Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.4.2020 o 9:05 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 11:50 - 12:01 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja vystúpil k programovému vyhláseniu vlády a povedal pár slov kapitoly, ktorá sa týka školstva, vedy, mládeže a športu.
Nie je tu pán minister a musím povedať, že som vcelku s potešením prijal jeho nomináciu na ministra školstva, lebo si myslím, že z kandidátov a tieňových ministrov, ktorí boli k dispozícii z vašich koaličných strán, podľa môjho názoru patril medzi najlepšie zorientovaných aj cez svoje štvorročné pôsobenie vo výbore pre vedu, mládež aj šport, aj cez to, že predovšetkým stredné školstvo riešil na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Iná je už ale otázka, ktorá sa týka programového vyhlásenia vlády. Ak by som mal začať slovným hodnotením, ktoré je zavedené v tejto dobe koronavírusu, tak by som asi musel povedať repliku z filmu Marečku, podejte mi pero: "Pán minister, nepotešil jste mně, nepoteším ani ja vás". Toto by bolo slovné hodnotenie programového vyhlásenia vlády, týkajúce sa časti školstvo.
Dôvody. Tak ako celé programové vyhlásenie obsahuje viac ako stokrát vo svojom texte slovo "zváži", tak myslím si, že v časti školstva sa to vyskytuje až príliš veľakrát. Kapitola školstva je umiestnená v druhej polovici programového vyhlásenia vlády, pričom ale v celom predvolebnom období sme hovorili o tom alebo ste hovorili o tom, že školstvo je vašou prioritou a budete naňho klásť zvýšený dôraz na to, aby sme sa posunuli k riešeniu sofistikovaných výrob vzdelanej mládeže, lebo ľudský kapitál je jediný kapitál, ktorý Slovensko má, keďže nemá nerastný kapitál. Realita je taká, ako hovorím.
Čo je ale omnoho zarážajúcejšie, je to, že v časti školstvo neexistujú žiadne finančné záväzky. Neexistuje tu jeden jediný finančný záväzok. Keď si zoberiete predchádzajúce programové vyhlásenia našich vlád, tak vždy ste mali zadefinované, že budeme zvyšovať napríklad platy učiteľov o 6 %, alebo že vo volebnom období sa vynaloží na zvyšovanie výdavkov v rezorte školstva minimálne 2 mld. eur, pričom realita bola za štyri roky viac ako 3 mld. eur. V tomto programovom vyhlásení nie je absolútne, absolútne nič.
Otvorili sme túto otázku aj na výbore pre vzdelávanie s tým, že pán minister vcelku logicky, logicky argumentoval, že v tejto dobe koronavírusu je veľmi ťažké povedať, akým spôsobom by sa dali zagarantovať tieto financie, ale moja odpoveď je, že to nie je otázka situácie, v ktorej sa nachádzame. Mám pred sebou stranu 41 programového vyhlásenia vlády, ktorá sa týka zdravotnej starostlivosti, kde je povedané: "v rámci možnosti verejných financií rátame s nárastom 0,3-percentuálneho bodu HDP ročne". Takže sa pýtam: prečo v oblasti zdravotníctva vieme zagarantovať nárast financií, prečo v oblasti školstva, ktoré vraj by malo byť prioritou tejto krajiny, nevieme alebo nechcete zagarantovať absolútne nič?
Je to možno otázka toho, kto má tento rezort vo svojich rukách. Rezort zdravotníctva je rezort hlavnej a dominantnej strany OĽANO, rezort školstva je rezort marginálnej strany SaS. A tuto hľadám aj ten vnútorný rozpor, ktorý dnes už vidíme v koalícii, že pravdepodobne pán minister, ale ani koaličný partner nemal dostatočnú silu zagarantovať finančné prostriedky, ktoré by išli do školstva, čo považujem za vážny problém.
Poďme sa pozrieť na to, ako som hovoril, ako je formulované toto programové vyhlásenie v tejto časti. Je to úplne všeobecne. Je to všeobecné, rozsiahle, všeobjímajúce. Ak sa tam chcete nájsť, tak sa tam nájdete, ak sa tam nechcete nájsť, tak sa tam nenájdete, ale s istotou viem zagarantovať, že tam nie sú žiadne formulácie, ktoré by niečo sľúbili a garantovali, že toto sa stane. Znovu sa pýtam, prečo v tejto kapitole, v takto dôležitej kapitole programového vyhlásenia to neexistuje?
Ak si zoberiem, zoberiem napríklad stranu 19 programového vyhlásenia vlády, tak tu vidím, že vláda na podporu sebestačnosti integrácie obyvateľov marginalizovaných skupín sa zaväzuje. Je tu slovo zaväzuje a sú tu ďalšie záväzky - podporovať vznik atď., zaviesť vyplácanie príspevku atď., zaviesť automatické inkaso platieb atď. Prečo to v časti, ktoré sa týkajú rómskej komunity a ich integrácie obyvateľov marginalizovaných skupín ide, a prečo to v tak vážnej oblasti, ako je školstvo, veda, výskum, mládež a šport v tomto prípade nejde? Znovu je to v polohe takej, že toto patrí inej politickej strane, alebo je to absolútne mimo? Ako je to absolútne mimo vášho záujmu?
Zoberiem si programové vyhlásenia vlád, ktoré boli pred vami a za ktoré sme boli obzvlášť ostro kritizovaní. Vraj sme málo pozornosti venovali školstvu. Každé z týchto programových vlád malo napísané v preambule školstva, že školstvo je prioritou tejto krajiny. Čo je vo vašom programovom vyhlásení? Vláda Slovenskej republiky vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev. Výzva nerovná sa priorita. Výzva je niečo, čo existuje, a neviem, čo s tým mám robiť. Čiže školstvo je v polohe takej a dostalo sa vo vašich rukách do polohy, že je to výzva, s ktorou neviem, čo mám robiť. Ako budem podporovať túto výzvu, ktorá je jedna z najväčších, ale nie je prioritou? Budeme k tomu pristupovať participatívne, s rešpektom a primeranou podporou. To je jediné vyčíslenie vašej podpory rezortu školstva, to znamená bez vyčíslenia, bez akýchkoľvek záväzkov.
Môžme hovoriť o tom, ako sa to programové vyhlásenie vyvíja ďalej. Budeme presadzovať aktualizáciu obsahu výchovy a vzdelávania, zatraktívnenie foriem a metód vyučovania, digitálnu transformáciu v školstve. V princípe by som mohol s týmto súhlasiť, ale budem sa znovu odvolávať na desiatky stretnutí s riaditeľmi škôl, učiteľmi, na stretnutia z celoslovenských porád, kde sa zúčastňoval pán minister, predstavitelia vtedajšej opozície, kde všetci riaditelia a všetci pedagogickí pracovníci hovorili, prestaňte blbnúť s obsahovými reformami a začnime skvalitňovať to, čo máme dnes na stole a posúvajme Slovensko dopredu. Každý učiteľ, každý riaditeľ má koprivku, keď počuje, že ideme robiť novú obsahovú reformu školstva, lebo každá obsahová reforma školstva dopadla tak, že školstvo išlo len k horšiemu. A toto je vývoj školstva od roku 1990, nie za posledných vlád Roberta Fica. Je to vývoj školstva od roku 1990.
Mňa veľmi potešovali vyjadrenia predstaviteľov niektorých strán, bol to, myslím, pán Kováč zo strany ZA ĽUDÍ, ktorí hovorili v predvolebnom období - budeme na lekárnických váhach vážiť všetky zmeny, ktoré sa dotýkajú školstva, lebo neuvážené zmeny spôsobia nenapraviteľné škody. Tak vás poprosím, aj túto ambíciu, ktorá je na začiatku vášho programového vyhlásenia, skúste brať s rezervou a skúste to znovu prehodnotiť.
Vláda uznáva, že popri formálnom vzdelávaní zohráva dôležitú úlohu aj neformálne vzdelávanie a pre toto zabezpečí systémovú, transparentno-finančnú podporu. Ja sa vás pýtam, toto je asi tretí odsek programového vyhlásenia vlády, prečo v treťom odseku programového vyhlásenia vlády za školstvo ideme podporovať neformálne vzdelávanie, keď sme doteraz nepodporili ani formálne vzdelávanie? Toto má akú logiku? Potom sa idem spýtať, z čoho idete tieto finančné prostriedky uvoľniť v čase, keď hospodársky výpadok sa očakáva alebo pokles výkonu ekonomiky sa očakáva na hranici 8 až 10 % v tomto roku? Výpadok napríklad samospráv sa očakáva minimálne na úrovni 20 %, čo je výpadok na školstvo a podobné záležitosti, školské jedálne, školské kluby detí, materské školy, sa očakáva v rozsahu 150 až 200 miliónov eur. Z čoho idete podporovať neformálne vzdelávanie, keď máte takéto plánované výpadky? Je to absolútne nereálne a nemalo to v tomto programovom vyhlásení ani čo hľadať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:47 - 11:49 hod.

Blaha Ľuboš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:29 - 10:31 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem držať aj praxe, aj keď niekedy sa vyčíta, že sa vraciame do regiónov, ale viete, v regiónoch žijeme, ja som bola primátorka, mala som veľa praxe teda s rôznymi inštitúciami. Prvé poviem, že súhlasím s tým, že sú tam aj dobré veci, ale opozícia je na to, aby vám povedala, kde sú chyby, lebo vaši vlastní vám to nepovedia. Je tam veľmi veľa zhlukov, o čom sa aj budem chcieť vyjadriť v rozprave, kde si miešajú rezorty svoje kompetencie. A napríklad rezort hospodárstva ide zriaďovať školy, čo nie je absolútne možné. Vrátim sa k NKÚ. Plná pravda. Opäť z praxe ako primátorka. Veď NKÚ nemôže dávať pokuty, NKÚ nemá ani spätnú väzbu, NKÚ vám nepríde ani skontrolovať to, čo váš kontrolór navrhne ako opatrenie. Absolútne, to je tá, to je tá neskúsenosť, ako neviete, ako fungujú inštitúcie, ako funguje štát.
Trojka. Vytvárať nové úrady. Samozrejme my, ktorí sme dlhšie v politike, vieme, že sú to miestečka teplé pre svojich blízkych. (Reakcie z pléna. Šum v sále.) Transparency International, no našiel sa tam... No samozrejme, že to vieme, pretože ja som zažila v Humennom, ja som zažila v Humennom, je vám smiešne fajn... (Potlesk.) Ja vám poprosím, pán predseda, aby mi dali čas za ten potlesk, aby som dovysvetľovala... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Pokračujte, pani poslankyňa.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže ja som zažila v Humennom, za SMER-u sa to určite nedialo, keď prišla vaša garnitúra, určite sa to nedialo a bolo 30 - 40 ľudí z úradu práce vyhodených. Ja som to zažila. A momentálne zažívam v Humennom, keď z 96 ľudí, ktorých som mala ja na úrade, si nový primátor, váš nominant, nanominoval do 140 a zvýšil mzdy o 330-tis. euro, vážení, o 330-tis. euro. A dneska šetrí tak, že vypína v noci energie. Takže sa pozrite. A čo sa týka Transparency, a keď už som pri tom meste, tak Transparency vynechám, sedí tu pán Naď. Hovoríte o segregácii. Humenský primátor sa vyjadril v JOJ-ke, že Rómov nechce do Humenného nakazených. A čo sa stalo? Pán Naď stiahol chvost, takto to vyznelo v JOJ-ke... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 9:05 - 9:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, musím povedať, že som si podrobne čítal programové vyhlásenie vlády a hneď na ôsmej strane, hneď druhý bod pri obnove dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako, je napísané, že chcete ako vládna koalícia v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore.
Sme v čase, keď sa toto programové vyhlásenie vlády práve prerokováva a ide schvaľovať a v tom istom čase tu máme návrh vládnej koalície na troch sudcov, pardon, na troch členov Súdnej rady, z ktorých dvaja sú sudcovia, jeden bývalý sudca a jeden aktívny sudca. Z tohto pohľadu teda nerozumiem potom tomu, že či je toto úplne ignorantstvo vlastného programového vyhlásenia, ale minimálne to považujem za gól do vlastnej brány. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:52 - 18:54 hod.

Blanár Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:37 - 18:39 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel oceniť (zaznievanie gongu) konštruktívne vystúpenie pána podpredsedu parlamentu, že pomenoval to programové vyhlásenie bez toho, aby niekoho urážal, veľmi slušným spôsobom.
A možno začnem podobne, ako začal svoju faktickú poznámku pán poslanec Pročko, že ja poďakujem ministrovi obrany a ministrovi vnútra, ktorí na výbore pre obranu a bezpečnosť veľmi korektným spôsobom vystúpili, veľmi korektným spôsobom si vypočuli naše pripomienky bez toho, aby bola akákoľvek invektíva a čokoľvek, ktoré by bolo niekoho urážajúce. Len je veľká škoda, že koaliční poslanci si z vlastných ministrov nezoberú príklad a na vaše konkrétne, slušné vystúpenie útočili takým spôsobom, akým útočili.
Áno, spomínali ste niektoré nedostatky. Možno ešte, možno ešte jedna taká agenda tam mohla byť spomenutá, migračná politika, to sme spomínali aj na našom výbore, že je to veľmi vážna téma a zaslúžila si viac, ale to sme si vydiskutovali, takže bolo nám to vysvetlené s tým, že na úvod svojho vystúpenia ste venovali pár minút, kedy bol pán Dostál tam, kde potreboval ísť. Pánovi Dostálovi, no, pánovi Dostálovi by bolo dobré pripomenúť jednu dôležitú vec, že na Ústavnom súde je podanie politickej strany Progresívne Slovensko, kde jeden z dôvodov je to, že prepočítať hlasy, a druhý z dôvodov je prísnosť zákona, ktorý hovorí o siedmich percentách. Hľadal som, ako nazvať pána Dostála, a buď je to nelegálny migrant v parlamente, alebo čierny pasažier v parlamente s pánom Osuským, lebo ak by boli stanovené kritériá siedmich percent, tak, páni, nesmejte sa, lebo sa tak krásne cynicky usmievate a tak krásnym vaším humorom hovoríte, že by ste v tom parlamente ani neboli. Strany OĽANO sa to netýka, resp. hnutia OĽANO, lebo sú ďaleko cez 7 %, mali až 25, ale u vás by to bolo, takže by som sa na vašej strane moc nesmial.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:31 - 18:33 hod.

Kmec Peter Zobrazit prepis
Na rozdiel od koaličných poslancov si myslím, že bola to veľmi konštruktívna kritika prezentovaná od expremiéra, ktorý jasne ukázal na priepastný rozdiel medzi aktuálnou situáciou a súčasným obsahom programového vyhlásenia vlády a ako ho poznám vlastne z dvoch rokov spolupráce na Úrade vlády, presne na toto by poukazoval, keby bol, keby bol v tej pozícii, že nastavil by si ten každodenný manažment k tej vízii toho Slovenska, ktoré by mal pred svojimi očami na tých päť, desať, dvadsať rokov.
Takisto je veľmi dôležité zdôrazňovať tieto veľké názorové rozdiely v koalícii v súčasnej situácii, ktoré často vedú k výraznej demoralizácii spoločnosti. Ľudia sa často pýtajú, kritizujú, boja, čo ich bude čakať zajtra, pretože vidia, vidia tú rozhádanosť na Facebooku, cez sociálne siete a v priamom prenose.
Chcem, chcem len upozorniť na to, že expremiér Pellegrini odchádzal z úradu s veľmi vysokým ratingom. To je asi historicky najvyšší rating, keď predseda vlády vlastne končil, končil vo funkcii. A to si myslím, že je to aj kvôli kvalite riadenia na tých úradoch, kde pôsobil. Môžem to potvrdiť vlastne za tie dva roky, počas ktorých som s ním pôsobil, a myslím si, že jeho nástupca bude mať veľmi zložitú situáciu, čo sa týka samotného manažmentu riadenia Úradu vlády, a to nehovorím o vysokom medzinárodnom ratingu, ktorý získal za tie dva roky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:25 - 18:27 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vítam v sále pána predsedu vlády, prišiel na rokovanie parlamentu o programovom vyhlásení vlády.
Ja chcem nadviazať na slová podpredsedu Národnej rady. Keď sa rozprávam s niektorými ľuďmi, ktorí volili či už stranu OĽANO, ale predovšetkým voličov OĽANO, a pýtam sa ich teda, ako hodnotia tie prvé kroky vlády, predsedu vlády vo funkcii, tak mnohí tak rozpačito hovoria, treba im dať šancu, však sa naučia, oni sa naučia, zvládnu to. Čo ja by som v normálnej situácii aj chápal a je to celkom prirodzené, že keď nikto učený z neba nespadol a, samozrejme, keď sa niekto ujíma prvýkrát funkcie či už premiéra, alebo ministra, tak má právo na to, aby v tej funkcii vyrástol, aby sa oboznámil s tou problematikou, skrátka aby sa naučil. Je to prirodzené, patrí to k životu. Každý, kto začínal ako či už premiér, alebo minister, tak v jednej chvíli začínal a tiež sa musel učiť. Čiže to je prirodzené.
Na druhej strane ten, kto sa učí, tak by mal opatrne aj voliť slová. Možno by to chcelo niekedy menej marketingu, možno by to niekedy chcelo menej pýchy, viac pokory, lebo mnohí z nás chceme dať šancu tejto vláde, aby zvládla koronakrízu. To je spoločný záujem všetkých nás. Nechceme byť škodoradostní, aby sa im nedarilo. Len častokrát nás vyrušuje ten hlboký urážlivý tón voči nám.
A opakujem znova, vážení kolegovia, tak ako aj medzi vami, aj medzi nami je veľa ľudí, ktorým naozaj ide o dobro našej spoločnosti. Toto by sme mali mať na vedomí pri každom našom vystúpení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:24 - 18:24 hod.

Laššáková Ľubica
Ďakujem pekne za slovo. Na moje vystúpenie nevyužijem ani tie dve minútky, na to, čo chcem povedať, mi stačí jedna rozvitá veta. Ďakujem ti, pán podpredseda, že konečne niekto nahlas predstavil programové vyhlásenie vlády tak, aké je, to znamená bez analýz, bez finančného zabezpečenia, bez odporných, bez odborných podkladov a bez reálnej vízie a musím dodať, bohužiaľ, aj bez korony. Ale či chceme, alebo nie, tú tu máme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:21 - 18:22 hod.

Šutaj Eštok Matúš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, ja úplne súhlasím s tým, čo ste povedali, myslím si, že súčasné programové vyhlásenie vlády je len akousi piár šou koaličných strán, koniec koncov útoky vládnych poslancov sú len snahou zakrytia pravdy. Vy ste ale spomenuli, že programové vyhlásenie vlády nemá merateľné ukazovatele, cez ktoré by sme vedeli urobiť odpočet tohto programového vyhlásenia, tak tu možnože s vami úplne nesúhlasím a si myslím, že tento odpočet môžme pokojne urobiť aj zajtra a ten odpočet by vyzeral zhruba takto: Vláda zváži, zvážili sme. Vláda zhodnotí, zhodnotili sme. Vláda vyvinie úsilie, vyvinuli sme úsilie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis