Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2021 o 17:36 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 18:36 - 18:36 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa vyjadrím len k niektorým veciam, ktoré spomínala pani poslankyňa Cigániková, potom by som sa podrobnejšie vyjadril v rozprave aj zaujal stanovisko, ktoré, ktorým ma poverilo vlastne zastupiteľstvo Trenčianskej župy.
Pani poslankyňa Cigániková hovorila o tom, že tí primátori nejakým spôsobom nechcú, nechcú súhlasiť s touto reformou a tak ďalej, že potom nebudú zvolení, a takéto veci rozprávala, keď nemocnica skončí v tom ich danom meste. No ale podľa mňa by bolo úplne korektné začať tú zmenu a povedať na rovinu, s ktorými nemocnicami sa počíta, s ktorými sa nepočíta. Namiesto toho teraz sa tu bavíme o zákone, iba samotnom zákone, a nehovoríme o tej mape, ktorých konkrétne nemocníc sa to bude dotýkať. Veď tu my potom klameme vlastne aj tých primátorov a ďalších v tých mestách, kde tieto nemocnice fungujú.
Takže poďme sa baviť o zákone, ale aj s prílohou, o ktoré nemocnice konkrétne sa bude, bude jednať. A neschvaľujeme nejaký bianco, nejakú bianco zmenku v podobe tohto zákona, ktorý, o ktorom sa tu bavíme. Či lôžka, či majú byť takéto lôžka, akútne, chronické, psychiatrické, toľkoto a toľkoto, čo spomínala pani poslankyňa Cigániková, to neni, myslím si, že táto reforma nie je o tom, a dajú sa robiť pohyblivé lôžka a tak ďalej v tých nemocniciach. To o tomto nie je. Hovorila, že v ktorých nemocniciach to, sa vlastne tá optimalizácia dotýka. No hlavne sa to dotýka teda asi súkromných nemocníc. Súkromných nemocníc, ktoré boli v jednotlivých krajoch a ostali len nemocnice v Žilinskom kraji alebo Trenčianskom kraji, kde je zriaďovateľ teda župa. Ale hlavne sa to bude týkať nemocníc, či už Sveta zdravia, resp. AGEL-u. A oni podľa mňa za túto, za túto reformu určite ešte zatlieskajú, pretože sami nevládzu tieto nemocnice ťahať.
A čo sa týka kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, o tom sa môžeme baviť potom v rozprave ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2021 17:15 - 17:15 hod.

Fico Robert
Pán predseda, ak dovolíte, iba malé upresnenie, aby nedošlo k nejakému omylu.
Pán podpredseda hovoril o strede, ale my máme návrh na utorok. V utorok druhého, ráno o 9.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 16:36 - 16:38 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Raši, veľmi pekne ti ďakujem. Ja som z tvojho vystúpenia pochopil skutočne veľkú vážnosť, ktorú by sme mali prikladať celému tomuto materiálu a celému tomuto zámeru. Je veľká škoda, že tu pri prerokovávaní a pri predložení tohto návrhu sedeli 4 poslanci OĽANO, traja poslanci zo SAS-ky a zo SME RODINA nikto. Ale veď ide o veľmi vážne veci. Ide o zdravie.
Keď som v tej hodine otázok položil otázku, na ktorú mi odpovedal miesto premiéra pán Matovič, že či uvažuje táto vláda so zmenou územnosprávneho členenia, dostal som odpoveď, že nie je to vyjasnené a nie je jasné, že či áno, alebo nie, ale ak my ideme takéto vážne veci uskutočňovať, nie sú ujasnené ani otázky, že koľko regiónov na Slovensku ostane, a neberieme do úvahy názor týchto samosprávnych krajov na zdravotníctvo, veď čím by sa už mali zaoberať, ak nie službami vo verejnom záujme, akými zdravotníctvo je. Toto všetko chceme akože opomenúť? Z toho vyplývajú aj tie nespokojnosti, ktoré sú, a ja si myslím, že svoj hlas pozdvihnú ešte revolučnejšie.
A na rozdiel od predchádzajúceho pána kolegu ja som pochopil z vystúpenia pána Rašiho, že prečo nechce podporiť túto reformu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.10.2021 14:56 - 15:00 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nadviažem sčasti na vystúpenie predrečníka kolegu Kremského, pretože vo svojom vystúpení sa chcem tiež dotknúť paragrafov, ktoré tu spomínal aj on, a v jednom s predkladateľom poslancom Vážnym, s ktorým tento návrh, ktorý o chvíľu prečítam, predkladáme.
Chcem povedať, že voči zákonu ako celku zásadnejšie výhrady nemáme, ale práve tieto spomínané paragrafy § 109 a § 117 vnímame ako paragrafy, ktoré by mohli byť svojím spôsobom zneužiteľné a aj trošku zadávajú priestor pre nedemokratické praktiky, preto už pristúpim priamo k tomu nášmu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho a Viliama Záhorčáka k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645).
Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 109 ods. 9 sa vypúšťajú slová:
„Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý môže spracúvať a uchovávať údaje získané od podniku podľa tohto zákona na účely plnenia svojich úloh po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do skončenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.“
2. V § 112 ods. 2 sa vypúšťajú: „alebo dodatočný súhlas súdu podľa § 117 ods. 7 a 8“.
3. V § 117 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta:
„Žiadosť iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 a vstupné údaje v nej obsiahnuté musia byť podniku poskytnuté vo forme umožňujúcej podniku automatizované spracovanie žiadosti. Súhlas súdu možno udeliť, len ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.“
4. V § 117 ods. 8 sa vypúšťa.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
5. V § 117 ods. 9 sa vypúšťajú slová: „alebo dodatočného súhlasu súdu“.
6. V § 117 ods. 10 sa vypúšťajú: „alebo dodatočného súhlasu súdu“.
7. V § 117 ods. 11 sa vypúšťajú slová: „alebo dodatočného súhlasu súdu“ a ešte raz, pretože to tam dvakrát „alebo dodatočnom súhlase súdu“.
8. V § 117 ods. 21 sa vypúšťa.
Predmetné odôvodnenie tohto návrhu, predmetné údaje sú vo všeobecnosti chránené ako telekomunikačné tajomstvo a sú zároveň citlivými osobnými údajmi, čo vyplýva aj z rozhodnutia Ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014. Podľa odôvodnenia tohto rozhodnutia možno z dotknutých údajov, ak sa budú sledovať po dlhší čas, získať v kombinácii s inými údajmi detailné informácie o spoločenskej alebo politi­ckej príslušnosti dotknutej osoby, jej zdravotnom stave, sexualite, osobných sklonoch, záľubách a slabostiach.
Podobne rozhodol aj Ústavný súd Českej republiky a v tejto súvislosti je potrebné zá­roveň poukázať na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Z týchto rozhodnutí predovšetkým vyplýva, že vnútroštátna úprava týkajúca sa osobných údajov je v rozpore s právom Európskej únie, ak stano­vuje iba všeobecné a diferencované uchovávanie údajov elektronickej komunikácie a nepodmieňuje prístup štátnych orgánov k takýmto údajom predchádzajúcou kontrolou súdom alebo iným zá­vislým orgánom.
Predložené právna úprava uvedené podmienky ochrany dotknutých práv nespĺňa, preto tento o niečo radikálnejší návrh, ako pred chvíľou v niektorých častiach predložil kolega.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 14:47 - 14:47 hod.

Faič Vladimír
Ďakujem za slovo. Skôr je to otázka na pána poslanca.
Nebudem sa dotýkať vecnej stránky, ale to bolo nejaké vyhodnotenie pripomienkového konania a z toho vznikli tieto návrhy? Alebo to bolo niečo po výboroch už? Aby som tomu dobre rozumel, lebo toto je tak rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý asi pravdepodobne je väčší ako samotný zákon. Len pre informáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2021 11:10 - 11:10 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru pre európske záležitosti, č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 19:02 - 19:03 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Každý ušetríme nejakých 20 sekúnd, aj to nám pomôže. No, ja som mal celkom dobrý pocit z toho záveru tejto schôdze. Pán minister sa snažil niektoré veci ponúknuť, povedal, čo sa podarilo, čo nie, na čo nemá peniaze, dobre, ale pani poslankyňa, vy ste tomu dali skutočne teraz ako korunu, pretože populizmus, demagógia, nepravda, to dominovalo vo vašom vystúpení.
V čom nepravda? Hovoríte o tom, že ste udržali zamestnanosť. No podvádzate! Neudržali! Šesťdesiat tisíc ľudí je viac na úrade práce, 30-tisíc viacej dlhodobých, 10-tisíc viacej mladých ľudí do 29 rokov. Vám sa darí držať nezamestnanosť posledné mesiace, chválapánubohu, ale zo začiatku vášho obdobia, keď sa rozvíjala pandémia, je tu tá 60-tisícová sekera. To znamená, nemáte pravdu. My sme vždy robili len sami za seba, no vy ste pošliapali princípy právneho aj sociálneho štátu. Z toho sociálneho by som vedel veľmi veľa vecí pomenovať.
Prosím vás, nechváľte sa reformou súdnictva, súdnej mapy. Kto vám to ešte verí? Však zajtra sa postavia ďalšie 3 súdy a je po celej súdnej mape, reforme aj ministerke Kolíkovej, však to už nie je reforma, to je deforma.
Odstránenie byrokracie - Zákonník práce, no ste na Ústavnom súde, diskriminácia seniorov nad 65 rokov, zrušenie kolektívneho vyjednávania, kolektívneho vstupa, rozširovanie, Európska únia hovorí 70 %, my máme 25 %, vy to rušíte, no a hovoríte o vláde, ktorá má dnes podporu 20 %, 80 % strata, nie ste schopní ako koalícia sa pomaly na ničom dohodnúť. Prosím vás, v čom sú tie pozitíva?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 18:59 - 19:01 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, zakončili ste váš príhovor nejakou parafrázou, že všetko robíte preto, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať a žiť. Ja si myslím, že všetko robíte preto, aby sa neoplatilo na Slovensku pracovať a žiť, ten váš servilný príhovor bol ozaj vrchol nejakého ozaj najhoršieho možného, čo sa mohlo stať, a jediná pravicová strana, keď to tak mám označiť, má mozgový trust vo vás, tak je to nešťastie tejto pravicovej strany a nešťastie aj ministra Sulíka.
Hovorili ste, čo nám minister Sulík vysvetlil, všetko nám vysvetlil a nepovedali ste nám, čo nám nevysvetlil. Nevysvetlil nám stále a budem vám to stále pripomínať - raňajky vo veci výberu generálneho prokurátora a nevysvetlil nám ani ranč v Austrálii, a toto sú vážne veci, s ktorými sa treba naďalej zaoberať. Čo, povedzme si fakty, čo za obdobie celé pán Sulík vykonal, pán minister Sulík, lebo to je ozaj bieda. Ja neviem nič okrem iného, okrem toho kilečka, ktoré ozaj je vážne fiasko, lebo ja nevnímam, že by niekto, nikoho, koho som sa pýtal, nikto mi nepovedal, že by mu to prinieslo to kilečko niečo vhodné vo veci podnikania. Čiže žiadne dobré správy z úrovne ministra Sulíka nás nečakajú a vidím to ako vážny problém uberanie sa Slovenska pod taktovkou ministra Sulíka a, samozrejme, pod taktovkou súčasnej vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 17:37 - 17:39 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No chcem poďakovať, pán minister, za to vysvetlenie niektorých tých kompenzácií. O tom, či je to dosť, alebo málo teraz nebudeme polemizovať. Úmyselne som zvolil tú rétoriku tak, aby ste ma pochopil, že čo znamená politika zamestnanosti, že to je vzájomná previazanosť, že to nie je len otázka nejakého úradu, ale je to ďaleko širší komplex vecí.
Trh práce na Slovensku má dva hlavné problémy, to sú, po prvé, regionálne rozdiely a, po druhé, je to štruktúra nezamestnaných. To je 200-, dneska už 220-tisíc, s nimi sa musí robiť. Oni sa musia rekvalifikovať, s absolventami škôl treba robiť inak, lebo to, čo im nedáva škola, musí pripraviť, predtým než nastúpia do fabriky, niekto iný, aby ovládali základné veci. Pán Lelovský by vám k tomu veľmi veľa hovoriť, s ním sme zvádzali, zvádzali viaceré slovné prekáračky, ktoré sa tejto veci týkajú, ale je to v prvom rade o pomoci zamestnávateľom, aby hlavne tí, ktorí sú na tých úradoch práce, vedeli zamestnať a aby sme nemuseli ťahať niekoho z tzv. tretích krajín.
Viete, ja súhlasím s vami, vy hovoríte stále o sprostredkovaní. Ten kto chce ísť robiť do Amazonu za 1 100 eur, nepotrebuje úrad práce, on tam príde, nastúpi, nemajú žiadne veľké požiadavky, ale Amazon nie je všade.
No a čo je to najpodstatnejšie, pán Kollár, stále nám chýbajú tie byty, ktoré vy sľubujete a najmä tam, kde je práca. Ak sa toto podarí do istej miery odstrániť, myslím si, že aj tá mobilita v rámci Slovenskej republiky bude ďaleko väčšia.
No, pán minister, snáď len toľko, čo tu už bolo povedané, ani váš, ja to nazvem, liberálny Boh - trh nie je schopný všetky problémy poriešiť, a preto je nevyhnutné, aby pomáhal aj štát vrátane úradov práce, vrátane služieb zamestnanosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 17:36 - 17:37 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pán minister Sulík, ocenili ste vecné a odborné vystúpenie pána poslanca Richtera, s čím, samozrejme, súhlasím, ale na druhej strane sa tak trošku čudujete a kritizujete nás, že tie ostatné vystúpenia boli od veci alebo potom príliš kritické, ale hádam si pamätáte, nie je to až tak dávno, keď ste boli aj vy opozičným politikom tu v laviciach Národnej rady Slovenskej republiky a rozdávali ste tvrdé politické údery. A pamätám si, že z času na čas boli aj podpásové, tak sa potom nečudujte kritike z našich radov.
Je to legitímne, máme na to právo zvolať takúto schôdzu a pýtať sa vás a nielen čo sa týka otázok v súvislosti s rastom cien energií, ale máme právo sa pýtať aj na aktuálne témy, ako je kúpa ranča u protinožcov alebo vám pripomínať aj vaše stretnutie s Marianom Kočnerom.
Ja viem, že vy by ste to najradšej zo svojho politického života vygumovali, ale jednoducho nedá sa to a je to neodškriepiteľný fakt, že v pozícii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ste sa stretávali s pánom Kočnerom a dokonca ste sa bavili a dohadovali na tému voľby generálneho prokurátora.
Tak prosím, to sú fakty, a preto sa nemôžete hnevať, že vám to pripomíname.
Skryt prepis