Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.9.2021 o 15:21 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2021 13:39 - 13:53 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, myslím si, že si dôležitosť tejto novelizácie uvedomujeme všetci a pevne verím, že aj tí, ktorí nejazdia po slovenských cestách na bicykloch, ale aj tí, ktorí jazdia na motorových vozidlách. Mrzí ma, že je dnes síce piatok, je nás tu strašne málo a, bohužiaľ, to svedčí aj o fungovaní parlamentu ako takom, lebo tento náš poslanecký návrh mal byť až niekde pomaly ku koncu schôdze a máme druhý deň rokovania Národnej rady a už sa tu nachádzame. Nikto z nás nevie, ako, ako kedy idú body, prebieha to krížom-krážom, body tu prepadajú, jednak vládne, samozrejme aj poslanecké a myslím si, že toto nesvedčí o tom, aby takto mal fungovať, fungovať Národná rada a hlavne pripravenosť nás poslancov na to, aby sme vedeli k tomu patrične vystúpiť.
Možnože pozitívne je to, že, aspoň na tom je to, že momentálne tu sedím a teda stojím a predkladáme tento poslanecký návrh a akurát zhodou okolností včera začal Európsky týždeň mobility, kde ste mali teda možnosť vidieť asi aj viacerých ministrov tejto vlády, ktorí, ktorí prišli do práce na bicykloch. A myslím si, že je to veľmi, veľmi pozitívne vnímanie.
Čo sa týka samotnej problematiky, možnože tu budú padať aj argumenty v duchu, že to treba riešiť komplexne, ako komplexne tento zákon spolu s Prezídiom policajného zboru. Myslím si, že táto téma sa tu v minulosti už asi aj viackrát otvárala, ale vždy, vždy to narazilo na policajný zbor. Treba si uvedomiť, že predmetných 1,5 metra alebo metra, alebo meter je úplný štandard v rámci iných krajín Európskej únie.
Ja chcem povedať, že ja som sa touto problematikou začal zaoberať už dlhodobejšie, nakoľko jazdím pomerne dosť aktívne na bicykli po slovenských cestách a myslím si, že ten, kto jazdí, si najlepšie uvedomuje situáciu, čo cyklisti zažívajú na cestách. Chcem povedať, že táto novelizácia, ktorá má, ktorá hovorí v prvom bode o tom, aby bol bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu, musí byť najmenej 1,5 metra, pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce. To znamená, že extravilán, mimo, kde nie je nejaká radová zástavba, a tam, kde je tá zástavba, tam, kde je to zastavané územie obce, by malo to vozidlo predchádzať minimálne jeden meter. Samozrejme, že ešte tam je potom, v § 37 ods. 2 písm. u) za slovo ohrozenie vkladáme slovo "alebo obmedzenie" a na konci sa pripájajú slová "alebo nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu podľa § 15 ods. 3".
Myslím si, že toto by mala byť téma, ktorá by nemala robiť rozdiel medzi koalíciou a opozíciou, ale mala by skôr byť zameraná v prospech všetkých cyklistov, ktorí jazdia na slovenských cestách, lebo myslím si, že je potrebná ochrana cyklistov ako tej najzraniteľnejšej skupiny, ktorá sa nachádza na cestách. Ten cyklista má len tú prilbu, v tom aute ste v bezpečí, lebo máte okolo seba, máte okolo seba kovovú karosériu, ktorá vás chráni, ale ten cyklista je chránený len, len tou prilbou. Plnohodnotne a myslím si, že všetci si uvedomujeme, že počet nehôd vozidiel s cyklistami z roka na rok stúpa a veľmi ma mrzí aj to, že zvyšuje sa počet úmrtí na cestách so stretom, stret vlastne cyklistov s motorovými vozidlami.
Tak ako som povedal, som sa začal venovať tomu už dávnejšie a dal som si vypracovať parlamentnému inštitútu porovnanie ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky, to znamená cyklistov, na cestách v rámci iných krajín Európskej únie. Dovoľte mi vám povedať, aká je ochrana, resp. aké sú podmienky, pravidlá, a ako to funguje v iných členských štátoch Európskej únie pri tejto vzdialenosti, kde musia vlastne šoféri vozidiel obchádzať, obchádzať cyklistov.
Bočná vzdialenosť medzi vozidlom, ktorá, ktoré predbieha cyklistu, prípadne samozrejme aj chodca, je v legislatívne európskych krajín definovaná dvomi základnými spôsobmi, dva základné spôsoby. Jeden spôsob je vlastne formulácia, že možnosťou je bezpečná, prípadne dostatočná vzdialenosť, samozrejme, ktorá však nedefinuje presnú, presnú vzdialenosť. A potom je druhý spôsob v krajinách Európskej únie, kde je presne definovaná minimálna vzdialenosť, najčastejšie je to 1 až 1,5 metra. Táto vzdialenosť je niekedy menšia v rámci zastavaného územia a v rámci mimo zastavaného územia.
Poviem vám krajiny v rámci Európskej únie, kde je zadefinovaná táto vzdialenosť priamo v ich domovských zákonoch. V Belgicku, v Belgicku je zadefinované v rámci zákona obchádzanie cyklistov jeden meter v zastavanom území a 1,5 metra v nezastavanom území. Nepôjdem ďaleko, pôjdem do Českej republiky. V Českej republike, kolegyne, kolegovia, asi minulý týždeň schválili v pléne ochranu cyklistov tým, že vlastne dochádza, pri predbiehaní cyklistov je jeden meter, resp. jeden meter mimo zastavaného územia, ale poviem presne. V Českej republike sa jedná o § 17 zákona 361/2000, ktorý bol novelizovaný asi minulý týždeň, kde sa teda presne definujú pravidlá pre predbiehanie cyklistov a schválená je bočná vzdialenosť, bola stanovená na 1,5 metra, v zónach s maximálnou povolenou rýchlosťou do 30 km bola táto vzdialenosť definovaná na jeden meter.
Kolegyne, kolegovia, Česká republika má toto už schválené vo svojej legislatíve.
Ďalej krajina ako je, ako je krajina Francúzsko, kde vo Francúzsku, vo Francúzsku máme jeden meter v zastavanom území a 1,5 metra v nezastavanom území. V Luxembursku je to zadefinovaný 1,5 metra. V Nemecku 1,5 metra v obci, dva metre mimo obce. Čiže vidíte, že v Nemecku majú ešte mimo obce, ešte širší ten rozmer, je tam až dva metre. V Poľsku je jeden meter, v Portugalsku 1,5 metra.
Čo sa týka Rakúska, tak v Rakúsku je pripravovaná tiež legislatíva a v rámci Rakúska, v súčasnosti v Rakúsku stanovuje len dostatočnú bezpečnú bočnú vzdialenosť, ale je tam nachystané paragrafové znenie, ktoré má ísť tiež do schvaľovacieho procesu, kde pripravovaná zmena legislatívy má stanoviť 1,5 metra ako minimálnu bezpečnú bočnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov a ďalších zraniteľných účastníkov cestnej premávky pri rýchlosti vyššej pri, to bolo do rýchlosti, do rýchlosti 50 km a nad 50 km a do 50 km, do 50 km sú to dva metre. To je Rakúsko.
Čo sa týka, čo sa týka ďalšej krajiny, máme, máme Slovinsko, zadefinovaných 1,5 metra, a v Španielsku máme zadefinovaných 1,5 metra mimo zastavaného územia.
Kolegyne, kolegovia, toto sú, toto sú, toto je legislatíva v rámci krajín Európskej únie, kde sú chránení cyklisti. Možnože mi dovoľte ešte takú základnú štatistiku, kde je napríklad v rokoch 2018, v roku 2018 bolo 514 stretov s cyklistami. Bolo, v rokoch 2014 až ´19 bolo 75 usmrtených cyklistov, 488 ťažko zranených cyklistov, skoro až 2 000 ľahko zranených cyklistov a samozrejme skoro tritisíc, 3 000 nehôd. Treba si uvedomiť, že väčšinou táto zrážka s cyklistom, resp. zrážka vozidla s cyklistom je hlavne pri nedodržaní dostatočného bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu.
Ja vám to poviem tak z praxe, že chodím po cestách jednotky, dvojky, trojky krížom-krážom po celom Slovensku, bohužiaľ, z vlastnej skúsenosti musím povedať, že najhorší sú kamionisti s drevom, s drevom, a najhoršie ešte, keď ide s prázdnym prívesom nenaloženým, ten ide neskutočne rýchlo, obchádza vás možnože 10-15 cm, ani si to neuvedomuje. Toto sú najhorší šoféri na slovenských cestách. Paradoxne veľakrát úplne zistíte, poviem, aj tú vyspelosť, aj tú možno mentalitu tých, v tých iných krajinách, kde už majú zadefinované tieto metre a vedia, že treba takto obchádzať cyklistov, je koľko razy, keď sa mi stane, že idem na ceste a počujem ten kamión, ktorý sa chvíľu za mnou drží, a potom vidí, že nič nejde oproti, začne ma obchádzať a vidím úplne inú ŠPZ-ku, Slovinsko, Estónsko, úplne iné krajiny.
Čiže vidíte, že tá vyspelosť v tých krajinách je iná, ale je to zapríčinené aj tým, že majú zadefinované túto, túto vzdialenosť, ktorou by mali obchádzať tých cyklistov. My nejdeme teraz riešiť týmto to, že ideme vo veľkom pokutovať šoférov tým, že ideme ich sledovať, že prečo neobchádzajú v takejto vzdialenosti týchto cyklistov, ale hlavne je to psychologické, je to psychologický moment, že keď to už bude v tom zákone zadefinované, tak budú vedieť tí šoféri, budú vedieť tí šoféri, že musia dodržiavať, dodržiavať takúto vzdialenosť pri obchádzaní cyklistov. Naposledy ste mali možnosť vidieť pri Trenčíne, profesionálny mladý cyklista, ktorý proste zahynul tiež pri strete s kamiónom.
Paradoxné na tom je to, že my síce nemáme zadefinované v zákone tieto metre, ale už teraz sa to musí dodržiavať. My už ako šoféri vozidiel už musíme dodržiavať túto vzdialenosť, lebo z hľadiska Najvyššieho súdu, ale aj pri znaleckých posudkoch pri autonehodách spôsobené vozidlami stret cyklistov, keď je spôsobená takáto, takáto autonehoda, kde vozidlo, šofér vozidla zrazí, zrazí cyklistu, tak už teraz pri posudzovaní tejto autonehody a pri, keď sa robí znalecký posudok, tak pri tomto znaleckom posudku znalec vychádza z toho, že zoberte si, vysvetlím vám to úplne jednoducho, pomyselne ide cyklista, ide na krajnici a vlastne to auto by ho malo obchádzať vo vzdialenosti, že keby si ten cyklista na tom bicykli ľahol na tú ľavú stranu a odmeria sa vzdialenosť od krajnice až za, poviem to tak, za hlavu toho cyklistu, tak to je vzdialenosť, v ktorej by malo vozidlo obchádzať toho cyklistu. To už je teraz pri znaleckých posudkoch pri autonehodách zadefinované, a toto je až 1,7 metra, 1,7 metra.
Čiže vlastne tu len o tom, že my musíme dostať do našej legislatívy to, aby tam bolo zadefinovaných 1,5 metra, aby naši šoféri vedeli, že takéto niečo tam je a aby obchádzali cyklistov, obchádzali cyklistov tak, ako ich obchádzať majú. Možnože argument niekoho je ten, že, a to budem, kde ho budem predchádzať 1,5 metra, nebudem ho môcť predísť a budem za ním, pôjdem neviem koľko kilometrov, atď., atď. No ja si myslím, že aj jazdím aj autom pomerne po celom Slovensku a vždy dodržujem a snažím sa obchádzať cyklistov tak, aby som ich v žiadnom prípade neohrozil a v živote sa mi nestalo, že by mi to spôsobovalo nejaké meškanie na cestách alebo nejakú komplikáciu pri tom, aby som tých cyklistov obehol tak, že aj pribrzdím a počkám, pokiaľ nejde žiadne vozidlo oproti a predbehnem ho vždy v dostatočnej, v dostatočnej vzdialenosti.
Kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že táto možnože jednoduchá, tri-štyri vety, úprava v rámci zákona o cestnej premávke je možnože veľmi krátka a jednoduchá, ale ja by som to tak povedal, že je to, je to malý krok pre tých šoférov vozidiel, ale veľký krok pre tých cyklistov. Myslím si, že táto legislatívna zmena veľmi pomôže cyklistom. Zaregistroval som aj nejaké pracovné stretnutie, tuto zo SaS-ky kolegovia niečo chystajú budúci týždeň v utorok, s cyklokoalíciou, kde som teda komunikoval aj s tými pánmi ohľadom cyklokoalície. Samozrejme veľmi rád prídem, zúčastním sa, ale myslím si, že v tomto prípade by nemalo, nemala hrať rolu nejaká politika, ale hlavne ochrana cyklistov na našich cestách. Myslím si, že takýmto, takouto, poviem to tak, jednoduchou novelizáciou budeme vedieť zachrániť množstvo životov na cestách a začať tak, skôr by som povedal, učiť tých šoférov vozidiel na Slovensku, že je potrebné, je potrebné rešpektovať cyklistov na cestách. Sú to takisto účastníci cestnej premávky, ako sú aj šoféri vozidiel.
Ďakujem veľmi pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2021 13:37 - 13:38 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu o predmetnom bode rokovania.
V súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 77, pardon, opravujem, 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2021 13:35 - 13:37 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte mi v krátkosti na začiatok, na úvod predložiť tento poslanecký návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Už dlho, by som povedal, taká je komunikovaná téma, hlavným, hlavným, tou novelizáciou tohto zákona je hlavne v prvom článku v § 15 ods. 3 na konci druhej vety bodka sa nahrádza, nahrádzame "bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu musí byť najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v zastavanom území obce". Je tam ešte novelizácia aj § 137 ods. 2 písm. u).
Pán predsedajúci, to je v úvode a hlásim sa potom do rozpravy hneď ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2021 11:03 - 11:04 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, pán predseda, ja si myslím, že Národná rada, ako najvyšší orgán tohto štátu, ktorému zodpovedá vláda, si zaslúži vysvetlenie, prečo sme včera tri hodiny nerokovali. Ako sa môže stať, že po hlasovaní o 17-tej hodine nie sú k dispozícii predkladatelia návrhov zákonov, členovia vlády, pretože hneď po hlasovaní bola schôdza prerušená. Rovnako sa pýtam, prečo bola schôdza prerušená na viac ako hodinu pred týmto hlasovaním? Chcem vás požiadať, aby ste oznámili ministrom, že zodpovedajú Národnej rade a že je ich povinnosťou chodiť predkladať návrhy zákonov. Považujem to za pohŕdanie Národnou radou Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2021 9:33 - 9:33 hod.

Hambálek Augustín
Vážený pán predseda, chcem upresniť, že hlasovanie o prerokovanom návrhu zákona bude dnes o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2021 9:27 - 9:32 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, už pri uvedení návrhu zákona v prvom čítaní som uviedol, že cieľom tohto návrhu je, aby sa na ňom dohodla celá reprezentácia vysokých škôl aj všetci kľúčoví aktéri vrátane Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A chcel by som v tejto súvislosti uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne akceptuje a zohľadňuje všetky stanoviská kľúčových a relevantných aktérov, ktorí sa vyjadrovali k predmetnému návrhu zákona.
Chcem sa rovnako poďakovať všetkým svojím kolegom vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky za konštruktívne podnety, ktoré som dostal, a verím, že aj tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prednesiem, budú výsledkom týchto našich rozhovorov v rámci nášho školského výboru.
Vážený pán predsedajúci, dovolím si teda teraz uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tlač 503, dovolím si tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítať.
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 21 ods. 7 sa slová „do 180 dní" nahrádzajú slovami „do jedného roka".".
(Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, pozn. red.)
2. V čl. I v bode 1 § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová:
„a za slovami „v príslušnom študijnom programe" sa dopĺňajú slová „alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné.".".
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3. Za § 32a, pardon, za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý znie:
㤠32a
Zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania
(1) Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy.
(2) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.".
4. Za § 38 sa vkladá § 39, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Ak bolo konanie podľa § 21 ods. 1 začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021, agentúra postupuje podľa § 21 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2) Agentúra je oprávnená na žiadosť vysokej školy v čase do podania prvej informácie vysokou školou podľa § 37 ods. 1 o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardami pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, zapísať do registra študijných programov zmeny v údajoch o študijných programoch, ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijných programov so štandardami pre študijný program; agentúra je oprávnená zapísať tieto zmeny údajov o študijných programoch:
a) zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,
b) zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle, ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty,
c) zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,
d) zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.".".
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je, samozrejme, podporený pätnástimi podpismi, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh som mohol uviesť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2021 9:23 - 9:26 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Ctené plénum, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2021 č. 748 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil aj lehoty na jeho prerokovanie do 14. júna 2021. Navrhovatelia zákona listom zo dňa 3. 6. 2021 požiadali predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zaradenie predmetného návrhu zákona na jeho prerokovanie v druhom čítaní na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote do začiatku konania septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 100 zo 16. septembra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť, hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor Slovenskej republiky návrh zákona odporúča schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 17. septembra 2021 č. uznesenia 108. Týmto uznesením výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2021 9:21 - 9:23 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorí splnia všetky podmienky pre jej vykonanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písm. c) tohto odseku zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu. Do rozpravy sa hlásim ako prvý a chcem vás, vážené panie poslankyne a páni poslanci, požiadať o podporu tejto právnej úpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 15:31 - 15:32 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, treba si povedať, že čo bolo účelom tej úpravy toho, aby sa nenovelizovali právne predpisy nesúvisiace s návrhom zákona. A ten účel bol ten, aby bola určitá prehľadnosť právneho poriadku, aby keď sa novelizuje nejaký právny predpis, tak sa nemuseli adresáti tej právnej normy dohľadávať v úplne nesúvisiacich právnych predpisoch, že čo sa v tom danom predpise zmenilo. To znamená aj v tomto prípade, ak sa novelizuje Trestný poriadok v bode 2, ktorý súvisí s disciplinárnym poriadkom Najvyššieho správneho súdu, tak s tým, samozrejme, nemáme problém, aj keď k tomu máme vecné výhrady, ale, ale nie vo vzťahu k tomu, že by to nemohlo byť.
Ale ten bod jedna alebo jeden v tomto návrhu, ten vôbec nesúvisí s Najvyšším správnym súdom a s riešením v Trestnom poriadku a pre adresáta právnej normy z toho vzniká chaos, preto toto bol aj účel, prečo sa to, prečo sa to zakázalo.
A, pán poslanec Baránik, ja dám len reakciu na vašu poznámku len jednou vetou, jednou otázkou. Podľa vás je spravodlivejší jednostupňový proces disciplinárny ako dvojstupňový, kde má ten disciplinárne stíhaný mať právo sa brániť a podať opravný prostriedok? No, pokiaľ sa bavíme o spravodlivosti, tak podľa mňa je jednoznačne spravodlivejší dvojstupňový proces v každom prípade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2021 15:21 - 15:28 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milé kolegyne, kolegovia, samozrejme, že chápeme potrebu prijať disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu vzhľadom teda k vzniku samotného Najvyššieho správneho súdu. Na druhej strane musím povedať, že s niektorými vecami filozoficky nesúhlasíme, keďže sme v prvom čítaní a v prvom čítaní by sme sa mali baviť o filozofickom nastavení predkladaného návrhu zákona a o konkrétnych potom ustanoveniach v druhom čítaní, tak budem sa snažiť povedať k týmto filozofickým nastaveniam. Samozrejme, že nepôjde to bez toho, aby som poukázal aj na konkrétne ustanovenia tohto návrhu zákona.
S čím zásadne nemôžeme súhlasiť, a preto ani tento návrh zákona v prvom čítaní nemôžme podporiť, je to, čo už pani ministerka povedala aj v úvodnom slove, a to, že disciplinárne konania Najvyššieho správneho súdu budú zásadne jednoinštančné.
Keď si pozrieme dôvodovú správu, ale aj samotný § 4 navrhovaného zákona, tak sa hovorí, že Trestný poriadok sa tu použije subsidiárne, resp. že celé disciplinárne konanie je postavené na zásadách trestného konania. No a zásady trestného konania sa zásadne riadia dvojinštančným konaním, teda princípom dvojinštančnosti, teda aby bolo možné využiť aj opravné prostriedky voči rozhodnutiam orgánov v prvom stupni. Teda aj v rámci disciplinárneho konania by mala zásadne byť dvojinštančnosť tohto konania, nie tak, ako sa v návrhu zákona uvádza, že len vo vybraných prípadoch, a to v dvoch prípadoch, ktoré sú upravené v § 37, je prípustné, prípustný opravný prostriedok a v ostatných prípadoch nie je prípustný opravný prostriedok. Nevidíme naozaj dôvod na to, aby tieto konania neboli dvojinštančné, ak teda sa má za to, že toto konanie sa riadi zásadami Trestného poriadku.
Čiže toto je prvá, prvý zásadný filozofický problém, ktorý máme s týmto návrhom zákona a vôbec s vedením disciplinárnych konaní ako takých.
Ďalší taký filozofický problém je otázka, otázka náležitosti, resp. náležitosti návrhu na disciplinárne konanie, resp. späťvzatie disciplinárneho návrhu. Zase, ak vychádzame z toho, že tento disciplinárny proces sa riadi podľa Trestného poriadku alebo na princípoch Trestného poriadku, tak neviem o tom, že v Trestnom poriadku, pokiaľ prokurátor podáva obžalobu, tak súd by mu vrátil obžalobu na dopracovanie v prípade, že tam zistí nedostatky. Keď si zoberiete zoznam navrhovateľov, kto môže byť navrhovateľom na prejednanie pred disciplinárnymi, disciplinárnym súdom v zásade, tak všetko sú to kvalifikované osoby s právnickým vzdelaním, či už je to ministerka spravodlivosti alebo minister spravodlivosti, alebo je to predseda Súdnej rady atď. Takže my naozaj nevidíme dôvod na to, aby tu sa v prípade, ak takýto návrh nebude dostatočne kvalifikovaný, tuná dávali, a má nedostatky, aby sa tu vyzývalo na doplnenie takéhoto návrhu a poučoval sa navrhovateľ, že čo má takýto návrh obsahovať. Myslím si, že všetci navrhovatelia sú dosť kvalifikovaní na to, aby vedeli predložiť kvalifikovaný návrh.
Obdobne aj pokiaľ ide o späťvzatie disciplinárneho návrhu, tak nevidíme vôbec žiaden relevantný zmysel, aby späťvzatie disciplinárneho návrhu muselo byť vecne odôvodnené, v opačnom prípade naň disciplinárny senát neprihliadal. No tak pokiaľ je tu dispozičné právo s návrhom ako takým, ktoré sa viaže aj v rámci trestného konania, ak sa zase analogicky má použiť Trestný poriadok, tak si myslím, že navrhovateľ má plné dispozičné právo s týmto návrhom, a teda môže ho aj kedykoľvek vziať späť bez toho, aby to musel zdôvodňovať, resp. zdôvodniť to musí, ale bez toho, aby teda sa neprihliadalo na to, pokiaľ teda bude mať takýto, alebo niekto vyhodnotí, že takéto odôvodnenie nie je, nie je dostatočné.
Čiže to sú také základné dva, by som povedal, filozofické problémy, samozrejme, potom tam vidíme ešte celý rad ďalších chýb, ktoré tento návrh zákona má, ktoré budeme riešiť v druhom čítaní. Ja len poviem v stručnosti niektoré z nich.
Napríklad čo sa týka prísediacich, tak jednou, jedným z kvalifikačných predpokladov na to, aby niekto mohol vykonávať prísediaceho, je, že nebude odsúdený za úmyselný trestný čin, pričom ale tento prísediaci bude rozhodovať o disciplinárnych postihoch sudcov, ktorí budú posudzovaní takto aj za nedbanlivostný trestný čin. Čiže prísediaci, ktorý môže byť odsúdený za nedbanlivostný trestný čin, bude posudzovať disciplinárne sudcu, ktorý sa previnil ako za neúmyselný trestný čin, čiže tuná vidíme absolútnu neproporčnosť.
Ďalšie veci, ktoré sa týkajú vzdania sa funkcie prísediaceho, ktorý ešte tri mesiace, ak sa sám vzdá dobrovoľne, tak ešte tri mesiace má vykonávať túto svoju činnosť, čo môže byť objektívne nemožné.
Ďalšia vec je napríklad pri postúpení veci, pokiaľ sa zistí, že nejde o trestný čin a postupujúca vec je na disciplinárne konanie, tak sa už nepostupujú všetkým tým, ktorí majú návrhové právo, ale len ministerke spravodlivosti a generálnemu prokurátorovi, čo zase nevidíme odôvodnené, keď návrhovú právomoc má aj predseda Súdnej rady, aj ďalší, čiže myslíme si, že to by mali mať všetci tí, ktorí majú aj štandardne návrhové právo.
No a posledná vec, ktorá nám vadí, je článok II, a to je novela Trestného poriadku, kde sa v zásade dopĺňa prílepok, dopĺňa sa úprava mladistvého, resp. teda úprava úplne veci, ktorá nesúvisí s disciplinárnym poriadkom Najvyššieho správneho súdu, úplne iná, vôbec nesúvisiaca s touto vecou a ktorá ešte aj vecne, vecne, by som povedal, nie je podľa nášho názoru v poriadku, ale k tomu sa budeme vyjadrovať v druhom čítaní, avšak ako prílepok to považujeme v tomto návrhu zákona za absolútne neadekvátne.
Takže toľko z mojej strany k prvému čítaniu a k dôvodom, prečo tento návrh v prvom čítaní nemôžme podporiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis