Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2020 o 17:41 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2020 17:41 - 17:43 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu na vymenovanie poslancov Národnej rady za vedúcich stálych delegácií Národnej rady do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov. Máte to všetci k dispozícii pod tlačou 99.
Poslanci boli nominovaní do nasledovných organizácií: Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, Parlamentné zhromaždenie NATO, Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Stredoeurópska iniciatíva a jej parlamentná dimenzia, Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie a Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce a na záver Medziparlamentnej únie.
Dovoľte mi informovať vás, že zahraničný výbor zasadal k predmetnému materiálu na svojej štvrtej schôdzi, a to 13. mája, pričom rokoval o návrhoch dvoch uznesení predložených mnou a pánom podpredsedom výboru Petrom Osuským. Zahraničný výbor schválil uznesenie č. 7, ktoré predložil pán podpredseda Osuský, ktorým odporučil Národnej rade schváliť návrh na vymenovanie poslancov Národnej rady za vedúcich stálych delegácií Národnej rady do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov tak, ako je uvedené už v zmienenej, v zmienenej parlamentnej tlači.
Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby ste, aby sme hlasovanie o vymenovaní vedúcich a členov stálych delegácií Národnej rady vykonávali, vykonali o všetkých kandidátoch naraz jedným hlasovaním, pokiaľ v rozprave neodznie nejaký iný procedurálny návrh. Toľko z mojej strany.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu a hlásim sa do nej ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 17:31 - 17:31 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani generálna riaditeľka, teraz keď ste reagovali, tak spomínali ste pri tých mladých farmároch finančné plnenia, hovorili ste o nejakých počtoch a ja som to asi, buď som to zle pochopil alebo čo, lebo mne to skôr ako Slovenský pozemkový fond plní v tom, že teda prenajíma určitú výmeru tým mladým farmárom podľa toho, ako požiadajú. Lebo mne toto skôr evokovalo to finančné plnenie z hľadiska žiadosti o dotáciu pre mladého farmára. Len toto som nepochopil, že či sa jednalo, o aké finančné plnenie z hľadiska Slovenského pozemkového fondu, keď Slovenský pozemkový fond tomu mladému farmárovi prenajíma určitú výmeru, ktorá je obmedzená nejakou hranicou. Toto ak by ste mohli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 17:27 - 17:29 hod.

Blanár Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 17:11 - 17:12 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Štefan, súhlasím s tebou, že Slovenský pozemkový fond by mal aktívnejšie podporovať z hľadiska prenájmu malých nejakých, možnože hlavne začínajúcich poľnohospodárov. Malo by sa to možnože rozdeliť nejako regionálne, sú nejaké väčšie subjekty a určité percentuálne nejaké, nejaké; z tej výmery, ktoré majú v danej, v danej lokalite po okresoch a po krajoch. Ale už to tu viackrát bolo dnes aj povedané, každý tu hovorí hlavne o malých začínajúcich rodinných farmároch, čo myslím si, že všetci s tým jednoznačne súhlasíme, že treba takýchto farmárov podporovať, ale potom je to také zvláštne, keď nepočujeme o tých stredných, väčších a tak ďalej, lebo ani zákon nedefinuje veľkostne, aký je malý farmár, veľký farmár, stredný farmár. A ja si myslím, že by sme sa mali všetci spoločne zamerať na to, aby sme rozdeľovali tých farmárov na tých aktívnych a neaktívnych farmárov. To znamená, tí aktívni, ktorí pestujú viacero plodín, robia špeciálnu živočíšnu výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu a, samozrejme, treba sa pozrieť na tých, ktorí, ako už tu bolo spomínané, spomínané aj predsedom výboru, tí, ktorí len mulčujú a zneužívajú ten systém, ktorý tu je. Takže pevne verím, že sa dostaneme do toho štádia, že budeme rozdeľovať tých poľnohospodárov na aktívnych a neaktívnych.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 14:45 - 14:47 hod.

Laššáková Ľubica Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja budem reagovať iba na starostlivosť o kultúrne pamiatky. Áno, je pravda, že v tejto krajine je obrovský deficit financií, ale nie je pravda, že nemáme presné informácie, koľko peňazí potrebujeme a na aké pamiatky. Máme ich veľmi presne. V roku 2018, keď som nastúpila, tak jedna z prvých vecí, dala som urobiť Inštitútu kultúrnej politiky zoznam a z tohto zoznamu vyšlo, že máme okolo 15-tisíc hnuteľných kultúrnych pamiatok, 10-tisíc nehnuteľných, 28 pamiatkových rezervácií a podobne, nechcem vás tým zaťažovať, ale pravda je taká, že iba 9 % všetkých týchto pamiatok patrí štátu. Všetky ostatné vlastnia cirkevné zbory, cirkevné organizácie, súkromníci, mestá a obce.
Takisto vieme, že náš dlh je 5,5 mld., takže súhlasím s tým, že pamiatky potrebujú financie, potrebujú obnovu, ale nesúhlasím s tým, že o všetky by sa mal starať štát.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:39 - 11:41 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne. Ja naviažem na vaše slová. Aj keď to nebude úplne k tejto správe, ale tak zoberiem si tie slová, že situácia je veľmi zlá. Napríklad ako hovoríte, že kontrolórku nepustili do objektu, keď ste rozprávali o mestách, obciach. Ja musím pochváliť NKÚ, keď boli v Humennom v dvetisícdesiatom, tak takisto nám nepustili kontrolórku do Humenskej energetickej spoločnosti. NKÚ tam vykonalo kontrolu v našich spisoch a zistili pochybenia tohto monopolného dodávateľa, kde 68 % vlastnila firma CHEMES. Vážení, dneska je v Humennom štrajk v Nexisu, 400 ľudí štrajkuje, tisíc ľudí, matky, otcovia prídu o príjem. Nezaoberajme sa len ex post, ja vyzývam všetkých.
Presne táto firma v Humennom, pán, pán predseda NKÚ, kúpili, poslanci odsúhlasili za milión euro kúpiť podiely v eseročke, kde končil nájom, aby páni z CHEMES-u vykúpili, ja neviem, za čo zaplatili, ak potrubia, v októbri končí nájom a mali patriť mestu. A preto vás chcem všetkých poprosiť, aby títo ľudia neprišli o prácu. Boli pred parlamentom. Dneska zúfalo kričia v Humennom. Boli pred Úradom vlády. Prosím vás pekne, zaoberajme sa tým, lebo tento miestny oligarcha teraz dostane od mesta milión, dostal na 15 rokov nájom potrubia, čo je dačo absurdné od, od poslancov a od vášho nominanta primátora. Je absurdné, že sa ne, ne, vôbec nerešpektuje súdne rozhodnutie. Že Protimonopolný úrad povedal, aby túto firmu nevypli; nič sa nerešpektuje.
Vážení, vy tu rozprávate, čo všetko bolo, ako všetko sa zle robilo, a vám sa pred oknami deje, čo sa deje, a nikto sa k tomu nevie postaviť čelom, aby týchto ľudí zachránil. Tak vyzývam predsedu vlády, vyzývam všetkých: Prosím vás, zaoberajte sa touto vecou. Aj NKÚ vtedy konštatovalo, že porušujú zákon v Humennom. My sme sa to snažili napraviť. Snažili sme sa to cez rôzne inštitúcie. Tento človek prekračuje medze a táto firma prekračuje medze. A takto to bude robiť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:49 - 11:51 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa nebudem vyjadrovať k tým faktom, o ktorých hovoril pán poslanec Pročko, lebo naozaj ich nepoznám. Mňa len zarazila jedna veta, ktorú povedal a povedal to, verím, že úprimne. Hovoril o istej apolitičnosti volieb v parlamente, a to je jedno akých. No viete, drahí kolegovia, apolitická voľba, pokiaľ sa deje v parlamente, neexistuje, lebo vždy o nej rozhodne nejaká parlamentná väčšina. Dokazujete to aj vy za tých málo dní, ktoré ste vo vláde, že jednoducho to nie je. Tiež vy potrebujete nejakú väčšinu mať na to, aby ste niekoho zvolili a len čas ukáže, či ste sa ako trafili alebo netrafili. To sa týka rád, to sa týka riaditeľa, to sa týka rôznych funkcií, ktoré sú volené v tomto parlamente. Hovoriť o apolitickej voľbe je blbosť. Tú apolitickú voľbu si jednoducho tou politickou voľbou musíte zaslúžiť alebo nezaslúžiť. Alebo obhájite ten mandát alebo neobhájite ten mandát, alebo teda viete dokázať isté veci profesne, alebo neviete dokázať isté veci profesne. Ale hovoriť v parlamente o apolitickej voľbe, prosím vás pekne, to je taký nezmysel, taký neuveriteľný nezmysel, že to nemá obdoby. Práve na tej politickej väčšine je založená tá voľba. A tú apolitičnosť si potom každý nejakým spôsobom zaslúži alebo nezaslúži, dokáže alebo nedokáže. Preto ako trošku vážme slová a v tomto prípade naozaj dovolím si s nejakým politizovaním alebo apolitizovaním polemizovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:36 - 11:38 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, na úvod tiež poviem, že sa nepovažujem za odborníka na túto problematiku, ale všetkým nám je jasné, že táto problematika je veľmi zložitá. Na sociálnych sieťach koluje video, v ktorom je pani komisárka terčom útokov. Ja si spomínam, že pani komisárka pre deti vysvetlila, že vo videu bola len časť jej slov, kde vôbec nebolo uvedené, a podľa mňa úmyselne to nebolo uvedené, že ten spomínaný advokát zastupuje menej solventných klientov bezplatne. A tak si tiež dobre spomínam, že pani komisárka sa v úvodnom slove svojím spôsobom aj ospravedlnila za jej slová, pretože pri toľkých prípadoch, ktoré ona dostáva, s ktorými sa stretáva vo svojej pozícii a rieši ich, si nie vždy musí spomenúť na všetky detaily.
Ďalšia vec je, že pani komisárka Tomanová upozornila matku za nerešpektovanie súdu, a to je tiež veľmi dôležité a podľa všetkého tam boli prítomní aj zamestnanci tohto úradu. A ak je nejaké pochybenie, tak nech sa naozaj tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní, ale odmietam, tak ako v minulosti, keď sa silou mocou angažovali do tejto problematiky či už pani poslankyňa Blahová alebo pani Nicholsonová, aby sme to naozaj neriešili politicky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:35 - 11:36 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja sa opäť k tomu vyjadrím tak trošku iným spôsobom, ako to vníma človek, ktorý touto problematikou nežije a iba počúva a má pred ňou veľkú úctu, preto lebo skutočne nezávidím ani pani komisárke, že musí tieto veci riešiť, ktoré naozaj sú niekedy neriešiteľné, ale nezávidím ani tým, ktorí sa s touto problematikou stretávajú z tej druhej strany a ktorí čakajú tie najlepšie riešenia preto, lebo v mnohých prípadoch, sami to dobre viete vy, vy viete, že akékoľvek rozhodnutie nie je dobré. Vy v podstate robíte rozhodnutie len zlé alebo ešte horšie. A to sa niekedy stáva, no len viete, ako v tejto chvíli tieto veci riešiť s krvavými očami asi by nebolo dobré. Nehovorím tuná o pánovi Dostálovi, ktorý jednoznačne hovoril isté skúsenosti, ale hovorím to všeobecne, že pred touto problematikou treba mať asi veľkú úctu z hľadiska toho, čo sa vlastne v rámci tejto problematiky na Slovensku deje a čo sa nedeje rok, dva roky, ale ix desiatok rokov dozadu, preto lebo tento problém a tieto problémy nevznikli ani včera, ani predvčerom. Je tu istý vývoj, ako vo všetkom, no a viete, to sa dá riešiť, ale určite nie s krvavými očami. Preto ešte raz veľká úcta a ja len hovorím, môžem apelovať na tolerantnosť u všetkých, ktorí s touto problematikou prichádzajú do kontaktu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:29 - 11:31 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, oceňujem, že ste povedali, že ste v tomto prípade nejakým spôsobom osobne zainteresovaný, a preto si dovolím povedať, že aj vaše vystúpenie vnímam ako subjektívne vnímanie reality. Veľa vecí, ktoré ste uviedli vo svojom vystúpení, bolo predložené v podobe špekulácií a sám ste povedali, že mnohé výroky sú nie úplne jasné a že obe procesné strany hovoria svoju pravdu alebo svoje videnie pravdy a v zásade ide vždy o vyjadrovanie tvrdenia proti tvrdeniu. To znamená na základe týchto, týchto skutočností, ktoré ste sám povedal vo svojom vystúpení, si myslím, že tie otázky a tie závery, ktoré sa snažíte predkladať, nie sú reálne. Ak by som zobral stanovisko pani komisárky, tak zacitujem, kde uvádza: "Vyhlasujem, že som v danom prípade s cieľom obhájiť najlepší záujem dieťaťa a rešpektujúc rozhodnutie súdu a platný právny stav vykonala všetky úkony, ktoré mi umožňujú právne predpisy.". To znamená, postupovala tak, ako postupovala.
Druhé vyjadrenie z tohto listu: "Nie je pravda, že som nabádala matku, aby nerešpektovala súdne rozhodnutie, naopak, ja ako aj zamestnanci úradu sme opakovane upozorňovali matku, že svojím konaním môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a že týmto konaním si matka môže spôsobiť problémy.". Pokiaľ ide o to, či sa v rozhovore spomenulo nejaké meno advokáta alebo nespomenulo meno advokáta, keby som chcel byť veľmi ironický, tak poviem, že ak by aj pani komisárka takto konala, tak koná v duchu zásad tejto vládnej koalície. Veď vy odporúčate svojich rodinných príslušníkov na rôzne ministerstvá, keď nie na vlastné, tak aspoň na cudzie. Veď vy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis