Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.10.2021 o 11:28 hod.

PaedDr.

Anton Stredák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 15:29 - 15:29 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Fakt veľmi v krátkosti. Kolegyne, kolegovia, chcem vás úprimne poprosiť všetkých o podporu tejto novelizácie, lebo zamedzíme tým centralizáciu do Bratislavy, pomôžeme menej rozvinutým regiónom. Už to tu bolo viackrát povedané, že Banská Štiavnica je limitovaná aj cestou, infraštruktúrou a ďalšími vecami aj tým, že nám skončila v minulosti banská činnosť a už to nie je ten región, aký to bol v minulosti. A tým, že presunieme Slovenský vodohospodársky podnik, ešte zhoršíme situáciu v tomto regióne.
A len tak na záver, tak na pousmiatie, keď kolega poslanec Pročko hovorí o nejakej dehonestácii a neviem čo všetko, ktorý tu vytlieskava, robí takú miestnu roztlieskavačku, hovorí o takomto niečom, tak akože ďakujem veľmi pekne.
Pekný deň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:24 - 15:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Pán Pročko, už to tu bolo viackrát povedané. To, že to tam vzniklo, vzniklo kvôli tým vodným dielam a tajchu, a nie kvôli tomu, že niekedy HZDS a neviem čo. Vy ste ten papier, ktorý vám napísali, neviem, kto vám to písal, aspoň ste si to mohli pozrieť a naštudovať, lebo tam máte veľa nepresností. Ja som to pochopil tak z toho vášho vystúpenia, že teda aby sa, hovoríte o tom, že sa to musí presunúť do Bratislavy kvôli tomu, aby sa znížila vzdialenosť. Vzdialenosť preto, aby teda generálny riaditeľ tak ďaleko nedochádzal.
No, ja pokiaľ viem, tak generálny riaditeľ, ktorý teraz nie je a bude nejaký asi nový, tak ten sedí v Banskej Štiavnici. Čiže vy to asi, čo to chystáte pre toho generálneho riaditeľa, aby on z Bratislavy nedochádzal do Banskej Štiavnice? To je otázka.
Čo sa týka toho, že hovoríte, že nejakí zamestnanci alebo neviem akí všelijakí, zas tu spomínate korupciu a ja neviem, čo všetko, SMEROHLAS a tak ďalej, však vy nič iné neviete, len toto. Ale nás oslovili občania mesta Banskej Štiavnice, pani primátorka a ďalší ľudia, nie zamestnanci a neviem kto všetko, čo tu rozprávate.
Hovoríte o prepúšťaní už 400 ľudí. Idete normálne takto šmahom ruky prepustiť 400 ľudí, ani nemáte ešte stanoveného generálneho riaditeľa na Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý by predstavil nejakú víziu a plán. A my sa budeme aj na výbore pôdohospodárstva a životného prostredia pýtať, lebo robíte organizačné zmeny v jednotlivých inštitúciách z večera do rána bez toho, aby ste vedeli, ako to bude ďalej fungovať.
A už to tu bolo povedané, vy hovoríte o tom, že tí robotníci, ktorých nejakých zamestnáte 800, že budú niečo vyrábať. A čo Slovenský vodohospodársky podnik niečo vyrába, pán Pročko? Čo on vyrába, preboha živého? Však vy si naštudujte aspoň základné veci, čo je Slovenský vodohospodársky podnik. A z hľadiska fungovania zamestnancov existuje forma home office, keby ste nevedeli, ale myslím si, že viacerí kolegovia vám tu už k tomu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:21 - 15:22 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja len na pána kolegu Pročka. My naším návrhom zákona nehovoríme o tom, že bránime niekomu, aby znižoval byrokraciu. Nebránime mu, aby urobil aj potrebné personálne zmeny, ktoré treba urobiť. My hovoríme o tom, aby sídlom generálneho riaditeľstva ostalo mesto Banská Štiavnica. Tie dôvody, ktoré hovoríte kvôli cestovaniu do Bratislavy, my môžeme viacerí povedať, že nie raz, nie dvakrát sme nútení a ja naozaj z ďalekého východu cestovať do Bratislavy, nemám s tým najmenší problém. A to isté asi môžu aj ľudia z generálneho riaditeľstva, ktorí majú o polovicu kratšiu cestu.
Sídlo generálneho riaditeľstva však slúži aj na to, aby k nemu chodili zamestnanci, riaditelia závodov, ostatných závodov, ktoré patria pod generálne riaditeľstvo. A z toho pohľadu sa mi zdá efektívnejšie, aby chodili do stredu Slovenska, do Banskej Štiavnice ako na západ do Bratislavy.
No a keď hovoríte o tom, že v Štiavnici by malo ostať pracovisko zhruba s 30 pracovníkmi, tak ja navrhujem opak, aby ostalo, aby vzniklo takéto pracovisko zhruba s 30 zamestnancami v Bratislave, a to generálne nech je naďalej v Banskej Štiavnici.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:15 - 15:15 hod.

Zahorčák Viliam
Áno, ja chcem len poďakovať obidvom kolegom za podporné stanoviská a zároveň vysloviť vieru, že aj ostatní členovia poslaneckého zboru sa postavia k problému rovnako a tento náš návrh podporia a bude sa prerokovať v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:10 - 15:12 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Vilko Zahorčák, chcem ti veľmi pekne poďakovať a hlavne poďakovať ti ako aj primátorovi, dlhoročnému primátorovi Michaloviec, ktorý to zobral aj z pohľadu toho primátora, ako vníma ten primátor to, že keď má vo svojom meste, vo svojom okolí takúto nejakú inštitúciu.
Sám si presne povedal, že to, že Slovenský vodohospodársky podnik sa nachádza v Banskej Štiavnici, nie je tak, ako tu niektorí povedali, že v 90. rokoch proste politicky rozhodlo HZDS, a preto sa to tam stalo a udialo a tá inštitúcia tam je. Tá inštitúcia tam je preto, lebo je tam historicky už z 18. storočia z hľadiska toho UNESCO, tých pamiatok, ktoré majú s tým Slovenským vodohospodárskym podnikom proste priamy súvis. Čiže nie sú to 90. roky, ale 18. storočie.
Presne si povedal, že je tam mnoho ľudí z regiónu zamestnaných, ktorí prídu o túto prácu. Zrekonštruovali sa budovy, jedna, druhá. A správne si položil aj otázku, ktorá je podľa mňa namieste, že či ten cieľ toho presťahovania nie je preto, aby sa niekto potom dostal k tým budovám, lukratívnym zrekonštruovaným budovám, historickým budovám v Banskej Štiavnici.
Myslím si, že, dámy a páni aj kolegovia poslankyne, poslanci, ktorí ste neni v sále, ale počúvate to možnože v kanceláriách, na ubytovni, vás chcem poprosiť o podporu tohto a posunutia do druhého čítania, kde hlavne podporíme menej rozvinuté regióny tým, že nebudeme centralizovať verejnú a štátnu správu len do Bratislavy, ale bude obsiahnutá a bude sa nachádzať po ce... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 15:06 - 15:10 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona nadväzujem svojím vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme, je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácii ústrednej štátnej správy do Bratislavy.
Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jej okolie, výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO, o ktorý by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne nemali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext, vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici ako o sídle generálneho riaditeľstva rozhodlo, pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s ním súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži, ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradle nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava, ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne, aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak, ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova, v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorí pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie.
Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievam sa, že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu, aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách, chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú, by viac vyhovovalo, aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma, a teda tým ušetriť aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Štiavnica a jej okolie nám za to budú vďačné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 14:04 - 14:05 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem aj za odpoveď.
Moja otázka zaznela preto, že rôzne rezorty prichádzajú so svojimi predstavami, ako usporiadať v štruktúre tých ôsmich regiónov a 76 okresov svoje štruktúry, ktoré mnoho razy absolútne nekomunikujú s ôsmimi krajmi, nerešpektujú ani hranice okresov. Mám na mysli napríklad súdnu mapu, ale sú to aj veci, ktoré sa dotýkajú služieb vo verejnom záujme, a to je reforma zdravotníctva. Preto som položil tú otázku, že či sa teda uvažuje, že zmenou územnosprávneho členenia, pretože ak takéto veci prejdú, tak prejdú skôr ako to, čo ste, pán podpredseda, tu povedali, že teda je komisia, ktorá bude seriózne posudzovať veci, spôsoby aj istý problém možno, ako pristúpiť k určitým zmenám. Nazdávam sa, že je to ako keby predčasné k tomu zámeru, ktorý máte a ktorý ste si zakotvili aj v programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:43 - 11:45 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, áno, tu je, máme viacero problémov. Ale to nemôžme spájať.
My sa teraz bavíme aktuálne o presťahovaní tejto inštitúcie do Bratislavy. Už rok a pol alebo rok a pol po voľbách a Slovenský vodohospodársky podnik stále nemá obsadené miesto generálneho riaditeľa. Pri iných inštitúciách, ako napríklad Slovenský pozemkový fond, štátne lesy, generálni riaditelia, ktorí boli vymenovaní alebo teda ktorí sa uchádzali, vždy predkladali nejaký, nejaký svoj návrh fungovania tejto inštitúcie. Ako môže pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý nemá obsadené miesto generálneho riaditeľa, tak v tomto prípade ako sa môže robiť takáto zásadná zmena, že sa presťahuje sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy, kde sa dotkne to stoviek, stoviek ľudí, ktorí proste skončia – a toto, toto je pre mňa nepochopiteľné – bez toho, aby ste to nejakým spôsobom prediskutovali? Aj samotná pani primátorka a ľudia z Banskej Štiavnice dlhodobo volajú po tom a snažia sa teda aj prostredníctvom stretávania aj s premiérom, aj s ďalšími, apelovať na to, aby sa takéto niečo neudialo.
Pán kolega tuto oproti, sú aj iné inštitúcie, napríklad banský úrad, ktorý má v zákone definované miesto, sídlo danej inštitúcie. Čiže tuto sa nebavíme o tom, že to je niečo výnimočné alebo tu ideme riešiť. To znamená, že majú.
A ešte chcem povedať, že fakt ide o totálnu centralizáciu. Ja nesúhlasím s vami, so SaS-kou, s liberálmi, ktorí hovoria o tom, že tieto všetky inštitúcie, hlavné inštitúcie by mali sídliť v Bratislave. Slovensko je malé a podľa mňa kľudne, bez problémov môžu byť jednotlivé inštitúcie rozdelené a môžu byť sídlom aj v iných častiach Slovenska. A práveže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 11:30 - 11:35 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, tak ako som povedal, ide o úplne jednoduchú novelizáciu zákona o vodách, kde chceme touto novelizáciou zadefinovať priamo v zákone, že sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku bude v Banskej Štiavnici.
Určite ste zachytili v posledných týždňoch informácie o tom, že ministerstvo životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik sa chce presťahovať do Bratislavy, kde zas toto celé vnímame ako takú centralizáciu inštitúcií do Bratislavy. Myslím si, že zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici je veľmi potrebné, nie je, myslím si, že aj s prihliadnutím na vaše programové vyhlásenie vlády, kde hovoríte o tom, že chcete podporovať určité regióny, slabšie regióny v rámci Slovenska, tak krok, ktorým by ste presťahovali Slovenský vodohospodársky podnik do Bratislavy, by došlo k určitému spôsobu, by som povedal, zhoršeniu, zhoršeniu v Banskej Štiavnici z dôvodu aj z hľadiska zamestnanosti. Myslím si, že Slovensko je členité a podľa mňa je potrebné, aby jednotlivé inštitúcie boli v rámci Slovenska a nielen, nielen v Bratislave.
To, že Slovenský vodohospodársky podnik má strategický význam aj historické opodstatnenie v Banskej Štiavnici, je nespochybniteľné a, tak ako som povedal, aj z hľadiska zníženia sociálneho dopadu útlmu banskej činnosti, ktorá v minulosti bola, tak je potrebné zachovať túto inštitúciu v Banskej Štiavnici. Nie je, nie je dobrá centralizácia.
Ja sa priznám, že áno, aj v minulosti, ešte v predchádzajúcom volebnom období boli snahy, kroky na to, aby sa táto inštitúcia presťahovala, mám pocit, že do Banskej Bystrice, ale toto bolo zastavené a určite si neviem predstaviť, že by Slovenský vodohospodársky podnik sa presťahoval do Banskej Štiavnice. Ja si myslím, že toto by sme mali veľmi vnímať a ja to skúsim povedať aj z takého pohľadu, že idete zase robiť a chystáte napríklad, viem, že aj v rámci Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde napríklad vidíme aj pri Slovenskom pozemkovom fonde, pri štátnych lesoch a ďalších inštitúciách, kde idete chystať veľké organizačné zmeniť a... organizačné zmeny a chystáte kompletne zmenu toho celého systému fungovania týchto inštitúcií a toto isté idete robiť aj pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, kde idete rušiť odštepné závody, vytvárať nejaké samostatné závody, idete redukovať aj počet zamestnancov a tak ďalej.
A tu chcem podotknúť, že pri Slovenskom vodohospodárskom podniku ste už mali niekoľko neúspešných výberových konaní. Vy tam nemáte vymenovaného stáleho generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku a idete robiť tak zásadné kroky, kde idete presťahovať inštitúciu z Banskej Štiavnice do Bratislavy bez toho, aby ste tam mali vymenovaného generálneho riaditeľa, ktorý by prišiel alebo prešiel nejakým, síce si myslím, že nie transparentným, ale keby prešiel výberovým transparentným konaním, kde predloží v rámci výberového konania nejakú, nejaký svoj plán, stratégiu, nejaký svoj návrh, ako si predstavuje fungovanie tejto inštitúcie, tak vtedy by to možnože malo nejaké opodstatnenie, že by to vychádzalo z nejakých, nejakých podkladov, z nejakých čísiel, ale tu idete presťahovať sídlo inštitúcie do Bratislavy bez toho, aby ste mali generálneho riaditeľa. Viem, že tam bolo pár neúspešných výberových konaní, a hovorím, toto, takýmto spôsobom by sa to určite, určite nemalo diať.
Ak sa to udeje, tak to bude čisto len politickým rozhodnutím a nebude to, nebude to rozhodnutie na základe nejakej možnože analýzy, lebo myslím si, že nemôžeme sa pozerať na to iba veľakrát cez čísla a cez to, že proste všetko bude v Bratislave a ľudia, však tu je dostatok ľudí a tak ďalej, ja si myslím, že treba zachovať takéto inštitúcie aj v rámci celého Slovenska.
Pevne verím, kolegyne, kolegovia, že z tohto pohľadu sa na to pozrete aj tak, ako som povedal, že máte v programovom vyhlásení vlády to, že chcete podporovať slabšie regióny. A región v Banskej Štiavnici, Štiavnice, v minulosti bol aktívny z hľadiska banskej činnosti, ale, bohužiaľ, tá banská činnosť tam skončila, a preto je potrebné túto inštitúciu zachovať v Banskej Štiavnici. Verím kolegyne, kolegovia, že tento, toto podporíte. Ide o jednoduchú novelizáciu, ide o to, aby v Banskej Štiavnici zostalo zachované sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2021 11:28 - 11:29 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákonu, číslo, tlač 716. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis