Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.10.2022 o 13:55 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

4.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, je nás teda tu veľmi málo na to, aká je to vážna situácia. Neviem, na čo sa všetci spoliehame, snáď na to, že každý má nejakého známeho, ktorého potom bude otravovať, aby sa dostal troška dopredu v zdravotníctve. To nie je dobrý rozmysel. Takto to nemôže fungovať. Preto sme aj tu, pretože to takto funguje u nás. To naozaj nie je správne.
Všetci vidíme, že naše zdravotníctvo je v kríze, hrozí, že bude obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo priznal aj sám pán minister. Aktivita lekárskeho odborového združenia nás dostala až na samý okraj priepasti. Prečo sa to vlastne stalo? Príčin je viac. Ale podľa mňa jednou z hlavných týchto príčin je postup uvedenia štátu voči zdravotníckym pracovníkom počas pandémie COVID-19. Ich prístup a nesplnenie sľubov, ktoré zdravotníci dostali, boli katalyzátorom, ktorý celú reakciou urýchlili.
Tiež musím v zásade povedať, že súhlasím s tézami Lekárskeho odborového združenia, ktorých vymenovala osem, včítane podmienky pre platové úpravy lekárov a sestier a ostatných zdravotníckych kategórií.
Zásadným problémom, ktorý sprevádza zdravotníctvo odvtedy, ako si ho uvedomujem v súvislostiach, je ekonomicko-finančná nevyváženosť. Jednoducho povedané, ponúkame občanom zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia prakticky bez výraznejšieho obmedzenia. Keď však príde čas na hradenie nákladov za túto zdravotnú starostlivosť, tak oprávnené ekonomické náklady bohorovne neuhradíme. Tým vzniká obrovská nerovnováha na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tá je zase absolútne nesystematicky riešená podivnými oddlženiami systému alebo vybraním rôznych poplatkov od príjemcov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú nejasne určené a každý si ich vyberá ako mu to napadne. Riešenie je podľa mňa dlhodobe jasné každej zúčastnenej strane.
Dovoľte mi, aby som ho veľmi zjednodušene načrtol. Pri uhrádzaní zdravotnej starostlivosti musia byť poskytovateľom uhradené všetky ekonomiky oprávnené náklady aj s čiastkou na reprodukciu a primeraný zisk. Po druhé, aby vyčerpáme všetkým finančné možnosti úhrady zdravotného systému, v prvom bode je nutné, aby sme sa zamerali na rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú si teda môžme dovoliť z verejného zdravotného poistenia. A buď ju obmedzili a vytvorili možnosti pripoistenia, alebo prijali jasné pravidlá na spoluúčasť pacientov.
Som presvedčený, že podstatná časť problému nášho zdravotníctva je spôsobená touto nerovnováhou. Jej vyriešenie potrebuje mať dobrý plán, ktorý prejde širokou konzultáciou všetkých zúčastnených, ale vláda taký plán jednoducho nemá, respektíve ho nepredstavila, a vždy po voľbách skoro všetci čakáme na nejakého Lisana alebo Geiba, alebo mesiáša, ktorý nás nahradí, ktorý nás zachráni alebo spasí. Namiesto toho je však nutná dobrá príprava a tvrdá práca.
Tiež si tu dovolím podotknúť, že podľa mňa akákoľvek právna forma nemocnice, príspevková, rozpočtová alebo obchodná spoločnosť, ako sú akciové spoločnosti napríklad, nehrá rolu v tomto systéme a neprinesie lepší výsledok. Snáď len akciové spoločnosti môžu prejsť dôkladnejšou kontrolou vnútorných procesov. V minulosti štátne nemocnice, akciové spoločnosti boli vychvaľované ako výborne hospodária a dávalo sa na to vrub tomu, že sú akciové spoločnosti. Pravda je však taká, že mali len podstatne lepšie zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré ich na trhu zvýhodňovali.
Vrátim sa k téme dnešného rokovania, k téme miezd zdravotníckych pracovníkov. Nedá sa mi však prejsť len tak in medias res k dnešnému dňu. Všetci si pamätáme na situáciu v roku 2011. Všetci vieme, aké prostriedky boli voči protestujúcim lekárom vtedy použité, ale tiež všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo. Nie je nutné snáď tomu venovať sa viac.
Po memorande boli zvýšené platy lekárom podľa ich požiadaviek. Historické navýšenie bolo, historicky najvyššie navýšenie bolo nasledované valorizáciou miezd, tzv. platovým automatom pre lekárov až do týchto čias. Platy sestier sa vtedy nezvýšili, žiaľ, pre známe rozhodnutie Ústavného súdu. Platy sestier následne sa podstatne zvyšovali v rokoch 2016 a 2019, vždy približne o 10 %. V roku ´16 154 verzus 215 euro, keď berieme sestru bez špecializácie so špecializáciou, a v ´19 119 verzus 173 eur. Napriek tomu sa nezvrátil nedostatok sestier v systéme, čo bolo zapríčinením nielen ich nedostatočným finančným ocenením, ale aj nezmyselným nastavením vzdelávania a kompetenciami.
Napriek snahe dostať viac absolventiek či absolventov stredných zdravotných škôl do systému, táto snaha naráža na odpor a nepochopenie vo vlastnej komunite, ale aj v európskych štruktúrach, čo je prakticky pre mňa nezrozumiteľné, pretože pri aplikácie smernice Európskej únii ešte, myslím, v roku 2001 či v roku 2002 sme boli bez nutnosti len zlou interpretáciou legislatívy určili to, že sestra bude len tá, ktorá vyštuduje univerzitu, pričom len s malou úpravou školských a odborných povinností sme mohli pokračovať v pôvodnom nastavení a univerzitné štúdium vyčleniť pre potrebný počet vysoko vzdelaných sestier s podstatne väčšími kompetenciami v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Lekári z Lekárskeho odborového združenia predstavili vláde osem podmienok, za ktorých sú ochotní ich členovia stiahnuť výpovede z nemocníc. Niektoré veľmi pravdepodobne idú nad rámec toho, čím sa má Lekárske odborové združenie zaoberať. Napriek tomu ich treba brať všetky veľmi, veľmi vážne, pretože upozorňujú na hlavné nedostatky v systéme zdravotníctva.
Bolo potrebné, aby sa kompetentní ľudia nielen z ministerstva zdravotníctva, ale z ministerstva financií s nimi stretli a vážne zaoberali nielen na poslednú chvíľu. Mne ako vonkajšiemu pozorovateľovi, ktorý, samozrejme, nie je súčasťou týchto stretnutí, ale zdá sa to takisto aj rôznym novinárom alebo iným odborníkom, sa to teda berie tak, že kompetentní nebrali hrozbu vážne, reagovali povýšenecky až arogantne. Všeobecne sa dá povedať, že Dunning-Krugerov efekt, kedy nízka intelektuálna výbava spojená s vysokým sebavedomím je v súčasnom vedením štátu extrémne rozšírená.
Je potrebné urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli hroziacemu scenáru v zdravotníctve. Poslanci SMER-u – SD budú za zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov hlasovať. Máme niektoré vážne výhrady. Stále nie je jasné, ako sa peniaze dostanú ku konkrétnym zdravotníkom. Riešenie cez zadlžovanie poskytovateľov je jednoducho striktne neprípustné. Ako sa to urobí teda? Navýšenie poistencov štátu? Máme programové rozpočtovanie v kapitole ministerstva zdravotníctva. Presunieme prostriedky len medzi kapitolami? Nikto o tom nič nevie.
Obyčajne sa to vždy stane tak, že tie peniaze sa rozpustia v systéme zdravotných poisťovní a medzi poskytovateľov prídu len ich zbytky a poskytovatelia musia dodržiavať zákon a budú sa zadlžovať. Práve prebieha v súčasnosti konferencia o zdravotníctve tu v Bratislave. Keby sme videli, koľko sa platí na hlavu v Českej republike za poistencov štátu a na Slovensku, tak porozumieme tomu, kde sa nachádzame. My sme naposledy najviac platili myslím v roku 2019 40 euro, teraz je to okolo 30 euro, 31, ak sa nemýlim. V Čechách 80. Vzďaľujú sa nám, ako keby sme my išli na vetroni a oni raketoplánom. Nikdy ich nedobehneme takýmto systémom a budeme môcť len plakať nad rozliatym mliekom.
Po druhé, je nutné jasne definovať, ako sa zvýšenia miezd, ako do zvýšenia miezd budú inkorporovaní ambulantní zdravotnícki pracovníci. To im musí byť jasne povedané a musí to byť jasný odkaz a splniteľný odkaz. A last but not least, lekári so špecializáciou nie sú ohodnotení samostatným koeficientom. Tomu veľmi dobre nerozumiem.
Lekári so špecializáciou sú vis vitalis v zdravotníctve. Sú to oni, ktorí poskytujú liečebný proces. Bez nich sa nikde nepohneme. Ja rozumiem filozofii, že treba dať niečo tým začiatočníkom, aby nám neutekali inde, ale pre mňa ako 40-ročného lekára je situácia úplne inakšia z môjho pohľadu. Práve oni musia byť tí, ktorí po štvor- až päťročnom usilovnom štúdiu dosiahnu špecializáciu a budú môcť konečne poriadne zarábať a vrátiť dlhy, ktoré si urobili počas toho, ako sa k špecializácii dostali. Nechať špecialistov bez toho, aby sme im nenavýšili koeficienty je podľa mňa tragický omyl.
Na záver mi teda, dámy a páni, dovoľte, aby som predložil pozmeňovací návrh. Je jednoduchý a ctené plénum žiadam o jeho prijatie. Navrhuje sa zvýšenie zákonom určenej základnej zložky mzdy aj lekára a zubného lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializovanom odbore, a to z 2,3-násobku na 2,45-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v Slovenskej republike zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Vlastný pozmeňovací návrh znie. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža a Jozefa Valockého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1200.
V čl. I bode 2 § 80a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „2,30-násobok" sa nahrádzajú slovami „2,45-násobok''."
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, navrhujem, aby sa o tlači 1125, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov hlasovalo dnes, 4. 10. 2022 o jedenástej hodine.
Odôvodnenie: Spravodajca navrhol hlasovanie na zajtra, stredu o sedemnástej. Avšak tento návrh nijakým spôsobom neodôvodnil. Upresnil len, že sa tak dohodol s navrhovateľom. V tomto návrhu sme v prvom čítaní a neexistuje žiaden dôvod na odklad hlasovania na zajtrajší deň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, ako nebýva zvykom, aby sa v prvom čítaní odkladali hlasovania o jednotlivých návrhoch zákonov, pretože v prvom čítaní ide o filozofiu zákona. Nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali byť nejakým spôsobom zapracované, či už do spoločnej správy, alebo hlasovanie. Čiže nevidím žiaden dôvod na to, aby sme o tomto hlasovali v piatok, teda zajtra o sedemnástej. Navyše, pokiaľ sa má odložiť hlasovanie, tak pán spravodajca by mal povedať dôvod, pre ktorý sa má odkladať hlasovanie na neskorší dátum, a žiaden takýto dôvod som nepočul zo strany pána spravodajcu. Takže ja navrhujem, aby sme takýto návrh neakceptovali a hlasovalo sa v štandardnom termíne, tak ako to vždy býva pri prvých čítaniach. Alebo teda nech povie pán spravodajca, aký dôvod je na to, aby sa odkladalo hlasovanie na zajtra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Šeliga, som veľmi prekvapený tým, čo ste povedali, a vy sám dobre viete, že to, čo ste povedali, nie je pravda. A zavádzate verejnosť v tom, že generálny prokurátor má právomoc tak rozhodovať a že zneužíva tento inštitút a že je ním možné zastaviť trestné stíhanie. No, ak si prečítate § 363 a nasledujúce, ktoré nadväzujú na tento paragraf, tak takýmto spôsobom a týmto inštitútom nie je možné zastaviť trestné stíhanie. Je to povinnosť generálneho prokurátora, nie jeho právomoc, ale jeho povinnosť v prípade, ak zistí, že sa v prípravnom konaní nejakým spôsobom nezákonne rozhodlo, tak môže zrušiť nezákonné rozhodnutie prokurátora. A tým pádom sa vec dostáva na začiatok a pokračuje sa v trestnom stíhaní naďalej a prokurátor môže zopakovať všetky úkony, ale zákonným spôsobom môže doplniť dokazovanie a tak ďalej. Nie je to prekážka rozhodnutej veci, čiže v danej veci sa koná ďalej. Čiže nie je pravdou, že takýmto rozhodnutím generálny prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie. To je absolútne zavádzanie verejnosti, pretože to tak nie je.
A keď generálny prokurátor má povinnosť dohliadať nad zákonnosťou celého prípravného konania, no tak je len pochopiteľné, že má aj povinnosť v prípade, že zistí, že bol nezákonným postupom nejakým spôsobom rozhodnutí z hľadiska jednotlivých prokurátorov, tak má povinnosť aj toto rozhodnutie zrušiť, a tým pádom ten prokurátor má zopakovať úkony a konať v súlade so zákonom, teda postupovať zákonným procesom. Čiže nie je pravda, že by mohol zastaviť trestné stíhanie takýmto rozhodnutím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.9.2022 12:25 - 12:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1117. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, dobre som započul, že tlač 1117?

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Áno, 1117 tu mám. Áno, a pozerám, že tu hore je tu hore je 1148.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Lebo rokujeme teraz o návrhu zákona 1148.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Dobre, pardon, ospravedlňujem sa, takže uvedeného zákona, tlač 1148. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

30.9.2022 11:40 - 11:40 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1094). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

30.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda finančného výboru , v podstate táto debata je, myslím, že veľmi dobrá vzhľadom na to, že práve sme tu mali aj zákon, ďalší zákon o novelizácii štátneho rozpočtu, ja už si teda nepamätám, táto vláda otvárala každý jeden rozpočet a chápem, v niektorých prípadoch to treba urobiť, ale tak ako si poznamenal, momentálne nadpríjmy 1 a pol miliardy sa, nejaké určenie má akurát nejakých 207 miliónov na dôchodcov, ale zvyšných 1,3 miliardy si Igor Matovič strčil do kešene a nevieme na čo budú použité. Čiže tiež by som bol veľmi rád, aby sme videli, že kde sa použijú. Ja len ak si dobre pamätám, v roku 2019 sme mali výdavky štátneho rozpočtu na úrovni asi 180 miliárd a dnes tie výdavky máme na úrovni 27 miliárd. A ja tu viem, že budem počúvať, že kríza sem, kríza tam, ale prepáčte, to je 9 miliárd navyše v štátnom rozpočte. Ja by som veľmi rád vidieť na čo teda, jak sa ten štát nafúkol, kde sa tých 9 miliárd každý rok teda ide míňať. Toto by mňa veľmi zaujímalo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 9:55 - 9:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, nepresvedčili ste ma úplne s tými dôvodmi, ktoré ste tu uviedli, ja si naopak myslím, že nie je pravda to čo ste povedali, že vypustením tohto ustanovenia ako by sme povedali, že nesúhlas jedného rodičov s niektorou z foriem starostlivosti o dieťa aby mal byť ako na ťarchu tohto rodiča. Naopak si myslím, že tak ako je to ustanovenie naformulované teraz v návrhu zákona, že len jedna z foriem starostlivosti o dieťa nemá byť na ťarchu teda nesúhlas s touto starostlivosťou má byť na ťarchu jedného z rodičov evokuje to ako keby tie ostatné nesúhlasy s ostatnými druhmi starostlivosti o dieťa mohli byť na ťarchu. Čiže, aj v debate na ústavno resp. v rozprave na ústavnoprávnom výbore ja som skôr prihováral zato riešenie, aby všetky druhy alebo nesúhlas s akoukoľvek formou starostlivosti o dieťa ma nemohlo byť na ťarchu jedného z rodičov a práve tá formulácia, ktorá je teraz si myslím, že nabáda k tomu alebo navodzuje tú atmosféru, že, že nesúhlas inou formou starostlivosti o dieťa ako keby mohlo byť na ťarchu toho jedného z rodičov. Čiže, to vypustenie je možno horšia alternatíva ako som ja preferoval, aby všetky druhy alebo nesúhlas s akoukoľvek formu starostlivosti o dieťa nemohlo byť na ťarchu jedného z rodičov ale určite to neznamená to keby sa to vypustilo, že, že ten nesúhlas by mohol byť na ťarchu takýto výklad, výklad asi pripustiť, pripustiť nie je možné. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 9:40 - 9:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel naozaj podporiť pani poslankyňu Hatrákovú v tom, že naozaj si myslím, že nie je vhodné ako preferovať jeden spôsob starostlivosti o dieťa pred inými spôsobmi, ktoré boli zavedené do tohto návrhu zákona. Naozaj by sa to malo buď zrovnoprávniť, že nemôže byť v neprospech žiadna z foriem o starostlivosti o dieťa alebo teda vypustiť toto ustanovenie tak, aby súd mohol rovnoprávne a rovnocenne vyhodnocovať všetky spôsoby starostlivosti o dieťa, pretože pri rozhodovaní o vzťahu maloletých vo vzťahu k rozvádzajúcim sa rodičom práve ten sudca má tú kompetenciu posúdiť záujem dieťaťa, pretože to konanie je o tom, aby bol dodržaný alebo, aby sa rozhodlo o najlepšom záujme pre dieťa z hľadiska ďalšej úpravy vzťahov s rodičmi. Takže myslím si, že vypustenie tohto ustanovenia je správne rozhodnutie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

28.9.2022 17:40 - 17:40 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, máme nadštandardné vzťahy, sme prakticky obaja vo finančnom výbore. Pripadalo mi to ako plač nad rozliatym mliekom. Dva a pol roka s malými výnimkami ste ho podporoval či už ako predsedu vlády, ktorý predkladal, alebo potom ako ministra financií jednotlivé zákony. Sám si povedal, že zajtra predložil znova ničím nepodložené 1,3 miliardy. Tak isto ako z večera do rána, večer bolo o 400 miliónov menej, na druhý deň ráno bolo o 400 miliónov viac. nehovoriac o tom, že tento človek, môže si to dovoliť len preto, že na čele vlády stojí bábka. A tá bábka bude sedieť ďalej, páni, vy ste ho tam dali, tak si uvedomte čo získate, keby ste sa znova vrátili do vlády. Znova to bude riadiť zozadu pán Matovič. Tak jak dneska sedí na úrade vlády a riadi. Páni, veď sa zobuďte. Zobuďte, kde túto krajinu vediete. Táto, títo ľudia vám to raz zrátajú. A zrátajú vám to aj ďalšie politické strany, ktoré sa do parlamentu dostanú, lebo s vami nemôžu ísť do koalície. Pretože vy ste jednoznačne rozvrátili, tí, čo prídu po vás, tých 17 miliárd budú musieť splácať, páni, a to nie je 17 miliárd. To bude ešte viac, pretože táto koalícia vydrží ďalej, voľby budú najskorej možno v druhej polovici budúceho roku. Takže páni, uvedomte si a zvážte, že či chcete sa vrátiť do tejto koalícii a zachovajte si aspoň trocha tvár.
Skryt prepis