Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 10:04 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:04 - 10:06 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Deniska, presne nadviažem na teba, že ako sa robí reforma v policajnom zbore. Presne. Tento zákon bol v medzirezorte od augusta a dnes máme jeho vykostenú podobu v parlamente, kde o reforme nemôžeme ani, ani hovoriť, ani písať, pretože ako súhlasím s tým, že policajti nebudú mať menovky, ale oni ich nemajú už ani dnes, lebo bolo nariadenie, že im jednoducho sa ľudia vyhrážali, tak tie menovky nenosili a to nemôžme považovať za reformu a presne ako si spomínala, že tie tabuľky, tie tabuľky sa z okresných riaditeľstiev brali nie spôsobom, že tabuľky alebo ako sa obsadzovala tá environmentálna kriminalita spôsobom takým, že na okresné riaditeľstvo došiel presne pokyn, že ktorá tabuľka s ktorým policajtom ide preč. Čiže ten okresný riaditeľ si nemal ani možnosť vybrať, že ktorého policajta teda by uvoľnil. Dostal pokyn a ten policajt musel operatívec alebo vyšetrovateľ odísť.
No a pánovi ministrovi sa možno podarila jedna super vec, že sa mu podarilo dosiahnuť zvýšiť obsadenosť tabuľkových miest v Policajnom zbore, ale nie spôsobom takým, že sme získali nových policajtov, ale spôsobom takým, že sme sa vzdali policajných tabuliek. Policajných tabuliek, na ktoré boli aj finančné prostriedky, čiže to neboli prázdne tabuľky a bohužiaľ tieto tabuľky sa budú získavať už veľmi ťažko.
No a ďalším takým reformným rámcom tohto zákona je aj to, že vlastne zavádzame to, že drony nám nebudú lietať nad obydliami a štyroch najvyšších ústavných činiteľov a nad inštitúciami štyrmi najvyššími ústavnými inštitúciami, čo si myslím, že je veľmi vážna vec, riešiť to v tomto zákone.
No a ďalšia vec je, tá stabilita toho Policajného zboru sa vlastne aj vyjadruje odzrkadlená tým, že väčšina funkčného obdobia policajných prezidentov Policajný zbor ani prezidentov nemal. Boli to dočasne poverení policajní prezidenti, ktorí ani nemali mandát fungovať. No a nehovorím ani o tom, že čo nás čaká v pondelok. Vypočutie v branno-bezpečnostnom výbore to bude len obyčajné divadlo, lebo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:28 - 18:29 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja by som ešte možno uviedol dve poznámky k tomu, čo v rozprave zaznelo. Jedna poznámka sa týka, že prečo aj takáto novela zákona? Ona v podstate nadväzuje aj na súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý dúfam, že vyslovíme, s globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií, to znamená, že ja to beriem tak, že je to ako keby vykonávací predpis pre uznanie tohto dohovoru.
A ďalšia vec je tá, že čo sa týka uznávania dokladov o vzdelaní, tak tu je dôležité, či hovoríme o uznaní dokladov o vzdelaní na pokračovanie v ďalšom štúdiu, alebo na výkon povolania, osobitne na výkon regulovaného povolania. Preto niektoré tie ustanovenia, s ktorými sa zjednodušuje uznávanie dokladov o vzdelaní aj pre výkon povolania, tak tieto veci sú správne a my ich určite v prvom čítaní podporíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:15 - 18:15 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Jáj, pardon, lebo ja som videl pána Pročka predo mnou, tak preto.
Pán kolega, aby sme sa zrozumeli. Ja nespochybňujem, ja nie som za to, aby tam nákladné autá stáli. Len ide o to, že ako všeobecne známa kategória do 3 500 kilogramov je osobné auto. Pretože na základe čoho bola určená 2 800 kilogramov tá hranica, že sa ako teraz bolo vysvetlené, že sú to, je to konštrukčná schopnosť chodníka a podržať auto ako to vysvetlil. (Reakcia z pléna.) Ale ide o to, že ten policajt samozrejme v prvom momente nebude vedieť, že či to má 2 799 alebo 2 801. Len o to mi šlo. Ja to akože nepodporujem tie, aby tie autá tie veľká autá na tých chodníkoch stáli, aby sme sa rozumeli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila...
===== Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila, pretože vieme ako to nešťastné parkovanie, vlastne zrušenie parkovania na chodníkoch prešlo, že bol to zákon ktorý riešil cyklistov a predbiehanie cyklistov osobnými respektíve nákladnými vozidlami a tento pozmeňovák jednoducho nejak prešiel pomedzi prsty, kde sa to parkovanie riešilo. Ja som bol jeden z tých ktorý zahlasoval za. Samozrejme samosprávy hneď na to reagovali, pretože na to nie sú pripravené.
Čiže ja vítam, že sa to posúva, len mám jednu otázku, keď ste tu hovorili, že ste to konzultovali s ministerstvom vnútra, teda lebo klasicky do 3 500 kilogramov sa to berie ako osobné motorové vozidlo. Znížilo sa to na 2 800. Čo to znamená, že tí policajti si naštudujú, že koľko je hmotnosť každého jedného motorového vozidla? Lebo jedna dodávka môže vážiť 2 801 kilogramov, jedna zase 2 799. Že kto a na základe čoho bude určovať či mu dá pokutu alebo nedá pokutu. Lebo tie autá nemajú vycapené tie techničáky. Štandardne do tri a pol tony sa berie ako osobné auto, tak preto to by ma zaujímalo k vysvetleniu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila...
===== Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila, pretože vieme ako to nešťastné parkovanie, vlastne zrušenie parkovania na chodníkoch prešlo, že bol to zákon ktorý riešil cyklistov a predbiehanie cyklistov osobnými respektíve nákladnými vozidlami a tento pozmeňovák jednoducho nejak prešiel pomedzi prsty, kde sa to parkovanie riešilo. Ja som bol jeden z tých ktorý zahlasoval za. Samozrejme samosprávy hneď na to reagovali, pretože na to nie sú pripravené.
Čiže ja vítam, že sa to posúva, len mám jednu otázku, keď ste tu hovorili, že ste to konzultovali s ministerstvom vnútra, teda lebo klasicky do 3 500 kilogramov sa to berie ako osobné motorové vozidlo. Znížilo sa to na 2 800. Čo to znamená, že tí policajti si naštudujú, že koľko je hmotnosť každého jedného motorového vozidla? Lebo jedna dodávka môže vážiť 2 801 kilogramov, jedna zase 2 799. Že kto a na základe čoho bude určovať či mu dá pokutu alebo nedá pokutu. Lebo tie autá nemajú vycapené tie techničáky. Štandardne do tri a pol tony sa berie ako osobné auto, tak preto to by ma zaujímalo k vysvetleniu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 17:16 - 17:17 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, je mi to už trápne, že opakovane musím na upozorňovať na porušovanie zákona o rokovacom poriadku, ale chcel by som sa spýtať. Schválili sme si včera na začiatku schôdze program schôdze, kde sme hovorili, že alebo schváli, že budeme rokovať do 12 a od 14 a schválili sme si body programu v nejakom poradí. A chcem sa spýtať, teda na základe čoho sme dnes rokovali a začínali rokovať body po 12, cez obednú prestávku, body pani ministerky Kolíkovej a na základe čoho bolo zmenené poradie týchto bodov. Keďže § 24 zákona o rokovacom poriadku hovorí, že Národná rada môže na návrh poslanca aj počas schôdze Národnej rady hlasovaním bez rozpravy presunúť body programy schôdze alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo viacerých bodov jej programu. Žiadne hlasovanie, ani všeobecný súhlas nebol a body 34, 35 a 36 išli v úplne opačnom poradí. Tým sa zmenila celá rozprava, celé prerokovávanie týchto bodov a navyše sa rokovalo po 12. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 14:34 - 14:36 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán poslanec, ja s vami súhlasím a som rád, že držíte tú svoju líniu, keď ste boli ešte členom výboru pre verejnú správu ešte predtým ako ste sa stali štátnym tajomníkom, ste v podobnom duchu stavali veci ako isté ciele, ktoré sú najmä vo vzťahu k reforme verejnej správa. Dokonca v tom čase celý výbor pre verejnú správu žil s potrebou uskutočnenia ďalšej etapy reformy verejnej správy. Ale potom ako sa začali takým čudným spôsobom formovať veci, že kto je vlastne zodpovedný z členov vlády za práce na koncepcii reformy, keď to chvíľu mal jeden podpredseda vlády, potom druhý, potom, že to na ministerstve vnútra zostalo. Nuž, ale z toho sú potom také konzekvencie, že vy tu prijímate zákony, ktoré sú proti duchu decentralizácie. Veď si len zoberte veci ohľadne územného plánovania, výstavby, teda novely a vytvorenie nového ústredného orgánu štátnej správy. Vy idete centralizovať a to nie je len v tomto rezorte. Zdravotníctvo si robí svoju územnú, svoje územné usporiadanie, vnútro svoje, spravodlivosť svoje. No, ani vy samy sa v tom už nevyznáte a vo výbore pre verejnú správu už aj tí, ktorých sa to bytostne dotýka niektorí primátori a starostovia už radšej ani o tom nehovoria, pretože vidia, že to je neprekonateľné. Pokiaľ to nemá premiér v kompetencii, tak z toho nič nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 10:15 - 10:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, Nebudem rozprávať dlho, skôr by som povedala, že tak prakticky. Mňa stále mrzí v tomto parlamente a nechápem prečo koalícia má tú potrebu, ja to tak poviem znásilňovať toto obyvateľstvo. Nemyslím teraz ten váš zákon, nie je až taký v tomto zmysle, ale znásilňovať v tom zmysle, že nikdy neprebehne verejná diskusia, nikdy neprebehne diskusia medzi odbornými organizáciami, ktorých zákony sa týkajú. A neviem, či táto koalícia si neuvedomuje aký neskutočný odpor medzi ľuďmi zasieva. A snaží sa strachom, strachom týchto ľudí umlčať, ale bohužiaľ umlčíte ich nachvíľu, ale v hlavách a v myšlienkach, čo tí ľudia majú, oni to nezabudnú. Viete ja si spomínam, keď sme prijímali zákony aj my sme boli často kritizovaní, ale nikdy to nebolo tak, aby, ja som teda bola dlhodobo v sociálnom výbore, aby nezasadla tripartita, aby sa nediskutovalo, aby sa nebrali pripomienky odborné do úvahy. Niektoré samozrejme boli prijaté, niektoré nie. A hovorím to práve preto aj pri tomto zákone, pretože som si porozprávala s niektorými štatutármi z osviet alebo osvety a ich reakcia je asi taká. Vidíme, že naše požiadavky vôbec neboli akceptované. Bez diskusie, bez pripomienok. Pritom išlo o precízny a rozsiahli materiál. Namiesto toho sa venuje celý materiál štatutárom. Nemáme námietky na päťročné funkčné obdobie, čo už by som povedala a teraz poviem, že som v Prešovskom samosprávnom kraji dlhodobo pôsobila ako predsedníčka kultúry, toto považujem za veľmi správne pani ministerka, pretože v danom zákone si myslím, že to bolo neobmedzené alebo teda všetky iné veci, ktoré spadali pod pôsobnosť VÚC, či už sociálne zariadenia akékoľvek mali, tak mali lehotu na to, aby riaditeľ mal funkčné obdobie na určené a spravidla to bolo na päť rokov. Takže toto úplne vítam a toto si myslím aj ja, že to je úplne v poriadku. Ale verejné vypočutie na našu pozíciu celkom nechápem. Ak kandidát na túto pozíciu prešiel výberovým konaním a výberové konanie dostal dôveru a kompetenciu rozhodnúť, príde mi to ako spochybnenie jej rozhodnutia a zbytočne ďalšie procesy, ktoré nevieme, či niekedy vôbec prinesú výsledok. Viete mne to pripadá tak trochu vtipné a zase parodické, čo zasievame do hláv týchto ľudí. Oni sa možno teraz boja, lebo korona, musia byť doma, lebo všetci musia počúvať a čo sa im prikáže atď., ale hovorím, že v hlavách to stále majú a vrátim sa k tomu vypočutiu. Mne to pripadá vtipné, že ak prezident polícii vôbec nebude prechádzať výberovým konaním, tak taký riaditeľ osvetového strediska má prejsť verejným vypočutím. Čiže to bude zase nejaký taký precedens, pretože, keď na jednej strane chválim, že päť ročné obdobie tu prichádza. Na druhej strane pani ministerka zavádzate precedens na samosprávne kraje a čo sa týka štátnych funkcií, tak tam práveže znižujete nároky. A čo sa týka funkcií, kde si to má riadiť samospráva, kde si to majú riadiť vyššie územné celky, tak tam im dávate príkazy a už tu negujete a to teraz trošku ešte skočím do školského zákona, lebo aj k tomu vystúpim. Už tu potierate a negujete tú moc tej samosprávy a samosprávne rozhodnúť a zavádzate precedens. Ja neviem, či ten precedens pôjde ďalej, ale hovorí sa treba si najprv dať príklad z hora od toho štátu a potom zasahovať do právomocí vyšších územných celkov a asi tak. Ale v každom prípade je potrebné povedať a tu je niekoľko pripomienok, ktoré rozmýšľame, že následne možno pripravíme a možno aj vás chcem na nich upozorniť, ktoré ste dostali, aby ste ich možno pretavili do zákona alebo ich pretavíme my. Lebo ja som tu tak stála, keď tu stála aj ministerka spravodlivosti a keď som jej doniesla pripomienky povedala, že to všetko urobí. Do dneska to neurobila a boli to skutočne veci, ktoré boli na odbornej báze a s ktorými dokonca súhlasila. Takže pripomienky, ktoré by chceli zapracovať do tohto zákona sú, že kultúrnoosvetová činnosť vypadla z nej edičná a publikačná činnosť. Vieme, že kultúrnoosvetové strediská majú nezameniteľnú činnosť, pretože v mestách a v obciach ak sa má rozvíjať kultúra, ak sa má rozvíjať musí mať nejakú metodiku, musí im niekto pomôcť. Lebo veď však tie obce ani tí starostovia nemajú dneska ani podľa mňa niektorí s čím kúriť a svietiť a keď sa všetky náklady zdvihnú, tak asi ja neviem či aj tma nebude všade. Takže my im máme tými zákonmi pomáhať a teraz sa bavíme o kultúre, takže. Zákon nepojednáva o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Exzaktne špecifikovať zamerania a činnosť kultúrnoosvetových zariadení v rámci neformálneho vzdelávania doplniť oblasti tie dve, ktoré som hovorila a ďalej zdravotného životného štýlu, environmentálnej výchovy. Veď predsa máme plné ústa, ja keď tu počúvam niektorých poslancov, plné ústa enviromentu a ako všetko treba vychovávať mládež, deti atď., a to sme úplne na to v tomto zákone pozabudli a vzťah k vlastnému štátu a kultúrnej identite.
Vážení, tak toto, že tam nie je to je pre mňa veľmi zarážajúce a myslím si, že každý by mal byť, kto v tomto štáte žije vlastencom a mali by sme, mali by sme k tomu všetkých vychovávať a mládež a samozrejme ku kultúrnej identite celého národa. Pretože ja už niekedy som pomiešaná aj v tom parlamente sa tu vyťahujú vlajky hore, dole a vlastne málokto pozná históriu, málokto pozná, čo sa prečo stalo a podobne a ak ešte aj tie osvetové činnosti to nebudú mať vo svojom vlastne zameraní, tak mne už to potom fakt pripadá, že neviem, či o ten štát máme záujem, nemáme záujem alebo ako. Kultúrnoosvetový pracovník. Nemáme takúto profesiu ani definíciu. Chápem, že toto je niečo špecifické, ale pamätám si v tomto parlamente, keď sme, keď sme špecifikovali sociálneho pracovníka. Hej bolo okolo toho veľké, veľké aj haló, aj všetko lebo vždycky nové veci, ale ja si myslím, že tiež by sme takéto niečo mali zaviesť aj do vlastne do, doplniť do zákona o túto definíciu, lebo možno by to bolo potrebné. A kultúrnym inštitúciám chýba hierarchia inštitúcií a tu teda poviem aj kritiku do vlastných radov o chvíľočku. Zriadiť a zrušiť osvetové zariadenie je zriaďovateľ povinný konzultovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. To by som bola teda kompetenciu pre ministerstvo, ktorá myslím, že v zákone nie je a zriaďovateľ môže zlúčiť osvetu len s osvetou alebo organizáciou podľa osvetového zákona, tak ako je to v zákone o knižniciach, že knižnica sa môže zlúčiť len s knižnicou. Osvety majú širokú pôsobnosť a nie je možné ich zlučovať jednosmerne na činnosť orientovanými inštitúciami. Tu sa určite vrátim do minulosti zase. Už som vtedy nebola v Prešovskom samosprávnom kraji a poviem, že sa mi to dodnes nepáčilo, aj keď tam bol náš predseda župy, že sa zrušili myslím, že tri alebo štyri osvetové strediská, pozlučovali sa s inými inštitúciami a dneska je aj budova v Humennom osvetového strediska, ktorá má porozbíjané okná, chátra už asi 6 rokov. Má ju súkromný majiteľ a nám tak zanikli vlastne, nám tak zanikli vlastne priestory. Lebo vieme, že dneska je tých priestorov veľmi málo na tú osvetovú činnosť, hej aby tam boli javiská, aby tam boli také priestory, ktoré sa dajú využiť pri kultúrnych akciách. Čiže toto sa stalo a preto určite, určite budem rozmýšľať nad tým, že ak pani ministerka to nezmení alebo nedá do zákona, tak budem rozmýšľať ja, aby sme to do zákona priniesli. Pretože ja som to zažila. Nebola som hovorím vtedy už poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja a vtedy sa stali tie nezmyselné zlučovania a predaje budov a podobne. Ja chápem aj samosprávne kraje, že financovanie nie je jednoduché, ani sociálnych služieb, pretože na to ani nemáme, aby sme to úplne pokryli, ani kultúrnych zariadení na to nemáme, aby sme to pokryli. Ale nemôžeme to, môžme to robiť nejakým takým racionalizačným opatrením, aby malo zmysel, aby malo hlavu a pätu, aby sme zachovali to, čo vlastne, aby sme zachovali z tých stredísk alebo preniesli do iných stredísk a podobne. Čiže tu by som tú kompetenciu pridala ministerstvu a naozaj ak vyššie územné celky budú chcieť rušiť takéto zariadenia, tak aby ich konzultovali s ministerstvom, aby ministerstvo videlo ten obsah toho všetkého a proste, a proste povedalo, či sa to môže takto alebo nemôže a ďalej vyšpecifikovať ďalšie veci do detailov, ale už nemám čas, takže ďakujem veľmi pekne. ich konzultovali s ministerstvom, aby ministerstvo videlo ten obsah toho všetkého a proste a proste povedalo či sa to môže takto alebo nemôže. A ďalej vyšpecifikovať ďalšie veci do detailov ale už nemám čas takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 10:15 - 10:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, Nebudem rozprávať dlho, skôr by som povedala, že tak prakticky. Mňa stále mrzí v tomto parlamente a nechápem prečo koalícia má tú potrebu, ja to tak poviem znásilňovať toto obyvateľstvo. Nemyslím teraz ten váš zákon, nie je až taký v tomto zmysle, ale znásilňovať v tom zmysle, že nikdy neprebehne verejná diskusia, nikdy neprebehne diskusia medzi odbornými organizáciami, ktorých zákony sa týkajú. A neviem, či táto koalícia si neuvedomuje aký neskutočný odpor medzi ľuďmi zasieva. A snaží sa strachom, strachom týchto ľudí umlčať, ale bohužiaľ umlčíte ich nachvíľu, ale v hlavách a v myšlienkach, čo tí ľudia majú, oni to nezabudnú. Viete ja si spomínam, keď sme prijímali zákony aj my sme boli často kritizovaní, ale nikdy to nebolo tak, aby, ja som teda bola dlhodobo v sociálnom výbore, aby nezasadla tripartita, aby sa nediskutovalo, aby sa nebrali pripomienky odborné do úvahy. Niektoré samozrejme boli prijaté, niektoré nie. A hovorím to práve preto aj pri tomto zákone, pretože som si porozprávala s niektorými štatutármi z osviet alebo osvety a ich reakcia je asi taká. Vidíme, že naše požiadavky vôbec neboli akceptované. Bez diskusie, bez pripomienok. Pritom išlo o precízny a rozsiahli materiál. Namiesto toho sa venuje celý materiál štatutárom. Nemáme námietky na päťročné funkčné obdobie, čo už by som povedala a teraz poviem, že som v Prešovskom samosprávnom kraji dlhodobo pôsobila ako predsedníčka kultúry, toto považujem za veľmi správne pani ministerka, pretože v danom zákone si myslím, že to bolo neobmedzené alebo teda všetky iné veci, ktoré spadali pod pôsobnosť VÚC, či už sociálne zariadenia akékoľvek mali, tak mali lehotu na to, aby riaditeľ mal funkčné obdobie na určené a spravidla to bolo na päť rokov. Takže toto úplne vítam a toto si myslím aj ja, že to je úplne v poriadku. Ale verejné vypočutie na našu pozíciu celkom nechápem. Ak kandidát na túto pozíciu prešiel výberovým konaním a výberové konanie dostal dôveru a kompetenciu rozhodnúť, príde mi to ako spochybnenie jej rozhodnutia a zbytočne ďalšie procesy, ktoré nevieme, či niekedy vôbec prinesú výsledok. Viete mne to pripadá tak trochu vtipné a zase parodické, čo zasievame do hláv týchto ľudí. Oni sa možno teraz boja, lebo korona, musia byť doma, lebo všetci musia počúvať a čo sa im prikáže atď., ale hovorím, že v hlavách to stále majú a vrátim sa k tomu vypočutiu. Mne to pripadá vtipné, že ak prezident polícii vôbec nebude prechádzať výberovým konaním, tak taký riaditeľ osvetového strediska má prejsť verejným vypočutím. Čiže to bude zase nejaký taký precedens, pretože, keď na jednej strane chválim, že päť ročné obdobie tu prichádza. Na druhej strane pani ministerka zavádzate precedens na samosprávne kraje a čo sa týka štátnych funkcií, tak tam práveže znižujete nároky. A čo sa týka funkcií, kde si to má riadiť samospráva, kde si to majú riadiť vyššie územné celky, tak tam im dávate príkazy a už tu negujete a to teraz trošku ešte skočím do školského zákona, lebo aj k tomu vystúpim. Už tu potierate a negujete tú moc tej samosprávy a samosprávne rozhodnúť a zavádzate precedens. Ja neviem, či ten precedens pôjde ďalej, ale hovorí sa treba si najprv dať príklad z hora od toho štátu a potom zasahovať do právomocí vyšších územných celkov a asi tak. Ale v každom prípade je potrebné povedať a tu je niekoľko pripomienok, ktoré rozmýšľame, že následne možno pripravíme a možno aj vás chcem na nich upozorniť, ktoré ste dostali, aby ste ich možno pretavili do zákona alebo ich pretavíme my. Lebo ja som tu tak stála, keď tu stála aj ministerka spravodlivosti a keď som jej doniesla pripomienky povedala, že to všetko urobí. Do dneska to neurobila a boli to skutočne veci, ktoré boli na odbornej báze a s ktorými dokonca súhlasila. Takže pripomienky, ktoré by chceli zapracovať do tohto zákona sú, že kultúrnoosvetová činnosť vypadla z nej edičná a publikačná činnosť. Vieme, že kultúrnoosvetové strediská majú nezameniteľnú činnosť, pretože v mestách a v obciach ak sa má rozvíjať kultúra, ak sa má rozvíjať musí mať nejakú metodiku, musí im niekto pomôcť. Lebo veď však tie obce ani tí starostovia nemajú dneska ani podľa mňa niektorí s čím kúriť a svietiť a keď sa všetky náklady zdvihnú, tak asi ja neviem či aj tma nebude všade. Takže my im máme tými zákonmi pomáhať a teraz sa bavíme o kultúre, takže. Zákon nepojednáva o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Exzaktne špecifikovať zamerania a činnosť kultúrnoosvetových zariadení v rámci neformálneho vzdelávania doplniť oblasti tie dve, ktoré som hovorila a ďalej zdravotného životného štýlu, environmentálnej výchovy. Veď predsa máme plné ústa, ja keď tu počúvam niektorých poslancov, plné ústa enviromentu a ako všetko treba vychovávať mládež, deti atď., a to sme úplne na to v tomto zákone pozabudli a vzťah k vlastnému štátu a kultúrnej identite.
Vážení, tak toto, že tam nie je to je pre mňa veľmi zarážajúce a myslím si, že každý by mal byť, kto v tomto štáte žije vlastencom a mali by sme, mali by sme k tomu všetkých vychovávať a mládež a samozrejme ku kultúrnej identite celého národa. Pretože ja už niekedy som pomiešaná aj v tom parlamente sa tu vyťahujú vlajky hore, dole a vlastne málokto pozná históriu, málokto pozná, čo sa prečo stalo a podobne a ak ešte aj tie osvetové činnosti to nebudú mať vo svojom vlastne zameraní, tak mne už to potom fakt pripadá, že neviem, či o ten štát máme záujem, nemáme záujem alebo ako. Kultúrnoosvetový pracovník. Nemáme takúto profesiu ani definíciu. Chápem, že toto je niečo špecifické, ale pamätám si v tomto parlamente, keď sme, keď sme špecifikovali sociálneho pracovníka. Hej bolo okolo toho veľké, veľké aj haló, aj všetko lebo vždycky nové veci, ale ja si myslím, že tiež by sme takéto niečo mali zaviesť aj do vlastne do, doplniť do zákona o túto definíciu, lebo možno by to bolo potrebné. A kultúrnym inštitúciám chýba hierarchia inštitúcií a tu teda poviem aj kritiku do vlastných radov o chvíľočku. Zriadiť a zrušiť osvetové zariadenie je zriaďovateľ povinný konzultovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. To by som bola teda kompetenciu pre ministerstvo, ktorá myslím, že v zákone nie je a zriaďovateľ môže zlúčiť osvetu len s osvetou alebo organizáciou podľa osvetového zákona, tak ako je to v zákone o knižniciach, že knižnica sa môže zlúčiť len s knižnicou. Osvety majú širokú pôsobnosť a nie je možné ich zlučovať jednosmerne na činnosť orientovanými inštitúciami. Tu sa určite vrátim do minulosti zase. Už som vtedy nebola v Prešovskom samosprávnom kraji a poviem, že sa mi to dodnes nepáčilo, aj keď tam bol náš predseda župy, že sa zrušili myslím, že tri alebo štyri osvetové strediská, pozlučovali sa s inými inštitúciami a dneska je aj budova v Humennom osvetového strediska, ktorá má porozbíjané okná, chátra už asi 6 rokov. Má ju súkromný majiteľ a nám tak zanikli vlastne, nám tak zanikli vlastne priestory. Lebo vieme, že dneska je tých priestorov veľmi málo na tú osvetovú činnosť, hej aby tam boli javiská, aby tam boli také priestory, ktoré sa dajú využiť pri kultúrnych akciách. Čiže toto sa stalo a preto určite, určite budem rozmýšľať nad tým, že ak pani ministerka to nezmení alebo nedá do zákona, tak budem rozmýšľať ja, aby sme to do zákona priniesli. Pretože ja som to zažila. Nebola som hovorím vtedy už poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja a vtedy sa stali tie nezmyselné zlučovania a predaje budov a podobne. Ja chápem aj samosprávne kraje, že financovanie nie je jednoduché, ani sociálnych služieb, pretože na to ani nemáme, aby sme to úplne pokryli, ani kultúrnych zariadení na to nemáme, aby sme to pokryli. Ale nemôžeme to, môžme to robiť nejakým takým racionalizačným opatrením, aby malo zmysel, aby malo hlavu a pätu, aby sme zachovali to, čo vlastne, aby sme zachovali z tých stredísk alebo preniesli do iných stredísk a podobne. Čiže tu by som tú kompetenciu pridala ministerstvu a naozaj ak vyššie územné celky budú chcieť rušiť takéto zariadenia, tak aby ich konzultovali s ministerstvom, aby ministerstvo videlo ten obsah toho všetkého a proste, a proste povedalo, či sa to môže takto alebo nemôže a ďalej vyšpecifikovať ďalšie veci do detailov, ale už nemám čas, takže ďakujem veľmi pekne. ich konzultovali s ministerstvom, aby ministerstvo videlo ten obsah toho všetkého a proste a proste povedalo či sa to môže takto alebo nemôže. A ďalej vyšpecifikovať ďalšie veci do detailov ale už nemám čas takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 9:53 - 9:55 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Gyimesi, vy ste teraz v priamom prenose všetkým dokázali, že absolútne neviete o čom bol ten váš pozmeňovák, ktorý vy ste predkladali vo výbore pre financie a rozpočet. Ste povedali, že zavádzame dlhovú brzdu. Toto ste povedali teraz pred dvoma minútami. Tak nerozprávajte, že rozumiete o čom hovorí. Žiadna dlhová brzda sa tu nezavádza v tomto vašom pozmeňováku. Však som videl jak ste to listovali na tom výbore, ste nevedeli o tom to je. A to ste teraz všetko dokázali. Takže vy mi nerozprávajte, že kto tu čomu rozumie. Vypočujte si, čo ste povedali. To je prvá vec.
Druhá vec, ja viem, že vy sa musíme votrieť do priazne svojho šéfa pána Matoviča. Robíte to veľmi dobre. Veľmi dobre, len musíte použiť potom ešte nejaké mazadlo, aby náhodou ste sa nezadreli. Ďalšia vec, čo sa týka tých dlhov, o ktorých rozprávate. Tak tie dlhy my sme znižovali. My sme z 55 % išli na 48 a vy ste dneska vystrelili na 62,9 %. Tak vy by ste sa mali schovať do myšacej dierky a nerozprávať mi tu o tom čo sme my všetko neurobili. Ja priznávam, nie všetko bolo ideálne. Nie. A každý minister financií má svoje problémy a každý ich rieši ako vie. Ale nenapádajme sa takýmto spôsobom. To ako, najprv si naštudujte čo ste vlastne predložili na tom výbore.
Skryt prepis