Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2021 o 11:30 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:15 - 15:15 hod.

Zahorčák Viliam
Áno, ja chcem len poďakovať obidvom kolegom za podporné stanoviská a zároveň vysloviť vieru, že aj ostatní členovia poslaneckého zboru sa postavia k problému rovnako a tento náš návrh podporia a bude sa prerokovať v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:10 - 15:12 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Vilko Zahorčák, chcem ti veľmi pekne poďakovať a hlavne poďakovať ti ako aj primátorovi, dlhoročnému primátorovi Michaloviec, ktorý to zobral aj z pohľadu toho primátora, ako vníma ten primátor to, že keď má vo svojom meste, vo svojom okolí takúto nejakú inštitúciu.
Sám si presne povedal, že to, že Slovenský vodohospodársky podnik sa nachádza v Banskej Štiavnici, nie je tak, ako tu niektorí povedali, že v 90. rokoch proste politicky rozhodlo HZDS, a preto sa to tam stalo a udialo a tá inštitúcia tam je. Tá inštitúcia tam je preto, lebo je tam historicky už z 18. storočia z hľadiska toho UNESCO, tých pamiatok, ktoré majú s tým Slovenským vodohospodárskym podnikom proste priamy súvis. Čiže nie sú to 90. roky, ale 18. storočie.
Presne si povedal, že je tam mnoho ľudí z regiónu zamestnaných, ktorí prídu o túto prácu. Zrekonštruovali sa budovy, jedna, druhá. A správne si položil aj otázku, ktorá je podľa mňa namieste, že či ten cieľ toho presťahovania nie je preto, aby sa niekto potom dostal k tým budovám, lukratívnym zrekonštruovaným budovám, historickým budovám v Banskej Štiavnici.
Myslím si, že, dámy a páni aj kolegovia poslankyne, poslanci, ktorí ste neni v sále, ale počúvate to možnože v kanceláriách, na ubytovni, vás chcem poprosiť o podporu tohto a posunutia do druhého čítania, kde hlavne podporíme menej rozvinuté regióny tým, že nebudeme centralizovať verejnú a štátnu správu len do Bratislavy, ale bude obsiahnutá a bude sa nachádzať po ce... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 15:06 - 15:10 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona nadväzujem svojím vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme, je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácii ústrednej štátnej správy do Bratislavy.
Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jej okolie, výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO, o ktorý by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne nemali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext, vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici ako o sídle generálneho riaditeľstva rozhodlo, pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s ním súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži, ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradle nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava, ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne, aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak, ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova, v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorí pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie.
Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievam sa, že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu, aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách, chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú, by viac vyhovovalo, aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma, a teda tým ušetriť aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Štiavnica a jej okolie nám za to budú vďačné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 14:04 - 14:05 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem aj za odpoveď.
Moja otázka zaznela preto, že rôzne rezorty prichádzajú so svojimi predstavami, ako usporiadať v štruktúre tých ôsmich regiónov a 76 okresov svoje štruktúry, ktoré mnoho razy absolútne nekomunikujú s ôsmimi krajmi, nerešpektujú ani hranice okresov. Mám na mysli napríklad súdnu mapu, ale sú to aj veci, ktoré sa dotýkajú služieb vo verejnom záujme, a to je reforma zdravotníctva. Preto som položil tú otázku, že či sa teda uvažuje, že zmenou územnosprávneho členenia, pretože ak takéto veci prejdú, tak prejdú skôr ako to, čo ste, pán podpredseda, tu povedali, že teda je komisia, ktorá bude seriózne posudzovať veci, spôsoby aj istý problém možno, ako pristúpiť k určitým zmenám. Nazdávam sa, že je to ako keby predčasné k tomu zámeru, ktorý máte a ktorý ste si zakotvili aj v programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:43 - 11:45 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, áno, tu je, máme viacero problémov. Ale to nemôžme spájať.
My sa teraz bavíme aktuálne o presťahovaní tejto inštitúcie do Bratislavy. Už rok a pol alebo rok a pol po voľbách a Slovenský vodohospodársky podnik stále nemá obsadené miesto generálneho riaditeľa. Pri iných inštitúciách, ako napríklad Slovenský pozemkový fond, štátne lesy, generálni riaditelia, ktorí boli vymenovaní alebo teda ktorí sa uchádzali, vždy predkladali nejaký, nejaký svoj návrh fungovania tejto inštitúcie. Ako môže pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý nemá obsadené miesto generálneho riaditeľa, tak v tomto prípade ako sa môže robiť takáto zásadná zmena, že sa presťahuje sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy, kde sa dotkne to stoviek, stoviek ľudí, ktorí proste skončia – a toto, toto je pre mňa nepochopiteľné – bez toho, aby ste to nejakým spôsobom prediskutovali? Aj samotná pani primátorka a ľudia z Banskej Štiavnice dlhodobo volajú po tom a snažia sa teda aj prostredníctvom stretávania aj s premiérom, aj s ďalšími, apelovať na to, aby sa takéto niečo neudialo.
Pán kolega tuto oproti, sú aj iné inštitúcie, napríklad banský úrad, ktorý má v zákone definované miesto, sídlo danej inštitúcie. Čiže tuto sa nebavíme o tom, že to je niečo výnimočné alebo tu ideme riešiť. To znamená, že majú.
A ešte chcem povedať, že fakt ide o totálnu centralizáciu. Ja nesúhlasím s vami, so SaS-kou, s liberálmi, ktorí hovoria o tom, že tieto všetky inštitúcie, hlavné inštitúcie by mali sídliť v Bratislave. Slovensko je malé a podľa mňa kľudne, bez problémov môžu byť jednotlivé inštitúcie rozdelené a môžu byť sídlom aj v iných častiach Slovenska. A práveže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 11:30 - 11:35 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, tak ako som povedal, ide o úplne jednoduchú novelizáciu zákona o vodách, kde chceme touto novelizáciou zadefinovať priamo v zákone, že sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku bude v Banskej Štiavnici.
Určite ste zachytili v posledných týždňoch informácie o tom, že ministerstvo životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik sa chce presťahovať do Bratislavy, kde zas toto celé vnímame ako takú centralizáciu inštitúcií do Bratislavy. Myslím si, že zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici je veľmi potrebné, nie je, myslím si, že aj s prihliadnutím na vaše programové vyhlásenie vlády, kde hovoríte o tom, že chcete podporovať určité regióny, slabšie regióny v rámci Slovenska, tak krok, ktorým by ste presťahovali Slovenský vodohospodársky podnik do Bratislavy, by došlo k určitému spôsobu, by som povedal, zhoršeniu, zhoršeniu v Banskej Štiavnici z dôvodu aj z hľadiska zamestnanosti. Myslím si, že Slovensko je členité a podľa mňa je potrebné, aby jednotlivé inštitúcie boli v rámci Slovenska a nielen, nielen v Bratislave.
To, že Slovenský vodohospodársky podnik má strategický význam aj historické opodstatnenie v Banskej Štiavnici, je nespochybniteľné a, tak ako som povedal, aj z hľadiska zníženia sociálneho dopadu útlmu banskej činnosti, ktorá v minulosti bola, tak je potrebné zachovať túto inštitúciu v Banskej Štiavnici. Nie je, nie je dobrá centralizácia.
Ja sa priznám, že áno, aj v minulosti, ešte v predchádzajúcom volebnom období boli snahy, kroky na to, aby sa táto inštitúcia presťahovala, mám pocit, že do Banskej Bystrice, ale toto bolo zastavené a určite si neviem predstaviť, že by Slovenský vodohospodársky podnik sa presťahoval do Banskej Štiavnice. Ja si myslím, že toto by sme mali veľmi vnímať a ja to skúsim povedať aj z takého pohľadu, že idete zase robiť a chystáte napríklad, viem, že aj v rámci Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde napríklad vidíme aj pri Slovenskom pozemkovom fonde, pri štátnych lesoch a ďalších inštitúciách, kde idete chystať veľké organizačné zmeniť a... organizačné zmeny a chystáte kompletne zmenu toho celého systému fungovania týchto inštitúcií a toto isté idete robiť aj pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, kde idete rušiť odštepné závody, vytvárať nejaké samostatné závody, idete redukovať aj počet zamestnancov a tak ďalej.
A tu chcem podotknúť, že pri Slovenskom vodohospodárskom podniku ste už mali niekoľko neúspešných výberových konaní. Vy tam nemáte vymenovaného stáleho generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku a idete robiť tak zásadné kroky, kde idete presťahovať inštitúciu z Banskej Štiavnice do Bratislavy bez toho, aby ste tam mali vymenovaného generálneho riaditeľa, ktorý by prišiel alebo prešiel nejakým, síce si myslím, že nie transparentným, ale keby prešiel výberovým transparentným konaním, kde predloží v rámci výberového konania nejakú, nejaký svoj plán, stratégiu, nejaký svoj návrh, ako si predstavuje fungovanie tejto inštitúcie, tak vtedy by to možnože malo nejaké opodstatnenie, že by to vychádzalo z nejakých, nejakých podkladov, z nejakých čísiel, ale tu idete presťahovať sídlo inštitúcie do Bratislavy bez toho, aby ste mali generálneho riaditeľa. Viem, že tam bolo pár neúspešných výberových konaní, a hovorím, toto, takýmto spôsobom by sa to určite, určite nemalo diať.
Ak sa to udeje, tak to bude čisto len politickým rozhodnutím a nebude to, nebude to rozhodnutie na základe nejakej možnože analýzy, lebo myslím si, že nemôžeme sa pozerať na to iba veľakrát cez čísla a cez to, že proste všetko bude v Bratislave a ľudia, však tu je dostatok ľudí a tak ďalej, ja si myslím, že treba zachovať takéto inštitúcie aj v rámci celého Slovenska.
Pevne verím, kolegyne, kolegovia, že z tohto pohľadu sa na to pozrete aj tak, ako som povedal, že máte v programovom vyhlásení vlády to, že chcete podporovať slabšie regióny. A región v Banskej Štiavnici, Štiavnice, v minulosti bol aktívny z hľadiska banskej činnosti, ale, bohužiaľ, tá banská činnosť tam skončila, a preto je potrebné túto inštitúciu zachovať v Banskej Štiavnici. Verím kolegyne, kolegovia, že tento, toto podporíte. Ide o jednoduchú novelizáciu, ide o to, aby v Banskej Štiavnici zostalo zachované sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2021 11:28 - 11:29 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákonu, číslo, tlač 716. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2021 11:27 - 11:27 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil návrh skupiny poslancov Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Viliama Zahorčáka, a to zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Ide o úplne jednoduchú novelizáciu a to v danom zákone, v § 48 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová, a to "so sídlom v Banskej Štiavnici".
Detailnejšie vysvetlím potom priamo v rozprave, takže sa hlásim ako prvý.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:02 - 11:02 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, tri vety, ak dovolíte.
Ja sa chcem veľmi vážne poďakovať, a úprimne, za túto debatu, za túto rozpravu aj s tými rôznymi názormi, ktoré tuná zazneli, preto lebo to len dokazuje, že tento deň je skutočne, a teraz nehovorme o tých -izmov, nehovorme o Stalinovi, Hitlerovi a ja neviem o čom všetkom, hovorme o tom, či je tento deň významný, alebo nie je významný. Vy ste vlastne svojou rozpravou a my všetci sme dokázali, že tento deň je ozaj významný, pre Slovenskú republiku je to iba jeden, je to jedna križovatka dejinná. Samozrejme, na každého toto všetko pôsobí inak z hľadiska istých historických vedomostí, ktoré o tejto situácii má. Čiže ďakujem pekne za rozpravu, vráťme sa k meritu veci, je to významný deň alebo nie je to významný deň? Vy všetci aj v tejto rozprave ste dokázali, či už s takými, alebo onakými názormi, že tento významný deň má opodstatnenie, aby sme ho tak brali.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:02 - 11:02 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Kremský, no ale v tom Postupime, dobre viete, nebol iba Stalin, ale sedel tam s ním Clement Attlee a Truman, to znamená, že aj Američania, aj Briti. To isté platí, že Postupim bol do veľkej miery iba rozšírením dohôd z Jalty a tam sedel aj ten váš úžasný Churchill a tam sedel aj Roosevelt. Čiže asi ťažko viniť za toto Sovietsky zväz a opomenúť zhodou okolností, že tam sedeli s Britmi a s Američanmi, že áno?
Ale viete, kolegovia, to, čo mňa tu trápi, je to, že vy tu najradšej kádrujete, akí sme my v SMER-e zlí a tak ďalej, ale však vy si uvedomujete, že vy sa hráte na antifašistov, ale ste ochotní obhajovať Mníchovskú dohodu, mnohí z vás. Tá, ktorá zničila demokraciu v Československu? Vy si uvedomujete, že líder strany OĽANO sa prihlásil ako k svojmu vzoru k NSDAP, k Hitlerovej nacistickej strane? Vy si uvedomujete, že vás spája s Adolfom Hitlerom aj tá nenávisť, akú tu prejavujete voči všetkému ľavicovému? Veď to bol Hitler. Vy si uvedomujete, že vás spája s Hitlerom aj to, ako nenávidíte Rusko? Nikto viac nenávidel ruský národ ako Hitler. A vy si uvedomujete, ako veľmi útočíte na slobodu slova? A to je ďalšia praktika, ktorú máte typicky spoločnú s nacistickým Nemeckom. Ako tu robíte čistky, ktoré takisto robilo SS a Gestapo a teraz vy? Ako tu delíte ľudí na nadľudí a podľudí?
Vy máte toľko paralel s nacizmom a s fašizmom, že vy aby ste dneska hovorili o komkoľvek, že je fašista, tak to je naozaj na smiech. Ak dneska zahlasujete proti tomu, aby bol pamätný deň mníchovskej zrady, tak si môžte podať ruku s obyčajnými, bežnými fašistami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis