Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2022 o 9:27 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2022 9:27 - 9:29 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Tak sme sa dozvedeli (povedané so smiechom), pani poslankyňa Zemanová, že vy ste dneska na raňajky mali pixlu toulénu, pretože toto bol prejav nafetovaného človeka, s prepáčením.
Tak vy sa postavíte a hovoríte, že my tu máme poslaneckú imunitu. Vy ste ešte stále po tých rokoch v parlamente neprišli na to, že tu žiadna poslanecká imunita nie je! Vy sa tu oháňate rovnosťou pred zákonom? Viete, kto sa takýmto hnusným spôsobom oháňal rovnosťou pred zákonom a zrušením privilégií, keď posielal opozičných lídrov do koncentračných táborov? Takto isto stál v roku ’33 Joseph Goebbels v ríšskom sneme a hovoril presne toto isté, že lídri kresťanskej demokracie, lídri sociálnej demokracie, lídri všetkých opozičných strán si nezaslúžia iný prístup, rovnosť pred zákonom, privilégiá. A každý vedel, že chcú len zlikvidovať opozíciu, a presne to idete robiť vy ako posledná fašistka, ako posledná nacistka! Kam nám budete zatvárať?! Do koncentračných táborov, lebo hovoríme vlastné názory, lebo hovoríme pravdu o zločinoch Kisku a Matoviča?!
Ja sa pýtam, keď my sme organizovaná zločinecká skupina preto, lebo sme povedali pravdu o Kiskových a Matovičových zločinoch, tak čo je potom váš Sulík, ktorý chodil na raňajky s Kočnerom? To nebola organizovaná zločinecká skupina nad hemendexom?! Nezavrieme aj Sulíka? A nezavrieme aj Matoviča? Tárate tu, že padni, komu padni. Ako to, že potom ešte nesedí goriliak Mikloš, goriliak Dzurinda?! Ako to, že ešte nesedí Sulík? Ako to, že ešte nesedí Matovič za daňové podvody?!
Vy ste len obyčajní nacisti, pani Zemanová, obyčajní nacisti. Nenávidíte SMER, nenávidíte opozíciu, nedokážete rešpektovať iný názor, zatvárate opozičné médiá, robíte tu cenzúru, na čele s tou vašou Čaputovou, ktorá len slúži americkej ambasáde.
Toto ste vy, nacisti, obyčajní nacisti!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 18:15 - 18:17 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja môžem s pánom poslancom len súhlasiť pri jeho opise tohto hrubého zneužívania polície a prokuratúry, aké tu nebolo v novodobej histórii Slovenskej republiky. To naozaj sa človeku až rozum zastavuje, ako sa každým dňom posúva ďalej a ďalej tá hranica zneužívania práva, likvidovania právneho štátu, likvidovania princípov právneho štátu, a všetko je v poriadku. To, že to neriešia médiá, v poriadku, no médiá chcú túto vládu chrániť za každú cenu a je to naozaj veľmi smutné, ale o médiách si už, ja si myslím, že v tomto štáte nerobí ilúzie nikto. V podstate skutočných novinárov už nemáme, máme aktivistov.
Ale ja sa stále obraciam na tú skupinu poslancov Národnej rady z vládnej koalície, ktorým ide o Slovensko, ide im o to, aby zostal zachovaný demokratický charakter štátu, aby sme nezničili všetko to dobré, čo tu existuje, aby sme nepošliapavali zákon a právo. A to, čo sa napríklad dnes udialo s pánom poslancom Borguľom, to je len ďalší kamienok do mozaiky. Veď každému je úplne jasné, že niektorí predstavitelia vládnej koalície si chcú zabezpečiť poslušné hlasovanie poslancov SME RODINA aj v prípade Mikulec, aj v prípade Fico. Veď to je tak očividné, to je tak očividné, že to musí každý vidieť a musíte to vidieť aj vy, vážení kolegovia z vládnej koalície, ktorí sa snažíte na veci pozerať objektívne. Veď v poriadku, zápasme politicky, zápasme argumentačne, ale tuto sa prekračujú všetky hranice. Kam to povedie? Do totálnej anarchie?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 18:00 - 18:01 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Vážení kolegovia, ja som naozaj úprimne zvedavý na to, ako bude vyzerať pravdepodobne zajtrajšie hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra. A som na to zvedavý z jedného dôvodu, pretože dnes počas celej rozpravy tu nezaznel jeden jediný argument obhajujúci konanie ministra vnútra. Ani jeden. Ani v stanovisku vlády k vyslovovaniu nedôvery ministrovi vnútra neodznel ani jeden jediný argument, ktorým by povedal, že vláda stojí za ministrom vnútra, a ani jedno jediné vystúpenie koaličných poslancov, ktoré by povedal, že stojí za ministrom vnútra a pre toto a pre toto argumentačne si myslí, že toto, táto schôdza na vyslovenie nedôvery ministrovi Mikulcovi je nedôvodná. Čiže bez takýchto argumentov ja som naozaj zvedavý, s akým svedomím zajtra chcú poslanci koalície o tomto hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:56 - 17:58 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
V Ústave Slovenskej republiky v čl. 2 máme jasne rozlíšený princíp slobody občanov konať všetko, čo im zákon nezakazuje, a povinnosti štátnych orgánov konať len to, čo im zákon prikazuje. To je zásadný rozdiel medzi občanom a štátnym orgánom.
Minister vnútra Slovenskej republiky môže konať len to, čo mu zákon ukladá. A myslím si, že pán poslanec Susko tu veľmi jasne prezentoval na základe citovaných zákonov, že minister hrubo porušoval alebo prekračoval svoje kompetencie, zasahoval do vyšetrovania absolútne neprípustným spôsobom.
Kolegovia, nikto z vás sa ani len nesnaží toto vyvrátiť. To je niečo strašné! Vystúpi predseda vlády, ani slovom sa nepokúsi, ani len, ani len jedným percentom spochybniť tieto obvinenia alebo tieto podozrenia vo vzťahu k ministrovi. Z poslancov vládnej koalície nevystúpi nikto. Vidím tu napríklad, a to reagujem na pána poslanca Suska, vedľa neho som videl pána poslanca spravodajcu, pána poslanca Benčíka, ktorý často vystupuje a apeluje na nejaké dodržiavanie zákonnosti a morálnosti. Mňa by zaujímalo napríklad a zrejme aj teba, pán poslanec Susko, aký je jeho názor na toto, či toto je v poriadku, či sa na toto môže pozerať. A to by ma zaujímalo aj od ďalších kolegov, ktorí sa, ktorí tu staviate nejakú latku morálnosti a zákonnosti. Toto je naozaj v poriadku, toto, čo sa tu deje?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2022 17:40 - 17:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, sme tu na mimoriadnej schôdzi, ktorej cieľom je vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
Keď si prečítate pasáž z programového vyhlásenia vlády, tak v prvom programovom vyhlásení vlády sa dočítate, že "počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú."
Čiže v programovom vyhlásení vlády sa táto vláda zaväzuje zabezpečiť dôslednú rovnosť pred zákonom a konať tak, aby výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. No neviem, že či je zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú, tým spôsobom, že minister vnútra koná v rozpore so zákonom.
Chcel by som na tomto mieste odcitovať niektoré ustanovenia zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zákona o Policajnom zbore, pretože veľa sa tu hovorí o tom, že minister vnútra prekročil svoje právomoci a získaval prístup k informáciám, ku ktorým získať prístup nemal. Ale ešte sme tu dnes nehovorili o tom, že prečo to tak je a či to tak vôbec je.
Čiže veľmi stručne, faktograficky si dovolím odcitovať niektoré ustanovenie zákona o Policajnom zbore, ktoré toto priamo upravujú.
Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, hovorí, že ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister a ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre, okrem iného, Policajný zbor. Čiže minister vnútra je zodpovedný aj za Policajný zbor.
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore potom hovorí v § 4 ods. 3, že minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu podľa osobitného zákona. Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.
Ďalej, zákon o Policajnom zbore v § 7 ods. 1 hovorí, že príslušník Policajného zboru (ďalej len "policajt") o vyšetrovaní v skrátenom a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Nie ministra, prokurátora a súdu.
Ďalej, v § 201 hovorí, sa hovorí, že policajt vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie spravidla osobne. Okrem prípadu, na ktorý je potrebné rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie alebo prokurátora, vykonáva policajt všetky úkony samostatne a je povinný ich vykonať v súlade so zákonom a včas. Policajt zadovažuje dôkazy bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech obvineného. Pritom postupuje podľa ods. 3 a obvinený nesmie byť nijakým spôsobom k výsluchu a k priznaniu nezákonne nútený. Odopretie výpovede sa nesmie použiť ako dôkaz proti obvinenému.
Čo tým chcem povedať, tými, čo som to, alebo čo tým chcem povedať, týmito citátmi? Chcem tým povedať, že orgánom činným v trestnom konaní sú len prokurátor a policajt, nie prezident Policajného zboru a už vôbec nie minister vnútra. Ďalej, že policajt je viazaný len ústavou a zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami a medzinárodnými zmluvami a že pokyn alebo súhlas pri vyšetrovaní môže dostať len od dozorového prokurátora alebo súdu, v žiadnom prípade však nie od prezidenta Policajného zboru a už vôbec nie od ministra vnútra.
Prečo na to upozorňujem? No, upozorňujem na to preto, že ako sme sa dozvedeli už na jednej z predchádzajúcich mimoriadnych schôdzí o vyslovovaní nedôvery ministrovi vnútra, tak minister vnútra sa takýchto konaní zjavne dopúšťal.
Z uznesenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 4. 2. 2022, ktorým prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky rozhodla o sťažnostiach obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, vyplývajú niektoré skutočnosti, ktoré by som rád pripomenul. Tými skutočnosťami sú, že minister vnútra Slovenskej republiky aktívne participoval na takejto protiprávnej činnosti, vydával pokyny, respektíve minimálne o tejto činnosti bol informovaný a boli s ním tieto kroky konzultované, pričom vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa rozprávali o tom, ako majú zástupcovia špeciálnej prokuratúry ministrovi priniesť spisy s výpoveďami obvinených a svedkov. V iných rozhovoroch zas vyšetrovatelia tvrdili, že minister to navrhol sám, aby Národná kriminálna agentúra konala skôr ako inšpekcia. Prípadne spomínali, že cez ministra overovali, či inšpekcia dokázala, alebo nedokázala zabezpečiť zásahové komando. Z tohto uznesenia Generálnej prokuratúry a z jednotlivých týchto citácií, ktoré sú v tomto uznesení citované a ktoré sú zadokumentované legálnymi odposluchmi, teda odposluchmi, na ktoré dal súhlas príslušný súd a ktoré vypovedajú o tom, ako sa vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry bavili o tom, ako a komu vznesú obvinenie, si teraz niečo opäť zacitujeme, pričom treba povedať, že títo vyšetrovatelia, ktorí boli takýmto spôsobom monitorovaní a ktorí sú spomínaní aj ich citácie z legálnych odposluchov v tomto uznesení, sú vyšetrovatelia, ktorí sú obvinení za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa z osobitného motívu v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin a v niektorých prípadoch aj v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.
Takže pripomeňme si, aby sme mali ten kontext, čo títo obvinení vyšetrovatelia v týchto legálnych odposluchoch hovoria. Okrem teda už niekoľkokrát citovaného a už naozaj opakovaného sloganu, že treba robiť SMER a treba SMER spraviť zločineckou skupinou, tak hovoria títo vyšetrovatelia napríklad: "Ešte je na ÚŠP minister, lebo to rieši aj minister.To riešia, toto, že na našej strane povedal Kovaříkovi." Čiže vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa bavia o tom, ako vzniesť obvinenie vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby, sa bavia o tom, že je niekto, kto rieši tieto veci na, respektíve že minister to rieši na Úrade špeciálnej prokuratúry. Čo má čo robiť minister na Úrade špeciálnej prokuratúry a riešiť živé veci?
Ďalej, ďalší citát: "Toto bude ródeo, akože to nám povedal aj minister, že ja viem, že to bude, že ja viem, že to bude masaker, ale že musíme ich zastaviť. Robte čo treba." Opätovne sa bavia o tom, že to povedal aj minister. Čiže minister opäť zasahuje do konkrétnych živých spisov.
Ďalej, Pavol Ďurka oznamuje Eve Smolkovej: "Informácia bola, že 14 ľudí sa má brať. V rámci toho traja prokurátori ÚŠP." Teda Úradu špeciálnej prokuratúry. "Ale teda už to bolo prezistené cez ministra, že všetci, že sily a prostriedky neboli uvoľnené na toto." Čiže opätovne preukázané, že minister o týchto veciach vedel a že ich koordinoval.
Ďalej, "Kto to má v dozore?", na čo Pavol Ďurko aj odpovedá, "Daniel Lipšic. Teraz s tým, teraz s tým idú za ministrom aj s Kyselom." Čiže opätovne prokurátori špeciálnej prokuratúry spolu s vyšetrovateľmi riadia zásah proti iným vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby s ministrom, ktorý o tomto vôbec nemá mať vedomosť, nie to ešte nejakým spôsobom riadiť alebo koordinovať.
Ďalej, Pavol Ďurka informuje ostatných: "Kysel má prísť k ministrovi. To je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk cédečko a teda okrem iného aj výpovede Borisa Beňu a tých vecí. Že Zurian nejakým spôsobom bol v styku so službou a že tam vynáša informácie." Čiže opätovne informácia, ktorá hovorí o tom, že prokurátori špeciálnej prokuratúry majú s ministrom koordinovať postup v trestných veciach konkrétnych.
No a to, čo už tu bolo niekoľkokrát dnes spomínané: "Ne, však zakál je to hentak, že tam sú na našej strane, tak je dobre. Keď nás prokurátor podrží aj s tou začínačkou, že s tým bol voľáky problém a s tým prišli oni sami. Dokonca minister to navrhol sám, ešte keď sme išli zaniesť tie teda, že takéto voľačo by sme začali, že či ich nevieme spraviť skôr." Bavia sa o tom, že či vedia spraviť skôr, obviniť vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby, ako by obvinili oni ich.
Čiže z týchto legálnych odposluchov jednoznačne vyplýva, že minister bol o všetkom informovaný a že dokonca koordinoval tieto aktivity v živých trestných veciach. Z toho, čo som predtým hovoril z hľadiska zákona o Policajnom zbore, je toto, vážení kolegovia, absolútne neprípustné, aby sa takýmto spôsobom minister vnútra zapájal do vyšetrovania v konkrétnych trestných veciach.
No a nakoniec teda pred dnešnou schôdzou medializované nové informácie o tom, ako si minister vnútra vyžadoval od bývalého nebohého prezidenta Policajného zboru celé spisy živé, respektíve ako žiadal o oboznámenie s dôkaznou situáciou v jednotlivých trestných konaniach. Nie o tom, že či sú prieťahy v konaní, alebo nie. Na to minister má právo sa spýtať, že či sú prieťahy v konaní, aby nejakým spôsobom ako politický nominant to vedel riešiť. Ale on sa pýtal na konkrétnu dôkaznú situáciu, aká je, aký je vzťah medzi Makóom a Beňom, či sa to v týchto konaniach rieši, akým spôsobom a celé, predkladanie celých spisov. To je predsa neprípustné, ako som uviedol, priamo zo zákona.
Takisto je neprípustné, aby prezident Policajného zboru, respektíve prezident Prezídia Policajného zboru na výbore Národnej rady informoval v takom zmysle, že niekto bude dnes obvinený z koalície. A odkiaľ to prezident Policajného zboru vedel a ešte dva týždne predtým premiér, ktorý o tom hovoril v médiách, že sa budú brať politici z najvyšších, z najvyšších poschodí? Odkiaľ mali takéto informácie? A už vôbec teda, že tieto informácie takýmto spôsobom zverejnili.
Zajtra sa má rokovať o udelení súhlasu Národnej rady so vzatím predsedu strany SMER – SD Roberta Fica do väzby za to, že vraj mal zosnovať organizovanú skupinu, ktorá mala vynášať nejakým spôsobom daňové tajomstvo. No, vážení kolegovia, a toto je čo, o čom som teraz hovoril? Veď to je ešte stokrát horšie. A toto je v poriadku? Vy máte svedomie zajtra hlasovať proti vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra? Po týchto medializovaných informáciách?
My sme tu však nie, my tu však nie sme trestný tribunál. My ako poslanci Národnej rady sme tu nato, aby sme vyvodili politickú zodpovednosť voči štatutárovi rezortu vnútra, teda ministerstva vnútra, ktorý nesie plnú zodpovednosť za rezort vnútra, politickú zodpovednosť, a na základe týchto mediálnych informácií v každej slušnej demokratickej spoločnosti už dávno mal odstúpiť sám. Keďže tak neurobil, tak našou povinnosťou je vyvodiť túto politickú zodpovednosť voči nemu a vysloviť mu nedôveru.
Ešte raz zopakujem citát z programového vyhlásenia vlády: "Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a v ľudí, ktorí ho reprezentujú."
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci z koalície, dnes sme nepočuli jeden jediný argument na obhajobu ministra vnútra. Neexistuje jeden obhájiteľný argument, ktorý by obhájil tieto konania. Ak budete hlasovať, tak berte na vedomie, že neexistuje argument, ktorý by obhájil zotrvanie ministra vnútra vo svojej funkcii. Takže verím, že všetci budete hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:34 - 17:36 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, excelencia, ja budem pokračovať tam, kde skončil môj ctený kolega Janko Podmanický.
Ja by som skončil pri tom vyhlásení pána Hegera a to vyhlásenie bolo presne také, ako ten pán Heger pri tom vyhlásení vyzeral. To bolo proste hrozné. Prišiel jeden, ktosi zo záhrobia a prečítal vyhlásenie nie vlády, ale vyhlásenie zo záhrobia. No proste hrozné! Na to sa nedalo ani pozerať a to sa nedalo ani počúvať.
Ale aby som teda prešiel aj teda k meritu veci. Viete, tu nejde, nejde len o rozvrat ministerstva vnútra, ako to tuná môj ctený kolega Ďuro Blanár povedal, ale tu ide o rozvrat Slovenska. Normálne rozvrat Slovenska v priamom prenose a vy ste za toto zodpovední, vy tu, čo tu sedíte na tej pravej strane. Proste to je rozvrat Slovenska aj s tým všetkým, čo súvisí, a začína to na ministerstve vnútra. Okrem toho ten Lipšic, o ktorom sa tuná strašne veľa hovorí, však uvedomte si, to je jeden človek, čo to Slovensko nechcel. To je človek, čo robil referendum v ´92. alebo začiatkom, neviem, začiatkom ´92. roku, to bolo tzv. to sviečkové referendum, a on bol vtedy v tom, v tom, v tom SZM-áckom KDH, to boli tí KDH mladí alebo niečo proste také, neviem, ako sa volali, a bolo to tzv. sviečkové referendum, kde dávali do okien tie sviečky, o koľko klesne tá energia pri tých sviečkach. Pán kolega tuto, čo sedí, tie šediny by možno, vy by ste si mali pamätať to referendum, ktoré bolo vtedy o vzniku Slovenska, však vy ste tam vtedy boli tiež dosť aktívny, mimochodom.
Takže ako, páni a dámy, toto tuná, čo sa deje, to je začiatok rozvratu Slovenska. A čím skôr vás tí ľudia zastavia, a to je jedno, v akých voľbách, či predčasných, alebo v tých ďalších, tým lepšie pre to Slovensko, lebo za vás to Slovensko zmizne z mapy jednoducho. A nikto si to ani nevšimne a vy budete tí, ktorí budete za to zodpovední.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:32 - 17:34 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem nadviazať na tú pasáž pána podpredsedu Národnej rady, kde hovoril o tom odôvodnení, ktoré tu predniesol pán predseda vlády Heger.
Ja neviem, ale ja si myslím, že inteligentní poslanci vládnej koalície, ako aj inteligentní voliči vládnej koalície sa musia pri takýchto krokoch vlády naozaj hanbiť. To, čo predniesol alebo predviedol pán Heger, to bolo naozaj hlboko nedôstojné. Táto znôška útokov na Roberta Fica, okej, v poriadku, v stanovisku vlády môže zaznieť aj kritika predkladateľa, ale ani jednou jedinou vetou, ani jedným jediným argumentom neboli vyvrátené tie obvinenia a tie podozrenia, ktoré sú späté s pánom ministrom Mikulcom. Ani takú robotu ste si nedali, aby ste aspoň jeden-dva argumenty dali dohromady, ktorými by ste nejakým spôsobom vyvrátili to, čo zaznelo na adresu pána ministra Mikulca.
Ja si myslím, že poslanci vládnej koalície si uvedomujú v hĺbke duše, že pán minister Mikulec je naozaj problém. Tých podozrení z trestnej činnosti, ktoré pri ňom sú, je naozaj obrovské kvantum a že sa vláda už ani nesnaží ich vyvracať, no tak to už je naozaj, to už je naozaj signifikantné, že považujú svojich voličov, ale myslím si, že aj svojich poslancov, za také ovečky, ktoré všetko zožerú, a keď povedia, že za všetko môže Fico, tak tým je všetko vysvetlené. Ale ja si myslím, že aj vaši voliči vám toto vaše počínanie spočítajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:12 - 17:14 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Deniska, ty si čítala tú komunikáciu esemeskovú medzi ministrom vnútra a bývalým nebohým už generálom Lučanským. Už sám ten obsah tých správ je na vážne zamyslenie sa nad tým, že čo ešte pán minister Mikulec hľadá vo svojej funkcii, ale zase zopakujem to, čo som zopakoval aj v predchádzajúcej faktickej, veď túto komunikáciu a takúto žiadosť o spis potvrdil sám riaditeľ bratislavskej NAKA. Zajtra budeme na... ráno o deviatej riešiť súhlas so žiadosťou na vydanie nášho predsedu strany na väzobné stíhanie za zosnovanie a zorganizovanie zločineckej skupiny, pretože mali zbierať údaje na bývalého prezidenta a na súčasného ministra financií. A toto je, prosím vás, čo, keď minister si žiada spis ku konkrétnym veciam, konkrétne sa pýta na konkrétneho človeka a chce vedieť a opisuje tam tie vzťahy? Dokonca aj v rádiu Expres, pokiaľ mám správne informácie, to minister vnútra potvrdil, že takáto komunikácia prebehla. A keď sa na to spýtali súčasného jeho prezidenta Policajného zboru, tak sám odpovedal, že minister o takých veciach ani nemá čo vedieť. Tak o čom sa vlastne teraz bavíme? Toto neni hlava organizovanej skupiny, keď vydáva takéto pokyny a zbiera takéto informácie, aby ich posunul ďalej, aby sa riešili ďalej?
A o tých vzťahoch, o ktorých si hovorila, že kto je koho priateľ, otec a tak, tak k tomu sa ani vyjadrovať nebudem, lebo to už je zarážajúce, keď je to pravda, ale zase to bude asi len náhoda. A dnes som to na výbore povedal, že včera prezident Policajného zboru presne ukázal v priamom prenose, že ako sa o veciach rozhoduje, keď dopredu informoval o tom, že bude obvinený koaličný poslanec. A kto je zodpovedný za policajného prezidenta? Predsa minister vnútra, lebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:05 - 17:06 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie a nestačím zírať skutočne, čo sa tu deje na ministerstve vnútra, o to viacej, keď to hovorí exministerka vnútra. Len škoda, že to nepočuje Roman Mikulec, škoda, že tu nesedí Roman Mikulec. Ale on počúva, verte mi, že on počúva, sedí tam kdesi pri televízore a zbabelo, na tajnáša počúva, čo sa tu všetko o ňom rozpráva, a stále váha s tou odvahou, dúfam, že ju raz naberie, kedy prísť a odpovedať aspoň na jeden tento argument.
Viete, pani Saková, je to o to vážnejšie, že vy ste exministerkou vnútra a to už nie je akýkoľvek poslanec, ktorý je z iného rezortu alebo teda opozičný politik. No a vaše slová ako hrôza, zdesenie z vašej práce, podozrivé výpovede, zadržanie riaditeľa SIS, chaos v policajných zložkách, činnosť za hranou zákona, tak toto skutočne nie je sranda. Mal by tuná ten človek sedieť a počúvať to a niečo povedať, lebo v opačnom prípade by mal ísť čím rýchlejšie preč a veľmi rýchle, lebo to, tie účelové klamstvá, o ktorých hovoríte, zlyhanie na hraniciach ministerstva vnútra, zazmluvnenie tých súkromných kadejakých hranolkových firiem, no a záver, váš posledný prúser, pán minister, s tým generálom Lučanským, to vstupovanie do živého spisu, no tak to už je jó silná káva aj pre nás, ktorí sme neni z toho rezortu. Takže buďte taký láskavý, vyjdite z toho vašeho chumla tam kdesi pri tom televízore, kde tam zbabelo sedíte, a príďte už konečne povedať aspoň štyri vety. Lebo v opačnom prípade, ako to mám povedať, čo ste, aby som vám nenadával. No a už konečne naberte tú odvahu, pán minister vnútra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 16:45 - 16:47 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Skôr by som očakával možnože reakcie faktické, ďakujem veľmi pekne každému kolegovi, ktorý reagoval, ale skôr by som čakal niečo od koaličných poslancov, ale v duchu takom, že vysvetliť alebo obhájiť, ale ja chápem, že toto je neobhájiteľné. Ako zastať si ministra vnútra Mikulca po tých všetkých zisteniach, ktoré som jednak ja rozprával a vidím, že ma aj kolegovia vo faktických dopĺňali. Ja mám pocit, že to asi málokto dokáže. To je nereálne, to všetko absolvovať a dokázať, čo dokázal minister vnútra Mikulec.
A ja to berem tak, že on je na jednej strane neschopný a na druhej strane je schopný. Na jednej strane je neschopný riadiť ministerstvo vnútra, manažovať, pracovať na tom, aby to všetko fungovalo demokraticky, čestne a hlavne transparentne a v súlade so zákonom. V tomto je totálne neschopný, ale zase schopný je v tom, čo všetko sme si mali možnosť vypočuť. Podozrivý z úplatkov, porušenia právomoci verejného činiteľa. Zistenia všetkých vecí, ktoré sú evidentne známe, ako to je... nepochopiteľné veci, ako táto vládna garnitúra dokáže prekrývať tieto všetky prešľapy.
A, Maroš Saloň, ty si to tak povedal, že už nebohý pán generál Lučanský to nedokáže potvrdiť, ale možnože tú komunikáciu by potvrdila rodina, keby zverejnila tú komunikáciu z toho telefónu. A ja si stále kladiem otázku a pýtam sa: Ako je možné, že rok po smrti ešte rodina nedostala vydané osobné veci, nedostala vydaný telefón? Však smrťou sa zastavuje automaticky trestné stíhanie, tým pádom hneď mali vydať. Prečo to nechcú vydať? No asi vedia, čo v tom telefóne je. A kladiem si otázku, či ten telefón sa náhodou aj nestratil alebo nestratí. A zrazu zistíme, že je to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis