Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.9.2022 o 18:10 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ako je všeobecne známe, myslím, že vo februári alebo v marci tohto roku plénum prijalo novelu zákona o vysokých školách, ktorá nadobudla účinnosť 25. apríla tohto roku, a podľa prechodných ustanovení tejto novely vysoké školy majú povinnosť zosúladiť svoje vnútorné predpisy podľa § 15 s novelou zákona o vysokých školách do 31. augusta 2023 najneskôr. Vysoké školy začali postupne tieto vnútorné predpisy zosúlaďovať a v procese zosúlaďovania sa narazili na niektoré legislatívno-technické nedostatky a chyby novely, ktorý predmetný návrh našej novely zákona odstraňuje.
Konkrétne v § 9 ods. 1 písm. a), v ktorom je chybne uvedená kompetencia akademického senátu verejnej vysokej školy schvaľovať rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy, a v § 41 sa dopĺňa nový odsek 15, nakoľko podľa § 9 ods. 1 písm. k) výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy schvaľuje akademický senát verejnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy, ale, žiaľ, tá podľa § 41 takúto pôsobnosť nemá. V uvedenom návrhu novely zákona o vysokých školách tieto legislatívno-technické, ale aj obsahové chyby v návrhu zákona odstraňujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:10 - 17:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Sulík, pamätám sa na tú debatu veľmi dobre, tá debata bola vcelku veľmi korektná, ale buďme korektní aj teraz. Vy ste povedali len 50 % z tej debaty. Vy ste nepovedali, aký bol výsledok tej debaty. My sme sa predsa bavili o tom, že zrušenie koncesionárskych poplatkov dá sa, samozrejme, dá sa, ale potom sa musíme baviť o štátnej televízii a nie o verejnoprávnej televízii a k tomu musíme zmeniť zákon. Čiže, samozrejme, všetko sa dá, len aj výsledok tej debaty bol ten, že v takomto prípade, keď chcete vy zaviesť zrušenie koncesionárskeho poplatku, vy musíte nejakým iným spôsobom definovať tú verejnoprávnosť tej televízie, tú slobodu verejnoprávnu tej televízie a verejnú službu.
Pokiaľ zrušíte koncesionársky poplatok, zrušíte vlastne verejnoprávnosť v zmysle platenia verejnosti za verejnú službu a zavediete štátnu televíziu. A v rámci tej štátnej televízie musíte zmeniť zákon zase v tom zmysle, že teda, ako to je priame podliehanie štátu, pochopiteľne, a musíte tie peniaze kdesi zobrať. To znamená, že budú len zo štátneho rozpočtu a čiastočne z reklamy, ak to zase v tom zákone nezmeníte inak. Čiže toto bolo výsledkom tej debaty, že áno, dá sa, ale potom nie verejnoprávna televízia, ale štátna. Je to tak?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán minister, rozumiem tomu, čo hovoríš, tá situácia nie je jednoduchá zľava, sprava, ale snažíme sa nájsť spoločné riešenia, podať nejakú pomocnú ruku.
Jedna malá faktická poznámka. Prever si, prosím ťa, tú informáciu s tým Gabčíkovom a s tou vodou. Neviem, či majú nejaký technický problém. Keď sa pozreme z okna, Dunaj je vysoký a vysoký už týždeň. Takže možno v lete a tak ďalej, áno, ale dneska môžu pustiť aj piatu turbínu. Takže, takže... áno, aby si len vedel, že nech ťa nelakujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán minister, viem, že ste v zložitej situácii, ale vrátim sa k jednej veci, čo ste povedali. V roku, z hľadiska kúpy akcií naspäť. Nešlo to, pretože 800 mil. tam bola pohľadávka Sberbanky, kde bolo, 750 mil. z Enelu požičala Sberbanka, 50 dala, bola to Dexia, naša banka, to bolo 800 miliónov. Keď sme to chceli kúpiť, konzorcium bánk vyprovokovalo to, že nielen zaplatiť 800-miliónovú pohľadávku, ale prakticky riešiť celú reštrukturalizáciu vtedy Slovenských elektrární. Preto sa ti kúpiť nedalo. Nechcem sa vracať k tej veci, pretože my sme od prvej chvíli, tak ja som bol ten, ktorý som podal žalobu voči Slovenským elektrárňam za vrátenie Gabčíkova naspäť, na 30 rokov to bolo, že to bola zlá privatizácia. Mám zmluvu od rakúskej právnickej firmy, kde povedali, že privatizácia Slovenských elektrární sa prieči dobrým mravom a že môžme do toho ísť. Nemohli sme do toho ísť, pretože jednoducho my by sme cez Brusel neboli prešli. Nechcem sa vracať k veciam, to, čo nám dávate za to, ale my vám len chceme pomôcť a čakáme proste, aby ste si vyjasnili veci. Ale keď je, že to chcete dneska, dneska ja, tá situácia, čo prijmeme, je zlá a každé riešenie je zlé a horšie. To je, bohužiaľ, tvrdá realita, a preto sme chceli vedieť a chceli sme vám dať čas, nič iné proste, aby sme si to vyblýskali. Lebo nič sa nezmení. Či ešte príde niečo, Európska únia, alebo nie. Európska únia na celej čiare zlyhala. To si darmo budeme hovoriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 14:55 - 14:55 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán minister, ja nie som ani vzťahovačný, ani neberiem politiku osobne. Mám snáď jednu odpoveď, že kto tu koho zastupuje? Spomeňte si, kto zobral Slovenským elektrárňam vodnú elektráreň v Gabčíkove. Dobre? Spomeňte si, kto prišiel s rozhodnutím o dostavbe tretieho a štvrtého bloku, koľko bolo kriku. A dnes tam sa všetci chodíte fotiť ako k najväčšej príležitosti, ktorá sa na Slovensku možno stala.
Pán minister, sám hovoríte, teraz som naozaj vecný, že neviete, kedy tento zákon bude aplikovaný, že si ho nechávate ako krajný prostriedok. Potrebujete naň vládne nariadenia. Tak mi vysvetlite, aký je rozdiel medzi utorkom dnešným dňom a utorkom budúcim týždňom, keď neviete, kedy tento zákon budete aplikovať.
Pán minister, kľakol vám Žiar nad Hronom, Orava, prepáčte, nemyslím to teraz osobne, kľakol nám, dobre, máme obrovský problém, pokiaľ ide o Duslo Šaľa, viete, čo to bude znamenať z hľadiska mnohých produktov. Načo ešte čakáme? Ja stále by som chcel jednoducho vedieť, čo pre tých ľudí, preboha, máte pripravené. Prečo sem nemôže prísť predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, nech nám niečo povie? Prečo nechcete zvolať tú tripartitu? Čoho sa bojíte? Veď my vám radi za to zahlasujeme, len nech počujeme od tých partnerov sociálnych, že pozreli sme sa na to, je to v poriadku. Veď ten zákon vás netlačí. Čo vás tlačí? Prečo to potrebujete mať schválené dnes, keď sám tvrdíte, že nemáte pripravené žiadne vládne nariadenie a neviete, kedy budete tento zákon aplikovať? Ja nič nechcem iné. Nech je to kvalitne pripravený zákon, lebo ide o vážny zásah, naozaj vážny zásah do mnohých aj obchodných vzťahov.
A nikto nepovedal, že tento návrh zákona spôsobil zlú situáciu v Slovenských elektrárňach, v tomto máte pravdu. Ale ak bude aplikovaný, tak ešte len spôsobí obrovské problémy. Takže nie je pravda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

27.9.2022 14:40 - 14:40 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán predseda, čiastočne ste mali pravdu, ale treba povedať jednu vec, že od novembra minule... respektíve od septembra minulého roku sme vás upozorňovali, že bude problém. Prišiel minister hospodárstva a povedal, že proste má memorandum. Jako mohlo podpísať Slovenské elektrárne memorandum na rok ´23, ´24, keď proste jednoducho mali elektrinu predanú? Čiže memorandum nebolo podpísané.
Ďalšia vec, pokiaľ sa týka, kto nechce zachraňovať, my aspoň nevieme zachrániť Slovenské elektrárne, pretože tie sú zadlžené 4,2 mld. Nehovoriac o tom, že tam treba dať ďalšie peniaze na to, aby to mohlo fungovať. Tam je konzorcium bánk, ktoré bude rozhodovať. Nie Křetínský ani slovenské, ani slovenský štát, alebo Slovenská republika nebude rozhodovať o Slovenských elektrárňach. Konzorcium bánk, ak to dajú do konkurzu proste, tak jednoducho si tam dajú aj svojho správcu. Jakonáhle sme to znárodnili, resp. to, čo navrhujete, sa nedoplatíme, pretože máme jednak na krku Enel a druhého veri... druhého majiteľa a máme ďalej podpísané zmluvy na burze v Lipsku.
Čiže prakticky je tu každé riešenie, ktoré je, je zlé a horšie. Preto sme navrhovali, aby sme získali všetky informácie, ktoré jednoducho potrebujeme k tomu, aby sme sa správne mohli rozhodnúť. Ale k tomu musí povedať zásadné stanovisko regulačný úrad. Musí povedať proste, čo nás čaká, čo sme schopní spraviť s našima vodnými elektrárňami, s Gabčíkovom, pokiaľ sa týka a veci, ktoré sú. Veď my vieme od prvej chvíli a poznáme to dôverne, pokiaľ sa týkalo, že keď sme aj Gabčíkovo chceli dostať naspäť, ktoré bolo za 1 euro predané na 30 rokov do prenájmu. Takže vieme, ako sa, v akom stave sú Slovenské elektrárne. Ale táto situácia, ktorá bola vyvolaná, tú treba riešiť pomaly a proste rozumne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 14:25 - 14:25 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda, ďakujem pekne za tvoje slová. To, čo si ty sa rozhodol podporiť a k čomu si sa pozitívne vyjadril, a to, čo navrhol pán predseda Robert Fico, to sme riešili pred chvíľočkou na hospodárskom výbore a presne tento návrh padol, akurát tam nemal dostatočnú podporu, aby sme nieže prerušili rokovanie a nepokračovali v zmysle rokovacieho poriadku, ale by sme to posunuli na koniec schôdze, aby bol čas si to ešte dohodnúť, ak bude treba, pán minister by otvoril rozpravu, aby sme to mohli dotiahnuť tak, aby ten zákon bol dobrý a bol zmysluplný. Dúfam, že k tomuto záveru prídeme aj s tvojou pomocou.
Druhá vec, burza sa rozsypala, nefunguje. Priznala to Enova, burza skrachovala, čiže bude to treba nastaviť nejako ináč. Mňa by zaujímalo, či už riešite v koalícii, a je to otázka možno skôr na premiéra ako na teba, alebo na pána ministra, ako budeme organizovať trh s elektrickou energiou v roku ´23, ´24, ´25.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 14:25 - 14:25 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, Európa a európske krajiny nám ponúkajú celý rad modelov, ako postupovať. Napríklad Francúzi časť elektrickej energie, ktorá je vyrobená z jadra, ponúkajú podnikom, ľuďom za regulovanú cenu, napríklad 30 %, teraz hovorím nejaké číslo. Už to významne mení charakter celkovej ceny tej elektrickej energie pre podniky a pre domácnosti, ale my stále nič nepočujeme. Pán predseda, uvedomte si, že my len hovoríme o nejakom zákone, ktorý v budúcnosti má niečo riešiť, ale nevieme, ako to pomôže v danej situácii ľuďom, zamestnávateľom, podnikom, nikto nič nevie. Aj minister bol tajomný v televíznych reláciách, keď sa ho pýtali, čo bude, povedal nebude nič hovoriť, lebo nechcem znervózňovať verejnosť, alebo niečo v tomto duchu.
Pán predseda, ja nechcem nič iné, pán minister, ja nechcem nič iné, preboha, zvolajte tú tripartitu! Sadnite si na dva dni, veď to, to, čo... toto je niečo také, čo vám vadí? Ja nič iné nechcem, ja nechránim, ja som socialista, pán predseda, ja by som v živote nesúhlasil s privatizáciou elektrární a už vôbec nie tak, ako to urobila Dzurindova vláda. Toto chcem, nech minister, dnes je čo, dnes je utorok? Dnes je utorok, zajtra nech zvolá tripartitu, štvrtok-piatok môže sedieť tripartita. Zavolajte tam všetkých zainteresovaných a v pondelok môžte predložiť kvalifikovaný návrh a my s radosťou zahlasujeme, ak bude súhlas tripartity. Ale nevynechávajme týchto ľudí z toho! O nič iné tu nejde, sedem dní na tejto schôdzi. Pán predseda, nič sa nestane, keď sedem dní sa zdržíme, pretože tak či tak ten zákon, ako som povedal, je ultima ratio, je ten posledný prostriedok nejakej nápravy, takže času máme určite minimálne niekoľko týždňov na prijatie dobrých rozhodnutí, o nič iné nejde. A keby teraz vznikla dohoda s pánom ministrom, že súhlasí, hneď teraz prestanem, nech ide písať pozvánky tripartite, nech sa rýchlo zajtra ráno môžu stretnúť. O nič iné nám nejde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 14:10 - 14:10 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, vážený pán minister, v mojom vystúpení, ktoré som mal v rámci prvého čítania, som jasne avizoval, že politický zámer, ktorý je obsiahnutý v tomto návrhu zákona, plne podporujeme. A poslanci za poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia tento návrh aj podporili a som rád, že pokiaľ ide o samotný zámer, tak bola veľmi široká politická zhoda naprieč celým politickým spektrom. Rovnako sme vyhlásili za poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia, že sa obrátime počas tých nastávajúcich pár dní, čo máme k dispozícii, na sociálnych partnerov a zainteresovaných hráčov.
Pán minister, hovorili sme so Slovenskými elektrárňami, hovorili sme s baňami, hovorili sme s výrobcami vodných, teda elektriny z malých vodných elektrární, hovorili sme s mestami, hovorili sme s obcami a priznám sa, že vo všetkých týchto rozhovoroch je jeden spoločný menovateľ a to je čas. Čas, ktorý podľa nich je potrebný ešte na rokovanie a na precíznejšiu prípravu tohto návrhu zákona, ktorý máte momentálne na stole a ktorý ponúkate v druhom a treťom čítaní v Národnej rade.
Pán minister, ja použijem asi ten najsilnejší argument, ktorý máme k dispozícii, a to je argument, ktorý prichádza od hlavného výrobcu elektrickej energie na Slovensku – od Slovenských elektrární. Prosím, opravte ma, ak sa mýlim, myslím, že Slovenské elektrárne predstavujú, pokiaľ ide o produkciu elektrickej energie, asi 64 – 65 % z výroby elektrickej energie na Slovensku. Teda hovoríme o dominantnom hráčovi na trhu s výrobou elektrickej energie. Poviem to veľmi úprimne, pán minister. Ak je vaším zámerom nechať kľaknúť Slovenské elektrárne na kolená a potom ich lacno získať, dobre, aj to je cesta, hoci veľmi zvláštna, a ja by som bol nerád, keby poslanci strany SMER – sociálna demokracia boli súčasťou tejto cesty.
My si plne uvedomujeme a berieme na vedomie, že ministerstvo podpísalo spoločne s elektrárňami memorandum o dodávkach, nazvime to, lacnejšej elektrickej energie pre domácnosti v rokoch 2023 a 2024 v určitom objeme. Ale okrem toho majú elektrárne aj určité záväzky voči iným odberateľom elektrickej energie, ktoré sa dajú ohodnotiť sumou asi 10 mld. eur. Pokiaľ by sa stalo, že by ste využili rámec, ktorý je v tomto návrhu zákona formulovaný či už ako stav núdze, alebo všeobecný hospodársky záujem, tak by sa mohlo stať, že Slovenské elektrárne by neboli schopné plniť si svoje záväzky voči tým iným dodávateľom.
Ďalej si treba uvedomiť mieru zadlženosti Slovenských elektrární alebo výšky úverov, ktoré Slovenské elektrárne poberajú od viacerých bankových inštitúcií. Zoberme si, že sme vo finálnej, finálnom štádiu otvárania tretieho bloku a sú tu vážne vyjadrenia, pokiaľ ide o štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach. Áno, tento zákon, ak ho spustíte ako ten krajný variant formou vládnych nariadení, môže spôsobiť, že firma, ktorá zabezpečuje 64 % elektrickej energie z hľadiska výroby, môže kľaknúť na kolená a potom sa môžete pokúsiť túto firmu za nejaké lacné peniaze dostať pod kontrolu štátu. Ak máte takýto diabolský plán, Pán Boh vám pomáhaj, my s týmto plánom nechceme mať nič spoločné.
Preto by som chcel navrhnúť, pán minister, a bez toho, aby sme robili akékoľvek obštrukcie, a teraz sa obraciam aj na pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Chceme, aby tento zákon bol v nejakej podobe schválený na tejto schôdzi. Opakujem, nerobíme žiadne obštrukcie, neposúvame návrh zákona na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Mali ste výbor cez obednú prestávku, kde viacerí poslanci vám povedali, že nájdime ešte nejaký priestor na rokovanie s partnermi, vyštrngajme, po slovensky povedané, pozmeňujúce návrhy, ktoré vyštrngané nie sú, je ich 25 v spoločnej správe, ale môžu prísť aj nejaké ďalšie návrhy a potom na konci tejto schôdze alebo v nejakom termíne by sme mohli pristúpiť k záverečnému hlasovaniu, ak budeme presvedčení, že tie pripomienky sú spracované dobre, tak za celý klub SMER-u môžem povedať, že sme pripravení za tento návrh zákona opätovne zahlasovať.
V danom okamihu, pán predseda, pán predsedajúci, predkladám vzhľadom na veľké nejasnosti a veľké výhrady najvýznamnejších hráčov na energetickom trhu tento návrh uznesenia k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Návrh som už predložil, takže máte ho ako pán spravodajca k dispozícii.
Národná rada
A. schvaľuje prerušenie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1198) za účelom:
a) riešenia podstatných rizík vyplývajúcich z predmetného vládneho návrhu zákona a vypracovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov,
b) odstránenia absencie adekvátnej účasti verejnosti na tvorbe predmetného vládneho návrhu zákona podľa § 2 ods. 1 zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej, schvaľuje prerokovanie základných otázok verejnej energetickej politiky v období energetickej a cenovej krízy na rokovaní 72. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky, termín do konca 72. schôdze Národnej rady a požiadanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zúčastnenie sa a vystúpenie na rokovaní 72. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, termín bez-od-klad-ne.
Tu navrhujeme, pretože to, čo predkladáme alebo o čom rokujeme, o právnom rámci, pán minister, to je už ultima ratio, to je ten posledný prostriedok, ktorý máme k dispozícii, až nič nebude fungovať. Ale my stále nevieme, čo sa bude diať. My stále nevieme, koľko ľudia budú platiť za elektrickú energiu, koľko budú platiť za teplo, koľko budú platiť za plyn. Tento nástroj je v poriadku, ale ten je úplne posledný, na samom konci. Potrebujeme tu počuť predovšetkým predsedu úradu pre reguláciu a potrebujeme počuť hlavných hráčov, aby povedali, do akej miery sú alebo nie sú stotožnení s týmto návrhom.
B. Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky dopracovať a začať realizovať komplexné opatrenia na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči extrémnemu nárastu cien energie, bezodkladne, a
C. odporúča predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prijať opatrenia na zmiernenie dopadov výkyvov v cenách energií.
Pán predseda, ja by som navrhoval, dajme si týždeň, pomôže to veci. Opakujem ešte raz, my sme pripravení, ak si to vyrokujeme, ten návrh zákona podporíme. Dohodnime sa, že teraz to prerušíme, zavolajme si sem všetkých, ktorých si sem máme zavolať, hlasujme o tomto zákone v utorok alebo v stredu, tak či tak Národná rada rokovať bude, stojí to za to, pretože tento zákon môže získať všeobecnú politickú podporu. Ak tento návrh na sedemdňové prerušenie za účelom kvalitnejšej prípravy nebude schválený, tak poslanci strany SMER – sociálna demokracia sa zdržia hlasovania pri tomto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 11:55 - 11:55 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým, ktorí na mňa reagovali.
Začnem pánom poslancom Šudíkom. Pán poslanec, vo vašom prípade po tejto faktickej poznámke platí, že hovoriť striebro, mlčať zlato.
Pán poslanec Kollár, vy ste mali, myslím si, že takú najviac k veci faktickú poznámku. No, viete, o dodržiavaní či nedodržiavaní medzinárodného práva by sme sa mohli baviť hodiny. A ja som aj v minulosti povedal a zopakujem to znova. Veľmoci, ako je Ruská federácia, Spojené štáty a ďalšie, z času na čas urobia rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom, ale sú to veľmoci a dovolia si to urobiť. A mňa len mrzí, že nemáme rovnaký meter pri posudzovaní nedodržiavania medzinárodného práva. Lebo je veľa príkladov aj z minulosti, kedy to medzinárodné právo porušili aj Spojené štáty, tá mäkká demokracia. A ja nechápem niekedy vás aj viacerých kolegov, ktorí sa mi snažia podsúvať to, že ja som nejaký proruský. Vy ste počuli v tomto mojom vystúpení, že by som sa zastal vojenskej agresie Ruskej federácie alebo anexie Krymu, alebo niečoho iného? Veď vôbec nič také som nepoužil. Ale na druhej strane prečo by som nemal upozorňovať na problémy a úskalia, ktoré sú založené na reáliách? To, že sa niekto voči tej ruskej menšine na Ukrajine správal zle, je pravda. To nie sú naše výmysly ani sú to neni nejaké podsúvania nejakých hoaxov z ruských webov alebo nejakej, alebo, alebo z veľvyslanectva, jednoducho je to holý fakt a mrzí ma, že sme neni schopní sa k tomu postaviť čelom. Tak ako odmietame ruskú agresiu, tak by sme mali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis