Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2022 o 15:10 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega, vyčarili ste mi úsmev na tvári, že nevyčítajme si to, nerozprávajme politicky a vzápätí ste vo svojom príhovore použil toľko politiky, že až je zemi ťažko. Prvé, čo ste povedali, že sme neregulovali obchodné reťazce. Tak ja vám poviem také dve veci. Viete, kedy vstúpila Billa na slovenský trh? No, klamali ste. SMER s tým vôbec nič nemal, lebo prvé, čo ste nám hneď vyčítali, napríklad Billa vstúpila v roku 1993. A takto postupne vstupovali tieto reťazce a neviem si predstaviť, ako je to v rozpore s Európskou úniou, aby sme ich regulovali. Uvidím, či vy ich dokážete regulovať, keď tu bude chcieť vstúpiť nejaký iný reťazec.
Ďalšia vec, chcela by som povedať, že aj keď sa stavali tie obchody v daných mestách, veď o tom rozhodujú mestá, obce, s tým absolútne štát nič nemá, ak reťazec ide postaviť v nejakej obci alebo meste čokoľvek.
Potom ste rozprávali, že rohlíky nie sú pravicové ani ľavicové, ale vzápätí ste nám vyčítali, čo všetko bolo za nás, čo sa zle urobilo a podobne, ale hneď poviete, ale nám to nevyčítajte, nám nič nerozprávajte politicky, lebo rohlík je len, neni pravicový ani ľavicový. My tomu veríme, že neni pravicový ani ľavicový, ale každá vláda, ktorá vládne, pozostáva z politických strán. A tie politické strany majú svojich ministrov a nesú politickú zodpovednosť. Takže aj my berieme na svoje plecia zodpovednosť, ale aj vy musíte brať na svoje plecia zodpovednosť a možno preto dneska odvolávame pána ministra.
A prepáčte mi, takú od veci, ale keď ste povedal, že kravy nie sú ľavicové ani pravicové, váš kolega išiel hore, váš stranícky, a povedal, že kravy sú aj pravicové, aj ľavicové. Myslím si, že by ste sa mali ospravedlniť. Bolo to nemiestne voči vašim kolegyniam aj voči ženám, ktoré sedia v tomto parlamente. Takže... Pročko sa smeje, no, lebo jemu je to smiešne, ale myslím si, že to sa nerobí. Takže áno, tak to bolo povedané. Takže myslím, že takto sa to nerobí, ale dobre.
Rožky nie sú pravicové ani ľavicové, ale každá strana nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za svoje politické a za svojich politických nomi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

29.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. (Ruch v sále.)
Vážený pán premiér, vážení páni ministri, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte (zaznievanie gongu), aby som predniesol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, ktorý je poverený riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Na tejto schôdzi chceme predložiť dôvody, prečo by mal minister Samuel Vlčan skončiť na svojej funkcii, a jeden z tých najzásadnejších dôvodov je neriešené ceny potravín.
Dámy a páni, strana SMER – sociálna demokracia predložila v predchádzajúcom týždni zvolanie mimoriadnej schôdze, kde sme chceli riešiť rapídne zvyšovanie cien potravín a chceli sme na tejto schôdzi hovoriť o tom, ako sa nerieši zo strany vlády Slovenskej republiky, zo strany ministerstva pôdohospodárstva toto rapídne zvyšovanie cien. Už v tom čase sme vás upozorňovali a hovorili sme vám, že keď neotvoríte túto schôdzu, na ktorej sme chceli predložiť reálne dôvody, fakty, zákony, ktorými môže vláda Slovenskej republiky a ministerstvo pôdohospodárstva zastabilizovať nejaký, nejaké ceny základných potravín, tak sme hovorili o tom, že v prípade, že neotvoríte túto schôdzu, tak pôjdeme do odvolávania ministra pôdohospodárstva, lebo myslím si, že, poviem to tak ľudovo, na rováši má toho viacej, ale tá samotná, tá čerešnička, tá podstata, prečo je to, že zo strany ministerstva pôdohospodárstva sa ale vôbec žiadnym spôsobom nerieši rapídne zvyšovanie cien potravín, ktoré zasiahlo každého občana na Slovensku aj vás, ktorí tu sedíte, ale, samozrejme, vy máte iné platy ako bežní ľudia a dôchodcovia.
Dámy a páni... (Reakcia z pléna.) Áno, ja tiež, ale ja chcem o tom hovoriť a chcem predložiť zákon a chcem predložiť veci za stranu SMER – sociálna demokracia, aby sme riešili. Je pre mňa, kolegovia z koalície, nepredstaviteľné, ako si dokážete zatvárať ústa a oči nad tým, ako rapídne sa zvyšujú ceny potravín. Máte tu na to legitímny zákon, možnosti, ako znížiť, zastropovať tieto ceny na nižšiu úroveň, ako sú teraz, a vy v koalícii proste ste potichu, necháte to tak, načo? Však tí ľudia zaplatia dvakrát-trikrát viacej za tie potraviny. Vám je to úplne, ale úplne jedno. A toto je pre mňa nepochopiteľné, lebo my sa bavíme, a ja vám to poviem vo svojom vystúpení, že čo môžte použiť, akým spôsobom môžte k tomu pristúpiť. Ale vy nie. Vy sa len hádate v koalícii, všetci občania to vidia, ale vôbec neriešite to, aby ste tie ceny zastabilizovali. Nie nejakými nezmyselnými memorandami, kde sa podpisovalo trinásť základných potravín.
Dámy a páni, myslím si a myslíme si predkladatelia, že minister Vlčan je dlhodobo kritizovaný, a to nielen zo strany opozície, ale je dlhodobo kritizovaný, myslím si, zo všetkých odborových rôznych organizácií, profesných združení, či je to SPPK, či je to, či sú to pekári, ja neviem, môžme ísť, mliekari, malí, veľkí poľnohospodári, všetci dotknutí kritizujú dlhodobo pána ministra.
Ja by som začal postupne, aby sme sa bavili o faktoch, aby to bolo v takej možnože vecnej rovine, o tých dôvodoch, ktoré nás viedli k tomu, aby sme predložili tento návrh, kde chceme vysloviť nedôveru pánovi ministrovi Vlčanovi.
Dámy a páni, prvá tá vec, ktorá bola veľmi, hlavne intenzívne komunikovaná, riešená tuto viackrát v pléne Národnej rady, bol presun štátnych lesov v rámci štvorky, päťky pod štátnu ochranu prírody. Ak ste si viacerí všimli, a my sme si aj kládli otázku, že prečo pán minister Vlčan je, má úplne taký, by som povedal, skoro žiadny prístup voči tomu, že sa nepostaví za tých lesníkov, nepostaví sa za tie štátne lesy, za tých ľudí, ktorí žijú hlavne v tých regiónoch, ktorých sa to dotýkal tento presun. My sme si kládli otázku, že prečo je voči ministrovi Budajovi a ministerstvu, životnému prostrediu taký, by som povedal, laxný prístup, nerieši nič, nula bodov. Proste dobre, tak presúvame, nechám to tak. Bola plná zodpovednosť ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, aby si zastal tých ľudí v regióne, aby si zastal tých lesníkov pri tom presune. Aj váš koaličný partner s tým nesúhlasil, tak prešlo to asi o dva, o tri hlasy v konečnom dôsledku, ale, samozrejme, tento presun bol sprevádzaný hlavne bez akejkoľvek nejakej odbornej dlhodobejšej diskusie. Prešlo to s tým, že sme vás upozorňovali, že najprv ste mali spraviť zonáciu, vytypovať lokality, spraviť všetky, zrealizovať a hlavne spočítať všetky národné parky z hľadiska veľkosti, zistiť, či sú to opodstatnené tieto národné parky. A ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Samuela Vlčana bolo úplne potichu. A poviem asi prečo. A preto si kladieme otázku.
Dámy a páni, nám sa dostali do ruky určité podklady z predchádzajúceho pôsobenia, ale ešte stále z majetkového vlastníctva pána ministra Vlčana, a to pri skládke Iža, pán minister, asi dobre hovorím, viete, o čom hovorím, ktorá je na južnom Slovensku. Je to skládka komunálneho odpadu, dámy a páni, a pán minister tam má vlastnícke právo. Predtým tam aj pôsobil v, ako asi štatutár alebo člen dozornej rady alebo bol konateľ spoločnosti, neviem presne. A my sme si kládli otázku, a nemáme to ešte úplne potvrdené, ale dávam také rečnícke otázky kolegom aj z koalície, že či neviedlo pána ministra pôdohospodárstva kvôli tomu, že mal taký žiadny prístup voči ministrovi životnému prostrediu, to, že má záujem, aby tá jeho skládka sa rozšírila, aby sa rozšírila tá skládka, aby naďalej sa mohlo ukladať to, aby sa... (reakcia z pléna).
Pani kolegyňa (zaznievanie gongu), viem, že ste zvyknutá skákať do reči, je to pre vás príkladné, ale ako (zaznievanie gongu) vypočujte si, potom môžte reagovať. Ja vystúpim ešte aj v rozprave, aby ste mohli na mňa zareagovať, dobre? Sľubujem vám.
To znamená, že tam sme videli ten prístup ministra voči ministrovi Budajovi a ja si kladiem otázku, či to nebolo preto, lebo napríklad veľmi ľahko prešlo asi rozšírenie tejto skládky, nebolo tam nejaké značné konanie napriek tomu, že tam bola nejaká petícia zo strany občanov žijúcich v tomto regióne. Ak si pôjdete pozrieť túto predmetnú skládku, tak o tejto skládke hovoria, že to je najvyšší vrch južného Slovenska. Asi pár metrov, ja neviem, možno 10, 20, 30 metrov, je tam aj chránená oblasť, nejaká rezervácia asi európskeho významu, a keby ste mali možnosť vidieť tie odpadky, ako sa tam povaľujú, je to bez nejakého veľkého oplotenia, je to brutálne vysoká skládka kúsok od Dunaja, kde sa ľudia sťažujú, spisujú petíciu. A proste docielilo sa to, že sa rozšírila táto skládka bez toho, aby bolo k tomu nejaké, možnože nejaká väčšia diskusia a tak ďalej. Čiže počítam, že to bolo možnože niečo za niečo z pohľadu toho, prečo minister Samuel Vlčan mal takýto prístup, prístup pri napríklad presune správy štátnych lesov, štvorke, päťke pod štátnu ochranu prírody.
Dámy a páni, takže toto je prvý, jeden dôvod, kde minister pôdohospodárstva ale fakt úplne zlyhal na plnej čiare, čo sa týka svojho postoja voči presunu tejto správy pod štátnu ochranu prírody. A my sme vás v tom čase upozorňovali, že pokiaľ takéto veci chcete robiť na hulváta, tak to robíte len na niekoľko rokov, lebo prídu iné vlády, ktoré majú na to iný pohľad, a budú všetky tieto nezmysly, ktoré ste schválili i napriek tomu, že vám odborná verejnosť hovorila, že je to zlé, ste to poschvaľovali o jeden-dva hlasy.
Dámy a páni, ďalším príkladom totálneho zlyhania, kde som aj ja osobne podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, boli takzvané, ja neviem, nazývali to že zlaté svine. Ak si pamätáte, vtedy sa dávali 4,5-tisíca na jednu sviňu zo strany ministerstva pôdohospodárstva, kde musel na základe toho odstúpiť štátny tajomník, ale my sme sa potom následne dozvedeli o tom, že na základe e-mailov, ktoré unikli von, že o všetkom vedel pán minister. Najprv na začiatku, keď to vyšlo von, pán minister Vlčan hovoril, ja som o ničom nevedel, to išlo úplne mimo mňa, a potom sme sa z e-mailových komunikácií dozvedeli, že o všetkom vedel pán minister, všetko odsúhlasoval a v zásade nesie plnú zodpovednosť.
Ak si pamätáte, ja som dával taký príklad, že už v minulosti boli dvaja ministri za obdobný, ja to nazvem nástenkový tender odsúdení, dámy a páni. Tiež asi 10 alebo 11 rokov dostali títo dvaja bývalí ministri, kde boli, kde bola táto informácia zverejnená, ale na nástenke. A tu sme sa dozvedeli, pri štyriapoltisícových sviniach na jednu sviňu sme sa dozvedeli, že v konečnom dôsledku zväz chovateľov ošípaných vôbec o tom nevedel, rôzne ďalšie záujmové skupiny, ako napríklad SPPK o tom nevedeli a, čudujte sa svete, vedeli o tom iba určité vybrané skupiny naviazané na pána ministra určitých ľudí. Bola tam nejaká pani, už si nespomínam, ktorá bola prepojená cez to združenie, kde pôsobili títo ľudia, aj napríklad vtedajší štátny, štátny tajomník.
Dámy a páni, minister nesie plnú zodpovednosť. Ja vám poviem úplne jednoduchý príklad. Ja si pamätám, za našej vlády, ak musel minister hospodárstva odstúpiť na základe toho, že bola elektronická, elektronická aukcia asi na upratovacie služby na ministerstve a na tejto elektronickej aukcii sa zúčastnil a prihlásil asi bratranec ministra, ktorý v elektronickej aukcii, najnižšia ponuka, vyhral bratranec a na základe iba toho, že sa ani nenaplnila táto zmluva, dámy a páni, minister hospodárstva našej vlády musel skončiť. A my tu máme ministra, ktorý svojim spriateleným ľuďom rozdával štyri a pol tisíca na jednu sviňu. To je nonsens! Už dávno minister Samuel Vlčan nemal čo robiť na svojej stoličke a tu máte úplne jednoduchý príklad.
Ďalej, dámy a páni, medializované informácie o tom, že dvakrát vyplatil finančné prostriedky na to isté pri zbere údajov od chovateľov hydiny. Dvakrát dostali finančné prostriedky. Samozrejme, ja som mal možnosť včera na sociálnej sieti si všimnúť, ako slovenská SPPK komora uverejnila taký status, príspevok, ako minister Vlčan aj s ďalšími niektorými koaličnými poslancami bol strihať pásku v Okoči, kde súkromná spoločnosť, dámy a páni, spravila, vystavala novú maštaľ pre dojnice, asi pre 440 kusov. A Samuel Vlčan ako minister pôdohospodárstva úplne v pohode sa tam vysmieva, strihá pásku a potom si prečítam v tom texte, že slávnostného otvorenia maštale, ktorého sa zúčastnil a pekne strihal pásku pán minister Vlčan, ktorej výstavba bola realizovaná bez akejkoľvek štátnej či európskej pomoci. Dámy a páni, ja neviem, pre mňa je to nepochopiteľné. Minister pôdohospodárstva, ktorý ale fakt nepomáha poľnohospodárom a potravinárom, ja verím, bude tu určite argumentovať, že dávajú najviac, v predchádzajúcom volebnom období a budeme tu počúvať rôzne, len tam treba sa ísť prejsť medzi tých poľnohospodárov a potravinárov, tak nemá proste hanby prísť na takéto podujatie strihať pásku s vedomím tým, že od štátu ani od Európskej únie táto spoločnosť nedostala ani jedno euro. To je pre mňa nepochopiteľné.
Dámy a páni, nehovoriac o tom, ako vnímajú napríklad už spomenutí mliekari pána ministra, kde sa dožadovali nejakej finančnej podpory 35 miliónov a dostali skoro nič. Nehovoriac o pekároch. A tu si dovolím, dámy a páni, pri pekároch napríklad citovať z listu, ktorý bol zaslaný aj nám ako poslancom Národnej rady, podotýkam, že ide o zväz slovenský, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, a chcem pre kolegov, ktorí nepôsobia v danej problematike, povedať, že táto organizácia združuje viac ako 500 pekárov a zamestnáva 12-tisíc ľudí, dámy a páni, 12-tisíc ľudí. A títo smerovali list jednak predsedovi vlády, členom vlády a, samozrejme, nám, poslancom Národnej rady, kde poslali výzvu z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 23. 6. A ja budem citovať z listu, ktorý nám bol zaslaný, aby aj široká verejnosť vedela, aký napríklad pekári majú postoj alebo teda ako vnímajú ministra pôdohospodárstva pána Vlčana. Žiadali, samozrejme, na bezodkladné prijatie opatrení súvisiace s tým, že teda sa ohrozuje pekárenský priemysel na Slovensku, a žiadali rôzne riešenia hlavne z pohľadu potravinovej sebestačnosti, bezpečnosti, posilnenia postavenia slovenských výrobcov, zamedzenia prijímania zlej legislatívy a tak ďalej. Ale podstatné sú tie dva odseky v tom závere, dámy a páni, a budem citovať: "Aktuálnemu hroziacemu kolapsu nášho odvetvia bolo však možné zabrániť, ak by mali slovenskí potravinári adekvátneho a odborného partnera v podobe ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka."
Dámy a páni, to nehovoríme my v opozícii. To hovoria, to hovorí valná hromada pekárov, ktorá združuje 500 pekární a zamestnáva 12-tisíc ľudí. Hovoria o tom, že by mali, aby to fungovalo, keby mali v podobe ministra odborného ministra. No a nemajú. Ani adekvátneho. A budem ďalej citovať.
Namiesto odbornej diskusie, spolupráce a snahy o hľadanie riešení sa však slovenskí pekári stretávajú s obrovskou neodbornosťou, neochotou, aroganciou a cielenými opatreniami smerovanými k podpore ekonomicky najsilnejších subjektov na trhu a úplnú ignoráciu vo vzťahu k podpore slovenských výrobcov potravín.
Dámy a páni, toto hovoria združenia a nielen toto združenie. A v závere hovoria o tom, "považujeme za nevyhnutné, aby došlo k okamžitému zastaveniu cielených snáh o likvidáciu nášho odvetvia a nahradenie neodborných politických nominácií skutočnými odborníkmi na kľúčových postoch v rámci ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a nahradenie bezobsažnej marketingovej propagandy reálnymi činmi zameranými na podporu zachovania potravinárskej výroby na Slovensku." Čiže hovoria o tom, že bezobsažné marketingové propagandy.
Dámy a páni, ja som asi pred niekoľkými mesiacmi nazval ministra pôdohospodárstva tzv. marketingovým ministrom, lebo on nič iné nerobí. On len podpis, kade chodí, tade podpisuje memorandá, to je všetko. On nič reálne nerobí, takže toto je výsledok a, samozrejme, nehovoriac o tom, že neriešil napríklad vôbec marketingový fond. Máme tu možnosť napríklad cez Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas alebo rôzne iné kanále riešiť zo strany ministerstva pôdohospodárstva aktívne podporu a propagáciu slovenských výrobcov, slovenských potravinárov, poľnohospodárov. Tuto sa vôbec nič nedeje. Máme možnosť podľa mňa, keby minister pôdohospodárstva chcel, tak cez Slovenskú televíziu vie robiť nejaké kroky na podporu, no ale tam je nula bodov. No a nehovoriac, samozrejme, o, napríklad o rizikovom fonde, o ktorom počúvame už ja neviem koľko a stále nič. Vždy sa riešia veci len vtedy, keď nastane nejaká krízová situácia. Neviem, zamrzne ovocinárom stromy alebo, ja neviem, príde nejaké záplavy alebo, ja neviem, nejaké extrémne horúčavy. Vždy sa vtedy až čiastkovo nejako veci riešia, ale ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením pána ministra nevie zrealizovať tento rizikový fond.
Dámy a páni, a, samozrejme, nehovoriac o pláne obnovy a odolnosti. Tuto musím ale povedať, že ten základ toho, že tam sa nachádza veľká nula, spôsobil pán exminister Mičovský. Ale, samozrejme, pán minister Vlčan bol v tom čase poradcom premiéra, ak si dobre pamätám, v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, no a, samozrejme, prelínalo sa mu tam, keď nastúpil do funkcie, nejako asi dva-tri týždne, mesiac z hľadiska toho, že mohol nejako vstúpiť, ale ja si myslím, že stále sa dá vstúpiť do plánu obnovy a odolnosti, kde zo 6 miliárd naši poľnohospodári a potravinári dostali, dámy a páni, veľkú, veľkú nulu. Nedostali nič.
A preto je potrebné povedať, ako sa k tomuto postavili napríklad okolité štáty alebo štáty Európskej únie, dámy a páni. Nebudem to úplne rozvíjať do detailov, ale poviem, aby tí, ktorí to sledujú a vnímajú, aby vedeli, že koľko tie iné krajiny dokázali z plánu obnovy a odolnosti, a to malo vstúpiť aktívne ministerstvo pod vedením už pána ministra Vlčana do toho, aby sa snažilo spraviť úpravy v tom pláne obnovy a odolnosti, aby tam dostali naši nejaké peniaze. Nedostali nič. Tam je nula. Proste sme sa s tým zmierili, čo je podľa mňa, samozrejme, jedna veľká chyba. A poviem, Francúzi vyčlenili z tohto 1,2 miliardy eur. Nemecko 26 miliárd, dámy a páni, 26 miliárd. Belgicko 400 miliónov eur, Írsko 989 miliónov eur, Španieli necelých 70 miliónov eur, Taliansko 800 miliónov eur, Grécko 47 miliónov, Maďarsko 123 miliónov, Rumunsko dalo 8 miliárd a u nás na Slovensku jedna veľká nula.
Dámy a páni, toto je jedno totálne fatálne zlyhanie jednak celej vlády, ale, samozrejme, aj ministerstva pôdohospodárstva, že to nechalo len tak, že proste sme sa zmierili s tým, že dostaneme jednu veľkú nulu. Vyhováranie sa, že ten môže za to, ten mi to neschválil vo vláde... nesiete plnú zodpovednosť za to. A treba si uvedomiť, že tento plán obnovy a odolnosti bol určený prioritne na to, aby v prípade takých kríz, aká nastala, keď prišiel covid, tak v prípade takejto krízy sme dokázali byť sebestační, dokázali byť pripravení na takéto krízy. Na to mali byť využité tie finančné prostriedky, nie na nezmyselné prerábky nejakých súdov, sťahovania a kúpy nehnuteľností. To nemá s tým nič vôbec spoločné. Tu boli potrebné tie peniaze použiť na to, aby sme si zvýšili potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť, aby v prípade obdobných kríz sme dokázali proste zabezpečiť základné potraviny pre našich občanov. Mali sme tie peniaze na to využiť. Vy ste to proste odflákli krížom-krážom, tu idete stavať nemocnice, ani neviete ktoré, hádate sa na vláde, vôbec, hej, idete rekonštruovať budovy súdu alebo sťahovať, alebo kupovať ďalšie nejaké budovy, však to je nonsens.
Čo nám to pomôže pri nejakej prípadnej kríze? Však sme boli svedkami toho, že keď prišiel covid a zatvárali sa hranice, tak nám tie kamióny, tých 1 200 kamiónov, ktoré sem nám chodí denne potravín, nám ostali stáť na hraniciach. A keby sa táto kríza viacej prehlbovala, tak my sem nedostaneme základné potraviny. A je problém. A my sme mali využiť z plánu obnovy a odolnosti peniaze na to. A ministerstvo nič, ono sa zmierilo s nulou, neriešime vôbec. Má aktívne možnosť vstupovať do toho všetkého. Vieme tam robiť zmeny. Samozrejme, len musíme chcieť. Viete, to by nemohla naša vláda spraviť tak, že jéžiš, Európska únia niečo povie a dobre, necháme to tak, nejdeme nič riešiť. Lebo. Však ale vidíme ten postoj celej vlády.
Dámy a páni, tak ako som začal a povedal som, že to, tá čerešnička alebo to, prečo odvolávame ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, je neriešenie rapídneho zvyšovania cien potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva má množstvo mandátov na to a možností, zákonov, aby to riešilo. (Zaznievanie gongu.) Ale vidíte aj ten postoj. Páni sa tu smejú, rehocú, občania na Slovensku platia trikrát-štyrikrát viacej za tie potraviny, iné krajiny všetky Európskej únie pomáhajú aktívne svojim občanom a naši vládni predstavitelia sa smejú na tom. Niežeby prišli s nejakými krokmi. To je pohľad a pevne verím, že toto celá verejnosť vidí, dámy a páni. Takže tá podstata, to najdôležitejšie, prečo odvolávame ministra Vlčana, je preto, lebo vôbec, ale vôbec nerieši ceny potravín.
Dámy a páni, ja si pamätám, v septembri sme sem prišli s prvou mimoriadnou schôdzou, kde sme chceli riešiť na tej schôdzi rapídne zvyšovanie cien potravín, elektriky, plynu a všetkého, podotýkam potravín, lebo sa teraz bavíme o potravinách, to bol september. My sa nachádzame, už je júl, hej, v piatok. Už je júl. To je koľko mesiacov? Asi deväť schôdzí sme zvolávali. A táto vláda, minister pôdohospodárstva ale že fakt žiadnym spôsobom nevstúpil do toho, aby riešil rapídne zvyšovanie cien potravín. Prepáčte, klamem, vstúpil jednou vecou. A to nezmyselným podpísaním marketingového memoranda s obchodnými reťazcami, kde na tomto, s týmto memorandom rieši tzv. 13 základných potravín, kde prostredníctvom týchto, tohto memoranda zastropoval marže obchodným reťazcom. To znamená, on nespravil to, že tie ceny tých potravín, tých trinástich sa nezvyšujú, on spravil to, že pokiaľ ten reťazec má obchodnú prirážku, ja neviem, 100 % na rožku, alebo 80 % na rožku, tak im tým memorandom podpísal, že bude mať naďalej 80, 100 % obchodnú prirážku. On nespravil to, že tá cena klesne. A ešte zabudli povedať, a to tiež tak ako zle ľudia vnímali, aj niektorí novinári si to zle vysvetľovali, že však minister to zastropoval, že tie ceny nebudú rásť. No ale tam nikto nepovedal to B a my sme to vedeli, no však to nemá vplyv na to, že sa zvyšujú vstupy pri výrobe tých základných potravín. To znamená, že tá cena rastie. Takže to bolo len marketingové. Tvárime sa, minister sa chce ukázať asi pred vládou, že však akože niečo som spravil, ale v skutočnosti nespravil nič, v skutočnosti nespravil nič.
Dámy a páni, a preto by som upriamil pozornosť kolegov a je pre mňa až nepochopiteľné, ako koaliční poslanci to si zakryjú tie oči, uši, neviete to povedať. Vy sa z toho smejete, pán kolega tu stále tak interaktívne do toho vstupuje, on si z toho robí úplne srandu, ale, pán kolega, my máme zákon z roku... zákon z roku ´96, je to zákon 18/1996, je to zákon o cenách. My na základe tohto zákona vieme aktívne vstúpiť do stropovania základných potravín, do cien. Tento zákon z hľadiska nástrojov cenovej regulácie je z roku ´96, je z roku ´96. Z hľadiska nástrojov cenovej regulácie by sa mohla rea... by sa mohlo realizovať formou vecného usmerňovania cien. Je to v § 7 tohto citovaného zákona a musím vám povedať, že v tomto zákone v tom paragrafe v bode a) hovorí: "ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov". My tu máme zákon, my tu máme možnosť, ale, samozrejme, tých možností je aj viacej. Toto je jedna vec, je tu zákon.
A tu si dovolím ísť do toho, že, už som to tu viackrát hovoril, že obchodné reťazce musia byť solidárne v takejto ťažkej situácii s občanmi na Slovensku. V prvom rade si uvedomme, bol covid dva roky, všetko bolo pozatvárané, kto jediný bol otvorený? No, obchodné reťazce. Živnostník niekde na námestí, ja neviem, predával, ja neviem, obuv, oblečenie alebo niečo iné, tak musel byť zavretý zo zákona, ale obchodný reťazec bol otvorený, ale tam ste si mohli kúpiť aj to oblečenie, aj tú obuv. Neskutočné zisky mali tieto obchodné reťazce aj v minulosti, aj teraz a teraz ešte viacej. Ja to stále opakujem a stále to budem opakovať. Jeden majiteľ Nemec, vlastník dvoch reťazcov na Slovensku, za päť rokov, dámy a páni, čistý zisk jedna miliarda eur. Viete, čo to je jedna miliarda eur? A to jeden vlastník, jeden vlastník a podotýkam, je to Nemec, to znamená, že on si reálne ešte možnože stovky miliónov vyviezol do zahraničia na základe nejakej fakturácie. Však vieme, jak to robia tie zahraničné firmy. Takže my tu máme spoločnosti, obchodné reťazce, ktoré neskutočne zarábali a počas tých dvoch rokov covidu zarábali, lebo boli stále otvorené. Ľudia vo veľkom nakupovali, však si pamätáme na začiatku, keď prišiel covid. Ľudia sa naskladnili, kúpili si múku, cukor a neviem čo všetko, lebo nevedeli, čo bude, a potom následne stále kupovali a kupovali. A napríklad v roku 2020, keď sa bavíme o tomto, tak jeden reťazec čistý zisk 126 miliónov, jeden za jeden rok 126 miliónov pri obrate jeden a pol miliardy, to je 8 až 8,6 % zisk z obratu. Ako ja tomu nerozumiem, prečo nevieme ísť do tohto nástroja. No tak ten reťazec za päť rokov nebude mať jednu miliardu zisk, no ale bude mať, ja neviem, tak 700 miliónov, ale bude solidárny v tejto ťažkej situácii a pomôže tým občanom tým, že tieto ceny.
Preto ja nevidím dôvod a nerozumiem, prečo vláda a minister pôdohospodárstva si pred týmto zatvára oči. Prečo neprišiel minister pôdohospodárstva a povedal, dámy a páni, tu mám nákupný košík. V tomto nákupnom košíku mám, ja neviem, štyridsať, päťdesiat základných potravín, ktoré ľudia nakupujú denne, nakupujú ich denne. Sú to potraviny, ktoré keď tam zastropujeme tie ceny, tak pomôžeme tým ľuďom, lebo ich budú kupovať lacnejšie. Však tí ľudia sa menia, neviem, však chodíte asi, ale tak vy asi nie, medzi ľudí. Však tí ľudia už nenakupujú to, čo nakupovali. Kupujú horšie, nekvalitnejšie veci, lebo nemajú na to peniaze. No už si nekúpi toto, už si nekúpi toto, kúpi si menej, no a blíži sa doba, že to bude ešte aj horšie a horšie a tí ľudia reálne nebudú mať finančné prostriedky na to, aby nakúpili základné potraviny, dámy a páni. Táto situácia sa sem blíži.
Musím povedať, že na Slovensku tie obchodné reťazce sú niekde v priemere okolo 8 %, 8,5 % v ziskoch. Bežné, bežné obchodné reťazce v iných krajinách Európskej únie sa hýbu niekde na úrovni 2,5 %. To je ten pomer toho, ako ja niekedy hovorím, že slovenské reťazce tu na Slovensku majú klondike v porovnaní s inými krajinami a nevedia byť tolerantní a nevedia byť, nevedia pomôcť. Ja si pamätám ako pri tom, pri bankovom odvode, keď ste ho tu zrušili, 300 mil. ročne, ste hovorili, musíme, lebo banky zvyšujú potom poplatky občanom. Zrušili ste bankový odvod a banky zvyšujú naďalej tieto poplatky. To isté, to isté aj máme v tomto prípade.
Dámy a páni, my sme v tom svojom návrhu, ktorý sme navrhovali, kde ste nám zarezali tú mimoriadnu schôdzu, kde pán minister Vlčan mohol aktívne cez tento zákon vstúpiť, boli prepočty pri obchodnej prirážke na úroveň 40 %, čiže nákup plus 40 %. A vychádzali sme z toho, že skúsenosti hovoria, že 27-percentná prirážka je potrebná na zachovanie systému obchodu, okolo 3 – 3,5 % na logistické náklady a vlastne do 40 % zostáva 10 %, ktorý, ktorá, ktorý by tvoril dostatočnú primeranú hodnotu aj zisku, aj investície. A tu musím povedať, že informácie hovoria jasne. Preto hovoríme 40 % obchodná prirážka, lebo my sa hýbeme na Slovensku možnože chlieb niekde úroveň 65 % v obchodných reťazcoch, rožok je niekde na úrovni možnože okolo 75, 80 %. Nehovoriac, ja neviem, jogurt 120 %, pivo 150 % a ďalšie a ďalšie veci. To znamená, že reálne vidíme, že tie obchodné reťazce majú tie obchodné prirážky na veľmi vysokej úrovni a ministerstvo pôdohospodárstva nič. Zoberte si tak, že však ja som komunikoval s viacerými a hovorím, položím otázku. Od septembra sme zvolávali mimoriadne schôdze na riešenie cien potravín, na to, aby ministerstvo pôdohospodárstva niečo aktívne robilo. A čo spravili od septembra? No nič, nič nespravilo s tými cenami, nejaké memorandum, nejaké strihanie pásky, ktoré ani finančne nepodporili. Nič nerobí ministerstvo pôdohospodárstva, len sa tak... (rečník naznačil rukou vlnovku) na takej vlne. Ja si potom kladiem otázku niekedy, že či ten minister nie je nejaký spriaznený s tými obchodnými reťazcami, keď aj rôzne tie zákony, ktoré ste tu prijímali z hľadiska neprimeraných obchodných praktík a ďalších vecí, boli tak skôr nastavené hlavne pre tie obchodné reťazce. Nie tak, ako by som povedal, vyvážene alebo v prospech našich slovenských potravinárov, ale skôr tak v prospech tých obchodných reťazcov. My musíme nastaviť to tak, aby to fungovalo tu. A ministerstvo pôdohospodárstva nič, minister akože nič, nerieši.
Máme tu ten zákon, dámy a páni, a treba si uvedomiť, že štatistiky hovoria o tom, že podiel na inflácii, napr. medzimesačnej inflácii, ktorý je nárast až 50 %, tvoria potraviny a vláda Slovenskej republiky, ministerstvo pôdohospodárstva musí riešiť toto rapídne zvyšovanie. Však my sme jediná krajina, ktorá nerieši tieto veci vôbec, v rámci Európskej únie. Tu sa hádate o nejakých 200 euro, teraz idete dávať nejakých 500 euro, ale to len štátnej a verejnej správe a ďalšie veci, ale bežní ľudia, seniori nič, nula bodov. Odporúčam ísť sa prejsť, dámy a páni.
Tak ako som povedal, dámy a páni, my skupina poslancov, ktorí navrhujeme vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Vlčanovi z tých dôvodov, ktoré som vymenoval, a myslím si, že by som vedel nájsť množstvo ďalších vecí, ale, ako som povedal, to podstatné je to, že minister pôdohospodárstva ale fakt žiadnym spôsobom, ale vôbec, mesiace a mesiace ignoruje rapídne zvyšovanie cien potravín a vôbec to nerieši, vôbec, vôbec. Takže preto žiadam a, kolegyne, kolegovia, pri hlasovaní zajtra o jedenástej na základe týchto faktov je podľa mňa pre každého normálneho súdneho poslanca Národnej rady jediné možné riešenie, a to zahlasovať za odvolanie ministra Vlčana.
Prihlásim sa potom aj v rozprave, aby kolegyne, kolegovia, mohli na mňa zareagovať, to, čo som povedal v tomto svojom úvodnom slove.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kubánek Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán podpredseda, veľmi správne si poukázal, aký je nárast cien na Slovensku. Pán podpredseda, zatiaľ čo viaceré krajiny a členské štáty Európskej únie v súčasnosti zavádzajú významné regulačné opatrenia s cieľom zastabilizovať rast cien energií a pomôcť tak svojim obyvateľom, na Slovensku vláda nechala ľudí napospas enormnému zdražovaniu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už dlhodobo zdôrazňuje, že budúci rok bude rásť cena plynu aj cena tepla. Nehovoriac už o vysokej inflácii a raste ďalších cien. Nečinnosť vlády a ministra hospodárstva zaradzuje Slovensko medzi krajiny, ktoré sú najvýraznejšie ohrozené tzv. energetickou chudobou. Už teraz môžeme povedať, že tisíce domácnosti nebudú schopné pokryť výdavky na bývanie, čo ich zaradí pod hranicu chudoby. Ministerstvo hospodárstva na čele s pánom ministrom ale nepredkladá žiadne efektívne návrhy opatrení, ktoré by ľuďom pomohli zvládnuť tento enormný nárast cien.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 10:25 - 10:25 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán podpredseda Blanár, ty si ukázal, čo to znamená predniesť vystúpenie v parlamente na úrovni pozície parlamentu v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Hovorím to s plnou vážnosťou, pretože to, čo sa deje momentálne v parlamente, ukazuje na to, že tento parlament naozaj postupne stráca svoju legitimitu. Prečo? Koaličná väčšina v parlamente neprichádza so žiadnymi riešeniami vážnej krízy, so žiadnymi. Nežiada ani vládu, aby s niečím prišla do parlamentu. A sama, samozrejme, ani návrhy nepredkladá. Neberie ani na zodpovednosť jednotlivých ministrov alebo vládu. Ako keby sa nič nedialo. Koalícia v parlamente ale zároveň je veľmi aktívna zamietaním všetkých návrhov opozície, či už ide teraz o ceny a riešenie teda dopadu na ľudí, ale aj návrhy počas pandémie. Aký je to potom dopad na legitimitu parlamentu. Členovia vlády sem chodia ako chcú. Menia sa body, pretože pán minister nemôže prísť alebo príde neskoro. Odvoláva sa člen vlády. Člen vlády nepríde. A takto, samozrejme, stráca parlament svoju legitimitu. Čo ale je horšie, štát stráca u ľudí dôveru. Štát v celku. Pretože nezachraňuje ľudí pred dôsledkami nevídaného zdražovania. Naopak, ľudia sú dennodenne stresovaní hádkami a nepriateľstvom vo vládnej koalícii. Toto má a bude mať nedozerné následky pre celkovú atmosféru spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 10:25 - 10:25 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán podpredseda Blanár, ja na rozdiel od mojej predrečníčky pani Laššákovej sa pokúsim trošku zovšeobecniť to tvoje vystúpenie, pretože myslím si, že je náležité povedať hlavnú príčinu. A tá netkvie ani v tom, že otázka plynu alebo ropy, ale najväčší problém tejto vládnej koalície je komunikácia. Komunikácia navonok a už nehovorím absolútne ani o komunikácii dovnútra. Skúsme sa zamyslieť nad viacerými vystúpeniami jednotlivých pánov ministrov v prvom rade, čo povie, ale naša strana toto, ale v žiadnom prípade nepovie, čo my ako vláda. No a prepáčte mi, ale ľudia sa môžu vykašľať na to, čo ktorá strana v tej koalícii. Oni chcú vedieť, čo sa im dá, či im to pomôže a ako ich bude kompenzovať v tejto zložitej situácii tá vláda. Počuli sme to aj tu. Pán Kazda tiež, ale my SaS sme nepodporili niečo predtým. Čo to znamená z hľadiska výsledku? Podporil niekto iný. Ale niekto to predložil z tej vládnej koalície.
Viete, pre mňa je dosť také zaujímavé aj vyjadrenie z tohto víkendu. SaS o týždeň alebo o dva povie, čo bude ďalej. Či bude, nebude v tejto koalícii, ako bude. Pýtam sa v kontexte tohto nášho bodu a odvolávania pána Sulíka, on už rezignoval a preto tu ani nie je? Alebo naopak? Je to ďalší spôsob, ako sa naďalej jednoducho vydierať navzájom, snáď ako tí chlapci na tom piesočku, ktorí si niečo merajú, hlavne kto má lepšie vedomosti. Beriete za rukojemníkov všetkých ľudí v tomto štáte. Je nevyhnutné povedať dosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 10:10 - 10:26 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Veľmi podrobne si rozobral vo svojom príspevku, že táto vláda nerobí nič. Povedal si aj to, čo Európska únia prijala reguláciu jednotlivých cien či plynu, energií. Pozrime sa, čo spravili susedné štáty, či je to Maďarsko, Belgicko, Cyprus alebo ďalšie. Jednoducho okrem hádania sa medzi Sulíkom a medzi Matovičom nič iné nerobia. Nehovoriac o tom, že inflácia rastie. Aj to, čo ešte mala riešiť naopak samosprávam, ktoré sú v krízovej situácii, to, čo tu povedal aj pred chvíľočkou kolega, zobrala ďalších 500 miliónov na balíček pre rodiny. Nehovoriac o tom, že keby chcela dať priamu podporu, to, čo som tu už povedal x-krát, v Sociálnej poisťovni máte všetko. Zistite od dôchodcov, od všetky skupiny ľudí, ktorí ten balíček potrebujú. Nie vy ho nasmerujete tak, aby prakticky, teraz som zvedavý, čo spraví Ústavný súd, ale nehovoriac o tom, že trpí slovenský ľud, slovenský národ, ale hlavne dôchodcovia a rodiny slabé, ktoré sú. Ale to je takisto, ako viete, koľko je, ako je slobodných matiek, vieme, koľko je ľudí s minimálnou mzdou, to všetko v Sociálnej poisťovni máte. Všetky rodiny. Ak ešte máte aj to v Sociálnej poisťovni, ktorá rodina aký príjem ročný má. Len to bolo treba nasmerovať, pohrať sa s tým, proste vytvoriť pracovnú skupinu a vyriešiť túto záležitosť. A to isté bolo treba znížiť spotrebné dane, dane DPH-čky. To isté. Do dnešného dňa ste to, čo bola vláda prijala, ste nevyrovnali veci poľnohospodárom. Majú problémy s mliekom, majú problémy cukrári, majú problémy proste pekári. Nerozumiem vám, dokedy chcete tieto veci ťahať. Alebo chcete, aby tí ľudia išli do ulíc? Ja vám vôbec nerozumiem. A to isté. Proste idú komunálne voľby a vy samospráve zoberiete peniaze. Veď to je samovražda. Nehovoriac o tom, že jednoducho tí nemajú dneska na elektriku, vypínajú, proste pomaličky nebudú mať na platenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 9:55 - 10:11 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí na mňa reagovali.
Ja si dovolím zareagovať na pána Kazdu. Po dlhšej dobe možno niečo do diskusie s vami, poviem jednu vec. Hovoríte, že cieľom bolo poškodiť Rusko. No tak poškodili sme Rusko? Pýtam sa. Nepoškodili. Proste Rusko vyváža väčšie objemy do Indie, väčšie objemy do Číny, môžeme polemizovať odkiaľ, a ceny ich plynu a ropy sú niekoľkonásobne vyššie ako ich mali. Čiže oveľa menej musia vyviesť nato, aby dosiahli rovnaké zisky. Čiže Rusko nie je poškodené, to je ten problém. Samozrejme, že ekonomické sankcie na nich nejak dopadajú, ale viete na koho dopadajú? Na Slovákov, na Európu. Tak toto bolo cieľom, toto bolo cieľom tých sankcií, aby ten dopad bol násobne vyšší na Európu a na Slovensko ako na to Rusko, o ktorom hovoríte. Hovoríte, že, že uťahujú kohútiky, však my si ich sami uťahujeme, však my, od začiatku tu Heger rozpráva o tom, jak sa treba odstrihnúť. Potom sa čudujete, že dobre, Rusko povie, však vy nás nechcete, no tak nám to zavrú, áno, a využívajú to aj geopoliticky. Však samozrejme, však to nie je hra o piškvorky.
Ďalšia vec, dôležitá diverzifikácia, to je to, čo som stále hovoril, myslím, že to tvrdí dokonca, to tvrdíte aj vy. Treba mať viacero zdrojov týchto, týchto strategických surovín a vyberajme si a berme od toho, kto je pre nás výhodnejší. My sme urobili všetko preto, aby jeden z tých zdrojov sme zavreli a potom sme sa stali závislými od úplne iných zdrojov. Takže toto je hlavný problém. Sankcie sme zaviedli a nepovedali sme, že to bude dopadať hlavne na životnú úroveň ľudí. A nič ste preto neurobili, to je to, čo povedal kolega, najväčšia výhrada, že keď teda ste sa rozhodli tie sankcie zaviesť, tak ich dokončite aj tie opatrenia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 9:55 - 10:11 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Kamenický Laco, ja si myslím, že celá debata a vôbec aj predmet odvolávania ministra hospodárstva, ktorý je tu, súvisí so zdražovaním, ale najmä s nekonaním tejto vlády. A my sa tu máme dnes baviť či viac zodpovedný Heger, Sulík alebo Matovič. No všetci sú zodpovední, každý svojim dielom, ale pokiaľ hovoríme o energiách, no je to celkom prirodzené, že táto zodpovednosť prináleží ministrovi hospodárstva. A my sa bavíme teraz o tom, prečo bol taký alibistický prístup na tej Európskej rade zo strany premiéra a prečo sa s tým minister hospodárstva uspokojil aj napriek tomu, že nie je presvedčený, že to rozhodnutie bolo dobré a že sme v tomto prípade nenapodobnili Maďarov, ktorí si obhájili ďaleko viac. A to mala byť aj naša pozícia, pretože sme v podobnej situácii.
Viete a ten, nazvime ho taký, taký individuálny prístup Sulíka, bol na dovolenke, je na dovolenke, nie je, no ostuda je to všetko. Ja som si aj tu odsedel a bol som trikrát odvolávaný, no ale vždy som tu bol, vždy som tu bol. Veď to je úcta k tomuto parlamentu. Tá vládna moc sa odvíja od moci zákonodarnej, to znamená, tá moc výkonná skladá účty práve tu v parlamente poslancom zákonodarnej moci. No a tie riešenia, ktoré ponúkate sú také v dvoch polohách. Na jednej strane beriete, ale veľmi veľa, a na druhej strane dávate, ale veľmi málo. A len istým skupinám sociálnym a zďaleka nie tým, ktorým to prináleží. Každý ôsmy Slovák pod hranicou chudoby, každý tretí dôchodca pod hranicou chudoby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 9:40 - 9:56 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kamenickému za precíznu argumentáciu.
Prepáčte, ale k tej dovolenke, už to, že prerušujete, pán podpredseda, schôdzu, aby ste sa takýmto spôsobom agitovali za svojho šéfa. No on išiel na dovolenku a kvôli tomu sme prerušili schôdzu. Ako nebláznime. Viete si predstaviť, že by v Nemecku, ktoré vyhlásilo stav výstrahy, lebo nemajú plyn, lebo naozaj je katastrofálna situácia v Európe, že by si minister hospodárstva odbehol s dcérkou niekam do Dubaja, alebo neviem kam, a tam sa vyvaľoval na pláži a špliechal sa o vlny. Viete si to predstaviť? Vy si to už konečne uvedomte, že sme v kríze a tá, že tá kríza dopadá na plecia občanov.
Boli sme aj v Lacom Kamenickým v Banskobystrickom kraji, v Nitrianskom kraji. Všade ľudia hovoria o zdražovaní, kde majú na to, preboha, zobrať? Tie ceny idú o stovky eur hore, keď sa jedná o energie a tak ďalej. A vy nič, ešte sa tvárime, že sa láskavo už Sulík vrátil z dovolenky a už bol na Úrade vlády. No úžasné, gratulujem. Minister hospodárstva si nemá čo dovoliť nebyť v parlamente, keď je odvolávaný, keď tu máme plynovú krízu. A tie nezmysly, a Laco Kamenický o tom hovoril, tie nezmysly o tom, že sankcie niečo riešia, alebo že nejakým spôsobom ideme naprávať Rusko, aby nerobilo vojny, aby neporušoval ľudské práva. A potom ako je možné, že americký prezident Joe Biden ide prosíkať do Saudskej Arábie, do režimu, ktorý je prakticky totalitárny, kde sa kameňujú ženy, ktorý vedie vojnu s Jemenom, kde už zomrelo stovky tisíc ľudí, tam ide prosíkať o ropu. Tam už nevadí, že tam porušujú ľudské práva, tam už nevadí, že plienia Jemen, že riešia vojensky svoje spory, to už nevadí. Veď tu je toľko pokrytecká, pokrytectva a falošnosti, ale tú najväčšiu falošnosť ja vidím v strane Sloboda a Solidarita, oni nemajú hanby. Tak najskôr, presne ako Laco Kamenický hovoril, im bejzbolkou vybúcha po chrbte Igor Matovič, teraz sa tu hrá, že sa ospravedlňuje, absolútne ich tu si z ich robí dobrý deň a oni nič, oni s plechovým ksichtom to znášajú. Hanba vám!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 9:40 - 9:56 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené dámy, vážení páni, po niekoľkých dňoch čakania sme sa dostali konečne k tomuto vystúpeniu a musím povedať, že medzitým sa tu udialo viacero vecí, napríklad odvolávanie Jána Budaja, predtým sa tu ešte schválil balíček Igora Matoviča a vidieť, že tie rozpory, ktoré sú medzi vami, sú obrovské. Ja by som na začiatok svojho vystúpenia chcel začať tým, čo sme vlastne chceli dostať na pôdu Národnej rady, a to sa týka aj pána Sulíka aj ostatných ministrov. My sme tu už niekoľkokrát asi sedemkrát sa snažili dostať tému zdražovania a ja budem hovoriť aj o príčinách zdražovania a o tom, ako by sme mali reagovať na toto zdražovanie.
Čo sa týka pána Sulíka už tu bolo povedané toho veľa aj zo strany mojich kolegov, ale môžem povedať, že, áno, aj táto schôdza bola zvolaná aj na to, aby sme dostali teda tému zdražovania na pôdu Národnej rady, lebo ste nám to niekoľkokrát zarezali, páni. Lebo vy sa o tom nechcete baviť. Vy nechápete, že to je téma číslo 1, ktorá trápi dnes ľudí na Slovensku.
Čo sa týka tých ministrov okrem Sulíka úplne bez problémov by sme, a teda Budaja, samozrejme, už sme hovorili o tom, že budeme odvolávať ministra Vlčana. Môžme tu zavolať pani Remišovú na prvú. Prichádzame o miliardy páni, miliardy z eurofondov a prídeme o ne. Len pani Remišová sa bude usmievať a všetko je v najlepšom poriadku. O pánovi Mikulcovi ani nebudem hovoriť, toho by sme tu mohli volať asi každý týždeň. A pani Kolíková napríklad by mohla prísť na odvolávanie alebo taký pán Matovič a naposledy si necháme pána Hegera ako čerešničku na torte. Až toľko ministrov a dokonca predseda vlády by mohli byť odvolávaní. Nepôjdem ja tu rozoberať, čo mohol Heger, Korčok a Sulík kde urobiť a komu kto mohol čo poradiť a neporadiť.
Príčin zdražovania je niekoľko. Jednou z nich je, a začnem s tými, ktoré neviete ovplyvniť, alebo teda neviete, viete, ale to by muselo byť dohodnuté na celoeurópskej úrovni. To sa bavíme o kvantitatívnom uvoľňovaní, tlačení peňazí. Celá pandémia, ktorá tu bola, okolo ktorej bolo tu bolo toľko hystérie, sa riešila čím? Tlačením peňazí, a to sú miliardy eur, ktoré sa vytlačili. To znehodnocuje teda európsku menu a tým pádom zvyšujú sa ceny v Európe aj na Slovensku.
Druhou príčinou, samozrejme, pandémia. Narušila všetky tie logistické reťazce. Mnohé fabriky boli zavreté a keď sa tie logistické reťazce narušia, tak vzniká problém. Začne, dokonca systémy Just in Time padajú na ústa a nevedie fungovať. Čiže to je jednou z príčin takisto, prečo sa zvyšujú náklady. Vieme, že kontajnery, ktoré predtým boli za pätinovú cenu, sa predražene ponúkali na to, aby prepravovali tovar, lebo ich bolo nedostatok, toto je príčina.
A teraz poďme k tretej príčine, a to sú sankcie voči Rusku. A teraz sa budem baviť ekonomicky. Môžte si tu hovoriť, čo chcete. Proste sankcie proti Rusku, aké mali ciele? Mali dva základné ciele. Jedným bolo, aby sa Rusi stiahli z Ukrajiny, ktorú napadli, a druhým cieľom bolo položiť ekonomicky na kolená Rusko. Povedzte mi, ktorý z týchto cieľov sa dosiahol sankciami. Koľko ich urobíme? Štrnásť? Jediný cieľ, čo sa dosiahol, alebo teda neviem, či to bol niekoho cieľ, je to, že rapídne stúpli ceny všetkého v celej Európe, vrátane Slovenska. A to je to, čo tu hovoril kolega, prečo sa malo vetovať, prečo sa mali vetovať sankcie. Lebo sú neúčinné, nič nedosiahli. Jediný efekt je, že je tu obrovské zdražovania. Dopad na životnú úroveň všetkých obyvateľov a najmä Slovenska. Odstrihnime sa od všetkého, čo chcete, ale keď to urobíte, a vy máte zodpovednosť, máte vládu, tak urobte opatrenia nato, aby tí ľudia na to nedoplatili. Toto je hlavný problém, lebo všetci prídu do Bruselu, tam si odmávajú sankcie, šiesty balíček, potom príde siedmy, a čo sa deje? Zrušíme swift, Rusi majú momentálne, používajú vlastný systém. A čo sa dosiahlo? No upevnili sa vzťahy, samozrejme, Ruska s ostatnými krajinami, ktoré si obiehajú ako, chodia ako na klavír okolo nich, a dnes vidíme veľké spojenectvo medzi Ruskom, Čínou, Indiou a nebudem ďalej menovať všetky tie krajiny, ktoré sa spájajú. A čo zostane? My hovoríme, treba Rusko vytesniť. A čo urobíme? My vytesníme sami seba a budeme trpieť ekonomicky, a to je veľký problém.
A keď je teda niekto zodpovedný za to, že rozhodne v Bruseli o tom, že zavedieme sankcie, tak urobte opatrenia proti tomu. Lebo sú tu vlády, ktoré za to zahlasovali, ale na druhej strane spravili opatrenia, ktoré zmiernili tie dopady na tých ľudí. To zdražovanie je jednoduché. Samozrejme, tie inflačné tlaky sú veľké. Keď máte 10-percentnú infláciu, ktorá je dnes už na úrovni 12,7 %, tak sa, samozrejme, všetky tovary zdražejú, zdražejú všetky DPH-čky, ktoré vyberáte na každom jednom tovare, ktorý si zakúpil ten občan, a my vyberáme asi 9 miliárd na DPH. Vyberáme v spotrebných daniach o 10 % až 12 % navyše. Čiže tie peniaze mali byť použité na to, na to, aby sa zmiernili dopady.
Nebudem tu vymenovávať všetky opatrenia v okolitých krajín, ktoré tu robili na to, aby zmiernili dopady. Slovensko je na poslednom mieste a nebudem ukazovať tabuľku mojich kolegov, ktorí hovoria, že sme na 27. mieste aj s Maltou. Toto je dopad. Čiže ak niekto urobí nejaké rozhodnutia musí si za nimi stáť, musí si prevziať za tieto rozhodnutia zodpovednosť a urobiť protiopatrenia, čo sa vôbec nedeje.
To, že pán predseda SaS Sulík je na dovolenke, tak vidieť, ako ho trápi to, čo sa deje na Slovensku. Áno, tí ľudia padajú na hubu. Ako realita je taká, že dôchodca reálne dneska rozmýšľa nad tým, či zaplatí energie, alebo si pôjde kúpiť potraviny. Toto je realita. A môžte si hovoriť čo chcete. Dve eurá za pohonné hmoty. To je veľmi podobná situácia ako v 70-tych rokoch. V 70-tych rokoch bola arabsko-izraelská kríza, kedy Spojené štáty podporilo Izrael, a čo sa stalo? No stalo sa to, že arabské krajiny nedodávali ropu. Vyleteli ceny do nebies. Dokonca na pumpách v Spojených štátoch sa nenachádzali, boli prázdne. Ľudia si nevedeli načapovať. A k tomuto sa my blížime momentálne a ja neviem, aké budú tie teda protiopatrenia, aby ľudia mohli normálne fungovať ako doteraz. Áno, ja som čítal taký nejaký aforizmus, že za socializmu nemali sme tu banány, ale mali sme vždycky pohonné hmoty. Dnes tu máme kopec banánov, ale nebudeme mať benzín a naftu. Toto je dopad, ktorý môžme očakávať.
Vzhľadom na ropné, tieto ropné krízy vyvolávajú tzv. stav stagflácie. Stagflácia je inflácia so stagnáciou. To je stav, ktorý by sa v trhovej ekonomike, neviem, kto tu všetko presadzujete, že trhová ekonomika funguje, nemal teoreticky stať. To je ekonomický stav, ktorý by sa nemal stať. Lebo inflácia rastie v prípade konjunktúry, vtedy keď sa ekonomike darí, keď všetko šľape na 100 %. A dnes tu máme div sa svete stav, kedy máme obrovskú infláciu a na druhej strane nám hrozí stagnácia a to sú presne tie stavy hlavne teda, keď sú vojenské konflikty, keď sa robia sankcie, keď sa niekto s niekým naťahuje a doplácajú na to všetko ľudia. Dobre, urobte sankcie, ale také, čo splnia tie dva ciele, o ktorých som vám hovoril, keď teda sa už o tom bavíme. Lenže sankcie dopadajú presne opačne na Európanov, na Slovákov. Čo všetko máte urobiť, na to netreba žiadny recept. To sa stačí pozrieť do okolitých krajín. Nebudem vám to tu teraz vymenovávať, to je úplne zbytočné. A minister hospodárstva je jeden z tých, ktorý by sa mal o to starať a nieže odíde na dovolenku do Dubaja a my tu budeme sa baviť o tom, že čo ma všetko urobiť, a čo nemal. Ja si teda neviem predstaviť, ja som bol chvíľu ministrom, ale ja si neviem predstaviť, že by ma niekto odvolával a ja by som si odišiel na dovolenku. To je absurdné, to je absurdné.
Sám som zvedavý, ja poviem, táto debata sa už zvrhla aj na ten výsledok. To znamená, že nebudeme sa tu určite vecne baviť. Budeme si tu rozprávať. To, čo tu kolegovia, budeme si tu jeden na druhého nadávať, ale celá debata sa nám zvrhla na to, že či teda Sulík bude odvolaný, alebo nebude. Vidíme ako jeden deň Igor Matovič búcha Sulíka bejzbalovou palicou po hlave a na druhý deň sa mu povie, ho vyzýva na to, aby sme sa uzmierili. Takto ak to má fungovať, tak to je konečná, páni.
Nebudem tu robiť reklamu referendu, ale myslím si, že z toho, čo sme počuli aj medzi ľuďmi, tak je čas, aby sa tu táto vláda zmenila. Čo sa týka dopadov, ja teda neviem, ako budú ľudia budúci rok platiť tie účty za plyn. Pán Sulík tu niečo hovoril o nejakých riešeniach. Ja chcem vidieť, ako to celé bude fungovať. Tak isto by som rád vedel od pána Sulíka, nech podá správu. Však on komunikuje, hovorí na dennej báze so Slovnaftom, tak my by sme sa radi dozvedeli teda, aké budú dopady na ten Slovnaft. Či budeme mať pohonné hmoty zo Slovnaftu, alebo ich budeme dovážať. Ako sa bude správať, alebo ako je to nachystané celá táto, ten tranzitný, alebo teda prechodný stav. Ako sa to bude diať, lebo však to je dôležité. Nie to je, myslíte, že ľudí nezaujíma, či náš jediný výrobca pohonných hmôt bude prosperovať, alebo padne na hubu. To ich zaujíma. Lebo chcú vedieť za koľko budú čapovať. Ja keď som, včera sme tankovali za 1,92, už koľko to bude stáť? Bude to 2 eurá za liter alebo viac?
Čiže poviem otvorene, ja som presvedčený, že minister Sulík tu mal dnes byť, mali sme tu rokovať o tom, čo trápi ľudí. Lebo, áno, tak ako už bolo povedané, témou číslo 1 nie je Ukrajina. Témou číslo 1 je životná úroveň a zdražovanie na Slovensku. Sme tu parlament a túto tému musíme, to je našou psov povinnosťou, aby sme ju vyriešili a riešili. Lenže vzhľadom na to, že sedem alebo osemkrát sme už mali tu uznesenie, ktoré bolo zarezané, tak aj toto je cesta, aj ja tu nebudem hovoriť, či si zaslúži byť viac odvolávaný pán Sulík alebo Heger, alebo Matovič. My budeme odvolávať ministrov dovtedy, dokedy nezačnete niečo robiť so zdražovaním na Slovensku.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis