Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.3.2020 o 16:18 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:49 - 16:50 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takisto beriem to ako prvý balík nejakých opatrení, čiže za mňa určite podpora. Tými detailami sa bude skôr zaoberať pán minister Richter. Chcem mu poďakovať. Myslím, že povedal to, čo je dôležité.
Viete, menila sa vláda a ja, ja, ja vidím veľké nebezpečenstvo hlavne v tom, že ten balík musí byť prerozdelený nielen zamestnávateľom, ale aj hlavne zamestnancom. Treba myslieť na bežných ľudí. Berte, že to sú skutočne situácie, keď obaja živitelia rodiny prídu o príjem, čiže tu sa budú musieť robiť úplne neštandardné opatrenia na to, aby reálne ľudia sa nedostali do existenčných problémov. Čiže na toto, chcem požiadať novú vládu, aby nezabúdala. A toto treba skutočne tak urobiť, aby nebolo len o tom, že vykompenzujeme zamestnávateľov, ale aby zabezpečili aj to, že udržia pracovné miesta, že zostanú stále tí ľudia v práci a že nezoberú len rôzne podpory a potom to ukončia. Toto je myslím, že veľmi dôležité. A takisto ten sociálny dialóg. My sme vždy komunikovali s odborármi, komunikovali sme so zamestnávateľmi a myslím si, že odborári do tohto majú tiež veľa čo povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 16:41 - 16:49 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
160.

Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa. Tiež som v takej dosť zvláštnej situácii, že po ôsmich rokoch tu vystupujem nie z pozície ministra, ale z pozície poslanca, ale som rád, že vystupujem a budem veľmi pozitívny.
Zároveň vám chcem, pán minister, povedať, že nielen Richter, ale celý poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia je pripravený podporiť tento návrh. No ale treba hádam aj povedať, že z hľadiska budúcnosti nebude to vždy tak, že si tu budeme navzájom vyznávať lásku, ale budeme mať asi aj riadne hodnotové spory, o čom vlastne predmet snemovne aj je.
Vnímam ten zákon, že máme záujem ako rámec prijať komplex vecí, ktoré sa netýka len sociálneho poistenia, ale aj Zákonníka práce a zákona o službách zamestnanosti č. 5. To znamená, najdôležitejšia pracovno-právna legislatíva, ktorá sa týka zamestnancov a zamestnávateľov, preto je veľmi dôležité, a ja vás chcem upozorniť alebo požiadať, aj napriek tomu, že sme v zložitej situácii, aj napriek tomu, že vy de facto ste minister, de iure ešte nie, pretože treba počkať na programové vyhlásenie vlády, začnite komunikovať aj so sociálnymi partnermi. Je to dôležité. Je to dôležité preto, že tie opatrenia sa týkajú oboch strán. Jak zamestnávateľov, tak zamestnancov. A ten základný dialóg, komunikácia s nimi od začiatku je veľmi, veľmi nevyhnutná. Zákon vnímam ako rámec. To znamená, nedávame úplne definitívne odpovede, možno aj konkrétne dopady, ale vytvárame predpolie legislatívne pre to, aby sme konkrétne návrhy vedeli prijímať, aby ste ich vedeli predkladať, dajme tomu, cez vládu.
Priznám sa, že za tých osem rokov som sa nestretol s takouto situáciou, ale je tu mimoriadna situácia, iná a jednoducho ja ju v túto chvíľu rešpektujem. Absolútne chcem podporiť OČR-ku a nemocenskú, pretože isté veci z toho sme už zaviedli my, to znamená, bývalá vláda, ale možno sme boli niekde na hrane zákona a týmto tomu dávame legislatívny čistý rámec a môžu sa tie veci jednoducho, jednoducho realizovať.
No viaceré opatrenia, ktoré ste aj v svojom úvodnom slove pomenoval, to ste naznačil, však podliehajú veľmi vážnym diskusiám s Európskou komisiou. Samozrejme týka sa to v prvom rade eurofondov, pretože nejaká realokácia v rámci Európskeho sociálneho fondu veľká ani nemôže byť, pretože ten operák, ktorý sa týka, týka tejto oblasti, je relatívne najlepšie čerpaný skoro zo všetkých. To znamená, bude potrebná, robiť, realokácia medzifondová, a to sa bez komisií nedá. Ale ja si každopádne myslím, že ten priestor tam je, minimálne pre tie prvé dve osi, a to je zamestnanosť a sociálne veci, ktorých sa vlastne táto problematika týka.
Dávam do pozornosti ešte jednu vec, a to je štátna pomoc. Tá je tiež definovaná a limitovaná. Poznáme de minimisku, ktorá je aj výškou, aj časom obmedzená, to znamená, že aj tu je potrebné hľadať nejaké výnimky. Alebo jednoducho tie príliš zošnorované podmienky, ktoré komisia uplatňuje, povoliť, aby v tomto období tu bol rámec na to, aby sa tieto veci dali prijímať. Do istej miery neriešime celkom otázku finančných dopadov, ani sa tomu nechcem venovať, ale prvé konštatovanie sa dá povedať. Dopady, ktoré tieto opatrenia budú mať, možno ani nepôjdu tak na štátny rozpočet ako na rozpočet Sociálnej poisťovne. Sociálnu poisťovňu vnímam ako verejnoprávnu inštitúciu, kde sa skladajú a napĺňajú príjem zamestnávatelia aj zamestnanci. Preto, a možno to je moja, nejaké upozornenie alebo požiadavka, aby pri tejto príležitosti, keď ideme podporiť tento návrh, sme pamätali aj na druhú stranu. Ak ideme podporiť zamestnávateľov aj ekonomicky, my nesmieme zabúdať, naopak, my musíme garantovať zamestnancom ich práva a istoty, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce a z ďalších pracovno-právnych predpisov. Budem konkrétny v čom. Budeme riešiť aj otázky, ktoré sa týkajú podpory udržania pracovného miesta. Absolútne tomu rozumiem, v plnej miere podporujem, ale nemalo by sa zabudnúť na jednu vec, ak pomôžeme zamestnávateľovi na mesiac, na dva, na tri, na štyri, skončí obdobie tej pomoci, nesmie sa stať, že pán zamestnávateľ odsekne hlavu a prepustí toho, toho zamestnanca. Tam musí byť vytvorený mechanizmus, kontrola, aby k tomuto nedochádzalo, lebo to by bolo vychytranie a nie reálna, reálna pomoc a istá motivácia toho zamestnávateľa. A každopádne by ten dopad bol možno na tých, ktorí by boli najviac postihnutí, a to sú zamestnanci. A opakujem, ja ich vnímam v tomto prípade ako rovnocenných partnerov, tu je zamestnávateľ a tu je, tu je zamestnanec. Preto ešte raz odporúčanie smerom k tomu sociálnemu dialógu.
A možno ešte jednej otázky sa chcem trošku dotknúť. My sme riešili v závere roka opatrenia, ktoré sa týkajú § 50k. To sú otázky, ktoré, a možnosti, ktoré dávajú aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnávateľov pri udržaní pracovného miesta. Zvýšili sme z 50 % na 60 %, rozsah z 30 dní na 120 dní, čo si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité a do istej miery aj dosť veľkorysé. Napriek tomu sú tu stále veľmi veľké ohlasy a dovolávania sa toho nemeckého modelu kurzarbeit.
C
hcem upozorniť na jednú vec. Zásadný rozdiel medzi kurzarbeitom a našimi aktívnymi opatreniami trhu práce je ten, že my podporujeme zamestnávateľa, aby udržal to pracovné miesto, ale v Nemecku sa podporuje zamestnanec. Ako stratu mu vykrýva tento fond za to, že nepracuje na plný úväzok alebo že, ja neviem, 60 % mu platí zamestnávateľ a zvyšok, zvyšok tento fond. A ten fond v tom Nemecku tvoria takisto ako my v Sociálnej poisťovni aj zamestnávatelia, aj zamestnanci. Totálny rozdiel. To znamená to, to, by som povedal, volanie po tomto je u nás nepredstaviteľné. To by chcelo zásadnú zmenu pri tvorbe alebo vytvorenia nového fondu alebo páni zamestnávatelia novej dávky, ktorá by napĺňala tento fond, z ktorého by sa mohol riešiť akýsi odraz toho kurzarbeitu. Možno toľko.
Úplne na záver chcem povedať jednu vec ešte. Pán minister, sociálna demokracia je pripravená minimálne komunikovať vždy, keď budete predkladať prosociálne opatrenia. Sme na to pripravení, pretože máme záujem v tom ďalšom období robiť veľmi prísnu, tvrdú, samostatnú opozičnú ľavicovú politiku.
Ďakujem. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.3.2020 16:18 - 16:19 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem len zdôrazniť, aby nedošlo k omylu, že predložená novela zákona nerieši zatváranie obchodov, nerieši dotáciu zamestnávateľov, nerieši prerušenie povinnosti platenia poistného pre Sociálnu poisťovňu. Hoci tie témy sú dôležité a treba sa nimi zaoberať, ale táto novela to nerieši, aby nedošlo k omylu. Táto novela precizuje a zjednodušuje postup Sociálnej poisťovne, aby sme vôbec stíhali pri tom klesajúcom počte zamestnancov, pretože aj zamestnanci Sociálnej poisťovne majú nárok na OČR-ku, majú nárok na PNK-ku, aby sme celé tie procesy, ktoré sú desaťnásobne väčšie ako boli doteraz zvládli. Preto táto novela precizuje určité procesy a zavádza ich. A z pozície Sociálnej poisťovne, samozrejme, tieto procesy, túto novelu podporujem, pretože my sme dali podnet na to, že aby nám sa zjednodušila práca.
Takže ešte raz, nezaoberajme sa týmito témami zatvárania obchodov, dotácií. Je to tiež dôležitá téma, ale osobitne mimo tejto novely. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:08 - 15:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Dostál, áno, správne ste povedali, rokovanie ústavnoprávneho výboru trvalo tri hodiny a z toho dve hodiny 45 minút sme sa bavili v zásade len o tom čl. IV navrhovaného znenia zákona. A prečo sme sa o tom dve aj trištvrte hodiny bavili? No preto, lebo sme všetci neboli úplne spokojní s tým ako to znenie navrhovaného zákona je. A ani s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré tam boli, k tým bola tiež búrlivá diskusia, ak teda si pamätáte, dúfam, že sa na tom zhodneme. Samozrejme, mohol som aj ja v pléne predložiť návrh vrátiť návrh zákona späť navrhovateľke na dopracovanie, ale nechcel som to úmyselne urobiť, pretože v tom návrhu zákona sú aj dobré veci. V článku I sú dobré veci, ktoré my nespochybňujeme. Ale články II, III a hlavne IV sú články, ktoré, s ktorými proste nemôžme súhlasiť, a preto sme chceli, aby sa tieto články vypustili, aby sme za ten návrh zákona ako taký mohli zahlasovať. Preto sme to spravili takto.
A sám dobre viete, že tá diskusia na ústavnoprávnom výbore bola naozaj dramatická v tom, že nikto nevedel zhodnotiť z členov ústavnoprávneho výboru, ako by to malo znieť tak, aby to bolo dobré. A na to je potrebná širšia diskusia a na to aj zaznelo na ústavnoprávnom výbore, že, a neviem, či aj z vašich úst, že, ak si dobre spomínam, že možno by bolo lepšie túto časť zákona stiahnuť a vypracovať ju ako samostatnú časť a predložiť ju ako samostatný návrh zákona, či už v skrátenom legislatívnom konaní alebo v riadnom legislatívnom konaní, pretože zase až taký chvat v tom nepotrebujeme, aby sme to museli schváliť dnes.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:05 - 15:07 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán Dostál, súhlasím s tým, že v takejto krízovej situácii je potrebné skrátené legislatívne konanie. Problém je len v tom, že ktoré zákony je potrebné takýmto spôsobom prijímať. Ja už som povedal a tretíkrát to zopakujem, školské, sociálne zákony, zdravotné zákony to pokojne môžu byť, ale naozaj nerozumiem, čomu má poslúžiť tento návrh zákona, najmä čo sa týka Súdnej rady a všetkých tých ostatných vecí.
A opäť k tej podstate, vy tu môžte hovoriť o písmenkách b), c), d), to sme vyhodili, to sme tam nechali. Aj pani ministerka hovorila vo svojom vystúpení, ja som dobre počúval, že bude potrebné zachovať to alebo tú informáciu, kto komu telefonoval, aby sme vraj mohli osloviť tých ľudí, s kým bolo telefonované, či neboli v styku s tým dotyčným človekom. Povedzte mi načo? Však keď sú lokalizačné údaje, tak sa presne vie zistiť na základe lokalizácie, či s ním bol alebo nie. Len sa tým zakrývate preto, aby veľký brat Igor mal k dispozícii citlivé údaje ľudí.
Viete čo? Mňa fakt vôbec neprekvapuje v prípade vašej dvojice, pán Dostál – pán Osuský, že vy ste schopní ohnúť demokraciu len preto, aby ste si obaja zachovali tie svoje, asi už doživotné teplé miestečká v parlamente. Vy ste tu už v minulosti viackrát dokázali, napríklad pán Osuský, že pri presadzovaní tajnej voľby, najprv bolo vyjadrenie, že tajná voľba je výdobytkom Nežnej revolúcie, ale po tom, keď bol... Mám vám ten výrok doniesť, pán Osuský? O chvíľu ho máte pred sebou, aby ste sa hanbili ešte raz, ako predtým, ja si to dobre pamätám. Ale po tom, keď ste videli, že by mohla padnúť vládna koalícia Ivety Radičovej, tak okamžite ste zmenili názor. To ste vy dvaja, vaša dvojica. Mne je ľúto, že takýto zákon zrovna vy dvaja, ktorí máte plné ústa demokracie, podporíte. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:02 - 15:04 hod.

Pellegrini Peter Zobrazit prepis
90.<br /> Ďakujem pekne. P&aacute;n poslanec Dost&aacute;l, vl&aacute;da doteraz nevyhl&aacute;sila n&uacute;dzov&yacute; stav na cel&eacute; &uacute;zemie Slovenskej republiky, preto vl&aacute;da nepovažuje situ&aacute;ciu moment&aacute;lnu za kritick&uacute;. Pretože my sme boli pripraven&iacute; v pr&iacute;pade ďal&scaron;ej eskal&aacute;cie vyhl&aacute;siť n&uacute;dzov&yacute; stav na cel&eacute; &uacute;zemie Slovenskej republiky, nielen na zdravotn&iacute;ctvo, to sl&uacute;ži na niečo &uacute;plne in&eacute;. Čiže vl&aacute;da nepovažuje situ&aacute;ciu za kritick&uacute;, preto neviem, prečo by teraz chcela zav&aacute;dzať tak&eacute;to opatrenia. Malo by to &iacute;sť krok po kroku a najprv by mala vl&aacute;da vyhl&aacute;siť, že situ&aacute;cia je kritick&aacute; a treba začať sledovať občanov.<br /> Pros&iacute;m, nepouž&iacute;vajte, že sa id&uacute; zbierať anonymizovan&eacute; &uacute;daje. Anonymizovan&eacute; &uacute;daje, to je fajn, to keby ste tak niekde na monitore videli bodečky, že sa takto h&yacute;bu. A ako potom n&aacute;jdete toho človeka a ako zatelefonujete t&yacute;m ostatn&yacute;m konkr&eacute;tnym ľuďom, ak s&uacute; to anonymizovan&eacute; &uacute;daje? To bud&uacute; &uacute;daje, kde viete presne zistiť, kto je kto, kto sa s k&yacute;m stretol, ako sa vol&aacute;, kde b&yacute;va, aby ste mu t&uacute; spr&aacute;vu mohli poslať. A, pros&iacute;m v&aacute;s pekne, vy ste niekedy, teda p&aacute;n premi&eacute;r bol na n&aacute;v&scaron;teve na &Uacute;rade verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva, vy viete, koľko ľud&iacute; tam pracuje? Vy viete, ako t&iacute;to ľudia ledva zvl&aacute;daj&uacute; vykon&aacute;vať testy a vypisovať v&scaron;etky tie nariadenia a tak ďalej? To kto tam bude robiť?<br /> A po ďal&scaron;ie, sa p&yacute;tam a pani ministerka mi m&ocirc;že tiež odpovedať potom, bude m&ocirc;cť &Uacute;rad verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva tieto &uacute;daje post&uacute;piť na in&uacute; podriaden&uacute; organiz&aacute;ciu v r&aacute;mci rezortu zdravotn&iacute;ctva, ktor&yacute; to bude spracovať? Ak to n&aacute;hodou presuniete na centrum zdravotn&iacute;ckych inform&aacute;ci&iacute;, neporu&scaron;&iacute;me už z&aacute;kon, pretože &uacute;daje m&ocirc;že spracov&aacute;vať len &Uacute;rad verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva a nijak&aacute; in&aacute; podriaden&aacute; organiz&aacute;cia. A t&aacute; organiz&aacute;cia m&aacute; dosť čo robiť sama so sebou, a nieto e&scaron;te analyzovať metad&aacute;ta v objeme neviem koľko gigabajtov. To nie s&uacute; schopn&iacute; t&iacute; ľudia spraviť. Tak som zvedav&yacute;, kto v skutočnosti ide sa t&yacute;mi d&aacute;tami zaoberať, lebo &Uacute;rad verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva, neexistuje, že to kapacitne m&ocirc;že zvl&aacute;dnuť. A pros&iacute;m o odpoveď, že či ich m&ocirc;že alebo nem&ocirc;že post&uacute;piť inej organiz&aacute;cie, aby s t&yacute;mi d&aacute;tami robila, alebo s&uacute;kromnej firme na... (Preru&scaron;enie vyst&uacute;penia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:41 - 14:43 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
78.

Pán poslanec Osuský, vy už ste známy svojím vulgárnym slovníkom, lebo máte pocit, že vám to nejakým spôsobom zlepší marketing, ale upozorňujem vás, že nie. Vy ste boli schopný aj povedať, že voliči SMER-u žerú seno, tak sa nečudujem, že používate pojmy ako drísty. Tak zopakujem alebo opätujem vám to. Jediný, kto tu drísta, ste vy, pán Osuský, jediný vy tu drístate. A poviem vám, že pán Galko, váš zločinec, eštebácky, s ktorým ste sedeli v jednej lavici, nie je obžalovaný len kvôli tomu, že to jeho päťčlenné vojenské zločinecké komando si neotvorilo ústa a nesvedčilo proti nemu. Len preto. A chcel odpočúvať novinárov, kolegov, mňa ako hovorcu opozičnej strany. Hanbite sa, že ste s ním sedeli v jednej strane!
Pani poslankyňa Tabák, nová, ja na vás budem taký jemný. Vitajte! Vitajte v pléne! Pani ministerka nevysvetlila. Ako ste mali možnosť počuť, my sa pýtame, pani ministerka nám stále neodpovedala na tú otázku, ktorú už ani nebudem opakovať, prečo musíme vedieť, kto s kým telefonuje. Ak nám to vysvetlí, môžme ísť, sa pohnúť ďalej.
Pani Zemanová, ja som myslel, že ako poslankyňa budete ovládať tie opatrenia, ktoré už boli dávno prijaté. A musíte vedieť, že každý človek, ktorý príde zo zahraničia, ide do karantény. A keď prišla tá dcéra zo zahraničia, tak bola okamžite v karanténe, pani Zemanová. A pán Baránik to už v piatok vedel. Naštudujte si to, keď chcete kritizovať.
Nechcem nikoho zdržiavať, školské zákony sme schválili, sociálne zákony rýchlo schválime. Ale toto je problém, pod rúškom boja s koronavírusom chcete presadiť niečo, čo nie je ničím iným len bohapustým špicľovaním občanov. Toto vyhoďte, odstráňte a poďme všetci domov a robiť niečo poriadne.Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:38 - 14:40 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím sa, Erik, vrátiť k tvojmu vystúpeniu a ja teda sa veľmi teším na vystúpenie pani ministerky a na odpoveď na tvoju, moju otázku, ale aj na otázku nás všetkých. Keď si pozriete ten zákon, keď si pozriete vypustený bod a keď si pozriete ostatné body, myslíme si, že nie je možné jednoznačne vylúčiť sledovanie, nielen lokalizácia, ale sledovanie toho ostatného. Telefonických hovorov, kto komu volá, SMS správu alebo v mailovej komunikácii.
Očakávame, Erik, tak ako ty, aj ja očakávam od pani ministerky odpoveď jasnú. Jasnú odpoveď, pretože pokiaľ sa zúžením rozsahu zákona neodstránili tieto časti, teda pokiaľ sa neodstránili časti, ako je tu plénum o tom presvedčené, ako ste naznačili vo svojej reči, že sa nebudú sledovať kontakty, kto komu volá, kto komu esemeskuje, pokiaľ táto časť odstránená nie je, tak tento zákon je zákonom o špicľovaní.
Nikto z nás nepochybuje o tom, že je dôvodné vedieť, kde sú ľudia v karanténe, kde sú ľudia, ktorí sa stretli s ľuďmi, ktorí sú v karanténe, alebo kde sa nachádzajú občania, ktorí sú pozitívni na koronavírus. Ale nepovažujem za dôvodné to, aby sa táto téma zneužila na to, aby ste sledovali vy, verejné zdravotníctvo, ktokoľvek iný alebo ktokoľvek, kto hekne v systéme Úradu verejného zdravotníctva, kto komu esemeskuje, kto komu telefonuje. Nesúvisí to so šírením tohto vírusu, ktorý, ako opakujem, je vírusom, ktorý sa prenáša kontaktom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 14:30 - 14:35 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, myslím, že sa napriek tomu prihlásili dvaja, lebo Erik a Tomáš. Nie? Takže dvaja. Malý fórik. Teraz už trochu vážnejšie.
Pani ministerka, úplne v dobrom, dobrom, vy ste povedali počas obhajoby tohto návrhu zákona dve veci, s ktorými absolútne súhlasím. Prvou je, že zdravie občana by malo mať prednosť pred ochranou jeho súkromia. Absolútne súhlasím. Prvá vec. Druhá vec. Povedali ste, že ide o zásah do ľudských práv a preto musí byť robený primerane, primeraným spôsobom. Opäť súhlasím. Tak mi ale potom vysvetlite, prečo to robíte takýmto necitlivým a neprimeraným spôsobom? Ešte by som rozumel a naozaj rozumel pri nezodpovednosti ľudí, niektorých ľudí na Slovensku, že chcete lokalizovať tých nezodpovedných, ktorí nedodržiavajú karanténu, ktorí nedodržiavajú pravidlá a ohrozujú nás, všetkých ostatných. Čiže ešte v snahe o lokalizáciu na základe dát mobilných operátorov vcelku rozumiem. Aj keď aj tu musím povedať, čo som si prečítal názory odborníkov, tvrdiacich, že vôbec to nesplní účel, pretože napríklad vo veľkých mestách máme vyššiu hustotu staníc mobilných operátorov, ale v dedinách zase riedku. Takže na základe toho napríklad v dedine vieme určiť polohu toho človeka asi s presnosťou dvoch kilometrov. Tak skutočne nechápem, ako to rieši problém. Ale dobre, súhlasím, že treba urobiť aspoň niečo, ako vôbec nič.
Ale pýtal som sa vás to už vo faktickej poznámke, pýtal som sa vás to osobne, a neodpovedali ste ani mne, ani Richardovi Rašimu. Neodpovedali ste, prečo, či to tam je po tom vyčistení, a ak to tam je, prečo potrebujete vedieť, kto s kým telefonoval, esemeskoval a mailoval. Pretože pokiaľ viem, koronavírus sa aspoň zatiaľ nešíri telefónmi, ani mailami. A toto je ten problém, ktorý s tým máme. Žiadne politikárčenie, žiadne politikárčenie. Ak by sme politikárčili, tak včera by sme nepodporili školský zákon, 129 hlasujúcich, alebo koľko bolo, 129 za. Keby sme politikárčili, tak dnes by sme mali problém aj so sociálnymi opatreniami z dielne pána ministra Krajniaka. Už sme oznámili, že žiadny problém s tým mať nebudeme a samozrejme všetky podporíme. Pán Pčolinský, tešíte sa. Teším sa aj ja. Sme sociálna demokracia. Však by sme išli sami proti sebe, keby sme nepodporili tieto zákony, keď sme ich toľko prijali počas našich volebných období. Áno, vyžiadajú si veľké náklady, ale ja teraz tvrdím, pani ministerka, peniaze nemôžu mať prednosť pred zdravím a sociálnym komfortom občanov. Je to politikárčenie? Nie je.
Ale vrátim sa k meritu veci. Odpovedzte nám, prepánaboha, na jednu otázku, jednu jedinú. Prečo to potrebujete vedieť? Ja mám pocit, a teraz sa neurazte, kolegovia z pravice, mnohí ste tu noví, že tá pravica ako keby to mala v tom DNA, v tej krvi. Pretože vždy ak bol problém s nelegálnym odpočúvaním a monitorovaním osôb, tak sa to v drvivej väčšine prípadov dialo za pravicových vlád. Nepôjdem až do čias Dzurindovej vlády. Nechcem, aby sme tu boli dlho. Pretože pánovi Baránikovi sme tlieskali, že má negatívny test. Áno, všetci sa tešíme, že je zdravý pán Baránik, aj pani kolegyňa. A možno aj my všetci s ním, ale už nepovieme to "b", že pán Baránik už v piatok vedel, že jeho dcéra je v povinnej karanténe, a napriek tomu do parlamentu prišiel. A v pondelok neprišiel len preto, lebo sa u dcéry prejavili nejaké príznaky. Chceme od občanov, aby sme boli zodpovední, ale sami zodpovední nie sme. Sami zodpovední nie sme. Tak ním zodpovední buďme. Vyčistíme ten zákon od veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Vyčistíme ho a potom sa môžme spolu baviť rovnako ako pri sociálnych a školských zákonoch.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:20 - 14:22 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, teda ja by som položil tú istú otázku, čo vám položil Erik Tomáš. Deklarujete vo svojej záverečnej reči alebo v rozprave, či zákon po úpravách, ktorými prešiel v ústavnoprávnom výbore, je taký, že sa odstránila časť, ktorá hovorí o sledovaní, kto komu volá, kto komu esemeskuje, kto komu mailuje? Teda či je toto tým zúžením odstránené a či teda zákon ostáva v svojej novej verzii iba o tom, že bude môcť sledovať ľudí v karanténe, alebo ľudí, ktorí môžu mať kontakty s inými ľuďmi. Čiže či tá lokalizačná zložka zostáva a či sa odstránilo to podstatné, čo nám tu odvčera vadí. Včera, keď si pamätáte, toto bola tá základná výčitka, prečo chcete vedieť, kto s kým telefonuje, kto si s kým esemeskuje, keď vieme, že je to vírus, ktorý sa prenáša kontaktom, nie digitálnym kontaktom.
Pamätáte si, ako ste to včera obhajovali v takej verzii, ako ste ho pripravili? A ja som vám povedal, že práca chvatná, málo platná, že ten zákon je zlý. Vy ste dnes povedali, že zúžením rozsahu a pozmeňovákmi v ústavnoprávnom výbore ste ten zákon skvalitnili. Čiže naozaj ten zákon nebol pripravený dobre. A nás čo trápi, je tá posledná odpoveď na otázku, ktorú položil Erik Tomáš a ja, aby sme naozaj v skutočnosti teraz vedeli a počuli z vašich úst, aký bude rozsah možnosti sledovania občanov Slovenskej republiky po prijatí tohto zákona z hľadiska sledovania polohy, telefonických kontaktov, esemeskových správ alebo iných foriem komunikácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis