Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 18:12 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:24 - 18:24 hod.

Laššáková Ľubica
Ďakujem pekne za slovo. Na moje vystúpenie nevyužijem ani tie dve minútky, na to, čo chcem povedať, mi stačí jedna rozvitá veta. Ďakujem ti, pán podpredseda, že konečne niekto nahlas predstavil programové vyhlásenie vlády tak, aké je, to znamená bez analýz, bez finančného zabezpečenia, bez odporných, bez odborných podkladov a bez reálnej vízie a musím dodať, bohužiaľ, aj bez korony. Ale či chceme, alebo nie, tú tu máme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:21 - 18:22 hod.

Šutaj Eštok Matúš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, ja úplne súhlasím s tým, čo ste povedali, myslím si, že súčasné programové vyhlásenie vlády je len akousi piár šou koaličných strán, koniec koncov útoky vládnych poslancov sú len snahou zakrytia pravdy. Vy ste ale spomenuli, že programové vyhlásenie vlády nemá merateľné ukazovatele, cez ktoré by sme vedeli urobiť odpočet tohto programového vyhlásenia, tak tu možnože s vami úplne nesúhlasím a si myslím, že tento odpočet môžme pokojne urobiť aj zajtra a ten odpočet by vyzeral zhruba takto: Vláda zváži, zvážili sme. Vláda zhodnotí, zhodnotili sme. Vláda vyvinie úsilie, vyvinuli sme úsilie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:17 - 18:19 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Veľmi krátko, k vystúpeniu podpredsedu parlamentu pána Pellegriniho chcem povedať len jedným slovom, trafil klinec po hlavičke. To znamená, veľmi výstižne povedané, čo v tom dokumente je a čo tam nie je. A treba si povedať, že tento dokument určuje celé smerovanie krajiny na najbližšie štyri roky. To nie je dokument vás, niekoho, kto ho schváli, to je dokument celej republiky a všetkých ľudí, ktorí v nej žijú, a treba povedať, že má byť nielen všeobecný a kde sa všetci nájdu a všetci tam všetko dali a povedia, máme všetko. No jasné, že je tam všetko, len obsahom by malo byť niečo, že vieme, že aj niečo tam je. Treba povedať, je tam všetko, ale nič konkrétne. Ja možno veľmi chcem tak vždy konkrétne niečo povedať.
Niekoľkokrát tu kolegovia spomínali najmenej rozvinuté okresy. Dokonca čítam, že vláda vníma regionálny rozvoj a podporu NRO, to sú najmenej rozvinuté okresy, ako jedno z kľúčových oblastí, čo deklaruje vznikom ministerstva investícií. Ale ja by som možno chcel povedať, že nemá deklarovať inštitúciou, ale má deklarovať konkrétnymi vecami, ktoré ide robiť. A tu musím jednu vec podotknúť, že je 22. apríla a dodnes tí ľudia, ktorí tento regionálny rozvoj robia v týchto najmenej rozvinutých okresoch, nedostali výplaty. A viete prečo? Pretože si vyhradili na úrade podpredsedu dodatočnú kontrolu všetkých výdavkov za rok 2019. Štyri mesiace nedostali výplaty, štvrtý mesiac teraz. Je to, to nie je regionálny rozvoj. Tí ľudia jednoducho nedostanú ešte mesiac, odídu a ja sa chcem spýtať, ako sa naštartuje opäť regionálny rozvoj v týchto najmenej rozvinutých okresoch, lebo to nie je len o peniazoch, to je o ľuďoch. Ak tí ľudia tam nebudú, žiadny regionálny rozvoj nespravíte. A to sú konkrétne veci, ktoré sú, a z toho potom len vyplýva celý ten dokument, k týmto, k vzťahu k regiónom a k najmenej rozvinutým, ako klišé... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:12 - 18:14 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda parlamentu, ja takisto musím súhlasiť s tým, čo si povedal, že celé toto programové vyhlásenie vlády je len určitá paralelná realita vzhľadom k tomu, že tento dokument neobsahuje žiadne merateľné kritériá. Ja si neviem predstaviť, ako priebežne ani na konci volebného obdobia bude terajšia vládna moc odpočtovať plnenie úloh z tohto programového vyhlásenia. Na množstve strán tohto dokumentu je, že vláda zváži to a to, vláda zváži tam a to, a to som zvedavý, ako toto chce vláda odpočtovať.
Pokiaľ si hovoril o tom, že sa tu zavádzajú nové organizácie, ktoré budú stáť túto krajinu a daňových poplatníkov obrovské peniaze, to je jedna vec, ale je tu aj iná a, by som povedal, nebezpečnejšia vec a to, že sa tu zavádzajú nové "nezávislé" inštitúcie, ktoré majú suplovať doterajšiu úlohu opozície. To je jeden z odkazov tohto programového vyhlásenia vlády, že už vládu nebude kontrolovať opozícia, ako je to v demokratických krajinách bežné a normálne, ale kvázi nezávislé inštitúcie, ktoré však bude personálne obsadzovať samotná vláda, ako to už ukázali v dnešných dňoch pri obsadzovaní niektorých funkcií, bez výberového konania, napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády sa píše, že chcú profesionalizáciu a transparentný výber tých najlepších kandidátov. Ale oni raz tiež ešte budú v opozícii.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:09 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja chcem takisto ako moji kolegovia poďakovať za toto vystúpenie. Konečne tu zaznel nejaký čerstvý vzduch, ktorého sme sa nadýchli, a konečne niekto povedal to najpodstatnejšie, že kráľ je nahý. Dámy a páni, kráľ je nahý. Ja viem, že sa to ťažko počúva. Týmto vystúpením by aj kľudne mohla táto debata skončiť, lebo vy od nás nedostanete jeden jediný hlas, to vy viete, a sami si to schválite preto, lebo aj to viete. To je proste vaša úloha, schválite si to, hotovo. Debata, keby skončila teraz, o minútu keby sme išli hlasovať, nič sa nezmení na základe toho, ako budeme hlasovať o dva dni. Toto vystúpenie skutočne bolo skvelé. (Zaznievanie gongu.)
Chcel by som povedať jednu vec ešte, problém tohto programového vyhlásenia vlády je vlastne ten bianko šek. Aj cez to všetko dobré, s čím sa dá súhlasiť, cez tie myšlienky, ktoré tam sú. Ale to je bianko šek pre túto vládu a vy koalícia neviete, ako ho budete plniť, preto lebo tie veci všetky, ktoré sú tam, sa dajú plniť rôznym spôsobom.
Vy nepoznáte návrhy zákonov. Vy nepoznáte všetky tie veci, ktoré sem prídu na základe tohto programového vyhlásenia. Preto hovorím, je nezodpovedné ho podporiť, lebo je to bianko šek pre čosi, o čom neviete, ako bude v budúcnosti vyzerať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:03 - 18:04 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Peter, oceňujem tvoje konštruktívne vystúpenie a plne sa hlásim k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý som aj osobne podpísal. A chcem ťa doplniť v podstate v tom, že nemali plán, ale vytvárali ten dojem. Veď spomíname si, že na prvej tlačovke pán premiér Matovič s ministrom zdravotníctva Krajčím hovorili, že majú jedenásť strán opatrení v boji proti koronakríze. Dodnes nikto tých jedenásť strán nevidel, ani ich neuvidí, pretože len vytvárali dojem.
Hovoril si o tom, že nemajú žiadne konkrétne termíny a hovoria len o heslách v programovom vyhlásení, žiadne čísla záväzkov. Áno, ja to absolútne podčiarkujem. A dokonca si povedal, že žiadne dlhodobé, a ja hovorím, dopĺňam, ani strednodobé ciele, ale trošku predsa len poopravím, že nejaký strednodobý cieľ tam majú. Sľubovali desať nemocníc pred voľbami a dali si dve nemocnice, ale nie počas ich vládnutia, ale až po skončení tejto vlády. To je presne výsledok toho, čo ponúkajú.
Áno, pre teba bol post podpredsedu trafika, pre nich je to obrovský objav. Pán Laurenčík sa predtým vyjadroval, že to je obrovský úspech. Čiže to je presne toho, presne vidieť to, akým spôsobom pristupujú. Všetky tie veci, čo sme robili my, tak kritizovali, ale dnes potichučku sa ku nim hlásia. Veď sa pozrime na to, ako k klientskym miestam sa hlásia, pozrime sa na to, ako k výstavbe bytov sa hlásia, ktoré sme budovali a tak ďalej a tak ďalej, ale to poviem už vo svojom vystúpení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:01 - 18:03 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Pellegrini, ja absolútne musím s vami súhlasiť, že toto programové vyhlásenie vlády absolútne nepopisuje reálnu situáciu. Sú to vzdušné zámky, nerealizovateľné vízie, nereaguje na potreby Slovenska, je extrémne nevyvážené, neprináša konkrétne opatrenia vo väčšine kapitol, ale svoj, ale žije svoj nereálny, virtuálny život, ktorý, ktorý si snaží súčasná vládna koalícia nakresliť. Mnohé plány, opatrenia sa dotýkajú, tak ako ste správne povedali, horizontu obdobia roku 2030, čo je ďaleko za obdobím vládnutia tejto, tejto vlády, ale neriešia potreby, ktoré sú v najbližšom volebnom období, nepopisujú, nepopisujú problémy, ako ich riešiť, nepopisujú ciele, nepopisujú prostriedky a nepopisujú nástroje, ktorými sa dostať ku splneniu týchto cieľov. Absolútne s vami súhlasím, že to je čisté maľovanie fasád, budovanie Potemkinových dedín. Vláda nemá žiaden plán ako po koronakríze. Nemá, opakujem, nemá žiaden plán ako po koronakríze. Ale aký je dôvod, pán Pellegrini? Vy ste ho nenechali Matovičovi na stole. To je ten základný dôvod, prečo ho súčasná vláda nemá.
A posledná vec, boj s antibyrokra..., teda antibyrokracia, boj s byrokraciou. Vznik komisií, úradov, ministerstiev a ďalšie veci. Ešte za dávnych dôb, a to je bez ohľadu na to, aká vládna garnitúra vládla, platil vtip: Keď nevieš, čo máš s problémom urobiť, zriaď komisiu. Toto je programové vyhlásenie tejto vlády.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 17:59 - 18:01 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Peter, máš absolútnu pravdu, že je nezodpovedné až hanebné, že tak základný dokument, akým je vládny program, absolútne prakticky alebo prakticky, nie absolútne, lebo jedno percento tam predsa len je, nereaguje na tú najväčšiu výzvu súčasnej doby a vieme, nielen súčasnej, že to bude beh na dlhšie trate, a to je na nákazu koronavírusom. Síce si ponúkol ctenému plénu až dve vysvetlenia, prečo to tak je, ale ja sa jednoznačne prikláňam k tomu druhému, vláda jednoducho nemá plán, ako cez tú krízu prejsť. Ani ekonomický, ani zdravotný. Jediné, čo táto vláda predvádza, je absolútny chaos, ktorý je vlastne symbolizovaný tým tandemom neskutočným Matovič a Sulík.
Správne si spomenul zdravotnícku oblasť celého programového vyhlásenia, lebo to je jedna z najväčších slabín a ja si pamätám, ako Matovič sľuboval, ako sa všetci budeme tu mať lepšie a budeme zdraví a napokon nie my, ale odborníci konštatovali, že ten zdravotnícky program alebo program v oblasti zdravotníctva je tak slabý, že mu dali, aj to si myslím, že prižmúrili jedno až obe oči, známku 3-. Nechápem, kde je tá slávna stratifikácia, ktorou sa tu tak všetci oháňali, aká je skvelá; napokon sa v programovom vyhlásení nevyskytla. A dopadlo to tak s tým zdravotníckym programom, že predsedníčka výboru pre zdravotníctvo sa rozhodla nepodporiť vládny program. Tak asi taká je kvalita sľubov pána premiéra Matoviča.
A ešte k tým peniazom. Ja už som tu spomínal, to spomenul, áno, na základe programového vyhlásenia vlády môžme skonštatovať, že nebudú peniaze na tento rozsah týchto opatrení. Ale na druhej strane, opakujem, už som to tu hovoril, opakovaný vtip nie je vtipom, predsa Matovič tvrdí, že sme tri miliardy ročne ukradli, takže bude mať k dispozícii peniaze. Ak sa to nepotvrdí, tak sa ukáže, že oni kradnú rovnako ako SMER - SD, v úvodzov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 17:24 - 17:26 hod.

Blanár Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 16:58 - 17:00 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán Šeliga, aj ja vnímam vážnu úlohu občianskej spoločnosti alebo, ak chcete, aktivizmu spoločnosti, a preto som aj počas citlivých udalostí, ktoré nasledovali po tragickej udalosti na Slovensku, nikdy nespochybňoval právo ľudí zhromažďovať sa a vyjadrovať slobodne svoj názor. Ale to, čo som spochybňoval a spochybňujem dodnes, je úloha organizátorov vrátane vás samotného v týchto protestoch, pretože ako napokon realita a život ukázali, vy ste zneužili ten občiansky aktivizmus v prospech jednej politickej strany, o čom svedčí napokon aj nominácia a stranícka angažovanosť vašej osoby. Či chcete, alebo nechcete, vaše meno je symbolom zneužitia občianskeho aktivizmu a občanov v histórii Slovenska.
Ak hovoríte o slušnosti a že táto vláda je naozaj symbolom nejakej slušnosti a zmeny k lepšiemu, aj ja vám chcem pripomenúť, že mali by ste začať od vášho predsedu. Pretože ak hovoríte o výmene generálneho prokurátora, síce neviem o akej, keďže súčasnému generálnemu prokurátorovi končí riadne obdobie a vy hlasmi deväťdesiatimi piatimi si zvolíte, koho chcete, tak treba poznamenať, že aj váš predseda má naozaj na krku vážne trestné činy, zatiaľ len v podozrení alebo v podobe obvinenia, pretože už je obvinený z daňového zločinu a ja pevne verím, že aj nový generálny prokurátor bude objektívny a spravodlivý, keď už ku všetkým, tak aj k vášmu predsedovi.
Vaša vízia sa ukázala v podobe 5,7 % vašej strany, toto je vaša sila. A v súčasnosti, či chcete, pán Šeliga, alebo nie, sa vaša strana už nachádza v štádiu klinickej smrti. To sú tie tri percentá. Takže taký silný je aj váš hlas.
Skryt prepis