Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 14:30 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:08 - 15:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Dostál, áno, správne ste povedali, rokovanie ústavnoprávneho výboru trvalo tri hodiny a z toho dve hodiny 45 minút sme sa bavili v zásade len o tom čl. IV navrhovaného znenia zákona. A prečo sme sa o tom dve aj trištvrte hodiny bavili? No preto, lebo sme všetci neboli úplne spokojní s tým ako to znenie navrhovaného zákona je. A ani s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré tam boli, k tým bola tiež búrlivá diskusia, ak teda si pamätáte, dúfam, že sa na tom zhodneme. Samozrejme, mohol som aj ja v pléne predložiť návrh vrátiť návrh zákona späť navrhovateľke na dopracovanie, ale nechcel som to úmyselne urobiť, pretože v tom návrhu zákona sú aj dobré veci. V článku I sú dobré veci, ktoré my nespochybňujeme. Ale články II, III a hlavne IV sú články, ktoré, s ktorými proste nemôžme súhlasiť, a preto sme chceli, aby sa tieto články vypustili, aby sme za ten návrh zákona ako taký mohli zahlasovať. Preto sme to spravili takto.
A sám dobre viete, že tá diskusia na ústavnoprávnom výbore bola naozaj dramatická v tom, že nikto nevedel zhodnotiť z členov ústavnoprávneho výboru, ako by to malo znieť tak, aby to bolo dobré. A na to je potrebná širšia diskusia a na to aj zaznelo na ústavnoprávnom výbore, že, a neviem, či aj z vašich úst, že, ak si dobre spomínam, že možno by bolo lepšie túto časť zákona stiahnuť a vypracovať ju ako samostatnú časť a predložiť ju ako samostatný návrh zákona, či už v skrátenom legislatívnom konaní alebo v riadnom legislatívnom konaní, pretože zase až taký chvat v tom nepotrebujeme, aby sme to museli schváliť dnes.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:05 - 15:07 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán Dostál, súhlasím s tým, že v takejto krízovej situácii je potrebné skrátené legislatívne konanie. Problém je len v tom, že ktoré zákony je potrebné takýmto spôsobom prijímať. Ja už som povedal a tretíkrát to zopakujem, školské, sociálne zákony, zdravotné zákony to pokojne môžu byť, ale naozaj nerozumiem, čomu má poslúžiť tento návrh zákona, najmä čo sa týka Súdnej rady a všetkých tých ostatných vecí.
A opäť k tej podstate, vy tu môžte hovoriť o písmenkách b), c), d), to sme vyhodili, to sme tam nechali. Aj pani ministerka hovorila vo svojom vystúpení, ja som dobre počúval, že bude potrebné zachovať to alebo tú informáciu, kto komu telefonoval, aby sme vraj mohli osloviť tých ľudí, s kým bolo telefonované, či neboli v styku s tým dotyčným človekom. Povedzte mi načo? Však keď sú lokalizačné údaje, tak sa presne vie zistiť na základe lokalizácie, či s ním bol alebo nie. Len sa tým zakrývate preto, aby veľký brat Igor mal k dispozícii citlivé údaje ľudí.
Viete čo? Mňa fakt vôbec neprekvapuje v prípade vašej dvojice, pán Dostál – pán Osuský, že vy ste schopní ohnúť demokraciu len preto, aby ste si obaja zachovali tie svoje, asi už doživotné teplé miestečká v parlamente. Vy ste tu už v minulosti viackrát dokázali, napríklad pán Osuský, že pri presadzovaní tajnej voľby, najprv bolo vyjadrenie, že tajná voľba je výdobytkom Nežnej revolúcie, ale po tom, keď bol... Mám vám ten výrok doniesť, pán Osuský? O chvíľu ho máte pred sebou, aby ste sa hanbili ešte raz, ako predtým, ja si to dobre pamätám. Ale po tom, keď ste videli, že by mohla padnúť vládna koalícia Ivety Radičovej, tak okamžite ste zmenili názor. To ste vy dvaja, vaša dvojica. Mne je ľúto, že takýto zákon zrovna vy dvaja, ktorí máte plné ústa demokracie, podporíte. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:02 - 15:04 hod.

Pellegrini Peter Zobrazit prepis
90.<br /> Ďakujem pekne. P&aacute;n poslanec Dost&aacute;l, vl&aacute;da doteraz nevyhl&aacute;sila n&uacute;dzov&yacute; stav na cel&eacute; &uacute;zemie Slovenskej republiky, preto vl&aacute;da nepovažuje situ&aacute;ciu moment&aacute;lnu za kritick&uacute;. Pretože my sme boli pripraven&iacute; v pr&iacute;pade ďal&scaron;ej eskal&aacute;cie vyhl&aacute;siť n&uacute;dzov&yacute; stav na cel&eacute; &uacute;zemie Slovenskej republiky, nielen na zdravotn&iacute;ctvo, to sl&uacute;ži na niečo &uacute;plne in&eacute;. Čiže vl&aacute;da nepovažuje situ&aacute;ciu za kritick&uacute;, preto neviem, prečo by teraz chcela zav&aacute;dzať tak&eacute;to opatrenia. Malo by to &iacute;sť krok po kroku a najprv by mala vl&aacute;da vyhl&aacute;siť, že situ&aacute;cia je kritick&aacute; a treba začať sledovať občanov.<br /> Pros&iacute;m, nepouž&iacute;vajte, že sa id&uacute; zbierať anonymizovan&eacute; &uacute;daje. Anonymizovan&eacute; &uacute;daje, to je fajn, to keby ste tak niekde na monitore videli bodečky, že sa takto h&yacute;bu. A ako potom n&aacute;jdete toho človeka a ako zatelefonujete t&yacute;m ostatn&yacute;m konkr&eacute;tnym ľuďom, ak s&uacute; to anonymizovan&eacute; &uacute;daje? To bud&uacute; &uacute;daje, kde viete presne zistiť, kto je kto, kto sa s k&yacute;m stretol, ako sa vol&aacute;, kde b&yacute;va, aby ste mu t&uacute; spr&aacute;vu mohli poslať. A, pros&iacute;m v&aacute;s pekne, vy ste niekedy, teda p&aacute;n premi&eacute;r bol na n&aacute;v&scaron;teve na &Uacute;rade verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva, vy viete, koľko ľud&iacute; tam pracuje? Vy viete, ako t&iacute;to ľudia ledva zvl&aacute;daj&uacute; vykon&aacute;vať testy a vypisovať v&scaron;etky tie nariadenia a tak ďalej? To kto tam bude robiť?<br /> A po ďal&scaron;ie, sa p&yacute;tam a pani ministerka mi m&ocirc;že tiež odpovedať potom, bude m&ocirc;cť &Uacute;rad verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva tieto &uacute;daje post&uacute;piť na in&uacute; podriaden&uacute; organiz&aacute;ciu v r&aacute;mci rezortu zdravotn&iacute;ctva, ktor&yacute; to bude spracovať? Ak to n&aacute;hodou presuniete na centrum zdravotn&iacute;ckych inform&aacute;ci&iacute;, neporu&scaron;&iacute;me už z&aacute;kon, pretože &uacute;daje m&ocirc;že spracov&aacute;vať len &Uacute;rad verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva a nijak&aacute; in&aacute; podriaden&aacute; organiz&aacute;cia. A t&aacute; organiz&aacute;cia m&aacute; dosť čo robiť sama so sebou, a nieto e&scaron;te analyzovať metad&aacute;ta v objeme neviem koľko gigabajtov. To nie s&uacute; schopn&iacute; t&iacute; ľudia spraviť. Tak som zvedav&yacute;, kto v skutočnosti ide sa t&yacute;mi d&aacute;tami zaoberať, lebo &Uacute;rad verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva, neexistuje, že to kapacitne m&ocirc;že zvl&aacute;dnuť. A pros&iacute;m o odpoveď, že či ich m&ocirc;že alebo nem&ocirc;že post&uacute;piť inej organiz&aacute;cie, aby s t&yacute;mi d&aacute;tami robila, alebo s&uacute;kromnej firme na... (Preru&scaron;enie vyst&uacute;penia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:41 - 14:43 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
78.

Pán poslanec Osuský, vy už ste známy svojím vulgárnym slovníkom, lebo máte pocit, že vám to nejakým spôsobom zlepší marketing, ale upozorňujem vás, že nie. Vy ste boli schopný aj povedať, že voliči SMER-u žerú seno, tak sa nečudujem, že používate pojmy ako drísty. Tak zopakujem alebo opätujem vám to. Jediný, kto tu drísta, ste vy, pán Osuský, jediný vy tu drístate. A poviem vám, že pán Galko, váš zločinec, eštebácky, s ktorým ste sedeli v jednej lavici, nie je obžalovaný len kvôli tomu, že to jeho päťčlenné vojenské zločinecké komando si neotvorilo ústa a nesvedčilo proti nemu. Len preto. A chcel odpočúvať novinárov, kolegov, mňa ako hovorcu opozičnej strany. Hanbite sa, že ste s ním sedeli v jednej strane!
Pani poslankyňa Tabák, nová, ja na vás budem taký jemný. Vitajte! Vitajte v pléne! Pani ministerka nevysvetlila. Ako ste mali možnosť počuť, my sa pýtame, pani ministerka nám stále neodpovedala na tú otázku, ktorú už ani nebudem opakovať, prečo musíme vedieť, kto s kým telefonuje. Ak nám to vysvetlí, môžme ísť, sa pohnúť ďalej.
Pani Zemanová, ja som myslel, že ako poslankyňa budete ovládať tie opatrenia, ktoré už boli dávno prijaté. A musíte vedieť, že každý človek, ktorý príde zo zahraničia, ide do karantény. A keď prišla tá dcéra zo zahraničia, tak bola okamžite v karanténe, pani Zemanová. A pán Baránik to už v piatok vedel. Naštudujte si to, keď chcete kritizovať.
Nechcem nikoho zdržiavať, školské zákony sme schválili, sociálne zákony rýchlo schválime. Ale toto je problém, pod rúškom boja s koronavírusom chcete presadiť niečo, čo nie je ničím iným len bohapustým špicľovaním občanov. Toto vyhoďte, odstráňte a poďme všetci domov a robiť niečo poriadne.Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:38 - 14:40 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím sa, Erik, vrátiť k tvojmu vystúpeniu a ja teda sa veľmi teším na vystúpenie pani ministerky a na odpoveď na tvoju, moju otázku, ale aj na otázku nás všetkých. Keď si pozriete ten zákon, keď si pozriete vypustený bod a keď si pozriete ostatné body, myslíme si, že nie je možné jednoznačne vylúčiť sledovanie, nielen lokalizácia, ale sledovanie toho ostatného. Telefonických hovorov, kto komu volá, SMS správu alebo v mailovej komunikácii.
Očakávame, Erik, tak ako ty, aj ja očakávam od pani ministerky odpoveď jasnú. Jasnú odpoveď, pretože pokiaľ sa zúžením rozsahu zákona neodstránili tieto časti, teda pokiaľ sa neodstránili časti, ako je tu plénum o tom presvedčené, ako ste naznačili vo svojej reči, že sa nebudú sledovať kontakty, kto komu volá, kto komu esemeskuje, pokiaľ táto časť odstránená nie je, tak tento zákon je zákonom o špicľovaní.
Nikto z nás nepochybuje o tom, že je dôvodné vedieť, kde sú ľudia v karanténe, kde sú ľudia, ktorí sa stretli s ľuďmi, ktorí sú v karanténe, alebo kde sa nachádzajú občania, ktorí sú pozitívni na koronavírus. Ale nepovažujem za dôvodné to, aby sa táto téma zneužila na to, aby ste sledovali vy, verejné zdravotníctvo, ktokoľvek iný alebo ktokoľvek, kto hekne v systéme Úradu verejného zdravotníctva, kto komu esemeskuje, kto komu telefonuje. Nesúvisí to so šírením tohto vírusu, ktorý, ako opakujem, je vírusom, ktorý sa prenáša kontaktom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 14:30 - 14:35 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, myslím, že sa napriek tomu prihlásili dvaja, lebo Erik a Tomáš. Nie? Takže dvaja. Malý fórik. Teraz už trochu vážnejšie.
Pani ministerka, úplne v dobrom, dobrom, vy ste povedali počas obhajoby tohto návrhu zákona dve veci, s ktorými absolútne súhlasím. Prvou je, že zdravie občana by malo mať prednosť pred ochranou jeho súkromia. Absolútne súhlasím. Prvá vec. Druhá vec. Povedali ste, že ide o zásah do ľudských práv a preto musí byť robený primerane, primeraným spôsobom. Opäť súhlasím. Tak mi ale potom vysvetlite, prečo to robíte takýmto necitlivým a neprimeraným spôsobom? Ešte by som rozumel a naozaj rozumel pri nezodpovednosti ľudí, niektorých ľudí na Slovensku, že chcete lokalizovať tých nezodpovedných, ktorí nedodržiavajú karanténu, ktorí nedodržiavajú pravidlá a ohrozujú nás, všetkých ostatných. Čiže ešte v snahe o lokalizáciu na základe dát mobilných operátorov vcelku rozumiem. Aj keď aj tu musím povedať, čo som si prečítal názory odborníkov, tvrdiacich, že vôbec to nesplní účel, pretože napríklad vo veľkých mestách máme vyššiu hustotu staníc mobilných operátorov, ale v dedinách zase riedku. Takže na základe toho napríklad v dedine vieme určiť polohu toho človeka asi s presnosťou dvoch kilometrov. Tak skutočne nechápem, ako to rieši problém. Ale dobre, súhlasím, že treba urobiť aspoň niečo, ako vôbec nič.
Ale pýtal som sa vás to už vo faktickej poznámke, pýtal som sa vás to osobne, a neodpovedali ste ani mne, ani Richardovi Rašimu. Neodpovedali ste, prečo, či to tam je po tom vyčistení, a ak to tam je, prečo potrebujete vedieť, kto s kým telefonoval, esemeskoval a mailoval. Pretože pokiaľ viem, koronavírus sa aspoň zatiaľ nešíri telefónmi, ani mailami. A toto je ten problém, ktorý s tým máme. Žiadne politikárčenie, žiadne politikárčenie. Ak by sme politikárčili, tak včera by sme nepodporili školský zákon, 129 hlasujúcich, alebo koľko bolo, 129 za. Keby sme politikárčili, tak dnes by sme mali problém aj so sociálnymi opatreniami z dielne pána ministra Krajniaka. Už sme oznámili, že žiadny problém s tým mať nebudeme a samozrejme všetky podporíme. Pán Pčolinský, tešíte sa. Teším sa aj ja. Sme sociálna demokracia. Však by sme išli sami proti sebe, keby sme nepodporili tieto zákony, keď sme ich toľko prijali počas našich volebných období. Áno, vyžiadajú si veľké náklady, ale ja teraz tvrdím, pani ministerka, peniaze nemôžu mať prednosť pred zdravím a sociálnym komfortom občanov. Je to politikárčenie? Nie je.
Ale vrátim sa k meritu veci. Odpovedzte nám, prepánaboha, na jednu otázku, jednu jedinú. Prečo to potrebujete vedieť? Ja mám pocit, a teraz sa neurazte, kolegovia z pravice, mnohí ste tu noví, že tá pravica ako keby to mala v tom DNA, v tej krvi. Pretože vždy ak bol problém s nelegálnym odpočúvaním a monitorovaním osôb, tak sa to v drvivej väčšine prípadov dialo za pravicových vlád. Nepôjdem až do čias Dzurindovej vlády. Nechcem, aby sme tu boli dlho. Pretože pánovi Baránikovi sme tlieskali, že má negatívny test. Áno, všetci sa tešíme, že je zdravý pán Baránik, aj pani kolegyňa. A možno aj my všetci s ním, ale už nepovieme to "b", že pán Baránik už v piatok vedel, že jeho dcéra je v povinnej karanténe, a napriek tomu do parlamentu prišiel. A v pondelok neprišiel len preto, lebo sa u dcéry prejavili nejaké príznaky. Chceme od občanov, aby sme boli zodpovední, ale sami zodpovední nie sme. Sami zodpovední nie sme. Tak ním zodpovední buďme. Vyčistíme ten zákon od veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Vyčistíme ho a potom sa môžme spolu baviť rovnako ako pri sociálnych a školských zákonoch.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:20 - 14:22 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, teda ja by som položil tú istú otázku, čo vám položil Erik Tomáš. Deklarujete vo svojej záverečnej reči alebo v rozprave, či zákon po úpravách, ktorými prešiel v ústavnoprávnom výbore, je taký, že sa odstránila časť, ktorá hovorí o sledovaní, kto komu volá, kto komu esemeskuje, kto komu mailuje? Teda či je toto tým zúžením odstránené a či teda zákon ostáva v svojej novej verzii iba o tom, že bude môcť sledovať ľudí v karanténe, alebo ľudí, ktorí môžu mať kontakty s inými ľuďmi. Čiže či tá lokalizačná zložka zostáva a či sa odstránilo to podstatné, čo nám tu odvčera vadí. Včera, keď si pamätáte, toto bola tá základná výčitka, prečo chcete vedieť, kto s kým telefonuje, kto si s kým esemeskuje, keď vieme, že je to vírus, ktorý sa prenáša kontaktom, nie digitálnym kontaktom.
Pamätáte si, ako ste to včera obhajovali v takej verzii, ako ste ho pripravili? A ja som vám povedal, že práca chvatná, málo platná, že ten zákon je zlý. Vy ste dnes povedali, že zúžením rozsahu a pozmeňovákmi v ústavnoprávnom výbore ste ten zákon skvalitnili. Čiže naozaj ten zákon nebol pripravený dobre. A nás čo trápi, je tá posledná odpoveď na otázku, ktorú položil Erik Tomáš a ja, aby sme naozaj v skutočnosti teraz vedeli a počuli z vašich úst, aký bude rozsah možnosti sledovania občanov Slovenskej republiky po prijatí tohto zákona z hľadiska sledovania polohy, telefonických kontaktov, esemeskových správ alebo iných foriem komunikácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:18 - 14:20 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, opatrenia sa vždy vyvíjajú v čase i priestore a treba povedať, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté predchádzajúcou vládou, má za dôsledok to, že dnes máme veľmi malý počet nakazených. Ak by neboli prijaté, tak dnes sme v úplne inej situácii. Na druhej strane treba povedať, že najdôležitejšie opatrenie, ktoré asi všetci teraz čakajú, sú opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom prečkať a zmierniť túto situáciu, ktorá nastala. A tu môžme hovoriť o iks veciach, ktoré ich trápia. Od sociálnych opatrení, čo ďalej so zamestnaním, splácaním a tak ďalej. To sú problémy, ktoré ich trápia, toto je veľmi dôležité.
Keď sa vrátim teraz k sledovaniu ľudí. Viete, ja som si dožadoval ako primátor mesta od regionálneho úradu zdravotníctva, ktorí ľudia sú v karanténe. Oni mi to odmietli vydať, pretože kvôli GDPR, aby neposkytli tieto údaje ďalším. Nemyslíte si, že toto mal byť prvý krok, ktorý mal byť spravený, aby tieto údaje tých ľudí, ktorí sú v karanténe, mali byť poskytované obciam, mestám a všetkým orgánom, ktoré to potrebujú, aby týchto ľudí si ustrážili, a neísť systémom centralizácie moci a kontrolovanie z centrály všetkých ľudí na Slovensku? Ja si myslím, že toto mal byť prvý krok, aby tieto údaje boli povinne dávané tým orgánom, ktorí to majú byť a ktorých už máme. Je to Policajný zbor, sú to mestá, obce a tak ďalej, ktorí dokážu týchto ľudí ustrážiť a dokážu hovoriť, že títo ľudia buď porušujú túto karanténu a jednoducho malo to byť oznámené Policajnému zboru.
Tu, čo ma ďalej zaráža, práve na tomto zákone, je, kto bude zabezpečovať na Úrade verejného zdravotníctva, kto bude nakladať s tými údajmi, keď oni na to nie sú, vôbec nie sú pripravení? Jednoducho toto je, dá sa povedať, také sledovanie alebo odpočúvanie. A kto bude zodpovedný za vykonateľnosť týchto opatrení? Ono na začiatku treba povedať, že všetko sa začína, že ideme zachraňovať a ochraňovať, a na druhej strane všetko sa končí tým, že jednoducho nedôverou a sledovaním ďalších. Treba toto zvážiť a možno spraviť prvý krok a nie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:16 - 14:18 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja sa naozaj stále snažím o faktickú diskusiu a mali ste možnosť byť svedkom toho, že som sa prišiel aj vás teda spýtať, ako to je s tým kardinálnym bodom návrhu zákona, ktorý nám najviac teda prekáža, okrem iných. A to je to, či sa zachová alebo nezachová aj po vašom pozmeňujúcom návrhu koaličnom v návrhu zákona možnosť sledovať, kto s kým telefonuje, mailuje, esemeskuje. Bohužiaľ, ani od vás, od predkladateľky som nedostal jasnú odpoveď. Čo len svedčí, že aj z tých, aj keď si čítam tie vety v tom pozmeňujúcom návrhu, čo len svedčí o tom, že tá možnosť tam asi zachovaná bude. A toto je naozaj problém, ktorý my s tým máme, pretože práve tento bod dokazuje, že nejde o nič iné ako o bohapusté špicľovanie ľudí. Pretože vysvetlite mi, túto otázku ste už dostali viackrát v pléne, prečo kvôli koronavírusu potrebujete vedieť kto s kým komunikuje. To sa koronavírus v jedinej krajine na svete šíri po telefóne? Toto nám chcete povedať, toto nám chcete nahovoriť?
Ak tu, kolegovia a kolegyne, hovoríte, že len politicky zneužívame tému, tak vám chcem pripomenúť dve veci. Ak mal niekto niekedy s monitorovaním a nelegálnym odpočúvaním problém, tak to bola vždy pravica. Len nedávno sme vyvetrali, pani Zemanová, po vašom kolegovi zo SaS, pánu Galkovi. Asi sa k tomu nemusím teda vracať. A po druhé, ak by sme politicky vytĺkali kapitál, tak by sme asi neschválili včera úplne v pohode školské zákony absolútnou väčšinou a asi by sme nepodporili, čo už môžem vopred avizovať, aj sociálne opatrenia, ktoré sú pre ľudí.
Takže ešte raz, odpovedzte na túto otázku: prečo potrebujete vedieť, kto s kým hovorí?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:14 - 14:16 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, počul som dobre? My sme mali vyvinúť iniciatívu? A vy viete dobre, že najskôr musí byť zvolaná ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, tá bola zvolaná na piatok, a tento týždeň rokujeme. Viete, keby to povedal nejaký politický začiatočník, tak by som sa pousmial a zrejme by som ani nereagoval, ale vy predsa máte nejakú politickú minulosť aj skúsenosti. Boli ste dvojnásobnou štátnou tajomníčkou, a preto sa čudujem, že takúto otázku ste dokázali položiť.
Pani ministerka, napriek tomu, že parlament nesedel a nerokoval, tak pripomínam vám, že vláda pod vedením Petra Pellegriniho konala. Viacerí spomínali tie opatrenia, zatvorené školy, zákaz organizovať kultúrne, športové podujatie a tak ďalej a tak ďalej. A jednu takú vec, tá ma napadla teraz, ja som bol kedysi futbalovým rozhodcom a keď som robil nejaké rozhodnutie, tak sa mužstvo sťažovalo, že prečo som neodpískal pokutový kop. Tým inteligentným, keď som povedal, že či by boli zmierení, keby som takýto pokutový kop odpískal na druhej strane ihriska, pochopili. A preto sa pýtam vás, aj všetkých na tejto ľavej strane: vy si viete predstaviť, že s takýmto návrhom zákona by sme prišli do Národnej rady my? Veď by ste nás vy za asistencie novinárov a tretieho sektora rozniesli na kopytách. Zamyslite sa aspoň nad týmto!
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis