Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.9.2022 o 18:10 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín
Ďakujem. Hlasovanie bude zajtra o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, veľmi si vážim, že ste zostali tuná v tejto ťažkej dobe a večernej. Dámy a páni, ak dovolíte, len tri slová k tomuto návrhu zákona, ktorý predkladáme s pánom poslancom Habánikom. Ak dovolíte, ja by som len chcel upozorniť na jednu vetu, ktorú žiadame vypustiť a to je to ustavenie obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutého veku a chcel by som upozorniť na hlavne teda umelecké školy, ktoré sa týmto, vysoké školy umelecké, ktoré sa týmto zaoberajú veľmi, veľmi, veľmi vážne a myslím si, že zjednodušíme život vysokým školám. Okrem toho to necháme všetko na nich, hej. Oni sami rozhodnú kto áno, kto nie. Myslím si, že takéto ustanovenie je diskriminačné opatrenie, ktoré treba odstrániť. Je diskriminačné vzhľadom aj na zdravý rozum, preto lebo máme 60 ročných mladíkov, ale aj 40 ročných starcov samozrejme, ako to už, ako to už býva. A v tých vysokých školách samozrejme z hľadiska výkonu to môžeme pozorovať veľmi jednoducho a nechajme nech o tom rozhodnú vysoké školy a nakoniec aj študenti, ktorí majú na tieto veci úplne jasný názor. Okrem toho, toto ustanovenie je v protirečení nakoniec s ľudskými právami, nehovoriac o Ústave Slovenskej republiky. Takže je to nepolitický návrh zákona, logický návrh zákona a predpokladám, že tak sa k tomu aj táto snemovňa postaví. Ďakujem za pozornosť a ak by boli nejaké problémy, v druhom čítaní tieto veci určite opravíme so všeobecným súhlasom a akceptáciou z našej strany určite. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1113. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby zákonný nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru mali okrem vysokoškolských učiteľov aj ďalšie kategórie zamestnancov vysokých škôl uvedených v § 80 predmetného zákona a to výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci. Ďalej navrhujeme vypustiť ustanovenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutia veku. Pracovno-právne vzťahy pri obsadzovaní funkčných miest a funkčných miest profesorov si
podrobnejšie upraví vysoká škola vo svojich vnútorných predpisoch a to v súlade s plnením svojho poslania a zamerania výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1092. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako je všeobecne známe, myslím, že vo februári alebo v marci tohto roku plénum prijalo novelu zákona o vysokých školách, ktorá nadobudla účinnosť 25. apríla tohto roku a podľa prechodných ustanovení tejto novely vysoké školy majú povinnosť zosúladiť svoje vnútorné predpisy podľa § 15 s novelou zákona o vysokých školách do 31. augusta 2023 najneskôr. Vysoké školy začali postupne tieto vnútorné predpisy zosúlaďovať a v procese zosúlaďovania sa narazili na niektoré legislatívno-technické nedostatky a chyby novely, ktorý predmetný návrh našej novely zákona odstraňuje. Konkrétne v § 9 ods. 1 písm. a) v ktorom je chybne uvedená kompetencia akademického senátu verejnej vysokej školy schvaľovať rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy a v § 41 sa dopĺňa nový odsek 15, nakoľko podľa § 9 ods. 1 písm. k) výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy schvaľuje akademický senát verejnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy, ale, žiaľ, tá podľa § 41 takúto pôsobnosť nemá. V uvedenom návrhu novely zákona o vysokých školách tieto legislatívno-technické, ale aj obsahové chyby v návrhu zákona odstraňujeme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:25 - 17:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
tej debaty bol ten, že v takomto prípade, keď chcete vy zaviesť zrušenie koncesionárskeho poplatku, vy musíte nejakým iným spôsobom definovať tú verejnoprávnosť tej televízie, tú slobodu, verejnoprávnu tej televízie a verejnú službu. Pokiaľ zrušíte koncesionársky poplatok, zrušíte vlastne verejnoprávnosť v zmysle platenia verejnosti za verejnú službu a zavediete štátnu televíziu. A v rámci tej štátnej televízie musíte zmeniť zákon zase v tom zmysle, že teda ako to je priame podliehanie štátu, pochopiteľne a musíte tie peniaze kdesi zobrať. To znamená, že budú len zo štátneho rozpočtu a čiastočne z reklamy, ak to zase v tom zákone nezmeníte inak. Čiže toto bolo výsledkom tej debaty, že áno, dá sa, ale potom nie verejnoprávna televízia, ale štátna. Je to tak?
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:10 - 17:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Sulík, pamätám sa na tú debatu veľmi dobre, tá debata bola v celku veľmi korektná, ale buďme korektní aj teraz. Vy ste povedali len 50 % z tej debaty. Vy ste nepovedali aký bol výsledok tej debaty. My sme sa predsa bavili o tom, že zrušenie koncesionárskych poplatkov dá sa, samozrejme dá sa, ale potom sa musíme baviť o štátnej televízii a nie o verejnoprávnej televízii a k tomu musíme zmeniť zákon. Čiže samozrejme všetko sa dá, len aj výsledok tej debaty bol ten, že v takomto prípade keď chcete vy zaviesť zrušenie koncesionárskeho poplatku, vy musíte nejakým iným, spôsobom definovať tú verejnoprávnosť tej televízie, tú slobodu, verejnoprávnu tej televízie a verejnú službu. Pokiaľ zrušíte koncesionársky...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, rozumiem tomu čo hovoríš, tá situácia nie je jednoduchá zľava, zprava, ale snažíme sa nájsť spoločné riešenia, podať nejakú pomocnú ruku. Jedna malá faktická poznámka. Prever si, prosím ťa, tú informáciu s tým Gabčíkovom a s tou vodou. Neviem či majú nejaký technický problém. Keď sa pozreme z okna Dunaj je vysoký a vysoký už týždeň. Takže možno v lete a tak ďalej áno, ale dneska môžu pustiť aj piatu turbínu. Takže, takže... len aby si len vedel, že nech ťa nelakujú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán minister, viem, že si v zložitej situácii, ale vrátim sa k jednej veci čo ste povedali. V roku z hľadiska kúpy akcií naspäť. Nešlo to, pretože 800 miliónov tam bola pohľadávka Sberbanky, kde bolo 750 miliónov, z Enelu požičala Sberbanka, 50 dala, bola to Dexia, naša banka, to bolo 800 miliónov. Keď sme to chceli kúpiť, konzorcium bánk vyprovokovalo to, že nielen zaplatiť 800 miliónovú pohľadávku, ale prakticky riešiť celú reštrukturalizáciu vtedy Slovenských elektrárni. Preto sa ti kúpiť nedalo. Nechcem sa vracať k tej veci, pretože my sme od prvej chvíli, tak ja som bol ten, ktorý som podal žalobu voči Slovenským elektrárňam za vrátenie Gabčíkova naspäť, na 30 rokov to bolo, že to bola zlá privatizácia. Mám zmluvu od rakúskej právnickej firmy, kde povedali, že privatizácia Slovenských elektrární sa priečia dobrým mravom a že môžme do toho ísť. Nemohli sme do toho ísť, pretože jednoducho my by sme cez Brusel neboli prešli. Nechcem sa vracať k veciam to čo nám dávate za tom. Ale my vám len chceme pomôcť a čakáme proste, aby ste si vyjasnili veci. Ale keď je, že to chcete dneska, dneska ja, tá situácia čo prijmeme je zlá a každé riešenie je zlé a horšie. To je, bohužiaľ, tvrdá realita a preto sme chceli vedieť a chceli sme vám dať čas, nič iné proste, aby sme si to vyblýskali. Lebo nič sa nezmení. Či ešte príde niečo Európska únia lebo nie. Európska únia na celej čiare zlyhala. To si darmo budeme hovoriť.
Skryt prepis