Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.7.2021 o 15:40 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:08 - 10:10 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, ďakujem za každú faktickú poznámku.
Pán predseda výboru, ja, si reagoval na mňa vo faktickej, takže ja som nevystupoval napríklad k potratom a k týmto veciam, čo si ty hovoril, takže si sa asi troška sekol a pomýlil, a ešte druhá vec je, ja som nehovoril, ja som nehovo... (povedané so smiechom) ja som nehovoril o tom, že sa vyjadrujú k tomu neodborníci, ja som hovoril, že sa k tomu vôbec nikto nevyjadruje z tých osemnástich (reakcie z pléna a smiech v sále), z tých, z tých osemnástich predkladateľov, ktorí tam sú.
Kolegyne, kolegovia, ja hovorím, pozerajme sa na každú svetovú stranu, pozerajme sa tak, aby sme proste to mali vyvážené, aby sme nemali klapky ako niektorí, ktorí pôsobia v rámci životného prostredia a ochrany životného prostredia ako takého a majú klapky a vidia to proste iba jedným smerom. Súhlasím aj s kolegom, ktorý hovoril o tom, že tí ľudia sa nedokážu proste takto jednoducho zamestnať v inej profesnej oblasti. To máte to isté ako SaS-ka u nás na Hornej Nitre pri zatváraní baní, teraz hovoria o tom, že proste tí baníci, ktorí robia v tej bani ťažkú prácu, im zabezpečia tzv. žltý vlak a budú ich voziť do Nitry do Jaguaru, kde budú spájať kábliky za bežiacim pásom. Však to tak, pre boha živého, nefunguje! Však to je, to je proste to neni také jednoduché, jak si to predstavujete.
A kolega tu hovoril o tom, že teda je o tom diskusia už desať-pätnásť rokov a že teda je to tu a tak ďalej. Áno, ale to nemôže byť takýmto poslaneckým návrhom. To musí byť k tomu proste, už keď ste chceli predkladať takéto niečo, tak ste mali k tomu doložiť kompletne analýzy, dopadové štúdie, vyjadrenie z hľadiska ministerstva sociálnych vecí, ministerstva financií, ktoré sa k tomu reálne všetkému proste vyjadrí. Tento poslanecký návrh vy ste predložili, jak keby ste menili nejakým poslaneckým návrhom lehotu z dvoch mesiacov na tri mesiace. To je presne to isté. A pritom toto má tak neskutočný dopad, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 9:50 - 10:00 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, chcel som začať, chcel som vysvetliť pani poslankyni Kozelovej, mrzí ma, že zase odišla, budem si ju musieť niekde na chodbe odchytiť, lebo chcel som jej vysvetliť tie veci, ktoré, včera reagovala na mňa faktickou, a neviem, možnože to nepočula, keď odišla.
Ale, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že ani jeden z nás, ktorí sme tu vystúpili, teda keď berem minimálne nás opozíciu, lebo do tejto chvíle v rámci rozpravy, teda okrem navrhovateľa, ktorý prečítal správu, a teda povedal k tomu nejaké základné argumenty, do tejto chvíle z 18 predkladateľov tohto poslaneckého návrhu nevystúpil ani jeden. Jediný prihlásený, čo som si pozrel, teda pán Čekovský, ktorý, teda myslím si, že uvidím, čo bude v jeho rozprave a v jeho vystúpení hovoriť, nakoľko teda myslím si, že nemá skúsenosti s danou problematikou, ale jeho česť, teda že aspoň, aspoň jediný vystúpi v rámci rozpravy a bude obhajovať túto, podľa mňa tento nezmyselný poslanecký návrh, ktorý nemal byť riešený poslaneckým návrhom, ale malo by to riešené, riešené normálne ako vládny, vládny zákon.
Chcel by som povedať, že ani jeden z nás, ktorý tu vystúpil, my sa nebránime tomu, aby, aby sa k tomu otvorila veľká diskusia, hlavne odborná, a aby sa tá správa zjednotila pod jednu strechu. Myslím si, že s týmto, s týmto by sme súhlasili viacerí, aby sa tie procesy z hľadiska fungovania naštartovali. My sa, my sa skôr ohradzujeme a nesúhlasíme s tým spôsobom, ktorý ste vy zvolili. Ja som vám to už povedal aj včera v rozprave, že my sme, máme tie informácie, však bolo to vyjadrenie ministra životného prostredia pána Budaja, ktorý už v marci hovoril o tom, že ministerstvo životného prostredia má pripravený legislatívny, resp. kompletnú legislatívu na to, aby sa presúvala správa v stupňoch 3, 4, 5 v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody. Však ministerstvo to malo.
Prečo to nedalo do medzirezortného pripomienkového konania a nešlo to riadne ako vládny zákon? No nešlo to preto, lebo to robíte účelovo, narýchlo, bez analýzy, bez dopadov. Spýtajte sa kolegov, ktorí, a možnože tí, ktorí boli v exekutíve, ktorí boli možnože predstavitelia, resp. boli ministri, štátni tajomníci a mali skúsenosť s takýmto legislatívnym procesom, ako prebiehajú, aký prebieha spôsob z hľadiska legislatívy pri takýchto ťažkých, náročných zákonoch. To je, to neni tak, že vy poviete, že dáme o týždeň viacej času na to, nech v rámci medzirezortného pripomienkového konania sa môžu vyjadriť. Tu sa bavíme o tom, že to je proces, kde sa robí, robí analýza cez... sociálna analýza, robí sa finančná analýza, to sú semináre, konferencie, stretnutia. Pri takýchto ťažkých zákonoch sa to robí rok, rok a pol, vždy sa začínajú takéto zákony vo volebnom období, na začiatku volebného obdobia sa začne k tomu odborná, veľmi ťažká a intenzívna diskusia s analýzou kompletne všetkých finančných, sociálnych a ďalších dopadov. A možnože niekde v polovičke alebo v druhej polovičke volebného obdobia sa tento zákon predkladá do parlamentu.
A vy to robíte z mesiaca na mesiac. Proste toto je nonsens. Podpíše sa tam 18 poslancov, ktorí, podľa mňa väčšina z ich ani nevie, čo podpísala. A myslím si, že tento celý proces je veľmi zlý.
Čiže chcem povedať, my nekritizujeme to, že sa otvorila k tomu diskusia, to, že sa otvorila z mesiaca na mesiac, ale my nehovoríme to, že nie, nepoďme sa o tom rozprávať, my hovoríme o tom, že pome, ale riadne, tak aby sa mali možnosť vyjadriť všetci tí, ktorí vám, aj vám písali tie maily, všetci, tie dotknuté organizácie, lesníci, poľovníci a hlavne ľudia z tých regiónov.
Pán predseda výboru tu hovoril pred chvíľkou vo svojej faktickej poznámke o zodpovednom prístupe, o koncepčnom celom návrhu, a teda riešení tejto problematiky. No myslím si, že práveže toto nie je zodpovedné a koncepčné. Keby to bolo zodpovedné a koncepčné, tak to ide riadnym legislatívnym procesom. Nejde to takýmto spôsobom, ako ste to sem predložili. To znamená, že my chceme o tomto diskutovať, my sme pripravení k tomu prispieť aj z hľadiska možnože nejakej odbornej skúsenosti kolegov, ktorí s tým majú skúsenosť, aby táto, táto správa sa možnože dala pod tú jednu strechu, aby sa to nachystalo tak, aby to dlhé roky fungovalo, a nie tak, aby proste, keď príde ďalšia vláda, to zruší preto, lebo to je šité ihlou, ktorá je úplne narýchlo, a nemáme k tomu žiadne informácie.
Kolegyne, kolegovia, ja by som ešte povedal, že mrzí ma, že aj pán Šíbl ako navrhovateľ sa nesnažil v rámci jednotlivých vystúpení, ktoré boli aspoň faktickými poznámkami, vysvetliť tie jednotlivé veci, na ktoré tu poukazujeme, a mám pocit, že raz vystúpil na pána Mičovského, kde teda ho pochválil len za to, že sa ide, že teda navrhuje presun kompletne lesov ako takých pod životné prostredie. Celý ten proces a ja teraz chcel by som ešte povedať k tomu hlavne, nie k tomu, že teda nesúhlasíme a neviem čo všetko, hovorím, poďme diskutovať. Ja vám teraz poviem v rámci vášho poslaneckého návrhu, ktorý ste predložili, v rámci presunu tejto správy, vám poviem odborné výhrady voči tomuto poslaneckému návrhu.
Tento návrh je v úplnom rozpore s postupom, ktorý musia podľa mňa v legislatívnom procese rešpektovať aj poslanci. Už viackrát povedané, nebolo to komunikované s odbornou ani laickou verejnosťou, ani dotknutými organizáciami a rezortami, kde nie sú vôbec vyčíslené žiadne dopady, podotýkam, žiadne dopady, a tie, ktoré sú aj v dôvodovej správe, sú zavádzajúce a klamlivé, si tam, si tam protirečíte v rámci tej dôvodovej správy. Samotné ministerstvo ešte pôdohospodárstva predtým hovorilo o tom, že s tým nesúhlasí. Samozrejme, že to bude mať veľmi zlý ekonomický dopad, a, samozrejme, nehovoriac o sociálnom vplyve. Tento dopad bude samozrejme negatívny, jednak, samozrejme, na štátny rozpočet a verejné financie ako také, ale na druhej strane aj na, dopad to bude mať aj v rámci rozpočtov jednotlivých organizácií ako Štátnych lesov a Slovenského pozemkového fondu.
Hovoríte v dôvodovej správe o tom, že to nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a vplyv na služby verejnej správy. To je klamstvo. Vy si protirečíte a klamete priamo v dôvodovej správe. Už vám to všetci vyvrátili, že to bude mať negatívne vplyvy. Samozrejme, na ten, či jednak ten rozpočet verejnej správy, ale, samozrejme, sociálny vplyv, podnikateľské prostredie a ďalšie veci s tým spojené.
Samotné vaše ministerstvo financií vám v liste, ktoré je predložené v rámci tohto poslaneckého návrhu, hovorí o tom, že nevie, z akých zdrojov bude pokrytá táto starostlivosť o tieto pozemky a ako to bude celé financované. My sa bavíme o tom, že teraz môžme využiť na to nejaké finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, ale vy vlastne musíte vedieť nastaviť ten systém tohto presunu a toho financovania celej tejto správy týchto lesov v rámci národných parkov tak, aby to nezaťažovalo štátny rozpočet. A to sa nebavíme tri-štyri roky, no však pokiaľ sa to presunie, tak to bude dlhodobý proces, musíte nastaviť a my teraz vôbec nevieme nič. My nevieme odpovedať na žiadne otázky v rámci, v rámci toho, ako to je. To znamená, že ten proces mal byť dlhodobý, mal byť odborný, profesionálny, ale vy ste to dali z mesiaca na mesiac. Toto sú tak ťažké témy. Niektorí kolegovia z vás nehovorím, že vy, ktorí tu sedíte, ale všeobecne som dostal informácie, však už nevystupujte, skončite tú rozpravu k tomu presunutých lesov a zase sa idete prihlasovať.
No, kolegyne, kolegovia, možnože si niektorí neuvedomujete, ale toto je fakt veľmi dôležité, o tomto treba diskutovať, to tu nemôžme, to, že ste to zbúchli z mesiaca na mesiac, nám to sem predkladáte a my ešte vybavíme rozpravu, to, že sa nikto neprihlási a necháme tak a mávneme rukou. Viete, koľko dostávame správ, emailov, telefonátov o tom, ako to ľudia vnímajú, tu tento presun? Viete, koľkých ľudí sa to dotkne v tých regiónoch? Však bolo vyčíslené, že zhruba, zhruba nejakých možnože až 6 800 pracovných miest, ktoré sú priamo alebo nepriamo ohrozené tým, že sa presúva táto správa.
Samozrejme, nehovoriac o tom, že to má, samozrejme, vplyv aj na výpadok daňových príjmov, výpadok podielových daní, sociálnych a zdravotných odvodov, zníženie odvodov daní, nehovoriac teda už o tom spomínanom výpadku príjmu štátneho rozpočtu. Toto všetko malo byť zanalyzované, k tomuto sme mali mať normálne dopadovú štúdiu, vedieť, ako to bude, ako sa to nastaví, kde zobereme na to finančné prostriedky, ako to bude celé financované, my teraz na nič nevieme odpovedať. Na nič nemáme otázky. A riešime to teraz tak, že teraz si schválite v prvom čítaní tento poslanecký návrh, a v septembri si to dáte v druhom a budete sa tváriť, že však bola nejaká diskusia niekde na Bôriku, kde ste sa sami uzavreli. Ja sa nečudujem tým, tým dotknutým odborníkom, ktorí sa postavili a odišli preč, lebo možnože keby vám tam aj rozprávali desať hodín, tak by ste si ich nevypočuli a aj tak by ste si spravili, čo ste si spraviť chceli. A, samozrejme, ešte z hľadiska toho, že ten zákon, tá, poslanecký návrh je zmätočný.
Samozrejme, ako som povedal, týka sa nielen pozemkov lesných, ale aj poľnohospodárskych, neriešite tam tie ďalšie tri zákony, ktoré sa dotýkajú pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, neriešime neznámych vlastníkov ani podielnikov v rámci pozemkových spoločenstiev, je tam, je to v rozpore s kompetenčným zákonom, všetko problém, problém.
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, stiahnite tento poslanecký návrh, dajte to riadne, tak aby sa mali všetci možnosť k tomu vyjadriť, my k tomu prispejeme, a pokiaľ to bude dobré, aj to podporíme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 9:26 - 9:28 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, kolega Kuffa, myslím si, že veľmi hodnotný príspevok, však máš čo do toho povedať, pochádzaš z praxe a myslím si, že v tejto problematike sa veľmi dobre vyznáš. Som rád, že si zhodnotil to dané stretnutie, ktoré sa uskutočnilo teda za účasti iba koaličných poslancov, kde teda máš aj osobnú skúsenosť napríklad s kolegom Zajačikom, ktorý ti tvrdil, že si dostal e-mail. Klamal a zavádzal v priamom prenose. Už teraz všetci dobre vieme, že my sme tam vôbec neboli pozvaní, a to je aj výsledok toho celého, ako, akým procesom to prebieha.
Spomenul si vo svojom vystúpení aj vystúpenie niektorých kolegov zo SaS-ky, ktorí hovorili, a správne si povedal, že bolo to pri inom zákone. Hovorili o tom, ako treba nepotrebné pozemky vo vlastníctve štátu sprivatizovať do súkromných rúk. Náš štát to nepotrebuje. Toto je úplne nonsens, niečo neskutočné, ako, ako štát sa ide zbavovať pozemkov. Ako každá iná krajina si ctí vlastníctvo a snaží sa udržať, a pokiaľ tu budeme aj my, tak v živote nedopustíme, aby sa privatizovali pozemky do súkromných rúk.
Povedal si aj to, že minister Budaj hovoril o tom, že chce vykúpiť teda minimálne 30-tisíc ha. Tak povedzme si nejaké základné čísla. V rámci deviatich národných parkov máme výmeru zhruba 320-tisíc ha, z toho zhruba 48 % je v súkromných rukách. Keby sme sa bavili len z toho podielu, hej, že nejakých, nejakých 150-tisíc hektárov je v súkromných rukách, a minister Budaj chce vykúpiť len 30-tisíc, tak sa bavíme o sume pri 50 centov, čo, myslím si, že je úplne nereálne. Určite predstava vlastníkov bude omnoho vyššie, lebo sa bavíme o veľakrát kvalitných a hodnotných... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 18:53 - 18:55 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega Mičovský, na začiatku ste začali celkom dobre s tým, že ste pomenovali to, že to pretiahne tento zákon, resp. tento presun pretiahne niekoľko volebných období a že je to polovičné riešenie a aj v rámci toho niekoľko, ja neviem, 2, 5, 14, či 15 dní chcú dať v rámci medzirezortného pripomienkového konania, čo je krátka doba a určite sa nevysporiadajú a ani nevysporiadajú sa so všetkými pripomienkami, ktoré prídu.
Vy ste, vy ste ako bývalý minister pôdohospodárstva, lesník, vlastne rozbili celý návrh vašich koaličných a hlavne zo strany OĽANO, teda keď to nazývam stranu OĽANO, ste to úplne rozbili. To znamená, že vy navrhujete, aby sa to stiahlo, aby sa to prepracovalo, že to je zlé riešenie. Takže chcem vás poprosiť a vyzvať, apelujte na tých svojich kolegov, ktorí sedia nad vami, pod vami, aby stiahli tento poslanecký návrh.
No a, bohužiaľ, musím povedať, negatívne ste ma ako dorazili tým, že ste vo svojom vystúpení povedali, že chcete, aby sa lesy ako také kompletne presunuli pod životné prostredie. Myslím si, ak som to dobre pochopil z tej rozpravy, že teda keď to bude a že to asi prejde toto v prvom čítaní a príde to do druhého čítania, tak vy predložíte poslanecký, teda predložíte poslanecký návrh o tom, aby sa teda tie lesy presunuli pod to životné prostredie. Myslím si, že my tu diskutujeme o tak závažných témach a tak závažných veciach, ktoré by sa mali diskutovať roky, my sa tu bavíme hodiny o tom a ideme robiť tak radikálne zmeny, ktoré podľa mňa, zdevastujú a zničia to, čo aspoň ako tak funguje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 17:06 - 17:08 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Suja, tak presne ako si povedal z hľadiska toho problému, ktorý tu teraz máme, hovoríme hlavne o tom, že sa jedná o poslanecký návrh pri tak ťažkom zákone. Však to teraz v rozprave potvrdila aj kolegyňa so SaS-ky, ktorá povedala, že je to veľmi ťažká téma a oni sú takí radi, že dali si 15-dňovú lehotu na to, že sa môžu v rámci medzirezortného pripomienkového konania k tomu niekto vyjadriť. Však všetci dobre vieme, že pokiaľ sa jedná o takto ťažké zákony, novelizácie a myslím si, že tento je. Lebo to potvrdili viacerí, že už sa dlhé roky o tom rozpráva, tak sa k tomu robia konferencie, semináre.
Však my máme v rámci dôvodovej správy napísané, že nevedia, ministerstvo financií hovorí o tom, že nie je zrejmé, akým spôsobom a z akých zdrojov bude pokrytá starostlivosť o tieto pozemky. Nevedia kvantifikovať predpokladané zvýšenie vplyvu na rozpočet verejnej správy a to nie len na bežný rok, ale aj na tie nasledujúce. Však k tomu sa musí vyjadriť hlavne aj zo sociálnej oblasti z hľadiska dopadu nezamestnanosti a ďalších, kde príde množstvo ľudí o prácu, Inštitút sociálnej politiky, z hľadiska financií - Inštitút finančnej politiky. My nemôžeme povedať, že dáme 15 dní na to, aby sa ľudia vyjadrili a všetko bude v poriadku. To musia byť mesiace, aby sme tento, túto novelizáciu nastavili tak, aby proste, keď príde druhá vláda, to nezrušila a nezmenila.
Lebo tak, ako to teraz chystáte, to môže nastať. Takže chcem poprosiť kolegov, tak ako som dal procedurálny návrh, nech sa táto novelizácia poslaneckého návrhu stiahne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 17:01 - 17:02 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, som veľmi rád, že ste svojou odbornou odbornosťou vniesli do tejto problematiky to, čo ste tu povedali. Ja by som sa páni poslanci vás niečo spýtal, ktorí ste prišli s týmto návrhom.
Štyridsaťosem percent je v súkromných rukách. Nemáte od žiadneho urbariátu alebo od súkromných vlastníkov žiaden súhlas na pozemky, ktoré sme dali do Natury 2000. Nevyplácate tú vyhlášku, podľa ktorej sa vyplácajú náhrady za to, že nemôžu podnikať v lesnom hospodárstve, som tvoril ešte ja v roku 2008.
Prečo to hovorím? Otvárate Pandorinu skrinku páni. Pokiaľ to dajú na Ústavný súd, zaplatíte tri roky dozadu urbariátom a súkromným vlastníkom to, čo ste do dnešného dňa neplatili. Čo štát neplatí. Jedna časť sú štátne lesy, ktoré takisto nedostávajú nič, kde, ktoré sú na; a ďalšia vec, páni, chcem sa vás spýtať odborne, keď to otvárate. Máme vôbec jeden národný park, ktorý spĺňa kritériá? Tak by som poprosil, keby sme sa vysporiadali s vecami, vysporiadali sa to, čo bolo dané do Natury 2000. Požiadali súkromných vlastníkov, aby s tým súhlasili a zároveň, samozrejme, aj každý je za ochranu prírody, ale potom im musíme tým súkromným vlastníkom aj zaplatiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:24 - 16:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým kolegom, kolegyniam, ktoré vystúpili. Mrzí ma, že pani Kozelová odišla, lebo som jej chcel nejaké veci vysvetliť, lebo myslím si, že nemá správne informácie a klamala v tom, čo povedala.
Mrzí ma v prvom rade to, že pod týmto poslaneckým návrhom je podpísaných 18 koaličných poslancov a ani jeden z nich nevystúpil minimálne s faktickou poznámkou. Ani jeden z nich. Čiže neviem, čo si mám o tom myslieť. To znamená, že proste niečo vám predložili alebo vám niečo dal pán minister Budaj, alebo narýchlo to poďme zbúchať, tak ste sa rýchlo všetci náhodne niekde na chodbe pod to podpísali za tie dva dni a ste to sem predložili.
Pani Kozelová, pani Kozelová hovorila o nejakom stretnutí. Áno, bolo nejaké stretnutie, ktoré ste si vy v koalícii zorganizovali úplne narýchlo, potajomky, potichu, kde ste narýchlo zvolali všetky nejaké organizácie, aby ste si spravili alibi na verejnosti, kvôli tomu, že ste sa akože snažili komunikovať s odbornou širokou verejnosťou. Ja sa nečudujem tým poľovníkom, resp. tým ďalším, ktorí sa postavili a odišli preč. Lebo možnože keby vám tam aj desať hodín rozprávali o tých veciach, tak by ste mávli rukami, aj tak by ste to sem predložili a nič by ste s tým nerobili.
Na ten, na to vaše stretnutie, ktoré ste si organizovali, boli pozvaní len vaši koaliční, vy koaliční poslanci. Ani členov opozičných, aspoň členov výboru pôdohospodárskeho že by ste na to zavolali, ktorí by vám povedali možnože troška inú pravdu a inak by argumentovali, len ste sa báli. Ja neviem, či teda sa pýtam, kladiem si otázku, že či ste si tam, či ste si sami sebe ste sa tam v rámci toho stretnutia presviedčali, že či to je správne, alebo to nie je správne. Takže ja sa nečudujem ani tým organizáciám, ktoré stade odišli, takže úplne, úplne pošliapavate, myslím si, legislatívny proces v tomto smere.
A čo sa týka nejakej devastácie píl alebo čo, však píle sú, ale ja nehovorím o pílach, ja hovorím o spracovateľskom priemysle. Však vy na píle nespravíte stoličku, stôl, skrine alebo neviem aké veci, však to zrobí úplne nejaká iná fabrika.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:22 - 16:24 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Akokoľvek sa tu budeme presviedčať mnohými argumentami o tom, že je správne predkladať takýto návrh zákona poslaneckým návrhom, tak dospejeme len k tomu, že takéto čosi sa deje, keď je nejaká krízová situácia v koalícii, že majú tieto dva rezorty, dve rôzne strany napríklad OĽANO a SaS-ka, ale ak tieto dva rezorty má jedna strana a jedna z toho predkladá návrh zákona prostredníctvom poslancov a ten rezort, v tomto prípade poľnohospodárstvo, nesúhlasí s týmto návrhom, tak čosi tu neni v poriadku, čosi čo nemá logiku.
Áno, stávalo sa aj v minulosti, že sa takéto návrhy zákonov o takej vážnej a ťažkej téme, ako je zmena kompetencií rezortov, stávali sa. Ale buď to koalícia zastavila, alebo ten návrh podporili susedia, ktorí sedia v lavici s dotyčnými poslancami, ale nikdy sa seriózne o takýchto veciach nerokovalo.
Ochranári majú právo na názor a mnohé názory sú dobré, ja ich beriem. Ale nemôžu si osobovať právo na mnohé veci, o ktorých ani netušia. Riešiť otázku zmeny kompetencií, ktoré má sociálno-ekonomické dôsledky, ktoré má celkovo spoločenské dôsledky aj hospodárske, veď to je čosi, čo pravdepodobne si nikto nevie ani predstaviť, že by sa také mohlo diať. No u nás sa to deje.
Richard Takáč, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Načrtol si, myslím si, že dobre, odborne, o čo tu vlastne ide. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 15:40 - 16:07 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Kolegyne, kolegovia, vyjadrím sa aj ja k novelizácii zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, ktorý bol sem predložený ako poslanecký návrh, podotýkam, poslanecký návrh. Pre upresnenie, bolo to aj v odôvodnení, jedná sa vlastne o presun správy štátnych pozemkov v 3., 4. a 5. stupni ochrany pod Štátnu ochrany prírody, to znamená ŠOP-ku. Ide o presun správy nielen lesných pozemkov, podotýkam, lebo všetci hovoríme len o lesných pozemkoch, ale jedná sa o aj o klasické pozemky, o pôdu, o trvalé trávnaté porasty. To znamená, že o pozemky lesné, ktoré sú v správe štátnych lesov, o pozemky, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Chcel by som úplne na začiatku vyzvať koaličných poslancov, ktorí predkladajú daný poslanecký návrh, aby stiahli túto novelizáciu presunu správy lesov a pozemkov a vyzývam ich na to, aby to bolo predložené riadne ako vládny, vládny zákon, ktorý by išiel do medzirezortného pripomienkového konania, kde budú mať možnosť sa vyjadriť všetky dotknuté organizácie, odborné či aj laické, široká verejnosť, ľudia z regiónov, tí, ktorí čo majú do tohto povedať.
Chcel by som povedať, že takéto snahy alebo takéto úvahy boli aj v minulosti v prechádzajúcich volebných obdobiach a vždy to bola veľmi, veľmi ťažká téma. Vždy sa to komunikovalo na vysoko odbornej úrovni a ja si myslím, že je to úplne dehonestácia toho, že sa to dáva poslaneckým návrhom.
Chcel by som povedať koaličným poslancom, že keď sa to nastaví úplne od začiatku zle a ide to poslaneckým návrhom, podotýkam, príde druhá vláda, to zmení, lebo to je úplne zle od začiatku komunikované. Tento poslanecký návrh, ktorý tu máme momentálne, je narýchlo napísaný. Všetci dobre vieme, že do piatka sa predkladali návrhy na túto schôdzu a neviem, či v stredu, alebo štvrtok ste to narýchlo spísali a predložili ste to sem do Národnej rady.
Je to úplne zle odôvodnené, sú tam klamstvá, nezmysli a pritom ešte vtedajšie vedenie ministerstva pôdohospodárstva k tomuto presunu dalo zamietavé stanovisko, napriek tomu ste to posunuli sem do pléna. Chcel by som povedať, že keď hovoríme o tom, že to ide poslaneckým návrhom a ja sa pýtam a kladiem si otázku, prečo to ministerstvo životného prostredia nepredložilo ako riadny zákon, ako vládny zákon, ktorý by išiel do medzirezortného pripomienkového konania, kde sa všetci vyjadrili.
Teraz vám prečítam vyjadrenia pána Budaja z marca tohto roku: "Ministerstvo životného prostredia už pripravilo novú legislatívu, ktorej cieľom je prevedenie správy lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch ako územia v 3., 4., 5. stupni ochrany pod správu štátnej ochrany prírody." Ja sa pýtam, keď minister životného prostredia Budaj povie v marci, že to majú nachystané tento legislatívny proces, prečo my dnes v júni, teraz v júli už na schôdzi Národnej rady máme poslanecký návrh. Prečo to nešlo normálnym riadnym vládnym zákonom tak, aby sa mohli všetky dotknuté organizácie k tomu vyjadriť? Myslím si, že každý z vás ako poslanec k tomu dostal množstvo správ, emailov na poslanecké schránky, kde sa množstvo organizácií odborných od Lesníckej komory, Združenia vlastníkov neštátnych lesov, Poľovnícka komora, spracovatelia dreva a množstvo a hlavne aj veľa ľudí z regiónov, ktorí sú týmto, týmto dotknutí.
Poviem vám taký príklad. V rámci Slovenska národné parky zaberajú 7,5 % rozlohy územia, čo je zhruba 315-tisíc hektárov tejto výmery tých národných parkov. Napríklad také porovnanie Švajčiarsko, ešte poviem, že u nás na Slovensku máme deväť národných parkov, tí-ktorí kolegovia nevedia a poviem príklad Švajčiarska napríklad teraz. V rámci Švajčiarska je jeden národný park, ktorý má výmeru 17-tisíc hektárov. Takže na porovnanie úplne diametrálny rozdiel.
Dovoľte mi vám aj spomenúť takú analýzu Inštitútu environmentálnej politiky, ktorá je z marca minulého roku, z roku 2020. V rámci tejto štúdie boli porovnávané obdobné a rovnaké parky krajín v rámci Európskej únie, kde teda sa riešili aj problémy v rámci týchto národných parkov, ako je napríklad vlastníctvo pozemkov, bezzásahové územia a, samozrejme, zdroje financovia na ochranu tejto prírody v rámci národných parkov.
V rámci týchto jednotlivých krajín, kde sú národné parky, jeden z tých najväčších problémov bolo to, že sa tam nachádza množstvo, množstvo vlastníctva, súkromného vlastníctva, či už v podiele so štátom, alebo samostatne v rámci pozemkových spoločenstiev, alebo urbárskych spoločenstiev. Poviem vám príklad, že koľko napríklad taká Maďarská republika v rokoch 2007 až 2018 sa snažila vykúpiť v rámci národných parkov v Maďarsku. Toto súkromné vlastníctvo, kde sa im podarilo vykúpiť 71-tisíc hektárov za sumu skoro pol miliardy eur, 500 mil. eur. A my sa bavíme o tom, že momentálne máme, momentálne máme 315-tisíc hektárov, z toho skoro menšia polovička je v súkromnom vlastníctve.
Kolegyne, kolegovia, teraz vám poviem ešte príklad, aby ste vedeli, ako to je v rámci rozlohy, percentuálnej rozlohy národných parkov v rámci Európskej únie. Poviem vám nejaké krajiny, ktoré boli posudzované ako podobné v rámci tej štúdie. My máme 7,5 % percenta rozlohy. Bulharsko má 1,7 %, Česko má 1,5 %, Fínsko má 2,9 %, Chorvátsko má 1,8 %, Litva má 2,2 %, Nemecko 2,7 %, Rumunsko 1,3 %, Švédsko 1,6 % a Slovensko 7,5 %. Myslím si, že tu je aj na mieste máte to aj v rámci programového vyhlásenia vlády, kde ste si napísali, že prehodnotíte rozlohu týchto národných parkov. Lebo veľa z tých národných parkov v tej rozlohe, v ktorej sa nachádzajú, už nespĺňajú charakter národného parku ako takého.
Dovoľte mi ešte tak možnože nie priamo súvisej s týmto, s týmto poslaneckým návrhom, ale aby niektorí kolegovia si spravili taký obraz, ako funguje pán minister Budaj. Ja vám zacitujem jeho vyjadrenie k téme medveďov. Je to veľmi aktuálna téma, veľmi sa o tom intenzívne teraz rozpráva a ja vám poviem, čo povedal ku zneužívačom medveďov. Citujem dve jeho vyjadrenia: "Výskyt medveďa hlásia starostovia strán SMER, SNS a MOST. Zásahový tím neváha a ide situáciu skontrolovať a ak treba aj zasiahnuť. Napriek tomu, že medvedie hlásenia sa vyrojili náhle a politická príslušnosť ich autorov naznačuje, akoby medvede chodili osobitne radi práve do chotárov bývalej koalície." Toto je vyjadrenie ministra životného prostredia Budaja. Ja zas neviem si predstaviť, či ako teda starostovia za SMER, alebo MOST - HÍD, alebo SNS odchytia niekde medveďa, pustia ho niekde na námestí niekde v obci alebo priviažu ho pri smetiak, akože toto je pre mňa úplný, toto je neskutočné.
A druhé vyjadrenie napríklad pána, pána ministra Budaja: "Nie, nepripustíme, aby hysterická kampaň bývalých vládnucich zúfalcov bojacich sa, že sa už onedlho dostanú do chládku, ovplyvnila odbornú debatu." Ja neviem, čo má spoločné odborná debata o tom, že medveď na Slovensku je premnožený a treba túto situáciu riešiť o tom, že sa niekto bojí bývalých vládnucich a dostanú sa do chládku. Takže toto, toto je výsledkoch, resp. prejav ministra životného prostredia k odborným, čisto odborným témam, kde treba za okrúhlym stolom sedieť čisto na odbornej úrovni.
Poďme k samotnému návrhu poslaneckému, ktorý, ako som už povedal, bol pripravený postupom, ktorý je podľa mňa úplne v rozpore s postupom, ktorý, myslím si, že musia rešpektovať a dodržiavať aj poslanci Národnej rady. Okrem toho, že nebolo komunikované to ani s odbornou, ani laickou verejnosťou, ani s dotknutými rezortami, podotýkam, že ministerstvo pôdohospodárstva dalo k tomu zamietavé stanovisko, čiže nesúhlas s presunom tejto správy je aj v tomto návrhu veľakrát úplne zavádzajúce.
Myslím si, že je vyloženým klamstvom, že tento návrh nebude mať ekonomický a sociálny vplyv. Bude. A to jednoznačný a veľmi negatívny, veľmi negatívny vplyv bude mať. Nejde iba o dopad na verejné rozpočty, ako taký verejný rozpočet, ale tento negatívny dopad na rozpočet bude mať aj na Štátne lesy a Slovenský pozemkový fond. Čiže na jednej strane my budeme musieť hľadať finančné prostriedky z rozpočtu na ako takú, na ŠOPK-u a na to všetko, aby to fungovala. Ale na druhej strane budeme musieť dofinancovávať aj Štátne lesy, aj Slovenský pozemkový fond, lebo im odobereme túto správu, z ktorej mali nejaký príjem. Ďalej nehovorím o množstve až stovkách, stovkách živnostníkov poskytujúci služby v rámci týchto, týchto lokalít aj pestovateľskú činnosť a, samozrejme, zamestnanosť ako taká.
Je ohrozené fakt veľmi veľké množstvo pracovných miest živnostníkov, spoločností. A ja si myslím, povedali to viacerí odborníci z danej problematiky, ide o likvidáciu vidieka, vidieka ako takého. Bude to mať veľmi dopad na lesníctvo, drevárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo a množstvo ďalších.
O Uliči ani nehovorím, 200, vyše 200 pracovných miest, kde tí ľudia sú výsostne odkázaní len na to, ako to tam teraz momentálne funguje.
Predkladaný návrh zákona, ktorý sme dostali, a keď sme si čítali tú dôvodovú správu, hovorí, tam, to som rád, že tam je napísané, hovorí výsostne o negatívnom vplyve na rozpočet verejnej správy. To som vám hovoril, bude to mať veľmi veľký negatívny vplyv na verejný, verejný rozpočet.
Je tam veľké klamstvo v tej dôvodovej správe, ktorá hovorí o tom, že návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na informatizáciu spoločnosti. No je jednoznačne preukázané týmito krokmi, a tým že sa presunie táto správa, že to bude mať práveže, čiže ešte aj tí, ktorí predkladajú tento poslanecký návrh, ako som povedal, ho predložili asi za dva dni, úplne narýchlo, tak ešte si ani tú námahu nedali, že by si to poriadne pozreli, že to bude mať reálny dopad na sociálne, zamestnanosť, podnikateľský sektor a prostredie ako také.
Z hľadiska stanoviska ministerstva financií, ktoré je predložené v rámci tohto poslaneckého návrhu, kde ministerstvo financií hovorí o tom, že pričom z návrhu nie je zrejmé, akým spôsobom a z akých zdrojov bude pokrytá starostlivosť o tieto pozemky, to hovorí ministerstvo financií. Ďalej hovorí o tom, že je potrebné kvantifikovať predpokladané zvýšenie vplyvu na rozpočet verejnej správy, nielen na tento bežný rok, na bežné roky, ale aj na tie nasledujúce. To znamená, že my tu riešime poslanecký návrh a my vôbec nevieme a nevieme v tejto chvíli povedať, aký to bude mať dopad. Nie je tu žiadna analýza, nie je tu žiadna štúdia, ohrozujeme tu zamestnanie v regiónoch, ohrozujeme tu proste všetko ako také. Ako pre mňa je to, pre mňa je to niečo neskutočné, ako sa predložil tento poslanecký návrh bez akejkoľvek odbornej diskusie.
Návrh je úplne zmätočný, keďže sa ma týkať pozemkov vo vlastníctve štátu. Avšak v konkrétnych ustanoveniach sa hovorí iba o lesných pozemkoch. A je navrhnutý aj novelizačný bod meniaci zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Ak si teda odmyslíme tie tzv. ostatné plochy, tak ostávajú nám visieť, ako som povedal, tie poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu. Tých pozemkov je v národných parkoch niekoľko desaťtisíc, a tak ako som podotkol, spravuje ich Slovenský pozemkový fond.
Prechod správy poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu si vyžiada novelizáciu ďalších minimálne troch ďalších zákonov. A to ešte zostáva otázka, čo s pozemkami neznámych vlastníkov a so štátnymi podielmi v pozemkových spoločenstvách, ako to tu už bolo povedané.
Myslím si, že tí, čo sa podpísali a predkladajú túto novelizáciu tohto zákona, ani podľa mňa v skutočnosti netušia, do čoho sa pustili, netušia.
Kolegyne, kolegovia, ďalej. Systémovo právne je podľa mňa návrh v rozpore s kompetenčným zákonom a zákonom o štátnom podniku. Ministerstvám z týchto zákonov nevyplýva žiadna kompetencia na to, aby sa dohodli na rozdelení tohto majetku, lebo však to sa nebavíme len o správe lesov a správe pozemkov a bavíme sa o aj infraštruktúre, bavíme sa teda aj o zamestnancoch, bavíme sa aj o nehnuteľnostiach a všetko, čo v tom celom je a čo do toho patrí. Vo vzťahu k prechodu lesov TANAP-u pod ŠOP-ku je návrh zrejme aj v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, lebo tento zákon taký transfer príspevkovej organizácii, ktorou sú lesy TANAP, ani nepozná. To znamená, že už viacero bodov, na ktoré som poukázal, sú v rozpore podľa mňa so zákonom. Je tam zlé odôvodnenie, dôvodová správa, ktoré ešte aj samotné ministerstvo aj si tam protirečíte v tejto dôvodovej správe. Myslím si, že viacerí sa zhodneme na tom a ja som za to tiež, aby sme možnože vytvorili fakt v rámci tejto správy jednotnú organizáciu alebo resp. to dali pod túto jednu jednotnú organizáciu. Myslím si, že ani jeden z nás tu nespochybňuje ochranu a ochranu a správu týchto území.
Jednostranným ale vyhlásením, kde sa vyhlási v tomto prípade 50 % bezzásahovosti, myslím si, že takto sa netvoria, takto sa netvoria národné parky. Ja neviem, niektorý kolega to tu spomínal, že sa tu nemôžu ukazovať vizuálne pomôcky a že by sme si tu mali možnosť niektoré veci pozreť, no ja by som tu rád, veľmi rád ukázal vizuálne pomôcky, napríklad ako to dopadlo v Belianskych Tatrách, kde dnes máme hektáre a hektáre, hektáre, stovky suchých smrečín, ktoré sa sami vyvracajú, odplavuje ich pôda, pôda sa odplavuje, príde nejaký prvý dážď a sú tam neuveriteľné erózie. Neviem, či si pamätáte suché smrečiny, vysušené, úplne šedé, sivé a spomínaný ten hlucháň tam niekde na tom vysušenom strome. Ako toto si určite takto ani jeden z nás nepredstavuje ten národný park, tú ochranu toho, tej krajiny a toho životného prostredia.
Kolegyne, kolegovia, keď som už hovoril o tom, napríklad o tých Belianskych Tatrách, ako dopadli, tak je úplne, hovoríme o 50-percentnej bezzásahovosti v rámci potom následného presunu a v rámci tých národných parkov. Ale ja vám poviem príklad. Keď je v rámci, poviem vám to na príklade človeka nakazeného na COVID. Keď sa niekto nakazí na COVID, čo s ním spravíte? No izolujete ho od tých zdravých ľudí, dáte ho nabok, aby sa vyliečil. A toto isté je presne v tomto lese. Keď sa jeden strom nakazí lykožrútom, tak ho dáte preč, aby nenakazil tie ostatné stromy, ktoré sa nachádzajú v tom lese. Zoberte si, spýtajte sa tu niektorých susedia alebo svojich kolegov niekde v regiónoch, ktorí majú, generačne sú lesníci. Voľakedy 50, 60, 70 rokov dozadu, keď lesník išiel, kontroloval si svoj revír a nebodaj by mu tam jeho vedúci našiel jeden nakazený strom, no neviete si predstaviť, čo by s ním spravil. To sa v živote nemohlo stať. Toto lesníci, ktorí už nie sú medzi nami, sa musia v hroboch obracať, keď vidia, čo sa s týmto ide teraz momentálne v dnešnej dobe diať.
Kolegyne, kolegovia, každý alebo teda veľa aj tých ochranárov a toho tretieho sektora hovorí o nejakom totálnom výrube lesov, že ideme niekde po Slovensku a vidíme holinu, kde sa vyrúbali všetky, všetky lesy. Myslím si, že treba si dať ruku na srdce, určite sú aj obhospodarovatelia a sú aj vlastníci, ktorí zneužívajú lesy ako také na to, aby sa čo najskôr obohatili. Ale veľakrát ide, veľakrát ide pri takýchto výruboch hlavne o rôzne kalamity, či je to lykožrútová kalamita, veterná kalamita, erózna a tak ďalej. Prevod správy štátnych pozemkov pod rezort životného prostredia ani nedosiahne tú deklarovaná, nedosiahne tá deklarovaná jednota, jednotná správa chránených území, keďže až 48 % je vo vlastníctve neštátnych vlastníkov. Problém nevyriešených vzťahov s neštátnymi vlastníkmi pozemkov v národných parkov vnesie do správy chránených území ďalšie problémy. Ja si myslím, že toto je len krok. Hovorí sa tu o tom, že to sa nedotýka neštátnych vlastníkov. Ale to je prvý krok. Teraz sa to presunie a už budú musieť byť obmedzovaní. Tu si treba uvedomiť, že aj tu operujú niektorí koaliční poslanci tým, že ideme to spraviť preto teraz, lebo sme z plánu obnovy a odolnosti dostali vyše miliardy eur na životné prostredie. No ale treba si uvedomiť, že tá miliarda nejde len na národné parky a nejakú ochranu, hej, tam máme budovy, máme tam dekarbonizáciu a tak ďalej a tak ďalej, že treba si uvedomiť, že keď aj by sme teraz z plánu obnovy a odolnosti dostali nejaké finančné prostriedky na to, aby sme dokázali kompenzovať neštátnych vlastníkov, dokázali nastaviť a financovať to, že sa bude vykonávať bezzásahovosť a rôzne ďalšie opatrenia, tak to máme na niekoľko rokov. Tento proces, ktorý nastane, keď to nastane, že sa to presunie, tak sa musí nájsť dlhodobé financovanie tohto celého procesu. Lebo to sa nebavíme na tri, štyri, päť, desať rokov, sa bavíme o dlhodobej záležitosti.
Priame a nepriame, čiže týmto poslaneckým návrhom a ja hovorím, že poďme sa o tom rozprávať, poďme o tom diskutovať, ale riadne. Už vyčíslili dotknuté organizácie a všetci tí, ktorí sa už niekoľko rokov okolo toho sa tomu venujú, že môže dôjsť priamo a nepriamo k ohrozeniu až 6 800 pracovných miest a, samozrejme, je tam hazard s obyvateľmi v rámci, v rámci vidieka. Výpadok daňových príjmov vidieckej samosprávy z dane z nehnuteľnosti v objeme jedného milióna eur ročne. Výpadok podielových daní rovnako na úrovni jedného milióna ročne. A vôbec to nie je riešené touto novelizáciou. Zníženie odvodu daní, sociálnych a zdravotných odvodov len v rámci lesného hospodárstva na úrovni skoro desať mil. eur ročne a v drevospracujúcom priemysle až skoro 32 mil. eur ročne je teda výpadok samotného štátneho rozpočtu a nie je vôbec kompenzovaný v rámci tejto novelizácie. Máme toľko otáznikov pri tejto novelizácii tohto zákona, na ktoré vôbec nevieme odpovedať a určite na to odpoveď nedostaneme, keď teraz sa schváli prvé čítanie a v septembri sa bude schvaľovať druhé čítanie.
Dovoľte mi ešte prečítať, dostali sme mail, dostali sme všetci poslanci. Ja si vážim každé občianske združenie aj všetky organizácie, ktoré sa snažia robiť v rámci aj životného prostredia správne, správne kroky, správne veci, snažia sa ochraňovať životné prostredie, ale nemajú klapky takto dopredu, ale pozerajú sa aj napravo, aj naľavo, aj dozadu. Vidia na celé štyri strany. Dostali sme email od združenia My sme les. Ja nepochybujem, že to je politické, lebo sú tam predstavitelia určitých, momentálne nie tu, ale politických strán v tomto združení, kde sa teda podpísalo 28 doleuvedených ochranárskych organizácií. Ja všetky tie organizácie nepoznám, ale vám prečítam, čo nám napísali k tejto, k tomuto poslaneckému návrhu, ktorý nám bol predložený ako poslanecký návrh bez toho, aby sa mohlo k tomu vykonať medzirezortné pripomienkové konanie, aby sa mohli dotknutí odborníci všetci k tomu vyjadriť: "Po predložení návrhu sme mali prvotné pochybnosti ohľadne dostatku priestoru na diskusiu a pripomienky počas legislatívneho procesu. Z hľadiska vecnej správnosti sme však pochybnosti nemali. Naše obavy boli nakoniec zo strany predkladateľov a ministerstva životného prostredia dostatočne rozptýlené, nakoľko návrh prejde medzirezortným pripomienkovým konaním i konzultáciami s verejnosťou a akademickou obcou, preto návrhu vyjadrujeme plnú podporu a veľmi uvítame jeho schválenie v Národnej rade." Ale ja som nezachytil nejaké, že by, však nám všetky organizácie, všetky dotknuté subjekty, ľudia z regiónov píšu, že sa nemali možnosť k tomu vyjadriť, že chcú k tomu medzirezortné pripomienkové konanie. No nie je to možné, lebo to ide poslaneckým, poslaneckým návrhom. Mne to veľakrát niekedy pripadá, a to hovorím ešte k tomu, keď som vám prečítal tie percentá veľkosti tých národných parkov v rámci Európskej únie, napríklad našich susedov, tak sme číslo jedna, sme najväčší - 7,5 %. Ostatní jedna, dve, dve a pol percenta z rozlohy.
Mne to tak niekedy pripadá, ako keby niektoré krajiny aj v rámci, v rámci možno západnej Európy alebo nejaké tie väčšie krajiny robili všetko preto, aby my na Slovensku sme tu mali všetko ako v rámci chráneného územia, všetkého by sme mali, celú rozlohu národných parkov a my by sme tu nič neťažili. Treba si uvedomiť jednu základnú vec. My sme lesnatá krajina, my sme sebestační v rámci guľatiny ako takej, či je to tvrdá, mäkká, ihličnatá, listnatá a tak ďalej. My sme sebestační. My dokážeme produkovať všetko, čo potrebujeme. Áno, je pravda, chýba nám nejaký spracovateľský priemysel. Ale my nemusíme robiť to, že sa všetko bude vyvážať guľatina do zahraničia a budú nám sem voziť stoličky, stoly, skrine, ja neviem, krovy alebo čo všetko. My to tu máme, my to tu, to naše bohatstvo tu je. Prečo nespravíme skôr kroky na to, aby sme, aby sme dokončili, a teda možno vytvorili ten spracovateľský priemysel tu u nás na Slovensku? Spracujme to drevo tu a budeme, tak budeme my vyvážať. Ale mne to niekedy tak pripadá, že my to tu všetko chceme chrániť a všetko budeme dovážať a zničíme si a zlikvidujeme si aj tú sebestačnosť v rámci, v rámci toho, tej suroviny drevnatej, ktorú, ktorú máme.
Kolegyne, kolegovia, chcem vás fakt reálne vyzvať na to, aby tento poslanecký návrh išiel riadne, tak ako má ísť, a preto si dovolím, kolegyne, kolegovia, pán spravodajca, predložiť podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky ďalej o tomto bode nerokovala. To moje, to moje odôvodnenie je, ukončím to už, to je posledné... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pozmeňujúci návrh, ale on dáva procedurálny návrh.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Takže tak, ako som povedal, podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky ďalej o tomto bode nerokovala. Moje vyjadrenie teda alebo odôvodnené je to s tým, ako ste mali možnosť vypočuť aj v rámci celej mojej, môjho vystúpenia. Nieže ja nesúhlasím, ale nesúhlasia všetky, všetky organizácie, odborné organizácie, všetkých, ktorých sa to dotýka, a, samozrejme, aj ľudí v regiónoch, aby to išlo ako poslanecký návrh. Všetci chcú, aby to išlo riadne ako vládny návrh, kde majú možnosť sa medzirezortne v rámci konania pripomienkovať, aby to išlo riadnym legislatívnym procesom.
Ďakujem veľmi pekne. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.7.2021 11:10 - 11:10 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem len pripomenúť členom zahraničného výboru, že výbor sa uskutoční dnes 12.05 v miestnosti 149. Ďakujem.
Skryt prepis