Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2021 o 17:28 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 17:28 - 17:29 hod.

Fico Robert
Pán predseda, ďakujem pekne. Aby nedošlo k žiadnym nedorozumeniam, pretože sme prijali viaceré uznesenia, ktoré sa týkajú hlasovania. Bol by som rád, keby bolo veľmi jasne v tomto okamihu rozhodnuté, že medzi týmto momentom a zajtrajšou 11.00 hodinou neprebehnú žiadne hlasovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 17:27 - 17:28 hod.

Fico Robert
Pán predseda, ak sme skončili hlasovanie. Skončili sme hlasovanie už? (Prerušenie vystúpenia predsedom.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Ešte nie, ešte máme.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Tak potom poprosím hneď po hlasovaní procedurálny návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2021 11:20 - 11:20 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, v zmysle rokovacieho poriadku nie je možné prerušiť bod počas rozpravy, kedy vystupuje predkladateľ a pokračovať s iným bodom. To je jedna vec.
A druhá vec, nie je pravda, čo ste povedali, pretože odhlasované bolo, že s bude hlasovať po skrátených konaniach obidvoch, ktoré mali byť dnes, ktoré boli včera doručené z vlády. My sme vôbec nemali hlasovať o jedenástej o tom prvom, ale malo sa hlasovať až po prerokovaní obidvoch a potom mali nasledovať prvé čítania. Čiže ten procedurálny postup je podľa mňa v rozpore s tým, čo sme si včera schválili.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2021 17:34 - 17:34 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, stala sa tu pri hlasovaní jedna vec, ktorá teda nemá, nemá doterajšiu prax ani precedens v doterajšom vôbec fungovaní parlamentu, pokiaľ sa ja dobre pamätám. Neviem teda, či zavádzame nové, nové postupy. Pri tlači 704 sa hlasovalo jedným hlasovaním o dvoch rôznych pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli podané samostatne v rozprave a hlasovalo sa naraz jedným hlasovaním. Toto sa tu doteraz nikdy nestalo, a teda mojou otázkou je, že či teda tu zavádzame nejaké nové praktiky alebo je to v poriadku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2021 17:11 - 17:11 hod.

Fico Robert
Pán predseda, chcel by som navrhnúť, keďže ide o dva rozdielne návrhy zákonov, dva rozdielne návrhy na skrátené legislatívne konanie, keby sme o každom bode hlasovali zvlášť. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2021 15:04 - 15:05 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 31. januára 2022. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.11.2021 14:24 - 14:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, milá kolegyňa, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 31. januára 2022. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2021 11:21 - 11:21 hod.

Baláž Vladimír
Ospravedlňujem sa, že vás zdržujem, ale pri tlači 663 som sa pomýlil a hlasoval som za, chcel som sa zdržať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 9:22 - 9:23 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem pekne za slušné vystúpenie, pokiaľ sa týka Sociálnej poisťovne. Ja by som len v krátkosti chcel poďakovať celému kolektívu Sociálnej poisťovne, pretože v tomto zložitom, zložitom období sa zhostila Sociálna poisťovňa aj úrad práce napriek tomu, že sa vyskytli tie nedostatky, ktoré sa vyskytli. Treba povedať, že tí ľudia sú dennodenne v strese, pretože viem z hľadiska callcentra, aké informácie musia podávať v tejto zložitej situácii.
Pán riaditeľ, bol by som rád, keby ste tlmočili aj za celý tím tuto, za nás ľudí, že proste ďakujeme za prácu, ktorú ľudia robia pri pulte, pretože sú v prvom strede. Takže ešte raz ďakujeme pekne za výsledky, ktoré boli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:41 - 18:44 hod.

Vážny Ľubomír
Zajtra o jedenástej.
Skryt prepis