Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.3.2022 o 10:20 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

22.3.2022 10:20 - 10:21 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom Národnej rady ako spravodajkyňa k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplýva v § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 10:03 - 10:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2022 13:53 - 13:54 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2022 10:10 - 10:25 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec, vy ste so mnou debatovali predtým, ako ste návrh podávali, vedeli ste, že som sa venoval reforme verejnej správy za prvej Dzurindovej vlády. Vaša snaha mi je sympatická, len, prosím vás, zdôvodňovať nejakými, a ja to poviem celkom otvorene, pseudofaktami potrebu demokratizácie, čo sa týka miestnej samosprávy, je nejak po funuse. Veď prijatím zákona 369 o obecnom zriadení a formovanie všetkého, čo s ním súviselo, a potom decentralizácia verejnej správy v dvoch etapách alebo troch toto všetko vyriešila. To, týmto to nezdôvodňujme, pretože to je za nami. Konsenzuálne, musím povedať. Slovensko má iný problém, ktorými sa všetci tí, čo sa venujú verejnej správe, zaoberajú, a to je komunálnou reformou. Je nefinancovateľné pre tento štát celá verejná správa pri tak rozdrobenosti Slovenska ohľadne obcí. To je jeden faktor.
Druhý, že či sú nejaké podmienky, ktoré je treba vytvoriť na odčleňovanie obcí. Tam sa možno, samozrejme, o tom rozprávať, ale zdôvodňovať to takýmto spôsobom a nejak sa pokúšať presvedčiť o tom, že je to tak potrebné, nepovažujem za rozumné.
A ešte jedna poznámka. No kto už by z časti, ktorá nejakým spôsobom získa nejakú väčšiu ekonomickú výhodu ohľadne ostatných častí, by nesúhlasil s odčlenením? To si neviem pre... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:59 - 11:00 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja som od vtedy vynikajúco pobavila, lebo pani kolegyňa spomenula pána Šudíka, ten si dal teraz faktickú a ja neviem o tom, že by pán Šudík aspoň raz v mestskom zastupiteľstve navrhol zmenu vézetenka, alebo respektíve aplikoval vaše zákony v mestskom zastupiteľstve a majú väčšinu. Takže viete, vyzývajte svojich poslancov, ktorí sú v komunálnej politike, pani kolegyňa, aby išli príkladom, pretože keď nejdeme príkladom, tak si z tých ľudí robíte naozaj prču. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:38 - 10:38 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne vážený pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, veľmi krátko keďže nemám možnosť iným spôsobom, tak som sa prihlásil do rozpravy. Pani kolegyňa, vy ste to tak na konci s úsmevom, ste nevedeli prísť na to slovo, že ako to povedať. No ja vám to tak naznačím, že ako to povedať, že jednoducho ako od toho, toho štátneho zamestnanca v danom meste bez jeho súhlasu dať na iné miesto. Čiže sa ho zbaviť. Asi o tom je tento zákon, lebo zdôvodniť túto krátku novelu zákona o štátnej službe tým, že bude to administratívne menej náročné. No to je taký trošku alibizmus lebo čo už môže byť problém na tom, že ak idete štátneho zamestnanca a mu zrušíte miesto v danom meste a idete ho preložiť na iné miesto v tom istom meste, no aký už je problém, aby tam bol ten jeho súhlas. No asi taký, že keď mu ideme spraviť zle, tak ten štátny zamestnanec to predsa nepodpíše.
Sami dobre viete, že zákon o štátnej službe už ste zmenili tak, že odvolávate bez udania dôvodu, na návrh, na návrh nad priameho nadriadeného generálny tajomník služobného úradu príslušného ministra odvolá toho riadiaceho pracovníka a vy dnes vlastne idete vytvoriť ďalší priestor na to, ako si zjednodušiť situáciu, že ak štátny zamestnanec má problém, že v rámci jedného mesta z jedného miesta na druhé miesto musí dať súhlas, tak vy ho idete zbaviť toho súhlasu a vlastne idete tam dať jednostranný úkon.
Samozrejme jasné, bude mať možnosť sa ten štátny zamestnanec odvolať, ale nemôžte to skrývať za to, že ide o to zjednodušenie administratívnej záťaže a treba to presne pomenovať tak ako to je.
Preto si myslím, že nemôže byť problém jeden súhlas štátneho zamestnanca pri preložení z miesta na miesto v danom mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:04 - 10:06 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Deniska, presne nadviažem na teba, že ako sa robí reforma v policajnom zbore. Presne. Tento zákon bol v medzirezorte od augusta a dnes máme jeho vykostenú podobu v parlamente, kde o reforme nemôžeme ani, ani hovoriť, ani písať, pretože ako súhlasím s tým, že policajti nebudú mať menovky, ale oni ich nemajú už ani dnes, lebo bolo nariadenie, že im jednoducho sa ľudia vyhrážali, tak tie menovky nenosili a to nemôžme považovať za reformu a presne ako si spomínala, že tie tabuľky, tie tabuľky sa z okresných riaditeľstiev brali nie spôsobom, že tabuľky alebo ako sa obsadzovala tá environmentálna kriminalita spôsobom takým, že na okresné riaditeľstvo došiel presne pokyn, že ktorá tabuľka s ktorým policajtom ide preč. Čiže ten okresný riaditeľ si nemal ani možnosť vybrať, že ktorého policajta teda by uvoľnil. Dostal pokyn a ten policajt musel operatívec alebo vyšetrovateľ odísť.
No a pánovi ministrovi sa možno podarila jedna super vec, že sa mu podarilo dosiahnuť zvýšiť obsadenosť tabuľkových miest v Policajnom zbore, ale nie spôsobom takým, že sme získali nových policajtov, ale spôsobom takým, že sme sa vzdali policajných tabuliek. Policajných tabuliek, na ktoré boli aj finančné prostriedky, čiže to neboli prázdne tabuľky a bohužiaľ tieto tabuľky sa budú získavať už veľmi ťažko.
No a ďalším takým reformným rámcom tohto zákona je aj to, že vlastne zavádzame to, že drony nám nebudú lietať nad obydliami a štyroch najvyšších ústavných činiteľov a nad inštitúciami štyrmi najvyššími ústavnými inštitúciami, čo si myslím, že je veľmi vážna vec, riešiť to v tomto zákone.
No a ďalšia vec je, tá stabilita toho Policajného zboru sa vlastne aj vyjadruje odzrkadlená tým, že väčšina funkčného obdobia policajných prezidentov Policajný zbor ani prezidentov nemal. Boli to dočasne poverení policajní prezidenti, ktorí ani nemali mandát fungovať. No a nehovorím ani o tom, že čo nás čaká v pondelok. Vypočutie v branno-bezpečnostnom výbore to bude len obyčajné divadlo, lebo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:28 - 18:29 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja by som ešte možno uviedol dve poznámky k tomu, čo v rozprave zaznelo. Jedna poznámka sa týka, že prečo aj takáto novela zákona? Ona v podstate nadväzuje aj na súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý dúfam, že vyslovíme, s globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií, to znamená, že ja to beriem tak, že je to ako keby vykonávací predpis pre uznanie tohto dohovoru.
A ďalšia vec je tá, že čo sa týka uznávania dokladov o vzdelaní, tak tu je dôležité, či hovoríme o uznaní dokladov o vzdelaní na pokračovanie v ďalšom štúdiu, alebo na výkon povolania, osobitne na výkon regulovaného povolania. Preto niektoré tie ustanovenia, s ktorými sa zjednodušuje uznávanie dokladov o vzdelaní aj pre výkon povolania, tak tieto veci sú správne a my ich určite v prvom čítaní podporíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:15 - 18:15 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Jáj, pardon, lebo ja som videl pána Pročka predo mnou, tak preto.
Pán kolega, aby sme sa zrozumeli. Ja nespochybňujem, ja nie som za to, aby tam nákladné autá stáli. Len ide o to, že ako všeobecne známa kategória do 3 500 kilogramov je osobné auto. Pretože na základe čoho bola určená 2 800 kilogramov tá hranica, že sa ako teraz bolo vysvetlené, že sú to, je to konštrukčná schopnosť chodníka a podržať auto ako to vysvetlil. (Reakcia z pléna.) Ale ide o to, že ten policajt samozrejme v prvom momente nebude vedieť, že či to má 2 799 alebo 2 801. Len o to mi šlo. Ja to akože nepodporujem tie, aby tie autá tie veľká autá na tých chodníkoch stáli, aby sme sa rozumeli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila...
===== Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila, pretože vieme ako to nešťastné parkovanie, vlastne zrušenie parkovania na chodníkoch prešlo, že bol to zákon ktorý riešil cyklistov a predbiehanie cyklistov osobnými respektíve nákladnými vozidlami a tento pozmeňovák jednoducho nejak prešiel pomedzi prsty, kde sa to parkovanie riešilo. Ja som bol jeden z tých ktorý zahlasoval za. Samozrejme samosprávy hneď na to reagovali, pretože na to nie sú pripravené.
Čiže ja vítam, že sa to posúva, len mám jednu otázku, keď ste tu hovorili, že ste to konzultovali s ministerstvom vnútra, teda lebo klasicky do 3 500 kilogramov sa to berie ako osobné motorové vozidlo. Znížilo sa to na 2 800. Čo to znamená, že tí policajti si naštudujú, že koľko je hmotnosť každého jedného motorového vozidla? Lebo jedna dodávka môže vážiť 2 801 kilogramov, jedna zase 2 799. Že kto a na základe čoho bude určovať či mu dá pokutu alebo nedá pokutu. Lebo tie autá nemajú vycapené tie techničáky. Štandardne do tri a pol tony sa berie ako osobné auto, tak preto to by ma zaujímalo k vysvetleniu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis