Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.9.2022 o 11:25 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.9.2022 9:55 - 9:55 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážený pán minister, a ozaj ak je na balkóne prítomný aj veľvyslanec Švédska, prípadne veľvyslanec Fínska, tak aj ich srdečne z tohto miesta pozdravujem.
Dámy a páni, ja si nemyslím, že je potrebné vyvolávať tu v Národnej rade dnes nejaké vášne, pretože je úplne zrejmé, že Národná rada Slovenskej republiky bez akýchkoľvek problémov odsúhlasí Protokol o pristúpení Fínska a Švédska k Severoatlantickej aliancii. Preto by som skôr privítal, keby to bol priestor na možno iniciatívy, možno na slušnú výmenu názorov, nie takú, že sa budeme nazývať blbečkami a neviem kým všetkým. Ja sa pokúsim o takýto príspevok do diskusie, ktorá podľa môjho názoru je najmä v tomto období vojnového konfliktu na Ukrajine mimoriadne dôležitá.
Hneď na úvod chcem zvýrazniť jeden fakt, ktorý podľa všetkého musíme akceptovať všetci bez ohľadu na to, ako sa pozeráme na vojnový konflikt na území Ukrajiny. Týmto faktom je, že vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie, opakujem, napriek tomu, že hladko prejde súhlas v Národnej rade Slovenskej republiky, sám osebe vôbec nemôže zabrániť zmenšovaniu priestoru na obnovenie mieru a elementárnej bezpečnosti v Európe, lebo ten sa doslova v Európe stráca pred očami. Ja to ešte raz poviem, tu je nejaký neuveriteľne dôležitý priestor, kde potrebujeme medzinárodnú bezpečnosť a mier a my sledujeme pomerne pasívne na úrovni Európskej únie, ako tento priestor postupne strácame a ako sa zmenšuje. Nebezpečné je, že tento priestor sa nahrádza hazardnou stratégiou riešenia vojny na Ukrajine len výlučne vojenskou silou, prosím, už si to konečne uvedomme, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie, jednoducho ho nemá.
Všetci, ja nie som ani generál, ani vojenský analytik, ale keď čítame vážených ľudí z tejto oblasti, jednoznačne potvrdzujú, že ak tento vývoj na Ukrajine bude pokračovať, budeme vystavení dlhotrvajúcemu vojnovému konfliktu na území Ukrajiny s ďalekosiahlymi dôsledkami pre bezpečnosť v Európe, ale predovšetkým s ďalekosiahlymi ekonomickými a sociálnymi dopadmi.
Viete, v zápale vášní, a vždy sú to také vášne jednostranné, a v zápale nejakých vojnových emócií, a to je jedno, či sú protiruské, protiukrajinské, protiamerické, protizápadné, úplne absentuje akákoľvek mierová stratégia medzinárodného spoločenstva ako základný civilizačný záujem Slovenska a Európy. O tejto potrebe a obave sa naliehavo vyjadril aj pápež František, keď k účastníkom konferencie mládeže Európskej únie povedal, citujem: "Myšlienka zjednotenej Európy vznikla zo silnej túžby po mieri po toľkých vojnách vedených na kontinente a priviedla k mierovému obdobiu, ktoré trvalo 70 rokov. Teraz sa musíme všetci angažovať v skoncovaní s touto vojnovou spúšťou, kde ako zvyčajne rozhoduje niekoľko mocných a posiela tisíce mladých ľudí bojovať a umierať. V takýchto prípadoch je legitímne sa vzbúriť," hovorí pápež František. Znovu by som chcel pripomenúť, že Slovensko má svoje vlastné národné a civilizačné záujmy a pokračovanie vojny na Ukrajine sú v príkrom rozpore s týmito záujmami a v tomto duchu by sa mala správať aj Slovenská republika.
Pán minister, predpokladám, že ste si prečítali vystúpenie predsedníčky Európskej komisie k stavu Únie. Myslím, že to je povinné čítanie pre každého, kto sa chce orientovať v medzinárodnej politike. Pán minister, nájdite mi vo vystúpení pani predsedníčky Európskej komisie, ktoré bolo rozsiahle, jedenkrát slovo mier a ja vám dám fľašu koňaku. Ešte raz, nájdite mi vo vystúpení o stave Európskej únie predsedníčky Európskej komisie, orgánu inštitúcie, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne práve kvôli mierovému spolunažívaniu, jedenkrát slovo mier. Ja som to čítal, ja som tam to slovo ani raz nenašiel. Naopak. Veľakrát bola použitá formulácia vojna a treba podporovať, treba posielať zbrane, treba pokračovať. Toto podľa môjho názoru, nie je v našom záujme a toto nemôže byť ani v záujme Európskej únie.
Príklad severských krajín, o ktorých ste aj vy hovorili, pán minister, dnes Švédska a Fínska nám ponúka inú perspektívu a ja nechcem teraz hovoriť o nejakej Nobelovej cene mieru. Na budúci týždeň, na budúci rok, čiže o pár týždňov si pripomenieme 50. výročie Helsinskej mierovej konferencie, áno, v roku 1973 sa to udialo, ktorá ako prvá odštartovala eróziu železnej opony a postupný koniec rinčania zbraní v Európe. Pán minister, vy by ste možno tu vedeli urobiť prednášku o fultonskom prejave Winstona Churchilla, ktorý začal hovoriť o železnej opone, opätovnom rozdelení sveta. A prvýkrát to bolo v roku 1973, môžeme povedať, že prakticky možno 25 rokov po fultonskom prejave, kedy sa veľkí rozhodli, že musia sa postaviť k rinčaniu zbraní inak ako dovtedy. V čase najväčšieho súperenia jadrových superveľmocí v záverečnom prehlásení Helsinskej mierovej konferencie sa zúčastnené strany zaviazali, citujem, "k mierovému urovnaniu sporov a zdržaniu sa hrozieb silou a použitia sily", lebo mali elementárne poznanie a skúsenosť, že žiadna vojenská konfrontácia, do ktorej je priamo zapojená jadrová supermocnosť, nemôže mať víťaza. V pokračujúcej špirále ďalšej eskalácie, pán minister, napätia je od minulého týždňa možnosť použitia taktických jadrových zbraní už realitou a bezprostrednou obeťou a súčasťou tejto hrozby je nepochybne Slovensko ako krajina, ktorá susedí s Ukrajinou. Áno, sledujeme všetci s napätím a nepáči sa nám to, ak opäť Rusko po roku 1945 mobilizuje vojenské zálohy a hovorí o použití jadrových zbraní. Na opačnej strane sa Ukrajina chystá za každú cenu vojnu vyhrať vojenskou silou a nie náhodou jej hlavný spojenec Spojené štáty od minulého týždňa opakovane zdôrazňujú, že príde adekvátna odpoveď, ak sa Rusko rozhodne použiť zbrane, o ktorých som pred chvíľkou hovoril. Nielen ony, ale ani politické vedenie Európskej únie sa podľa tejto kritickej situácie v mene existenčnej budúcnosti krajín a obyvateľov Únie nespráva. Pritom je to Európa, osobitne tá naša stredná a východná, ktorá nesie hlavnú záťaž a bude ešte ako priestor hlavnej konfrontácie vystavená najväčšiemu riziku.
Nebudem hodnotiť ja sám, aký je vzťah dnes Európskej únie, aká je schopnosť Európskej únie presadzovať svoje vlastné európske záujmy a formulovať svoje vlastné stratégie. Neviem, či uznávate, alebo neuznávate, pán minister, ja si toho človeka vážim, budem teraz hovoriť o bývalom ministrovi zahraničných vecí Českej republiky a bývalom predsedovi Valného zhromaždenia OSN pánovi Kavanovi.
Skryt prepis
 

23.9.2022 11:40 - 11:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem povedať, že postupujete ako nerovným spôsobom voči jednotlivým procedurálnym návrhom, pretože ja som sa hlásil s procedurálnym návrhom od začiatku hlasovania, nedali ste mi slovo, pričom teda pani poslankyni Zemanovej ste dali slovo medzi jednotlivými hlasovaniami, čiže to je prvá diskriminácia. A druhá, žiadam, teda podávam námietku a žiadam, aby všetky tieto hlasovania boli vyhlásené za neplatné, pretože sme pokračovali v rozpore s rokovacím poriadkom.
§ 23 ods. 6 hovorí: Ak sa počas schôdze Národnej rady pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, ak sa tak nestane ani do 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov, predsedajúci schôdzu Národnej rady preruší a určí termín ďalšieho rokovania.
Ods. 7 hovorí: Ak ani po prerušení Národnej rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci môže rozhodnúť, že sa bude rokovať o ďalšom bode programu, nie hlasovaní, o ďalšom bode programu a Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť na neskoršom prerokovaní nedokončeného bodu programu a to na tej istej schôdzi. Nie je možné pokračovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Jarjabek Dušan
Bez toho, aby som z toho robil cirkus, pán predsedajúci, kto vám dal tieto procedurálne návrhy písomne? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Kondrót Maroš
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem vás len upozorniť, že je tu zvykom, a zrejme je to aj v rokovacom poriadku, že sa ne-pre-ru-šu-je procedúra hlasovania. Čiže procedurálne návrhy sa dostávajú na rad po hlasovaní. Vy ste prerušili v polke hlasovanie, pustili procedurálne, je to snaha ovplyvniť výsledok a myslím, že to nie je správne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, ja mám naozaj vážne pochybnosti o platnosti alebo o možnosti takéhoto hlasovania, keď sme raz procedurálnym návrhom jeden návrh odhlasovali nejakým spôsobom, tak predsa nemôžme o tom istom návrhu druhým procedurálnym návrhom to zmeniť. Veď je to už rozhodovanie v tej istej veci o tom istom, o ktorom sa už raz rozhodlo, a takéto rozhodnutie predsa Národná rada nemôže opätovne hlasovať a rozhodnúť inak. To by sme potom akékoľvek rozhodnutie Národnej rady mohli opätovne hlasovať a zmeniť toto hlasovanie. Akože podľa mňa je toto absolútne neprípustné hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:10 - 11:25 hod.

Fico Robert
Žiadam zvolať poslanecké grémium.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:10 - 11:25 hod.

Fico Robert
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:10 - 11:25 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, skôr otázka. My ráno začíname v utorok rokovať o vstupe Švédska a Fínska do NATO. To znamená, že o štrnástej prerušíme rokovanie a budeme rokovať o energetike? Neviem, či to je vhodné celkom. To je prvá otázka.
Druhá otázka, my sme predsa už rozhodli o tom, že o tomto bode programu, o ktorom teraz hovorí pani poslankyňa Zemanová, budeme hlasovať o jedenástej v utorok. Prosím, nerobte si z tohto cirkus. O jedenástej v utorok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky. Využijem niektoré posolstvá, ktoré niektorí kolegovia zopakovali alebo zvýraznili a sú adresované predovšetkým na pána ministra.
Pán minister, podľa rokovacieho poriadku je prvé čítanie predovšetkým o zameraní návrhu zákona, čo tento zákon sleduje. Preto by som chcel navrhnúť a privítať, pokiaľ by sme tú odbornú diskusiu, ktorú som dnes načrtol a o ktorej by sme chceli ďalej hovoriť, preniesli do parlamentu v druhom a treťom čítaní, maximálne skrátili toto obdobie schvaľovania návrhu zákona v prvom čítaní, a predovšetkým opätovne chcem na vás apelovať, využijúc slová mojich predrečníkov, aby ste využili nasledujúce možno tri-štyri dni na riadne odborné posúdenie návrhu zákona, ktorý ste určite spracovávali v dobrej viere, bona fide, ale viete, pri takom tlaku a časovej náročnosti sa môže stať, že niektoré veci vám jednoducho nevyšli.
Chcem aj ja za SMER – sociálnu demokraciu zagarantovať, pán minister, že využijeme všetky naše doterajšie kontakty a možnosti a pokúsime sa spracovať set pozmeňujúcich návrhov, ktoré veľmi rád s vami prerokujem ešte pred tým, ako ich predložíme v Národnej rade, nech zbytočne nestrácame čas. Možno poviete, toto je akceptovateľné, toto nie je akceptovateľné. Teraz ide o veľa. Máme rozdielne názory na príčiny toho, kde sa dnes nachádzame. To tu bolo dnes jasne formulované. V tom sa nezhodneme. Ale máme tu sakramentský problém.
Sedemkrát sme žiadali Národnú radu o zvolanie mimoriadnej schôdze k zdražovaniu, vždy sme boli odmietnutí. Toto všetko sa už mohlo riešiť pred niekoľkými mesiacmi. Máme sakramentský problém, prosím, a teraz hovoria zo SMER-u – sociálna demokracia ľudia, ktorí majú vládne skúsenosti. Ak ho spolu nevyriešime, táto krajina pôjde celá do čerta.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Veľmi krátko.
Ja sa skutočne veľmi teším tomu, čo tu odznelo. Na jednej strane to podanie ruky, nielen teda politické, aj profesné. Na druhej strane ako som veľmi rád, že teda všetci môžeme skonštatovať, že je tu zmena atmosféry v tejto snemovni. Táto snemovňa začína rozmýšľať profesne a nie politicky, proste je tu úprimná snaha vyriešiť tento problém. A ja sa veľmi teším aj z tej reakcie koaličných poslancov. Viete, kto neprijme podanú ruku, je hlupák. No, tak ako to mám inak povedať? A ja som veľmi rád, že drvivá väčšina koalície v tejto snemovni pochopila a hlavne tí odborníci a profesne znalí ľudia, ktorí sa na čele s pánom ministrom, ktorí ako rozmýšľajú ako ďalej z tohto marazmu. Proste že sú to ľudia, ktorí pochopili, že teda tuto je problém, kde každá politická prekáračka je jednoducho trápna. A k tomuto prispel pán predseda Fico, za čo mu chcem veľmi pekne poďakovať a takisto poďakovať aj všetkým tým, ktorí túto situáciu pochopili a prispeli k zmene tej atmosféry, tak ako prispeli, čo sme teda počuli vo faktických poznámkach.
Tak ešte raz ďakujem a som veľmi rád, že v druhom čítaní sa budeme o tomto zákone baviť profesne a odborne.
Skryt prepis