Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.6.2022 o 16:10 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.6.2022 16:10 - 16:25 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja budem trochu všeobecnejší, čo sa týka tej rozpravy o pánovi ministrovi a odvolávaní.
My sme avizovali jednu vec, ktorú, na základe ktorej sme toto odvolávanie začali. Bolo to hlavne to, že sme do Národnej rady už predniesli niekoľko uznesení a o tom, ako že vyžadujeme, aby sme sa začali baviť o zdražovaní na Slovensku, a situácia je taká, že inflácia nám v máji tohto roku stúpla na 12 a pol, 12,7 %, dôchodcovská inflácia na 13,5 %, 13 a pol percenta. Čiže ak sa tu dnes bavíme o tom, že inflácia drtí slovenských občanov, tak sa treba aj baviť o dôvodoch toho, čo sa stalo, prečo to tak je, aká je miera zodpovednosti napríklad pána ministra, ale aj celej vlády Slovenskej republiky na tomto stave, ktorý tu momentálne máme.
Ten stav je taký, že to, čo povedal, s jedným súhlasím, to, čo povedal pán minister, a súhlasím s tým, že ceny energií majú významný vplyv na vstupy v poľnohospodárstve a týka sa to, samozrejme, prepravy, to sa týka dopravy, týka sa to, samozrejme, aj hnojív, lebo hnojivá sa vyrábajú z plynu zemného, čiastočne aj z iných surovín, a preto je významným zdrojom inflácie práve nárast cien energií, ktoré máme, s ktorými momentálne zápasíme.
Nie, pán minister odišiel, tak neviem teraz, komu to mám všetko rozprávať, ale dobre. A pán minister je jedným z tých, ktorý je ako celá vláda aj spoluzodpovedný za ten stav, ktorý tu dnes máme.
Ja som tu už včera rozprával o príčinách inflácie a jednou z tých príčin, tou treťou, ktorú som nazval, je aj to, že sme zaviedli, teda boli sme jedni z tých, ktorí v Bruseli alebo teda v mene pána premiéra Hegera, ktorého tu tiež nemáme, ktorý tu bol pred chvíľou, hlasovali a odsúhlasili sme si sankcie a tie sankcie majú nejaké dopady. A tie dopady sú vo forme veľmi drahých energií, veľmi drahého plynu, veľmi drahej ropy, a preto sa nedá povedať to, čo tu každý tvrdí, že táto vláda absolútne nemôže za to, že stúpli ceny na Slovensku. Nie je to pravda. Nie je to pravda a to hovorím o stave práve po začatí konfliktu, kedy síce Európska únia sa rozhodla, rozhodla sankcionovať Rusko, na druhej strane ako keby niekto nedomyslel tie dôsledky. A dôsledky sú tu a to je tá inflácia, o ktorej som hovoril.
Pán minister Vlčan je odvolávaný z viacerých dôvodov a ja nepôjdem do detailov, to som tu už nechal na pána, na kolegu Takáča, ktorý o tom hovoril, ale rozprával tu o tom, že on nie je politik, on v podstate prišiel do toho len z lásky k ľudu, teda sa stal ministrom a že on zarábal trikrát toľko, koľko predtým, a dnes ide pomáhať ľuďom.
A rozprával tu o tom, napríklad o svojom štátnom tajomníkovi, ktorý, ja nebudem spochybňovať, či to bolo 4,5-tisíca za tú sviňu, alebo to bolo menej. On hovoril, že 22-tisíc pán Kyseľ zobral za 19 svíň. Tak si to vydeľte, dôjdete k cene nejakých, ja neviem, 1 300. Ja neviem, čo je pravda. A nebudem to tu skúmať, na to budú asi orgány činné v trestnom konaní alebo niekto, kto sa s tým bude zaoberať. Ale jedna, jedna ošípaná asi nestojí 1 300 euro, keď niekto dokáže dať dotáciu 1 200 alebo 1 300 euro alebo 4,5-tisíca na tú jednu ošípanú. Čiže tu je niekde problém.
A ja chápem aj pána Vlčana, ktorého, teda ja ho osobne nepoznám a nebudem ho súdiť ako človeka. Myslím si, že hodnotenie o ľuďoch si ja väčšinou robím trošku dlhšieho, z trošku dlhšieho pôsobenia alebo obdobia. Ale ja som predovšetkým zvedavý napríklad na vystúpenia pána Mičovského. Ja si pamätám, keď pán exminister Mičovský odchádzal z ministerstva pôdohospodárstva a upozorňoval na to, že keď pán Vlčan zasadne na čelo ministerstva pôdohospodárstva, tak OĽANO už si nemôže hovoriť, že je protikorupčným hnutím.
Neviem, prečo pán minister odišiel, ale ja by som sa ho rád opýtal na jednu vec. Nedávno som si všimol jednu tlačovú konferenciu. Úplne, úplne náhodou som videl, ako jedna zamestnankyňa PPA-čky robila tlačovú konferenciu a upozorňovala na to, ako sa na PPA-čke vraj dostal zamestnanec nejakej finančnej skupiny, ktorý tam s podporou alebo teda s nejakým vedomím pána Kissa, ktorý bol šéfom, ktorý je šéfom PPA-čky, sa tam dostal, a hovorila detaily o tom, ako to tam prebiehalo. Pán minister s pánom Kissom urobili hneď nato tlačovú konferenciu, lebo videli, že je zle, a začali rozprávať o tom, ako oni podali trestné oznámenie, lebo to si nevšimli, tamto si nevšimli a podobne. Ja by som rád počul od pána ministra Vlčana, aby nám porozprával teda, ako to bolo tá pravda. Lebo on tu rozprával o tom, ako on je bezúhonný, ako sa nič, nikdy nič nedialo. Ale bolo tu asi, neviem, možno polhodinu rozprávané o tom, čo sa všetko stalo za SMER-u a za všetko môže v podstate SMER.
Ďalšia vec, že problém s tým zdražovaním, o ktorom sme my chceli hovoriť na pléne, v pléne Národnej rady, nie je, nie je len tak akýkoľvek problém, ktorý má táto krajina. A ja sa pýtam, ako táto vláda, a pán Vlčan je členom tejto vlády, rieši zdražovanie potravín, ako rieši dopady na ľudí. Neviem. A to hovorím všeobecne. Možno pán Vlčan, ja poviem jedno, my by sme mohli tu odvolávať každého jedného ministra pomaly tejto vlády, jedného za druhým, a to už len zato, že ostatné krajiny urobili opatrenia a Slovensko opäť neurobilo nič. Pán minister Matovič sa potom pochváli, jak on veľmi ušetril, jak ušetril na tom, že ľudia na Slovensku nemajú pomaly z čoho, z čoho fungovať, a výsledky budú napriek tomu asi žalostné. Lebo ten dlh, ktorý momentálne Slovenská republika má, nie je vôbec potešiteľný.
Takže ja nebudem súdiť pána Vlčana. To myslím, že na to sú iné orgány, ktoré by to mali prešetriť. Ja by som chcel, aby sa prešetrili aj tie veci, o ktorých môj kolega hovoril. A myslím si, že neviem, okolo tej skládky, ktorá, o ktorej sa hovorí, sa ešte asi niečo dozvieme, ja predpokladám, že príde nejakých viac informácií. Ale problémom toho, prečo sme, aj pána Vlčana odvolávame v tomto pléne, je to, že táto vláda nerieši absolútne žiadne, žiadne opatrenia na to, aby zamedzila alebo teda zmiernila zdražovanie na Slovensku.
A poviem otvorene, ak teda vláda mala taký veľký záujem a zahlasovala teda v mene alebo menom predsedu vlády v Bruseli za všetky tie sankcie, tak sa pýtam, aké opa.... a vedeli, že to bude mať dopad na vysoké zdražovanie a zvýšenie cien na Slovensku, tak aké opatrenia urobila práve na to, aby tieto zlé opatrenia, ktoré tu momentálne máme, aby zmiernila voči týmto ľuďom. To vidím ako veľký problém. A tam má svoje maslo na hlave aj táto vláda, ktorej je aj členom pán Vlčan.
Nebudem tu hovoriť o ďalších ministroch, ktorí by si zaslúžili odvolávanie, lebo ja poviem otvorene, ja keď som dnes videl aj pani Remišovú, ktorá nečerpá absolútne eurofondy, dokonca bola schopná zverejniť, zverejniť svoje heslo, ktoré má prístupové do svojho počítača. Nebudem už hovoriť o tom. Tu sa asi zabudlo aj na tie kauzy, ktoré, ktoré táto ministerka mala, keď niekoľko ľudí nevinne skončilo v base, tzv. kauza Govnet. Takže tých adeptov na odvolávanie je tu veľmi-veľmi veľa. Ja vidím, že záujem o túto rozpravu je minimálny. A ja som najviac teda zvedavý, čo bude hovoriť pán Mičovský na adresu pána Vlčana.
Vzhľadom na to, čo som hovoril na začiatku, že cieľom, cieľom cvičenia bola téma aj dostať, dostať do Národnej rady opäť uznesenie, ktoré sme už raz predkladali, ktoré toto plénum zarezalo, to znamená, že nezahlasovalo zaňho, tak si dovolím predložiť toto uznesenie ešte raz v rámci tejto rozpravy, a chcel by som požiadať, aby sa o tom uznesení, uznesení hlasovalo. Čiže ja ho prečítam, to uznesenie, odôvodnenie tohto uznesenia, už hovoril o tom pán poslanec Takáč a ja si dovolím prečítať toto uznesenie. Jedná sa o to, aby sa nejakým spôsobom dalo v rámci zákona o cenách, zákona č. 18/1996 stropovať alebo teda nejakým spôsobom regulovať marže na jednotlivých základných potravinách, ktoré by sa, ktoré by sa vybrali z celého toho balíka potravín.
Takže predložím, predkladám uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v VIII. volebnom období. Návrh uznesenia Národnej rady k návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o riešení vážnych sociálnych dopadov permanentného drastického zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít.
Národná rada Slovenskej republiky zdôrazňuje, že podľa čl. 114 Ústavy Slovenskej republiky je vláda Slovenskej republiky za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Upozorňuje na dopady aktuálnej situácie, vážnych sociálnych dopadoch permanentného drastického zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít. Dlhodobo nepriaznivá situácia sa alarmujúco zhoršuje všetkým obyvateľom Slovenska, všetkým sociálnym skupinám od mladých rodín, jednotlivcov až po seniorov.
Žiada vládu Slovenskej republiky, aby v termíne do 15. 7. 2022 predložila Národnej rade Slovenskej republiky na základe zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov zoznam vybraných druhov základných potravín, pri ktorých zabezpečí reguláciu cien, pričom na dosiahnutie tohto cieľa je jedno z vhodných opatrení zohľadnenie výšky obchodnej prirážky.
Je to to, o čom sme už viackrát hovorili.
Ďakujem za pozornosť a vzhľadom na to, že vidím, že záujem o rozpravu je minimálny, dokonca ani pán minister sa nenachádza v pléne, tak by som skončil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 16:10 - 16:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Pani Halgašová, ja od vás to berem, neviem, ak to mám od vás zobrať, ale však (reakcia z pléna), však ja vám to vysvetlím. Ja som povedal, v septembri sa tomu povenujem. Myslím si, že váš koaličný partner to, čo sa týka vašej, vášho postavenia v tomto parlamente a vášho lobingu za určitú finančnú skupinu a jedného pána, ktorý pôsobí v potravinárstve a poľnohospodárstve, jednoznačne pomenoval a to je fakt nespochybniteľný. (Reakcia spravodajkyne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2022 15:55 - 16:10 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, zareagujem na pána ministra, ktorý vystúpil v tomto pléne.
Poviem tak, že pre laika, ktorý sa nerozumie problematike poľnohospodárstva a potravinárstva, by človek nadobudol dojem, ako môžu aj viacerí z vás, že vlastne načo sme tu, však ten minister tak ako robí všetko fantasticky, úžasne, ako myslím si, že normálne, však ste mu aj zatlieskali, takže ako robí všetko fakt super. Dámy a páni, ale treba si uvedomiť jednu vec, že samozrejme, že nerobí dostatok. To, že sa tu minister obháňa tým, že vypísal nejakú výzvu na 170 miliónov, ďalšiu na nejakých 110 miliónov, však to sú eurofondy, to sú peniaze, ktoré by mala aj iná vláda, ktorá by tu bola namiesto tejto vlády a tiež by musela vypisovať tieto výzvy, dámy a páni. Toto nie sú peniaze nejaké navyše, že by tu dal minister 500 miliónov alebo niečo.
Určité veci, ktoré som spomenul vo svojej rozprave, minister tak mlčky prešiel, ani sa k tomu nevyjadril. Ja viem, ja chápem, že sa nevie k tomu vyjadriť alebo teda by sa musel vedieť a musel by to skritizovať.
Ja som, pán minister, začal tým, že on nemohol vstúpiť alebo teda neriešil ten poslanecký návrh v tom, presun správy štátnych lesov pod štátnu ochranu prírody. No niekedy, keď vám to vyhovuje, vyhovárate sa na koaličnú radu, keď vám to nevyhovuje, tak to nie je koaličná rada. No aj keď to bol poslanecký návrh, tým, že ste obišli akúkoľvek legislatívu, lebo ste to dali poslaneckým návrhom, pán minister, ale je to aj vaša zodpovednosť, či chcete, či nechcete. Vy ste mali aktívne vstúpiť do toho a mali ste to proste na vláde jednak riešiť, aj keď to bol poslanecký návrh, máte nejakú koaličnú radu, tak to malo na koaličnej rade byť zastavené z vašej pozície. A ja si myslím, že má čo do toho povedať to, že keď si legitímne ľudia spisujú petíciu, aby zabránili rozširovaniu skládky na južnom Slovensku, kde ste boli vy vlastníkom alebo ste ďalej vlastníkom tej spoločnosti, ktorá túto skládku spravuje a predtým ste tam pôsobili, a vidia ten váš prístup voči ministrovi Budajovi, ktorý je taký akože, jak keby sa nič nedialo, tak, samozrejme, že si kladú legitímne otázku, že prečo ste mali taký prístup voči tomu, že sa tu riešil tento presun.
Pán minister, myslím si, že ani jeden z opozície nepovedal o tom, že nesúhlasí s presunom. Len my sme namietali jednak legislatívny proces a hlavne to, že sme hovorili, že treba zo-ná-ciu. Vy ste toto úplne popreli a hovorili ste o tom, že ste si to dali, že to máte v programovom vyhlásení vlády. Tak asi to nebolo úplne v programovom vyhlásení vlády, keď jeden koaličný partner bojoval proti tomu. To znamená, že nie je to asi úplne v poriadku, tak ako ste hovorili. To znamená, že je to zlyhanie, pán minister, lebo podľa mňa to bude mať veľké dôsledky hlavne na život v regiónoch.
Čo sa týka tých svíň, ktoré ste tu spomínali, že to nebolo tak, že to bolo všetko v poriadku, no, ja si to, pán minister, nemyslím. Myslím si, že viaceré tie vaše na začiatku výstupy, ktoré ste mali k tomu, boli vyvrátené na základe nejakých, aj mailovej komunikácie, aj toho, ako sa to zverejnilo, že to nevedeli všetci, však to povedali sami členovia SPPK a samotní aj zástupcovia zo zväzu chovateľov. Tak samotní povedali, že nemali tie informácie. (Reakcia ministra.) Ale neodišlo im to, pán minister, už to bolo toľkokrát povedané, proste nemáte, neni to tak, je podané trestné oznámenie a pevne verím, že sa bude tým zaoberať. Mám pocit, že sa podalo viacero trestných oznámení v tejto veci, ale je nepredstaviteľné, aby proste išla dotácia na jednu sviňu 4,5-tisíca. To je proste totálne zlyhanie.
A ja som vám tu povedal príklad, ja som vám tu povedal príklad ako náš minister za našej vlády, ktorý proste vypísal jeho zamestnanec elektronickú aukciu na upratovanie ministerstva, kde sa mu prihlásil jeho bratranec, ktorý vyhral na základe najnižšej ceny, a vtedy opozícia, terajšia koalícia, burcovala, tak kvôli tomu musel skončiť minister, zmluva sa nepodpísala, nič sa nevykonalo, aj napriek tomu skončil minister hospodárstva za našej vlády. Čiže keď porovnáme to, čo sa udialo za vás, tak ako bez diskusie ste mali prevziať zodpovednosť, lebo ste o tom vedeli. Na základe uniknutých informácií z nejakej mailovej komunikácie ste o tom vedeli. To znamená, že bolo to aj pod vašou gesciou, pod vašou záštitou, s vašou vedomosťou. Toto je fakt a je to nespochybniteľné.
Spomínali ste si, ja sa nemôžem úplne detailne vyjadriť, v minulosti som nepôsobil, ale tak som nad tým rozmýšľal, že som si poznačil, ste tu sa obháňali nejakou Jahnátkovou kombajnovou výzvou. Nejaká kombajnová výzva, tak ja neviem, nepôsobil som v predchádzajúcom období, ale predpokladám, že kombajnová výzva, asi niečo s kombajnami, a ste spomínali traktor. Neviem teda, že či kombajn a traktor je to isté, podľa mňa nie, a spomínali ste, že keď ste toto niečo videli, ja neviem teda, ako môže ovplyvniť minister, minister pôdohospodárstva to, že sa vypíše nejaká výzva a zo súťaže vynde nejaká cena, tak asi sa tam posudzovala cena, ktorá bola asi najnižšia, neviem, predpokladám, a to bolo, pán Jahnátek pôsobil v roku 2012 až ´16, vy ste do politiky vstúpili v roku 2020. To znamená, že ste povedali, že to, čo sa udialo v roku 2012 až ´16 vás primälo k tomu, aby ste vstúpili v roku 2020 do politiky, a pritom ste to povedali, že ste sa aktívne vtedy začali venovať. Nejako mi to tam nejde, mám pocit, že skôr ste chceli tak tu ako odpútať pozornosť.
A ja si myslím, že celé to vaše vystúpenie bolo skôr také, také všeobecné, len akože ako robíte. Ste povedali všetko možné o rôznych výzvach, ktoré máte teda, však máte alokované peniaze z hľadiska eurofondov a ďalších programovacích období, ktoré, kde reálne tie výzvy musíte vypisovať, ale tá pointa, ktorá bola, ktorú sme my, aj to, že sme chceli zvolať minulý týždeň mimoriadnu schôdzu a riešime vaše odvolanie, riešime priorite kvôli tomu, že ako minister pôdohospodárstva zlyhávate na úrovni tej, že nerieši ministerstvo aktívne zastropovanie cien. Tá možnosť tu je, pán minister, ja len hovorím, že treba niekedy nabrať troška viacej odvahy a treba ísť aj možnože s prípadným nejakým takým, by som povedal, že teoretickým sporom s Európskou úniou, s Komisiou, s tým, že musia byť v prvom rade na prvom mieste občania Slovenskej republiky. V prvom rade občania Slovenskej republiky. A tie ceny sa rapídne zvyšujú a vy ste, vy ste v tejto veci nič nespravili, pán minister. Áno, spravili ste, by som vám krivdil, ste povedali, že ste podpísali memorandum s obchodnými reťazcami.
Ja si pamätám, keď ste, vy ste nastúpili ako štátny tajomník na ministerstvo pôdohospodárstva za pána Mičovského a v tom čase a si to teraz úplne živo pamätám, keď som mal možnosť sa rozprávať s poľnohospodármi a potravinármi, ktorí v tom čase s vami rokovali, tak keď som sa pýtal na názor, že čo to je za štátneho tajomníka, lebo som vás, prirodzene, nepoznal, tak od nich vyšla taká informácia, že im pripadáte ako taký človek na strane obchodných reťazcov. Takto mi to bolo v tom čase povedané, neviem, na základe čoho tak vychádzali, ale asi na základe toho, aký ste mali postoj, a preto sa mi to nezdá, lebo vidím ten váš postoj voči reťazcom aj teraz. Treba si uvedomiť, že tie reťazce majú fakt vysoké, vysoké zisky, a ja si myslím, že musia byť solidárne teraz voči občanom Slovenskej republiky.
Pán minister, hovoríte o tom, že poďme do diskusie, že nevyužívate, teda alebo som hovoril, že nevyužívate legislatívu, a že vy ju využívate úplne naplno. No myslím si, že nevyužívate legislatívu, ktorá je teraz na Slovensku nastavená. A už hneď keby som naskočil na vašu rétoriku a hovoríte, že všetku legislatívu, ktorú aj využívate a robíte, čo je vo vašich silách; pán minister, myslím si, že sa tu prijali iné nezmysly v skrátenom legislatívnom konaní, tak by som očakával, že keď máte pocit, že nie je legislatíva vhodná na to, aby ste zasiahli do cenotvorby a do toho, aby ste ľuďom znížili a pomohli pri tom rapídnom zvyšovaní cien potravín, tak by ste sem prišli s nejakou legislatívou, ktorá by sa v skrátenom legislatívnom konaní tu prijala, zahlasovala by vám určite aj opozícia za to, aby sme tým občanom pomohli. Takže toto berem ako také, také výhovorky.
O tých výzvach som hovoril. Ja sa, ja sa, ja sa povenujem a vysvetlím to kolegom, dám si záležať a spravím to, spravím to po septembri, to vaše omieľanie tu, aj vy ste to spomínali, aj kolegyňa to tu rozprávala, tú pani Roškovú, to je taká vaša mantra, ktorú tu rozprávate, a keď si fakt reálne nakreslíme všetko, čo sa tam dialo, tak zistíme, že sa možno bavíme o dvadsiatich alebo tridsiatich eurách, dámy a páni, ale samozrejme, že to je ten váš výstup.
Pán minister, ešte poviem, že fakt ste sa nedotkli vo svojom vystúpení ani spomínaných, toho marketingového fondu, ani rizikového fondu, neriešili ste aj tých spomínaných pekárov. Ja neviem teda, pán Karahuta tu spomínal, že ten pán, neviem, či generálny riaditeľ, alebo predseda tých pekárov, toho zväzu, že teda pôsobil v minulosti a tak ďalej, ja som chcel len upriamiť pozornosť, že už hneď keby ten pán mal možnože nejakú osobnú alebo neviem čo, tak podotýkam, že to bola valná hromada celého zväzu, čiže tam asi hlasovali a spoločne všetci pekári odsúhlasili asi takéto nejaké vyjadrenie, ktoré hovorí o tom, že v pozícii ministra pôdohospodárstva nemajú partnera, ktorý by s nimi komunikoval, a to je výsledok, výsledok toho.
Takže myslím si, že je tu viacero zlyhaní, pán minister, nevysvetlili ste všetky.
A, samozrejme, čo sa týka cien, jediné, čo ste prijali, je marketingové memorandum s obchodnými reťazcami, ktoré ale nezaznamenalo a nespôsobilo to, že tie ceny sa zastabilizovali alebo znížili, len ste zastabilizovali vysoké obchodné prirážky týmto reťazcom na týchto trinástich základných potravinách, ale v skutočnosti tá pomoc nie je žiadna. A ja si myslím, že každý vníma to zdražovanie a vláda musí robiť a stačí ísť do okolitých štátov.
Každá vláda, dámy a páni, robí, aktívne pomáha svojim občanom. Ja nerozumiem, prečo táto naša vládna koalícia nepomáha, ale nepomáha vôbec.
A preto, pán minister, je na mieste odvolanie vaše. To, že sa vypisujú výzvy a tak ďalej, to nikto nespochybňuje, ale, samozrejme, samotné riešenie z hľadiska cien pre občanov, ktorí sú vo veľmi ťažkej situácii, je zo strany ministerstva pôdohospodárstva ale vôbec, vôbec neriešené.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

29.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani Kozelová, vy ste ma asi vôbec, ale vôbec nepočúvali, občas ste podľa mňa aj zaspali. Ja som hovoril o reálnych veciach. Vy chcete povedať, že 4,5-tisíca na jednu sviňu sa nevyplácalo? Podal som trestné oznámenie. To je fakt. Pani kolegyňa, to, že nie je marketingový fond a rizikový fond, je fakt. To, že sa dvakrát vyplatili finančné prostriedky pre chovateľov hydiny, je fakt na základe zberu údajov. To, že mliekari nedostanú peniaze, je fakt, pani kolegyňa. A to, že z plánu obnovy a odolnosti poľnohospodári a potravinári dostali nulu, je fakt, pani kolegyňa, je fakt. Môžte sa za to hanbiť v koalícii!
A druhá vec je tá, že je úplne nespochybniteľné, že máme ministra pôdohospodárstva, pod ktorým sú poľnohospodári a potravinári, ktorý ale ani nič, nič nespravil pre to, aby riešil zastabilizovanie a znižovanie cien základných potravín, pani kolegyňa. A to je fakt, to nie je, že hm, možno, alebo neviem, ako ste to nazvali. Takže to je realita.
A ku pani, ku pani Halgašovej. No, pani Halgašová, ja vám raz vysvetlím a vy to veľmi dobre pochopíte, napríklad aj tú spomínanú, tú vašu grófku, čo ste si tu marketing na tom postavili. My sa reálne bavíme možnože o vyplatených finančných prostriedkoch za jedno letisko, čo je možnože dvadsať euro v konečnom dôsledku, ale to vy asi nerozumiete. A mrzí ma, že vy tu idete do polohy nejakých káuz a neviem čoho všetkého a tuto rozprávate, kde váš koaličný partner vás nazval lobistkou potravinárskeho priemyslu od pána Sabola. Však to vás koaličný partner nazval a povedal, že ste takýto človek, ktorý tu takto pôsobí. Takže podľa mňa vy máte čo najmenej v tejto veci rozprávať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Zareagujem, v prvom rade zareagujem na vystúpenie nepremiéra Hegera, hej, aby sme si povedali tak, ako to v skutočnosti je. No, koľko, koľko tu prečítal pán Heger, pol strany, trištvrte strany a v zásade na obhajobu ministra pôdohospodárstva Vlčana nepovedal ale akože nič. Ja som tam nič nezachytil, že by niečo povedal z pohľadu toho, že no, toto nespravil, toto neni takto.
Dozvedeli sme sa tam, neskoro som si začal robiť čiarky, lebo zase bolo, lebo Fico, lebo SMER, lebo predchádzajúce vlády, lebo Pellegrini a tak ďalej. To je presne typický príklad vlády a koaličných poslancov, ktorí proste ale argumentačne nevedia nič, dojdu im slová, tak sa vracajú naspäť, lebo Fico, lebo SMER, lebo neviem čo všetko. Tak ale my chápeme, že to bol jediný váš volebný program, že ste na toto ľudí obalamutili a oklamali a neviete im reálne ponúknuť nejaké výsledky, tak to tlačíte len aj v tých svojich prejavoch a nejakej, by som povedal, obhajobe toho, čo som ja vo svojom prvom vystúpení povedal, tak pán Heger nepovedal ale vôbec nič. Nič, len Robert Fico a predchádzajúce vlády.
A ešte poviem jednu vec, čo hovoril vo svojom vystúpení pán Heger. Zas sa tu opieral o tú kauzu Dobytkár. To je jediná mantra, ktorú tu viete v rámci tohto používať. Dámy a páni, ale tu je to nastavenie vaše, ktoré vy to celé tu riadite z hľadiska rozpadu právneho štátu. Ja som mal možnosť si vypočuť, ak som si dobre zapamätal, pán Kropil, ktorý vypovedal vo veci Dobytkára, ktorý povedal, že to, čo na začiatku povedal, bolo len preto, lebo ho tí vyšetrovatelia, tí vaši vyšetrovatelia donútili. Dali ste mu piatich Cigáňov, pardon Rómov do väzby, aby ste naňho zatlačili, dámy a páni. A ten človek potom úplne zmenil výpoveď a povedal, že to bolo účelové, že to bolo účelové. To je tá vaša, to, čo jedine tu viete ponúknuť, vymyslených kajúcnikov. A to je presne aj tá vaša kauza Dobytkár. Však tam na konci sa ukáže, ale sa vám to rozpadá úplne ako, celé ako domček z karát, dámy a páni. A to je jediné, čo dokáže pán Heger povedať. Jedine dokáže povedať, že lebo Fico, lebo SMER, a spomína tu nejakú kauzu, kde ovplyvňujete vy riadne týchto svedkov. Však sme sa aj presvedčili pri jednotlivých tých veciach.
Mrzí ma, že pán predseda výboru Karahuta odišiel, lebo chcel som na neho zareagovať, ale poviem, verím, že si to zo záznamu vypočuje. No, mrzí ma, že pán Karahuta ma nepočúval dobre, lebo ja som tu hovoril o opatreniach, o riešení a myslím si, že som hovoril dosť o tom, že tu máme zákon z roku ´96, kde vieme riešiť to, že zastropujeme ceny základných potravín. To nie je riešenie? To nie je riešenie, kolegyne, kolegovia? Ja len hovorím, že minister pôdohospodárstva ale fakt nerobí nič. A má tu zákon.
A druhá vec je, že tuto pani kolegyňa, pani Halgašová spomína nejakú dépeháčku. Ja neviem, ako ste ma počúvali, spomínal som ja nejaké zníženie DPH? Ja som nehovoril ani slovo, pani kolegyňa, o znížení DPH. Ja som hovoril o zastropovaní cien na úrovni obchodnej marže 40 %. To je rozdiel, to je rozdiel. Takže viete, a už keď hovoríte o ministrovi financií, tak vy zo SaS-ky by ste mali povedať aj ministrovi Sulíkovi, ministrovi hospodárstva, ktorý nesie plnú zodpovednosť, že nerieši zvýšené ceny elektriky a plynu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 300-, 400-percentné navýšenie cien plynu pre pekára, pre mliekara a vy, teda z pohľadu ministerstva, to neriešite nič. Takže mali by ste si vstúpiť aj do svojho svedomia a nie tu poukazovať na nejaké iné veci. Takže toto som chcel zareagovať.
A ešte by som dal možnože rečnícku otázku pánovi ministrovi pôdohospodárstva pánovi Vlčanovi. Pán minister, dostali sme množstvo listov, e-mailov od možnože asi vašich bývalých kolegov v jednotlivých bankách, kde ste pracovali, ktorí nám oznámili, že tie dôvody ukončenia vašich pracovných pomerov neboli len preto, že ste sa rozhodli odísť, no ale že ste tam mali nejaké problémy v tých jednotlivých bankách. Tak možnože aj toto by bolo vhodné, že či sa ďalej správate tak, asi hej, ako ste sa správali v predchádzajúcich zamestnaniach.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, technické zariadenie nefunguje, ale dobre.
To, čo už bolo povedané aj mojimi kolegami ako reakcia na pána Karahutu, áno, treba si pozrieť do histórie, kde to všetko začalo, ako sem prišli jednotlivé reťazce a aké podmienky im kto vytvoril. Na druhej strane ste hovorili o tom, že nerobme z toho politiku, že je to vyslovene nejaká empirická záležitosť, lebo jak povedal, už jak bolo povedané, že rohlík nie je pravicový ani ľavicový, ale hneď obratom ruky ste začali hovoriť o tom, že lebo SMER, lebo čo tu všetko SMER neurobil za 12 rokov. Na druhej strane ste povedali, že nevyčítajme si, čo bolo, a hneď zároveň hovoríte o tom, ako tu SMER za 12 rokov čo nespravil a neurobil.
Ja nehovorím, že všetko sa podarilo, ale poviem otvorene, dnes tu neodvolávame smeráckeho ministra pôdohospodárstva, dnes tu odvolávame vášho ministra pôdohospodárstva. Bavme sa o tom, čo tento minister pôdohospodárstva spravil za posledné obdobie, ktoré je vo funkcii. Toto je tu merito tohto, tejto rozpravy. Ja nebudem všetko teraz spomínať, samozrejme, idem do rozpravy, takže potom sa k tomu detailnejšie vyjadrím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán predseda Karahuta, keď sa bavíme o rozmachu obchodných reťazcov v Slovenskej republike, tak mi dovoľte povedať niekoľko faktov. V roku 2002 som ako vtedajší poslanec prvej Dzurindovej vlády predložil zákon o obchodných reťazcoch, ktorý riešil všetky aspekty vtedy potrebné z hľadiska ďalšieho poskytovania, ďalšieho schvaľovania výstavby reťazcov, zákaz zneužívania ekonomickej sily reťazcami a všetky ostatné veci aj z hľadiska zastúpenia slovenských výrobcov potravín v obchodných reťazcoch. Zákon nepodpísal vtedajší prezident Rudolf Schuster, ale v roku 2003 sa nám podarilo takýto istý zákon so všetkými vecami, ktoré s ním súviseli, schváliť pod číslom 358/2003, ktoré, samozrejme, napádali všetky orgány Európskej únie, napádali ich všetky zoskupenia obchodníkov, myslím najmä tých zahraničných, a podarilo sa tým skupinám pravicových politikov, ktorí boli aj vtedy proti tomuto zákonu, robili všetko preto, aby neboli schválené, podarilo sa z tohto zákona nakoniec dať preč všetky podstatné veci, až sa zákon stal bezcenným, nepoužiteľným a ten stav, o ktorom vy teraz hovoríte, je tu.
Vystopovať, kto bol proti tomuto zákonu, sa dá strašne jednoducho a ľahko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega, vyčarili ste mi úsmev na tvári, že nevyčítajme si to, nerozprávajme politicky a vzápätí ste vo svojom príhovore použil toľko politiky, že až je zemi ťažko. Prvé, čo ste povedali, že sme neregulovali obchodné reťazce. Tak ja vám poviem také dve veci. Viete, kedy vstúpila Billa na slovenský trh? No, klamali ste. SMER s tým vôbec nič nemal, lebo prvé, čo ste nám hneď vyčítali, napríklad Billa vstúpila v roku 1993. A takto postupne vstupovali tieto reťazce a neviem si predstaviť, ako je to v rozpore s Európskou úniou, aby sme ich regulovali. Uvidím, či vy ich dokážete regulovať, keď tu bude chcieť vstúpiť nejaký iný reťazec.
Ďalšia vec, chcela by som povedať, že aj keď sa stavali tie obchody v daných mestách, veď o tom rozhodujú mestá, obce, s tým absolútne štát nič nemá, ak reťazec ide postaviť v nejakej obci alebo meste čokoľvek.
Potom ste rozprávali, že rohlíky nie sú pravicové ani ľavicové, ale vzápätí ste nám vyčítali, čo všetko bolo za nás, čo sa zle urobilo a podobne, ale hneď poviete, ale nám to nevyčítajte, nám nič nerozprávajte politicky, lebo rohlík je len, neni pravicový ani ľavicový. My tomu veríme, že neni pravicový ani ľavicový, ale každá vláda, ktorá vládne, pozostáva z politických strán. A tie politické strany majú svojich ministrov a nesú politickú zodpovednosť. Takže aj my berieme na svoje plecia zodpovednosť, ale aj vy musíte brať na svoje plecia zodpovednosť a možno preto dneska odvolávame pána ministra.
A prepáčte mi, takú od veci, ale keď ste povedal, že kravy nie sú ľavicové ani pravicové, váš kolega išiel hore, váš stranícky, a povedal, že kravy sú aj pravicové, aj ľavicové. Myslím si, že by ste sa mali ospravedlniť. Bolo to nemiestne voči vašim kolegyniam aj voči ženám, ktoré sedia v tomto parlamente. Takže... Pročko sa smeje, no, lebo jemu je to smiešne, ale myslím si, že to sa nerobí. Takže áno, tak to bolo povedané. Takže myslím, že takto sa to nerobí, ale dobre.
Rožky nie sú pravicové ani ľavicové, ale každá strana nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za svoje politické a za svojich politických nomi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

29.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. (Ruch v sále.)
Vážený pán premiér, vážení páni ministri, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte (zaznievanie gongu), aby som predniesol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, ktorý je poverený riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Na tejto schôdzi chceme predložiť dôvody, prečo by mal minister Samuel Vlčan skončiť na svojej funkcii, a jeden z tých najzásadnejších dôvodov je neriešené ceny potravín.
Dámy a páni, strana SMER – sociálna demokracia predložila v predchádzajúcom týždni zvolanie mimoriadnej schôdze, kde sme chceli riešiť rapídne zvyšovanie cien potravín a chceli sme na tejto schôdzi hovoriť o tom, ako sa nerieši zo strany vlády Slovenskej republiky, zo strany ministerstva pôdohospodárstva toto rapídne zvyšovanie cien. Už v tom čase sme vás upozorňovali a hovorili sme vám, že keď neotvoríte túto schôdzu, na ktorej sme chceli predložiť reálne dôvody, fakty, zákony, ktorými môže vláda Slovenskej republiky a ministerstvo pôdohospodárstva zastabilizovať nejaký, nejaké ceny základných potravín, tak sme hovorili o tom, že v prípade, že neotvoríte túto schôdzu, tak pôjdeme do odvolávania ministra pôdohospodárstva, lebo myslím si, že, poviem to tak ľudovo, na rováši má toho viacej, ale tá samotná, tá čerešnička, tá podstata, prečo je to, že zo strany ministerstva pôdohospodárstva sa ale vôbec žiadnym spôsobom nerieši rapídne zvyšovanie cien potravín, ktoré zasiahlo každého občana na Slovensku aj vás, ktorí tu sedíte, ale, samozrejme, vy máte iné platy ako bežní ľudia a dôchodcovia.
Dámy a páni... (Reakcia z pléna.) Áno, ja tiež, ale ja chcem o tom hovoriť a chcem predložiť zákon a chcem predložiť veci za stranu SMER – sociálna demokracia, aby sme riešili. Je pre mňa, kolegovia z koalície, nepredstaviteľné, ako si dokážete zatvárať ústa a oči nad tým, ako rapídne sa zvyšujú ceny potravín. Máte tu na to legitímny zákon, možnosti, ako znížiť, zastropovať tieto ceny na nižšiu úroveň, ako sú teraz, a vy v koalícii proste ste potichu, necháte to tak, načo? Však tí ľudia zaplatia dvakrát-trikrát viacej za tie potraviny. Vám je to úplne, ale úplne jedno. A toto je pre mňa nepochopiteľné, lebo my sa bavíme, a ja vám to poviem vo svojom vystúpení, že čo môžte použiť, akým spôsobom môžte k tomu pristúpiť. Ale vy nie. Vy sa len hádate v koalícii, všetci občania to vidia, ale vôbec neriešite to, aby ste tie ceny zastabilizovali. Nie nejakými nezmyselnými memorandami, kde sa podpisovalo trinásť základných potravín.
Dámy a páni, myslím si a myslíme si predkladatelia, že minister Vlčan je dlhodobo kritizovaný, a to nielen zo strany opozície, ale je dlhodobo kritizovaný, myslím si, zo všetkých odborových rôznych organizácií, profesných združení, či je to SPPK, či je to, či sú to pekári, ja neviem, môžme ísť, mliekari, malí, veľkí poľnohospodári, všetci dotknutí kritizujú dlhodobo pána ministra.
Ja by som začal postupne, aby sme sa bavili o faktoch, aby to bolo v takej možnože vecnej rovine, o tých dôvodoch, ktoré nás viedli k tomu, aby sme predložili tento návrh, kde chceme vysloviť nedôveru pánovi ministrovi Vlčanovi.
Dámy a páni, prvá tá vec, ktorá bola veľmi, hlavne intenzívne komunikovaná, riešená tuto viackrát v pléne Národnej rady, bol presun štátnych lesov v rámci štvorky, päťky pod štátnu ochranu prírody. Ak ste si viacerí všimli, a my sme si aj kládli otázku, že prečo pán minister Vlčan je, má úplne taký, by som povedal, skoro žiadny prístup voči tomu, že sa nepostaví za tých lesníkov, nepostaví sa za tie štátne lesy, za tých ľudí, ktorí žijú hlavne v tých regiónoch, ktorých sa to dotýkal tento presun. My sme si kládli otázku, že prečo je voči ministrovi Budajovi a ministerstvu, životnému prostrediu taký, by som povedal, laxný prístup, nerieši nič, nula bodov. Proste dobre, tak presúvame, nechám to tak. Bola plná zodpovednosť ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, aby si zastal tých ľudí v regióne, aby si zastal tých lesníkov pri tom presune. Aj váš koaličný partner s tým nesúhlasil, tak prešlo to asi o dva, o tri hlasy v konečnom dôsledku, ale, samozrejme, tento presun bol sprevádzaný hlavne bez akejkoľvek nejakej odbornej dlhodobejšej diskusie. Prešlo to s tým, že sme vás upozorňovali, že najprv ste mali spraviť zonáciu, vytypovať lokality, spraviť všetky, zrealizovať a hlavne spočítať všetky národné parky z hľadiska veľkosti, zistiť, či sú to opodstatnené tieto národné parky. A ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Samuela Vlčana bolo úplne potichu. A poviem asi prečo. A preto si kladieme otázku.
Dámy a páni, nám sa dostali do ruky určité podklady z predchádzajúceho pôsobenia, ale ešte stále z majetkového vlastníctva pána ministra Vlčana, a to pri skládke Iža, pán minister, asi dobre hovorím, viete, o čom hovorím, ktorá je na južnom Slovensku. Je to skládka komunálneho odpadu, dámy a páni, a pán minister tam má vlastnícke právo. Predtým tam aj pôsobil v, ako asi štatutár alebo člen dozornej rady alebo bol konateľ spoločnosti, neviem presne. A my sme si kládli otázku, a nemáme to ešte úplne potvrdené, ale dávam také rečnícke otázky kolegom aj z koalície, že či neviedlo pána ministra pôdohospodárstva kvôli tomu, že mal taký žiadny prístup voči ministrovi životnému prostrediu, to, že má záujem, aby tá jeho skládka sa rozšírila, aby sa rozšírila tá skládka, aby naďalej sa mohlo ukladať to, aby sa... (reakcia z pléna).
Pani kolegyňa (zaznievanie gongu), viem, že ste zvyknutá skákať do reči, je to pre vás príkladné, ale ako (zaznievanie gongu) vypočujte si, potom môžte reagovať. Ja vystúpim ešte aj v rozprave, aby ste mohli na mňa zareagovať, dobre? Sľubujem vám.
To znamená, že tam sme videli ten prístup ministra voči ministrovi Budajovi a ja si kladiem otázku, či to nebolo preto, lebo napríklad veľmi ľahko prešlo asi rozšírenie tejto skládky, nebolo tam nejaké značné konanie napriek tomu, že tam bola nejaká petícia zo strany občanov žijúcich v tomto regióne. Ak si pôjdete pozrieť túto predmetnú skládku, tak o tejto skládke hovoria, že to je najvyšší vrch južného Slovenska. Asi pár metrov, ja neviem, možno 10, 20, 30 metrov, je tam aj chránená oblasť, nejaká rezervácia asi európskeho významu, a keby ste mali možnosť vidieť tie odpadky, ako sa tam povaľujú, je to bez nejakého veľkého oplotenia, je to brutálne vysoká skládka kúsok od Dunaja, kde sa ľudia sťažujú, spisujú petíciu. A proste docielilo sa to, že sa rozšírila táto skládka bez toho, aby bolo k tomu nejaké, možnože nejaká väčšia diskusia a tak ďalej. Čiže počítam, že to bolo možnože niečo za niečo z pohľadu toho, prečo minister Samuel Vlčan mal takýto prístup, prístup pri napríklad presune správy štátnych lesov, štvorke, päťke pod štátnu ochranu prírody.
Dámy a páni, takže toto je prvý, jeden dôvod, kde minister pôdohospodárstva ale fakt úplne zlyhal na plnej čiare, čo sa týka svojho postoja voči presunu tejto správy pod štátnu ochranu prírody. A my sme vás v tom čase upozorňovali, že pokiaľ takéto veci chcete robiť na hulváta, tak to robíte len na niekoľko rokov, lebo prídu iné vlády, ktoré majú na to iný pohľad, a budú všetky tieto nezmysly, ktoré ste schválili i napriek tomu, že vám odborná verejnosť hovorila, že je to zlé, ste to poschvaľovali o jeden-dva hlasy.
Dámy a páni, ďalším príkladom totálneho zlyhania, kde som aj ja osobne podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, boli takzvané, ja neviem, nazývali to že zlaté svine. Ak si pamätáte, vtedy sa dávali 4,5-tisíca na jednu sviňu zo strany ministerstva pôdohospodárstva, kde musel na základe toho odstúpiť štátny tajomník, ale my sme sa potom následne dozvedeli o tom, že na základe e-mailov, ktoré unikli von, že o všetkom vedel pán minister. Najprv na začiatku, keď to vyšlo von, pán minister Vlčan hovoril, ja som o ničom nevedel, to išlo úplne mimo mňa, a potom sme sa z e-mailových komunikácií dozvedeli, že o všetkom vedel pán minister, všetko odsúhlasoval a v zásade nesie plnú zodpovednosť.
Ak si pamätáte, ja som dával taký príklad, že už v minulosti boli dvaja ministri za obdobný, ja to nazvem nástenkový tender odsúdení, dámy a páni. Tiež asi 10 alebo 11 rokov dostali títo dvaja bývalí ministri, kde boli, kde bola táto informácia zverejnená, ale na nástenke. A tu sme sa dozvedeli, pri štyriapoltisícových sviniach na jednu sviňu sme sa dozvedeli, že v konečnom dôsledku zväz chovateľov ošípaných vôbec o tom nevedel, rôzne ďalšie záujmové skupiny, ako napríklad SPPK o tom nevedeli a, čudujte sa svete, vedeli o tom iba určité vybrané skupiny naviazané na pána ministra určitých ľudí. Bola tam nejaká pani, už si nespomínam, ktorá bola prepojená cez to združenie, kde pôsobili títo ľudia, aj napríklad vtedajší štátny, štátny tajomník.
Dámy a páni, minister nesie plnú zodpovednosť. Ja vám poviem úplne jednoduchý príklad. Ja si pamätám, za našej vlády, ak musel minister hospodárstva odstúpiť na základe toho, že bola elektronická, elektronická aukcia asi na upratovacie služby na ministerstve a na tejto elektronickej aukcii sa zúčastnil a prihlásil asi bratranec ministra, ktorý v elektronickej aukcii, najnižšia ponuka, vyhral bratranec a na základe iba toho, že sa ani nenaplnila táto zmluva, dámy a páni, minister hospodárstva našej vlády musel skončiť. A my tu máme ministra, ktorý svojim spriateleným ľuďom rozdával štyri a pol tisíca na jednu sviňu. To je nonsens! Už dávno minister Samuel Vlčan nemal čo robiť na svojej stoličke a tu máte úplne jednoduchý príklad.
Ďalej, dámy a páni, medializované informácie o tom, že dvakrát vyplatil finančné prostriedky na to isté pri zbere údajov od chovateľov hydiny. Dvakrát dostali finančné prostriedky. Samozrejme, ja som mal možnosť včera na sociálnej sieti si všimnúť, ako slovenská SPPK komora uverejnila taký status, príspevok, ako minister Vlčan aj s ďalšími niektorými koaličnými poslancami bol strihať pásku v Okoči, kde súkromná spoločnosť, dámy a páni, spravila, vystavala novú maštaľ pre dojnice, asi pre 440 kusov. A Samuel Vlčan ako minister pôdohospodárstva úplne v pohode sa tam vysmieva, strihá pásku a potom si prečítam v tom texte, že slávnostného otvorenia maštale, ktorého sa zúčastnil a pekne strihal pásku pán minister Vlčan, ktorej výstavba bola realizovaná bez akejkoľvek štátnej či európskej pomoci. Dámy a páni, ja neviem, pre mňa je to nepochopiteľné. Minister pôdohospodárstva, ktorý ale fakt nepomáha poľnohospodárom a potravinárom, ja verím, bude tu určite argumentovať, že dávajú najviac, v predchádzajúcom volebnom období a budeme tu počúvať rôzne, len tam treba sa ísť prejsť medzi tých poľnohospodárov a potravinárov, tak nemá proste hanby prísť na takéto podujatie strihať pásku s vedomím tým, že od štátu ani od Európskej únie táto spoločnosť nedostala ani jedno euro. To je pre mňa nepochopiteľné.
Dámy a páni, nehovoriac o tom, ako vnímajú napríklad už spomenutí mliekari pána ministra, kde sa dožadovali nejakej finančnej podpory 35 miliónov a dostali skoro nič. Nehovoriac o pekároch. A tu si dovolím, dámy a páni, pri pekároch napríklad citovať z listu, ktorý bol zaslaný aj nám ako poslancom Národnej rady, podotýkam, že ide o zväz slovenský, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, a chcem pre kolegov, ktorí nepôsobia v danej problematike, povedať, že táto organizácia združuje viac ako 500 pekárov a zamestnáva 12-tisíc ľudí, dámy a páni, 12-tisíc ľudí. A títo smerovali list jednak predsedovi vlády, členom vlády a, samozrejme, nám, poslancom Národnej rady, kde poslali výzvu z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 23. 6. A ja budem citovať z listu, ktorý nám bol zaslaný, aby aj široká verejnosť vedela, aký napríklad pekári majú postoj alebo teda ako vnímajú ministra pôdohospodárstva pána Vlčana. Žiadali, samozrejme, na bezodkladné prijatie opatrení súvisiace s tým, že teda sa ohrozuje pekárenský priemysel na Slovensku, a žiadali rôzne riešenia hlavne z pohľadu potravinovej sebestačnosti, bezpečnosti, posilnenia postavenia slovenských výrobcov, zamedzenia prijímania zlej legislatívy a tak ďalej. Ale podstatné sú tie dva odseky v tom závere, dámy a páni, a budem citovať: "Aktuálnemu hroziacemu kolapsu nášho odvetvia bolo však možné zabrániť, ak by mali slovenskí potravinári adekvátneho a odborného partnera v podobe ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka."
Dámy a páni, to nehovoríme my v opozícii. To hovoria, to hovorí valná hromada pekárov, ktorá združuje 500 pekární a zamestnáva 12-tisíc ľudí. Hovoria o tom, že by mali, aby to fungovalo, keby mali v podobe ministra odborného ministra. No a nemajú. Ani adekvátneho. A budem ďalej citovať.
Namiesto odbornej diskusie, spolupráce a snahy o hľadanie riešení sa však slovenskí pekári stretávajú s obrovskou neodbornosťou, neochotou, aroganciou a cielenými opatreniami smerovanými k podpore ekonomicky najsilnejších subjektov na trhu a úplnú ignoráciu vo vzťahu k podpore slovenských výrobcov potravín.
Dámy a páni, toto hovoria združenia a nielen toto združenie. A v závere hovoria o tom, "považujeme za nevyhnutné, aby došlo k okamžitému zastaveniu cielených snáh o likvidáciu nášho odvetvia a nahradenie neodborných politických nominácií skutočnými odborníkmi na kľúčových postoch v rámci ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a nahradenie bezobsažnej marketingovej propagandy reálnymi činmi zameranými na podporu zachovania potravinárskej výroby na Slovensku." Čiže hovoria o tom, že bezobsažné marketingové propagandy.
Dámy a páni, ja som asi pred niekoľkými mesiacmi nazval ministra pôdohospodárstva tzv. marketingovým ministrom, lebo on nič iné nerobí. On len podpis, kade chodí, tade podpisuje memorandá, to je všetko. On nič reálne nerobí, takže toto je výsledok a, samozrejme, nehovoriac o tom, že neriešil napríklad vôbec marketingový fond. Máme tu možnosť napríklad cez Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas alebo rôzne iné kanále riešiť zo strany ministerstva pôdohospodárstva aktívne podporu a propagáciu slovenských výrobcov, slovenských potravinárov, poľnohospodárov. Tuto sa vôbec nič nedeje. Máme možnosť podľa mňa, keby minister pôdohospodárstva chcel, tak cez Slovenskú televíziu vie robiť nejaké kroky na podporu, no ale tam je nula bodov. No a nehovoriac, samozrejme, o, napríklad o rizikovom fonde, o ktorom počúvame už ja neviem koľko a stále nič. Vždy sa riešia veci len vtedy, keď nastane nejaká krízová situácia. Neviem, zamrzne ovocinárom stromy alebo, ja neviem, príde nejaké záplavy alebo, ja neviem, nejaké extrémne horúčavy. Vždy sa vtedy až čiastkovo nejako veci riešia, ale ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením pána ministra nevie zrealizovať tento rizikový fond.
Dámy a páni, a, samozrejme, nehovoriac o pláne obnovy a odolnosti. Tuto musím ale povedať, že ten základ toho, že tam sa nachádza veľká nula, spôsobil pán exminister Mičovský. Ale, samozrejme, pán minister Vlčan bol v tom čase poradcom premiéra, ak si dobre pamätám, v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, no a, samozrejme, prelínalo sa mu tam, keď nastúpil do funkcie, nejako asi dva-tri týždne, mesiac z hľadiska toho, že mohol nejako vstúpiť, ale ja si myslím, že stále sa dá vstúpiť do plánu obnovy a odolnosti, kde zo 6 miliárd naši poľnohospodári a potravinári dostali, dámy a páni, veľkú, veľkú nulu. Nedostali nič.
A preto je potrebné povedať, ako sa k tomuto postavili napríklad okolité štáty alebo štáty Európskej únie, dámy a páni. Nebudem to úplne rozvíjať do detailov, ale poviem, aby tí, ktorí to sledujú a vnímajú, aby vedeli, že koľko tie iné krajiny dokázali z plánu obnovy a odolnosti, a to malo vstúpiť aktívne ministerstvo pod vedením už pána ministra Vlčana do toho, aby sa snažilo spraviť úpravy v tom pláne obnovy a odolnosti, aby tam dostali naši nejaké peniaze. Nedostali nič. Tam je nula. Proste sme sa s tým zmierili, čo je podľa mňa, samozrejme, jedna veľká chyba. A poviem, Francúzi vyčlenili z tohto 1,2 miliardy eur. Nemecko 26 miliárd, dámy a páni, 26 miliárd. Belgicko 400 miliónov eur, Írsko 989 miliónov eur, Španieli necelých 70 miliónov eur, Taliansko 800 miliónov eur, Grécko 47 miliónov, Maďarsko 123 miliónov, Rumunsko dalo 8 miliárd a u nás na Slovensku jedna veľká nula.
Dámy a páni, toto je jedno totálne fatálne zlyhanie jednak celej vlády, ale, samozrejme, aj ministerstva pôdohospodárstva, že to nechalo len tak, že proste sme sa zmierili s tým, že dostaneme jednu veľkú nulu. Vyhováranie sa, že ten môže za to, ten mi to neschválil vo vláde... nesiete plnú zodpovednosť za to. A treba si uvedomiť, že tento plán obnovy a odolnosti bol určený prioritne na to, aby v prípade takých kríz, aká nastala, keď prišiel covid, tak v prípade takejto krízy sme dokázali byť sebestační, dokázali byť pripravení na takéto krízy. Na to mali byť využité tie finančné prostriedky, nie na nezmyselné prerábky nejakých súdov, sťahovania a kúpy nehnuteľností. To nemá s tým nič vôbec spoločné. Tu boli potrebné tie peniaze použiť na to, aby sme si zvýšili potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť, aby v prípade obdobných kríz sme dokázali proste zabezpečiť základné potraviny pre našich občanov. Mali sme tie peniaze na to využiť. Vy ste to proste odflákli krížom-krážom, tu idete stavať nemocnice, ani neviete ktoré, hádate sa na vláde, vôbec, hej, idete rekonštruovať budovy súdu alebo sťahovať, alebo kupovať ďalšie nejaké budovy, však to je nonsens.
Čo nám to pomôže pri nejakej prípadnej kríze? Však sme boli svedkami toho, že keď prišiel covid a zatvárali sa hranice, tak nám tie kamióny, tých 1 200 kamiónov, ktoré sem nám chodí denne potravín, nám ostali stáť na hraniciach. A keby sa táto kríza viacej prehlbovala, tak my sem nedostaneme základné potraviny. A je problém. A my sme mali využiť z plánu obnovy a odolnosti peniaze na to. A ministerstvo nič, ono sa zmierilo s nulou, neriešime vôbec. Má aktívne možnosť vstupovať do toho všetkého. Vieme tam robiť zmeny. Samozrejme, len musíme chcieť. Viete, to by nemohla naša vláda spraviť tak, že jéžiš, Európska únia niečo povie a dobre, necháme to tak, nejdeme nič riešiť. Lebo. Však ale vidíme ten postoj celej vlády.
Dámy a páni, tak ako som začal a povedal som, že to, tá čerešnička alebo to, prečo odvolávame ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, je neriešenie rapídneho zvyšovania cien potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva má množstvo mandátov na to a možností, zákonov, aby to riešilo. (Zaznievanie gongu.) Ale vidíte aj ten postoj. Páni sa tu smejú, rehocú, občania na Slovensku platia trikrát-štyrikrát viacej za tie potraviny, iné krajiny všetky Európskej únie pomáhajú aktívne svojim občanom a naši vládni predstavitelia sa smejú na tom. Niežeby prišli s nejakými krokmi. To je pohľad a pevne verím, že toto celá verejnosť vidí, dámy a páni. Takže tá podstata, to najdôležitejšie, prečo odvolávame ministra Vlčana, je preto, lebo vôbec, ale vôbec nerieši ceny potravín.
Dámy a páni, ja si pamätám, v septembri sme sem prišli s prvou mimoriadnou schôdzou, kde sme chceli riešiť na tej schôdzi rapídne zvyšovanie cien potravín, elektriky, plynu a všetkého, podotýkam potravín, lebo sa teraz bavíme o potravinách, to bol september. My sa nachádzame, už je júl, hej, v piatok. Už je júl. To je koľko mesiacov? Asi deväť schôdzí sme zvolávali. A táto vláda, minister pôdohospodárstva ale že fakt žiadnym spôsobom nevstúpil do toho, aby riešil rapídne zvyšovanie cien potravín. Prepáčte, klamem, vstúpil jednou vecou. A to nezmyselným podpísaním marketingového memoranda s obchodnými reťazcami, kde na tomto, s týmto memorandom rieši tzv. 13 základných potravín, kde prostredníctvom týchto, tohto memoranda zastropoval marže obchodným reťazcom. To znamená, on nespravil to, že tie ceny tých potravín, tých trinástich sa nezvyšujú, on spravil to, že pokiaľ ten reťazec má obchodnú prirážku, ja neviem, 100 % na rožku, alebo 80 % na rožku, tak im tým memorandom podpísal, že bude mať naďalej 80, 100 % obchodnú prirážku. On nespravil to, že tá cena klesne. A ešte zabudli povedať, a to tiež tak ako zle ľudia vnímali, aj niektorí novinári si to zle vysvetľovali, že však minister to zastropoval, že tie ceny nebudú rásť. No ale tam nikto nepovedal to B a my sme to vedeli, no však to nemá vplyv na to, že sa zvyšujú vstupy pri výrobe tých základných potravín. To znamená, že tá cena rastie. Takže to bolo len marketingové. Tvárime sa, minister sa chce ukázať asi pred vládou, že však akože niečo som spravil, ale v skutočnosti nespravil nič, v skutočnosti nespravil nič.
Dámy a páni, a preto by som upriamil pozornosť kolegov a je pre mňa až nepochopiteľné, ako koaliční poslanci to si zakryjú tie oči, uši, neviete to povedať. Vy sa z toho smejete, pán kolega tu stále tak interaktívne do toho vstupuje, on si z toho robí úplne srandu, ale, pán kolega, my máme zákon z roku... zákon z roku ´96, je to zákon 18/1996, je to zákon o cenách. My na základe tohto zákona vieme aktívne vstúpiť do stropovania základných potravín, do cien. Tento zákon z hľadiska nástrojov cenovej regulácie je z roku ´96, je z roku ´96. Z hľadiska nástrojov cenovej regulácie by sa mohla rea... by sa mohlo realizovať formou vecného usmerňovania cien. Je to v § 7 tohto citovaného zákona a musím vám povedať, že v tomto zákone v tom paragrafe v bode a) hovorí: "ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov". My tu máme zákon, my tu máme možnosť, ale, samozrejme, tých možností je aj viacej. Toto je jedna vec, je tu zákon.
A tu si dovolím ísť do toho, že, už som to tu viackrát hovoril, že obchodné reťazce musia byť solidárne v takejto ťažkej situácii s občanmi na Slovensku. V prvom rade si uvedomme, bol covid dva roky, všetko bolo pozatvárané, kto jediný bol otvorený? No, obchodné reťazce. Živnostník niekde na námestí, ja neviem, predával, ja neviem, obuv, oblečenie alebo niečo iné, tak musel byť zavretý zo zákona, ale obchodný reťazec bol otvorený, ale tam ste si mohli kúpiť aj to oblečenie, aj tú obuv. Neskutočné zisky mali tieto obchodné reťazce aj v minulosti, aj teraz a teraz ešte viacej. Ja to stále opakujem a stále to budem opakovať. Jeden majiteľ Nemec, vlastník dvoch reťazcov na Slovensku, za päť rokov, dámy a páni, čistý zisk jedna miliarda eur. Viete, čo to je jedna miliarda eur? A to jeden vlastník, jeden vlastník a podotýkam, je to Nemec, to znamená, že on si reálne ešte možnože stovky miliónov vyviezol do zahraničia na základe nejakej fakturácie. Však vieme, jak to robia tie zahraničné firmy. Takže my tu máme spoločnosti, obchodné reťazce, ktoré neskutočne zarábali a počas tých dvoch rokov covidu zarábali, lebo boli stále otvorené. Ľudia vo veľkom nakupovali, však si pamätáme na začiatku, keď prišiel covid. Ľudia sa naskladnili, kúpili si múku, cukor a neviem čo všetko, lebo nevedeli, čo bude, a potom následne stále kupovali a kupovali. A napríklad v roku 2020, keď sa bavíme o tomto, tak jeden reťazec čistý zisk 126 miliónov, jeden za jeden rok 126 miliónov pri obrate jeden a pol miliardy, to je 8 až 8,6 % zisk z obratu. Ako ja tomu nerozumiem, prečo nevieme ísť do tohto nástroja. No tak ten reťazec za päť rokov nebude mať jednu miliardu zisk, no ale bude mať, ja neviem, tak 700 miliónov, ale bude solidárny v tejto ťažkej situácii a pomôže tým občanom tým, že tieto ceny.
Preto ja nevidím dôvod a nerozumiem, prečo vláda a minister pôdohospodárstva si pred týmto zatvára oči. Prečo neprišiel minister pôdohospodárstva a povedal, dámy a páni, tu mám nákupný košík. V tomto nákupnom košíku mám, ja neviem, štyridsať, päťdesiat základných potravín, ktoré ľudia nakupujú denne, nakupujú ich denne. Sú to potraviny, ktoré keď tam zastropujeme tie ceny, tak pomôžeme tým ľuďom, lebo ich budú kupovať lacnejšie. Však tí ľudia sa menia, neviem, však chodíte asi, ale tak vy asi nie, medzi ľudí. Však tí ľudia už nenakupujú to, čo nakupovali. Kupujú horšie, nekvalitnejšie veci, lebo nemajú na to peniaze. No už si nekúpi toto, už si nekúpi toto, kúpi si menej, no a blíži sa doba, že to bude ešte aj horšie a horšie a tí ľudia reálne nebudú mať finančné prostriedky na to, aby nakúpili základné potraviny, dámy a páni. Táto situácia sa sem blíži.
Musím povedať, že na Slovensku tie obchodné reťazce sú niekde v priemere okolo 8 %, 8,5 % v ziskoch. Bežné, bežné obchodné reťazce v iných krajinách Európskej únie sa hýbu niekde na úrovni 2,5 %. To je ten pomer toho, ako ja niekedy hovorím, že slovenské reťazce tu na Slovensku majú klondike v porovnaní s inými krajinami a nevedia byť tolerantní a nevedia byť, nevedia pomôcť. Ja si pamätám ako pri tom, pri bankovom odvode, keď ste ho tu zrušili, 300 mil. ročne, ste hovorili, musíme, lebo banky zvyšujú potom poplatky občanom. Zrušili ste bankový odvod a banky zvyšujú naďalej tieto poplatky. To isté, to isté aj máme v tomto prípade.
Dámy a páni, my sme v tom svojom návrhu, ktorý sme navrhovali, kde ste nám zarezali tú mimoriadnu schôdzu, kde pán minister Vlčan mohol aktívne cez tento zákon vstúpiť, boli prepočty pri obchodnej prirážke na úroveň 40 %, čiže nákup plus 40 %. A vychádzali sme z toho, že skúsenosti hovoria, že 27-percentná prirážka je potrebná na zachovanie systému obchodu, okolo 3 – 3,5 % na logistické náklady a vlastne do 40 % zostáva 10 %, ktorý, ktorá, ktorý by tvoril dostatočnú primeranú hodnotu aj zisku, aj investície. A tu musím povedať, že informácie hovoria jasne. Preto hovoríme 40 % obchodná prirážka, lebo my sa hýbeme na Slovensku možnože chlieb niekde úroveň 65 % v obchodných reťazcoch, rožok je niekde na úrovni možnože okolo 75, 80 %. Nehovoriac, ja neviem, jogurt 120 %, pivo 150 % a ďalšie a ďalšie veci. To znamená, že reálne vidíme, že tie obchodné reťazce majú tie obchodné prirážky na veľmi vysokej úrovni a ministerstvo pôdohospodárstva nič. Zoberte si tak, že však ja som komunikoval s viacerými a hovorím, položím otázku. Od septembra sme zvolávali mimoriadne schôdze na riešenie cien potravín, na to, aby ministerstvo pôdohospodárstva niečo aktívne robilo. A čo spravili od septembra? No nič, nič nespravilo s tými cenami, nejaké memorandum, nejaké strihanie pásky, ktoré ani finančne nepodporili. Nič nerobí ministerstvo pôdohospodárstva, len sa tak... (rečník naznačil rukou vlnovku) na takej vlne. Ja si potom kladiem otázku niekedy, že či ten minister nie je nejaký spriaznený s tými obchodnými reťazcami, keď aj rôzne tie zákony, ktoré ste tu prijímali z hľadiska neprimeraných obchodných praktík a ďalších vecí, boli tak skôr nastavené hlavne pre tie obchodné reťazce. Nie tak, ako by som povedal, vyvážene alebo v prospech našich slovenských potravinárov, ale skôr tak v prospech tých obchodných reťazcov. My musíme nastaviť to tak, aby to fungovalo tu. A ministerstvo pôdohospodárstva nič, minister akože nič, nerieši.
Máme tu ten zákon, dámy a páni, a treba si uvedomiť, že štatistiky hovoria o tom, že podiel na inflácii, napr. medzimesačnej inflácii, ktorý je nárast až 50 %, tvoria potraviny a vláda Slovenskej republiky, ministerstvo pôdohospodárstva musí riešiť toto rapídne zvyšovanie. Však my sme jediná krajina, ktorá nerieši tieto veci vôbec, v rámci Európskej únie. Tu sa hádate o nejakých 200 euro, teraz idete dávať nejakých 500 euro, ale to len štátnej a verejnej správe a ďalšie veci, ale bežní ľudia, seniori nič, nula bodov. Odporúčam ísť sa prejsť, dámy a páni.
Tak ako som povedal, dámy a páni, my skupina poslancov, ktorí navrhujeme vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Vlčanovi z tých dôvodov, ktoré som vymenoval, a myslím si, že by som vedel nájsť množstvo ďalších vecí, ale, ako som povedal, to podstatné je to, že minister pôdohospodárstva ale fakt žiadnym spôsobom, ale vôbec, mesiace a mesiace ignoruje rapídne zvyšovanie cien potravín a vôbec to nerieši, vôbec, vôbec. Takže preto žiadam a, kolegyne, kolegovia, pri hlasovaní zajtra o jedenástej na základe týchto faktov je podľa mňa pre každého normálneho súdneho poslanca Národnej rady jediné možné riešenie, a to zahlasovať za odvolanie ministra Vlčana.
Prihlásim sa potom aj v rozprave, aby kolegyne, kolegovia, mohli na mňa zareagovať, to, čo som povedal v tomto svojom úvodnom slove.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kubánek Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán podpredseda, veľmi správne si poukázal, aký je nárast cien na Slovensku. Pán podpredseda, zatiaľ čo viaceré krajiny a členské štáty Európskej únie v súčasnosti zavádzajú významné regulačné opatrenia s cieľom zastabilizovať rast cien energií a pomôcť tak svojim obyvateľom, na Slovensku vláda nechala ľudí napospas enormnému zdražovaniu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už dlhodobo zdôrazňuje, že budúci rok bude rásť cena plynu aj cena tepla. Nehovoriac už o vysokej inflácii a raste ďalších cien. Nečinnosť vlády a ministra hospodárstva zaradzuje Slovensko medzi krajiny, ktoré sú najvýraznejšie ohrozené tzv. energetickou chudobou. Už teraz môžeme povedať, že tisíce domácnosti nebudú schopné pokryť výdavky na bývanie, čo ich zaradí pod hranicu chudoby. Ministerstvo hospodárstva na čele s pánom ministrom ale nepredkladá žiadne efektívne návrhy opatrení, ktoré by ľuďom pomohli zvládnuť tento enormný nárast cien.
Ďakujem.
Skryt prepis