Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 16:29 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 18:14 - 18:14 hod.

Blanár Juraj
Ďakujem. Zvolávam zasadnutie zahraničného výboru na zajtra o 12.00 hodine podľa pozvánky, ktorú ste dostali do mailu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 16:59 - 17:00 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán minister, vážený pán spravodajca, kolegovia, kolegyne, moje vystúpenie nebude dlhé, pretože my sme mali možnosť sa vyjadriť k skrátenému legislatívnemu konaniu dnes ráno na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde som pánovi ministrovi vyjadril svoj názor, čo sa týka zákona 281 o ozbrojených silách, ktorý by sme radi podporili, ale, bohužiaľ, keďže je v čl. II prílepok k tomuto zákonu o ozbrojených silách a je to ukážkový prílepok toho, ako má vyzerať nepriama novela, nie tak dávno ste si v programovom vyhlásení vlády v časti legislatíva dali záväzok, že takýmto spôsobom nebudete realizovať legislatívny proces, ale, bohužiaľ, sa to stalo. O to viac ma to mrzí, pán minister, že je to pri vašej legislatívnej premiére v parlamente, ale je to tak. Čiže dovolím si dať návrh v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 - Národná rada sa uznesie tak, že buď za a) vráti návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Ak tento návrh môj neprejde, tak potom dávam druhý návrh, že nebude sa pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 16:54 - 16:54 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, opäť iba otázka korektnosti, ničoho iného. Je presne stanovená procedúra dnešného dňa. Znamená to, že budeme dnes hlasovať, ak prerokujeme všetky návrhy v prvom čítaní, alebo je presná hodina na hlasovanie?

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ak prerokujeme do devätnástej, tak budeme hlasovať. Ak neprerokujeme do devätnástej, zajtra o deviatej začíname rokovanie.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ale hlasovanie o jedenástej zajtra.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zajtra je hlasovanie o jedenástej, áno.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 16:29 - 16:29 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja by som chcel podporiť toto vystúpenie. Takisto ako som hovoril pri zákone o štátnej službe, ani tu nie sú naplnené tie podmienky, ktoré vyžaduje § 89 zákona o rokovacom poriadku na to, aby to mohlo byť v skrátenom legislatívnom konaní. A ešte navyše, ako ste dobre povedali, tak tento návrh prišiel a bol zverejnený dnes. To znamená bez toho, aby si ho ani poslanci Národnej rady nemali čas preštudovať, spraviť si analýzu a nejakým spôsobom sa k nemu vyjadriť. A naozaj ide o vec zásadného charakteru, keď sa zriaďuje nové ministerstvo, aby to bolo spravené v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za absolútne bezprecedentné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 16:22 - 16:29 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Takže, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, takisto dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto predkladanému zákonu. Sme v takej dobe COVID-u a sú predkladané zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Niektoré naozaj reflektujú súčasnú situáciu, za ktorú, samozrejme, sa tu nachádza široká podpora. Niektoré je možné konštatovať, že buď sú zbytočné a niektoré sú predkladané účelovo.
Toto, čo je predkladané dnes, sa, môžem povedať, je niečo medzi účelnosťou a by som povedal také, možno, možno nie celkom správne poňaté v tejto dobe COVID-u. Nechcem napádať tú myšlienku, lebo aj v programovom vyhlásení vlády sa píše, že súčasná vláda chce kreovať nové ministerstvo, chce kreovať úrad podpredsedu vlády pre legislatívu, je to ich legitímna požiadavka, ktorú v rámci tých koaličných rokovaní si určili. Čo chcem povedať, že nie je správne, nie je správne to predložiť v skrátenom legislatívnom konaní a takto možno, by som povedal, až využiť a zneužiť túto situáciu.
Budem citovať zo zákona č. 350/1996 Z. z., konkrétne v znení neskorších predpisov § 89, čo je skrátené legislatívne konanie. Jasne uvádza, že vynechať inak povinné pripomienkovanie navrhovaného zákona zo strany orgánov verejnej moci či verejnosti možno iba v prípade, ak nastanú mimoriadne udalosti, okolnosti, najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie. Návrh na vylúčenie možnosti pripomienkovania môže byť teda použitý iba výnimočne, ak je potrebné urýchlene upraviť mimoriadnu situáciu. Navrhovateľ je povinný uviesť dôvody pre skrátené konanie. A záverom možno treba povedať, že takýto proces prijímania predmetných zákonov by mohol byť v prípade konania pred Ústavným súdom považovaný za takú vadu, ktorá by znamenala neústavnosť prijatých zmien.
Keď toto všetko v podstate máme, tak možno vyplýva otázka, kde je mimoriadna situácia, kde nastáva hospodárska škoda pri tomto zákone predkladanom, a samozrejme predkladateľ to aj zdôvodňuje, aby som bol korektný. Na základe vyššie uvedeného rozsahu navrhovaných zmien je skrátené legislatívne konanie odôvodnené najmä nasledovnými skutočnosťami:
Po prvé, zriadením ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k zlepšeniu implementácie európskych štrukturálnych investičných fondov. Viete, že v súčasnosti celý tento úrad alebo celá táto kompetencia je na Úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu. A v podstate moja otázka je, ako sa zlepší čerpanie, keď sme v programovom období 14.20 M+3, čiže 2023. V podstate tu sa hovorí, koľko je vyčerpaných, ale nehovorí sa, koľko je zazmluvnených. A vznikom takého úradu k akému zlepšeniu dôjde? Toto nie je ani vyčíslené a na základe toho sa nepripúšťa pripomienkovanie a dialóg.
Po druhej strane, bod dva. Úpravy programových dokumentov, výziev určených na potlačenie, zmierňovanie následkov spôsobených ochorením COVID. To je argument, aby nevznikli hospodárske škody?
Po tretie. Zabezpečenie kontinentálneho neprerušeného čerpania eurofondov v rámci programového obdobia 14.20. No zriadením tohto úradu dôjde k prerušeniu čerpania alebo môžme povedať, že terajší úrad je nefunkčný, veď tú zodpovednosť má niekto, a si myslím, že je to predstaviteľ vlády, terajšej vlády, a jednoducho on za to zodpovedá, má dostatok úradníkov, má dostatočný aparát. Ako môže zdôvodniť, že keď sa zriadi ministerstvo, sa zriadia nové pozície štátnych tajomníkov, možno povedzme 600 úradníkov, sa podstatne zlepší čerpanie tohto programového obdobia? To nie je pravda.
Po ďalšie. Máme tu takisto potrebu vytvoriť právny rámec a inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky. No v súčasnosti je takýto úrad neexistujúci alebo nefunkčný? Áno, povedzme nie je vytvorený, ale tá legislatíva, aj tento rámec niekde je, to je na jednotlivých ministerstvách, aj na ministerstve spravodlivosti. Čiže kde vznikajú hospodárske škody? No jednoducho je to centralizácia moci. Skreuje sa úrad, všetko sa posťahuje, dôjde k hospodárskym škodám, aby to bolo skrátené legislatívne konanie? No nedôjde.
Nenapádam myšlienku, pretože je to legitímna požiadavka vlády, ak si ju dala, ale napádam, že to ide v skrátenom legislatívnom konaní, že neprebehol sociálny dialóg, nie sú pripomienkovania, dopady na štátny rozpočet. V tejto dobe každá koruna je dobrá a tu sa idú vytvoriť dva úrady, ktoré zvýšia náklady štátu na svoj chod. A potom je otázka. Hovoríme o hospodárskych škodách alebo o šetrení? No jednoznačne, keď sa zvýšia náklady, tak hovoríme o hospodárskych škodách. A je toto potrebné teraz rokovať v skrátenom legislatívnom konaní? Je toto mimoriadna situácia? Dôjde k úspore financií alebo dôjde opačne, k míňaniu peňazí?
Ja môžem konštatovať, jednoducho, je to bez pripomienkovania, dnes bol predložený. To znamená, ak sa zriaďujú nové úrady, prečo to je dávané dnes a dnes už o tom rokujeme, aby vznikli? Nie sú prizvaní ani sociálni partneri, ani nie sú vyčíslené následky toho a dochádza k zneužitiu tejto situácie COVID-u, aby došlo k vzniku týchto ministerstiev, príp. úradu. Je to neopodstatnené. Ja by som povedal, aj neospravedlniteľné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 15:21 - 15:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v doterajšom priebehu tohto volebného obdobia boli predkladané návrhy zákonov len v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom bola vždy koronavírusová pandémia a mnohé z nich sme aj podporili, či už v rozprave alebo aj pri samotnom hlasovaní, aj keď nie vždy sa dalo hovoriť o zákonných dôvodoch na skrátené legislatívne konanie. Tento návrh však ide úplne a zjavne nielen nad rámec zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ale podľa môjho názoru je s ním priamo v rozpore. Zákon o rokovacom poriadku § 89 jednoznačne a taxatívne vymenúva, kedy je možné rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. A je to za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.
Obsahom samotného návrhu zákona v čl. II, bavíme sa o článku II, s článkom I, ako už povedali moji predrečníci, nemáme vôbec problém, ale pokiaľ ide o článok II, tak sa tu menia kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, zjednodušuje a zrýchľuje sa možnosť prepúšťania zamestnancov v štátnej službe úpravou podmienok zmeny organizačnej štruktúry, či zavádzajú sa jednoduchšie spôsoby okamžitého skončenia pracovného pomeru s politicky nepohodlnými zamestnancami v štátnej správe. Čiže všetko opatrenia, ktoré sú v neprospech zamestnancov v štátnej službe, aby zas aj táto vláda mohla veľmi rýchlo urobiť hromadné čistky politicky nepohodlných zamestnancov, ktorí mimochodom neboli do funkcií menovaní, ale prešli riadnymi výberovými konaniami.
Vláda sa v programovom vyhlásení hlási k tomu, a teraz citujem: "Naše kroky budeme koordinovať so sociálnymi partnermi, budeme podporovať sociálny dialóg a posilňovať význam dialógu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov." Pýtam sa, pri tomto návrhu v článku II, kde je naplnený tento cieľ vlády v schválenom programovom vyhlásení? Práve naopak. Zneužíva sa tu skrátené legislatívne konanie na to, aby sa k tomuto návrhu nikto nemohol vyjadriť, pretože by ho zástupcovia tripartity pravdepodobne nepodporili.
Zákon o štátnej službe, ktorý sa pripravoval dlhé mesiace a jeho finálna verzia bola výsledkom dlhých rokovaní všetkých sociálnych partnerov, sa teraz poza-bučky, potichu v článku II novely úplne iného zákona ide meniť v neprospech zamestnancov bez akejkoľvek diskusie v skrátenom legislatívnom konaní. Teda pýtam sa, kde sú a aké sú obmedzené základné ľudské práva a slobody, alebo kde hrozia štátu značné hospodárske škody? V návrhu na skrátené legislatívne konanie sa argumentuje, a opäť citujem: "... nutnosťou prijímať protiepidemiologické opatrenia, sociálne opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov súčasnej pandemickej situácie na obyvateľstvo, vrátane prijímania opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov vzniknutej situácie...". Kde sú v tomto návrhu v článku II aké protiepidemiologické opatrenia a ďalšie, ktoré som citoval? Ani jedno z týchto opatrení tam nevidím.
Preto vás, pán minister, vyzývam, aby ste buď stiahli tento návrh na skrátené legislatívne konanie, alebo ak teda aj napriek tomu, že určite my ho nepodporíme, za klub strany SMER - sociálna demokracia môžem povedať, tak v druhom čítaní, aby ste vypustili článok II tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:20 - 15:21 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, iba jedna konkrétna krátka otázka. Ja som to naznačil na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde ste mali byť, ale ste neboli, že prečo ste tú päťdesiat päťku nepredložili v skrátenom legislatívnom konaní samostatne? Prečo sa to prilepilo k 281? Ak chcete robiť zmeny, veď je to deklarované aj vašimi predsedami strán, že jednoducho aj za cenu zmeny zákona, ak sa chceme niekoho zbaviť, lebo je nie, nazvem to, nie vhodný na funkcii, tak spraví sa zmena zákona, ale súhlas. Ale prečo ide to prilepené k 281, ale neni to, mohli ste ísť v skrátenom legislatívnom konaní ako samostatný zákon o štátnej službe a v skrátenom konaní ste to tam mohli odôvodňovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:18 - 15:18 hod.

Richter Ján
Ďakujem pekne. Budem skôr na pani poslankyňu reagovať a veľmi stručne. Pani poslankyňa, ak je hento pravda, čo hovoríte, tak prečo riešite odstránenie problému protiústavnou, protizákonnou cestou? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:15 - 15:17 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, budem reagovať na vás v tej časti, ako ste spomínali, že sa nebudete vyjadrovať k tej časti, ktorá obsahuje zákon 281. My sme dnes pred začatím schôdze Národnej rady mali výbor pre obranu a bezpečnosť, kde sme sa tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu venovali, a ja som tam jasne svoje výhrady, konštruktívne výhrady k pánovi ministrovi mal, kde som mu povedal, že v časti zákona o ozbrojených silách, ak by sa hlasovalo o ňom samostatne, tak by si predpokladám tvrdiť, že by nemal nikto z nás problém zahlasovať za tento zákon, a by mu to prešlo rovnako, ako prechádzali zákony pánovi ministrovi Krajniakovi. Takže, ale, bohužiaľ, do článku II sa dostal zákon o štátnej službe, ktorý ale s COVID-19 nemá absolútne nič spoločné, ako ste to spomínali vo svojom vystúpení. V časti zákona 281, áno, dá sa to odôvodňovať COVID-19, pretože sú tam veci, ktoré sú tam pomenované, vecné veci. Vzhľadom k tomu, ak dochádza k prepusteniu profesionálneho vojaka v čase, keď sa zvýši stupeň nasadenia ozbrojených síl, v takom momente sa zastavujú tieto lehoty a jednoducho, aj keď je zlý vojak, nevieme ho prepustiť, pretože tie lehoty stoja. Čiže v tom odborne sa dá súhlasiť, len fakt, že toto je zlomenie legislatívneho procesu cez koleno. A využijem aj prítomnosť pána podpredsedu vlády pre legislatívu, to je jeho agenda, nech sa pozrie v programovom vyhlásení v časti legislatíva na to, že čo tam je napísané, že akým spôsobom chcete predkladať zákony. A jedným, jeden z hlavných bodov, ktorý tam máte, je, že nebudete dávať tzv. prílepky k zákonom. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 15:08 - 15:15 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, áno, diskutujeme o skrátenom legislatívnom konaní. Plne si uvedomujem, že v kontexte COVID-19 je nezbytné konať a rýchlo konať, vrátane skrátených legislatívnych konaní, jednoducho prijímať opatrenie, kompenzácie, aby dopady na firmy, ale aj na jednotlivcov boli čo najmenej viditeľné.
Preto sme aj v predchádzajúcom období podporili, a nie jeden, zopakujem, čo už som tu raz naznačil, za 30 rokov Slovenskej republiky parlament nebol v situácii, že by opozícia podporila toľko vládnych návrhov ako práve teraz. Ale situácia si to vyžadovala a preto nemáme z toho žiadne výčitky. Naopak, sme radi, že spoločne hľadáme spôsoby a opatrenia, ako čo najlepšie vyjsť z tých problémov, do ktorých nás koronakríza dohnala.
No len vychádzajúc z tohto zákona mi je ľúto, ale mám taký pocit, že vláda si už tak trošku zvykla v skrátenom konaní riešiť úplne všetko. A jednoducho schováva za návrhy, ktoré súvisia s COVID-19, aj veci, ktoré s tým nemajú absolútne žiadnu súvislosť. Je to taká hra na slepú babu, preto budem sa držať témy a hovoriť hlavne, prečo si myslím, že nie je naplnená litera zákona ohľadom skráteného konania.
V návrhu sa uvádza, že ak by návrh nebol predložený v skrátenom konaní, došlo by k vážnym hospodárskym škodám a boli by ohrozené základné ľudské práva. Jednoducho uvedené ústavné dôvody.
Pýtam sa predkladateľa, kde a v čom? Opakujem ešte raz, kde a v čom?
Návrh hovorí o štátnej službe profesionálnych vojakov. Tejto časti sa ja veľmi venovať nebudem. Kolegovia, keď bude rozprava v prvom, druhom čítaní, celkom iste zaujmú stanovisko, ale ono do toho zákona bola prepašovaná ďalšia vec, rímska II, ktorá pojednáva o niečom úplne inom, jednoducho o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych služieb a zamestnanosti. Dobre, spojili sa dve veci, ktoré asi veľmi nemajú spolu čo spoločného, ale treba to akceptovať. No jednoducho, ale v čom tkvie ten návrh, ktorý je tu predložený? V čom má byť tá zmena? Navrhujú predkladatelia, aby sa nerobilo výberové konanie, ale aby sa odvolávali a menovali riaditelia okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon o štátnej službe zaviazal a tak sa od jeho účinnosti aj konalo, aby sa robili výberové konania na každé jedno obsadenie tejto funkcie. Tak sa postupovalo a dnes viac ako polovica všetkých riaditeľov úradov práce prešla týmto procesom v zmysle alebo ustanovenia zákona o štátnej službe.
No. To znamená, že ak by som to mal trošku zhrnúť, podstata návrhu je po a), nebudú riaditelia úradu práce v stálej štátnej službe, ale len v dočasnej. Po druhé, to znamená, že nemusí sa robiť výberové konanie na obsadenie tejto funkcie riaditeľa úradu práce. A po tretie, generálny riaditeľ ústredia môže odvolať, prípadne menovať v zmysle Zákonníka práce ako iných zamestnancov. To znamená, neplatia jednotlivé ustanovenia zákona o štátnej službe.
No a moja otázke je: priatelia z vládnej koalície, no a toto je to, čo ste v tom programovom vyhlásení vlády sľubovali? Toto je to čisté, jasné, transparentné? Keď my sa vraciame do minulosti. Tam sme už boli. A povedali sme, že politické funkcie bude snaha maximálne obmedziť a postupovať profesionálne a štandardne. Tí ľudia by mali plniť úlohy profesionálne pre každé jedno politické zoskupenie, ktoré nájde podporu voličov a ujme sa moci a z toho zodpovedajúcich úloh. Samozrejme, toto je úplne proti. Jednoducho povedané, ideme od desiatich k piatim, vraciame sa do minulosti. Možnože keby, ja to tu poviem veľmi otvorene, ste to úplne jasne pomenovali a zmenili a doplnili medzi politické funkcie aj funkciu riaditeľa úradu práce, tak to zoberiem. I keď by sme sa skutočne vrátili desaťročia dozadu, ale vtedy by som to zobral. Ale tento postup, ako volíte teraz, je skutočný návrat niekde do minulosti, návrat a potieranie profesionality štátnej správy, ale naopak, pritvrdenie a ďaleko väčšia politická nominácia strán, ktoré vo voľbách uspeli.
Priznám sa, že je tu pán poslanec Dostál, bola tu spomínaná aj, alebo postup pri schvaľovaní trinásteho dôchodku. Pán poslanec, vás si tak trošku pamätám, že vy ste vždy tak mal záujem veľmi čisto a jasne zdôvodniť, prečo Richter predkladá v skrátenom konaní niečo, čo by nemalo byť alebo nie je v súlade so zákonom. Ja vám kladiem veľmi ľudskú otázku. Máte dojem, že toto je v súlade s ústavou, že čistota toho zákona v skrátenom konaní je jednoducho naplnená? Áno, je pravda, trinásty dôchodok tiež bol predkladaný v skrátenom konaní. Podívajte sa, pani prezidentka povedala, že s vecnou problematikou zákona nemá problém, ale že procedúra podľa jej názoru alebo jej odborníkov nebola v súlade s ústavou a so zákonmi. Obrátila sa na Ústavný súd. No, pani prezidentka, ak ste trošku objektívna, očakávam, že po prijatí a po schválení takýchto zákonov budete postupovať obdobne, nehovoriac o tom, že aký je cieľ trinásteho dôchodku, no a aký je cieľ tohto zákona, na základe ktorého sa majú odvolávať ľudia z funkcií.
Na záver chcem skonštatovať, že nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Naopak, môžeme ohroziť základné ľudské práva terajších riaditeľov úradov práce a sociálnych vecí, ktorí boli do funkcie vybratí výberovým konaním a nie ako politickí nominanti strán.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis