Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 16:51 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:12 - 17:14 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Poviem veľmi rýchlo. Poviem tak, že kto chcel pochopiť, čo som chcel povedať, tak pochopil.
Jedna vec, čo sa týka toho, čo hovoril pán Kašper. Osemdesiat centov na mesiac, hovoríte. Tak toto by položilo potom banky, keby toto odpustila tým klientom? Toto by ich položilo? Pre obyčajného človeka je sto euro veľa peňazí. Takže o čom sa tu vlastne bavíme? Hovoríte, že 29. 2., keď tam bude, takže vlastne banky to ani nebudú využívať. Tak načo to tam je? Tak to odtiaľ vyhoďte, však to neni problém. V mojom pozmeňováku je to jednoducho vyriešené. Dajme tam dátum ku dňu podania žiadosti. Aký problém? On ku dňa podania žiadosti splatí svoje podlžnosti, banka sa bude tešiť, že dostala svoje úroky, a požiada si o odklad, lebo teraz ho potrebuje. Proste toto je úplne bežná vec.
A hovoríme, že poďme si hovoriť pravdu. No tak si hovorme pravdu. Ale tú pravdu vám povedia ľudia, ktorí sa budú na vás obracať, že prečo ste im nedali zadarmo tie úroky počas toho obdobia, ktoré bude tuto táto kríza. Jednoduchá odpoveď. Ja vás nemusím presviedčať. Presvedčia vás ľudia. Oni vám odpovedia, pán kolega.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:09 - 17:10 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega Kamenický, je to v podstate veľmi jednoduché. Tí poslanci, a to je jedno, či už z koalície, alebo opozície, ktorí podporia náš pozmeňujúci návrh, tak vyjadria svoj názor, že nie je správne v období odkladu splátok pýtať si od ľudí úroky, alebo za to obdobie, a tým pádom aj vyslovia názor, že by mali banky so ziskami vyše 600-miliónovými zdieľať a podieľať sa na riešení koronavírusu.
No, a tí poslanci, či už koaliční, pevne verím, že medzi opozičnými sa žiadny taký nenájde, ktorí nepodporia ten pozmeňujúci návrh, tak vyjadria svoj názor, že ľudia, napriek tomu, že im boli splátky odložené, musia platiť úroky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 16:56 - 17:05 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, najskôr sa ospravedlňujem pánu ministrovi, že nebol som na výbore, lebo sme mali robotu trošku s pozmeňujúcim návrhom, ktorý odôvodním. Ešte predtým by som chcel ale zopár slov povedať.
Áno, pravda zvíťazí. Hovorme si pravdu. Ten návrh, ktorý tu máme, v podstate robí to, že tak ako hovoríme, chceme pomôcť ľuďom na jednej strane a na druhej strane im pripravíme podmienky, ktoré im v podstate nepomôžu. Sú tu ľudia, ktorí napríklad nie sú v existenčných problémoch, lebo tí takýto návrh vedia využiť, ktorí by si napríklad o nejakých pár mesiacoch chceli posunúť tú splátku, alebo teda splátku toho úveru. Ale dnes tak neurobia. Neurobia tam z jediného dôvodu, lebo ak mali úver na 20 rokov, tak budú platiť úroky na 20 rokov a 9 mesiacov. Myslím, že v tomto sa chápeme. Nemusíme si tu vysvetľovať základné veci, pojmy a dojmy a v podstate ste to aj potvrdili, pán minister, v tej svojej úvodnej reči, že sa chápeme. Čiže toto si netreba vysvetľovať.
Ja by som ale chcel apelovať na to skutočne, tento návrh hovorí o tom, aj o tom, že keď tu máte človeka, ktorý došiel do banky, najskôr požiadal si o úver, si zistili, že ten človek nemá bonitu, tak ho poslali preč, žiadny úver mu nedali, spotrebný úver napríklad potreboval. Skončil v nebankovej spoločnosti, ktorá mu milosrdne na rok požičala za 30 % úrok. Viete, čo na základe tohto zákona sa stane? Áno, nebankovka mu posunie jeho ročný úver o 9 mesiacov alebo o 3 plus 3 ste tam dali, dobre, aby som, sa ospravedlňujem. A za to... Dobre, zaplatia, zaplatia 30 % úroky per annum. To je obrovské predraženie úveru.
Trošku ma zarazilo to, že vy vlastne viete dopredu, čo ja tu budem hovoriť, čo ma teda celkom teší, a že v podstate sa tu zmenila trošku nejaká tá, to poradie, akým spôsobom rokujeme. Ale chcem povedať toľko, že ja si myslím, že slovenské banky, a nemusíme tu riešiť, čo je ústavné, neústavné, či to je ústavné, neni to ústavné, dajte to na Ústavný súd, slovenské banky, keď s vami rokovali, a rokovali ste dva týždne, tak ste sa mali s bankami normálne, mali ste tam zástupcov v Slovenskej bankovej asociácii, ktoré zastupujú najväčšie banky, a považoval by som za úplne logické aj seriózne voči klientom, keby banky prišli a povedali, počas týchto deviatich mesiacov nebudeme chcieť od vás úroky. Nie je to až také nedosažiteľné, taká nedosažiteľná požiadavka. Prečo to ide, niektoré banky to robia dobrovoľne. Mohli to vyhlásiť. Nemuseli sme tu nič riešiť.
Môj pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že, že chceme, aby toto obdobie, ktoré bude odložené, aby nebolo tomuto klientovi úročené. Týka sa niekoľkých bodov, nebudem ich, potom ich prečítam.
Ďalšia vec, ktorú som už spomínal v prvej rozprave pri prvom čítaní. Je tu podmienka, kde požadujete, ak, ak klient teda banky napríklad 30 dní od svojej poslednej splátky nesplatil, tak si do 30 dní môže požiadať o odklad úveru. Navrhujeme 60 dní. Je to v záujme ochrany klienta.
Ďalšia vec, podmienkou bolo, že ak klient mal 29. februára podlžnosť čo i len 100 eur voči banke v nejakom inom úvere, tak mu banka nemusí povoliť tento odklad. Ja sa pýtam, to sú možno ľudia, ktorí áno, majú nejaké problémy, mali problém so splácaním, sú ochotní svoj dlh zaplatiť, čo je v podstate pre banky výhodné, a požiadať o odklad, lebo dnes im je ťažko, tým ľuďom. To sú práve ľudia, ktorí počas koronavíru budú mať problémy, nebudú mať dostatok v hotovosti a budú mať problémy tú splátku zaplatiť. Preto navrhujete v tomto našom návrhu pozmeňujúcom, aby, aby nebola, nebol tam ten dátum 29. februára ten rozhodný, ku ktorému sa to skúma, ale aby išlo o to, že je to v deň podania žiadosti. Takisto môže byť v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 60 dní a túto sumu 100 eur navyšujeme, chceme navýšiť na úroveň 300 eur.
Ja nebudem túto snemovňu teraz zaťažovať siahodlhými prednáškami, myslím, že každý z nás chápe, o čo tu ide. A myslím si, že je dôležité urobiť jasný krok voči ľuďom. Tí ľudia niečo očakávajú od nás a verte-neverte, ľudia by očakávali, že banky, ktoré od nich berú poplatky, ktoré zarábajú na úrokoch, v takejto krízovej situácii prejavia solidaritu, a nie na nich zarobia ešte o 9 mesiacov viac na úrokoch. To by som očakával aj ja voči nim.
Takže dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMER - sociálna demokracia k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51).
Navrhované znenie k bodu 6 návrhu zákona.
1. V navrhovanom § 30b (odklad splátok) sa v ods. 4 písm. a) číslovka „30“ mení na číslovku „60“.
2. V navrhovanom § 30b (odklad splátok) ods. 4 písm. b) znie:
„b) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 60 dní aspoň vo výške 300 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,“.
3. V navrhovanom § 30c (informačné povinnosti veriteľa) sa v ods. 2 slová „do dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „do siedmych dní“.
4. V navrhovanom § 30c (informačné povinnosti veriteľa) sa v ods. 2 vypúšťa písm. a). Písmeno b) až d) sa označia ako písm. a) až c).
5. V navrhovanom § 30d (ďalšie povinnosti veriteľa) písm. b) znie nasledovne:
„b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ani zaplatenie úroku za obdobie odkladu splátok“.
6. V navrhovanom § 30g (spoločné ustanovenia k odkladu splátok) sa vypúšťa ods. 3. Ods. 4 až 8 sa prečíslujú na ods. 3 až 7.
7. V navrhovanom § 30j (odklad splácania úveru) sa vypúšťa ods. 13. Odseky 14 až 19 sa prečíslujú na ods. 13 až 18.
8. V navrhovanom § 30I (ďalšie povinnosti veriteľa) písm. b) znie:
„b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ani zaplatenia úroku za obdobie odkladu splácania úveru“.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:52 - 16:53 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán minister, ja už som sa vecne vyjadril k tej téme v prvom čítaní, ale predsa len ešte raz mi to nedá. Naozaj chodíte okolo horúcej kaše, pomáhate si ústavou, dokonca príbehom Ježiša Krista počas veľkonočných sviatkov, tak aby som pri tejto vašej kresťanskej rétorike zostal, musím povedať, že si teraz umývate ruky ako Pontský Pilát, pretože nedokáže vyriecť tú jednu kľúčovú vetu, ktorú vám vyčítame, pretože musíme podotknúť, že my, samozrejme, súhlasíme s odkladom splátok pre ľudí, pre živnostníkov, pre firmy, je to naozaj pomoc. Ale to, s čím nesúhlasíme, je, aby za toto odkladné obdobie platili úrok. Tak už to, prosím vás, povedzte, že to tak je. Nehovorte o tom, že splátka sa skladá z istiny a z úroku, ako keby sme tu nevedeli, poúčate nás. To, čo teraz nezaplatia, zaplatia buď zvýšením splátok, alebo predĺžením obdobia.
Povedzte, že ste s tými bankami vyrokovali len odklad splátok, ale nevyrokovali ste to, aby ľudia počas tohto obdobia neplatili úrok, a tým pádom sa predraží celý ten úver. Toto nám prekáža a chceme, aby tie banky tiež nejakým spôsobom prispeli k tej kríze, keď prispievajú všetci. To je všetko, čo vám chceme povedať.
Čiže ešte raz, váš pán premiér hovorí, pravda, stále treba hovoriť ľuďom pravdu, tak ju povedzte. A opäť sa vrátim ku kresťanským motívom, pán minister, pravda oslobodzuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:51 - 16:52 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, budem veľmi kritický.
Chcem sa vás spýtať, načo bolo toto vaše vystúpenie teraz dobré. Oceňujem, keď vystúpite vecne v iných prípadoch v rozprave a keď sa tohto budete držať. Ale hovorím vecne, keď budete pomenovávať v druhom čítaní veci, ktoré, s ktorými súhlasíte alebo nesúhlasíte v rámci pozmeňujúcich návrhov, a akým spôsobom to vidíte. Historický exkurz a váš výklad histórie, prepáčte, ma vôbec nezaujíma a predpokladám, že nikoho v tejto sále. Takže toto, toto vaše vystúpenie si, prosím vás, nabudúce nechajte na tlačovku a nezdržujte nás v týchto dobách v tejto miestnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:31 - 15:33 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Pročko, na úvod chcem poďakovať za politické školenie mužstva. Čakal som odborné vystúpenie k téme, ale musím skonštatovať, že vaše vystúpenie bolo absolútne politické. Snažili ste sa navodiť, že na Slovensku vládol len Robert Fico. Ja vám chcem pripomenúť, že sme tu mali vládu Čarnogurského, Mečiara, Moravčíka, Dzurindu, Radičovú, dokonca aj Petra Pellegriniho. A pripomeniem vám aj skutočnosť, že súčasťou týchto mnohých vlád boli politici, ktorých ste aktívne podporovali vo volebných kampaniach, vtedy ešte ako aktívny imitátor a zabávač. A spomeniem len jedno meno, Pavol Rusko. Takže môžeme si urobiť aj v tomto o vás obraz.
Čo sa týka vystúpenia o tom, že ste sa prezentovali tým, že ste boli dve volebné obdobia poslancom vo vašej rodnej obci a mali ste na starosť gesciu starostlivosti o životného prostredia, poviem vám, že ja som bol ako poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja predsedom komisie dopravy, ale nedovolím si tvrdiť, že som odborník na túto tému.
A čo sa týka, pán poslanec Tomáš ma predbehol, ale naozaj nedá mi, ako ste dokázali vôbec vysloviť takú myšlienku, že súčasná vláda Igora Matoviča za tých pár dní urobila pre Slovensko viacej ako vlády Roberta Fica. Naozaj by som to vedel pochopiť, keby sme boli v nejakej relácii Vtipnejší vyhráva.
Viackrát ste spomenuli slovo idiot, vo viacerých pádoch ste ho skloňovali. Ja ho nebudem rozvádzať, ale poviem len jedno, Fiodor Michajlovič Dostojevskij by bol na vás hrdý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:27 - 15:28 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán poslanec Pročko, ja keď som začal počúvať vaše predstavenie pri pultíku, prvé, keď ste začali s tým, že osem rokov ste pôsobili aj ako poslanec na obecnom úrade z hľadiska životného prostredia, čakal som, že vaše vystúpenie bude smerovať z hľadiska tohto bodu, z hľadiska určitej odbornosti a hlavne bude smerované k životnému prostrediu. Bohužiaľ, toto nebolo, nesmerovalo vaše vystúpenie.
Myslím si, že ste asi zabudli, že už nie sú voľby, ale už je po voľbách, lebo gro vášho vystúpenia smerovalo úplne niekde inde. A myslím si, že malo smerovať hlavne k téme a k tomu životnému prostrediu. Určite sa všetci zhodneme, že problém s odpadmi je veľmi veľký problém, a nielen na Slovensku, ale v rámci celého sveta. A ako všetci dobre vieme, tak Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré, by som povedal, najviac odpadu percentuálne ukladajú do zeme. A myslím si, že z hľadiska aj tohto odloženia riešenia PET fliaš z hľadiska, z hľadiska tohto, tak to určite tomuto celému nepomôže.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:25 - 15:27 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Pročko, milý Jožo, som rád, že si konečne vstúpil do politickej arény a odvážil sa niečo povedať niečo spoza pultíka, lebo doteraz si pôsobil iba ako roztlieskavač koaličných radov, čo je naozaj na poslanca málo.
Chcem ťa ale upozorniť, že keď chceš vystupovať k téme, tak by si k nej aj reálne vystupovať mal. Ak si sa rozhodol, samozrejme, v rozprave povedať niečo iné, je to len tvoja vec. Ale prekvapuje ma, že poslanec OĽANO vyčíta nejakú vulgarizáciu politiky alebo niečo podobné, keď priekopníkom vulgarizácie politiky je tvoj líder hnutia nový premiér pán Matovič. Možno len to, že si nebol v predchádzajúcom období v parlamente, ti bráni zamyslieť sa nad tým, ako sa správal voči nám on. Tak ti niečo pripomeniem. Z jeho úst smerom k našim poslancom častokrát zaznievali prezývky ako trtko (reakcia z pléna), hyeny a podobne. K tvojmu vystúpeniu je to, lebo toto si otvoril v rozprave, takže sleduj rokovací poriadok, prosím ťa.
A ešte si sa dokonca aj pozastavil nad tým, že ti niekto tyká. Tak úplne najväčším prejavom politickej nekultúry tvojho šéfa Matoviča bolo, že tykal poslancom verejne vo svojich vystúpeniach. Takže nebuď, Jožo, farizej. A keď chceš kritizovať, tak sa pozri na vlastné rady, resp. pozametaj si pred vlastným prahom.
Hovoríš o politickom marketingu. Som presvedčený, že video z tohto tvojho vystúpenia, ak keď by som ti to ja teda neodporúčal, bude zavesené na tvojom Facebooku. Jedinú vtipnú vec, ktorú si povedal, bolo, že Matovičova vláda urobila za dva týždne viac ako Ficova za dvanásť rokov. To jediná vtipná vec, ktorá od teba zaznela.
A nepolitikárčime, Jožo. Dávame jasné pozmeňujúce návrhy k zákonom a za väčšinu zákonov sme zahlasovali. Po úpravách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:04 - 15:04 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Počkám, až pán minister ma bude počuť. Prosím, čas. Poprosím si nové dve minúty.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Dajte čas pánovi Valockému.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem pekne. Pán minister, ja si vás pamätám, keď ste vždy hovoril, že treba byť slušný, treba posudzovať veci tak, ako sa majú, a teraz vlastne, keď ste vystúpil a ste kvázi osočoval poslanca Kuffu, že ste povedal, že šíri poplašnú správu, že sú to bludy a tak ďalej, no tak vy ako odborník a pravdepodobne na životné prostredie a na všetko od tribún po, po, ja neviem, diskotéky, tak pravdepodobne budete aj zodpovedný, ak vydržíte štyri roky, tak sa vás budeme pýtať v druhom-treťom roku, ako je to teda s tými fľašami, či sú teda tie z umelej hmoty, ja to tak pre ľudí poviem, lepšie, ako sú sklenené, a tak ďalej, čiže z tejto problematiky sa, pán minister, nevyzujete.
Hovorili ste v minulosti a vy ste bol ešte tak aj relatívne slušný ako opozičný poslanec, hovorili ste vždycky o kultúre. No vaša kultúra prejavu smerom k opozičnému poslancovi sa rovná nula a mínus desať na deviatu. Tak sa, prosím vás, spamätajte, lebo vy ani ministrom vždy nemusíte byť, a keď ste taký odborník, čo predpokladám, že asi ste, keď ste zobral životné prostredie, tak sa vás budeme na toto vždycky pýtať. Na sklené fľaše a umelé fľaše.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 14:54 - 14:56 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Počuli sme to na, počuli sme tu na pána poslanca Kuffu množstvo pripomienok, ja naopak sa prikláňam k jeho názoru a chcel by som vyzvať ministra životného prostredia, aby skutočne zvážil, ak chce pomôcť tejto republike, to sa rovná, aby boli sklenené fľaše, a poviem prečo.
Aj z vašich, aj z faktických poznámok na pána Kuffu vyplýva, že ten plast je škodlivý. V exkluzívnej každej reštaurácii pijete vodu zo sklenenej fľaše, ale obyčajní ľudia ju pijú z umelej fľaše, poviem to ľudovo. Je pravda, skúste si pozrieť na umelú fľašu, koľko tá voda bola naplnená, a zistíte, že niekedy je to niekoľko mesiacov, a vy tu sa stále vyhovárate na koronavírus, čiže vyzývam pána ministra životného prostredia, keďže ho poznám, ako kritizoval bývalú vládu, nech sa týmto zaoberá, a pime kvalitnú vodu, máme kvalitnú vodu, ale aj z kvalitných fliaš.
Druhá vec, keďže gestorský výbor bol pre pôdohospodárstvo, má pán poslanec Kuffa absolútnu pravdu, pozrite si na to, celé Slovensko je a bude žlté. Žlté od repky olejky. Pritom sme mali kvalitné potraviny, mali sme všetko, a keďže prišla táto situácia koronavíru, tak asi sa bude treba vrátiť k riadnemu hospodárstvu a k riadnej výžive tohto obyvateľstva Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis