Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.10.2021 o 10:17 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.10.2021 10:17 - 10:18 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som predniesol správu zahraničného výboru Národnej rady o prerokovaní Správy za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 706 zo 6. septembra 2021 na prerokovanie zahraničnému výboru Národnej rady s tým, že ako gestorský výbor predmetnú správu prerokuje a zaujme k nej stanovisko.
Zahraničný výbor Národnej rady prerokoval predmetnú správu a svojím uznesením č. 61 z 28. septembra 2021 ju odporučil Národnej rade zobrať na vedomie.
Správa gestorského výboru o výsledku prerokovania predmetnej správy (tlač 646a) bola schválená uznesením zahraničného výboru č. 62 z 28. septembra 2021.
Pán predsedajúci skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2021 18:09 - 18:11 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 723.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom
===== tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 753 z 4. októbra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2021 18:09 - 18:11 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 723.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom
===== tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 753 z 4. októbra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2021 18:03 - 18:05 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Budem relatívne veľmi stručný a možno nevystúpim len ako spravodajca, ale aj ako bývalý minister, ktorý pred štyrmi rokmi tento návrh zákona tu do snemovne predkladal. Totiž vtedy bola trošku iná situácia. My sme museli v prvom rade a prioritne riešiť niečo čo sa volá deflácia. To znamená, keby som v tom čase nebol býval túto otázku riešil, my by sme museli znižovať dôchodky. Preto bolo treba riešiť operatívne túto prioritu. No a zároveň sme dali, alebo následne sme dali aj návrh zákona, lebo som dal návrh zákona, aby štyri roky bola podmienená valorizácia bez ohľadu na to, aký bude konkrétny štatistický výsledok na tie 2-percentá ako minimálne. A treba povedať jednu vec, že sme išli ďalej aby sme čo najviac zvýhodnili dôchodcov. Povedali sme, že pre koho je výhodnejšie bude poberať 2-percentá a pre koho bude výhodnejšie poberať sumu, to sú tie nižšie dôchodky, no tak si zoberie konkrétnu sumu, ktorá dajme tomu predstavovala 10 alebo 12 eur. To znamená maximálna snaha vyhovieť a čo najviac dôchodcom pomôcť.
Pán predseda, na tú vašu repliku s tým kecaním, ja som oslovil pána ministra nedávno v jednej televíznej debate a požiadal som ho, aby túto otázku riešil. Jeho odpoveď bola vtedy taká asi, no dobre a prečo ste to dal len na štyri roky. Ako treba to viacej komentovať. Tie štyri roky sú dva roky do ďalšieho volebného obdobia a treba povedať, tie štyri roky boli dostatočný priestor na to, aby sme si niektoré veci z hľadiska dôchodcovskej inflácii, pretože tá má iné parametre, to sú iné tovary, to sú iné služby, to sú služby, ktoré prináležia dôchodkov, boli, boli jednoducho overené.
Ja osobne si myslím, že na rok 23 to už nebude treba riešiť. Lebo, bohužiaľ, vzhľadom na vývoj cien, ktorý tu je pred nami tá valorizácia bude úplne iná, pretože to nebudú 2-percentá, ale rátam minimálne 3, 3,5 možno aj viac. To znamená tam ten problém tak vypuklí nebude. Ale práve preto, aby ten budúci rok tí dôchodcovia zvládli tú situáciu, aj to zdražovanie, ktoré sa na nich hrnie z každej jednej strany, je dôležité, aby sa tie minimálne tie 2-percentá jednoducho opätovne zaviedli, alebo minimálne na ten jeden rok predĺžili. Takže v maximálnej miere podporujem ten návrh ktorý je tu predložený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:55 - 16:56 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda Národnej rady. V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 721. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 751 zo 4. októbra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania tohto návrhu v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:35 - 16:37 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Milý Vlado, ja by som rád teda nadviazal. Ty si prečítal tú časť C. uznesenia, ktorá navrhuje, aby Národná rada požiadala vládu a tak ďalej. Je tam ešte aj druhá časť, aby Národná rada požiadala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ja som to prečítal, o zabezpečenie vypracovania realizácie plánu kontrolnej činnosti Národnej rady. Čo v podstate len naväzuje tú jeho aktivitu, ktorú predniesol, ako som pred chvíľočkou spomenul, medzi svojimi koaličnými partnermi a žiadal o vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá nejak zapadla.
A chcem upozorniť ešte na jednu vec. Je tam takisto časť D., kde navrhujeme, aby Národná rada odporučila, lebo nemôže prikazovať predsedovi a Regulačnej rade Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, prijať účinné opatrenia na odstránenie meškania pri príprave a schválení regulačnej politiky na nové regulačné obdobie. Na vysvetlenie chcem uviesť, že v uznesení vlády 606 z roku 2019 bol prijatý integrovaný národný energeticko-klimatický plán, čo je v podstate energetická politika, výhľadovo do roku 2030, ale robí sa na päť rokov. Čiže do roku 2024. Už dnes je jasné, že ten cien, ten vývoj cien je tak turbolentný, že ani nie 23, ale 22 alebo hneď treba aktualizovať túto energetickú politiku a preto sme ju spomenuli. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:30 - 16:35 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Dámy a páni, dovoľte mi zareagovať v rozprave k predloženému návrhu. Položím najskôr otázku takú nám spoločnú. Ak by sme neotvorili túto tému a nežiadali, aby sa vláda zaoberala veľmi vážne materiálmi, ktoré by malo ministerstvo hospodárstva predložiť, prišiel by minister zo SaS-ky s nejakými regulačnými opatreniami alebo opatreniami, ktoré zmiernia nárast cien energií? No asi nie. Pretože nemajú vo svojej výbave zaoberať sa ani regulačnou politikou, ani zásahmi do ekonomiky alebo do rôznych iných vecí v prípade núdzového stavu a situácie, ktorá sa tým vyvolá. No určite, že nie. Preto predkladáme takýto návrh. A pri všetkej úcte, pán kolega Kazda, ja som sa vás nechcel dotknúť vo faktickej poznámke. Máte právo povedať, samozrejme, to čo chcete. Máte právo mať svoju pozíciu aj v tejto oblasti. Ale zase nám nechajte právo oponovať vám. Naozaj oponovať vám. Nám nemôže stačiť to, že jeden z nás zo 150 poslancov chce nahradiť postoje vlády k takej závažnej problematike a my sa máme s tým uspokojiť. Ja to staviam do tejto polohy najmä z pohľadu ostatných koaličných partnerov a ostatných koaličných poslancov. Vy prídete domov do regiónu a budete hovoriť, aké opatrenia sa prijímajú na úrovni štátu z toho, čo povie jeden z našich kolegov. Alebo chcete relevantné postoje vlády. A ten relevantný postoj vlády je možné si vynútiť jedine uplatnením kontrolnej funkcie Národnej rady. Bez urážky a bez toho, aby sme vstupovali si do svedomia, naozaj náš návrh smeruje k tomu, aby a ja prečítam ten rozhodujúci bod toho uznesenia, Národná rada žiada vládu predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu o verejnej energetickej politiky a jej riešenia v súvislosti s aktuálnymi energetickými trendmi, vývojom na trhu s energiami a so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií. Je to relevantný postoj, relevantný bod, ktorý by teda vláda mala akceptovať, ak sa prijme.
A ja sa nemôžem stotožniť s tým, že je to sympatické, ak pán kolega povie, veď sa o tom porozprávajme, veď si sadnime na nejakú komisiu alebo porozprávajme vo výbore, alebo mimo výboru. Ale to nie je uplatnenie kontrolnej funkcie Národnej rady. Uvedomme si to, prosím, a majme na pamäti všetky štáty, už sa to tu spomenulo, alebo tie ktoré teda pociťujú a majú nejakú mieru aj vzťahu k svojim občanom, podnikateľskej sfére a celej spoločnosti, prichádzajú s riešeniami, rozhodujú, prijímajú vážene opatrenia, tak vo finančnej oblasti ako kompenzácie, tak v regulačnej oblasti. Ale my sme tu počuli a je to aj v materiáli, že sa ministerstvo hospodárstva zaoberá dereguláciou, že chce ešte obmedziť aj ten regulačný rámec, čo sa týka regulačnej politiky, ktorý tu je doteraz. Takže ak zoberieme všetky tieto veci do úvahy, naozaj prosím, otvorme sa tomu, aby mohla Národná rada uplatniť túto kontrolnú funkciu a vyžiadala si od vlády skutočné postoje, ktoré môžme potom brať do úvahy. Veď sa toho nebojme. Možno tu prídu také opatrenia, ktorým bude 150-členné plénum súhlasiť. Čo by som bol teda veľmi rád. Ďakujem pekne.,
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:28 - 16:30 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem za všetky reakcie na moje vystúpenie. Myslím si, že všetci normálni súdni ľudia ho vnímali tak, ako ho vnímali a nevnímali ho tak, ako spektrum liberálov sediace v tejto Národnej rade. Ja som očakával od liberálov, že aspoň sa budú mať snahu nejako to vysvetliť, argumentačne to povedať, že teda nie, že takto, že takýto zákon nemôže a nedá sa to, ani v minulosti sa to nedalo. Ale ich argumentácia viac menej je len v tom, že my tu ani o tom nemôžme rozprávať. Hovoriť o tom, že čo majú robiť. Ako, bohužiaľ, to je jednoznačný liberálny postoj. A tak ako povedali ďalší kolegovia vo faktických, ako hovoriť tu o nejakom, ja to beriem pomaly ako vyhrážanie sa už občanom Slovenskej republiky, že, že končí prosperita, lebo áno, sme pomíňali peniaze na nezmyselné celoplošné testovanie, ktoré nás stálo, podľa mňa, vyše miliardy. Minuli sme neskutočné milióny na nezmyselnú očkovaciu lotériu. A tak si musia občania na Slovensku začať uťahovať opasky. A toto akože je úplne nonsens. A by som sa tak som povedal, že choďte sa prejsť po Slovensku a ja som odkedy sa začalo toto aktívne riešiť, že sa zvyšuje sa cena elektriky a iné krajiny k tomu aktívne pristúpili a hľadajú riešenia a aj našli riešenia, len u nás na Slovensku spíme. Tak po jednotlivých pobočkách, napríklad v slovenský SEZ alebo ďalších, alebo Slovenský plynárensky SPP, choďte sa pozrieť koľko ľudí v šórach stojí pred týmito pobočkami a hľadá riešenie aspoň ako si sami pomôcť. Ale tuto je v prvom rade úloha štátu, aby štát, vláda, ministerstvo im pomohlo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:24 - 16:26 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcem len kratučko zareagovať na ten environmentálny fond, ktorý si Richard spomenul a spomínal ho aj pán Kazda. Rezort životného prostredia odkazuje priemyslu envirofond nie je bankomat. Je to len na margo spolupráce Budaja so Sulíkom a celej tejto vlády ale zároveň ak povinieme túto trápnu smiešnosť tejto situácie, ktorá určite má aj čiastočne svoje jadro, tak znamená to, že ten problém je širší a nedá sa to riešiť mirnix dirnix a určite nie pri všetkej úcte, to nevyriešime na komisii, čo je podvýbor pre hospodársku politiku. Tam to nevyriešime keď tam budem všetci poslanci z hospodárskeho výboru čo tam všetci nebudeme, budeme sa venovať cene plynu. Preto zmyslom tohoto nášho návrhu je aby Národná rada ako celok prijala uznesenie ktorým uplatní si svoju kontrolnú činnosť. Požiada predsedu Národnej rady, aby vypracoval plán kontrol, požiadal vládu aby informovala Národnú radu, aby sa to dostalo na úroveň, ktorej to patrí. Cene energií sa šplhajú tak vysoko, že veľký dodávatelia, ja som to tuná hovoril sú pripravený
===== Národná rada ako celok prijala uznesenie, ktorým uplatní si svoju kontrolnú činnosť. Požiada predsedu Národnej rady, aby vypracoval plán kontrol, požiada vládu, aby informovala Národnú radu, aby sa to dostalo na úroveň, ktorej to patrí. Ceny energií sa šplhajú tak vysoko, že veľký dodávatelia, už som to tuná hovoril, sú pripravení ponúknuť domácnostiam splátkové kalendáre. ZS energia, aj Stredoslovenská energia zvyšuje 20-percentný nárast žiadostí ľudí už teraz, polroka predtým ako majú ísť ceny hore, aby si dohodli splátkové kalendáre. A dokonca Boris Kollár, líder hnutia SME RODINA vyzval koaličných partnerov na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by riešila problém zvyšujúcich cien na energetickej chudoby. Toto už v tých najvyšších miest padlo. Povedal, že keď sú schopní zriadiť skupín návrat dôvery v štát, musia byť schopní zorganizovať aj skupinu naprieč ministerstvami na zvyšovanie cien. Ale táto aktivita akosi zapadla prachom. Preto sme tu my s týmto návrhom. S tým návrhom ste mohli prísť vy. Mohli prísť kolegovia z OĽANO. Mohlo prísť vedenie parlamentu. Nehľadajte nič zlého. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:24 - 16:26 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcem len kratučko zareagovať na ten environmentálny fond, ktorý si Richard spomenul a spomínal ho aj pán Kazda. Rezort životného prostredia odkazuje priemyslu envirofond nie je bankomat. Je to len na margo spolupráce Budaja so Sulíkom a celej tejto vlády ale zároveň ak povinieme túto trápnu smiešnosť tejto situácie, ktorá určite má aj čiastočne svoje jadro, tak znamená to, že ten problém je širší a nedá sa to riešiť mirnix dirnix a určite nie pri všetkej úcte, to nevyriešime na komisii, čo je podvýbor pre hospodársku politiku. Tam to nevyriešime keď tam budem všetci poslanci z hospodárskeho výboru čo tam všetci nebudeme, budeme sa venovať cene plynu. Preto zmyslom tohoto nášho návrhu je aby Národná rada ako celok prijala uznesenie ktorým uplatní si svoju kontrolnú činnosť. Požiada predsedu Národnej rady, aby vypracoval plán kontrol, požiadal vládu aby informovala Národnú radu, aby sa to dostalo na úroveň, ktorej to patrí. Cene energií sa šplhajú tak vysoko, že veľký dodávatelia, ja som to tuná hovoril sú pripravený
===== Národná rada ako celok prijala uznesenie, ktorým uplatní si svoju kontrolnú činnosť. Požiada predsedu Národnej rady, aby vypracoval plán kontrol, požiada vládu, aby informovala Národnú radu, aby sa to dostalo na úroveň, ktorej to patrí. Ceny energií sa šplhajú tak vysoko, že veľký dodávatelia, už som to tuná hovoril, sú pripravení ponúknuť domácnostiam splátkové kalendáre. ZS energia, aj Stredoslovenská energia zvyšuje 20-percentný nárast žiadostí ľudí už teraz, polroka predtým ako majú ísť ceny hore, aby si dohodli splátkové kalendáre. A dokonca Boris Kollár, líder hnutia SME RODINA vyzval koaličných partnerov na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by riešila problém zvyšujúcich cien na energetickej chudoby. Toto už v tých najvyšších miest padlo. Povedal, že keď sú schopní zriadiť skupín návrat dôvery v štát, musia byť schopní zorganizovať aj skupinu naprieč ministerstvami na zvyšovanie cien. Ale táto aktivita akosi zapadla prachom. Preto sme tu my s týmto návrhom. S tým návrhom ste mohli prísť vy. Mohli prísť kolegovia z OĽANO. Mohlo prísť vedenie parlamentu. Nehľadajte nič zlého. Ďakujem.
Skryt prepis