Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.6.2022 o 16:55 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

23.6.2022 16:55 - 16:55 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
ľudia, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, ale hlavne v hotelierstve, chodia nakupovať nie do Metra, ale mäso chodia nakupovať do Čiech, do Poľska a olej, cestoviny chodia nakupovať do Talianska. Tak mi vysvetlite, že prečo v Taliansku, potraviny, nákup je lacnejší niekde o 20, o 30 % pokiaľ sa týka cestovín, pokiaľ sa týka múky a ďalších výrobkov, ktoré dovážajú sem. Stretol som sa s podnikateľmi, ktorí sú, tvrdia, že väčšinou chodia všetci nakupovať mäso do Jablonky do Poľska. Cez internet. Takže a to isté je pokiaľ sa týka celé, celá oblasť okolo Skalice a hore Trenčína chodí do Čiech. Takže bolo by na zamyslenie sa, keby konečne vláda začala riešiť, ale hlavne minister poľnohospodárstva tieto problémy, ktoré sú tuná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Muňko Dušan
Richard, veľmi dobre si to rozobral, pokiaľ sa týka jednotlivých reťazcov. Ja len chcem podotknúť, že slovenskí ľudia, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, ale hlavne hotelierstvo, chodia nakupovať nie do Metra, ale mäso chodia nakupovať do Čiech, do Poľska a olej, cestoviny chodia nakupovať do Talianska. Tak mi vysvetlite...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia, máme tu predložený zákon, ktorým chce, neviem, či skupina poslancov alebo predkladateľom asi je len pán Suja, riešiť veľmi rapídne zvyšovanie cien potravín na Slovensku. Samozrejme, že si uvedomujeme situáciu aj v rámci celej Európy, že to zvyšovanie cien nie je len u nás, ale je to aj v iných krajinách Európskej únie, len tu si treba uvedomiť jednu úplne základnú vec, a to je tá, že iné krajiny svojim občanom pomáhajú a u nás na Slovensku naši vládni predstavitelia nepomáhajú vôbec.
Ja si osobne myslím, že tá, tá podstata toho, tej zmeny zákona v tom, že chce predkladateľ zastropovať ceny na 40-percentných maržách pri určitých vybraných skupinách potravín a na druhej strane chce znižovať DPH-čku na nejaký tiež základný zoznam potravín na nulu, je, je správny krok, ako pokračovať v tom alebo ísť cestou, že by sme dosiahli podľa mňa veľmi citeľné zníženie základných cien potravín.
Ja si osobne myslím, že sú tam ale samozrejme v tomto viaceré také nezrovnalosti a nedostatky, ktoré by sa, samozrejme, dali, dali vyriešiť v druhom čítaní. Ale ja by som sa vyjadril všeobecne.
Kolegyne, kolegovia, pre mňa až takou záhadou, verím, že ma niektorí koaliční poslanci počúvajú, jednak vidím, že počúvajú, jednak tí, ktorí sú tu alebo na izbách alebo v kanceláriách. Je pre mňa úplne, kolegyne z koalície, nepochopiteľné, nepochopiteľné, že ako dokážete si zakrývať oči a ústa pred tým, ako sa nerieši tá situácia napríklad teraz o tom zvyšovaní cien potravín. Ja chcem na vás apelovať, že fakt to zvyšovanie je neúmerné, neúnosné. Veľká časť občanov to pociťuje. Pociťujeme to všetci, ale veľa občanov sa dostáva na hranicu chudoby tým, že si nedokáže nakúpiť základné ceny potravín.
Ja vás chcem poprosiť, my máme nástroje na to, ako to riešiť. Večer po sedemnástej bude mimoriadna schôdza, ktorú zvolávame na riešenie cien potravín, kde vám ponúkame možnosť, ako to excelentne v skrátenom legislatívnom procese za dva týždne vyriešiť tak, že vieme znížiť ceny potravín. Je pre mňa nepochopiteľné, lebo videl som, ako sa kolegovia, koaliční, postavili na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k tomuto, že ani neschválili program, čiže predpokladám, že takisto sa vy v koalícii postavíte k tomu, že neschválite program tejto schôdze a táto schôdza nebude.
Kolegyne z koalície a kolegovia z koalície, máme tu zákon z roku 1996. Je to zákon 18/1996, je to zákon o cenách, kde vieme týmto zákonom zastropovať ceny. To znamená, že pravdepodobne aj pán Suja vychádzal pri svojom zákone, pri prepočte, ktorý máme aj my, kde hovoríme o 40 % marží, to znamená, základná prvá cesta by bola vytvoriť základný zoznam potravín 50, 60, základný zoznam potravín, ktoré by slúžili na to, že keď si tieto potraviny ľudia budú nakupovať, dokážu, dokážu vyžiť, dokážu si z toho uvariť a ja si myslím, že to je prvá cesta, vytvoriť základný zoznam potravín a potom využiť tento zákon z roku ´96 na to, aby sme zastropovali ceny potravín pri hranici 40-percentnej marže.
Kolegyne, kolegovia, poviem vám príklad, ako dopadol, ako sme prišli k tomu, k tej 40-percentnej marži. Skúsenosti hovoria o tom, že 27 % je prirážka, ktorá je potrebná na zachovanie fungovania systému obchodu, obchodného reťazca. Tri, 3,5 % tvoria logistické náklady obchodu a keď si zoberiem, že dávame to na hranicu 40 %, zostáva nám ešte 10 % na tvorbu dostatočnej pridanej hodnoty obchodu a investície. To znamená, že máme tu 40 % obchodnú prirážku, ktorú by sme vedeli, vedeli dať.
Kolegyne, kolegovia, skúsim vám povedať ešte, kde sa nachádzame s obchodnou prirážkou pri obchodných reťazcoch pri nejakých základných, základných potravinách. Pri chlebe sa hýbeme niekde okolo 60 % obchodná prirážka. Pri rožku sa hýbeme niekde okolo 70-80 pri, obchodná prirážka. Samozrejme máme ďalej jogurt 120 % a množstvo ďalších týchto základných potravín, ani jedna z nich nejde pod 40 %. Ani jedna z nich. A ja si myslím a čudujem sa vám v koalícii, že vám, určite vám tí ľudia píšu, že majú problémy, nedokážu si už nakúpiť. Ja som bol tiež minule v obchode, rozprával som sa s viacerými ľuďmi, aj seniormi, ktorí tam nakupovali, že už zmenili ten spôsob nakupovania, už nedokážu si nakúpiť to, čo si nakúpili. Nakúpia si po prvé menej, po druhé, samozrejmé, že nakupujú lacnejšie, tým pádom menej kvalitné potraviny a nakupujú, nakupujú si toho v porovnaní s tým, čo nakupovali, celkovo menej.
A ja si myslím, že si treba uvedomiť, že my neublížime týmto, týmto krokom, že by sme pri nejakých vybraných päťdesiatich, šesťdesiatich základných potravín zastropovali maržu tým pádom, ako zastropovali ceny na úrovni 40-percentnej obchodnej prirážky, že by sme uškodili týmto obchodným reťazcom.
Dámy a páni, jeden majiteľ, už som to tu spomínal viackrát, jeden majiteľ, ktorý vlastní dva obchodné reťazce na Slovensku, za päť rokov čistý, čistý zisk jedna miliarda eur. Nehovorím o peniazoch, ktoré vyviezol na rôznych faktúrach, službách do zahraničia, čiže reálne sa môžme baviť niekde o 1,5 až 1,7 miliardy eur, ktoré tento jeden majiteľ pri týchto dvoch reťazcoch na Slovensku zarobil.
Musia byť reťazce solidárne s touto situáciou, v ktorej sa nachádzame. Sú iné krajiny, ktoré pristúpili k tomu, len my na Slovensku tu proste spíme. Nerobíme žiadne kroky na to, aby sme nejakým spôsobom, spôsobom zastabilizovali tie ceny tým, že, tým, že zastropujeme tie ceny na úroveň 40-percentnej obchodnej prirážky.
Zákon z roku ´96 o cenách hovorí o tom, text priamo zo zákona:
a) ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim, ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov. My vieme excelentne využiť tento zákon na to, aby sme pri týchto potravinách zastropovali ceny. A ako som povedal, tieto obchodné reťazce to vôbec nepocítia a musia byť solidárne s nami a hlasne s občanmi, ktorí, ktorí si to vyžadujú, to, aby sme im pomohli. Je pre mňa fakt nepochopiteľné, že prečo vláda a vy si zatvárate oči pred tým a nechcete riešiť tieto potraviny.
Ja si pamätám, pred niekoľkými mesiacmi minister, minister Vlčan prišiel veľkolepo s úžasnou tlačovou konferenciou, kde sa zúčastnili aj zástupcovia obchodných, obchodných reťazcov, tie, tie spoločnosti, ktoré ich zastupujú, a veľkolepo podpisovali referendum o tom, ako minister Vlčan, minister pôdohospodárstva, podpísal memorandum o tom, že reťazce si nebudú zvyšovať svoje marže, svoje obchodné prirážky. No to je pekné. Ale viete, ja si kladiem otázku, však on im podpísal takú, vlastne podpísal im papier, že môžte ďalej slušne zarábať, biznis vám ide, lebo nemá to priamy vplyv na zvyšovanie cien potravín, lebo oni povedali tým, že no my ceny zvyšovať budeme, lebo vstupné náklady stúpajú, ale nebudeme zvyšovať svoje obchodné prirážky a svoje marže. Tým pádom minister Vlčan, pôdohospodárstva, povedal, ak ten reťazec má na tom rožku 100 % (zaznel gong), tak bude mať tých 100 % aj naďalej a proste naďalej bude viacej zarábať. (Zaznel gong.)
Dámy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, nechcem menovite, zatiaľ, ale poprosím vás o pokoj, pretože vystupuje pán poslanec Takáč ešte v rozprave.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Dámy a páni, neviem, či toto má byť teda možnože taká bodka za mojím vystúpením, ale hlavne by som teraz k občanom Slovenskej republiky.
Presne ste teraz videli na príklade toho postoja niektorých poslancov tu v pléne, ktorí sa začali baviť, proste medzi sebou diskutovať, keď sa bavíme o tom, že chceme znížiť ceny potravín pre vás na Slovensku. Úsmevy, úsmevy na tvárach, ako, ako, pre mňa je to až šokujúce a prekvapujúce, a nieže ani prekvapujúce, ale prekvapujúce v tom, že ako dokážete takto sa voči tomu, voči tomu stavať. Nepomáhate, fakt reálne nepomáhate tým občanom nič. Máte tu nástroj, ako znížiť ceny základných potravín. Máte na to zákon. Tým reťazcom neublížime. Nebudú mať miliardu, 1,7 miliardy zisk, ale budú mať zisk 1,2 miliardy. A občania to pocítia tým, že ten rožok si kúpia lacnejšie, to maslo si kúpia lacnejšie a pomôžeme im v tejto ťažkej situácii.
Tak vás chcem poprosiť, otvorte schôdzu dnes večer.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Potom čo dnes naši kolegovia niektorí vyvesujú vlajky na národnej rade v kanceláriách si tu vyznávajú aj kolegovia lásku v tomto pléne. Ja by som ale zareagoval na kolegu, pán kolega, každý z nás v živote dostal nejaké prezývky a ja som mal aj v detstve aj teraz niektorí mi dávajú rôzne prezývky, ale vy ste si tiež užili tým, že ste dostali prezývku v tomto pléne. Dostali ste prezývku Citrus a tie citrusy ste spomínali aj vo svojom vystúpení. Ale ja by som skôr teraz úplne z iného pohľadu, že vy úplne dehonestujete ako strana SaS aj tento návrh, ktorý tu predkladá kolega Suja, kde majú kolegovia z opozície snahu namiesto vás predstaviteľov koalície predstaviteľov, ktorí vládnete na Slovensku majú snahu pomôcť občanom Slovenskej republiky tým, že majú snahu zastropovať ceny potravín. 50 % tvorí medzimesačné medzimesačná inflácia 50 % z toho tvoria potraviny takže sa to dotýka každého z nás. A mňa mrzí postoj strany SaS, ktorá nedokáže aj cez svojich predstaviteľov pretlačiť rôzne opatrenia nato, aby sa znižovali tieto ceny. Ja si osobne myslím, že je to vizitka, vidia to všetci občania na Slovensku, že vám fakt nezáleží na občanoch Slovenskej republiky lebo keby áno, tak spravíte kroky nato a je nato legislatíva, sú nato možnosti, aby ste znížili tie marže, ktoré tieto reťazce majú a nemusíme sa tu baviť o tom, že napríklad ja neviem taký jogurt má reťazec obchodnú prirážku, aby som sa správne vyjadroval obchodnú prirážku 120 %. Potom tu máme napríklad rožok kde sa nachádzame niekde okolo 86, 90 % obchodná prirážka, chlieb 70 %. Pán kolega, toto (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. No škoda, že sme tým seniorom nedokázali pomôcť tak, ako to bolo navrhnuté v predchádzajúcej novele zákona, v predchádzajúcom bode rokovania. Ale verím, že teraz pri tej otázke životného minima, najmä vo vzťahu k tým ďalším dávkam, ktoré sú nesmierne dôležité pre skupiny ľudí, nielen pre skupiny ľudí, ktoré sú naviazané na toto životné minimum, ale aj pre seniorov a ďalšie skupiny, ktoré si pán poslanec spomínal. Tak verím, že dáme šancu tomuto návrhu zákona do druhého čítania, a potom samozrejme môžeme dolaďovať niektoré, niektoré drobnosti alebo niektoré náležitosti. Osobitne v čase vysokej inflácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 10:55 - 11:10 hod.

Richter Ján
Navrhujem, aby sa hlasovalo teraz v tomto hlasovaní o tomto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 10:55 - 11:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne v prvom rade chcem poďakovať tým diskutujúcim, ktorí v podstate podporili moje vystúpenie. No a ešte raz jeden apel, jedna výzva. My aj v dnešnej dobe čo sa týka ekonomiky v podstate stále ťažíme a žijeme z toho, čo predchádzajúce generácie vytvorili. Prosím vás, netrestajme jeden a pol milióna starých ľudí a zdravotne ťažko postihnutých za to, že už nedokážu pracovať a sú odkázaní na dôchodok, ktorý nezabezpečuje to, čo im ústava garantuje a to je dôstojná jeseň života. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 10:55 - 11:10 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Pán kolega, veľmi pekne ďakujem, že si aj odborne teda vysvetlil aj ľuďom ako tá valorizácia mala postupovať, ako nepostupuje a vlastne, že naozaj tá valorizácia je úplne nízka. Keď už neriešime problémy rodín, tak naozaj pomôžme aspoň tým seniorom, pretože seniori vytvorili všetky hodnoty, ktoré dneska mladá generácia, ale aj naša generácia užíva v tejto spoločnosti a my sa im takýmto spôsobom nejakým odvďačujeme, že na nich zabúdame, tak myslím si, že podporou tohto zákona im určite môžme pomôcť. Ja opäť spomeniem to, čo sa stalo v Českej republike včera alebo čo. Vláda v Českej republike včera predniesla, že prispeje teda na energie 600 eur na každú domácnosť. Čiže nerieši, či má niekto deti, nemá niekto deti, ale na každú domácnosť, lebo každý potrebuje kúriť a svietiť, musí mať nejaké štandardy v živote a bežné veci. Čiže Česká vláda včera schválila, že od 15 tisíc, od 13 tisíc českých do 15 tisíc českých prispeje každej jednej domácnosti na to, aby mohla zvládnuť to, čo sa dneska deje s energiami, to čo je dneska vlastne na trhu a čo sa deje vlastne s infláciou. Myslím si, že naozaj, ak sa nevieme poučiť od susedov, ak si nevieme zobrať dobré príklady, ktoré fungujú v iných krajinách ako je Maďarsko, Česko a podobne, tak pomôžme tým seniorom v tomto zákone určite a už keď nepomáhame rodinám a domácnostiam, pretože seniori si nemôžu privyrobiť, nemôžu ísť alebo ako sme počúvali, môžu robiť iba, že budú roznášať letáky alebo niečo podobné, ale každému to zdravotná situácia nedovolí. Tak myslím si, že podporou tohto zákona pomôžete seniorom a nepozerajte na to, či je opozičný alebo koaličný, ale či je dobrý pre ľudí a ľudia prežijú, pretože ľudia potrebujú prežiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 10:55 - 11:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
... ďaleko ďalej im klesá životná úroveň za tie posledné dva roky, čo ste vy pri moci. To nie je politický, ale to je vecný odkaz, ktorý, ktorý z toho snemu je jednoducho potrebné pomenovať. Urobili ste jednu, by som povedal zmenu, že ste dôchodcom Vianoce urobili cez leto, posunutím nejakého toho vianočného príspevku štátnej sociálnej dávky. Ja len strašne som zvedavý. Pán minister Krajniak tam včera verejne vystúpil a prisľúbil, že kvázi bude nejaký štrnásty dôchodok, že jednoducho to pokladá za dôležité aby presadil, ja som mu povedal, že mu neverím, ale budem prvý, ktorý sa mu pôjde ospravedlniť, pokiaľ sa mu dokáže toto presadiť a že ten štrnásty dôchodok tu jednoducho bude. Je tu však prvý pilier, ktorý je v procese, v legislatívnom procese, v tomto čase, túto hodinu sme mali preberať druhé čítanie. Predpokladal som, že v tom druhom čítaní budú nejaké pozitívne zmeny, ktoré zhodnotia aj tú kritiku aj to o čom tu hovoríme, podľa všetkého asi nie je dohoda vo vládnej koalícii a namiesto dnešného dňa sa budeme tejto problematike venovať až na najvyššom stretnutí, to znamená v septembri. Možno aj tam je priestor ešte, aby ste zareagovali s tým, že sa tá valorizácia zmení a že sa niektoré veci vyrovnajú s okolitými krajinami. To už tu bolo trošku spomínané, čo sa týka toho nášho postavenia v rámci Európskej únie. Zhodou okolností tento týždeň jeden zo slovenských denníkov zverejnil štatistiky 44 krajín sledovaných čo sa týka dôchodku ako takého. Vrátane všetkých krajín Európskej únie. Mňa zarazila jedna vec a to je tá najpodstatnejšia, lebo tie maximálne čísla eur koľko dostávajú, nie sú tak dôležité ako to, čo za tie prostriedky dokáže nakúpiť z hľadiska cien a služieb. Áno Slovensko je na 27. mieste. 27. Nehovorím o krajinách V4-ky. My veľmi, veľmi ďaleko takto hore pozeráme aj na Rumunov, čo sa týka týchto, týchto možností a nehovoriac o tom, že sme stále medzi štyrmi najhoršími krajinami v rámci Európskej únie čo sa týka podielu HDP na dôchodky. No a to čo tu máme predložené z hľadiska prvého piliera, o čom sa tu malo rokovať, je ešte zníženie, lebo my ADH-čku zo 100 percent ideme znížiť na 95 percent. Zle, absolútne zle, jednoducho neviem, prečo sa takto ideme pomstiť na dôchodcoch, veď všetci máme rodičov prípadne starých rodičov, ktorí jednoducho trpia. Trpia tým, že každý tretí dôchodca je pod hranicou chudoby a našou úlohou je to jednoducho riešiť.
Opakujem ešte raz. Preto by som vás chcel požiadať aj ja, aby sme tento návrh, ktorý je tu predložený, jednoducho podporili, aby sa teraz po dom všetkom zabudlo, čo je koaličné, čo je opozičné, ale aby sme riešili to, čo sa vonku deje voči, voči dôchodcom a to je otázka ich životnej úrovne. My sme sa zaviazali a v ústave máme zakotvený článok, ktorý hovorí o dôstojnom živote v jeseni života pre seniorov dôchodcov, ktoré si už svoje, svoje odrobili. To znamená aj v zmysle tejto ústavy sme viazaní, aby sme tento problém riešili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 10:40 - 10:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Úmyselne volím rozpravu ak by ste chceli na mňa reagovať, aby tu, aby tu jednoducho bol priestor. Začal by som snáď tým, že boli dva návrhy zákonov, ktoré skončili na ústavnom výbore lebo inkvizítor Dostál tu presadil názor, že sú protiústavné pretože neuplynula istá doba. Ja som rád, že aspoň jeden je tu teraz cez, ktorý sa dajú veci riešiť a v maximálnej miere chcem podporiť tento návrh HLAS-u lebo to je návrh, ktorý rieši problémy našich dôchodcov. Ale ak dovolíte možno trošku odbornejšie k veciam, ktoré sa týkajú valorizácie lebo v tejto situácii je to dôležité povedať. My sme v roku 2013 urobili poslednú veľkú novelu zákona, ktorá sa týkala valorizácie. Tí, ktorí ste to sledovali tzv. švajčiarsky mechanizmus, ktorý riešil 50 % nárast priemerných miezd v kalendárnom roku a druhých 50 % klasickú infláciu postupne zmenil tak, že v dnešnej dobe po 5 rokoch ten nárast priemerných miezd skončil, chvalabohu, lebo on bol relatívne veľmi mizerný a hodnotí sa len tzv. dôchodcovská inflácia. To znamená, nárast prostriedkov na služby a tovary vlastné dôchodcom. V tomto, v tejto situácii to bolo dosť prezieravé pretože toto je najväčší problém, ktorý momentálne gniavi všetkých na Slovensku a dôchodcov, dôchodcov ešte, ešte viac. Keď by som to mal porovnávať napríklad k rastu priemernej mzdy len 42 % necelých by pokrýval priemer rastu priemer inflácii, ktorý je momentálne na Slovensku niekde okolo tých 12 alebo 13 %.
To znamená, že je to, je to každopádne takýmto spôsobom výhodnejšie. Ale výhodnejšie je pokiaľ to vníma aj, aj vláda vládna koalícia je schopná na to reagovať a podporiť tieto návrhy. Hlavný problém v 2017 roku sme menili zákon lebo som sa hanbil, že 1,3 % sa v istú dobu valorizovali dôchodky a dali sme potom návrh, aby minimálne 2 % zatiaľ na štyri roky ´18, ´19, ´20, ´21 platila táto podmienka. Objektívne som rátal, že k 1. 1. tohto roku vzhľadom na situáciu, ktorá použijem výraz vonku je vzhľadom na nárast energií cien a všetkého možného, že z tých 2 % pôjdeme aspoň na 4. Opak je pravdou. my sme zrušili aj tie 2 %. Ako to je úplná hanba, nerozumiem tomu a myslím si, že v tomto prípade ste si strelili do vlastného kolena. A áno, ja som včera bol tiež na tom rokovaní Jednoty dôchodcov Slovenska, myslím si, že všetci vládni predstavitelia, ktorí tam boli sa museli cítiť veľmi, veľmi nepríjemne a tí dôchodcovia nereagovali politicky, oni reagovali vecne. Žijú nejaký život a v podstate všetci skonštatovali, že je ďaleko ďalej im klesá životná úroveň za tie posledné dva roky čo ste vy pri moci. To nie je politický ale to je vecný odkaz, ktorý, ktorý z toho snemu je jednoducho potrebné pomenovať. Urobili ste jednu by som povedal zmenu, že ste dôchodcom Vianoce
======
Skryt prepis