Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 15:28 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 15:28 - 15:30 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. V podstate, pán poslanec Krajniak, my sme sa zhodli v tom, že je potrebné pre živnostníkov hľadať nejaký iný model, ktorý by riešil tú otázku. Viete, ale na druhej strane, ja sa pamätám, ako sme ťažko presviedčali živnostníkov vtedy, keď sme sa bavili o otázke odvodov, čo vlastne tie minimálne majú byť. Jednu dobu sme sa dostali, že živnostníci nejakých 60 % platilo stále minimálne odvody a 40 % platilo objektívne, pretože pri jednoduchom účtovníctve si ten živnostník urobí ten hospodársky výsledok, prepáčte za výraz, aký chce. Možnože aj toto by ich mohlo mobilizovať pre to, aby platili iné odvody do dôchodkového zabezpečenia, pretože by mali istú garanciu, ktorá by sa im mohla v tomto prípade vrátiť.
Čo sa týka tých pravidiel, pani poslankyňa, áno, ja vítam, podporujem, som rád, že tie pravidlá sú tam jednoducho zadefinované. Spomenul som aj tú udržateľnosť, ktorá je veľmi dôležitá. Ale aj napriek tomu možno ako od ľavicového politika by to ani celkom nemalo byť. Je tam jedna podmienka, ktorá súvisí s podmienkou zaplatenia poistného pre Sociálnu poisťovňu. Viete, ale teraz žijem trošku v ťažšom, zložitejšom období. Ja by som možno hľadal aj nejaký iný mechanizmus, ak niekto neuhradil z nejakých objektívnych dôvodov, aby, preboha, netrpelo, ja neviem, stovky alebo viac ľudí, ktorí sú tam zamestnancami, že tú podporu nejakú nedostane a v tom prípade bude prepúšťať. Ľudia prídu do, do úradov práce. To znamená, že tu treba byť v tejto chvíli jednoducho trošku, trošku inak rozmýšľajúci a každopádne brať aj to, že nezaplatenie, pokiaľ nie je neúmyselné a má svoje opodstatnené dôvody, by malo byť zohľadnené. Nehovorím v súvislosti s kurzarbeitom, ale v súvislosti s nejakou Prvou pomocou, možno trikrát plus.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 15:15 - 15:27 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, nie som celkom zvyknutý na vašu účasť pri takejto problematike, ale plne ju chápem.
Ak dovolíte, myslím si, že je to veľmi vážny legislatívny návrh, ktorý je tu pred nami, bez toho, aby ho aj bývalý minister, minimálne opozícia opomenula, pretože si myslím, že si zaslúži, aby bolo k nemu niečo povedané. Je to zákon alebo návrh, ktorý je potrebný, dôležitý, na ktorý sa dlho čakalo a možno je treba pomenovať aj niektoré veci, ktoré mu predchádzali.
Treba povedať jednu vec, že my sme aj v predchádzajúcom období mali jeden nástroj, ktorý sa riešil cez zákon č. 5 služby zamestnanosti, kde bol paragraf, ktorý umožňoval na základe splnenia konkrétnych podmienok vyjsť v ústrety zamestnávateľom v prípade krízových období a finančne pomôcť udržať pracovné miesta. To znamená urobiť všetko pre to, aby ľudia neodchádzali na úrady práce ako nezamestnaní, ale za istú dobu pomôcť zamestnávateľovi, aby to miesto udržal a, samozrejme, potom, aby garantoval, že to miesto bude naďalej udržateľné.
Toto sa párkrát osvedčilo aj v čase ešte dokonca krízy tej ekonomickej, ktorá je úplne iná ako táto. No ale som veľmi rád, že po volaní hlavne zamestnávateľov začal som na tom robiť ešte v 2019. roku so svojimi kolegami ja, pokračoval potom pán minister Krajniak a teraz tu máme nejaký konkrétny výsledok tohto diela.
Treba povedať jednu vec, že je to najmä po vzore nemeckého kurzarbeitu. Ten je spomínaný a aj často komunikovaný, no ale ja hneď musím v úvode povedať, že nemecký kurzarbeit má slovenský spôsob. Inak povedané, že má absolútne ďaleko od toho nemeckého, lebo tá prapôvodná myšlienka nakoniec z neho vypadla, ale aj tak si dovolím povedať, že je potrebný a možno to, čo som mal povedať na záver, budem odporúčať aj mojim kolegom v klube SMER - sociálna demokracia, aby sme v prvom čítaní tento zákon podporili.
Myslím si, že teraz štandardne postupoval pán minister, bola zriadená pracovná komisia, kde boli aj sociálni partneri, to znamená odborári, zamestnávatelia, mali sa možnosť vyjadrovať. Spravila sa koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce. Táto vychádzala pri príprave samotného návrhu zákona, ten bol spracovaný na úrovni rezortu. Bol daný do medzirezortného pripomienkového konania, no ale tam začína náš problém.
Najmä zásluhou rezortu financií a hospodárstva došlo k podstatnej zmene základnej filozofie toho prvotného návrhu. Minimálne také dve dôležité veci, je, vypadla stade úplne pomoc pre samostatne zárobkovo činné osoby, to znamená živnostníkov. Mne sa to nehovorí ľahko, ale treba si stále uvedomiť, že na Slovensku je ešte stále dosť živnostníkov z donútenia. To znamená plus-mínus robia skoro takú istú prácu ako zamestnanec, nejaký odborník možno aj niekde na sústruhu, ale robí to ako živnostník, pretože inú možnosť voľby nemali, a to aj napriek tomu, že sa podmienka závislej práce v Zákonníku práce predtým sprísňovala. O to je to možno zložitejšie a každopádne táto skupina, ona musí byť nejako riešená, možno cez iný nástroj, ale aj živnostníci, je ich strašne veľa a nám na nich záleží, aby ich kríza jednoducho nepoložila.
Ale čo je najdôležitejšie, samostatný fond, ktorý mal byť na tento účel vytvorený, nakoniec vytvorený nebol. To znamená, prostriedky budú hradené cez fond poistenia v nezamestnanosti. No, treba povedať jednu vec, že jednoznačne už teraz vyplýva, že do tohto fondu bude musieť, v úvodzovkách, naliať peniaze štát, aby mohla byť tá pomoc realizovaná. Možnože teraz je vhodná chvíľa aj povedať, ako to vyzerá napríklad z minulého roku.
Rok 2019 v Sociálnej poisťovni - vynikajúci. Po prvýkrát v histórii Slovenska vyrovnané hospodárenie na strane príjmov a výdajov. Samozrejmá vec, že udalosti minulého roku si priniesli aj svoju daň a z toho vyplýva aj moje riziko, ktoré tu chcem pomenovať, ktoré súvisí hlavne s hlavným cieľom dôchodkového poistenia, a to sú starobné dôchodky.
Jak to vyzeralo za prvých desať mesiacov minulého roku? Bolo potrebné vykryť schodok fondu starobného poistenia o 1,3 mld. To znamená, to sú prostriedky, ktoré do tohto fondu nenatiekli a bolo ich treba riešiť iným spôsobom. Riešilo sa to tak, že 525 mil. eur išlo z rezervného fondu na dôchodky, ďalej 530 mil. eur sa presunulo z fondu invalidného poistenia, za ďalšie 125 mil. práve z toho fondu, ktorý budeme teraz systémovo riešiť, to znamená z nezamestnanosti, a 80 mil. z úrazového poistenia.
Áno, zákon umožňuje presúvať prostriedky z tých prebytkových fondov do tých nedostatkových, ale aj tak sú tu jednoducho veľmi veľké riziká a na tie chcem upozorniť, a to bude dôležité aj z hľadiska toho ďalšieho obdobia, aby týmto pozitívnym činom, ktorý pripravujeme, sme neurobili niečo, že klasickí starobní dôchodcovia nebudú mať na dôchodky. Jednoducho musíme sa stotožniť s tým, že rozpočet na začiatku vždy každého roka alebo keď sa bude tu schvaľovať, bude musieť rátať aj s tým, že musí vykryť ten deficit a zabezpečiť, aby ten fond starobného dôchodkového poistenia bol naplnený a aby každý jeden zo zákona, čo má nárok na starobný dôchodok, ho celkom prirodzene aj dostal.
To riziko tu je a na to riziko každopádne je treba teraz jednoducho upozorniť. Trošku ma mrzí, že tie pripomienky, ktoré boli v tom medzirezortnom pripomienkovom konaní zo strany sociálnych partnerov, neboli akceptované, ale kladne hodnotím to, že sa nakoniec na hospodárskej rade dohodli. To už dávno nebolo, a preto v plnej miere to v tomto prípade akceptujem, ale aj tak chcem povedať, že sme pripravení s nimi ešte naďalej komunikovať a keby prišlo k dohode ďalších vecí, ktoré by mohli vylepšiť ten zákon, pred tým druhým čítaním, celkom iste by sme sa o tom potom na výbore pred tým ďalším procesom mohli baviť.
No a posledná taká moja skoro až prosba, máme tu jeden veľmi dôležitý dokument, ktorý sa volá plán obnovy. Máme pred sebou ešte nejaké prostriedky, ktoré sú v operačných programoch, možnože v tejto chvíli je dôležité povedať, že bola jedna veľmi veľká chyba, že sa vo vláde neurobil ten pozitívny krok a že sa nepresunuli z operačných programov, kde je problém s ich čerpaním, prostriedky do sociálneho fondu, pretože mohli byť zabezpečené náklady, ktoré s týmto súvisia, z európskych prostriedkov. Bola by to veľmi veľká pomoc, pretože v tomto prípade hovoríme za desať mesiacov o 1,3 mld. To znamená, že za dvanásť mesiacov to môže byť 1,5 mld. A tá 1 mld., keby sa bola bývala už vtedy presunula, mohla byť veľmi efektívne, cielene použitá, a treba povedať, že použitá systémove. Lebo obávam sa, že ten fond v nezamestnanosti na tento účel, pretože, čo je dôležité, toto nie je nejaký operatívny program, to je trvalý, ktorý s týmto zakladáme, bude ešte asi, asi veľmi potrebný, pretože súhlasíte so mnou, že tá kríza a pandémia úplne neustupuje.
No a obávam sa ešte jedného obdobia, keď skončia všetky tie podpory, prvá pomoc plus plus, dvakrát plus, môže prísť práve to obdobie, že tie dva mesiace udržia, to im totiž ukladá podmienka na čerpanie týchto prostriedkov tým zamestnávateľom, ktorí využijú tento fond, ale po tých dvoch mesiacoch môžu začať dosť prepúšťať, a to by asi vcelku nebolo to najsprávnejšie, pretože príde práve obdobie, kedy bude treba urobiť všetko pre to, aby sa ekonomika oživila, aby sme sa dostali do tých čísiel, ktoré tu boli v roku 2019, a možno práve v tom období bude treba firmám pomôcť aj iným spôsobom, ale pod podmienok ďaleko väčšej udržateľnosti ako len dva mesiace.
Ešte raz, klub SMER - sociálna demokracia podporí v prvom čítaní tento návrh zákona, ale zároveň oznamujem, že budeme mať ambíciu pripraviť nejaké doplnky, ktoré by vylepšili tento návrh zákona pre druhé a tretie čítanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.3.2021 15:01 - 15:03 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem veľmi pekne, viem, že možno nebudete vedieť zodpovedať, lebo to nepatrí priamo pod vás, ale neviem, či tam máte ešte niečo napísané, ale chcem sa spýtať. Čiže chápem to správne, že tá suma, ktorá je na to alokovaná, je tých asi pravdepodobne 500 mil., či 500-tisíc, vy ste hovorili na nejaké aktivity... (Prerušenie vystúpenia predrečníkom.)

14:55:00-15:01:59] Heger, Eduard, podpredseda vlády a minister financií SR
To bola technická pomoc, iba akože navýšenie na tú technickú pomoc.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Technická pomoc, čiže či mi viete presne povedať, koľko je tá konečná suma, ktorá má byť využitá. Najprv sa hovorilo o nejakých 960 miliónoch, potom som zachytil nejakú informáciu 460 - 490 miliónov. A kedy teda, či predpokladáte, alebo či viete mi povedať, že teda potom, keď sa to pošle v tom máji do toho Bruselu, nám to hneď následne nejakým spôsobom asi pravdepodobne odsúhlasia, že sa už budú môcť čerpať a niektoré dané projekty aj realizovať v rámci napríklad danej, daného regiónu Hornej Nitry z dôvodu toho, že už dochádza k prepúšťaniu zamestnancov z hľadiska útlmu toho baníctva a tá situácia si aktuálne vyžaduje už reálne nejaké projekty, kde by tí ľudia sa mohli prezamestnať a využiť ten ich potenciál, ktorý mali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 10:51 - 10:52 hod.

Saloň Marián
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, keďže sa opakuje situácia jednak zo včerajška, dnes to neni prvýkrát, neni to v moci opozičných klubov, pretože nás neni dosť, ale žiadame všetky štyri koaličné kluby, nech okamžite zvolajú grémium a nech sa nastavia pravidlá rokovania Národnej rady, pretože toto sa nedá nazvať ani chaosom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 10:04 - 10:05 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem upozorniť na skutočnosť, že toto sú zákony. A teraz idú zákony vrátane tohto, ktorý už druhýkrát prepadáva v poradí. A chcem len upozorniť na to, že takto sa naozaj nedá robiť poslanecká práca, keď sa chcete zúčastniť rozpravy k uvedenému návrhu zákona a ten už druhýkrát z programu bez ospravedlnenia, bez akéhokoľvek dôvodu prepadne v poradí, tak s týmto by sa asi malo niečo robiť. Zamyslieť sa nad tým, že či by nemali vypadnúť z programu úplne. Že sú to poslanecké návrhy zákonov a poslanci sú povinní ich predložiť v termíne, v ktorom idú v poradí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 17:35 - 17:37 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické poznámky. Pán poslanec Osuský, tá kritika, ktorú som adresoval vo svojom vystúpení, absolútne nebola voči vám, práve naopak, chcem oceniť, že ako podpredseda zahraničného výboru ste hlasovali a podporili návrh tohto uznesenia a navyše súhlasím aj s vaším konštatovaním, že keď je Slovenská republika členom nejakého zoskupenia, nejakého spolku, to ešte neznamená, že keď sa nám niečo nepáči alebo nie je to v našom záujme, že by sme mali byť ticho, práve naopak, a príklad ste uviedli, naše členstvo v Európskej únii je jedna vec, ale ak sa týkalo migračnej krízy alebo povinných kvót, tak sme naozaj sa bránili a bolo náš hlas počuť a bol o to počuteľnejší, že sme na svoju stranu dokázali získať aj partnerov z Vyšehradskej štvorky.
Čo sa týka pána poslanca Valáška, oceňujem, že vy patríte k politikom, ktorí z času na čas sa vyjadril kriticky na fungovanie Vyšehradskej štvorky, a preto som rád, že toto uznesenie prijmete, a, samozrejme, naše členstvo vo Vyšehradskej skupine je hlavne preto, že máme svoje národné slovenské záujmy, a vždy sme sa tak doteraz správali, bez ohľadu na to, kto bol predsedom vlády Slovenskej republiky, a verím tomu, že tak bude aj, aj naďalej.
Ale aj na záver poviem, že keby sme postupovali len samostatne, zďaleka by sa nám nepodarilo presadiť na pôde Európskeho parlamentu alebo Európskej únii toľko dobrých vecí, ako sa nám darí práve v klube, akým je Vyšehradská štvorka.
Skryt prepis
 

17.3.2021 17:28 - 17:32 hod.

Kéry Marián
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2021 16:48 - 16:51 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, 15. februára v roku 1991 sa vo Vyšehrade stretli vtedajší prezidenti Československa a Poľska a maďarský predseda vlády. A vlastne tento dátum sa považuje za ten základný kameň spolupráce týchto našich stredoeurópskych štátov.
Spolu s kolegom podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Jurajom Blanárom sme predložili návrh uznesenia a boli by sme radi, keby Národná rada Slovenskej republiky schválením tohto uznesenia sa pridala k národným parlamentom Českej republiky, Poľska, Maďarska, ktoré pred niekoľkými týždňami prijali uznesenia, resp. deklaráciu práve pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny.
Ak dovolíte, viem, že vy poslanci máte tento návrh uznesenia pred sebou, ale sledujú nás aj diváci, tak mi dovoľte, aby som tento, to, tento návrh uznesenia prečítal.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny
Národná rada Slovenskej republiky
a) zdôrazňuje význam Vyšehradskej deklarácii podpísanej dňa 15. februára 1991, ktorá začala spoluprácu krajín strednej Európy na ceste k európskej a euroatlantickej integrácii.
b) Národná rada si váži úsilie Vyšehradskej štvorky, ktoré vyústilo do ukotvenia krajín Vyšehradskej skupiny v rámci Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ruch v sále a zaznievanie gongu)
c) vníma význam Vyšehradskej štvorky ako jeden z dôležitých formátov regionálnej spolupráce
d) podporuje spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky pri rokovaniach a aktívnej tvorme politík Európskej únie s cieľom ďalšieho rozvoja strednej Európy
e) oceňuje zásluhy Medzinárodného vyšehradského fondu ako inštitucionalizovanej formy spolupráce Vyšehradskej štvorky
Dámy a páni, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 16:08 - 16:10 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Pán Gyimesi, ja vám neberiem váš názor, ale hlboko s vami nesúhlasím, pretože vy sa na to pozeráte čisto utilitárne, zo svojej strany, a ja trvám na tom, že zákon o štátnom občianstve, ktorý musela vláda vtedy prijať, bol jednoznačne reakciou na to, že maďarská strana umožnila získať štátne občianstvo aj občanov maďarskej národnosti v okolitých krajinách len na základe etnického princípu. Akokoľvek sa budete snažiť to vysvetľovať, to jednoducho je fakt, na základe ktorého musela vláda vtedy konať.
A ako aj rovnako je fakt, že, ak pán Dostál dnes hovorí, že tá snaha vtedajšieho ministra Kaliňáka bola len akási slabá, je fakt, že na základe tejto vyhlášky prichádza minister vnútra s novelou tohoto zákona, pán Dostál, to je takisto fakt.
Aj fakt je to, že som konštruktívne povedal, pán Vetrák, že sme pripravení o tom diskutovať, ale pýtal som sa na konkrétnu vec, ktorá je napísaná v tom zákone, aby sa to nemohlo zneužívať, lebo ak to máme už nejak nadefinované, nejaký európsky štandard, povedzme päť rokov, o tom sa dá diskutovať. Možno môžeme dať aj desať. U nás na Slovensku je osem rokov, keď chcete získať štátne občianstvo, tak poďme ho dať tak, že 8 rokov napríklad. Poďme o tom diskutovať. Ale nesmie tam byť niečo, že niekto si len tak s niekým dohodne, urobí si zmluvu za nula forintov o tom, že má prenajatý byt, a päť rokov tam býval zadarmo, a to to bude stačiť na to, aby mohol mu byť vrátený, vrátené štátne občianstvo. Toto chceme, a preto som to definoval a požiadal pána ministra, aby na to odpovedal. A poďme sa o tom baviť v druhom čítaní.
Ale na tom si absolútne trvám, čo som... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 15:36 - 15:38 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Gyimesi, hneď na úvod konkrétna otázka. Prosím vás, ako ste dospeli ku konštatovaniu, že občania Slovenskej republiky hlásiaci sa k maďarskej národnosti sú občanmi druhej kategórie? Lebo ja to absolútne odmietam.
Už som to sčasti naznačil vo faktickej poznáme smerom k pánovi poslancovi Dostálovi a zopakujem to opäť. Ja som od roku 2005 poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, v súčasnosti zastávam pozíciu podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je národnostne zmiešaným krajom. Okresy Komárno, ale aj Levice, Nové Zámky, Šaľa sú okresmi, v ktorých žije pomerne veľké množstvo ľudí, ktoré sa hlásia k maďarskej menšine, resp. k maďarskej národnosti. A ubezpečujem vás, že z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja ide rovnaké množstvo financií tak na sever, ako aj na juh nášho kraja. Ubezpečujem vás, že rovnako, rovnakým kľúčom rekonštruujeme cesty II. a III. triedy na severe i na juhu. Takým istým kľúčom modernizujeme a rekonštruujeme školy, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, dokonca mnohé školy majú problém s nedostatočným počtom žiakov.
A čo sa týka škôl s vyučovacím jazykom maďarským, neberieme do úvahy zďaleka len optiku ekonomiky, ale zachovávame tieto školy napriek tomu, že to ekonomicky nie je až také výhodné.
Takže prosím vás, nevnášajme opäť nejaké trenice medzi Slovákmi a Maďarmi, pretože tieto trenice našťastie neexistujú.
Skryt prepis