Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 16:07 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:07 - 16:09 hod.

Blcháč Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja veľmi stručne, zrejme sa, zrejme sa stále odkláňame od tej podstaty, že v akej dobe, v akom prostredí žijeme a čo sa týmito zmenami sleduje na obdobie času, dokedy bude táto situácia trvať. Ak použijem tak trošku biblických 40 dní Noemových, tak to bude trvať do 21. apríla, no a, ale nevieme, dokedy to bude.
Viete, použil sa tu pred časom v diskusii jeden príklad, ako si poradil Taiwan s touto nastupujúcou pandémiou. No Taiwan začal tým, že vybavil všetkých poslancov parlamentu, taiwanského, ochrannými prostriedkami, respirátormi, rúškami, okuliarmi, dokonca oblekmi, aby sa vyhol vzájomnému atakovaniu a možným dôsledkom. My si z toho robíme zatiaľ tak trošku dobrý deň, no uvidíme, ako to dopadne.
Ja mám ale vážne pochybnosti, mám dve otázky, budem sledovať, pokiaľ sa to neprijme, ten per rollam, že či sa uskutoční nejaké video v zastupiteľstve, lebo videokonferencia, o ktorej tu bolo hovorené, je jedna vec, voľne diskutovať, videozastupiteľstvo je niečo iné, budem sa na tešiť, kedy prebehne prvé.
A kladiem si otázku, čím viac prospejeme obyvateľom miest, tým, že keď uvoľníme lehotu na ďalšie zastupiteľstvo, vypustíme, nebudeme rokovať do konca roku možno alebo že prijmeme nevyhnutné opatrenia aj spôsobom per rollam? Toto treba zvážiť a pred tým, ako budete hlasovať, aj veľmi zodpovedne posúdiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:55 - 16:03 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nikoho neteší, že sme v tejto dobe, tak ako napravo ani vás naľavo, ani, by som povedal, nikoho v tejto sále, ani občanov Slovenskej republiky neteší, že čelíme nebezpečnému vírusu a možno hľadáme tie cesty, ako sa z toho dostať.
Treba povedať, že my nemáme hľadať, ako komplikovať veci, ale v takejto situácii máme hľadať riešenia, aby sme tým občanom umožnili konať v prípade nutnosti rýchlo a cielene. Tuto chcem povedať, že samospráva je priamo v styku s občanmi. Pretože už aj z toho názvu vyplýva samospráva. Mnoho opatrení, ktoré teraz počúvame či v televízii a tak ďalej, už sme v samospráve prijali sami, pretože sme nečakali, že nám niekto zhora bude rozprávať, čo máme robiť, ale s tou zodpovednosťou, ktorá nám je daná, lebo sme volení, sme jednoducho zakročili.
V tomto prípade chcem povedať, že sme čakali aj na tento zákon. Pretože niektoré samosprávy už momentálne sa dostali do rozporu so zákonom 369, ktorý pojednáva nielen o tom, ako často sa máme stretávať, ako má prebehnúť to zastupiteľstvo a tak ďalej. Je nám to znemožnené zo zákona. To znamená, ak sa nemôžme stretnúť v zbore, no tak jednoducho nemôžme splniť tento zákon.
Čiže tu musím kvitovať, že práve ministerstvo vnútra čím skôr predložilo tento zákon, aby sme my mohli ako samosprávy konať v prospech občanov. Preto niekedy aj počúvam, sa čudujem, prečo vytvárať rôzne prekážky a jednoducho zabránia hľadať za každým slovíčkom niečo úkladné alebo úkalné, ak tomu tak nie je. A treba povedať, že kvôli jednotlivcom nesúďme spoločnosť alebo všetkých. Pretože ak niekto má niečo voči niekomu, neznamená, že takto sa správajú všetci. To znamená v dobrej viere, v dobrej viere je niečo predložené a poďme sa tomu venovať.
Môžem takisto apelovať taký apel na vás, pretože som komunikoval tento zákon aj s predsedom rady, s predsedom ZMOS-u, takisto aj s viceprezidentom Únie miest, a sám som v rade ZMOS-u a viceprezidentom Únie miest, to znamená, čo by nám mohlo priamo v samospráve, aby sme mohli byť efektívni a účelní. Tu musím povedať, že už na začiatku vytvárať zábrany niečomu, že, a hľadať za tým niečo, nie je správne. Treba jednoducho dať možnosť a všetkým, lebo niektorí sa pozeráte, že každý je v nejakej elektronickej dobe alebo že sú to len veľké mestá, ktoré bez problémov zvládnu tieto veci. Ale samospráva, to sú aj malé obce, tie malé obce majú aj 50, majú aj 150 občanov a práve tu je apel z týchto malých obcí, aby im bolo umožnené všetky formy hlasovania.
A teraz si treba uvedomiť, o čom tu bola tá siahodlhá diskusia, i tom per rollam. Tu chcem vám možno prečítať dve veci, to je odsek 3 po a) po b): "je možné len vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie". No kde sú tam predaje majetkov? Tak nehovorme o tom, keď to tam nie je. Po b): "vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad". Veď to sú presne zmeny rozpočtov, nákupy zdravotníckych pomôcok, jednoducho všetko to, čo potrebujeme, aby sme mohli kúpiť tým občanom, aby sme mohli robiť.
Čiže ja teraz prichádzam ako za celú samosprávu a doslova apelujem na vás, aby možno tá diskusia netrvala hodiny, ale jednoducho tej samospráve uvoľniť ruky, aby mohla konať, lebo tí starostovia a primátori konajú.
Takisto treba povedať, že občania očakávajú také kroky rázne. Toto robí samospráva, to, že sa my tu stretávame, budeme desať dní rokovať o jednom zákone, ako to je pekné, ale na záver dňa vždy tú zodpovednosť nesie štatutár. To znamená, ak on sa rozhodne pre akú formu, tak či tak si bude on zodpovedať za každé uznesenie. Či pri jeho napadnutí, alebo pri jeho zrušení. Toto je jeho zodpovednosť.
Čiže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh zákona a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38).
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 30f ods. 4 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a o spôsobe a forme hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch".
Zároveň žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 spoločnej správy.
A teraz vysvetlím, o čo sa jedná. Je napísané v štvorke, že obec spolu s návrhom uznesenia "obec informuje poslancov o spôsobe podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov". Toto som namietal aj na výbore, pretože čo ďalej s tými návrhami, to tam nebolo. To znamená, ak sa využije nejaké hlasovanie a niekto dá pozmeňujúci návrh, v prvom rade by sa malo dať hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu a v prípade jeho schválenia prechádzame na schvaľovanie už definitívneho uznesenia. Tento návrh, ktorý ja predkladám, hovorí o spôsobe a forme, ako narábať s týmito pozmeňujúcimi návrhami. To znamená, obec určí ako, keď bude pozmeňujúci návrh, najprv dá hlasovať o týchto pozmeňujúcich, až potom sa prijme finálne rozhodnutie. Toto chýbalo v tomto zákone, predkladanom zákone.
Chcem takisto povedať, že samotný návrh, ktorý je, jednoducho hovorí o všetkých spôsoboch, nelimituje ani jeden využitia a teraz apelujem, v podstate aj sa pridám ku kolegyni, ktorá hovorila, každý primátor a starosta ide od toho najjednoduchšieho a najtransparentnejšieho spôsobu. Lenže my prídeme do stavu, keď nebudeme môcť byť uznášaniaschopní, možno budú chorí, možno budú v karanténe a jednoducho nebude možné, a ešte v tých malých obciach, konať. Vy musíte mať nadpolovičnú väčšinu alebo tri pätiny zástupcov zastupiteľstva. V tomto prípade siahnete po tomto poslednom spôsobe. Ale keď nebude umožnený, tak jednoducho ten prvý a druhý spôsob vám neumožní vôbec rokovať alebo prijímať rozhodnutia.
To znamená, že ak je nejaký návrh, poďme to schváliť, a ak si myslíme, že to treba doprecizovať, jednoducho, a zrobiť tam limity, no tak na to je tu, ste, aby jednoducho tento návrh bol znova predložený a možno sa to upravilo. Ale my potrebujeme konať teraz a okamžite. Už sme v porušení zákona niektorí, čo sa týka starostov a primátorov.
Takže dovoľte, ja spravodajcovi odovzdám pozmeňujúci návrh a ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:53 - 15:54 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Pán poslanec, plne s vami súhlasím, len neviem, či viete, že sme v druhom čítaní, ak to nepodáte teraz, tak vaša rozprava nepadla na úrodnú pôdu. Ale plne s vami súhlasím, pretože presne tak, a ešte jednu vec, ktorú ste zabudol, prenájom dlhodobého majetku a k tomu sa tiež vyjadrím, lebo rôzne obce majú, že primátor môže na rok prenajať aj sám s podpisom a na dlhodobo musí prenajať potom zastupiteľstvo.
Takže by som chcela povedať, že ak by toto v tomto zákone bolo, by to bolo úplne super a ešte ak by tie zápisnice boli zverejňované aj s menom. Ja si myslím, že teraz obce a mestá nemajú toľko práce, aby, aby teda nezverejnili meno hlasujúceho. Plne s vami súhlasím, ak tam toto bude, myslím si, že to bude aspoň sčasti ochrana nielen majetku občanov mesta, miest a obcí, ale aj ochrana pána ministra a ochrana nás poslancov a ten dobrý, vždy sa dá obísť ten úmysel, ale tam to už bude tá cestička oveľa užšia a menej, menej zložitá, á, viac zložitá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:17 - 15:19 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja trošku budem ináč, ako bývalá primátorka by som sa chcela vyjadriť, že v určitých bodoch určite súhlasím a myslím, že sú to aj dobré odporúčania pre pána ministra. Pretože ak sú tam predaje a ak naozaj sa nemusí na tabuli ani vôbec zverejňovať meno poslanca, takže nielen právna časť je úplne nekontrolovateľná, ale aj verejná kontrola, kedy si občan vôbec nemusí skontrolovať, ako ten jeho zástupca hlasoval.
Ja by som chcela jedno povedať, že, samozrejme, jednoducho je potom povedať, že napadne sa to na prokuratúre, lenže dnes si zoberme, ako zasadali alebo ako chodili prokurátori na zasadanie mestského zastupiteľstva. Ja si pamätám ako primátorka, že jedinýkrát prišiel prokurátor na zasadanie mestského zastupiteľstva, keď sme zrušili v Humennom automaty, čo bola obrovská loby, a vtedy ľudia, ktorí vlastnili automaty a majitelia dali podnet na prokuratúru, že chcú tieto automaty prevádzkovať a že VZN-ko je správne, a vtedy prišli prokurátori. Nehaním ich, ale jednoducho tých prokurátorov je málo a už úplne málo je tých prokurátorov, ktorí dnes robia trest, vlastne nie trest, ale civil. Lebo každý chce robiť trest a ten civil je strašne zložitý.
Takže bude veľmi neskoro, ak sa začnú napádať predaje, ak sa začnú napádať rôzne iné veci, ktoré sa budú robiť s majetkom a podobne. A myslím si, že aj ja zrejme vystúpim, pretože, áno, je správne, aby bol chod mesta, obcí zabezpečený, ale myslím si, že pre ministra vnútra to prinesie obrovské riziká a mal by si teraz naozaj pozrieť a zvážiť ten zákon, lebo myslím si, že všetci ako tu rozprávame, rozprávame v prospech toho, aby v tejto krajine sa nič pod rúškom nedialo a aby všetky procesy prechádzali transparentne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:17 - 15:17 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Prvá poznámka, pán kolega. Vcelku ma baví, že ste opozíciou vo vnútri vládnej koalície, ale to už je váš problém, ale uvítali by sme ako opozícia, keby ste si vnútorné problémy riešili inak ako v pléne Národnej rady.
Druhá poznámka. Neviem, o čom ste v zásade hovorili vo svojom vystúpení, lebo mám pred sebou oficiálny materiál Spoločná správa výboru o prerokovaní pozmeňujúcich návrhov. Hovorili ste o bode 2 a 3, kde je odporúčanie gestorského výboru schváliť pri obidvoch bodoch. To znamená, vypustiť uvedené ustanovenia, za ktoré ste aj vy vystupovali 20 minút.
Takže keby ste mi skúsili vysvetliť, o čom bolo vaše vstúpenie, keď spoločná správa je v duchu toho, čo ste vy hovorili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:53 - 14:53 hod.

Saloň Marián
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel predkladateľa pozmeňovacieho návrhu spýtať, že ako sme prišli na vek dieťaťa 11 rokov, že prečo to nie je napríklad 12 alebo 15.
A druhá otázka je, že čo v prípade, ak policajt odmietne nastúpiť do výkonu služby, ktorý mu dal príkaz jeho nadriadený, či už bezdôvodne, alebo uvedie dôvod, že sa stará o nezaopatrené dieťa doma.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:32 - 14:33 hod.

Richter Ján
Ďakujem pekne. Ja chcem len poďakovať kolegom za podporu toho môjho vystúpenia a som presvedčený, že v tom ďalšom období budeme vždy nachádzať vzájomnú podporu aj s predkladateľmi zákonov. Hlavne by som bol rád, keby sa to týkalo rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:29 - 14:31 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega Richter, chcem ťa absolútne podporiť v tom postoji, že diskusia v parlamente, ako ukazuje aj ten príklad, má zmysel aj v čase mimoriadnej situácie. Napriek tomu, že včera, najmä zo strany niektorých koaličných poslancov, padali výhrady, že načo o tom diskutujeme, načo zdržujeme a podobne. Ukázalo sa, že naša kritika, náš doslova odpor padol na úrodnú pôdu a takto, páni poslanci, pani poslankyne, budeme robiť vždy, keď budeme vidieť nejakú krivdu v zákone.
A ak by sme nezasiahli, tak by sme pokojne mohli túto novelu Zákonníka práce označiť za otrockú, bez ohľadu na to, že je mimoriadny stav. Sme radi, že sa našiel zdravý rozum a začalo sa rokovať aj so sociálnymi partnermi, aj keď zatiaľ je to len také ad hoc rokovanie, že teda prebehlo rokovanie ministra s odborármi. Pevne veríme, že sa opäť obnoví tripartita a bude riadne fungovať tak, ako má.
Sme radi, že vypadlo 400 hodín povinnej nadpráce, pretože skutočne nerozumiem, čo by potom tí ľudia s tým robili, najmä ak by sa ešte k tomu pripočítali nadčasy v počte 400 hodín, čo už by bolo naozaj 800 hodín absolútne neúnosných.
Takže ďakujeme, pán minister, že ste vypočuli naše hlasy. Ja len chcem zopakovať a pripomenúť aj to, že my budeme naďalej brániť akejkoľvek liberalizácii Zákonníka práce, je to pre nás hodnotová otázka, absolútne tabu a vždy, keď bude takýto pokus, tak podobným spôsobom budeme protestovať.
A teda môžem rovnako ako pán Richter potvrdiť, že za takúto podobu Zákonníka práce, takúto upravenú a vylepšenú, bude poslanecký klub SMER - SD hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 14:18 - 14:29 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, priznám sa, že som mal pripravené úplne iné vystúpenie, a som veľmi rád, že ho nemusím použiť, že sme našli pochopenie a dohodu, vážim si to, oceňujem to a bol by som rád, keby sme takto pokračovali aj v tom budúcom období.
Zákonník práce. Každopádne treba povedať, že to je základný legislatívno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Je to "biblia", do ktorej sa môže zasahovať až po rokovaniach a rozhodnutiach sociálnych partnerov. To platí v reálnej, štandardnej dobe a možno v dobe takejto krízy, ktorú žijeme teraz, ešte viac.
Sociálna demokracia ako najbližší programový partner odborov musí na tieto veci upozorňovať, preto možno aj to tvrdé kritické tlačové vyhlásenie konferencie, ktoré strana SMER - sociálna demokracia v kontexte návrhu, ktorý sme tu mali, prezentovala.
Dennodenná metóda, pán minister, vás čaká, a to je hľadanie kompromisov, to je rokovanie so sociálnymi partnermi, a to nielen tými tripartitnými, základnými, zamestnanci - zamestnávatelia, ale veľmi ťažké rokovania vás budú čakať so zdravotne ťažko postihnutými. V kontexte Zákonníka práce treba hovoriť aj o dôchodcoch, štvrť milióna ich pracuje v nejakej forme, treba hovoriť aj o študentoch, 60-tisíc ich pracuje a viacerí z nich pracujú preto, aby mohli študovať, jednoducho aby sa v živote mohli posunúť niekde ďalej a my ich v tom musíme v maximálnej miere podporovať a, samozrejme, že aj počúvať a dať im aj isté úľavy. A som rád, možno dozrel čas, aby sme po kríze sa zamysleli, či tých 200 eur odpustenia odvodov, prípadne daní aj pre tých študentov, aj pre tých dôchodcov je dosť. A hlavne pre tých študentov. Môže tam byť väčšia motivácia, keď pôjdeme dajme tomu na 300, na 300 eur.
To znamená, že základom bol, je a bude dobrý dialóg, v ktorom treba a musíme jednoducho pokračovať.
Potvrdili sa naše výhrady a najmä požiadavka, ktorú prezentoval pri otvorení tejto schôdze Národnej rady pán poslanec Fico, keď jasne povedal, že bez sociálneho dialógu to nepôjde. A som veľmi rád, že ten sociálny dialóg nastal. Možno je to aj isté poučenie pre budúcnosť, že sociálni partneri sa pri takto zložitých veciach nemôžu obchádzať. Za celé jestvovanie Slovenskej republiky, to znamená tých tridsať rokov za nami, sa raz nestalo, žeby vláda bola išla do parlamentu s novelou Zákonníka práce bez toho, žeby sa k nej nemali možnosť vyjadriť sociálni partneri, zamestnávatelia a zamestnanci. Jednoducho to je alfa a omega a v tomto je potrebné pokračovať aj v týchto zlých časoch, aj v budúcnosti, pretože táto norma vyjadruje základné pracovnoprávne a legislatívne otázky, ktoré sa týkajú bezprostredne toho pracovného prostredia, a je a bude veľmi dôležitá.
Som rád, že pán minister včera v noci absolvoval to rokovanie s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov a problémové, ja si dovolím povedať, že neprijateľné časti novely boli vypustené. Opakujem ešte raz, boli vypustené. To dáva aj nám úplne iný priestor postaviť sa k tomuto návrhu zákona aj z hľadiska nášho konečného vyjadrenia.
Samozrejmá vec, že nemôže pokračovať debata, diskusia, návrhy vo forme pokus - omyl, omyl - pokus. Tomu je treba predchádzať. Ďaleko väčšia dôveryhodnosť potom bude a sme pripravení sa v tomto prípade v maximálnej miere do toho zapájať.
Pre nás bolo absolútne neprijateľné, treba povedať, že doslova otrocké opatrenie, ktoré bolo v tomto návrhu zákona pripravené, a to je otázka predĺženia počtu nadčasových hodín rozhodnutím v kontexte obdobia, ktoré žijeme, o 400, o 400 hodín.
Treba povedať, že súčasný Zákonník práce hovorí o 150 hodinách a ďalších 250 hodinách, na ktorých sa môžu dohodnúť partneri. To znamená zamestnávatelia a zamestnanci. To je spolu 400 hodín. Štyristo hodín je dva aj pol mesiaca v časovom vyjadrení. Ďalších 400 hodín, ktorých sa navrhovalo, by bolo päť mesiacov. A to myslím si, že tu netreba žiadne nejaké veľké matematické znalosti, tu sa len treba nad tým zamyslieť, čo znamená päť mesiacov. Nás čaká ťažké obdobie aj po tejto kríze. Robíme všetko pre to a dávame aj isté návrhy a chceme spolupracovať, aby sme čo najviac udržali zamestnanosť, aby čo najmenej ľudí pribudlo na úrady práce.
A skúsme sa pozrieť veľmi pragmaticky k tomuto. Jeden a pol človeka v tomto prípade pri tých 800 hodinách by bol býval v priebehu toho roka pracoval. No a my navrhujeme veľmi konkrétne namiesto tých dvoch, ktorí dajú spolu tie tri čísla, treba zamestnať troch a každý v základnej norme, ktorá súvisí so Zákonníkom práce. To je jeden človek navyše hneď z troch. To je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom k tomu pristupovali. Nikoho neklameme. Dávame šancu, priestor aj ponuku zamestnávateľom a jednoducho tak to bude pri každej jednej položke potrebné zvažovať. A keď sa možno posudzujú dopady sociálne, rodinné a iné, bude sa musieť takto v každom jednom prípade, pokiaľ to bude pracovnoprávna norma, posudzovať, čo to dá, čo to uberie z hľadiska zamestnanosti, resp. vývoja, vývoja nezamestnanosti.
Áno, preto môj záver, a som rád, že to je premietnuté aj v zákone, preč s povinným nadpracovaním 400 hodín za tie úľavy, ktoré sú prezentované v jednotlivých zákonoch. Tých 80 % je už kompromis zo strany zamestnancov, pretože prekážka na strane zamestnávateľa je 100 %. Dnes je tá deľba taká: 6, 2, 2; 6 častí platí štát, 2 časti platí zamestnávateľ a ďalšie 2 časti platí zamestnanec. Myslím si, že v danej situácii je to veľmi ústretové aj zo strany zamestnancov, že nenamietajú a sú pripravení za takýchto okolností jednoducho ďalej pôsobiť.
My sme na tlačovej konferencii ponúkli aj ďalšie opatrenia. Aj tu chcem poďakovať, pretože hlavnú časť týchto opatrení pán minister zapracoval do toho návrhu zákona. Samozrejmá vec, najlepší náš, najväčšia priorita bol Zákonník práce a tých 400 hodín, ktorých je jasne zapracovaných.
Ďalej podpora v nezamestnanosti. To znamená predĺženie doby 6 mesiacov na dlhšie obdobie. Navrhovali sme 3, možno 6 mesiacov. Je to v takej podobe, že pokiaľ bude kríza, je otvorený priestor, aby mohla vláda tieto veci riešiť, predlžovať. Dôležité je to, že je presne v zákone v prechodnom období zadefinované, pokiaľ bude kríza. To znamená, to krízové obdobie je tam pokryté a o to nám išlo.
Som rád, že sa objavil v tomto materiáli istý návrh, nazvem to, moratória na výpovede zamestnancov. Znova je definované celé do obdobie krízy, to bola ďalšia požiadavka.
No a celkom iste sa budeme baviť aj v súvislosti s jednotlivými projektami o udržateľnosti toho miesta, aby sa nestalo, že skončí podpora zamestnávateľa a na druhý deň toho zamestnanca prepustí.
To znamená, z tohto pohľadu oceňujem, že sme sa vedeli dohodnúť. Máme otvorené dve veci, na ktoré nás dnes na výbore pán minister ubezpečil, že myslí a do istej miery sú pripravované riešenia, a to je rodičovský príspevok, aby matka, ktorej končia teraz tri roky podpory, bola ďalej zabezpečená, aby sa nemusela prihlásiť na úrad práce. Lebo do zamestnania sa vlastne vrátiť nemôže, pretože ten zamestnávateľ, tá práca nefunguje.
A druhá otázka, ktorá ešte ostala otvorená, ale dostali sme prísľub, že bude riešená, je ochrana nájomníkov. Aby sa nestalo, že tí vychytralci, ktorí čakajú na prvú príležitosť, a to nebolo len pri šmejdoch, pri akýchkoľvek príležitostiach so starými ľuďmi doslova vykývajú a zoberú im byty len preto, že mesiac, dva nezaplatil nájomné, ktoré možno má isté objektívne dôvody v týchto časoch. A preto je veľmi dôležité aj túto otázku riešiť.
My sme na Dozornej rade Sociálnej poisťovne pri rokovaniach mávali bežné čísla, 40-tisíc dôchodcov bolo pod exekúciou, pod hrozbou, že skončí pod mostom a že im zoberú byt. Prijali sme isté opatrenia ochranné, ale v tejto situácii a v tejto dobe je dvojnásobne potrebné na to myslieť.
A samozrejmá vec, že táto oblasť sa môže dotýkať aj takého problému, ku ktorému môže prísť živnostník, malá prevádzka v prenájme. Myslím, že to je obdobný problém, kde treba byť maximálnej miere ústretový.
Preto ešte raz, oceňujem prístup pána ministra, ale zároveň hovorím, že aj to naše vystúpenie, tie kritické slová asi našli svoju úrodnú pôdu a pre budúcnosť možno treba urobiť všetko tomu, aby sme tomu radšej predišli a riešili tu veci, ktoré sa týkajú možno vylepšenia materiálu ako takého.
Preto úplne na záver, milé dámy, vážení páni, pán minister, po týchto zásadných zmenách v návrhu novely zákona Zákonníka práce je pripravený klub strany Smer - sociálna demokracia návrh podporiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2020 14:06 - 14:07 hod.

Žiga Peter