Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.10.2021 o 15:33 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 21.10.2021 15:33 - 15:38 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, je namieste hneď v úvode si položiť otázku, či je opodstatnené, aby sa otázkou dopadov extrémnych výkyvov cien energií zaoberal parlament, alebo majú volení zástupcovia občanov prehliadnuť kopiace sa informácie o zatváraní energeticky náročných priemyselných prevádzkach, čudesných koncoch niektorých dodávateľov energií a veľkými otáznikmi, čo ďalej čaká odberateľov, najmä ak dostatočné zabezpečenie energií potrebných na chod hospodárstva a normálny život domácností je aj jednou z rozhodujúcich častí alebo súčastí bezpečnosti štátu.
Štátna energetická politika musí zohľadniť hospodárske záujmy Slovenskej republiky, ochranu zraniteľných odberateľov a boj proti energetickej chudobe. Zo dňa na deň sa stupňujú problémy vyvolávané nekontrolovateľným nárastom cien energií. Energetická politika nezodpovedá aktuálnemu stavu vo vývoji globálnych energetických trendov a vývoju trhu s energiami.
Skupina poslancov Národnej rady opakovane navrhovala riešenie vážnych dopadov výrazného rastu cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti a pre malé a stredné podniky, napríklad v tlači 687. Pri prerokovávaní predmetnej parlamentnej tlače podpredseda vlády a minister hospodárstva opakovane potvrdil neexistenciu riešení verejnej energetickej politiky výkonnej moci v súvislosti s vývojom na trhu s energiami a so zmiernením negatívnych dopadom na ceny energií.
Paradoxne takto v kritickom období unikli z dielne ministerstva hospodárstva práce na príprave návrhu novelizácie zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii sieťových odvetví a ďalších energetických zákonov, predmetom ktorej je odbúravanie regulácie cien energií pre zraniteľných odberateľov. Uvedené len naznačuje, ako je výkonná moc a energetická politika mimo reality. Zlyhávanie verejnej energetickej politiky má podiel na fatálnych dopadoch pre zraniteľných odberateľov a pre podnikateľský sektor. Je preto opodstatnené, aby v opísanej situácii Národná rada Slovenskej republiky uskutočnila kontrolnú činnosť opatrení verejnej energetickej politiky v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií, vykonanú Národnou radou Slovenskej republiky, jej výbormi a poslancami voči vláde Slovenskej republiky, jej členom, vedúcim ústredných orgánov a vyšším štátnym funkcionárom.
Národná rada môže od vlády, vedúcich ústredných orgánov a vyšších štátnych funkcionárov žiadať správy o otázkach patriacich do ich pôsobnosti a tieto túto správu musia podať do 30 dní alebo v inom termíne, ktorý však nesmie byť kratší ako 15 dní. Navrhujeme preto prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky opatrení verejnej energetickej politiky v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií.
Uznesenie má štyri časti. V časti A návrhu uznesenia navrhujeme vyjadriť vážne znepokojenie Národnej rady Slovenskej republiky nad súčasnou situáciou, v časti B navrhujeme schválenie bezodkladného uskutočnenia kontrolnej činnosti opatrení verejnej energetickej politiky vykonanej Národnou radou Slovenskej republiky a v časti C návrhu uznesenia sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o verejnej energetickej politike a jej riešeniach v súvislosti s aktuálnymi energetickými trendami, vývojom na trhu s energiami a so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií, a to v lehote 15 dní.
Ďalej sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala predsedu Národnej rady o zabezpečenie vypracovania a realizácie plánu kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
V časti D návrhu uznesenia navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky odporučila predsedovi regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prijať účinné opatrenia na odstránenie meškania pri príprave a schválení regulačnej politiky na nové regulačné obdobie.
Dovoľujeme si požiadať Národnú radu o podporu tohto uznesenia.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 15:30 - 15:32 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, fakt veľmi v krátkosti. Boli sme obvinení niektorými koaličnými poslancami, že sa snažíme politikárčiť pri zákone o ochrane cyklistov, jeden a pol metra, meter, ale myslím si, že jednoznačne ešte hlasovanie o jedenástej ukázalo, že určite strane SMER – sociálna demokracia nejde o politikárčenie. My sme zahlasovali za tento koaličný návrh, ktorý predložila koalícia, štyri koaličné politické strany. Teší nás, že sme ich aj nejakým spôsobom naštartovali ešte minulý mesiac, keď sme predložili tento návrh, ktorý nám vrátili na dopracovanie, ale hovorím, zahlasovali sme, podporili sme, asi, ak si dobre pamätám, bolo 134 poslancov za, dvaja sa zdržali, nikto nebol proti.
Vidíme pri koaličnom poslaneckom návrhu viacero, viacero takých nezrovnalostí, ktoré sú, či hlavne definícia spravidla najmenej jeden meter, jeden a pol metra, vidíme také nelogické definovanie tam obchádzanie jedného vozidla druhým vozidlom a, samozrejme, aj definíciu malého motocyklistu z hľadiska toho, že ten vodič vozidla to nevie posúdiť podľa mňa reálne, či ide o malý motocykel alebo veľký motocykel. Takže tak ako sme podporili toto v prvom čítaní, budeme sa snažiť pripraviť ku koaličnému poslaneckému návrhu, ktorý prešiel do druhého čítania, pozmeňovací návrh tak, aby ochrana cyklistov na Slovensku bola čo najlepšia, aby sa z toho nerobila žiadna politika a aby reálne budúci rok bol v platnosti zákon, ktorým budeme chrániť tých najzraniteľnejších, a to sú hlavne cyklisti na cestách na Slovensku.
Preto, pán predseda, sťahujem tento poslanecký, túto novelizáciu tohto zákona z tohto rokovania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 15:29 - 15:29 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Fakt veľmi v krátkosti. Kolegyne, kolegovia, chcem vás úprimne poprosiť všetkých o podporu tejto novelizácie, lebo zamedzíme tým centralizáciu do Bratislavy, pomôžeme menej rozvinutým regiónom. Už to tu bolo viackrát povedané, že Banská Štiavnica je limitovaná aj cestou, infraštruktúrou a ďalšími vecami aj tým, že nám skončila v minulosti banská činnosť a už to nie je ten región, aký to bol v minulosti. A tým, že presunieme Slovenský vodohospodársky podnik, ešte zhoršíme situáciu v tomto regióne.
A len tak na záver, tak na pousmiatie, keď kolega poslanec Pročko hovorí o nejakej dehonestácii a neviem čo všetko, ktorý tu vytlieskava, robí takú miestnu roztlieskavačku, hovorí o takomto niečom, tak akože ďakujem veľmi pekne.
Pekný deň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:24 - 15:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Pán Pročko, už to tu bolo viackrát povedané. To, že to tam vzniklo, vzniklo kvôli tým vodným dielam a tajchu, a nie kvôli tomu, že niekedy HZDS a neviem čo. Vy ste ten papier, ktorý vám napísali, neviem, kto vám to písal, aspoň ste si to mohli pozrieť a naštudovať, lebo tam máte veľa nepresností. Ja som to pochopil tak z toho vášho vystúpenia, že teda aby sa, hovoríte o tom, že sa to musí presunúť do Bratislavy kvôli tomu, aby sa znížila vzdialenosť. Vzdialenosť preto, aby teda generálny riaditeľ tak ďaleko nedochádzal.
No, ja pokiaľ viem, tak generálny riaditeľ, ktorý teraz nie je a bude nejaký asi nový, tak ten sedí v Banskej Štiavnici. Čiže vy to asi, čo to chystáte pre toho generálneho riaditeľa, aby on z Bratislavy nedochádzal do Banskej Štiavnice? To je otázka.
Čo sa týka toho, že hovoríte, že nejakí zamestnanci alebo neviem akí všelijakí, zas tu spomínate korupciu a ja neviem, čo všetko, SMEROHLAS a tak ďalej, však vy nič iné neviete, len toto. Ale nás oslovili občania mesta Banskej Štiavnice, pani primátorka a ďalší ľudia, nie zamestnanci a neviem kto všetko, čo tu rozprávate.
Hovoríte o prepúšťaní už 400 ľudí. Idete normálne takto šmahom ruky prepustiť 400 ľudí, ani nemáte ešte stanoveného generálneho riaditeľa na Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý by predstavil nejakú víziu a plán. A my sa budeme aj na výbore pôdohospodárstva a životného prostredia pýtať, lebo robíte organizačné zmeny v jednotlivých inštitúciách z večera do rána bez toho, aby ste vedeli, ako to bude ďalej fungovať.
A už to tu bolo povedané, vy hovoríte o tom, že tí robotníci, ktorých nejakých zamestnáte 800, že budú niečo vyrábať. A čo Slovenský vodohospodársky podnik niečo vyrába, pán Pročko? Čo on vyrába, preboha živého? Však vy si naštudujte aspoň základné veci, čo je Slovenský vodohospodársky podnik. A z hľadiska fungovania zamestnancov existuje forma home office, keby ste nevedeli, ale myslím si, že viacerí kolegovia vám tu už k tomu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:21 - 15:22 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja len na pána kolegu Pročka. My naším návrhom zákona nehovoríme o tom, že bránime niekomu, aby znižoval byrokraciu. Nebránime mu, aby urobil aj potrebné personálne zmeny, ktoré treba urobiť. My hovoríme o tom, aby sídlom generálneho riaditeľstva ostalo mesto Banská Štiavnica. Tie dôvody, ktoré hovoríte kvôli cestovaniu do Bratislavy, my môžeme viacerí povedať, že nie raz, nie dvakrát sme nútení a ja naozaj z ďalekého východu cestovať do Bratislavy, nemám s tým najmenší problém. A to isté asi môžu aj ľudia z generálneho riaditeľstva, ktorí majú o polovicu kratšiu cestu.
Sídlo generálneho riaditeľstva však slúži aj na to, aby k nemu chodili zamestnanci, riaditelia závodov, ostatných závodov, ktoré patria pod generálne riaditeľstvo. A z toho pohľadu sa mi zdá efektívnejšie, aby chodili do stredu Slovenska, do Banskej Štiavnice ako na západ do Bratislavy.
No a keď hovoríte o tom, že v Štiavnici by malo ostať pracovisko zhruba s 30 pracovníkmi, tak ja navrhujem opak, aby ostalo, aby vzniklo takéto pracovisko zhruba s 30 zamestnancami v Bratislave, a to generálne nech je naďalej v Banskej Štiavnici.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:15 - 15:15 hod.

Zahorčák Viliam
Áno, ja chcem len poďakovať obidvom kolegom za podporné stanoviská a zároveň vysloviť vieru, že aj ostatní členovia poslaneckého zboru sa postavia k problému rovnako a tento náš návrh podporia a bude sa prerokovať v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:10 - 15:12 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Vilko Zahorčák, chcem ti veľmi pekne poďakovať a hlavne poďakovať ti ako aj primátorovi, dlhoročnému primátorovi Michaloviec, ktorý to zobral aj z pohľadu toho primátora, ako vníma ten primátor to, že keď má vo svojom meste, vo svojom okolí takúto nejakú inštitúciu.
Sám si presne povedal, že to, že Slovenský vodohospodársky podnik sa nachádza v Banskej Štiavnici, nie je tak, ako tu niektorí povedali, že v 90. rokoch proste politicky rozhodlo HZDS, a preto sa to tam stalo a udialo a tá inštitúcia tam je. Tá inštitúcia tam je preto, lebo je tam historicky už z 18. storočia z hľadiska toho UNESCO, tých pamiatok, ktoré majú s tým Slovenským vodohospodárskym podnikom proste priamy súvis. Čiže nie sú to 90. roky, ale 18. storočie.
Presne si povedal, že je tam mnoho ľudí z regiónu zamestnaných, ktorí prídu o túto prácu. Zrekonštruovali sa budovy, jedna, druhá. A správne si položil aj otázku, ktorá je podľa mňa namieste, že či ten cieľ toho presťahovania nie je preto, aby sa niekto potom dostal k tým budovám, lukratívnym zrekonštruovaným budovám, historickým budovám v Banskej Štiavnici.
Myslím si, že, dámy a páni aj kolegovia poslankyne, poslanci, ktorí ste neni v sále, ale počúvate to možnože v kanceláriách, na ubytovni, vás chcem poprosiť o podporu tohto a posunutia do druhého čítania, kde hlavne podporíme menej rozvinuté regióny tým, že nebudeme centralizovať verejnú a štátnu správu len do Bratislavy, ale bude obsiahnutá a bude sa nachádzať po ce... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 15:06 - 15:10 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona nadväzujem svojím vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme, je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácii ústrednej štátnej správy do Bratislavy.
Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jej okolie, výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO, o ktorý by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne nemali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext, vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici ako o sídle generálneho riaditeľstva rozhodlo, pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s ním súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži, ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradle nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava, ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne, aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak, ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova, v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorí pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie.
Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievam sa, že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu, aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách, chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú, by viac vyhovovalo, aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma, a teda tým ušetriť aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Štiavnica a jej okolie nám za to budú vďačné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 14:04 - 14:05 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem aj za odpoveď.
Moja otázka zaznela preto, že rôzne rezorty prichádzajú so svojimi predstavami, ako usporiadať v štruktúre tých ôsmich regiónov a 76 okresov svoje štruktúry, ktoré mnoho razy absolútne nekomunikujú s ôsmimi krajmi, nerešpektujú ani hranice okresov. Mám na mysli napríklad súdnu mapu, ale sú to aj veci, ktoré sa dotýkajú služieb vo verejnom záujme, a to je reforma zdravotníctva. Preto som položil tú otázku, že či sa teda uvažuje, že zmenou územnosprávneho členenia, pretože ak takéto veci prejdú, tak prejdú skôr ako to, čo ste, pán podpredseda, tu povedali, že teda je komisia, ktorá bude seriózne posudzovať veci, spôsoby aj istý problém možno, ako pristúpiť k určitým zmenám. Nazdávam sa, že je to ako keby predčasné k tomu zámeru, ktorý máte a ktorý ste si zakotvili aj v programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:43 - 11:45 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, áno, tu je, máme viacero problémov. Ale to nemôžme spájať.
My sa teraz bavíme aktuálne o presťahovaní tejto inštitúcie do Bratislavy. Už rok a pol alebo rok a pol po voľbách a Slovenský vodohospodársky podnik stále nemá obsadené miesto generálneho riaditeľa. Pri iných inštitúciách, ako napríklad Slovenský pozemkový fond, štátne lesy, generálni riaditelia, ktorí boli vymenovaní alebo teda ktorí sa uchádzali, vždy predkladali nejaký, nejaký svoj návrh fungovania tejto inštitúcie. Ako môže pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý nemá obsadené miesto generálneho riaditeľa, tak v tomto prípade ako sa môže robiť takáto zásadná zmena, že sa presťahuje sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy, kde sa dotkne to stoviek, stoviek ľudí, ktorí proste skončia – a toto, toto je pre mňa nepochopiteľné – bez toho, aby ste to nejakým spôsobom prediskutovali? Aj samotná pani primátorka a ľudia z Banskej Štiavnice dlhodobo volajú po tom a snažia sa teda aj prostredníctvom stretávania aj s premiérom, aj s ďalšími, apelovať na to, aby sa takéto niečo neudialo.
Pán kolega tuto oproti, sú aj iné inštitúcie, napríklad banský úrad, ktorý má v zákone definované miesto, sídlo danej inštitúcie. Čiže tuto sa nebavíme o tom, že to je niečo výnimočné alebo tu ideme riešiť. To znamená, že majú.
A ešte chcem povedať, že fakt ide o totálnu centralizáciu. Ja nesúhlasím s vami, so SaS-kou, s liberálmi, ktorí hovoria o tom, že tieto všetky inštitúcie, hlavné inštitúcie by mali sídliť v Bratislave. Slovensko je malé a podľa mňa kľudne, bez problémov môžu byť jednotlivé inštitúcie rozdelené a môžu byť sídlom aj v iných častiach Slovenska. A práveže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis