Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 17:10 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

15.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Hambálek Augustín
Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude o 17. hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení páni poslanci a pani poslankyňa, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1043. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Milé dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, možno aj na základe tej trojročnej praxe, ktorú som aj vo svojom úvodnom vystúpení zadefinoval, vyslovujem stále presvedčenie, že tento prídavok má svoje plné opodstatnenie aj v tom ďalšom období. Tá prax tých troch rokov ukázala, že aj na základe vyjadrenia rodičov, a treba povedať, že aj odborníkov, ktorí sa venujú tej školskej problematike, aj na základe realizovaných prieskumov, ktoré dokonca za týmto účelom sa robili, že rodiny nemajú problém len s vykrytím nákladov na, ja neviem, školskú tašku, peračník a, neviem, ďalšie školské pomôcky pre prvákov, ale istou súčasťou toho, čo je potrebné, aby zabezpečili, sú napríklad aj nejaké poplatky, ktoré s tým súvisia, triedny fond, celkom iste prezuvky žiakov do školy, nehovoriac o tom, že sú potrebné aj prezuvky na telesnú výchovu, možno letné, zimné oblečenie, ktoré s tým súvisí, skrátka tých viac nákladov súvisiacich s nástupom dieťaťa do prvého ročníka školy je celkom iste viac a celkom iste aj bude, nehovoriac o tom, že to, čo možno vlani dokázali kúpiť za istý peniaz, dnes bude o desať, možno niekde aj o 20 % drahšie vzhľadom na vývoj cien, ktoré na našom trhu jednoducho máme. No a týmto príspevkom aspoň čiastočne sa kompenzujú tie náklady pre rodiny, pretože treba si uvedomiť jednu vec, že je až 30 % rodín, ktoré sú pod hranicou chudoby.
Som presvedčený, že títo veľmi potrebujú takúto pomoc, aby dokázali, by som povedal, solídne pripraviť aj to dieťa, aby sa necítilo byť nejaké menejcenné medzi tými svojimi spolužiakmi pri nástupe, nástupe do tej školy.
Suma prídavku na tento rok predstavuje 106,33, pretože podlieha pravidelnej valorizácii, čo je celkom prirodzené. No a my navrhujeme, resp. navrhujem, aby sme pokračovali v tomto, pretože ten zákon, ktorý bol prijatý pred tým mesiacom ohľadom kompenzácií súvisiacich s rastom cien energií a tovarov a ďalších náležitostí, zrušil toto, by som povedal, oprávnenie. A treba povedať jednu vec. Keď som mal možnosť hovoriť s viacerými kolegami či už z koaličného, alebo aj z opozičného tábora, viacerí o tom nemali ani šajnu. Je mi jasné, že s takýmito zrušeniami, nepopulárnymi, sa málokto pochváli, keď predkladá takýto návrh zákona, ale treba povedať jednu vec, tie skúsenosti sú o tom, že to každý rok oslovuje 60-tisíc detí, resp. ich rodičov.
To nie je zanedbateľná suma. To je veľmi veľká suma proste počtu, ktorá s týmto jednoducho súvisí, a preto som osobne presvedčený, že tu treba hrať s otvorenými kartami, tu netreba schovávať aj takéto veci, skôr naopak, ak tu vznikla, aspoň sa tak definuje, minulý mesiac nejaká prorodinná koalícia, no teraz by som očakával, že sa prejaví, lebo možno tak trochu bola podvedená aj ona, pretože nikto v tejto sále nepočul, že ten zákon tento prídavok jednoducho ruší. Predstavuje to čiastku na tých 60-tisíc detí, preto aj ten pomer sa pohybuje medzi 55 - 60-tisíc každý rok, asi 6,4 milióna nákladov s tým súvisiacimi. Ja si myslím, že to nie je taká čiastka, ktorá by bola problémová, ale opakujem ešte raz, veľmi pozitívne ovplyvňuje až 60-tisíc detí, resp. rodín a preto, preto si myslím, že je dôležité, aby tento prídavok bol opätovne, resp. príspevok bol opätovne schválený a aby sa v ňom ďalej pokračovalo, pretože po prvé, má opodstatnenie, pomáha ľuďom, neboli s tým žiadne problémy.
Z toho, čo som si mal možnosť niektoré veci preveriť, nebolo potrebného ani osobného príjemcu. Viete, nie každý rodič je rovnako zodpovedný a sú niektoré príspevky, ktoré idú cez starostu alebo iným spôsobom, aby sa dostali a naplnili ten účel, pre ktorý je v tomto prípade. Chvalabohu, som nezistil absolútne žiadne problémy, že by rodičia prepili ten prídavok a išlo to úplne iným účelom, ako sa pôvodne, pôvodne predpokladalo.
Preto si dovolím požiadať o podporu tohto návrhu. Možnože je aktuálne sa vrátiť aj tie tri roky dozadu, pretože vtedy ten návrh získal podporu 121 poslancov a mimovládnych poslancov vtedajšej koalície našej. Kompletne podporil tento návrh aj poslanecký klub SME RODINA, poslanecký klub OĽANO, no a poslanecký klub Ľudová strana Naše Slovensko, vtedy ešte kompletný. Očakávam, že tieto poslanecké kluby by mali toto hlasovanie zopakovať, pretože ešte raz hovorím, sú naďalej dôvody na to, aby sa kompenzovali tie náklady rodičom, viac náklady, ktoré súvisia s tým, že ich dieťa nastupuje do prvého ročníka základnej školy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, predmetom môjho poslaneckého návrhu je opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré pri jeho zavedení od roku 2019 dostalo taký logický názov: ´Sto eur na školské potreby pre prvákov pri nástupe do školy´. Tak ako bolo naším cieľom pred tými tromi rokmi, to znamená pri vzniku, jednorazové zvýšenie tejto sumy prídavku na dieťa za príslušný kalendárny mesiac, kedy nastupujú deti do školy, bolo cieľom aspoň čiastočne kompenzovať finančné náklady, ktoré súvisia s nástupom dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.
Napriek tomu, že tento parlament v minulom mesiaci schválil tzv. inflačný balík pomoci rodinám a deťom, ktorý obsahuje aj nejaké to postupné zvýšenie pravidelných mesačných prídavkov na dieťa, v lete 2022, ale hlavne následne od 1. 1. 2023 som jednoznačne toho názoru, že tie problémy a tie viac náklady, ktoré s týmto súvisia, naďalej ostávajú a zvlášť v tejto sociálnoekonomickej situácii sú ďaleko-ďaleko, by som povedal, aktuálnejšie.
Preto si dovolím vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona, za čo vopred ďakujem a, pán predsedajúci, hlásim sa prvý potom do rozpravy.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady, za slovo.
Vážená pani ministerka, vážený pán kolega, ja začnem trošku inak, ak by ste boli takí dobrí.
Pani ministerka má dneska narodeniny, ja by som jej chcel aj z tohto miesta pogratulovať a popriať jej všetko, všetko, všetko najlepšie, hoci politicky máme, samozrejme, výhrady, to musíme mať. Ale ľudsky sa máme radi, aspoň keď to môžem takto z mojej strany povedať, lebo všeličo sme prežili, aj keď ona bola na tej opozičnej stoličke, na tej koaličnej.
(Odznelo mimo mikrofónu: "Čiže, pani ministerka, všetko dobré, veľa zdravia prajem, všetko dobré. Rečník pristúpil k ministerke a osobne jej zablahoželal.) Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Oslaďte si trošku život, je to tak, je to dobré na nervy (povedané so smiechom). No a ja vám dám jeden, jeden darček ako k tomu. Ja nebudem dlhý, samozrejme. Ja vystúpim k tomu návrhu zákona a vystúpim veľmi jednoducho.
Pani ministerka, stiahnite ten zákon sama. Dopracujte ho. Ten zákon je strašne komplikovaný, ten už je tak komplikovaný, že sa v ňom 99 % ľudí stráca. Aj tých ľudí, ktorí vlastne by sa tým mali profesionálne zaoberať. Ten zákon treba spraviť oveľa jednoduchším. Teraz už, teraz už vlastne sa robia opravy opráv. No a naozaj, naozaj to nie je dobré, lebo keď to nestiahnete teraz, o šesť mesiacov niekto príde zase s nejakou novelizáciou. Proste, a ja to hovorím v dobrom a nechcem vôbec, aby z toho tuná bola nejaká zase tupá politická rozprava. Proste ten návrh zákona nie je dobrý, to sa stane. A to je tak zhruba z mojej strany všetko.
Čiže ja znova navrhujem tento návrh zákona vrátiť predkladateľovi na prepracovanie a v dobrom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem. Začnem od začiatku.
Pani Kozelová, neklamte. Pán Jarjabek upozornil pána predsedu, aby predstavil všetkých členov komisie, čiže všetci boli predstavení, aj čo robia, čiže určite som vedela, kto je český riaditeľ RTVS. Tak niektorí tí, ktorí sú tam odborníci, boli zneužití v prospech vašich politických cieľov, je to veľmi smutné.
Čo sa týka zákona, zákon mal doteraz 265, vážení, pozmeňujúcich návrhov. Zákon neprišiel ešte do praxe a má 265, a teraz, keď pani Kozelová prečítala, tak by som bola veľmi rada, čiže už je to 301, hej? A ešte predtým čítali ďalšie dve kolegyne, takže je to niečo neskutočné, čo sa tu deje, také paškvily. A vy budete niekoho napádať, lebo vám povie pravdu, tak ma budete napádať, že ja nemám byť vo výbore, pretože vám poviem pravdu, že pozmeňovákov 265, členov komisie ste predstavili, sami ste si ich zvolili a podobne, to sa vám nepáči. Ja chápem, že Denník N, ako raz povedal, že to bola chyba, že Vaľová je vo výbore pre médiá. Jasné, však Denník N vám radí, pretože vedia, akú zohrali špinavú úlohu pri komunálnych a pri všetkých voľbách.
A čo sa týka ešte zasadania na výboroch, pýtam sa vás a všetkých, prečo dnes sme dostali esemesku, že výbor sa neuskutoční, lebo nie je uznášaniaschopný? Vážení, osem je vás tam vládnych poslancov, nechodíte na výbory a my vám nebudeme, ja vám teda nebudem robiť štafáž, aby sme mali uznášaniaschopné výbory. Nás je päť, ja vám štafáž robiť nebudem. Je to normálna obštrukcia a prídem vtedy, a je to uznané, normálne ako obštrukcia je to uznané.
Takže, pani Kozelová, koľko to je tých pozmeňovacích návrhov? Veľmi rada by som vedela. Tristo jedna s vaším? Ešte zákon neprišiel do praxe. To je tá vaša vynikajúca práca, to je to vaše odbornosť, to je všetko, o čom rozprávate. O tom rozpráva tento zákon. Nie o tom, aby ste kričali a obviňovali ľudí.
A už čo sa týka komisie kultúry, ja som bola osem rokov predsedníčka na VÚC v komisii kultúry. Také podvody sme tam nerobili, ani takéto špinavosti a preto sa ma to tak nedotýkalo a išlo to úplne normálne.
A za vás prišla takáto móda.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Tí, ktorí na mňa reagovali, začnem od konca, od psychológa Pročka, ktorý ma ohodnotil psychologicky, veľmi pekne mu za to ďakujem.
Pán Pročko, my o vás vytvárame zlý pohľad, vy ste o nás vytvárali vynikajúci. Na základe klamstiev ste vyhrali voľby a myslím si, že dneska o tom už ľudia vedia a myslím si, že sa to prejavuje aj v spoločnosti.
Na pani Kozelovú. Pani Kozelová, ja som sa slovom nedotkla, ani som raz nespomenula riaditeľa českého, nikoho. Ja som spomenula tých, ktorí tam nemajú čo robiť, a tých, ktorých si pán riaditeľ nominoval a teraz ste mi potvrdili, že to neboli organizácie, pán Kučera povedal, že jeho oslovili, kto tam má byť. Prečo neoslovili nás, opozičných poslancov? A rovno pán Čekovský sa priznal ku klamstvu, že predseda komisie má byť poslanec. Veď v zákone nie je, že predseda komisie má byť predseda výboru. Prečo ste neoslovili niektorého z poslancov, aby bol predseda výboru, aby Čekovský sám sebe nepredsedal v dvoch výboroch? Prečo ste to neurobili, ak ste transparentní, aby to bol opozičný poslanec? Veď klamete, až sa práši za vami. A proste ste z toho nervózni, ak niekto spochybní vaše takzvané transparentné kroky, ktoré len píšete, fotíte sa na Facebooky. Keby ste tak konali, ako všetko píšete, len ľudia vidia, že to tak nie je. A čo sa týka, ja som tam bola do 20.30 h aj s prestávkou.
A čo sa týka nechodenia na výbory, vážení, viete čo je to politická obštrukcia? Prečo dneska nebol kultúrny výbor 10.15 h? Prečo?! Lebo ste tam koalícia nesedeli! A ja nemienim vás suplovať na výboroch, mám ofotené prezenčky, pravidelne sa rušia výbory, pretože koalícia na tie výbory nechodí! A viete, čo to je obštrukcia? My to bežne robíme, my to bežne robíme a robili nám to bežne, aj nám v parlamente, že nám neprišla opozícia na výbor, lebo výbor nebol uznášaniaschopný.
Pán Čekovský, a o vás nebudem rozprávať, o akej hanbe. Vy ste robil novinára za prachy podnikateľovi, ktorý dneska zvýšil v Humennom, či pán tento (reakcie z pléna), Potocký, áno, neviem mu prísť na meno, ktorý zvýšil teplo o 53 %, ste robil hajzla... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, excelencia. Veľmi kľudne a veľmi úplne normálne, pani Vaľová mala v mnohom pravdu, čo hovorila obsahovo, preto, lebo naozaj to vypočutie bolo smutné v tom, že bolo nekorektné aj voči tej komisii, ktorá vlastne nevedela, do akej situácie prišla jednoducho preto, že pán predseda neinformoval všetkých kolegov svojich vo výbore, čo vlastne zmyslom tej komisie je, kto v tej komisii bude sedieť, aké tá komisia má urobiť závery v zmysle voľby riaditeľa. A keby sa takéto niečo stalo, proste bolo to a je to dodnes, je to všetko zakryté jedným rúškom tajomstva, lebo my vlastne čakáme na nejaké rozhodnutie komisie, o ktorom vôbec nič ani nemôžeme vedieť, preto, lebo nemôžeme vedieť, na základe čoho sa tá komisia rozhodne, ako sa rozhodne. A vlastne tá komisia je mimo misu s tými právomocami, ktoré má. Jednoducho aj z toho dôvodu, že tá komisia mala včera prednosť pred poslancami.
Kolegovia, veď ste tam boli všetci. Tá komisia, tá komisia kládla otázky a potom dodatočné otázky mohli klásť poslanci. Veď toto ani z hľadiska mandátu tých poslancov nie je v poriadku. Tak sa tu nerozčuľujme zbytočne. Skonštatujme, že predseda výboru spravil chybu a spravil chybu. Spravil chybu preto, lebo dodnes nevieme o tom, čo tá komisia, vlastne aký ona má mandát na základe toho, že si ju zvolil pán predseda, dal jej nejaký mandát, dokonca jej sám predsedá, hovorí o tom, že je nezávislá komisia a predsa je predseda závislý predseda výboru. Veď ako, veď toto sú naozaj také veci, o ktorých sa tuná nemusíme baviť a keby to bolo opačne, tak by ste reagovali presne tak isto, ako reagujeme my. Takže je zbytočné sa rozčuľovať, treba hovoriť pravdu a treba si jednoducho povedať dopredu, čo od čoho očakávame.
To je všetko. A nerozčuľujme sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň. Keďže je to všetko takto narýchlo ako vždycky, ani pozmeňovacie návrhy nemáme v laviciach, lebo ako hovorí legislatíva, ani nestíha, ako vy sa rýchlo dokážete dohodnúť, ako rýchlo dokážete všetko zmeniť, čo už ste päťkrát zmenili a opäť zmeníte.
Pýtala som sa pani ministerky, keďže v návrhu, v tomto zákone je aj zákon o kreovaní poradnej odbornej komisie, ktorá by vlastne mala byť nápomocná pri, pri výbere kandidátov. Ja to hneď budem aplikovať, pretože pán Čekovský je ešte rýchlejší predseda výboru, ešte skôr kým platí zákon. Čiže čo nemá oporu v zákone, tak pán Čekovský si už proste tento zákon vysvetlil, že už platí, aj keď neplatí, a pani ministerka teraz otvorila rozpravu. To len pre ľudí, že tu, čo platí-neplatí, to je ako v tej rozprávke, že našli-nenašli, a čo platilo včera, neplatí dneska. Viete, keď sa v tom nevieme vyznať ani poslanci, tak si myslím, že ani ľudia sa v tom vôbec nevyznajú.
Ale spomeniem včerajší precedens, ktorý si pán Čekovský vysvetlil už po svojom. Čiže včera bola, bolo vypočutie, vypočutie kandidátov do Rady RTVS. Musím povedať, že takéto, som 15 rokov v parlamente a takúto frašku som už dávno nezažila, takúto hru na transparentnosť. Proste oblbovák, neskutočný.
To znamená, že pán Čekovský a poslanci samozrejme vládnej koalície, ktorí majú väčšinu, si prijali uznesenie, že vznikne akási odborná komisia, ktorá bude mať za úlohu odporučiť poslancov, údajne zástupcovia ľudu, nemám tu všetky papiere, lebo som tu tak narýchlo, sa tu dneska zvrtla debata, údajne zástupcovia ľudu, ktorí budú odborne posudzovať kandidátov a tí potom následne doporučia parlamentu, koho treba voliť za riaditeľa RTVS.
Vážení, túto komisiu kreoval predseda výboru pán Čekovský, kde v štatúte, ja už to viem naspamäť, nemusím čítať, kde v štatúte sa píše, že predseda výboru si sám zkreuje komisiu, čiže menuje do komisie a sám môže aj týchto členov odvolať. A potom ako predseda nezávislej komisie odovzdá zápisnicu a ako sa dohodla nezávislá komisia, ktorej velí pán Čekovský za OĽANO, odovzdá sám sebe ako predsedovi výboru, ako, koho máme voliť. Čiže pán Čekovský si urobí všetko. Všetko sám. A ešte bude viesť údajnú komisiu.
Včera sme asi hodinu čakali, aby sa spustil web, aby to bolo údajne transparentné, aby ľudia videli vypočutie kandidátov a nemohli sme začať bez toho, aby to ľudia nevideli verejne. A čo sa stalo? Komisia, ktorá bola kreovaná neverejne, nikto nevie, a teda neviem, či verejne zasadala dneska, ale zrejme neverejne zasadala, odborníkov, neverejne zasadala, tak táto komisia jednoducho mala prednosť včera aj pred poslancami, aby sa mohla pýtať otázky, aby mohla diskutovať. A my ako poslanci sme boli zahriaknutí, že: "Rýchlo a krátko, prosím vás, rýchlo a krátko!" Ja nechápem ako proste či, či komisia, ktorú si zvolil pán Čekovský ako osoba, má väčšiu alebo, má väčšie práva ako poslanci Národnej rady, ktorých si vlastne zvolili zástupcovia ľudí.
A vrátim sa k tej komisii. Na začiatku pán Taraba a pán Jarjabek, určite o tom budú rozprávať, upozornili, že keďže nevieme mená týchto zástupcov v komisii, tak chcú upozorniť na to, že či títo ľudia nebudú v konflikte záujmov z niektorých, z kandidátov na riaditeľa, alebo či sa osobne nepoznajú, alebo či nemajú nejaké vzťahy, pretože predsedov komisie nám predstavili ráno, ráno, keď sme začali teda to vypočutie kandidátov a ja vám poviem, že večer, keď teda to vypočutie bolo pána Rezníka, pretože ja osobne som pánu Rezníkovi povedala, že má aj výhodu, aj nevýhodu, pretože tým, že už je riaditeľ, ho môžu aj kritizovať za jeho prácu, zatiaľ čo ostatných nie, lebo nepôsobili práve na, práve v televízii alebo neriadili. Mali ste vidieť tú inkvizíciu. Zrazu nezávislý člen komisie pán Fejér, ktorý pracoval ako proti korupcii, točil predvolebné filmy a ktorého sponzoroval ESET proti korupcii - pán Pročko, keď vám šibe, tak si zoberte tabletku, lebo je mi vás ľúto, no akože, lebo takéto výbuchy smiechu a takéto zmeny nálad, to nemáva hocikto. (Reakcie a pokriky z pléna.) No takže, takže, ale zrejme vás znervózňuje, čo hovorím, lebo hovorím pravdu. Takže pán Fejér asi dvadsať minút si s pánom Rezníkom konzultoval, ako musel odísť z RTVS, ako bol ukrivdený a ako tento člen komisie, ako je zle v RTVS-ke a podobne. Čiže bol v megakonflikte záujmov voči pánu Rezníkovi.
Ďalej. Už ani nehovorím, že pán Čekovský takisto odišiel z RTVS počas pôsobenia pána Rezníka, ktorý zostavoval celú komisiu, bol predseda obidvoch komisií, aj výboru, aj všetkého, ja tomu hovorím, že ´z boží vůle král´, tak ďalší, ďalší, ktorý tam bol, nemám tu tie papiere, myslím, že ho prečítam dobre, pán Guda sa volal? Guda? (Reakcia z pléna.) Goda. Vážení, to bolo, to bola pohádka toto počúvať, toho chlapca, o ktorom sa nedočítate nič na internete, ja som si ho dneska dala pozrieť, nič, čo robil, nič. Viete, čo sa dočítate? Že zrušil hlavné správy. On je ten, ktorý dokázal zrušiť hlavné správy. On je ten, ktorý zrušil ´Zem a vek´ a on je ten, ktorý posudzuje hoaxy! Ja som sa aj pána Rezníka pýtala, kto posudzuje, či právnici alebo ktokoľvek, aké relácie môžu ísť vonku, a tento pán, neviem, koľko má rokov, nikto nám nepovedal, nikdy sme nevideli jeho životopis, nič, ani jedného člena komisie, to aby vám bolo jasné, ráno sa postavil pán Čekovský a povedal: "ten je toto, ten je tu, zastupuje toho, ten zastupuje toho, ten tamto". A ešte som zbehla do parlamentu, aby som sa vrátila, a pýtala som sa tu prítomných novinárov: "Prosím vás pekne, vám povedali, kto vás zastupuje ako novinárov?" Boli tu redaktori rôznych televízií. "Kto vás zastupuje ako novinárov, novinársku obec pri vypočúvaní riaditeľa RTVS?" Oni, že: "Nie, my to nevieme." Ja hovorím: "Tak vás zastupuje pán Fejér, aby vám to bolo jasné."
Čiže nikto nevedel, žiadna organizácia nikoho do tejto komisie nevyzvala, žiadna organizácia nikoho nepredložila do tejto komisie, no a ten pán Goda, k nemu sa vrátim, to bol výkvet, to bol výkvet, skutočne to bol výkvet múdrosti toto, začal na pána Rezníka útočiť, že: "Ako je to možné, že ste si dovolili do televízie pustiť lekára, komunikovať očkovanie, ktorý mal názor, že očkovanie je škodlivé?" O čom je televízia, vážení?! Nie o diskusii? O čom sú diskusné relácie? O tom, čo vy tým ľuďom nadiktujete, čo majú rozprávať? Alebo diskusia je o tom, že majú zaznieť dva rôzne názory? Čiže to bol ďalší posudzovateľ, posudzovateľ kandidátov na riaditeľov RTVS, to bol ďalší posudzovateľ, ktorý povedal, že takíto ľudia, ktorí majú iný názor, nemôžu sedieť v televízii, v diskusiách.
Vážení, čo si myslíte, že tí občania sú fakt už, už sú fakt debili? Že vy im, teda blokujete im Facebooky. Zase je tu zákon na blokáciu.
Pán Pročko, strašne smiešne, ale sa teším, že vy máte z toho takú dobrú náladu, lebo iba blázon sa môže smiať z týchto vecí, ale vám to je prepáčené. Takže myslíte si, že ľudia sú nenormálni, že si nevedia porovnať dva názory? Že takýto mladý chalan, ktorý tam sedel a ktorý rozprával o tom, že tam nesmie byť človek, ktorý má iný názor o očkovaní, ani lekár, takýto človek bol členom komisie? Ako to kde sme?!
Takže televízia, vážení, podľa nového riaditeľa, ktorého si zvolí tuná OĽANO svojou komisiou za tajnými dverami, už nebudú diskutovať. Len budú tí diskutujúci, ktorí budú všetci rozprávať, takto kývať hlavičkami. Ja si pamätám, my sme mali také, v aute takého psíka, kedysi bol a takto kýval hlavičkou. Čiže všetci ľudia budú musieť takto... (Rečníčka sa odmlčala z dôvodu rušivého pokrikovania poslanca Pročka.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec Pročko, prosím, nevyrušujte, pani poslankyňa má rozpravu.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predseda, ja si myslím, že skôr by ste mali rozdávať tabletky, ako stráž tu mať, viete, lebo jemu fakt treba tabletky, on je chudák, ja ho ľutujem, no ale dobre. Akože (reakcia z pléna), dobre, pán Pročko. Ešte sa môžte vyzliecť a už sme tam.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím vás pekne, pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Pročko, naozaj nemôžete medzi sebou komunikovať.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
A ja s ním nekomunikujem. (Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Môžete reagovať s faktickou poznámkou potom na pani poslankyňu. Nech sa páči. (Povedané súbežne s rečníčkou.)

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
On sa smeje ako divý a nech sa ešte vyzlečie, pobehá a máme šouku hotovú. Včera to mohol urobiť tiež, keď bola RTVS, vypočutie bolo aj priame takisto.
No takže, takže (reakcia z pléna), takže vlastne tak je to. A ja sa pýtam pani ministerky ešte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Predĺžte hlas, teda čas pani poslankyni, lebo bola zdržiavaná pánom poslancom Pročkom, aby to mohla dokončiť. Dajte jej ešte dve minúty. Ďakujem.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne.
Pani ministerka, ja sa vás preto chcem opýtať, čo sa týka kreovania komisií, lebo som sa vás pýtala a ste povedala, že si toto zistíte legislatívne, lebo my už fakt z toho nevieme, či tam priamo predseda zase bude menovať komisiu, sám sebe bude tam nosiť zápisnice a podobne, alebo ako je to v tom zákone, lebo toto, čo sa udialo včera, to bol smutný precedens pre celé, pre celé Slovensko, preto nie je možné, aby jeden človek rozhodoval o členoch komisie, aby to nedali odborní nejakí zástupcovia alebo odborné obce a aby títo ľudia boli v konflikte záujmov pri výberových konaniach. Pretože toto sa mi naozaj zdalo, zdalo veľmi neférové a veľmi neslušné a verím tomu, že všetci kandidáti budú postúpení do parlamentu, aby sa o nich všetkých mohlo hlasovať a rokovať. Že to nebude tak, že komisia bude mať, ja vás aj vyzvem, aby ste nám tú komisiu, že komisia, tak ako to predviedol, lebo to bolo, to bolo ukážkové, čo pán Čekovský ako predviedol ešte pred tým, ako bude platiť zákon, že iba nebudú tí, ktorí budú doporučení členmi, členmi komisie, nejakej odbornej, ktorá je fakt pofidérna, dať, budú hlasovaní v parlamente, pretože naozaj všetci kandidáti, ktorí splnili, si myslím, že by mali pristúpiť pred poslancov, malo by sa o nich hlasovať a, prosím vás pekne, toto včera bol tak trápny pokus tlaku na poslancov, že rozhoduje odborná verejnosť, to bol tak trápny pokus, aby nás poslancov zatlačili do kúta a dokonca ešte pán Čekovský povedal, že my sme závislí, že toto je nezávislá komisia. No on sa cítil podľa mňa závislý, lebo bol vyhodený z RTVS počas pána Rezníka, tak to je najzávislejší človek, ktorý sa na tejto voľbe zúčastnil. Takže vás prosím, aby ste nám to objasnila, lebo ak to má fungovať tak, ako to fungovalo včera, tak je to normálne facka, facka, to ja hovorím päsťou medzi oči občanom a tvárime sa, že sme transparentní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Fico Robert
Pán predseda, myslím, že bude korektné, keď oznámite, že teraz bude pokračovať rokovanie o tomto bode programu, ako stanovuje rokovací poriadok, ale že hlasovať sa dnes nebude. Nie sme schopní to zvládnuť a nevidím žiadny dôvod teraz do 19. hodiny držať v pohotovosti celú Národnú radu. Navrhujem, aby sa hlasovalo zajtra o jedenástej.
Skryt prepis