Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.11.2021 o 18:41 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 25.11.2021 18:41 - 18:43 hod.

Vážny Ľubomír
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:21 - 18:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, prvýkrát stalo teraz v tomto volebnom období, som prvýkrát poslanec, ale pri takomto plnom pléne som ešte nehovoril. Verím, že nebudem mať trému. Kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a prijatie tohto zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Ide o zákonné zakotvenie tohto finančného nástroja, ktorý sa úspešne už niekoľko rokov používal na Slovensku. V súčasnej situácii, myslíme si, že je nevyhnutné hľadať všetky finančné zdroje na konsolidáciu verejných financií a zmiernenie dopadov zdražovania. Vidíme neskutočné zdražovanie, ktoré tu máme už niekoľko mesiacov a bohužiaľ všetci odborníci a analytici hovoria o tom, že to zdražovanie bude pokračovať ďalej. Hovorí o zdražovaní a zvyšovaní cien elektriky, plynu, tepla. Nehovoriac potravín, kde vidíme až 20-percentné zvyšovanie. A toto zvyšovanie bude pokračovať a je potrebné, aby banky a finančné inštitúcie, ktoré dosahujú ročne až pomaly miliardové zisky boli, boli spolupatričné a pomáhali na Slovensku.
Finančné inštitúcie pôsobia, pôsobiace na Slovensku, ako som povedal, dosiahli v roku 2021 a už s predpokladom rekordné až miliardové zisky. Preto navrhujeme a považujeme za správne vrátiť sa k nástroju osobitného bankového odvodu, ktorý by pri sadzbe 0,4 % za príslušný rok mohol priniesť príjem do rozpočtu Slovenskej republiky v objeme cca 300 mil. A 300 mil. myslím si, že nie je malá suma. A ja pevne verím, že týmto zákonom pomôžeme tým najslabším, ktorí pocítia akékoľvek len minimálne zdražovanie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie. Návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v objeme cca 300 mil. eur ročne. Návrh zákona nemá negatívny dopad na rozpočet samosprávy, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy ani žiadne sociálne vplyvy. Návrh zákon má negatívny vplyv na hospodárenie finančných inštitúcii pôsobiacich na území SR, a to vo výške spomínaných 300 mil. eur ročne.
Kolegyne, kolegovia, táto, tento zákon je úplne jednoduchý a to tak, že v čl. I § 1 tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a výšku platenia odvodu. V § 2 základom pre výpočet odvodu je suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu.

=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:21 - 18:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, prvýkrát stalo teraz v tomto volebnom období, som prvýkrát poslanec, ale pri takomto plnom pléne som ešte nehovoril. Verím, že nebudem mať trému. Kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a prijatie tohto zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Ide o zákonné zakotvenie tohto finančného nástroja, ktorý sa úspešne už niekoľko rokov používal na Slovensku. V súčasnej situácii, myslíme si, že je nevyhnutné hľadať všetky finančné zdroje na konsolidáciu verejných financií a zmiernenie dopadov zdražovania. Vidíme neskutočné zdražovanie, ktoré tu máme už niekoľko mesiacov a bohužiaľ všetci odborníci a analytici hovoria o tom, že to zdražovanie bude pokračovať ďalej. Hovorí o zdražovaní a zvyšovaní cien elektriky, plynu, tepla. Nehovoriac potravín, kde vidíme až 20-percentné zvyšovanie. A toto zvyšovanie bude pokračovať a je potrebné, aby banky a finančné inštitúcie, ktoré dosahujú ročne až pomaly miliardové zisky boli, boli spolupatričné a pomáhali na Slovensku.
Finančné inštitúcie pôsobia, pôsobiace na Slovensku, ako som povedal, dosiahli v roku 2021 a už s predpokladom rekordné až miliardové zisky. Preto navrhujeme a považujeme za správne vrátiť sa k nástroju osobitného bankového odvodu, ktorý by pri sadzbe 0,4 % za príslušný rok mohol priniesť príjem do rozpočtu Slovenskej republiky v objeme cca 300 mil. A 300 mil. myslím si, že nie je malá suma. A ja pevne verím, že týmto zákonom pomôžeme tým najslabším, ktorí pocítia akékoľvek len minimálne zdražovanie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie. Návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v objeme cca 300 mil. eur ročne. Návrh zákona nemá negatívny dopad na rozpočet samosprávy, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy ani žiadne sociálne vplyvy. Návrh zákon má negatívny vplyv na hospodárenie finančných inštitúcii pôsobiacich na území SR, a to vo výške spomínaných 300 mil. eur ročne.
Kolegyne, kolegovia, táto, tento zákon je úplne jednoduchý a to tak, že v čl. I § 1 tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a výšku platenia odvodu. V § 2 základom pre výpočet odvodu je suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu.

=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:19 - 18:19 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som na začiatok, potom sa hlási hneď ako prvý do rozpravy, predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Myslím si, že toto je téma, ktorá je veľmi potrebná, podstatná. A som rád, že máme možnosť predložiť tak túto novelizáciu a takýto zákon, ktorým chceme riešiť, poviem to tak úplne, bankový odvod, lebo všetci dobre vieme, banky dosahujú neskutočné miliardové zisky a bohužiaľ, občania vo forme vysokých poplatkov, atď. to vôbec nepociťujú. Ja myslím, že banky musia byť solidárne s občanmi Slovenskej republiky a pomáhať vo forme tohto bankového odvodu. Takže zatiaľ ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:17 - 18:19 hod.

Vaľová Jana
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. Pán predsedajúci, chcela by som poprosiť, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo v stredu o sedemnástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 18:17 - 18:18 hod.

Habánik Jozef
Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať tiež pánovi predsedovi výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky za ústretovosť. A ak by teda sa uvažovalo o tom, že sa tento návrh zákona posunie do druhého čítania, tak budeme radi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 18:17 - 18:17 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko. Ja sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Habánikovi, pánovi rektorovi Habánikovi, ktorý naozaj s touto problematikou prichádza denno denne do kontaktu a nielen s ňou v zmysle žiadostí o fondy. A samozrejme sa chcem poďakovať aj pánovi Vašekovi teraz ako predkladateľov, aby som teda dodržoval rokovací poriadok. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za ústretovosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:14 - 18:16 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako jeden zo spolupredkladateľov tejto právnej normy ešte trošku bližšie vysvetlil niektoré jej náležitosti. Cieľom predloženého návrhu zákona je tak, ako už bolo povedané mojím kolegom pánom poslancom Dušanom Jarjabkom, je zlepšiť prístup verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaných prostredníctvom fondu na podporu umenia. Naším cieľom je tento prístup zlepšiť tým spôsobom, že v prípade ak verejná vysoká škola a my sa domnievame a predovšetkým asi táto novela bude slúžiť najmä tým umelecky orientovaným verejným vysokým školám. Také máme na Slovensku tri. Dve sídla v Bratislave, jedna v Banskej Bystrici. A ak tieto verejné vysoké školy budú sa chcieť uchádzať o finančné prostriedky z tohto fondu a rozmýšľajú o tom, že teda či majú alebo nemajú zdroje na spolufinancovanie v spomínanej výške 5, 10 niekedy až 15 %, aby toto rozmýšľanie im nebránilo podať žiadosť a uchádzať sa o zdroje z tohto fondu.
Návrh je fiškálne rozpočtovo neutrálny. To znamená, že štátny rozpočet to nejakým spôsobom alebo ten fond nezasahuje. A nezasahuje to teda ani negatívne rozpočet verejnej vysokej školy. To znamená, že verejná vysoká škola by sa mohla uchádzať o prostriedky fondu aj bez toho, aby príslušný projekt, na ktorý ten trans získa nemusela teda tam dávať tých spomínaných 5, 10 alebo 15 %. Myslím si, že aj takouto úpravou pomôže zlepšiť financovanie našich verejných vysokých škôl, osobitne umeleckých vysokých škôl a tieto budú môcť získať dodatočné prostriedky na svoju činnosť. A tieto samozrejme použijú v súlade s podmienkami príslušnej výzvy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 18:12 - 18:14 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorských výboroch do 31. januára 2022. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:09 - 18:12 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vás v krátkosti oboznámil s touto síce malou, ale nesmierne významnou novelou pre všetkých žiadateľov fondov i v rámci verejných vysokých škôl. Ako už pán predsedajúci uviedol, ide o v podstate pomoc pre vysoké školy v rámci fondovej činnosti. V dôvodovej správe uvádzame, že cieľom predloženého návrhu ...
=====
Skryt prepis