Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 15:21 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 15:21 - 15:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v doterajšom priebehu tohto volebného obdobia boli predkladané návrhy zákonov len v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom bola vždy koronavírusová pandémia a mnohé z nich sme aj podporili, či už v rozprave alebo aj pri samotnom hlasovaní, aj keď nie vždy sa dalo hovoriť o zákonných dôvodoch na skrátené legislatívne konanie. Tento návrh však ide úplne a zjavne nielen nad rámec zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ale podľa môjho názoru je s ním priamo v rozpore. Zákon o rokovacom poriadku § 89 jednoznačne a taxatívne vymenúva, kedy je možné rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. A je to za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.
Obsahom samotného návrhu zákona v čl. II, bavíme sa o článku II, s článkom I, ako už povedali moji predrečníci, nemáme vôbec problém, ale pokiaľ ide o článok II, tak sa tu menia kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, zjednodušuje a zrýchľuje sa možnosť prepúšťania zamestnancov v štátnej službe úpravou podmienok zmeny organizačnej štruktúry, či zavádzajú sa jednoduchšie spôsoby okamžitého skončenia pracovného pomeru s politicky nepohodlnými zamestnancami v štátnej správe. Čiže všetko opatrenia, ktoré sú v neprospech zamestnancov v štátnej službe, aby zas aj táto vláda mohla veľmi rýchlo urobiť hromadné čistky politicky nepohodlných zamestnancov, ktorí mimochodom neboli do funkcií menovaní, ale prešli riadnymi výberovými konaniami.
Vláda sa v programovom vyhlásení hlási k tomu, a teraz citujem: "Naše kroky budeme koordinovať so sociálnymi partnermi, budeme podporovať sociálny dialóg a posilňovať význam dialógu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov." Pýtam sa, pri tomto návrhu v článku II, kde je naplnený tento cieľ vlády v schválenom programovom vyhlásení? Práve naopak. Zneužíva sa tu skrátené legislatívne konanie na to, aby sa k tomuto návrhu nikto nemohol vyjadriť, pretože by ho zástupcovia tripartity pravdepodobne nepodporili.
Zákon o štátnej službe, ktorý sa pripravoval dlhé mesiace a jeho finálna verzia bola výsledkom dlhých rokovaní všetkých sociálnych partnerov, sa teraz poza-bučky, potichu v článku II novely úplne iného zákona ide meniť v neprospech zamestnancov bez akejkoľvek diskusie v skrátenom legislatívnom konaní. Teda pýtam sa, kde sú a aké sú obmedzené základné ľudské práva a slobody, alebo kde hrozia štátu značné hospodárske škody? V návrhu na skrátené legislatívne konanie sa argumentuje, a opäť citujem: "... nutnosťou prijímať protiepidemiologické opatrenia, sociálne opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov súčasnej pandemickej situácie na obyvateľstvo, vrátane prijímania opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov vzniknutej situácie...". Kde sú v tomto návrhu v článku II aké protiepidemiologické opatrenia a ďalšie, ktoré som citoval? Ani jedno z týchto opatrení tam nevidím.
Preto vás, pán minister, vyzývam, aby ste buď stiahli tento návrh na skrátené legislatívne konanie, alebo ak teda aj napriek tomu, že určite my ho nepodporíme, za klub strany SMER - sociálna demokracia môžem povedať, tak v druhom čítaní, aby ste vypustili článok II tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:20 - 15:21 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, iba jedna konkrétna krátka otázka. Ja som to naznačil na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde ste mali byť, ale ste neboli, že prečo ste tú päťdesiat päťku nepredložili v skrátenom legislatívnom konaní samostatne? Prečo sa to prilepilo k 281? Ak chcete robiť zmeny, veď je to deklarované aj vašimi predsedami strán, že jednoducho aj za cenu zmeny zákona, ak sa chceme niekoho zbaviť, lebo je nie, nazvem to, nie vhodný na funkcii, tak spraví sa zmena zákona, ale súhlas. Ale prečo ide to prilepené k 281, ale neni to, mohli ste ísť v skrátenom legislatívnom konaní ako samostatný zákon o štátnej službe a v skrátenom konaní ste to tam mohli odôvodňovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:18 - 15:18 hod.

Richter Ján
Ďakujem pekne. Budem skôr na pani poslankyňu reagovať a veľmi stručne. Pani poslankyňa, ak je hento pravda, čo hovoríte, tak prečo riešite odstránenie problému protiústavnou, protizákonnou cestou? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:15 - 15:17 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, budem reagovať na vás v tej časti, ako ste spomínali, že sa nebudete vyjadrovať k tej časti, ktorá obsahuje zákon 281. My sme dnes pred začatím schôdze Národnej rady mali výbor pre obranu a bezpečnosť, kde sme sa tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu venovali, a ja som tam jasne svoje výhrady, konštruktívne výhrady k pánovi ministrovi mal, kde som mu povedal, že v časti zákona o ozbrojených silách, ak by sa hlasovalo o ňom samostatne, tak by si predpokladám tvrdiť, že by nemal nikto z nás problém zahlasovať za tento zákon, a by mu to prešlo rovnako, ako prechádzali zákony pánovi ministrovi Krajniakovi. Takže, ale, bohužiaľ, do článku II sa dostal zákon o štátnej službe, ktorý ale s COVID-19 nemá absolútne nič spoločné, ako ste to spomínali vo svojom vystúpení. V časti zákona 281, áno, dá sa to odôvodňovať COVID-19, pretože sú tam veci, ktoré sú tam pomenované, vecné veci. Vzhľadom k tomu, ak dochádza k prepusteniu profesionálneho vojaka v čase, keď sa zvýši stupeň nasadenia ozbrojených síl, v takom momente sa zastavujú tieto lehoty a jednoducho, aj keď je zlý vojak, nevieme ho prepustiť, pretože tie lehoty stoja. Čiže v tom odborne sa dá súhlasiť, len fakt, že toto je zlomenie legislatívneho procesu cez koleno. A využijem aj prítomnosť pána podpredsedu vlády pre legislatívu, to je jeho agenda, nech sa pozrie v programovom vyhlásení v časti legislatíva na to, že čo tam je napísané, že akým spôsobom chcete predkladať zákony. A jedným, jeden z hlavných bodov, ktorý tam máte, je, že nebudete dávať tzv. prílepky k zákonom. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 15:08 - 15:15 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, áno, diskutujeme o skrátenom legislatívnom konaní. Plne si uvedomujem, že v kontexte COVID-19 je nezbytné konať a rýchlo konať, vrátane skrátených legislatívnych konaní, jednoducho prijímať opatrenie, kompenzácie, aby dopady na firmy, ale aj na jednotlivcov boli čo najmenej viditeľné.
Preto sme aj v predchádzajúcom období podporili, a nie jeden, zopakujem, čo už som tu raz naznačil, za 30 rokov Slovenskej republiky parlament nebol v situácii, že by opozícia podporila toľko vládnych návrhov ako práve teraz. Ale situácia si to vyžadovala a preto nemáme z toho žiadne výčitky. Naopak, sme radi, že spoločne hľadáme spôsoby a opatrenia, ako čo najlepšie vyjsť z tých problémov, do ktorých nás koronakríza dohnala.
No len vychádzajúc z tohto zákona mi je ľúto, ale mám taký pocit, že vláda si už tak trošku zvykla v skrátenom konaní riešiť úplne všetko. A jednoducho schováva za návrhy, ktoré súvisia s COVID-19, aj veci, ktoré s tým nemajú absolútne žiadnu súvislosť. Je to taká hra na slepú babu, preto budem sa držať témy a hovoriť hlavne, prečo si myslím, že nie je naplnená litera zákona ohľadom skráteného konania.
V návrhu sa uvádza, že ak by návrh nebol predložený v skrátenom konaní, došlo by k vážnym hospodárskym škodám a boli by ohrozené základné ľudské práva. Jednoducho uvedené ústavné dôvody.
Pýtam sa predkladateľa, kde a v čom? Opakujem ešte raz, kde a v čom?
Návrh hovorí o štátnej službe profesionálnych vojakov. Tejto časti sa ja veľmi venovať nebudem. Kolegovia, keď bude rozprava v prvom, druhom čítaní, celkom iste zaujmú stanovisko, ale ono do toho zákona bola prepašovaná ďalšia vec, rímska II, ktorá pojednáva o niečom úplne inom, jednoducho o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych služieb a zamestnanosti. Dobre, spojili sa dve veci, ktoré asi veľmi nemajú spolu čo spoločného, ale treba to akceptovať. No jednoducho, ale v čom tkvie ten návrh, ktorý je tu predložený? V čom má byť tá zmena? Navrhujú predkladatelia, aby sa nerobilo výberové konanie, ale aby sa odvolávali a menovali riaditelia okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon o štátnej službe zaviazal a tak sa od jeho účinnosti aj konalo, aby sa robili výberové konania na každé jedno obsadenie tejto funkcie. Tak sa postupovalo a dnes viac ako polovica všetkých riaditeľov úradov práce prešla týmto procesom v zmysle alebo ustanovenia zákona o štátnej službe.
No. To znamená, že ak by som to mal trošku zhrnúť, podstata návrhu je po a), nebudú riaditelia úradu práce v stálej štátnej službe, ale len v dočasnej. Po druhé, to znamená, že nemusí sa robiť výberové konanie na obsadenie tejto funkcie riaditeľa úradu práce. A po tretie, generálny riaditeľ ústredia môže odvolať, prípadne menovať v zmysle Zákonníka práce ako iných zamestnancov. To znamená, neplatia jednotlivé ustanovenia zákona o štátnej službe.
No a moja otázke je: priatelia z vládnej koalície, no a toto je to, čo ste v tom programovom vyhlásení vlády sľubovali? Toto je to čisté, jasné, transparentné? Keď my sa vraciame do minulosti. Tam sme už boli. A povedali sme, že politické funkcie bude snaha maximálne obmedziť a postupovať profesionálne a štandardne. Tí ľudia by mali plniť úlohy profesionálne pre každé jedno politické zoskupenie, ktoré nájde podporu voličov a ujme sa moci a z toho zodpovedajúcich úloh. Samozrejme, toto je úplne proti. Jednoducho povedané, ideme od desiatich k piatim, vraciame sa do minulosti. Možnože keby, ja to tu poviem veľmi otvorene, ste to úplne jasne pomenovali a zmenili a doplnili medzi politické funkcie aj funkciu riaditeľa úradu práce, tak to zoberiem. I keď by sme sa skutočne vrátili desaťročia dozadu, ale vtedy by som to zobral. Ale tento postup, ako volíte teraz, je skutočný návrat niekde do minulosti, návrat a potieranie profesionality štátnej správy, ale naopak, pritvrdenie a ďaleko väčšia politická nominácia strán, ktoré vo voľbách uspeli.
Priznám sa, že je tu pán poslanec Dostál, bola tu spomínaná aj, alebo postup pri schvaľovaní trinásteho dôchodku. Pán poslanec, vás si tak trošku pamätám, že vy ste vždy tak mal záujem veľmi čisto a jasne zdôvodniť, prečo Richter predkladá v skrátenom konaní niečo, čo by nemalo byť alebo nie je v súlade so zákonom. Ja vám kladiem veľmi ľudskú otázku. Máte dojem, že toto je v súlade s ústavou, že čistota toho zákona v skrátenom konaní je jednoducho naplnená? Áno, je pravda, trinásty dôchodok tiež bol predkladaný v skrátenom konaní. Podívajte sa, pani prezidentka povedala, že s vecnou problematikou zákona nemá problém, ale že procedúra podľa jej názoru alebo jej odborníkov nebola v súlade s ústavou a so zákonmi. Obrátila sa na Ústavný súd. No, pani prezidentka, ak ste trošku objektívna, očakávam, že po prijatí a po schválení takýchto zákonov budete postupovať obdobne, nehovoriac o tom, že aký je cieľ trinásteho dôchodku, no a aký je cieľ tohto zákona, na základe ktorého sa majú odvolávať ľudia z funkcií.
Na záver chcem skonštatovať, že nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Naopak, môžeme ohroziť základné ľudské práva terajších riaditeľov úradov práce a sociálnych vecí, ktorí boli do funkcie vybratí výberovým konaním a nie ako politickí nominanti strán.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 14:51 - 14:52 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi nadviazať na slová môjho predrečníka Richarda Rašiho k skrátenému legislatívnemu konaniu k tomuto zákonu. A to, čo hovorila aj pani poslankyňa Horváthová, tento zákon tu už je v parlamente viac ako dva týždne. Takže kľudne mohol byť podaný normálnou cestou, nie skráteným legislatívnym konaním, dnes by sme sa mohli baviť už v druhom čítaní v diskusii o tomto, o tejto novele tohto zákona. A chcem povedať, že by sme sa o tomto bavili, tak by tam nebola jedna časť, ktorá je podľa mňa a podľa aj ďalších predsedov vyšších územných celkom nevykonateľná, a to je to, že vyššie územné celky majú zriaďovať, ale aj prevádzkovať tieto epidemiologické ambulancie všeobecných lekárov a myslím, že je to nevykonateľné, pretože je to aj v rozpore so zákonom o samosprávnych celkoch, o vyšších územných celkoch a skôr by v tomto zákone malo byť to, že vyšší územný celok určí takúto, alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či je to nejaká všeobecná, respektíve špecializovaná nemocnica, vyšší územný celok určí v tejto a v tejto nemocnici budú takéto, zriadené takéto epidemiologické ambulancie.
Podľa súčasného znenia zákona by sme my ako VÚC-ky, neviem, či mať živnosť alebo proste zriadiť ďalšiu organizáciu, ktorá by prevádzkovala sama takéto epidemiologické ambulancie. Takto sme sa bavili aj, pán minister, s viacerými odbormi zdravotníctva na vyšších územných celkoch. Takže dúfam, že sa toto, toto zmení, pretože v tejto časti je ten zákon naozaj, naozaj nevykonateľný.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 14:48 - 14:50 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Cigániková, no v histórii fungovania zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa stalo pravdepodobne prvýkrát, že na jeho čele je nezdravotník. Je to čisto odborný výbor a musím skonštatovať, že to, že ste nezdravotníčka, vidno. Pretože keď zanalyzujem odbornú časť, prečo skrátené legislatívne konanie nerobiť, alebo prečo ho robiť len v určitom prípade, a keďže vy nedokážete zareagovať odborne, na čo by ste mohli mlčať, čo by som ako prijal, tak zareagujete politicky. Ale ja to beriem, pretože aj tento váš odkaz bol o tom, že ste proti 13. dôchodkom pre našich seniorov. Ja to berem, verím, že to počuli aj všetci naši seniori, a to prijatie malo protektívny charakter na konci vládnutia práve pre túto najzraniteľnejšiu skupinu. Takže ste šéfka zdravotníckeho výboru, už prestaňte byť opozičným tárajom a začnite sa vyjadrovať tak, ako sa na predsedu tohto výsostne odborného výboru patrí a buď s nami jednajte odborne alebo sa radšej nevyjadrujte.
Čo sa týka pani poslankyne Horváthovej, to je už úplne iný prístup. Vidno, že je zdravotník. Môžme tam polemizovať na základe odborných názorov. Ja tvrdím, až než ja tvrdím, čísla ukazujú, že sa nám druhá vlna v rozsahu, ktorý by súčasné nastavenie zdravotného systému nezvládol, v žiadnom prípade neblíži, dáta akéhokoľvek analytika, či už je slovenský či zahraničný, hovoria skôr o tom, že keby nám prišla druhá vlna, pri tejto našej zodpovednosti a poctivosti bude mať veľmi plochý charakter, to znamená mierny nárast a ústup a možnože druhá vlna vôbec nepríde. Preto si myslím, že nemusíme vytvárať pseudotvary... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 14:43 - 14:44 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, plne podporujem tento návrh, pretože nie sú žiadne dôvody, aby sme sa zaoberali takýmto opatrením v súčasnosti. A naviac opatrením, ktoré môže mať potom do budúcnosti ďalšie dôsledky, ktoré dnes nikto nevie úplne presne pomenovať. Áno, mnohé veci, ktoré súviseli s bojom proti koronavírusu, sme podporili a myslím si, že vždy aj podporíme všetky dobré veci a to nám nikto nemôže vyčítať. Avšak v tomto prípade je potrebné povedať, že toto, čo je navrhnuté do tohto zákona, je už nad rámec. A chcel by som aj poprosiť koalíciu, aby sa vystríhala takýchto opatrení, ktoré sa snaží nejakým spôsobom využívať tým, že pod pláštikom koronavírusu vstupuje do mnohých systémových vecí, pretože to má siahodlhé dopady na rôzne veci, na financovanie v zdravotníctve, keď konkrétne hovoríme o tomto, lebo to je nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti atď., atď. Pritom my nemáme ešte úplne jasno od koalície, ako vlastne chce postupovať v súvislosti so zdravotníctvom, pretože povedzme si otvorene, pred voľbami hovorili o tom, že je to priorita, ale v programovom vyhlásení vlády sme veru nevideli, že by to bola priorita. Takže, pán kolega Raši, absolútne podporujem a budem hlasovať aj v zmysle tohto, či to bude vypočuté alebo nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 14:38 - 14:42 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, ctené dámy a vážení páni, keďže ide o návrh na skrátené legislatívne konanie, tak aj moje vystúpenie urobím v skrátenej forme. Skrátené legislatívne konania sa majú predkladať vtedy, keď hrozia štátu škody z ich neprijatia, teda keď je na ne medicínskou terminológiou tzv. vitálna indikácia. To znamená, že keď sa niečo v tomto konaní neskráti, tak následky môžu byť, mať, byť pre štát nedozierne.
Tento návrh zákona tu bol v skrátenom legislatívnom konaní predložený do Národnej rady a mali sme ho všetci, bol teda zverejnený na stránke Národnej rady už pred dvoma týždňami. Vtedy bol návrh na skrátené legislatívne konanie a samotný zákon. Za dva týždne sa neudialo nič, čo by situáciu zhoršilo tak, aby mal byť znova tento zákon predložený v skrátenom legislatívnom konaní, ba naopak, sa epidemiologická situácia na Slovensku našťastie zlepšila. Čiže keď pred dvoma týždňami mal byť predložený a nebol zaradený do rokovania, tá situácia sa ešte zlepšila, tak si myslím, že tento návrh, a teda jeho odôvodnenie skráteného legislatívneho konania kľudne môže byť prerokovaný štandardnou cestou, a to preto, aby sa vytvoril priestor na odborné konzultácie k tomuto návrhu zákona. Čiže aby sa vyjadrili odborné spoločnosti, hlavní odborníci k obsahovej stránke zákona a aby teda sa vychytali aj všetky chyby, ktoré sa väčšinou, zákony v skrátenom legislatívnom konaní prichádzajú.
Nebudem sa teda, nebudem sa teda obracať na obsah tohto zákona, to bude priestor, pokiaľ by náhodou prešiel v skrátenom legislatívnom konaní v prvom čítaní, ale tento zákon je, má dve časti. Má časti, ktoré riešia aktuálne technické problémy, napríklad prihlasovanie repatriantov do zdravotných poisťovní, alebo uzákonenie fungovania dopravnej zdravotnej služby pri vykonávaní mobilných odberov alebo koronatesty a ich úhradové mechanizmy. Čiže sú to veci, ktoré priniesla prax. Ale potom má druhú časť, kde prichádzajú systémové zmeny, tzv. zriaďovanie COVID-19 ambulancií, teda ambulancií, ktoré sú potrebné v prípade, že by nám raz pandémia a naozajstná pandémia aj s veľkým počtom chorých alebo, nedajbože, aj mŕtvych, prišla.
Čiže mám dve alternatívy, ktoré som pánovi ministrovi povedal, buď teda celý, celé skrátené legislatívne konanie neodsúhlasiť, nechať štandardné medzirezortné pripomienkové konania, aby sa naozaj odborné spoločnosti a odborníci vyjadrili k tej zdravotníckej obsahovej stránke zákona. Pokiaľ teda minister uzná, že sú časti, ktoré by, treba prijať kvôli tomu, aby sa vyriešil akútny nesúlad legislatívy s nutnosťou prijímania nejakých opatrení, ktoré súvisia s COVID-om, tak vyhoďme celú tú zdravotnícku časť, ktorá súvisí so systémovými zmenami, a nechajme iba tieto, túto formálnu legislatívnu časť, ktorú prijmeme v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa ľudia mohli prihlasovať do poisťovní, aby dopravná zdravotná služba mohla robiť, aby sme vedeli uhrádzať rýchlotesty napríklad. A to, čo potrebuje systémové zmeny a odborný pohľad celej teda odbornej medicínskej obce, nechajme na štandardný proces, pretože naozaj podľa dát, ktoré máme, nám určite v najbližších minimálne dvoch-troch týždňoch, podľa mňa ani v nasledujúcich týždňoch nehrozí, aby sa epidemiologická situácia tak zhoršila, aby to nezvládol súčasný náš zdravotný systém.
Vieme, že máme teraz na tých akútnych, v tej akútnej fáze iba jedného pacienta na umelej pľúcnej ventilácii.
Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:15 - 14:16 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, ak dovolíte, skôr procedurálna otázka ako procedurálny návrh. Dostali sme informáciu o rokovaní grémia, na základe ktorej sme si vedomí toho, že od zajtra by malo byť hlasovanie v dvoch termínoch - ja iba kvôli poslaneckému klubu - o jedenástej a o piatej. Ako bude dnes prebiehať hlasovanie? Po každom jednom návrhu na skrátené konanie alebo tiež ideme na 17. hodinu ako jednotné hlasovanie o všetkých? Kvôli programu a ďalším povinnostiam, ktoré máme aj tu v Národnej rade. Ďakujem pekne. Možno aj krátku informáciu o grémiu, ak vás môžem požiadať. Ďakujem.
Skryt prepis