Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2021 o 18:30 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:30 - 18:32 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán podpredseda Blanár, chcel by som trošku možno konkretizovať a rozšíriť to tvoje vystúpenie o konkrétne poznatky, ktoré mám z rezortu, kde som dlhé roky jednoducho pôsobil aj v kontexte toho zákona, ktorý bol prijatý v roku 2017. Treba povedať, že prvé čistky, ktoré nová vláda urobila, boli práve úrady práce. Všetci si pamätáme na prílepok, ktorý pán minister vtedy uplatnil cez legislatívu ministerstva obrany. To znamená, neschoval sa pod sukňu, ale pod vojenskú uniformu a základe toho začali meniť riaditeľov úradov práce.
Ja neskrývam, že do roku 2017 tam bol aj prvok straníckosti, keď sa predkladali materiály na vládu. No, len vy to vraciate niekde úplne inde. Od roku 2017 každé jedno miesto riaditeľa úradu práce na tej regionálnej úrovni bolo obsadzované výberovým konaním a nie cez poslancov, ako ste riešili vy teraz tie okresné úrady, ale cez komisie zamestnanosti. Komisie zamestnanosti to je taká malá tripartita na úrovni toho okresu. Tam sú zastúpení predstavitelia samosprávy komunálnej, samosprávy župnej, ďalej odbory, zamestnávatelia, dokonca aj tretí sektor. Tí sa vyjadrovali. Toto bolo istým spôsobom objektívne kritérium. A dovolím si povedať, že toto bolo odpolitizovanie, pretože sa mali právo k tomu vyjadriť ľudia z takéhoto širokého zastúpenia. Naopak, to čo vy zavádzate teraz a tvrdíte, že toto je odpolitizovanie, je vrátenie sa opätovne do toho tvrdého straníckeho princípu.
Nie je jednoduché dostať odborníkov a profíkov do štátnej správy. Veľakrát sme sa s tým stretli, no a toto sa obávam, že ešte viacej znemožní, lebo jednoducho budú mať obavy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:28 - 18:30 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Pán podpredseda Národnej rady, vo všetkom si mal pravdu. Ja som sa to pýtal aj navrhovateľa, dúfam, že mi to odpovie pri svojom vystúpení, teda asi pravdepodobne už ako v záverečnom slove, aby sme nemohli naňho reagovať, že teda, aké je stanovisko odborov pri týchto legislatívnych zmenách. Lebo vždy odbory sa k takýmto veciam mali dôvod vyjadriť, pretože obhajujú záujmy zamestnancov. Takže neviem, či v medzirezortnom pripomienkovom alebo v akom konaní to bolo, že či sa tam odborové zväzy jednotlivé vyjadrovali, či už k štátnej službe, resp. zákonu o Policajnom zbore, ale k zákonu o Policajnom zbore sa ani vyjadriť nemohli, pretože ten pozmeňujúci návrh sa objavil na webovej stránke včera, to znamená, že možno či sa k tomu stanovisko nejaké nedozvieme.
No, a čo sa týka, čo sa týka tých platových, tých vlastne tried podľa vzdelania, veď to nebol výmysel náš. Veď to bolo historicky už dané, že vždy to bolo odstupňované vzdelaním, a síce nemal by som, ale ako moja predrečníčka vo faktickej hovorila, že ako sa študovalo, ako si robili vysoké školy. Veď dokonca aj vtedy sa spravilo nejaké prechodné obdobie, kde sa umožnilo tým ľuďom, teda ak došlo k zmenám, tak študovať a spraviť si to vzdelanie.
A dnes my to ideme vlastne spochybniť tým, že na tých najvyšších stupňoch tabuliek, kde to máme siedmu až deviatu platovú triedu, tak ideme to zdegradovať na prvý stupeň, pritom si vážim bakalárov a prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, ideme to zdegradovať na prvý stupeň a pritom sedmičky a deviatky triedy sú väčšinou na ministerstvách, lebo na tých úradoch okresných a kde o deviatej platovej triede môžu len a len snívať.
Takže, a čo sa týka zákona o Policajnom zbore, no, viete, tam presne ešte doplním aj tú vec, že sám minister vnútra sa vyjadril teraz, keď poveroval policajného prezidenta Hamrana, že oslovil päť ľudí a všetci mu to odmietli. A ako to bude teraz, keď tí ľudia budú vedieť, že ich môžu odvolať bez... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:26 - 18:27 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Blanár, hovorili ste o tom, že táto vládna koalícia sľubovala v štátnej správe stabilitu. Áno, je to jedna z vecí, ktorá je aj v programovom vyhlásení vlády, že má ísť o stabilnú pracovnú silu, a toto je teda priamo v rozpore s touto stabilitou. Ale tu je ešte aj ďalšia vec, a to je pojem transparentnosť. Takisto v programovom vyhlásení vlády sa v časti štátnej správy hovorí o profesionálnej transparentnej štátnej správe, ktorá má byť založená na transparentných pravidlách založených v postupoch riadenia.
Pán podpredseda, viete koľkokrát sa v programovom vyhlásení objavuje slovo transparentnosť? Na 121 stranách programového vyhlásenia vlády sa slovo transparentnosť objavuje 91-krát. A ja sa pýtam, odvolávanie vedúcich zamestnancov štátnej správy bez udania dôvodu je naplním pojmu transparentnosti. Čo je transparentné na tom, ak kohokoľvek môže vedúci zamestnanec odvolať bez udania dôvodu? No, podľa môjho názoru je to práve opak transparentnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:15 - 18:16 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Erik, presne si pomenoval, že aký je úmysel tohto zákona, aký je zámer, čo majú v pláne robiť. A nielen odporúčania komisie to boli, ale veď to bol aj krik opozície v tých časoch, že zákon treba zmeniť, pretože sa dal menovať a odvolávať veľmi jednoduchým spôsobom a treba štátnu správu zastabilizovať nejakým spôsobom, tak sa prijímal tento zákon. Veď keď sa vrátime do histórie, tak ešte aj vedúcich odborov na ministerstvách sa dalo menovať a odvolávať cez vládu. A to bolo terčom kritiky, že sú to politické nominácie. A ak si ja dobre pamätám, tak pri zostavovaní vlády bolo vyhlásené to, že politické nominácie sa zastavia na úrovni prednostov okresných úradov, že nižšie sa nepôjde. Ale vy idete do úplného extrému.
A čo sa týka ešte toho spomínaného zákona o Policajnom zbore, no tam bude ešte ďalší problém, lebo o to zrušenie tohto § 35 ods. 2 bolo aj pod tlakom rozhodnutí súdov, pretože policajti začali vyhrávať súdu a muselo sa ich prijímať do Policajného zboru a doplácať sa im tie platové náležitosti, ktoré vlastne im boli spôsobené tým odvolaním bez udania akéhokoľvek dôvodu.
Takže, takže tam nám hrozí ďalšie riziko, čo sa týka aj toho § 35 ods. 2. No a, samozrejme, je to fakt, že, len slušne nazvané, je to obyčajný prílepok. Takže ja verím, že minimálne legislatívci v prezidentskom paláci si to všimnú a tento zákon vrátia naspäť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:13 - 18:15 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Tomáš Erik, chcem nadviazať na to, čo si otvoril, lebo si spomenul aj stanovisko Rady pre štátnu službu k tomuto poslaneckému návrhu. Treba povedať, že Rada pre štátnu službu je jediný objektívny orgán, ktorý má právo sa vyjadrovať, ktorý má právo hodnotiť, ktorý má povinnosť predkladať správy na sociálny výbor o vývoji a postupe v realizácii zákona, ktorý sa týka štátnej služby.
Táto Rada jasne uviedla, zásadne nesúhlasí s takouto zmenou, ako navrhujú predkladatelia, a to na základe priameho zásahu do princípu stability a tá je úplne jasná. No a samozrejmá vec, že aj spochybnenie právnej istoty vedúceho štátneho zamestnanca.
Áno, aj pani poslankyňa spomenula, aj teraz je možnosť prostredníctvom inštitútu služobného hodnotenia jednoducho ale právnym postupom vymeniť zamestnanca.
Ale zaujímavé, v roku 2020 vaši ľudia, ktorých ste dosadili na ministerstvá, generálni tajomníci, ani jeden nevyjadril nejakú nespokojnosť s akýmkoľvek pracovníkom vedúcim. To znamená, vôbec nevyužili, to znamená, že asi nie je potreba.
Viete, obávam sa jedného, že vláda, ktorá príde po vás, uplatní tento istý princíp a to sa bude pravidelne opakovať. Zbohom profesionalita, zbohom odbornosť. No a Rada pre štátnu službu bude mŕtvy a zbytočný orgán, pretože týmto sa jednoducho, jednoducho pochová. Preto si myslím, že je treba trošku viacej rozmýšľať. A ak chcete meniť, je tu možnosť podľa tohto zákona, to je to služobné hodnotenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:10 - 18:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Erik Tomáš, musím s vami absolútne súhlasiť vo všetkom, čo ste povedali. A ešte doplním konštatáciu a formuláciu z programového vyhlásenia tejto vlády. Kde sa hovorí v časti profesionálna, transparentná štátna správa, že Slovenskou urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej, opakujem, stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia.
Tak neviem, že či odvolávanie bez akéhokoľvek dôvodu len preto, že sa mi niekto nepáči a nehodí sa mi do politickej kariet a politickej hry, je stabilná pracovná sila a sú transparentné pravidlá založené na postupoch riadenia. Podľa mňa je to presne pravý opak, ako si stanovila táto vláda vo svojom programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 17:57 - 17:59 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Kyselica, presne teraz ste ukázali, ako vyzerá kvalitný legislatívny proces. Samotný zákon má šestnásť riadkov, vyše 22 minút ste tu čítali pozmeňujúce návrhy a ich odôvodnenie. Takže, ale minimálne jednu pozitívnu vec sme sa dozvedeli, že podpredseda vlády Holý má aj štátneho tajomníka, ktorý je tak bezvýznamný, že sa naňho zabudlo ešte aj pri platových náležitostiach. A teraz mu idete priznávať paušálne náhrady. To je fakt super.
Ďalší pozmeňovák, zákon o Policajnom zbore. Ja to nazvem slušne, je to prílepok a verím, že pani prezidentka tento zákon kvôli tomu prílepku vráti. Vy ste bývalý policajt a poznáte ten § 35 ods. 2, ktorý bol dlhodobo, ale dlhodobo kritizovaný vždy opozíciou a takisto aj Odborovým zväzom Policajného zboru, čiže bude ma zaujímať stanovisko odborárov k tomuto návrhu zákona, lebo to sa tak dlho proti tomuto paragrafu bojovalo, že sa nakoniec zrušil a vy ho teraz jedným šmahom ruky vrátite naspäť. Som zvedavý, ako bude definované dôležitý záujem služby, ak si to vyžaduje, že kde je zadefinovaný tento pojem, a tak ako ste cez zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov odvolávali riaditeľov úradov práce, tak teraz idete prílepkom odvolávať cez zákon o štátnej službe civilnej, idete odvolávať policajtov.
A na záver, platové triedy. Prosím vás, čo vás viedlo k tomu, keď historicky dlhodobo v zákone o štátnej službe boli nastavené platové triedy tak, že bolo stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a tie najvyššie platové triedy s najvyšším platovým ohodnotením, kde sa vyžadovala vysoká odborná kvalifikácia, mali druhostupňové vysokoškolské vzdelanie. A vy to idete teraz zdeformovať, kde vysokoškolský stupeň, druhý stupeň vzdelania idete nahrádzať prvým stupňom a nejakou praxou. Ako sa budú títo ľudia medzi sebou navzájom rešpektovať, keď jeden bude mať vysokú školu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:12 - 17:12 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Je tu brajgel a môžte dať o tom hlasovať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:10 - 17:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keďže ja som členom grémia a na ostatnom grémiu, jasný záver grémia bol, že terminované body sa rušia a terminované body nebudú...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, teraz som to povedal, že Národná rada rozhodla, že budeme terminovať. (Reakcie z pléna.)

Saloň, Marián, poslanec NR SR
Tak do akej miery platia potom závery grémia? Načo sedí grémium? (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:05 - 17:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, dovoľujem si požiadať, aby sme stiahli z návrhu rokovania prebiehajúci bod schôdze: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom k tomu, že nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku.
Podľa § 68 ods. 3 hovorí, že dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finančného dosahu, najmä vplyv na rozpočet verejnej správy a tak ďalej.
Podľa vyjadrenia ministerstva financií k tomuto návrhu zákona v súlade s §, ako píše ministerstvo financií, v súlade s § 33 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložený, pardon, podľa doložky vybraný vplyv má predložený návrh negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je kvantifikovaný. V súlade s § 33 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia byť v predloženom návrhu uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen za bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.
Z tohto dôvodu konštatujem, že návrh zákona nemá, nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a nemôže byť ďalej prerokovaný v Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis