Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.10.2021 o 11:05 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 6.10.2021 10:43 - 10:51 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Panie poslankyne, páni poslanci, začnem navrhovateľom. Pán poslanec Valášek, my sme v minulosti dokázali, že napriek tomu, že sa názorovo rozchádzame, tak vieme veľmi kultivovane a veľmi slušne sa medzi sebou rozprávať a diskutovať. Verím tomu, že to bude aj teraz rovnako. Začnem tým, že v rokoch 2012 – 2016 počas druhej vlády Roberta Fica sme tu mali v Národnej rade zákon, ktorý definoval manželstvo, dokonca ústavný zákon. Ja som aj s odstupom niekoľkých rokoch veľmi hrdý na to, že som hlasoval za takýto ústavný zákon, ktorý definoval manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy a chcem všetkých ubezpečiť, že v našom poslaneckom klube SMER – sociálna demokracia sme vždy mali voľnú ruku, čo sa týka vyjadrovaní, názorov aj samotných hlasovaní ohľadom hodnotových otázok. Chcem za to aj takto na diaľku poďakovať nášmu predsedovi Robertovi Ficovi.
Pán poslanec Valášek, je vám zrejme jasné, že ja takýto návrh zákona nemôžem podporiť, pretože by som išiel a poprel sám seba a to, čo som pred chvíľou povedal, že som hlasoval za ústavný zákon. Viete, ja som ľavičiar, sociálny demokrat. Ale od definície sociálneho demokrata európskeho typu alebo takých, ktorí sa nachádzajú v Európskom parlamente, mám naozaj veľmi ďaleko.
Až v tomto období lepšie chápem vyjadrenia trebárs Roberta Fica a príklady, ktoré nám hovoril, keď bol na klube európskych socialistov a tam mu jedna poslankyňa z Holandska povedala, že, pán Fico, ja uverím, že ste skutočný sociálny demokrat až vtedy, keď sa postavíte do čela dúhového pochodu. Až vtedy uverím, že ste naozaj autentický sociálny demokrat. Ja si myslím, že toto už je naozaj mimo mísu a ani netúžim po tom, aby som spĺňal definíciu sociálneho demokrata európskeho typu.
Pán poslanec, tá moja hodnotová výbava určite spočíva aj tým, že som ovplyvnený tým, že som sa narodil do katolíckej rodiny a rodičia mňa aj moju sestru viedli k takémuto spôsobu života a som im za to veľmi vďačný. Na druhej strane musím povedať, že naozaj aj mne vadia vulgarizmy na adresu LGBT komunity a homosexuálov ako takých. Ja si myslím, že aj k takýmto ľuďom sa máme správa rovnako slušne. Tu mám, zaznamenal som si vyjadrenia, že sú to s prepáčením úchyláci, buzíci, devianti dokonca, že to je to nejaká choroba, ja sa s týmto absolútne nestotožňujem. Dokonca sa nestotožňujem ani s vyjadrením pána poslanca Čepčeka, ktorý povedal, že takýto ľudia si nezaslúžia rovnakú ochranu ako tí, ktorí vstúpili do manželského zväzku. Nie je to tak. Pán poslanec, hádam vás nemusím upozorniť na to, že pred Bohom a pred zákonom sme si všetci rovní.
Viete, včera tu zaznelo v pléne mnoho príkladov aj z tej športovej oblasti a ja skúsim nadviazať a povedať, že a možno niektorí pochopia. Viete, nedá sa byť rovnako fanúšikom Realu Madrid a rovnako fanúšikom FC Barcelona. Nedá sa rovnako fandiť Slovanu Bratislava a rovnako Spartaku Trnava. Vy si musíte vybrať jednu z týchto ciest, ale na druhej strane, ak som aj fanúšikom Realu Madrid alebo Slovanu Bratislava môžem mať rovnaký rešpekt k hráčom FC Barcelony alebo Spartaku Trnava. Chcem, aby ste sa nad tým minimálne aspoň zamysleli.
Veľa sa v poslednej dobe hovorí o diskriminácii. Viete, napadol ma jeden príklad v súvislosti s týmto prerokovávaným návrhom zákona. My sme na právnickej fakulte mali nedávno prednášku a dostali sme takú hypotetickú úlohu, že keby som bol riaditeľom katolíckej školy a potreboval by som kvalitného angličtinára, mal by som pred sebou žiadosť od človeka, ktorý perfektne ovláda angličtinu, ale mal by tam napísané, že je moslim, či by som takéhoto človeka zamestnal. Nuž, keď som sa zamyslel, povedal som, že nie. Možno v našom zákone by to bola diskriminácia, ale tu nejde len o to, že niekto bude učiť deti anglický jazyk, ale on sa predsa s nimi bude rozprávať, komunikovať. Môže ich ovplyvňovať, ich svetonázor, ich názory. Takú istú otázku môžem teraz položiť a nastoliť, keby som bol riaditeľom materskej školy, či by som súhlasil s tým, aby učiteľom bol človek, ktorý sa hlási otvorene k LGBT komunite, že je homosexuál. Opäť napriek tomu, že by ste ma mohli kritizovať, že by to bolo diskriminačné, tak by som si veľmi zvážil, či takého človeka by som zamestnal. Dokonca ja poviem, že nie, pretože opäť by som tu mal obavy o tom, že by mohol hrubým spôsobom ovplyvňovať, navádzať tieto deti a v tomto veku sú naozaj deti veľmi náchylné prijímať iné názory, iné myšlienky a osvojovať si ich.
A v tejto diskusii mi naozaj niekedy chýba taký zdravý rozum. Zdravý, sedliacky rozum, ktorý používali naši starí otcovia, naše staré mamy. Ja rešpektujem názor a svetonázor predkladateľa, len mi vadí, že častokrát sa stane, že ide o také umelé podsúvanie tém, ktoré naozaj nemajú korene u nás na Slovensku. Možno sú populárne v krajinách Beneluxu, v škandinávskych, možno na pôde Európskeho parlamentu. Ale, prosím vás, nepretláčajme na Slovensku témy príliš násilne, pretože to bude viesť k opačnému efektu.
Takže, pán poslanec, tento názor nielenže nepodporím, budem hlasovať proti. Ale na druhej strane si komunitu homosexuálov vážim. Nikdy nebudete z mojich úst počuť nejaké znevažujúce slová na ich adresu, ale na druhej strane chcem prosiť, aby ste rovnako vy, liberálna časť politického spektra, rešpektovali naše hodnotové a konzervatívne názory.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 rokovacieho poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 672. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Cieľom novely je zaviesť pre zamestnávateľov možnosť regulovaného spôsobu motivovania svojich zamestnancov alebo zamestnankýň k zaočkovaniu proti ochoreniu COVID-19.
V zmysle súčasnosti platnej legislatívy je neprípustné akékoľvek, sú neprípustné akékoľvek úkony zamestnávateľa smerujúce k zisťovaniu a podmieňovaniu výkonu povolania zaočkovaním. A predkladaná novela zavádza tri motivačné inštitúty, ktoré je možné využiť:
1. poskytnutie pracovného voľna na deň očkovania,
2. ďalšia dovolenka v rozmedzí 1 až 5 dní
3. jednorazový finančný príspevok v maximálnej výške 275 eur ročne. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť pre niektorý z týchto inštitútov alebo aj pre ich kombináciu. Rovnako na strane zamestnanca alebo zamestnankyne je plne ponechané, či sa tohto motivačného programu zúčastní, alebo nie. Toľko k predkladanému návrhu zákona.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku... 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 702 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 18:22 - 18:26 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Dobrý. Ďakujem. Vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok, a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku.
Chcem ešte podotknúť, zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrha... návr... predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2021 14:19 - 14:20 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda, podľa § 24 ods. 8 rokovacieho poriadku Národná rada môže uznesením určiť deň ukončenia schôdze Národnej rady, do tohto dňa neprerokované body programu schôdze sa zaradia do návrhu programu nasledujúcej schôdze Národnej rady. Podávam preto procedurálny návrh, aby, použijúc toto ustanovenie rokovacieho poriadku, sme okamžite ukončili schôdzu Národnej rady túto a všetky neodhlasované a neprerokované body programu preložili do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
Je to trápenie, čo tu vidíme v priamom prenose. Chceme vám pomôcť, pán podpredseda.
(Povedané so smiechom, smiech a ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2021 11:05 - 11:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, mám dva procedurálne návrhy. Prvý, ak teda platí, čo ste povedali, že ak bude opozícia potrebovať 3 poslanecké kluby na predloženie procedurálneho návrhu, takže, takže váš klub, s ním môžme rátať, tak by som chcel požiadať v mene troch poslaneckých klubov, SMER - SD, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a SME RODINA, aby sme zaradili do programu tejto schôdze tlač 668, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpi... 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie. Návrh novelizácie ústavy reaguje na nález Ústavného súdu PLÚS 7/2001 a týka sa možnosti skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom, ako i výsledkom referenda. Vzhľadom na viaceré mediálne vyjadrenia lídov koaličných... lídrov koaličných strán, ktorí deklarujú záujem na takejto zmene Ústavy Slovenskej republiky, navrhujeme zaradiť tento bod do programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky formálne náležitosti podľa rokovacieho poriadku, bol riadne predložený v lehotách podľa rokovacieho poriadku na rokovanie a nebol zaradený do programu tejto schôdze a žiadame týmto, aby sme ho na základe súhlasu pléna zaradili do schôdze, rokovania 40. schôdze Národnej rady. To je prvý.
A druhý pozmeňovací ná... teda procedurálny návrh. Vážený pán predseda, žiadam, aby v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky pri tlači 606, Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike, sa hlasovalo najskôr o návrhu uznesenia v znení tak, ako bolo predložené, schválené a odporúčané gestorským výborom, a ak sa bude hlasovať o pozmeňovacom návrhu z rozpravy, tak žiadam, aby sa o ňom hlasovalo až následne, v prípade, že nebude toto schválené to pôvodné uznesenie, tak by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu o ňom.
Odôvodnenie. Pán spravodajca pán poslanec Baránik predložil v rozprave pozmeňujúci návrh k uzneseniu. Z obsahového hľadiska však nejde o pozmeňovací návrh, ale o nový návrh uznesenia. V takom prípade v súlade s rokovacím poriadkom sa musí hlasovať najskôr o pôvodne predloženom návrhu uznesenia, až v prípade, že toto nebude schválené, môže sa pristúpiť k hlasovaniu o novom predloženom uznesení. Ak by išlo o pozmeňujúci návrh, čo nie je tento prípad, tak by sa, samozrejme, hlasovalo naopak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.10.2021 10:54 - 10:56 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677).
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci júl 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 13. schôdzi výboru dňa 22. septembra 2021 a prijal uznesenie č. 56, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Najdôležite... najdôležitejšie konštatovanie k tejto správe je, že všetky prípady použité ITP v prvom polroku 2021 boli predložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu nezákonného použitia informačno-technických prostriedkov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy, dovoľte mi prečítať tento návrh uznesenia.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 29. septembra 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677).
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.10.2021 11:11 - 11:39 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som nadviazal na to, čo som hovoril pred týmto úplne zbytočným prerušením od pána podpredsedu.
Som presvedčený, že Daniel Lipšic je hlavou chobotnice, ktorá zariadila aj prepustenie čurillovskej mafie a, opakujem, tento výraz použil Boris Kollár, takže mám plné právo ho používať. Títo vyšetrovatelia NAKA neboli poslaní do väzby na základe nejakých udavačov či kajúcnikov ako v prípadoch iných, a toto je zásadný rozdiel. Oni tam boli poslaní na základe tvrdých dôkazov. Na základe odposluchov. A opakujem, celé Slovensko tie odposluchy čítalo, čiže nič neviete zamiesť pod koberec. A ja som posledný, ktorý by som komukoľvek želal, aby ostával vo väzbe. Len sa pýtam: A čo má teraz povedať na to pán Pčolinský, ktorý tam strávil niekoľko mesiacov, ktorého tam mučili vo väzbe, keď týchto dokáže tento pán dostať z tej väzby za niekoľko týždňov? A čo má hovoriť rodina Milana Lučanského, ktorý zomrel kvôli takýmto ľuďom? Čo má hovoriť rodina Milana Lučanského? Ten musel zomrieť vo väzbe, kdežto tuto o svojich ľudí sa Lipšic postará. Toto je obraz slovenskej akože spravodlivosti!
Ja som presvedčený, že väzba by sa nemala zneužívať ako nástroj mučenia. A platí to u každého. Len pociťujem obrovský pocit krivdy, že na jedných platí jeden meter a na druhých iný meter, že v prípade, ako bol povedzme sudca Lintner, stačil jeden jediný udavač, kajúcnik, ktorý si vymyslel, že niečo počul, a už bol na niekoľko mesiacov strčený do väzby. V prípade Dušana Kováčika stačilo jedno makó (narážka na Ľ. Makóa, pozn. red.), stačil jeden udavač, jeden korupčný udavač, kriminálnik, gauner, gangster a ten človek bol strčený do väzby a ešte ho tuto kamarátka pani Tódovej Záleská z tejto partie poslala bez mihnutia oka na 14 rokov do basy. V prípade Milana Lučanského stačil jeden udavač. Nemám taký pocit, že ho obhajoval dokonca tuto pán Lipšic ešte. Takíto ľudia strkali do väzby nevinných ľudí, nevinných ľudí, ale v prípade, keď celé Slovensko vidí, že tu je partia vyšetrovateľov NAKA, ktorá spolupracuje s mafiou, ktorá si vymýšľa obvinenia, ktorá tu praktizuje systém narafičených udavačov, o ktorých hovorila ešte aj slovenská tajná služba SIS, za čo bol jej šéf strčený do väzby, tak v prípade vyšetrovateľov Čurillu a ďalších, tam sú prepustení, lebo tuto Lipšic behal po médiách. Tuto Lipšic vyvíjal hrubý politický nátlak. Čo iné ako hrubý politický nátlak a marenie spravodlivosti boli jeho výlety po médiách, čo iné?
Pamätáte si, čo tam natáral? On tu hovoril o nejakých konšpiráciách, o čiernych silách. Čierne sily tu ovládajú slovenskú justíciu a slovenskú spravodlivosť. Bez akýchkoľvek dôkazov. Bohapusté konšpirácie. Bohapusté konšpirácie, ktoré ale nehovoril ako politik. Ako politik, nech si hovorí, čo chce, ale on zneužíval svoj úrad, Úrad špeciálneho prokurátora, kde ľudia očakávajú nejakú váhu, nejakú profesionalitu, nejakú odbornosť, že keď špeciálny prokurátor niečo povie, tak to má asi podložené. Ale nie, on táral, že vraj ho sledujú mimozemšťania či kto, SIS-ka ho sledovala, SIS-ka ho sledovala, nejak sa potuloval nejaký agent okolo jeho auta a okamžite tu on videl sprisahanie reptiliánov. Toto dneska sedí, toto sa odohráva v popletenej hlave špeciálneho prokurátora. On sa tým chodí pýšiť k Tódovej a k Závodskému. A tí ho hladkajú: Áno, sledujú ťa mimozemšťania? A on: Áno, sledujú ma. A on sa ešte nebol schopný ani ospravedlniť tajnej službe za to, že ju obvinil, krivo obvinil.
Toto tu dneska sedí na čele Špeciálnej prokuratúry. A vy ste ho vytlieskali?
Rozumieme tomu, že toto nemôže byť, preboha, na čele špeciálnej prokuratúry, lebo Lipšic nie je nezávislý. Lipšic ani nie je prokurátor a opakujem, tento človek bol obhajcom Penty, obhajcom Kisku, obhajcom hádam každého mafiána, ešte aj Matoviča na Slovensku. Tento človek má zabezpečiť spravodlivosť? Ten, čo dostal štvrť milióna od Penty za referát na 40 strán. 40-stranový referát. Úplný nezmysel a dostane štvrť milióna? Podľa mňa je to legalizovaný úplatok. Takýmto spôsobom sa legalizujú úplatky. Potrebujem si podchytiť vplyv. Vieme, že Lipšic má veľký vplyv, no tak mu necháme napísať nejaký 40-stranový referátik a pošleme štvrť milióna. Takto sa to robí, takto sa perú peniaze a tuto na čele špeciálnej prokuratúry je človek, ktorý slúžil Pente, ktorá ho platila. Človek, ktorý slúžil Kiskovi a zametal jeho zločiny, človek, ktorý slúžil Matovičovi a zametal jeho zločiny. A dneska je na čele špeciálnej prokuratúry. My sa ideme tváriť, že on je tu ten Cattani, že on je tu ten spravodlivý? Kto tomu, preboha, môže veriť?
Keby ešte navyše mal aspoň bezúhonnosť, ale však on je právoplatne odsúdený za zabitie človeka. Ešte raz, tuto sedí človek, ktorý zabil človeka. Nehovorím, že to spravil úmyselne, ale podľa jeho vlastných kritérií mal sedieť v base, pretože keď v minulosti niekto zrazil na priechode pre chodcov človeka, tak tento ho posielal do basy, natvrdo. Porušil rýchlosť, išiel rýchlejšie, nedával pozor, zrazil človeka na prechode a mal dneska sedieť v base podľa jeho vlastných kritérií. Ale nie, on sedí na tomto mieste a reprezentuje spravodlivosť na Slovensku. Človek v podmienke! Ešte šťastie, že dneska ste nemali probačného kontrolóra, ktorý vám kontroluje, či môžte ako človek v podmienke byť na vychádzkach. Chvalabohu, lebo inak by ste tu nemohli byť. Toto je špeciálny prokurátor! Nie je nestranný, nie je bezúhonný, nie je morálny a nie je politicky čistý. Tento človek je tým najväčším symbolom korupcie a mafiánskych väzieb Matovičovej vlády.
Ja vám naozaj ale, kolegovia, nerozumiem, že prečo ste si práve v situácii, kedy vieme, že každé rozhodnutie vo vzťahu k politike a k verejnému životu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktoré majú minimálnu dôveru na Slovensku, bude veľmi, veľmi kontroverzné, na čelo špeciálnej prokuratúry postavili práve jedného z najpolitickejších nominantov, aký existuje. Bývalého ministra vnútra, bývalého ministra spravodlivosti, človeka, ktorý založil stranu NOVA, bývalého podpredsedu KDH. Tento človek je tak politický naskrz, skrz-naskrz. A vy ste si ho tam posadili a očakávate, že my mu budeme dôverovať? Však to je jedna z najnedôveryhodnejších postáv slovenskej politiky. Ľudia ho nenávidia, pozrite si prieskumy verejnej mienky a konfrontujte to potom s tým, akým spôsobom ľudia na Slovensku vnímajú generálneho prokurátora, profesionála, odborníka Žilinku, ktorý od roku ´95 je prokurátor.
Tento človek je od roku ´95 v politike a z neho sa stal pred troma rokmi, lebo zrazil človeka, advokát. S prokuratúrou hádam nemal nič spoločné v celom svojom šírom živote, možno tam bol niekedy na záchode, to je celé a z neho spravíte špeciálneho prokurátora! Veď to je za prvé poníženie všetkých prokurátorov na Slovensku a za druhé výsmech spravodlivosti, že politik, politik, veľmi vyhranený politik, pravicový politik, ktorý nenávidí opozíciu, ktorý nenávidí Roberta Fica, nenávidí nás všetkých, ide dneska určovať, kto môže a kto nemôže byť na slobode. Však, samozrejme, že tuto Urválek by nás najradšej všetkých hodil do väzby a že to je jeho úloha, ale kto na Slovensku uverí, že to je v súlade so spravodlivosťou, kto? Toto je čistá politická vendeta, obyčajné čistky. Tento človek je neuveriteľne nebezpečný a nielen pre ľudí na priechodoch pre chodcov.
Pán Lipšic, chcel by som sa spýtať, čo hovoríte na aktuálne obvinenie, ktoré vyšlo v jednom z týždenníkov, že ste sa pred niekoľkými rokmi stretávali s pánom Koščom a snažili ste sa vybaviť pre Dušana Kováčika lepší mediálny obraz vo vašich spriaznených médiách, čo ako všetci na Slovensku vedia, je Denník N, kde ovládate Moniku Tódovú, o tom nepochybuje nikto, a Aktuality.sk a pravdepodobne aj denník SME. Podľa tohto obvinenia ste sa s týmto človekom stretli, čo ste pripustili, a riešili ste lepší mediálny obraz Dušana Kovačika, ktorého tu zrazu dneska okydávate, lebo ste sa ho potrebovali zbaviť, aby ste sa dostali na jeho miesto. Toto je veľmi vážne obvinenie a v prípade akejkoľvek inej demokratickej krajiny vy už by ste dávno museli byť vo vypočúvacej miestnosti a už by vás na toto, už by vás s týmto museli konfrontovať orgány činné v trestnom konaní. Ale nie, Lipšic je nedotknuteľný. Takisto ako je nedotknuteľná Monika Tódová, ktorá bola presne ako čurillovská mafia obvinená a okamžite to bolo stiahnuté, lebo niekto zasiahol, lebo niekto zasiahol.
Takto funguje slovenská spravodlivosť, takto funguje padni, komu padni. Čiže v prípade Milana Lučanského bolo potrebné, aby zomrel, lebo bol opozičný nominant. V prípade Tibora Gašpara, musí zhniť vo väzbe. V prípade Pčolinského, musel byť niekoľko mesiacov vo väzbe, ale v prípade jeho ľudí zasiahneme. Tódová, zrušíme obvinenie. Tuto čurillovská mafia, zrušíme obvinenie.
Toto vám naozaj, kolegovia drahí z koalície, pripomína systém padni, komu padni? Mám taký pocit, ako keby to padalo stále iba na stranu opozície. Nezdá sa vám? Náhoda, že? A zhodou okolností máme Lipšica, vášho nominanta, politika skrz-naskrz, na čele špeciálnej prokuratúry. Tie náhodičky, že? A vy chcete Slovensku vysvetľovať, že s vami prišla spravodlivosť? Však Slovensko padá na zem od smiechu, keď vidí, že toto má byť spravodlivosť. Však toto si nedokázalo ani vybaviť v súlade so zákonom bezpečnostnú previerku. Však ešte aj na svoju pozíciu sa dostal podvodom. On všetko vo svojom živote urobil podvodom. Justičnú skúšku urobil podvodom. Dokonca pochybné vzdelanie v Spojených štátoch amerických, ktoré si robil ešte ako šéf kancelárie ministerstva vnútra, či spravodlivosti, pardon. On ako šéf kancelárie ministerstva spravodlivosti si robil štúdium v Spojených štátoch amerických, to už je lepšie ako Mikulec. Ten si ako šéf Vojenského spravodajstva zase robil svoje štúdium v Brne. Oni sú úplne dokonalí, oni dokážu popri vedúcich pozíciách si robiť ešte aj vysoké školy. Úžasné!
Všetko je len podvod. Všetko v jeho živote je len podvod. Nevysvetlil dokonca ešte ani svoje osobné zlyhania vo svojom rodinnom živote. Ani svoje komunikácie so Zsuzsovou, s obvinenou vrahyňou. Toto je špeciálny prokurátor! Človek, ktorý zabil človeka.
Viete, ja, keď si pozrieme aj na okolie Daniela Lipšica, ja tam vidím jedno veľmi-veľmi silné meno, a to je bývalý poradca prezidentky Slovenskej republiky Peter Kubina. Viete, kto je Peter Kubina? Dlhoročný spoločník Daniela Lipšica v právnickej firme, dlhoročný kamarát Daniela Lipšica a zároveň, podržte sa, obhajca celej čurillovskej mafie, obhajca Čurillu a ďalších a ešte aj obhajca tých udavačov, kvôli ktorým skončili vo väzbe nominanti opozície. Ja sa len tak pýtam: Ako je možné, že tu máme takéto prepojenie? Ako je možné, že človek, ako je Kubina, mohol radiť pani prezidentke Čaputovej? Ako je možné, že človek ako Kubina dneska sa postaví pred kamery a v prípade Čurillu nadáva na sudcov ako posledný štamgast nejakej dedinskej krčmy? Bez absolútne žiadnej úrovne. Porušuje všetky zásady advokátskej činnosti, takisto ako porušuje všetky zásady zdržanlivosti Daniel Lipšic, a chodí po médiách a okydáva, okydáva jedného sudcu po druhom. Jedného prokurátora kolegu po druhom.
Viete, ja keď som počúval, čo táral, myslím, že to bolo v denníku SME so Zuzanou Kovačič Hanzelovou, pán Lipšic, ja som pozeral, toto je prokurátor, toto je tá zdržanlivosť, toto je to nevyjadrovanie sa k živým kauzám, ktoré nedozorujem? Však on zneužíval pozíciu verejného činiteľa, aby činil hrubý politický nátlak.
Opakujem, ako je možné, že toto na Slovensku tolerujeme? Ako je možné, že tento človek sa môže tam, s prepáčením, vyvracať, vyvracať na krajského prokurátora, ktorý rozhodol v prípade Čurillu? Mimochodom, vyvracal sa ešte aj na sudcu, ktorý rozhodol v prípade Čurillu. A viete, kto bol ten sudca? To bol ten sudca, ktorý mu daroval podmienku, keď zrazil človeka. Ten istý sudca! Vtedy mu nevadilo, vtedy mu nevadilo, že ten sudca ho neposlal natvrdo do basy, že sa nesprával v súlade s jeho vlastnými odporúčaniami z časov, keď bol minister Lipšic. Vtedy mu nevadil, ale zrazu bolo treba naňho kydať v médiách, očierňovať ho. Očiernil všetkých. Všetko sú to temné sily, všetko sú to chobotnice, mafie, hydry.
On spoločne s Matovičom tu vytvára roky konšpiračnú teóriu, na ktorú nemá žiaden dôkaz, že tu poletujú nejaké hydry a mafie v ovzduší a že on ich tu chytá, a pritom je jediná hydra, jediná mafia, ktorá tu existuje, je tá, na čele ktorej je špeciálny prokurátor Lipšic. Som o tom presvedčený. A on potom dneska príde a nechá sa vytlieskať za to, čo sa chobotnici práve dnes podarilo. Gratulujem! Že ľudia, ktorí boli strčení do väzby nie na základe kajúcnikov, opakujem, ale na základe tvrdých dôkazov, odposluchov, na základe toho, že tam úkolovali mafiána Zemana, na základe toho, že tu vytvorili systém narafičených udavačov, z mafiánskeho prostredia, kde si Csaba Dömötör vymýšľal nezmysly, len aby dokázali dať do väzby nepohodlných ľudí. A toto je dneska na čele špeciálnej prokuratúry! Každý slovník politického myslenia vám toto nazve mafia, Cosa Nostra alebo iné výrazy. A my na Slovensku máme Lipšica. A on sa tu dneska postaví ako etalón spravodlivosti.
Viete, začal som tým, ako vyzerá jeho tím, spomínal som človeka, ako je Peter Kubina, ktorý dneska prevzal jeho úlohu advokáta tej temnoty, diablovho advokáta. Ale má tam aj iných ľudí, má tam aj ľudí, ako je pán Kysel. Pán Kysel je ten dozorový prokurátor, kvôli ktorému zomrel Milan Lučanský, len aby sme vedeli. To je ten, ktorý si vymyslel na Milana Lučanského, že vlastní haciendu na Floride. A keď si pamätáte, keď prednášal pred sudkyňou Záleskou, ktorá je tam iba na to, aby hádzala všetkých do väzby, keď prednášal obvinenie prokurátor Kysel pred sudkyňou Záleskou, tak hovoril, že Lučanský, generál Lučanský musí ísť do útekovej väzby, pretože má na Floride haciendu. Čo bola číra lož, pretože už dávno v tom čase Milan Lučanský túto, tento byt, ktorý tam vlastnil, nevlastnil. Nebola to nikdy žiadna hacienda, bola to, bol to bytík, ošarpaný bytík v hodnote zhruba bežnej garsónky v Senci. Oni z toho spravili haciendu spolu so svojimi médiami, aby očiernili Milana Lučanského. Rodina, Lučanského rodina sa tejto, tohto bytu, tejto nemovitosti na Floride zbavila, predala ju dávno-dávno predtým, než vôbec vznikla kauza s daním do väzby Milana Lučanského. Ale to Kyselovi nevadilo a zneužil právomoci verejného činiteľa, krivo obvinil Milana Lučanského a aj kvôli tomu mohol byť strčený do väzby. A toto je človek, ktorý dneska dozoruje ďalšie prípady. Toto je podľa mňa, podľa môjho názoru absolútne, ale absolútne scestné. Som presvedčený, že pán Kysel je jeden z hlavných nástrojov Daniela Lipšica na špinavú robotu.
Mimochodom, viete, kto bol dozorový prokurátor v prípade Vladimíra Pčolinského? Trikrát hádajte! Kysel. Dal dole Milana Lučanského, dal dole Vladimíra Pčolinského, ktorý bol v tom čase šéfom SIS a prišiel s podozreniami na systém narafičených udavačov, čo bolo pre týchto veľmi, veľmi nebezpečné a nepohodlné, a tak bol strčený do väzby a boli mu zapchaté ústa. Niekoľko mesiacov bol otec bez svojej rodiny, niekoľko mesiacov prichádzal o svoju kariéru, o svoj plat a dneska má prakticky zničenú politickú kariéru. Kvôli Kyselovi.
Pán Lipšic, ja sa vás pýtam: Aké kroky podniknete voči vášmu podriadenému Kyselovi, keď vieme, že takýmto nezákonným spôsobom držal vo väzbe pána Pčolinského? Alebo to necháme tak? Že haha, hihi, pán Pčolinský prišiel o niekoľko mesiacov života, pán Kysel, možnože nejaké prémie by ste nechceli? Takýmto spôsobom to funguje? Však on mu zničil život.
Títo ľudia majú moc zničiť človeku život, nevinnému človeku život, tak sa asi pýtam, či to nie sú sadisti, či to nie sú nejakí ľudia, ktorí majú v hlave nejaký problém a ktorých baví ubližovať ľuďom. A Kysela to zjavne baví. A na pokyny túto pána Lipšica zjavne tým ľuďom ubližuje. Toto bude trvať dokedy, prosím pekne, na Slovensku? Až kým nezničíte celú opozíciu? Až kým nás tam nestrčíte všetkých? Lebo to je zjavne vaša úloha. Takto znel pokyn od pána Matoviča. Takto znel pokyn od Naďa a od ďalších mafiánov z vládnej koalície. Ja som presvedčený, ja som presvedčený, že pokiaľ tam bude Lipšic, na Slovensku nemôže existovať spravodlivosť.
Veľmi zábavným spôsobom dneska vnímam aj to, akým spôsobom bola prepustená teraz najväčšia celebritka pani Plačková. Všimnite si, dneska je lepšie byť drogovým dílerom ako opozičným nominantom, lebo v prípade drogových dílerov takto púšťajú ľudí, ale v prípade opozičných nominantov ľudia vo väzbe umierajú a trávia celé mesiace. Dneska je lepšie byť drogovým dílerom ako opozičným nominantom, kvôli takýmto ľuďom, kvôli takým, ako je Lipšic. Toto je spravodlivosť na Slovensku! Ja som z toho znechutený.
A myslím si, že pokiaľ budeme tolerovať takých ľudí na prokuratúre pod pánom Lipšicom, ako je Repa, ako je Šúrek, ako je Kysel, pokiaľ budeme tolerovať takých ľudí na súdoch, ako je Záleská, pokiaľ budeme tolerovať prepojenia na Denník N, prepojenia na aktuality.sk, prepojenie na denník SME, pokiaľ tu bude Lipšic chodiť ako taký politický tajtrlík po politických diskusiách a okydávať sudcov, prokurátorov, všetkých svojich kolegov a spriadať konšpirácie o temných silách, pokiaľ budeme tolerovať skrz-naskrz politického človeka, ako je Lipšic, na čele špeciálnej prokuratúry, tak neexistuje, aby na Slovensku bola spravodlivosť.
Ja sa pýtam po dnešnej správe, že bola prepustená partia vyšetrovateľov, ktorá vytvorila systém narafičených udavačov a ktorá zneužila mafiánov na to, aby poľovali proti pani Santusovej a proti inšpekcii, aby poľovali proti slušným a čestným policajtom, ktorí vyšetrovali mafiu, mafiu. Tak pokiaľ títo ľudia boli prepustení, tak ja sa pýtam, prečo ešte sedia vo väzbe iní, ktorí tam majú dramaticky menej dôvodov, aby tam sedeli? Tak prepusťte okamžite Gašpara, prepusťte okamžite ďalších! Ako je možné, že ich chcete ďalej mučiť na základe výpovedí jedného-dvoch kajúcnikov, ktorých si tu pripravili s veľkou pravdepodobnosťou takíto čurillovci?
Ja sa budem neustále vracať k prípadu Milana Lučanského, pretože som si ho nesmierne vážil a bol to človek, ktorý na rozdiel od tohto bojoval so skutočnou mafiou. Lipšic bojoval s mafiou tak, že si povedal, že mafia, to je SMER a ja proti nej bojujem. To je najľahšie povedať si na politického oponenta, že je mafián, to tu vytvára Matovič už niekoľko rokov, je už s tým naozaj smiešny, a proti tomu akože bojuje. Ale ja vám poviem, čo je skutočná mafia. Skutočná mafia bol Černák, skutočná mafia boli ľudia, ktorí rezali hlavy. A viete, kto týchto ľudí naháňal, viete, kto týchto ľudí strčil do väzenia? Generál Milan Lučanský. A ako sa mu Slovensko odvďačilo? Pod vládou týchto mafiánov ho zabilo. Ho zabilo! A za to sa ja veľmi-veľmi hanbím. Títo ľudia budú pykať za svoje činy, som presvedčený, že deň zúčtovania príde a títo ľudia budú pykať za svoje zločiny.
Ale vrátim sa k Milanovi Lučanskému. Viete, pokiaľ máme vedomosť, že čurillovskí vyšetrovatelia alebo tzv. čurillovská mafia reálne manipulovala s vyšetrovaním, len aby niekoho odkrágľovala ako pani Santusovú, a máme na to odposluchy, tvrdé dôkazy, kde to jasne vidíme, kde sme v tých odposluchoch dokonca si čítali, že oni chceli zničiť ešte aj Roberta Fica, lebo sledoval zhodou okolností pán Čurilla alebo jeden z jeho poskokov TA3 a tam sa mu nepáčilo, čo tu opozičný líder hovorí, no tak aj toho bolo treba zničiť. A takýmto spôsobom funguje slovenská polícia, vyšetrovatelia NAKA, úžasné! A keď toto vieme, tak ja sa pýtam: A kde máme garancie a kde máme záruky, že toto isté nespáchali aj voči Milanovi Lučanskému? Kde máme záruky, že tu nefungoval taký istý systém narafičených udavačov? Však aj v prípade Milana Lučanského to stálo na kriminálnikoch, na absolútne nepresvedčivých kajúcnikoch. Pokiaľ si pamätám, dokonca jeden z nich záhadne zomrel, spáchal samovraždu, pán Böhm. A vyšetrovateľ z nejakého číreho nerozumu nechal pánovi Böhmovi zbrane v osobnom vlastníctve napriek tomu, že sa len prednedávnom vrátil z väzby, úplne školácka chyba, a my máme veriť, že to bola náhoda a potom sa Böhm náhodou zastrelil. Kľúčový svedok, ktorým chceli dať dole Milana Lučanského. To smrdí, to smrdí, to smrdí, pán Lipšic!
Vy ste človek, ktorý v celom svojom živote iba podvádzal a vedel robiť iba nenávistnú politiku. Pokiaľ by ste ostali nenávistným politikom, nech sa páči, máme ich tu prebytok, by ste sa stratili v tej záplave s Matovičom, Naďom a podobnými. Lenže vy ste dostali jednu z najdôležitejších nadstraníckych funkcií v tomto štáte. Vy tu máte garantovať nezávislosť. Povedzte mi, v čom je garancia nezávislosti pri človeku, ktorý je súčasťou vládnej koalície, ktorého strana figuruje popri OĽANO v rámci vládnej koalície, od človeka, ktorý nenávidí Roberta Fica a nenávidí stranu SMER, prakticky odkedy začal politicky existovať. Povedzte mi, v čo je nezávislosť? V čom?
Pred vami tu bol Maroš Žilinka, to keby ste videli ten rozdiel, ja neviem, či ste to pozerali. Maroš Žilinka tu mal pokojné, odborné vystúpenia, malo to argumenty, dôkazy, hlavu a pätu. Ten človek je, opakujem, odborník, je PhD., v oblasti prokuratúry jeden z najväčších odborníkov na Slovensku.
A potom sa postavíte vy ako nejaký cirkusový klaun a necháte sa tu vytlieskať, že dneska tu prepustili čurillov. A ešte to dôjdete oznámiť ako dobrú správu. Čo vás je do toho? Vy máte ako nezávislý špeciálny prokurátor chcieť, aby vládla na Slovensku spravodlivosť. Vy nemáte mariť spravodlivosť, vy nemáte chodiť po médiách, vy sa tu nemáte nechať vytlieskavať od koalície, od vlády, ktorá má dneska väčšinu a ktorá de facto môže zmeniť čokoľvek na Slovensku.
Ale my všetci vidíme na Slovensku, čo sa deje. Táto vláda vidí, že Maroš Žilinka chce ctiť zákon, a toho sa zľakla, lebo vy chcete len lynčovať, a preto chcete posilniť tuná Daniela Lipšica. Chcete posilniť pozíciu špeciálneho prokurátora, chcete vygumovať generálneho prokurátora, lebo vám zavadzia, že chce ctiť zákon, že je to čestný človek na rozdiel od tohto, a preto teraz idete dokonca účelovo meniť paragraf 363. Toto naozaj by neurobil ani ten Mugabe v Zimbabwe, že sa mu nepáči nejaké rozhodnutie generálneho prokurátora, a tak mu odoberie právomoci a zmení paragraf. Účelovo, čisto účelovo. Toto sa nedeje naozaj ani v afrických domorodých krajinách, nikde. Ale zmysel je vytvoriť prevrat na prokuratúre, zbaviť Maroša Žilinku moci, lebo neposlúcha a neskáče tak, ako vy pískate, a dosadiť si tam svojho urválka, ktorý bude poslúchať, a na koho Matovič ukáže prstom, tak ten pôjde do väzby. Toto je zmysel toho celého. Však to vidí celé Slovensko, celé Slovensko vidí to, ako funguje tá vaša spravodlivosť. Matovič ukáže prstom, Tódová vyleje kýbeľ špiny, Lipšic si vymyslí dôkazy a potom Záleská odsúdi. Toto je ten váš systém! Takto fungujete!
Opakujem, tomuto sa v odbornej literatúre hovorí mafia. Mafia aj v Taliansku preliezala justičnými orgánmi, prokuratúrou, advokátmi, takýmto spôsobom fungovala a mala vplyv aj v médiách cez vlastníkov médií, cez nastrčených novinárov, cez oligarchické skupiny, ktoré dneska vlastnia denník SME, Denník N alebo aktuality.sk a tieto tri médiá tu robia ideologickú nadprácu v prospech tohto pána už niekoľko rokov, aby tu vytvorili matovičovskú ilúziu, že tento pán bojuje s mafiou. Áno, aj Al Capone bojoval s mafiou, veríme!
Tento pán si nezaslúži byť na svojom mieste a dneska to znova preukázal. Chceli sme počuť od neho správu, správu o činnosti špeciálnej prokuratúry. Namiesto toho sa tu nechal vytlieskať svojimi pročkami, namiesto toho otvorene podporil – ako už opakovane v posledných dňoch – ľudí, ktorí zjavne manipulovali vyšetrovaním a zjavne bol v tom namočený aj on, pretože to, čo ešte odposluchy prinášajú, je, že on tam zohrával kľúčovú úlohu. Potom tu rozprával niekoľko dní, že dokonca si preňho prídu, on už sa lúčil s rodinou, že on už pôjde do väzby, a dneska sa ukázalo, kto tu vyhral, že mafia opäť zabrala. Dneska sa ukázalo, že nie, nie, nie, oni sú chránený druh, oni do väzby nikdy nepôjdu, oni svojich chránia. Keby nechránili svojich, tak už Kiska dávno trčí vo väzbe za svoje podvody. Keby nechránili svojich, Matovič je už dávno vo väzbe za svoje daňové podvody, o ktorých všetci vedia. Keby nechránili svojich, polovica z týchto na čele s pedofilom Herákom je vo väzbe. Ale nie, vo väzbe musel zomrieť Milan Lučanský, lebo to oni zariadili.
Pán Lipšic, ste najväčšou hanbou slovenskej prokuratúry a čo je smutné, vy ste aj najväčšou hanbou slovenskej politiky. Vy ste sa nikdy nemali stať špeciálnym prokurátorom a čím dlhšie budete na tejto pozícii, tým väčšiu hanbu budete robiť a tým väčšia nedôvera slovenskej verejnosti bude vo všeobecnosti k orgánom činným v trestnom konaní. Ja vám poviem, kedy na Slovensku porazíme mafiu. Keď tento pán skončí v base.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.10.2021 10:57 - 11:03 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, vážený pán Lipšic, ja vás nenazvem pán prokurátor, pretože vy prokurátor nie ste a nikdy ste neboli. Vy ste boli politik a do dneska ste politikom, veľmi vyhraneným pravicovým politikom, ktorý dokonca založil politickú stranu NOVA, ktorá je dnes súčasťou vládnej koalície v rámci klubu OĽANO. Vy ste politik, vy ste Matovičov politický partner a dneska ste jeho Urválek na čele špeciálnej prokuratúry. Vy ste nikdy nebol prokurátor, vy ste nikdy nebol nezávislý a vy to denno-denne potvrdzujete.
Dneska ste sa postavil ako špeciálny prokurátor. Túto funkciu vám dala tuto vládna väčšina a namiesto toho, aby ste hovoril o práci prokuratúry, ktorá má byť nadstranícka a nezávislá, vy ste sa tu nechal vytlieskať s informáciou o čurillovskej mafii, opakujem iba výraz Borisa Kollára, čurillovskej mafii, že ich dneska krajský súd prepustil. A ja sa pýtam, tak toto je to padni, komu padni? Milan Lučanský musel zomrieť vo väzbe, Pčolinský bol vo väzbe niekoľko mesiacov, ale v prípade vašich ľudí sa takýmto spôsobom zariadi, že idú von z väzby. Ja sa pýtam, toto je to padni, komu padni alebo je to opäť víťazstvo mafie, o ktorej tárate od rána do večera?
Zvíťazila dnes Lipšicova chobotnica. Zvíťazila dnes nespravodlivosť. Zvíťazil hrubý politický nátlak tohto človeka.
Pamätáte si to kolečko po médiách, ktoré spravil, akonáhle čurillovská mafia išla do väzby? Pamätáte si to? Všetci jeho mediálni kamaráti, Závodský ho tam oslintával, Tódová, každý mu tam nadbiehal. Jedinú otázku nedostal na telo, jedinú. Tento človek robil hrubý politický nátlak voči nezávislým orgánom činným v trestnom konaní, aby čurillovskú mafiu dostal von z väzby. A dneska sa dojde popýšiť. Mafia víťazí a pročkovia tlieskajú. Toto je realita na Slovensku.
Ja som videl kedysi taký taliansky seriál Chobotnica, tuto pánko sa pasoval na Corrada Cattaniho a my všetci sme videli hlavu mafie. A dneska som presvedčený, že von je ten loutkář, on je ten, ktorý ťahá nitky a dneska sa došiel pochváliť, čo dokázal zariadiť, čurillovská mafia je von z väzby a on sa tým chváli. Všetci sme videli tie odposluchy, všetci sme videli to uznesenie, videli sme tie rozhovory tých pánov, Čurillu a ďalších, kde hovorili, ako budú od...píp ľudí, ktorých sa potrebovali zbaviť. Videli sme, akým spôsobom komunikovali s mafiánskymi udavačmi, ako im pomáhali, aby ich polícia nechytila. To všetko celé Slovensko videlo. To si myslíte, že teraz všetci zabudneme, lebo Lipšic niečo zariadil hrubým politickým nátlakom v televíziách a v rádiách, ktoré ovplyvňuje už celé roky? Všetci vieme, že opička Tódová mu slúži, všetci vieme, že mu slúži Závodský, že mu slúžia všetky médiá. A on zariadil, že chobotnica dneska bola oslobodená alebo jeho chápadlá, a on sa tým došiel popýšiť. Nezávislý, nadstranícky špeciálny prokurátor... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:41 - 10:42 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán predseda Vetrák, na úvod ste povedali, že máte trošku problém s vnímaním celého procesu rokovania o tejto správe tým, že ste tu neboli, že ste teda nemohli sa zúčastniť. Asi to je dôvod, že nepoznáte vlastne, akým spôsobom sa tu najmä pán poslanec Baránik, ale aj pán poslanec Dostál staval k tejto správe ako generálnemu prokurátorovi. Veď pán poslanec Baránik dokonca navrhol zmenu uznesenia, aby správa nebola prijatá. Takže ak tu niekto sa staval do polohy odmietať túto správu a brojil proti generálnemu prokurátorovi, tak to boli vaši kolegovia z koalície. Nehovorím, že to boli zrovna z vašej strany, ale boli to príslušníci vašej koalície.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2021 10:23 - 10:25 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán generálny prokurátor, ja už na vašu adresu radšej nič pozitívne nepoviem, lebo pán Dostál tu už spriada konšpiráciu, že ja vás držím za motúziky a že my vás tu všetko ovládame. (Povedané s pobavením.)
Viete, však, pán Dostál, alebo reagujem na pána Žilinku, však vládna koalícia si zvolila pána Žilinku za generálneho prokurátora. Bez ich hlasov sa nedal zvoliť, my sme opozícia, čiže on je váš, do veľkej miery váš generálny prokurátor a je smiešne, že takto doňho útočíte. Napokon však pán Žilinka bol súčasťou Dzurindovej vlády, čiže ja dokonca si myslím, predpokladám, že jeho názory sú skôr bližšie k pravicovým postojom a asi zrejme nesúhlasí s mnohými mojimi ľavicovými postojmi, čo je úplne prirodzené, napriek tomu si ho vážim a rešpektujem, lebo je zjavne odborník, zjavne zásadový človek a ja mám veľký rešpekt k odbornosti a vzdelaniu, a preto si nedokážem rešpektovať vás.
Pán Žilinka je na rozdiel od Daniela Lipšica navyše profesionál. Síce pracoval ako štátny tajomník v Dzurindovej vláde, ale nebol tam ako straník a on nikdy stranícky nefiguroval na rozdiel od Daniela Lipšica, ktorý je čistý politik. A teraz nebudem hodnotiť Lipšicovu osobnosť, ktorá teda vytáča veľkú časť slovenskej spoločnosti, ale on je proste jeden vyhranený politik a pán Žilinka je vyhranený profesionál a to je ten zásadný rozdiel, prečo naše pozitívne pochvaly na pána Žilinku sú úplne prirodzené, kdežto vaše pôsobia mimoriadne politicky.
Chcel by som pána Žilinku povzbudiť k tomu, aby na stretnutiach so zahraničnými partnermi ďalej ukazoval rešpekt. A teraz, či už je to na východe, na západe, na severe, na juhu, to je jeho úloha ukazovať úctu Slovenskej republiky k iným krajinám a najmä slovanským národom. Myslím si, že je to namieste.
A, pán Žilinka, čo sa týka pána Dostála, ja neviem, či má zmysel, aby ste sa s ním ďalej zahadzovali, ja vám poradím také jedno švajčiarske príslovie: Orol muchy nechytá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis