Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.9.2021 o 19:03 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 21.9.2021 19:03 - 19:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:44 - 18:46 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Pleštinská, ďakujem za vašu faktickú poznámku. Aby sme teda neopomenuli aj Sacharovovu cenu, ktorá je určite tak významná, ako sú ocenenia doctor honoris causa, ktoré Alexander Dubček získal na prestížnych zahraničných, ale aj domácich univerzitách.
Rovnako sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Baškovi, ktorý aj zároveň ako predseda Trenčianskej župy venoval jedno slávnostné zasadnutie zastupiteľstva práve tomuto významnému rodákovi Trenčianskeho kraja a že aj zastupiteľstvo si na svojom zasadnutí 27. septembra, verím tomu, že prijme uznesenie k tejto významnej osobnosti.
Čo sa týka pána poslanca Kotlebu, nie som predkladateľom tohto uznesenia, takže tým, že som to uznesenie neformuloval, tak som ani teda nemohol a nebol som účastný žiadnych rozhovorov, ktoré by viedli k výslednému predĺženému uzneseniu, ale teda to uznesenie podporujem a zúčastnil som sa osobne aj odhalenia busty Alexandra Dubčeka v priestoroch nádvoria Matice slovenskej. Sami sme na univerzite, pripravujeme odhalenie pamätníka Alexandrovi Dubčekovi. Rovnako som sa zúčastnil všetkých ďalších podujatí, na ktoré som bol pozvaný pri príležitosti, a teda nielen toho stého naro... stého výročia narodenia Alexandra Dubčeka, ale ja tak činím pravidelne každoročne bez ohľadu na to, či ide o okrúhle, alebo nie výročie.
Takže ďakujem za všetky tieto faktické, faktické poznámky a určite smerovali k tomu, že je to významná osobnosť.
A chcem ešte raz všetkých požiadať o to, aby sme toto uznesenie naprieč politickým spektrom dokázali prijať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:42 - 18:43 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V nadväznosti na slová pána poslanca Habánika, viete, ja nerozumiem jednej veci. Prečo sa my musíme stále samoničiť? Stále sa musíme samoničiť. Tuná máme jedného veľkého Slováka, ktorý skutočne spravil nesmierne veľa pre Slovensko, tak, že to ocenili v zahraničí, a my sa musíme samoničiť skutočne a tuná rozprávať nezmysly, ktoré už vôbec nie sú v tejto chvíli aktuálne. Proste Dubček bol Dubček a Dubček bol jeden. Okrem toho existuje, som pyšný na to, že v tomto parlamente nedávno prešla Dubčekova cena z mojej poslaneckej dielne, len čakám stále na to, komu ju vláda ako prvému udelí. Toto bude pre mňa veľmi podstatné.
Viete, a dôležité je to, že na to, aby sme niekoho my uznali, v úvodzovkách, tak sa musíme pozerať za hranice, či áno, alebo nie. Keby ste vedeli, akým spôsobom vo Viedni sa toto všetko udialo nedávno, kolega Habánik by o tom mohol hovoriť, ja mám o tom informácie takisto, kolega Habánik bol tam prítomný, na tom stretnutí, čo všetko dobrého sa o Dubčekovi porozprávalo, a tuná si vypočujeme dehonestáciu Dubčeka v priamom prenose nejakým Dostálom. No tak toto ma, toto ma... (povedané so smiechom), viete čo, však to už nie je ani smiešne, to je iba blbé.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:40 - 18:42 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Jozef, naviažem hneď na tie tvoje prvé slová. Presne, môžete veci meniť, ale musíte potom sa pozreť, v akom prostredí a akú máte silu na tieto zmeny, a určite Alexander Dubček po roku ’68 bol naozaj veľmi perzekvovaný a veľmi dlho, až potom keď prišla revolúcia v ’89., bol znova, znova zviditeľnený a bojoval za demokraciu tejto krajiny. Preto aj Trenčianska župa pripravila také slávnostné zhromaždenie, ktoré sa konala, konalo v jeho rodnej obci Uhrovec 28. augusta spoločne s poslancami zastupiteľstva TSK, kde sme pripravili deklaráciu zastupiteľstva Trenčianskej župy pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, a túto budeme schvaľovať na nasledujúcom zastupiteľstve v pondelok.
Som veľmi rád, že aj toto námestie, kde sídli Národná rada Slovenskej republiky, sa volá po jeho mene, po Alexandrovi Dubčekovi, a som rád, že aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nesie jeho názov. Bol to človek, ktorý bojoval aj proti... aj napriek teda tej presile, a ktorá tu bola naozaj veľmi veľká po tom roku 1968, ale napriek tomu sa nikdy nejakým spôsobom nezradil tie jeho ideály, ktoré, ktoré mal.
Som rád, že Alexander Dubček sa tiež narodil v tom istom dome ako Ľudovít Štúr, tiež v Uhrovci, a som veľmi rád, že takýmto spôsobom sme si mohli pripomenúť a budeme si pripomínať ešte celý tento rok meno Alexandra Dubčeka.
A tiež nesúhlasím s tým, teda súhlasím s tým, že a je to ľúto, že vláda nevyhlásila tento rok za rok Alexandra Dubčeka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 18:36 - 18:39 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Sloboda má význam vtedy, ak existujú prostriedky na jej uplatnenie. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, tieto slová, myslím si, že celkom nadčasovo vyslovil Alexander Dubček v roku 1991.
Ja vás chcem, vážené panie poslankyne a páni poslanci, aj ako predstaviteľ inštitúcie, ktorá má česť v názve niesť meno Alexandra Dubčeka, požiadať, aby ste toto uznesenie podporili.
Alexander Dubček je nesporne osobnosť, ktorá je uznávaná nielen doma, ale aj v zahraničí. Mali sme možnosť počuť všetky ocenenia, ktoré Alexander Dubček získal na svetových fórach od významných osobností, nielen našich, ale aj teda medzinárodných dejín. Naposledy to bolo práve uznanie Alexandrovi Dubčekovi práve minulý týždeň na pôde Viedenskej radnice, kde bývalý prezident Rakúska, súčasný primátor Viedne, a ďalšie osobnosti si v spomienkovom podujatí pripomenuli sté výročie jeho narodenia. Dokonca radnica mesta Viedeň, hlavného mesta Rakúska, nášho suseda, uvažuje o tom, že by do budúcna aj jednu zo svojich ulíc pomenovala práve po Alexandrovi Dubčekovi.
Dovolím si dať ešte všetkým do pozornosti, že aj budova Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorej rokujeme, sa nachádza na Námestí Alexandra Dubčeka. Nebudem viac v tejto chvíli hovoriť o tejto významnej osobnosti, ale chcem povedať, že napriek tomu, a čo ma veľmi mrzí, že rok 2021 nebol vyhlásený vládou Slovenskej republiky ako rok Alexandra Dubčeka, sú tu inštitúcie, ktoré si pripomínajú jeho odkaz, jeho odkaz humanizmu, demokracii a tolerancii, či už spomínaná Matica slovenská, ale aj obec Uhrovec, Trenčianska župa, Trenčianska univerzita a ďalšie, ďalšie inštitúcie, ktoré určite na odkaz Alexandra Dubčeka nezabúdajú.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby sme spoločne toto uznesenie schválili, pretože si myslím, že tým vyšleme signál nielen doma, ale aj do zahraničia, do prostredia Európskeho spoločenstva k tomu, že si vieme oceniť významné osobnosti a našich rodákov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 18:25 - 18:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán, vážený pán predseda, excelencia, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Roberta Fica a Ladislava Kamenického na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (tlač 649).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 681 zo 6. septembra 2021 pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Roberta Fica a Ladislava Kamenického na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (tlač 649) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre kultúru a médiá o návrhu nerokoval, nakoľko pri hlasovaní o programe 41. schôdze zvolanej na 16. septembra 2021 nebol uznášaniaschopný.
Pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:08 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil vrátiť sa k meritu veci. A dovolil by som si vrátiť sa k tomu výboru, ktorý bol výbor pre kultúru a médiá, ktorého sme boli všetci svedkom.
Dámy a páni, skutočne lajtmotívom celého toho výboru ohľade presunu Múzea Slovenského národného povstania z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany boli peniaze. Niekoľkokrát to bolo potvrdené ministerkou kultúry a niekoľkokrát to bolo potvrdené ministrom Naďom. Taká je pravda. Tuná ako nesplietajme nezmysly. My sme naozaj na tom výbore boli. A my sme to počúvali. Jedine peniaze. To je strašne málo na to, aby k takémuto presunu prišlo. Ešte raz to hovorím, jedine peniaze. Pýtam sa, prečo nie je vydotované ministerstvo kultúry tak, aby sa nemusela táto nezmyselná zmena prevádzať.
A ešte jednu vec. Tuná ktosi povedal, ja si to už nepamätám, kto tam na tej ľavej strane, že zamestnanci, všetci zamestnanci Múzea SNP súhlasia s presunom múzea z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany. Prosím vás pekne, čo je toto za nezmysel? Ako môže niekto povedať takúto hovadinu? Však tých zamestnancov sa nikto nepýtal. Tí zamestnanci do dnešného dňa nevedia, že má oficiálne k nejakému presunu prísť, lebo nedostali blbý lajster, aby im to niekto oficiálne povedal.
Veď ten bordel, ktorý je v tejto spoločnosti, sa prejavuje presne aj v tomto presune tohto Múzea Slovenského národného povstania. Veď vy ani presunúť do múzeum neviete. Vy ste hochštapleri, ktorí nemáte čo v tejto snemovni a v tomto štáte a v tejto spoločnosti robiť. Taká je pravda. A robte si svoje nezmysly niekde inde. A ja vám garantujem, že po voľbách sa to aj tak všetko zmení a to ministerstvo bude... a to múzeum bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:45 - 17:47 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne (povedané so smiechom), ja sa budem snažiť byť ako fakticko-pragmatický a tiež sa odviniem od toho stretnutia, ktoré sme mali na výbore. Tam sme sa hlavne teda dozvedeli na tom výbore, že dôvodom toho prechodu z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany sú peniaze. To bol taký ten hlavný lajtmotív, ktorý tam stále lietal, preto aj teda naša snaha, aby teda Múzeum Slovenského národného povstania si zachovalo ten význam, zachovalo si tú autoritu, zachovalo si tú autenticitu a zachovalo si to všetko, čím vlastne ono žilo tých ix rokov od svojho vzniku.
Ten problém je ale v inej veci. To za to (povedané so smiechom), že sú tam delá, tanky a ja neviem čo všetko, to ešte neznamená, že by to malo patriť pod ministerstvo obrany, lebo taký tento pohľad je ako nesmierne zúžený a, by som povedal, až plytký. Ja by som ale chcel inú vec podotknúť. Viete, toto nie je dobré, že to ide preč z ministerstva kultúry, preto, lebo vlastne sa stráca význam ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry ako keby sa zbavovalo tých inštitúcii, ktoré patria pod ministerstvo kultúry, no a za chvíľu sa dozvieme, že tam nebude ani Národné divadlo, že tam nebudú vôbec ani divadlá a že tam nebudú ani všetky inštitúcie, Národná galéria a tak ďalej a tak ďalej. Proste znižuje sa význam ministerstva kultúry, to je to najdôležitejšie.
No a viete, dnes tento krok na ministerstve kultúry obhajujú ľudia, ktorí, ktorí v múzeu neboli, vrátane pani ministerky kultúry, to treba podotknúť, ja som si veci zisťoval včera u dnes už bývalého riaditeľa, naozaj pani ministerka kultúry si nenašla čas, aby Múzeum Slovenského národného povstania navštívila a stretla sa tam so zamestnancami a vôbec o týchto veciach sa nejakým spôsobom porozprávať, čo oni na to, lebo tí zamestnanci sú tiež veľmi dôležití v zmysle nájdenia nejakého názoru na túto inštitúciu.
Toto všetko sa nekonalo, preto, ešte raz, posledná veta, peniaze treba ministerstvu kultúry... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 16:39 - 16:41 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky podporné stanoviská.
Pán Sloboda zase odišiel, to je také typické, aj predtým bola rozprava a dal faktickú, odišiel. Nevie, človek chce naňho reagovať. To je presne typické pre SaS-ku, za to, že už... (Reakcia z pléna.) A dobre, pardon.
Čiže za to, že sme to nepo... dobre, čiže v prvom rade sa chcem, pán Sloboda, ospravedlniť, že som tu pred 5 rokmi nesedel a nemohol som podporiť tých 1,5 metra. To je presne pre vás typické, že sme to nepodporili v minulosti my, tak vy to teraz nepodporíte. Tak to je taká argumentácia, akože zato, že ste to vy nepodporili, tak my to teraz nepodporíme. Máme to tu, môžme to schváliť.
Argumentácia zo strany ministerstva vnútra, pán kolega, treba to na hulváta schváliť. Proste ministerstvo vnútra a polícia mala vždy voči tomu v minulosti podľa mňa výhrady a voči tomu výhrady aj bude mať. Keď to dokáže fungovať teraz v Čechách, dokáže to fungovať v iných vyspelých krajinách Európskej únie, tak to dokáže fungovať aj na Slovensku. Polícia má kamery v autách, vie to monitorovať, vie to odmerať.
Ja hovorím o tom, že už teraz to platí. Už teraz, keď sa spôsobí nehoda, tak už znalec posudzuje presne tú vzdialenosť. Čiže to je aj ochrana tých šoférov, aby vedeli o tom, že áno, je tam zadefinovaná táto vzdialenosť a musím ja obchádzať toho cyklistu v tejto minimálnej vzdialenosti, aby som nespôsobil vlastne nejaké nešťastie, takže treba to proste schváliť. Tam ako čím viac sa bude chodiť na ministerstvo, resp. na políciu, tak tým viacej sa bude hľadať argumentácia.
Argumentácia o tom, že vyspelé Holandsko má vybudované cyklotrasy a tam to nemajú zadefinované. Tam majú zadefinované úplne niečo iné. Ja som to povedal. Majú zadefinované chráneného toho cyklistu ako takého v rámci zákona. A, samozrejme, že aj v tom Holandsku musia chodiť po klasických normálnych cestách, ale postavenie cyklistu v Holandsku a hlavne možnože aj tá mentalita tých ľudí, tých šoférov je proste niekde úplne iná.
Ja z vlastnej skúsenosti viem, keď idem na bicykli, obchádza ma kamión, proste ktorý za mnou ide a obíde ma v dostatočnej vzdialenosti, je úplne z inej krajiny, Estónsko... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 16:19 - 16:32 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, ospravedlňujem sa aj za zdržanie. Kolegyne, kolegovia, no v prvom rade ma mrzí, že nás tu nie je viacej v tomto pléne, ktorí by sa zapojili. Myslím si, že viacerí, viacerí, je nás tu pár dohromady zo 150, ktorí sa, ktorí by sa aktívne zapojili do tejto, do tejto, podľa mňa veľmi potrebnej diskusie o tom, ako chrániť cyklistov na cestách.
Mali sme možnosť si vypočuť aj rôzne faktické poznámky a, samozrejme, aj vystúpenie, aj predseda parlamentu tu vystúpil, kolega, kolega Sloboda zo SaS-ky, ktorý navrhol tento návrh vrátiť nám ako navrhovateľom na dopracovanie s cieľom vyprecizovania navrhovaného odstupu vozidla od cyklistu. Neviem si predstaviť ak to, ako vyprecizovať 1,5 metra. Proste raz to je 1,5 metra a 1,5 metra to bude ďalej a bude to stále. Nerozumiem, čo je za tým, bohužiaľ, z vašej strany politika, koaličná politika. Treba o... treba povedať, že vy ani v rámci koalície nie ste dohodnutí. Vy, predkladá pán kolega Sloboda, predkladá nejaký návrh, potom som počul, že predkladá pani kolegyňa Tabák, predkladajú kolegovia zo SME RODINA a možnože ešte príde aj strana ZA ĽUDÍ so štyrmi poslancami, že predkladajú niečo ďalšie. Takže máme tu štyri koaličné strany, ktoré asi každé, ktoré každé budú predkladať nejaký návrh.
Bohužiaľ, tuto nemôžme my nejako špekulovať a rozmýšľať na to, ako to bude, lebo či chceme chrániť, alebo nechceme, toto je základná otázka. Chceme chrániť cyklistov na cestách, alebo nechceme? My môžme potom v druhom čítaní pri pozmeňovacom návrhu hovoriť o tom, že či chceme, aby to bolo definované tak, ako to je teraz v navrhovanom, v novelizácii zákona je to definované mimo zastavaného územia a zastavanom území, kde mimo zastavaného územia je definícia 1,5 metra obchádzania motorovým vozidlom cyklistu a v zastavanom území 1 meter.
Môžme sa baviť v druhom čítaní o tom, že či to bude, či to bude v obci, alebo mimo obce, či to bude 1,5 metra aj v obci, alebo toto sú všetko možnosti, ktoré vieme riešiť v rámci druhého čítania. Myslím si, že veľmi, veľmi podstatné je to, že je to tu podané a nehľadal by som za tým nič iné ako len ochranu cyklistov a neriešil by som to v kontexte v tom, že pome to odkladať. Teraz tu kolega predložil stiahnutie, je vás, máte väčšinu, viete si to odsúhlasiť, ale za mesiac, za dva mesiace môžme zachrániť množstvo cyklistov.
Ešte poviem jednu vec na margo, na margo SaS-ky, lebo vidím, že pán kolega Sloboda už chcel odchádzať, kde-tu aj viacerí z vás hovorili o tom, že však strana Sloboda a Solidarita už v minulom volebnom období, 2016 - 2020, predložila takýto poslanecký návrh a vtedajšia koalícia to neodsúhlasila. Pán kolega, nie je to pravda. Povedala to vaša kolegyňa Nicholsonová, ktorá povedala, že ona spolu s poslancom Národnej rady, spolu s kolegom Drobom chceli predložiť takýto poslanecký návrh do Národnej rady, kde vaša strana povedala, že nie, že takýto zákon sa nebude predkladať, a stopla to ona. Takže ja by som kľudne aj citoval, kde pani Nicholsonová spolu s... Ďuro Droba... chceli predložiť zmenu cestného zákona, ktorý by stanovil 1,5-metrový odstup od cyklistu pri predbiehaní: „Vlastný poslanecký klub nás prinútil novelu stiahnuť, padali argumenty, kvôli dvom mŕtvym cyklistom si predsa nebudeme proti sebe štvať 2 mil. voličov,“ takže toto, toto je fakt, a nie fakt charakteru, že ste to predkladali. Mali ste možnosť, chceli ste, ale vaša strana to zamietla.
Išiel by som ešte možnože troška zanalyzovať aj tie faktické poznámky a potom na záver by som poprosil aj pána Slobodu, aj ďalších kolegov z koalície o jednu vec. Všetci dobre vieme, že v Čechách, je to len pred pár týždňami, sa schválil takýto zákon, ktorý pomôže zachrániť určite aj životy a pomôže cyklistom v Českej republike. Treba si uvedomiť jednu vec, že Česká republika má také isté cesty ako my, možnože majú troška viacej, troška viacej cyklotrás vybudovaných, aj to len z dôsledku toho, že majú iný zákon, a teda resp. iné rozdrobenie, iné rozdrobenie pozemkov. Čiže infraštruktúra v Českej republike je veľmi podobná ako, ako u nás a, samozrejme, tá infraštruktúra je podobná, ako aj v iných krajinách a nemyslím si, že argumentácia, že na východnom Slovensku je problém, sa nedá aplikovať 1,5 metra, resp. predchádzať cyklistu, lebo už teraz tiež na východnom Slovensku musíme tých cyklistov predchádzať, obchádzať. Treba si, treba povedať, a toto musím, musia, musia pochopiť všetci poslanci, ktorí budú za to hlasovať, že toto sa nejedná o novú povinnosť, o novú povinnosť, že sa obchádza cyklista v menšej vzdialenosti. Toto je, toto neni zavádzanie novej povinnosti, ale robí sa len znenie zákona, je jasnejším a pochopiteľnejším. Ja som vám to už vysvetlil aj minule, že zoberme si to z toho opačného, opačného garde, z pohľadu šoféra motorového vozidla. To je aj na ochranu toho šoféra motorového vozidla, lebo teraz nemá napísané v zákone 1,5 metra, má tam že musí v dostatočnej vzdialenosti obchádzať cyklistu, a pri autonehode, keď motorového vozidlo narazí do cyklistu, a pri posudzovaní znalcom znalec vychádza z toho, aby som vám to vysvetlil, cyklista ide na krajnici, pomyselne si ľahne na ľavú stranu, a tak povedané, že nemôže ho to auto prejsť tak, aby prešiel po jeho tele, resp. musí ho obísť. A toto sa bavíme o možno 1,7-1,8 metra a už teraz to tam je zadefinované, už teraz to platí. To znamená, vy ako šofér vozidla, keď spôsobíte nehodu s cyklistom, už teraz to je takto posudzované. Čiže my sa bavíme o tom len, aby sa to tam zadefinovalo, aby to hlavne pôsobilo psychologicky na tých, na tých šoférov na Slovensku.
Samozrejme, ako som povedal, nie je to nová povinnosť a my sme si aj ako Slovensko stanovili ešte v roku 2013 cieľ, že do roku 2020 chceme dosiahnuť minimálne 10 % podielu cyklodopravy na deľbe prepravy, prepravy do práce. Bohužiaľ, tie odhady sú niekde okolo 3 % teraz aktuálne. A jednoznačne z prieskumov vychádza, že to, že nedosahujeme tie percentá, ktoré sme si v minulosti stanovili, je najväčšou bariérou na jazd... jazdy na bicykli práve obava občanov o svoju bezpečnosť so stretom s automobilom na cestách. Čiže toto jednoznačne vyšlo z... z rôznych prieskumov, ktoré sa, ktoré sa realizovali.
Nemôžme hovoriť o tom, že treba tých cyklistov dať na cyklotrasy. Nikdy, ani v tom Holandsku nie sú tie cyklotrasy tak vybudované, nikdy nebudú tak vybudované, aby sme či... aby sme vždy vedeli segregovať tú, tú cyklodopravu mimo komunikácií. Vždy pôjde ten cyklista po tej, po tej ceste. Nájdu sa také úseky - vždy - aj v tom, aj v tom vyspelom, vyspelom Holandsku.
Čo sa týka Holandska, a to môže odpoveď aj kolegovi Svrčekovi, ktorý hovoril o tom Holandsku, že tam je to fantastické a že nemajú zadefinovaný 1,5 metra v rámci, v rámci zákona. No v Holandsku to funguje troška iným spôsobom, a to tak, že tam sa uplatňuje jeden princíp, ktorý je definovaný v zákone, kde vodič ako silnejší účastník premávky automa... je automaticky zodpovedný za nehodu pri strete s cyklistom. Cyklista je tam zákonom chránený výraznej silnejšie ako v iných európskych krajinách, čiže oni to majú normálne v zákone zadefinované, že ten cyklista tam je chránenejší ako v iných krajinách Európskej, Európskej únie.
Nebudem sa opakovať, v koľko množstvoch krajín je toto zadefinované, ten 1,5 meter, ale aj napríklad pri porovnaní s Českou republikou pomer 50... necelých 56-tisíc km ciest je v Čechách 1 500 km takýchto vybudovaných cyklotrás. Takže myslím si, že bolo povedané toho a... aj viacerí tu hovorili o tom, a ja hovorím, že, samozrejme, tak ako šoféri musia dodržiavať a... dodržiavať zákony, tak, samozrejme, aj cyklisti sa musia správať zodpovedne a nechceme touto povinnosťou nejako zamedziť plynulosti, kde je jednoznačne dokázané, že tú plynulosť skôr obmedzujú, a resp. zhoršujú rôzne autonehody, rôzne dopravné situácie z hľadiska možnože práce na ceste a tak ďalej. Určite to nespôsobujú cyklisti a myslím si, že každý z nás pri tom, keď pribrzdí, obíde ho v dostatočnej vzdialenosti 1,5 metra, sa dostane do toho svojho cieľa vždy v tom, približne v tom rovnakom čase. Nie je to tak spôsobené ako, ako to niektorí hovoria.
Ja tu mám aj kompletný materiál, nebudem to teraz z toho vystupovať, kompletnú dôvodu správu z Českej republiky, kde teda Česká republika, schválili tento 1,5 meter, a je to tam veľmi pekne všetko pomenované. A ja chcem povedať, že, kolegyne, kolegovia, hlavne koaliční poslanci, máme tu prvé čítanie toho, novelizácia tejto zákona kde sa bavíme o tom, že chceme zaviesť 1,5 metra mimo zastavaného územia a 1 meter v zastavanom území.
Hovoríte o tom, že pomaly každý z koaličnej strany niečo chystá a dlho, niekoľko mesiacov na tom pracujete. Ja som tiež na tom niekoľko mesiacov pracoval, ja mám tiež spracovanú analýzu z Parlamentného inštitútu. Môžem sa, pokladám sa veľmi aktívneho cyklistu, a keď mi to čas dovoľuje, snažím sa ísť pomaly každý deň. Nejazdím horu, jazdím hlavne cesty, takže stretávam sa s tými kamiónmi, stretávam sa s tými vozidlami, zažívam to. Tiež som mal neraz rôzne kolízie a situácie, hlavne s kamiónmi na cestách. A hlavne ľudia, ktorí aktívne jazdia si vedia plnohodnotne uvedomiť, čo tento 1,5 meter spôsobí, aj keď len z pohľadu edukatívneho a preventívneho. Nebavíme sa o tom, hej, tu aj kolegyňa Romana Tabák hovorila o tom, že ako to budeme merať, ako to budeme merať. Už tu kolega Maroš Saloň povedal, ako meráme tie 2-3 sekundy, ktoré má... ktoré musíme dodržiavať medzi Trnavou a Bratislavou. No, tak sa to bude kontrolovať, ako sa to kontroluje v iným krajinách Európskej únie, a to polícia, polícia a vozidlá majú kamery a cez kamerový záznam vie pekne zistiť, či sa v dostatočnej vzdialenosti obchádzal ten cyklista, alebo nie.
Kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť, myslím si, myslím si, že je potrebné toto schváliť, netreba v tomto robiť politiku, ale nie politiku medzi vami v rámci koalície. Môžte predložiť budúci mesiac v druhom čítaní pozmeňujúci návrh, aký len chcete, treba vyprecizovať, neviem teda čo, keď chceme definovať 1,5 meter, tak 1,5 meter. Neviem, či chceme ísť do metra, či chceme ísť do dvoch metrov, toto či je potrebné, ale toto môžte všetko zmeniť v rámci tohto, tohto, tejto novelizácie, ktorú tu máme, v druhom čítaní. Môžte sa dohodnúť, môže to byť a už o mesiac, o mesiac a pol môžme povedať cyklistickej verejnosti na Slovensku, že Národná rada, a verím, že naprieč politickému spektru koalícia - opozícia schválila, schválila túto novelizáciu, a tak sme pomohli cyklistom na Slovensku.
Ďakujem všetkým.
Skryt prepis