Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 17:39 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 17:39 - 17:39 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne. Pán kolega Valášek, vitajte v opozícii. Som sa práve dozvedel, že ste môj opozičný kolega. To nemyslíte vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2022 17:21 - 17:22 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Chcel by som len upozorniť pri tlači 1001, je to návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022, že spoločnej správy bod 4 vyplýva 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých sa nehlasovalo. Takže, neviem ako sa s tým vysporiada národná rada. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:43 - 16:45 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No ja som, ak ste ma dobre počúvali, páni poslanci, pán poslanec Krajčír, ja som hovoril, že aj v súčasnosti to je možnosť, ale sú to výnimočné prípady, čo sú napríklad domovy dôchodcov alebo imobilní občania, ale nie je to hromadné. Pokiaľ však to nastavíme tak ako je to nastavené v tomto návrhu zákona, že sa to bude vzťahovať na všetkých, ktorí sú v karanténe, tak to môžu byť státisíce ľudí, pokiaľ naozaj príde nejaká ďalšia, ďalšia vlna a pokiaľ, ako som povedal, si pamätáme ako boli nastavené pravidlá pohybu pre ľudí, ktorí sú infikovaní chorobou Covid, tak títo mohli chodiť do vybraných zariadení, potravín a ďalších a ja naozaj nevidím dôvod, aby ľudia, ktorí sú v karanténe, to znamená, že nie sú pozitívne testovaní, len sa stretli s niekým kto bol pozitívne testovaný, aby nemohli štandardne v respirátore absolvovať volebný akt vo volebnej miestnosti, odvoliť a ísť domov. Tam nevidím žiadne, žiadne riziko nákazy. A povedal som tak isto, že pokiaľ sa máme baviť o tomto špeciálnom hlasovaní, viem si to predstaviť pre pozitívne testovaných. To znamená pre osoby, ktoré sú v izolácii, to znamená, ktoré majú, ktorí majú potvrdenie na to, že sú nespôsobilí alebo teda, že majú prekážky na to, aby mohli ísť voliť do volebnej miestnosti. Ale absolútne si myslím, že je neprimerané, aby sme to rozšírili na všetkých ľudí, ktorí sú v karanténe, ktoré naozaj môžu, môžu. Tie čísla dopredu my nevieme a nevieme ani ako Úrad verejného zdravotníctva vyhlási karanténnu situáciu. Čiže my dnes nevieme koľkých ľudí sa to môže týkať a považujem to za neprimerané, pretože títo ľudia sú zatiaľ zdraví, sú len v preventívnej karanténe. Čiže tam nevidím absolútne dôvod na to, aby mali podmienky na takéto špeciálne hlasovanie, kde je obmedzená možnosť kontroly z hľadiska volebnej komisie, pretože tam nie sú všetci zástupcovia volebnej komisie tak ako pri riadnom vykonávaní volebného aktu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2022 16:28 - 16:38 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, rokujeme o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022.
Tento návrh zákona hovorí o možnosti špeciálneho vykonávania volieb pre osoby, ktoré budú v karanténe alebo v izolácii. Na to, aby sme pochopili účel a cieľ tohto zákona, tak treba si vysvetliť, že aký je účel jednotlivých volebných komisií. Na jednej strane to čo deklaruje pán minister a čo v zásade vychádza z ústavy je základné politické právo, a to znamená aktívne volebné právo, právo voliť. Na druhej strane zákon o voľbách upravuje spôsob vykonávania voľby a určité kontrolné mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť to, aby tie voľby prebehli riadne, aby sa eliminovali akékoľvek možné pokusy o akúkoľvek manipuláciu s jednotlivými hlasmi, resp. pri sčítavaní hlasov a pri ďalšej manipulácii s vôbec volebnými výsledkami.
No, a na toto slúžia volebné komisie, ktoré sú zostavené v jednotlivých voľbách zo zástupcov jednotlivých politických subjektov, ktoré kandidujú v daných voľbách a ktoré majú právo si zvoliť svojich zástupcov do volebných komisií práve za tým účelom, aby skontrolovali, že volebný akt prebehol v súlade s pravidlami, v súlade so zákonom a v súlade so základnými demokratickými princípmi a právnym štátom.
Už aj dnes máme možnosť voľby z domáceho prostredia v prípadoch, ak je niekto dlhodobo na lôžku alebo dlhodobo chorý a nemôže využiť toto svoje aktívne volebné právo, tak môže požiadať, aby mohol voliť prostredníctvom tzv. prenosnej schránky, kde prídu vybraní členovia komisie a môže odvoliť. V súčasnosti však ide o veľmi výnimočné prípady, ktoré musia byť preukázané, že spĺňajú podmienky na to, aby mohli takto voliť. Čiže je to veľmi obmedzená skupina voličov, ktorá v zásade nemá spôsobilosť nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť voľby.
V tomto prípade však táto možnosť voľby prostredníctvom prenosnej schránky sa rozširuje na vopred nepredvídateľný počet voličov. A nepredvídateľný počet voličov ešte aj v tom, že títo nebudú musieť nijakým spôsobom preukazovať, že sú oprávnení takto v zásade na diaľku, alebo teda z domáceho prostredia voliť. Prečo to je tak?
Je to tak preto, čo hovorí § 1 ods. 2 tohto návrhu zákona, ktorý hovorí, že postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. septembra 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
Dnes nie je možné povedať ani predpokladať, aký okruh povedzme COVID-19, tak máme tu nejaký doklad, ktorým sa vedia preukázať, že spĺňajú predpoklady na to, aby mohli takto, takto hlasovať špeciálne. Avšak v prípade osôb, ktorým bude nariadená povinná karanténa tu nemá žiaden doklad o tom, že tieto osoby spĺňajú podmienky na to, aby mohli takýmto spôsobom hlasovať. Teda z vlastného rozhodnutia, keď sa oni rozhodnú a keď povedia, že my sme boli v kontakte s pozitívnou osobou, tak im to zakladá právo takýmto spôsobom hlasovať. Čiže nemáme tu žiaden kontrolný mechanizmus, ktorý skontroluje to, kto je oprávnene alebo neoprávnene v karanténe.
No, a ja sa chcem spýtať, za akým účelom takto potrebujeme rozšíriť okruh voličov, ktorí takýmto špeciálnym spôsobom môžu hlasovať. V doterajšom priebehu posledných dvoch rokov pandémie aj pozitívne testovaní prostredníctvom PCR testov mohli si ísť v respirátore nakúpiť do potravín, mohli ísť do lekárne, mohli ísť na poštu a mohli si zabezpečovať svoje nevyhnutné životné potreby. Takisto sa mohli stretnúť s ďalšími osobami či už v potravinách alebo pri iných službách, a to bolo v poriadku. Zrazu, keď tu máme voľby, tak nevieme spraviť nejaké vyčlenené miestnosti na to, aby takéto osoby v respirátoroch mohli, mohli prísť voliť.
Toto považujem za absolútne absurdné, aby sme takýmto spôsobom vyčleňovali špeciálne skupiny, ktoré majú takýmto spôsobom voliť. No, a čo v tomto prípade vidím ako ďalší problém, je problém kontroly pri samotnom hlasovaní. Ako som povedal na úvod, tie volebné komisie majú svoj zmysel a účel z hľadiska kontroly v priebehu volebného aktu. V tomto návrhu zákona sa navrhuje, že z špeciálnych volebných komisií, ktoré budú takýmto spôsobom zriadené, sa vyžrebujú dvojice, ktoré postupne budú chodiť do jednotlivých volebných obvodov s týmito schránkami a budú v daných miestach zabezpečovať kontrolu nad dodržiavaním volebného aktu.
No, a tu vidíme zásadný problém, pretože tieto dvojčlenné komisie môžu byť naozaj zložené veľmi jednostranne a nejaká, nejaká bezpečnosť, resp. objektivita pri vykonávaní tohto volebného aktu je tu veľmi diskutabilná a vidíme tu naozaj obrovské riziko možnosti manipulácie s volebnými lístkami a zneužitia.
Úrad verejného zdravotníctva môže vyhlásiť ohniská nákazy, kde budú celé obce alebo iné územné celky vyhlásené v karanténe a kde sa na konci dňa bude len takýmto spôsobom voliť, čo považujeme za absolútne neprimerané účelu a v čom vidíme naozaj obrovské možné riziko manipulácie s volebnými lístkami, pretože v takomto prostredí, keď niekto, dvaja členovia volebnej komisie prídu niekde do miesta bydliska osôb v karanténe, tak tá manipulácia alebo možnosť manipulácie s týmito volebnými lístkami, resp. spôsobom voľby hlasovania je obrovská.
Čiže neexistuje tu kontrola takéhoto volebného aktu a samozrejme, ani kontrola samotnej, samotnej karantény, resp. samotných osôb, ktoré v karanténe majú, majú byť. Čiže považujeme to za neprimerane rozširovanie, za neprimerané rozširovanie tejto možnosti vykonávania volieb takýmto spôsobom. A myslíme si, že akceptovateľné by bolo, ak by sa to vzťahovalo len na osoby, ktoré majú osvedčenie z PCR testu, že sú pozitívne testované, že naozaj majú COVID. V takom prípade by sme si to ešte vedeli predstaviť. Ale nevieme si to absolútne predstaviť v prípade osôb, ktoré sú v karanténe, čo sa nedá nijakým spôsobom hodnoverne doložiť a títo budú mať takéto špeciálne postavenie pri voľbách, kde absentuje dostatočná kontrola a záruky na to, aby ten volebný akt prebiehal v súlade s pravidlami.
Preto my navrhujeme, aby pani spravodajkyňa, sa tento návrh zákona vrátil navrhovateľovi na dopracovanie a dávame návrh pánovi ministrovi, aby sa zúžil tento okruh ľudí, ktorým bude môcť byť takýmto spôsobom umožnené hlasovať len na osoby, ktoré preukázateľne budú pozitívne testované na COVID-19. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 14:49 - 14:51 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Vážené kolegyne, kolegovia. Akokoľvek môžete sa snažiť čítať to svoje medzi riadkami, je tam napísané iba to, že mier je najvyššia hodnota, za ktorú by sme mali bojovať v hocijakom čase pri hocijakej situácii. A môžete sa usmievať ako chcete, lebo mier je prosto najvyššia hodnota, ktorú by sme mali chrániť a vďaka tomu, že tu máme Európsku úniu, že tieto krajiny, ktoré voľakedy proti sebe bojovali, tu máme 77 rokov mieru. Mali sme teda, už dnes môžeme povedať. A to čo som ja uviedol do toho doplnenia v uznesení, hovorí o tom, že chceme naďalej, aby sa usilovali všetci tí, ktorí do toho môžu niečo povedať, o mier. Do mieru treba investovať rovnako veľa času aj investícií. Možno ešte viacej ako do zbraní, aby sme ho dosiahli. A ja nebudem teraz komentovať pána Krúpu, ktorý hovorí, že sme niečo hovorili na tlačovkách. Nie. Vy všetci ste vedeli, že vojna bude a každý podľa môjho názoru rovnako rozumný človek si hovoril, že nechcel, aby vojna bola a potom ste vzápätí odôvodňovali, že preto ste nemali dobre zabezpečenú migračnú krízu, ktorú sme tu vytýkali, že nebola zvládnutá, lebo nikto neočakával, že to tak bude. Vy ste sa priamo usvedčili, že ste to úplne ináč mysleli. Ale vraciam sa späť k tomu najdôležitejšiemu a poviem to ústami rovnako pápeža Jána Pavla II. ako môj kolega citoval súčasného pápeža, ja budem citovať pápeža Jána Pavla II., ktorý mal blízko k nám, ale aj k Slovanom. A povedal, že vojna nech sa vedie s akýmkoľvek úmyslom, je v konečnom dôsledku prehrou celého ľudstva. A to hľadajte v mojom pozmeňujúcom návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 14:46 - 14:48 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Blanár, keď ja ťa poznám a poznám aj tvoje pohnútky, prečo si prišiel s týmto pozmeňovákom, tak verím a viem o tom, že je mienený úprimne, a že to nie je nejaký podfuk alebo znehodnotenie toho návrhu uznesenia, ktoré tu je predložené, pretože jednoznačne k tým pasážam sa môžme postaviť. Ale povedzme si celkom otvorene. Naozaj nám nezáleží na tom, aby už žiaden život na Ukrajine nepadol? Naozaj nám na tom nezáleží? Ja viem, je strašne málo svetových lídrov, ktorí hovoria dnes o mieri a viem, že vám mnohým názory pápeža Františka nič nehovoria. Ale keby som bol príslušníkom inej ako katolíckej cirkvi, keby som bol ateista, keby ignoroval pápeža Františka, nikdy by som neignoroval tieto jeho názory, ktoré sú aj o tom, čo sú to dodávky zbraní, že ten, kto chce vojnu, dodáva zbrane a kto chce mier, rokuje a bral by som do úvahy aj jeho posledné vyjadrenia, čo sa týka vojny. Ako prostriedku na riešenie konfliktov, keď hovorí, že to pre 21. storočie je čosi neslýchané, že to nie je možné, že vojna nie je v tomto civilizovanom svete prostriedok na riešenie konfliktov medzi štátmi. Áno je veľmi málo svetových lídrov, ktorí to dnes hovoria. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 14:35 - 14:37 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Počas rozpravy pri prerokovávaní vyhlásenia národnej rady agresii na Ukrajine 25. februára tohto roku som povedal podobne ako teraz pani poslankyňa Pleštinská, že mi je do plaču nad tým, že politici všetci vrátane mňa aj tých, ktorých poznám aj tu aj v celej Únii dopustili 77 rokoch vojnu v Európe. Je to zlyhanie politiky či si to budete vysvetľovať tak lebo onak. Je to zlyhanie diplomacie. Hanbím sa zato a budem sa hanbiť do smrti. Ako mohla Únia všetci predstavitelia bez toho, aby vyvinuli všetky sily k tomu, aby takéto niečo sa nestalo dopustiť niečo také. Inak pán poslanec, to vaše vystúpenie beriem je to z vášho pohľadu úplne normálne len jednu poznámku o charaktere Slovenskej republiky a kam kde patrí sa rozhodovalo niekedy v rokoch ´98 -2002. Mimochodom bol som vtedy vládnym poslancom prvej Dzurindovej vláde aj čo sa týka Únie aj čo sa týka NATO, takže berte to prosím do úvahy, nikdy sme nespochybnili a vždy hovoríme, že je to náš životný priestor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 9:50 - 9:52 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, prepáčte, ale toto sa fakt nehanbíte toto urobiť, toto sa fakt nehanbíte. Vy tu idete perzekuovať poslanca národnej rady za jeho nejaký názor, vy tu idete hovoriť o tom, že jedna strana propagandy, o ktorej sa tu bavíme je pravda a tá druhá je lož všetko je lož. Tu je propaganda z obidvoch strán pán poslanec. Ja vám pripomeniem ako sa obrázky zo zemetrasenia v Haiti prezentovali ako zábery z Ukrajiny, ako sa obrázky z tornáda v Českej republike prezentovali ako zábery z Ukrajiny. Čiže vy tu nehovorte o tom, že jedna strana je pravda. Viete, ja keď si pozriem to čo sa dialo včera na Slavíne tak, tak nechápem kam sme sa to dostali, to sú zas tí, ktorí si myslia, že jediní majú vo všetkom pravdu. Ale preboha však, politika je o tom, že tu každý máme rôzne názory a máme právo ich vysloviť. A jak ste povedali, opoziční, opozícia tu musí mať nejaké právo na niektoré pozície a vy nemáte právo to takto hodnotiť a súdiť, prečo tu súdite ľudí. Ja toto fakt nechápem. Máte skutočne sme sa dostali do doby, že má niekto patent na pravdu, bude ho prezentovať a toho druhého bude odcudzovať. Viete ako to skončí, veľmi zle. Toto sa robilo v diktatúrach nie v demokratických krajinách. Však za to ste tu štrngali v roku 1989, ja neviem kam sme sa to dostali. Keď už sa nedovolí ľuďom 9. mája položiť kvety na Slavín, lebo si ho niekto sprivatizuje a hovorí my máme pravdu hej, a ja keď som videl zábery z Poľska jak tam krv alebo nejakú farbu lejú na veľvyslanca, prepáčte toto je tá kultúra, toto je tá demokracia kam sme sa dostali. To je oficiálny zástupca nejakej svetovej veľmoci a toto tu chceme obhajovať, budeme sa (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 9:42 - 9:44 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj za tú poznámku pána Kazdu, beriem ako relevantnú. Poviem otvorene, samozrejme máme tu zrušenú cenovú reguláciu, tá, tie ceny sa dajú ovplyvňovať rôznym spôsobom samozrejme napríklad výškou spotrebných daní, DPH a podobne, ale tak isto si treba možno ustrážiť, aby pri znížení DPH zase sa nezvýšila marža tých obchodníkov. Ale skutočne ak sa dostaneme do takejto extrémnej situácii, v ktorej sa, v ktorej sa momentálne nachádzame a nemáme ak nebudeme mať nástroje nato, aby sme, aby sme napríklad regulovali tie marže, o ktorých sa bavíme lebo to čo ste urobili to nie je, to, to absolútne tým, to je nie je žiadna dohoda s tými reťazcami, ja si nemyslím, že toto nejak pomôže, tak to vidím ako problém. Tak isto napríklad hovorí sa tu aj o emisných povolenkách to hovorí váš predseda a ja súhlasím, že je to, je to podivný trh, na ktorom niekto zarába tak možno, možno aj v tejto oblasti treba niečo urobiť. Ja skôr mám, viete, ja som povedal, že príčiny nechcem tu robiť prednášku o tom, že čo sú príčiny, čo sú príčinami čo je príčinami inflácie okrem teda centrálnej politiky ECB a ďalších a ďalších krokov samozrejme konflikt a ďalšie iné veci. Keď my budeme presadzovať niektoré kroky a naša vláda bude súhlasiť s niektorými krokmi, ktoré robí Európska únia proste tiež prispieva k tomu, že, že sa zvyšujú, zvyšujú ceny. Čiže, ja som zato, aby sa kompenzovali tie následky a to je to čo ja som viac menej kritizoval vo svojom vystúpení, že nehovorím o tom, že vláda vie všetky príčiny zdražovania ovplyvniť ale, ale vie kompenzovať niektoré skupiny obyvateľstva. A urobte to cielene ak to budete vedieť urobiť len ja mám obavu, že vy to technicky nebudete vedieť urobiť. Čiže, preto niekedy jednoduché riešenia ale rýchle riešenia sú dôležité. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2022 9:24 - 9:40 hod.

Kamenický Ladislav