Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.6.2022 o 17:55 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, vysvetlite mi, prosím vás, prečo by sme mali byť my poslanci Národnej rady a s nami aj obyvatelia miest a obcí rukojemníkmi vašich nezmyselných hádok vo vnútri koalície? Prosím vás, nezaťažujte s nimi Slovensko, zavrite sa niekde na 48 hodín a tam si to vysvetlite, keď už, tak aj ručne-stručne a keď to nedokážete, tak odíďte a skončite a naozaj mnohým Slovákom a Slovenkám by sa uľavilo. Miesto toho, aby ste sa snažili pomôcť mestám a obciam a to nielen primátorom a starostom, ale aj mnohým občanom, ktorí žijú v týchto obciach a mestách, tak vy nezmyselne hľadáte nejaké príčiny toho, ako sa to nedá, dávate do popredia koaličnú zmluvu.
Viete, vy ste týmto vaším vystúpením potvrdili jednu okrídlenú vetu, aká je definícia nepriateľa: je nepriateľ, úhlavný nepriateľ a koaličný partner.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 15:55 - 16:10 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené poslankyne a vážení poslanci, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica a Ľubomíra Vážneho k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý máte ako tlač 1066. Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1066, sa mení a dopĺňa nasledovne:
Bod A. sa mení a dopĺňa a vrátane nadpisu znie nasledovne:
„A. odvoláva
poslanca Jána Richtera za SMER - sociálna demokracia z funkcie člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu;"
Bod B. sa mení a dopĺňa a vrátane nadpisu znie nasledovne:
„B. volí
poslanca Martina Nemkyho za SMER - sociálna demokracia za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu".
Odôvodnenie. Zmena sa navrhuje na základe požiadavky poslancov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

15.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Hambálek Augustín
Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude o 17. hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení páni poslanci a pani poslankyňa, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1043. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Milé dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, možno aj na základe tej trojročnej praxe, ktorú som aj vo svojom úvodnom vystúpení zadefinoval, vyslovujem stále presvedčenie, že tento prídavok má svoje plné opodstatnenie aj v tom ďalšom období. Tá prax tých troch rokov ukázala, že aj na základe vyjadrenia rodičov, a treba povedať, že aj odborníkov, ktorí sa venujú tej školskej problematike, aj na základe realizovaných prieskumov, ktoré dokonca za týmto účelom sa robili, že rodiny nemajú problém len s vykrytím nákladov na, ja neviem, školskú tašku, peračník a, neviem, ďalšie školské pomôcky pre prvákov, ale istou súčasťou toho, čo je potrebné, aby zabezpečili, sú napríklad aj nejaké poplatky, ktoré s tým súvisia, triedny fond, celkom iste prezuvky žiakov do školy, nehovoriac o tom, že sú potrebné aj prezuvky na telesnú výchovu, možno letné, zimné oblečenie, ktoré s tým súvisí, skrátka tých viac nákladov súvisiacich s nástupom dieťaťa do prvého ročníka školy je celkom iste viac a celkom iste aj bude, nehovoriac o tom, že to, čo možno vlani dokázali kúpiť za istý peniaz, dnes bude o desať, možno niekde aj o 20 % drahšie vzhľadom na vývoj cien, ktoré na našom trhu jednoducho máme. No a týmto príspevkom aspoň čiastočne sa kompenzujú tie náklady pre rodiny, pretože treba si uvedomiť jednu vec, že je až 30 % rodín, ktoré sú pod hranicou chudoby.
Som presvedčený, že títo veľmi potrebujú takúto pomoc, aby dokázali, by som povedal, solídne pripraviť aj to dieťa, aby sa necítilo byť nejaké menejcenné medzi tými svojimi spolužiakmi pri nástupe, nástupe do tej školy.
Suma prídavku na tento rok predstavuje 106,33, pretože podlieha pravidelnej valorizácii, čo je celkom prirodzené. No a my navrhujeme, resp. navrhujem, aby sme pokračovali v tomto, pretože ten zákon, ktorý bol prijatý pred tým mesiacom ohľadom kompenzácií súvisiacich s rastom cien energií a tovarov a ďalších náležitostí, zrušil toto, by som povedal, oprávnenie. A treba povedať jednu vec. Keď som mal možnosť hovoriť s viacerými kolegami či už z koaličného, alebo aj z opozičného tábora, viacerí o tom nemali ani šajnu. Je mi jasné, že s takýmito zrušeniami, nepopulárnymi, sa málokto pochváli, keď predkladá takýto návrh zákona, ale treba povedať jednu vec, tie skúsenosti sú o tom, že to každý rok oslovuje 60-tisíc detí, resp. ich rodičov.
To nie je zanedbateľná suma. To je veľmi veľká suma proste počtu, ktorá s týmto jednoducho súvisí, a preto som osobne presvedčený, že tu treba hrať s otvorenými kartami, tu netreba schovávať aj takéto veci, skôr naopak, ak tu vznikla, aspoň sa tak definuje, minulý mesiac nejaká prorodinná koalícia, no teraz by som očakával, že sa prejaví, lebo možno tak trochu bola podvedená aj ona, pretože nikto v tejto sále nepočul, že ten zákon tento prídavok jednoducho ruší. Predstavuje to čiastku na tých 60-tisíc detí, preto aj ten pomer sa pohybuje medzi 55 - 60-tisíc každý rok, asi 6,4 milióna nákladov s tým súvisiacimi. Ja si myslím, že to nie je taká čiastka, ktorá by bola problémová, ale opakujem ešte raz, veľmi pozitívne ovplyvňuje až 60-tisíc detí, resp. rodín a preto, preto si myslím, že je dôležité, aby tento prídavok bol opätovne, resp. príspevok bol opätovne schválený a aby sa v ňom ďalej pokračovalo, pretože po prvé, má opodstatnenie, pomáha ľuďom, neboli s tým žiadne problémy.
Z toho, čo som si mal možnosť niektoré veci preveriť, nebolo potrebného ani osobného príjemcu. Viete, nie každý rodič je rovnako zodpovedný a sú niektoré príspevky, ktoré idú cez starostu alebo iným spôsobom, aby sa dostali a naplnili ten účel, pre ktorý je v tomto prípade. Chvalabohu, som nezistil absolútne žiadne problémy, že by rodičia prepili ten prídavok a išlo to úplne iným účelom, ako sa pôvodne, pôvodne predpokladalo.
Preto si dovolím požiadať o podporu tohto návrhu. Možnože je aktuálne sa vrátiť aj tie tri roky dozadu, pretože vtedy ten návrh získal podporu 121 poslancov a mimovládnych poslancov vtedajšej koalície našej. Kompletne podporil tento návrh aj poslanecký klub SME RODINA, poslanecký klub OĽANO, no a poslanecký klub Ľudová strana Naše Slovensko, vtedy ešte kompletný. Očakávam, že tieto poslanecké kluby by mali toto hlasovanie zopakovať, pretože ešte raz hovorím, sú naďalej dôvody na to, aby sa kompenzovali tie náklady rodičom, viac náklady, ktoré súvisia s tým, že ich dieťa nastupuje do prvého ročníka základnej školy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, predmetom môjho poslaneckého návrhu je opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré pri jeho zavedení od roku 2019 dostalo taký logický názov: ´Sto eur na školské potreby pre prvákov pri nástupe do školy´. Tak ako bolo naším cieľom pred tými tromi rokmi, to znamená pri vzniku, jednorazové zvýšenie tejto sumy prídavku na dieťa za príslušný kalendárny mesiac, kedy nastupujú deti do školy, bolo cieľom aspoň čiastočne kompenzovať finančné náklady, ktoré súvisia s nástupom dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.
Napriek tomu, že tento parlament v minulom mesiaci schválil tzv. inflačný balík pomoci rodinám a deťom, ktorý obsahuje aj nejaké to postupné zvýšenie pravidelných mesačných prídavkov na dieťa, v lete 2022, ale hlavne následne od 1. 1. 2023 som jednoznačne toho názoru, že tie problémy a tie viac náklady, ktoré s týmto súvisia, naďalej ostávajú a zvlášť v tejto sociálnoekonomickej situácii sú ďaleko-ďaleko, by som povedal, aktuálnejšie.
Preto si dovolím vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona, za čo vopred ďakujem a, pán predsedajúci, hlásim sa prvý potom do rozpravy.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady, za slovo.
Vážená pani ministerka, vážený pán kolega, ja začnem trošku inak, ak by ste boli takí dobrí.
Pani ministerka má dneska narodeniny, ja by som jej chcel aj z tohto miesta pogratulovať a popriať jej všetko, všetko, všetko najlepšie, hoci politicky máme, samozrejme, výhrady, to musíme mať. Ale ľudsky sa máme radi, aspoň keď to môžem takto z mojej strany povedať, lebo všeličo sme prežili, aj keď ona bola na tej opozičnej stoličke, na tej koaličnej.
(Odznelo mimo mikrofónu: "Čiže, pani ministerka, všetko dobré, veľa zdravia prajem, všetko dobré. Rečník pristúpil k ministerke a osobne jej zablahoželal.) Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Oslaďte si trošku život, je to tak, je to dobré na nervy (povedané so smiechom). No a ja vám dám jeden, jeden darček ako k tomu. Ja nebudem dlhý, samozrejme. Ja vystúpim k tomu návrhu zákona a vystúpim veľmi jednoducho.
Pani ministerka, stiahnite ten zákon sama. Dopracujte ho. Ten zákon je strašne komplikovaný, ten už je tak komplikovaný, že sa v ňom 99 % ľudí stráca. Aj tých ľudí, ktorí vlastne by sa tým mali profesionálne zaoberať. Ten zákon treba spraviť oveľa jednoduchším. Teraz už, teraz už vlastne sa robia opravy opráv. No a naozaj, naozaj to nie je dobré, lebo keď to nestiahnete teraz, o šesť mesiacov niekto príde zase s nejakou novelizáciou. Proste, a ja to hovorím v dobrom a nechcem vôbec, aby z toho tuná bola nejaká zase tupá politická rozprava. Proste ten návrh zákona nie je dobrý, to sa stane. A to je tak zhruba z mojej strany všetko.
Čiže ja znova navrhujem tento návrh zákona vrátiť predkladateľovi na prepracovanie a v dobrom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem. Začnem od začiatku.
Pani Kozelová, neklamte. Pán Jarjabek upozornil pána predsedu, aby predstavil všetkých členov komisie, čiže všetci boli predstavení, aj čo robia, čiže určite som vedela, kto je český riaditeľ RTVS. Tak niektorí tí, ktorí sú tam odborníci, boli zneužití v prospech vašich politických cieľov, je to veľmi smutné.
Čo sa týka zákona, zákon mal doteraz 265, vážení, pozmeňujúcich návrhov. Zákon neprišiel ešte do praxe a má 265, a teraz, keď pani Kozelová prečítala, tak by som bola veľmi rada, čiže už je to 301, hej? A ešte predtým čítali ďalšie dve kolegyne, takže je to niečo neskutočné, čo sa tu deje, také paškvily. A vy budete niekoho napádať, lebo vám povie pravdu, tak ma budete napádať, že ja nemám byť vo výbore, pretože vám poviem pravdu, že pozmeňovákov 265, členov komisie ste predstavili, sami ste si ich zvolili a podobne, to sa vám nepáči. Ja chápem, že Denník N, ako raz povedal, že to bola chyba, že Vaľová je vo výbore pre médiá. Jasné, však Denník N vám radí, pretože vedia, akú zohrali špinavú úlohu pri komunálnych a pri všetkých voľbách.
A čo sa týka ešte zasadania na výboroch, pýtam sa vás a všetkých, prečo dnes sme dostali esemesku, že výbor sa neuskutoční, lebo nie je uznášaniaschopný? Vážení, osem je vás tam vládnych poslancov, nechodíte na výbory a my vám nebudeme, ja vám teda nebudem robiť štafáž, aby sme mali uznášaniaschopné výbory. Nás je päť, ja vám štafáž robiť nebudem. Je to normálna obštrukcia a prídem vtedy, a je to uznané, normálne ako obštrukcia je to uznané.
Takže, pani Kozelová, koľko to je tých pozmeňovacích návrhov? Veľmi rada by som vedela. Tristo jedna s vaším? Ešte zákon neprišiel do praxe. To je tá vaša vynikajúca práca, to je to vaše odbornosť, to je všetko, o čom rozprávate. O tom rozpráva tento zákon. Nie o tom, aby ste kričali a obviňovali ľudí.
A už čo sa týka komisie kultúry, ja som bola osem rokov predsedníčka na VÚC v komisii kultúry. Také podvody sme tam nerobili, ani takéto špinavosti a preto sa ma to tak nedotýkalo a išlo to úplne normálne.
A za vás prišla takáto móda.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Tí, ktorí na mňa reagovali, začnem od konca, od psychológa Pročka, ktorý ma ohodnotil psychologicky, veľmi pekne mu za to ďakujem.
Pán Pročko, my o vás vytvárame zlý pohľad, vy ste o nás vytvárali vynikajúci. Na základe klamstiev ste vyhrali voľby a myslím si, že dneska o tom už ľudia vedia a myslím si, že sa to prejavuje aj v spoločnosti.
Na pani Kozelovú. Pani Kozelová, ja som sa slovom nedotkla, ani som raz nespomenula riaditeľa českého, nikoho. Ja som spomenula tých, ktorí tam nemajú čo robiť, a tých, ktorých si pán riaditeľ nominoval a teraz ste mi potvrdili, že to neboli organizácie, pán Kučera povedal, že jeho oslovili, kto tam má byť. Prečo neoslovili nás, opozičných poslancov? A rovno pán Čekovský sa priznal ku klamstvu, že predseda komisie má byť poslanec. Veď v zákone nie je, že predseda komisie má byť predseda výboru. Prečo ste neoslovili niektorého z poslancov, aby bol predseda výboru, aby Čekovský sám sebe nepredsedal v dvoch výboroch? Prečo ste to neurobili, ak ste transparentní, aby to bol opozičný poslanec? Veď klamete, až sa práši za vami. A proste ste z toho nervózni, ak niekto spochybní vaše takzvané transparentné kroky, ktoré len píšete, fotíte sa na Facebooky. Keby ste tak konali, ako všetko píšete, len ľudia vidia, že to tak nie je. A čo sa týka, ja som tam bola do 20.30 h aj s prestávkou.
A čo sa týka nechodenia na výbory, vážení, viete čo je to politická obštrukcia? Prečo dneska nebol kultúrny výbor 10.15 h? Prečo?! Lebo ste tam koalícia nesedeli! A ja nemienim vás suplovať na výboroch, mám ofotené prezenčky, pravidelne sa rušia výbory, pretože koalícia na tie výbory nechodí! A viete, čo to je obštrukcia? My to bežne robíme, my to bežne robíme a robili nám to bežne, aj nám v parlamente, že nám neprišla opozícia na výbor, lebo výbor nebol uznášaniaschopný.
Pán Čekovský, a o vás nebudem rozprávať, o akej hanbe. Vy ste robil novinára za prachy podnikateľovi, ktorý dneska zvýšil v Humennom, či pán tento (reakcie z pléna), Potocký, áno, neviem mu prísť na meno, ktorý zvýšil teplo o 53 %, ste robil hajzla... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, excelencia. Veľmi kľudne a veľmi úplne normálne, pani Vaľová mala v mnohom pravdu, čo hovorila obsahovo, preto, lebo naozaj to vypočutie bolo smutné v tom, že bolo nekorektné aj voči tej komisii, ktorá vlastne nevedela, do akej situácie prišla jednoducho preto, že pán predseda neinformoval všetkých kolegov svojich vo výbore, čo vlastne zmyslom tej komisie je, kto v tej komisii bude sedieť, aké tá komisia má urobiť závery v zmysle voľby riaditeľa. A keby sa takéto niečo stalo, proste bolo to a je to dodnes, je to všetko zakryté jedným rúškom tajomstva, lebo my vlastne čakáme na nejaké rozhodnutie komisie, o ktorom vôbec nič ani nemôžeme vedieť, preto, lebo nemôžeme vedieť, na základe čoho sa tá komisia rozhodne, ako sa rozhodne. A vlastne tá komisia je mimo misu s tými právomocami, ktoré má. Jednoducho aj z toho dôvodu, že tá komisia mala včera prednosť pred poslancami.
Kolegovia, veď ste tam boli všetci. Tá komisia, tá komisia kládla otázky a potom dodatočné otázky mohli klásť poslanci. Veď toto ani z hľadiska mandátu tých poslancov nie je v poriadku. Tak sa tu nerozčuľujme zbytočne. Skonštatujme, že predseda výboru spravil chybu a spravil chybu. Spravil chybu preto, lebo dodnes nevieme o tom, čo tá komisia, vlastne aký ona má mandát na základe toho, že si ju zvolil pán predseda, dal jej nejaký mandát, dokonca jej sám predsedá, hovorí o tom, že je nezávislá komisia a predsa je predseda závislý predseda výboru. Veď ako, veď toto sú naozaj také veci, o ktorých sa tuná nemusíme baviť a keby to bolo opačne, tak by ste reagovali presne tak isto, ako reagujeme my. Takže je zbytočné sa rozčuľovať, treba hovoriť pravdu a treba si jednoducho povedať dopredu, čo od čoho očakávame.
To je všetko. A nerozčuľujme sa.
Skryt prepis