na okraj tohoto poslaneckého zboru a pán Budaj sa usmieva, lebo však to bolo ako v ŠtB – niečo bude. A niečo bude, niečo bude takého, že prídeme o lesy a pán Šnídl bude sedieť a bude peniažky počítať a my tu budeme sedieť, usmievať sa a Boris Kollár so SME RODINA bude za to hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 22:08 - 22:10 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda výboru Jaroslav Karahuta, myslím si, že si veľmi vecne a odborne pomenoval problémy predkladaného dvanásťstranového pozmeňovacieho návrhu, kde niektorí koaliční poslanci chcú zmeniť toto ustanovenie v tomto zákone.
A ja poviem jednu vec, že pani Zemanová po sedemnástej, keď sa malo začať hlasovať a hlasovalo sa, prihlásila sa a dvomi minútami, kde povedala v úvode, že sa predloží tento pozmeňovací návrh, a povedala, že týmto pozmeňovacím návrhom idú riešiť najskôr zonáciu a až potom samotný prevod správy. Ale realita v tomto pozmeňovacom návrh je iná. V rámci TANAP-u, kde reorganizujú, čiže správa sa mení k 1. 4. 2020 (2022, pozn. red.), hovoria v TANAP-e, že sa to zmení, ale všetci dobre vieme, že v TANAP-e nie je spravená zonácia. Čiže si protirečia a klamú v danom pozmeňovacom návrhu.
Na druhej strane klamú aj v tom, že hovoria, že sa to nedotýka súkromných vlastníkov, ale dotýka. Však sa to dotýka v správe Slovenského pozemkového fondu nezistených vlastníkov. Čiže neriešia týmto pozmeňovacím návrhom to.
A ja by som chcel prostredníctvom tohto, tejto mojej faktickej hlavne apelovať na tých koaličných poslancov, ktorí sa možnože na poslednú chvíľu rozhodli, že podporia tento pozmeňovací návrh a túto reformu. Ale, kolegyne, kolegovia, to nie je reforma. My všetci sme za reformu národných parkov. My chceme, aby tie národné parky fungovali. Ale toto nemôžete robiť takýmto spôsobom. Nastavte to normálne a podporí to aj koalícia, aj opozícia.
Ale to, čo robíte týmto pozmeňovacím návrhom, nie je reforma národných parkov. A, bohužiaľ, realita bude taká, že fakt v skutočnosti ide len o to, aby tretí sektor a mimovládne organizácie mohli na veľakrát nezmyselné projekty čerpať milióny a milióny eur.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 21:18 - 21:20 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec, vo svojom vystúpení si veľmi správne zhodnotil, čo to prináša, ak sa predkladá v takých vážnych veciach, ako sú národné parky, poslanecký návrh zákona. A ešte ostrejšie si sa vyhradil voči predkladaniu pozmeňujúceho návrhu, ktorý je ešte širší a väčší a má ďalekosiahlejšie dosahy, na konci rokovania o tomto zákone. Ja by som chcel doplniť vlastne tvoje slová, veď takto je alebo je možné charakterizovať celý prístup tejto vládnej koalície k predkladaniu návrhov zákonov. Je to niečo, čo sme nikdy v Národnej rade nezažili. Skoro by som povedal, že sa vám podarilo uskutočniť reformu legislatívneho procesu do takých absurdností, ktoré naozaj tu nikdy neboli.
Ak by sme teda hovorili o tom, že ako sa predkladajú návrhy, pravdepodobne nejaká sekcia na ministerstve ministrovi predloží návrh nejakého zákona, dá ho do parlamentu, zistí druhá sekcia na tom istom ministerstve, že tam čosi chýba, tak sem príde pozmeňovák, ktorý teda predložia poslanci, alebo samotní poslanci sa podujmú na to, aby spripomienkovali návrh zákona predložený vládou, mnoho razy desať, dvadsať, sto, dokonca vyše dvesto bodov. Ak by sme alebo ak by som chcel zhodnotiť, čo to je vlastne, aký proces, tak by som musel povedať, že je to vlastne marenie čistoty legislatívneho procesu, ba dokonca by som povedal, že jeho sabotáž.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 21:08 - 21:15 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Obrátim sa na vás, aj keď ste neboli predtým. Bol kolega, ale mali ste možnože dať priestor päť minút na to, aby sa kolegovia mohli prihlásiť aj písomne, lebo niektorí možnože chceli vystúpiť dlhšie, 20 – 30 minút, to je len taká pripomienka, lebo každý mal možnosť sa prihlásiť iba 10 minút.
Ale ja budem veľmi krátky, lebo myslím si, že toto rozhodovanie alebo teda hlasovanie o tomto zákone je už rozhodnuté a, bohužiaľ, mrzí ma, že o národných parkoch rozhodujeme politicky a nie odborne a fakt, v skutočnosti tak, že chceme chrániť národné parky.
Kolegyne, kolegovia hlavne z koalície a vy predkladatelia tohto 12-stranového pozmeňovacieho návrhu, ja keď som pred otvorením rozpravy pred asi trištvrte hodinou, trištvrte hodinu – hodinu dozadu, keď bol výbor pre pôdohospodárstvo, bol na výbore, kde som videl predsedu výboru pre pôdohospodárstvo, vášho koaličného partnera, ktorý si čerstvo vytlačil 12-stranový pozmeňovací návrh, ktorý bol zverejnený, neviem, okolo piatej alebo kedy bol zverejnený, a začal si ho študovať a písať a čítať a pozerať veci, ktoré sú v tomto pozmeňovacom návrhu... To je nonsens, to je neskutočné! Vy idete rozhodovať o národných parkoch, ktoré, ktorý cieľ ani v skutočnosti nie je taký, aký by mal byť, a my ideme dnes večer o tomto hlasovať.
Kolegyne, kolegovia, to, čo tu už bolo povedané jedným z predkladateľov pánom Gyimesim, ktorý nie je ani členom pre pôdohospo... pre, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ja som len zachytil, že je vášnivý poľovník, tak to je asi mandát na to, aby predkladal takúto, takúto novelizáciu. A, bohužiaľ, my sme to intenzívne v tej rozprave hovorili – aj koaliční, aj opoziční, aj predseda výboru pre pôdohospodárstvo, ktorý... Ďakujem za fotku, pán Gyimesi, som si všimol, že ste si ma odfotili, ďakujem. Ale ani jeden z nás, myslím si, že ktorí tu sedia a hlavne tí, ktorí počúvajú túto rozpravu, a verte, že túto rozpravu vníma a sleduje teraz na Slovensku veľa, veľmi veľa ľudí.
My sme za to, aby sa chránili národné parky, my všetci sme za to. Ale my sme, my sa pozeráme na to inak, my chceme, aby tie, tá zonácia a to všetko s tým spojené prebehla úplne iným spôsobom, lebo teraz to, čo vy nastavujete tým, že to schválite tak, ako to je teraz nastavené, tu ide čisto len o financie z plánu obnovy a možnože aj z nového programovacieho obdobia pre štátnu ochranu prírody, pre životné prostredie. A povedzme si, povedzme si na rovinu, že aj pre ten tretí sektor a mimovládne organizácie. Však sme mali možnosť vidieť medializovaných, ja neviem koľko, 50 mil. eur pre to bratislavské ochranárske združenie, ktoré dostalo desiatky miliónov eur na nezmyselné, ja poviem, veľakrát nezmyselné rôzne projekty, ktoré sa nedajú ani odsledovať a vôbec v konečnom dôsledku nič tým neriešia.
A toto je podľa mňa ten hlavný dôvod, lebo keby ste sledovali cieľ a to taký, že chcete spraviť fakt reformu národných parkov, nebudem sa opakovať o tom, že máme najväčšiu rozlohu národných parkov v rámci Európskej únie a ďalšie veci, ale začali by ste prvým krokom, ako som povedal, a to by ste, to by sa prehodnotili a, myslím, s tým súhlasíme všetci, aby sa prehodnotili všetky chránené územia národného a európskeho významu, aby sa prehodnotili chránené vtáčie územia, aby sa prehodnotila Natura 2000 na Slovensku. Vy týmto pozmeňovacím návrhom práveže, paradoxne, ešte rozširujete rozlohou národné parky. A je to tak, pani kolegyňa, je to tak.
Po druhé, treba vykonať revíziu všetkých deviatich národných parkov. Tak ako som povedal, treba ich vykonať podľa či už tých medzinárodných kritérií, alebo podľa nejakých vlastných, ktoré si nastavíme a zistíme, ktoré z tých deviatich národných parkov sú ešte národné parky a hlavne v akom objeme, v akej veľkosti. A potom následne by sme mohli, by sa mala vykonať zonácia v týchto národných parkoch a postupné vyvlastňovanie pozemkov, začať od päťky po štvorku, trojku dole, čiže postupnými krokmi. Myslím si, že týmto pozmeňovacím návrhom, ktorý takto schválite, len spôsobíte jeden veľký chaos.
Dámy a páni, tak ako som povedal, rozšíri sa veľkosť národných parkov, hovoríte o tom, že samotné prevody nastanú až po tej zonácii, ale hovoríte, napríklad pri TANAP-e to tak vôbec nie je. Tam dôjde k reorganizácii k 1. 4. 2020 (2022, pozn. red.) a tam sa prevádza táto správa tohto územia v rámci TANAP-u k 1. 4. 2022 a pokiaľ viem, tak v TANAP-e nie je spravená zonácia, nie je spravená zonácia. Takže si priamo pošliapavate a si protirečíte v tom, čo ste hovorili.
Ďalej, tak ako povedal predseda výboru, vypadli stade poľnohospodári s tým, že hovoríte o tom, že sa to nedotýka súkromných vlastníkov alebo nezistených vlastníkov, ale hovoríte tam o Slovenskom pozemkovom fonde. A ak viete dobre, tak Slovenský pozemkový fond spravuje neznámeho vlastníka, takže sa to dotýka aj týchto neznámych vlastníkov, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Je to presne takto.
Kolegyne, kolegovia, mohol by som tu rozprávať ešte dlhé desiatky minút, ale pevne verím, že nezahlasujete za túto novelizáciu a zahlasujete proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu, lebo v skutočnosti nerieši to, čo by ste chceli riešiť.
A preto mi dovoľte, pán spravodajca, pán predkladateľ, nakoľko sme v druhom čítaní, podľa rokovacieho paragrafu, podľa rokovacieho poriadku, § 83 ods. 1, podávam návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis