Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.9.2021 o 15:10 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 15:10 - 15:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a ústavnoprávny výbor návrh poslancov prerokoval na 88. schôdzi 21. septembra 2021, avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov.
Predseda výboru ma poveril ako spravodajcu, aby som informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v gestorskom výbore.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 14:47 - 14:49 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec Erik Tomáš, musím absolútne súhlasiť so všetkým, čo si tu povedal. Treba povedať, že Ústava Slovenskej republiky v preambule už hovorí, že "my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave", teda nie politici, ale občania sa uzniesli na ústave. A ústava v čl. 2 ods. 1 hovorí, že "štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo", teda priamo prostredníctvom referenda. Hovorí to hneď čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čo je úplný základ celého demokratického systému Slovenskej republiky.
Debata o tom, či zvolení poslanci majú právo byť vo funkcii celé volebné obdobie alebo nie, je úplne bezpredmetná, pretože to jednoznačne vo svojom náleze povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval o otázke pani prezidentky, kedy povedal, že jedinou prekážkou toho, aby sa referendum konalo, nie je to, či je to v súlade, alebo nie je to v súlade s princípmi demokracie a ústavou, ale pretože chýba ústavný text v ústave, ktorý by zakotvil, že skrátiť volebné obdobie je možné buď ústavným zákonom, alebo prostredníctvom referenda. Čiže jediná otázka na riešenie tohto je, aby sa doplnil takýto ústavný text do ústavy. A to je, ako si sám dobre povedal, veľmi jednoduchá záležitosť, ktorá sa dá veľmi rýchlo napraviť.
SMER – sociálna demokracia podával dva návrhy zákonov, ktorým sa snažil toto upraviť. V jednom riešil referendum a v druhom riešil dokonca aj to, aby sa to dalo ústavným zákonom urobiť, ale z hľadiska obštrukcie koalície ani jeden z týchto návrhov nepre... teda nebol zaradený do programu schôdze vôbec, pretože, s vymyslením toho, že ide o návrh v totožnej veci, pričom to vôbec tak nebolo, ich koalícia odmietla zaradiť na rokovanie Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.9.2021 12:00 - 12:01 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne, len poprosím členov výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, že dnes máme riadne rokovanie výboru 12.15. Ďakujem.

(Prerušenie rokovania o 12.01 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 19:03 - 19:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:44 - 18:46 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Pleštinská, ďakujem za vašu faktickú poznámku. Aby sme teda neopomenuli aj Sacharovovu cenu, ktorá je určite tak významná, ako sú ocenenia doctor honoris causa, ktoré Alexander Dubček získal na prestížnych zahraničných, ale aj domácich univerzitách.
Rovnako sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Baškovi, ktorý aj zároveň ako predseda Trenčianskej župy venoval jedno slávnostné zasadnutie zastupiteľstva práve tomuto významnému rodákovi Trenčianskeho kraja a že aj zastupiteľstvo si na svojom zasadnutí 27. septembra, verím tomu, že prijme uznesenie k tejto významnej osobnosti.
Čo sa týka pána poslanca Kotlebu, nie som predkladateľom tohto uznesenia, takže tým, že som to uznesenie neformuloval, tak som ani teda nemohol a nebol som účastný žiadnych rozhovorov, ktoré by viedli k výslednému predĺženému uzneseniu, ale teda to uznesenie podporujem a zúčastnil som sa osobne aj odhalenia busty Alexandra Dubčeka v priestoroch nádvoria Matice slovenskej. Sami sme na univerzite, pripravujeme odhalenie pamätníka Alexandrovi Dubčekovi. Rovnako som sa zúčastnil všetkých ďalších podujatí, na ktoré som bol pozvaný pri príležitosti, a teda nielen toho stého naro... stého výročia narodenia Alexandra Dubčeka, ale ja tak činím pravidelne každoročne bez ohľadu na to, či ide o okrúhle, alebo nie výročie.
Takže ďakujem za všetky tieto faktické, faktické poznámky a určite smerovali k tomu, že je to významná osobnosť.
A chcem ešte raz všetkých požiadať o to, aby sme toto uznesenie naprieč politickým spektrom dokázali prijať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:42 - 18:43 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V nadväznosti na slová pána poslanca Habánika, viete, ja nerozumiem jednej veci. Prečo sa my musíme stále samoničiť? Stále sa musíme samoničiť. Tuná máme jedného veľkého Slováka, ktorý skutočne spravil nesmierne veľa pre Slovensko, tak, že to ocenili v zahraničí, a my sa musíme samoničiť skutočne a tuná rozprávať nezmysly, ktoré už vôbec nie sú v tejto chvíli aktuálne. Proste Dubček bol Dubček a Dubček bol jeden. Okrem toho existuje, som pyšný na to, že v tomto parlamente nedávno prešla Dubčekova cena z mojej poslaneckej dielne, len čakám stále na to, komu ju vláda ako prvému udelí. Toto bude pre mňa veľmi podstatné.
Viete, a dôležité je to, že na to, aby sme niekoho my uznali, v úvodzovkách, tak sa musíme pozerať za hranice, či áno, alebo nie. Keby ste vedeli, akým spôsobom vo Viedni sa toto všetko udialo nedávno, kolega Habánik by o tom mohol hovoriť, ja mám o tom informácie takisto, kolega Habánik bol tam prítomný, na tom stretnutí, čo všetko dobrého sa o Dubčekovi porozprávalo, a tuná si vypočujeme dehonestáciu Dubčeka v priamom prenose nejakým Dostálom. No tak toto ma, toto ma... (povedané so smiechom), viete čo, však to už nie je ani smiešne, to je iba blbé.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:40 - 18:42 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Jozef, naviažem hneď na tie tvoje prvé slová. Presne, môžete veci meniť, ale musíte potom sa pozreť, v akom prostredí a akú máte silu na tieto zmeny, a určite Alexander Dubček po roku ’68 bol naozaj veľmi perzekvovaný a veľmi dlho, až potom keď prišla revolúcia v ’89., bol znova, znova zviditeľnený a bojoval za demokraciu tejto krajiny. Preto aj Trenčianska župa pripravila také slávnostné zhromaždenie, ktoré sa konala, konalo v jeho rodnej obci Uhrovec 28. augusta spoločne s poslancami zastupiteľstva TSK, kde sme pripravili deklaráciu zastupiteľstva Trenčianskej župy pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, a túto budeme schvaľovať na nasledujúcom zastupiteľstve v pondelok.
Som veľmi rád, že aj toto námestie, kde sídli Národná rada Slovenskej republiky, sa volá po jeho mene, po Alexandrovi Dubčekovi, a som rád, že aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nesie jeho názov. Bol to človek, ktorý bojoval aj proti... aj napriek teda tej presile, a ktorá tu bola naozaj veľmi veľká po tom roku 1968, ale napriek tomu sa nikdy nejakým spôsobom nezradil tie jeho ideály, ktoré, ktoré mal.
Som rád, že Alexander Dubček sa tiež narodil v tom istom dome ako Ľudovít Štúr, tiež v Uhrovci, a som veľmi rád, že takýmto spôsobom sme si mohli pripomenúť a budeme si pripomínať ešte celý tento rok meno Alexandra Dubčeka.
A tiež nesúhlasím s tým, teda súhlasím s tým, že a je to ľúto, že vláda nevyhlásila tento rok za rok Alexandra Dubčeka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 18:36 - 18:39 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Sloboda má význam vtedy, ak existujú prostriedky na jej uplatnenie. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, tieto slová, myslím si, že celkom nadčasovo vyslovil Alexander Dubček v roku 1991.
Ja vás chcem, vážené panie poslankyne a páni poslanci, aj ako predstaviteľ inštitúcie, ktorá má česť v názve niesť meno Alexandra Dubčeka, požiadať, aby ste toto uznesenie podporili.
Alexander Dubček je nesporne osobnosť, ktorá je uznávaná nielen doma, ale aj v zahraničí. Mali sme možnosť počuť všetky ocenenia, ktoré Alexander Dubček získal na svetových fórach od významných osobností, nielen našich, ale aj teda medzinárodných dejín. Naposledy to bolo práve uznanie Alexandrovi Dubčekovi práve minulý týždeň na pôde Viedenskej radnice, kde bývalý prezident Rakúska, súčasný primátor Viedne, a ďalšie osobnosti si v spomienkovom podujatí pripomenuli sté výročie jeho narodenia. Dokonca radnica mesta Viedeň, hlavného mesta Rakúska, nášho suseda, uvažuje o tom, že by do budúcna aj jednu zo svojich ulíc pomenovala práve po Alexandrovi Dubčekovi.
Dovolím si dať ešte všetkým do pozornosti, že aj budova Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorej rokujeme, sa nachádza na Námestí Alexandra Dubčeka. Nebudem viac v tejto chvíli hovoriť o tejto významnej osobnosti, ale chcem povedať, že napriek tomu, a čo ma veľmi mrzí, že rok 2021 nebol vyhlásený vládou Slovenskej republiky ako rok Alexandra Dubčeka, sú tu inštitúcie, ktoré si pripomínajú jeho odkaz, jeho odkaz humanizmu, demokracii a tolerancii, či už spomínaná Matica slovenská, ale aj obec Uhrovec, Trenčianska župa, Trenčianska univerzita a ďalšie, ďalšie inštitúcie, ktoré určite na odkaz Alexandra Dubčeka nezabúdajú.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby sme spoločne toto uznesenie schválili, pretože si myslím, že tým vyšleme signál nielen doma, ale aj do zahraničia, do prostredia Európskeho spoločenstva k tomu, že si vieme oceniť významné osobnosti a našich rodákov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 18:25 - 18:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán, vážený pán predseda, excelencia, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Roberta Fica a Ladislava Kamenického na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (tlač 649).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 681 zo 6. septembra 2021 pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Roberta Fica a Ladislava Kamenického na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (tlač 649) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre kultúru a médiá o návrhu nerokoval, nakoľko pri hlasovaní o programe 41. schôdze zvolanej na 16. septembra 2021 nebol uznášaniaschopný.
Pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:08 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil vrátiť sa k meritu veci. A dovolil by som si vrátiť sa k tomu výboru, ktorý bol výbor pre kultúru a médiá, ktorého sme boli všetci svedkom.
Dámy a páni, skutočne lajtmotívom celého toho výboru ohľade presunu Múzea Slovenského národného povstania z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany boli peniaze. Niekoľkokrát to bolo potvrdené ministerkou kultúry a niekoľkokrát to bolo potvrdené ministrom Naďom. Taká je pravda. Tuná ako nesplietajme nezmysly. My sme naozaj na tom výbore boli. A my sme to počúvali. Jedine peniaze. To je strašne málo na to, aby k takémuto presunu prišlo. Ešte raz to hovorím, jedine peniaze. Pýtam sa, prečo nie je vydotované ministerstvo kultúry tak, aby sa nemusela táto nezmyselná zmena prevádzať.
A ešte jednu vec. Tuná ktosi povedal, ja si to už nepamätám, kto tam na tej ľavej strane, že zamestnanci, všetci zamestnanci Múzea SNP súhlasia s presunom múzea z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany. Prosím vás pekne, čo je toto za nezmysel? Ako môže niekto povedať takúto hovadinu? Však tých zamestnancov sa nikto nepýtal. Tí zamestnanci do dnešného dňa nevedia, že má oficiálne k nejakému presunu prísť, lebo nedostali blbý lajster, aby im to niekto oficiálne povedal.
Veď ten bordel, ktorý je v tejto spoločnosti, sa prejavuje presne aj v tomto presune tohto Múzea Slovenského národného povstania. Veď vy ani presunúť do múzeum neviete. Vy ste hochštapleri, ktorí nemáte čo v tejto snemovni a v tomto štáte a v tejto spoločnosti robiť. Taká je pravda. A robte si svoje nezmysly niekde inde. A ja vám garantujem, že po voľbách sa to aj tak všetko zmení a to ministerstvo bude... a to múzeum bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis