Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2022 11:40 - 11:40 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie výboru je o trinástej hodine v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2022 11:40 - 11:40 hod.

Baláž Vladimír
Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcem veľmi zdržiavať, ale prosím vás pekne, keď sme všeobecným súhlasom odsúhlasili, že v pondelok nebudeme prejednávať žiadne zákony, nevedeli sme, že prídu tri skrátené návrhy zákonov. Takže si myslím, že to nebolo správne rozhodnutie a rozhodli sme sa bez vedomostí vecí a ja si myslím, že by sme to mali prehodnotiť ešte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:55 - 16:55 hod.

Richter Ján
Pán podpredseda, odporúčam, aby sa hlasovalo teraz o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:55 - 16:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážení kolegovia, naozaj by som chcel poprosiť o podporu tohto návrhu zákona. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, padlo to tu už niekoľkokrát v rozprave, ale po posledných alebo ostatných slovách pána poslanca Kremského by som chcel zopakovať, že my nezavádzame žiadnu novú právnu úpravu, ktorá by zvyšovala náklady zamestnávateľom oproti doterajšiemu stavu.
Tie príplatky, ktoré sú v tomto návrhu zákona, sa len vracajú do roka spred roka 2020, kedy tieto príplatky percentuálne naviazané na minimálnu mzdu, tak ako sú stanovené, boli výsledkom kompromisných dohôd medzi zamestnávateľmi a medzi odborovými zväzmi. Čiže už v roku, spred roka 2020 tá právna úprava, ku ktorej sa vraciame teraz, ktorá bola len dočasne zmrazená, bola kompromisným výsledkom medzi odbormi a zamestnávateľmi, čiže hovoriť tu o tom, že zavádzame niečo nové, neprimerané, skokové pre zamestnávateľov, si myslím, že, že je nefér, pretože my len sa snažíme rozmraziť to, čo bolo výsledkom dohôd medzi zamestnancami a zamestnávateľmi pred rokom 2020. A myslím si, že zamestnancom, ktorí pracujú v takýchto neštandardných časoch, a to soboty, nedele a v noci, naozaj takýto príplatok za takúto neštandardnú a náročnú prácu naozaj patrí a nemali by sme im my závidieť a mali by sme im ju dopriať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Kremský, pravdou je to, čo ste povedali, že to sú minimálne sumy príplatkov, ktoré sú v zákone, ako hovoril aj pán spravodajca. Tieto sa v zásade rozmrazujú len minimálnym spôsobom, pretože sa to vracia späť z roku 2020 a zase od toho roku 2020 tá minimálna mzda takým dramatickým spôsobom nestúpla, aby to urobilo taký dramatický rozdiel na týchto príplatkoch. A pokiaľ sa bavíme o tých minimálnych sumách, tak treba ešte povedať a zdôrazniť, že v návrhu zákona je možnosť v prípade, ak sa táto práca vykonáva pravidelne v nedeľu, sviatok alebo v noci, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na znížení tejto percentuálnej výšky sumy príplatkov, čiže ak to bude naozaj neprimeraná záťaž pre podnikateľa, tak podnikateľ má stále právo sa so zamestnancom dohodnúť aj na znížení tejto sumy, čiže myslím si, že tu je kompromis, z ktorého sa dá vychádzať.
A ako som už povedal, my sme urobili ústupky v tomto návrhu zákona aj v tom zmysle, že sme zrušili jednotlivé sumy minimálnych mzdových nárokov podľa jednotlivých stupňov obtiažnosti práce, čiže tuná sme zamestnávateľov odbremenili od tejto povinnosti naviazať tieto sumy minimálnych mzdových nárokov na rast minimálnej mzdy, takže si myslím, že tento návrh, ktorý tu teraz máme po tomto, ak sa schváli pozmeňovací návrh, ktorým toto vypúšťame, tak si myslím, že to je prijateľný kompromis pre všetkých, aj pre zamestnávateľov, aj z hľadiska teda posunutia účinnosti až od pol roka 2023, kedy v zásade to tých zamestnávateľov bude stáť len polovičné náklady za budúci rok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Kremský, možno je treba zvýrazniť jednu vec, totiž tie príplatky pred dvomi rokmi ony neboli zrušené. Ony boli len zmrazené. Dovoľte, aby som vám presne prečítal, čo je dnes návrh ministra Krajniaka a čo navrhujú smeráci. 1,43 je príplatok za prácu v noci, my navrhujeme 1,61 plus 18 centov. 1,79 je príplatok za sobotu, my navrhujeme 2,01, to je plus 22 centov. Príplatok za nedeľu je teraz, alebo použijem výraz Krajniakov, 3,58, my navrhujeme 4,02. To je 44 centov. Pýtam sa, toto má zruinovať tých našich podnikateľov. Toto? Tieto centy? Keď vieme, o koho ide? Títo ľudia, ktorí to dostanú, veď to dajú hneď do spotreby, oni to neukladajú do bánk, pretože poväčšine sú to veľmi nízkopríjmoví. To znamená, toto si skúsme uvedomiť, že o čom sa tu bavíme, lebo mám taký dojem, že celkom sme sa asi nepochopili. Nie sú zrušené, boli len zmrazené a toto sú rozdiely, ktoré som vám teraz čítal, ktoré my navrhujeme, aby sa zvýšili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:25 - 16:25 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega, súhlasím, že určite to zasiahne aj zamestnávateľov, ale takisto myslím si, hlavným cieľom je, aby to zasiahlo zamestnancov, a to v pozitívnom slova zmysle, to znamená, hlavne na tých ľudí, ktorí vykonávajú tú prácu v neštandardnom pracovnom čase. Tak ako bolo povedané, ono vlastne nič nové nerobíme, len rozmrazujeme stav z roku 2020. Čiže dneska tvrdiť zo strany zamestnávateľov, že je to nefér, alebo teda nemohli byť pripravení, alebo nevedeli, že to bude, keď v roku 2020 sa povedalo, že toto riešenie je dočasné, je hlavne kvôli covidu, tak dneska asi tá situácia sa nejakým spôsobom zmenila. Covid tu nemáme, rozumiem, že možno tu máme nejaké iné okolnosti, ale hlavná príčina, kvôli čomu to bolo zamrazené, bol covid. Čiže hlavne aj kvôli tomuto sa to rozmrazuje.
Možno odpoviem aj nepriamo aj kolegovi, ktorý vystupoval pred vami, teda ktorý sa pýtal, že nerokovali sme so zamestnávateľmi, tak áno, bolo jedno stretnutie so zamestnávateľmi, s odborármi a druhé stretnutie bolo s odborármi. Čiže tento návrh zákona sa nerodil tak, z jedného dňa na druhý, čiže prebehlo aj nejaké stretnutie so zamestnávateľmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda.
No, pán poslanec, teraz ste vystúpil ešte ako šéf podnikateľov Slovenska, beriem to. Áno, použil ste výraz, že SMER má záujem obhajovať hlavne zamestnávateľov. Zakontroval by som podľa toho vášho vyjadrenia vy hlavne zamestnávateľov, to znamená podnikateľov, my asi zamestnancov. Ale dobre, to je dobre, že tu majú zastúpenie, kto ich viacej háji v tomto, tejto snemovni, aj jedni, aj druhí. Len trošku málo beriete v úvahu tie minimálne mzdové nároky, ktoré sme akceptovali a ktoré tam nie sú. A to je veľmi dôležitý oný artikel, ktorý je potrebné brať v úvahy.
Viete, ja mám dlhoročné skúsenosti z vyjednávania k minimálnej mzde. Pán poslanec, mal nastať koniec sveta. A to v čase, keď tu bola konjunktúra. Ekonomika išla, my sme riešili niečo iné ako infláciu. Defláciu, to znamená, rýchlo sme museli pustiť novelu zákona, aby sme dôchodky nemuseli, nemuseli znižovať. A napriek tomu ako mal nastať koniec sveta, lebo ideme o pár halierov alebo pár eur hore s minimálnou mzdou. To znamená, tu niet šanca sa absolútne dohodnúť, lebo ten podnikateľ prirodzene to svoje stanovisko a, a možný zisk akosi v plnej miere obhajuje.
Len viete čo sa stalo teraz? A povedal to váš predseda. Absolútne zlyhal trh. Absolútne zlyhal trh. To povedal Sulík. Toto je treba brať v úvahu. To znamená, že keď absolútne zlyhal trh, my nemôžeme v tomto prípade očakávať, že ten štát bude sanovovať absolútne všetko, čo sa týka príjmov aj tých robotníkov, ktorí v noci robia pri, pri tých pásoch. Tu musí do istej miery byť to rozloženie tých, tých nákladov, ktoré s tým súvisia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Oravec, no je to pochopiteľné a samozrejme, že podnikatelia nebudú úplne šťastní a spokojní. Veď nikdy nie sú šťastní a spokojní, keď majú svojim zamestnancom dať viac peňazí. Vidíme to každý rok pri schvaľovaní minimálnej mzdy, aj pri akýchkoľvek navýšeniach, ktoré by sa ich, ich mali, mali dotknúť. Avšak, avšak nemyslím si a myslím si, že to je trošku z vašej strany strašenie, že príde k prepúšťaniu zamestnancov, pretože, pretože vo veľa prípadoch majú na základe kolektívnych zmlúv títo zamestnanci dokonca vyššie príplatky, ako sú stanovené v tomto, v tomto návrhu.
No a pokiaľ hovoríte o tom, že, že ide o podraz vo vzťahu k podnikateľom, tak s týmto absolútne nemôžem súhlasiť vzhľadom k tomu, že v roku 2020, keď sa tieto príplatky zmrazovali na úroveň roku 2020, boli jasne a jednoznačne deklarované, že je to dočasné opatrenie. Dočasné opatrenie kvôli covidu a kvôli práci neštandardnej, mimo štandardného pracovného času, a tam by to bolo naozaj neúmerné zaťaženie pre podnikateľov. Ale dnes sme už v úplnej inej situácii a keďže bolo to opatrenie prezentované ako, ako dočasné, tak my nezavádzame nič nové. Opakujem a zdôrazňujem to, my nezavádzame nič nové.
My sa vraciame do stavu spred roka 2020 a tie príplatky sú naviazané na rast minimálnej mzdy presne takisto ako boli spred roka 2020. Je pravdou, že medzičasom minimálna mzda stúpla, ale to sa predpokladalo z hľadiska inflácie aj pred rokom 2020. Čiže tu podnikatelia nemôžu povedať, že my zavádzame nejaké nové opatrenia. Tie opatrenia sú tie isté, čo boli pred rokom 2020. My ich len rozmrazujeme. A tam si myslím, že toto nie je žiaden podraz, a tam sme urobili aj ten ústupok, že sme posunuli účinnosť toho zákona až od polovičky roku 2023, aby sa na to vedeli pripraviť, aby si vedeli na to, na to rozpočto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 15:55 - 15:55 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Trošku netradične, pán poslanec Šeliga, ja tiež ďakujem za vaše vystúpenie, za váš vecný tón a za podporu tohto zákona. Ja si myslím, že tento zákon bude namiesto pána kolegu, poslanca Suju, si myslím, že bude na prospech obyvateľov a nikto nebude hľadať, nejaký zamestnávateľ, výhovorky, to znamená, aby musel prepúšťať ľudí. Je tam aj tá nábehová krivka, to znamená, dávame pozmeňujúci návrh, aby sa teda začalo toto naše zvyšovanie príplatkov za vykonávanú prácu v neštandardnom pracovnom čase, respektíve za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, aby sa začala uplatňovať od 1. 6. 2023. To znamená, aby aj zamestnávatelia mali nejaký priestor, teda aby sa na to pripravili. Ešte raz na záver, pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.
Skryt prepis