Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.12.2022 o 13:25 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

6.12.2022 16:41 - 16:41 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, chcel by som upozorniť na to, že pán poslanec Baránik síce podal akože pozmeňujúci návrh, ktorý nazval pozmeňujúcim návrhom, ale môže ho nazvať, akokoľvek chce, svojím obsahom je to alternatívny návrh uznesenia a môže sa o ňom hlasovať až po tom, ako nebude odhlasované uznesenie, ktoré bolo predložené v spoločnej správe. Čiže nie je to žiaden pozmeňujúci návrh a je to alternatívny návrh uznesenia. Upozorňujem na to, aby sme vedeli, ako budeme hlasovať.
Ďalšiu vec, ktorú povedal pán poslanec Baránik o bohorovnosti generálneho prokurátora, s tým absolútne nemôžem súhlasiť. Generálny prokurátor je, alebo prokurátor ako taký je pán prípravného konania. Pán prípravného konania, ktorému zo zákona vyplýva povinnosť skúmať a dohliadať nad zákonom procesu prípravného konania. A keď hovoril pán poslanec Baránik o tom, že sa majú dostať veci pred súd, tak áno, majú sa dostať veci pred súd, ale také, ktoré sú náležite objasnené a vyšetrené zákonným spôsobom v prípravnom konaní. Veď od toho je prokuratúra ako taká, dozorujúci orgán nad prípravným konaním.
A pokiaľ sa hovorí, pokiaľ hovoril o tom, že generálny prokurátor zastupuje štát, pán generálny prokurátor v prvom, na prvom mieste to, čo mu vyplýva aj zo zákona, je, že dbá na práva a právom chránené záujmy tak právnických, ako aj fyzických osôb, ale, samozrejme, aj štátu. A tomu zodpovedajú aj jeho úlohy, ktoré sú definované v Trestnom poriadku, ako má dohliadať na zákonnosť prípravného konania tak v prospech, ako aj v neprospech obvineného, aby boli náležite objasnené jednotlivé podozrenia zo spáchania trestných činov. Čiže nie za každú cenu len to, čo si praje koalícia, ale to, čo je naozaj zákonným spôsobom náležite obsiahnuté.
No a to, čo k tomu, k čomu povedal pán poslanec Baránik, právnik, advokát, že treba zrušiť zásady trestného konania, tak k tomu sa snáď ani netreba vyjadrovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Viskupič, v podstate ten pozmeňujúci návrh je v súlade s tým, čo si my predstavujeme, ako by sa to malo vyriešiť. To znamená, ak teda máme pomáhať gastru, a my sme za to, aby sa gastru pomohlo, tak dajme to minimálne na tých dvanásť mesiacov, lebo ináč to nemá absolútne žiadny zmysel. Ja považujem tú vsuvku, že iba na tri mesiace, zase nejaký figový list, ktorý použil pán Matovič len na to, aby mu prešla tá prvá časť o tých, o tých športoviskách a vlekoch.
Takže za stranu SMER môžem povedať, ak teda bude tento pozmeňujúci návrh, my zaňho zahlasujeme, ak prejde ten pozmeňujúci návrh pána Viskupiča, tak zahlasujeme aj za celý zákon. Ak neprejde, tak sa zdržíme hlasovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 11:40 - 11:41 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Pán poslanec Viskupič, práve sme si vypočuli, že musíme poďakovať vláde, že teda neudupala tie samosprávy do krachu, ale že teda zariadila to tak, aby prežili. To sme sa dozvedeli pred malou chvíľou.
Ja si myslím, že princíp daňového bonusu je správny. Len je nesprávne zdroje, odkiaľ sa čerpajú tieto finančné prostriedky. Neviem pochopiť, prečo sa berú tie finančné prostriedky samosprávam. Prečo sa nezoberú napríklad bankám, ktoré v časoch najväčších kríz zvyšovali zisky? Berú sa samosprávam, ktoré zabezpečujú obrovské množstvo služieb práve pre rodiny s deťmi – či už je to financovanie škôliek, či už je to financovanie stravovania detí, či už je to financovanie voľného času, centier voľného času, družín, či už je to financovanie športu, kultúrnych aktivít.
My sa tvárime, že ideme pomôcť rodinám. Tu im na jednej strane pridávame a zároveň im na druhej strane berieme. Veď tých 2 900 obcí v tomto ťažkom období bude musieť odniekiaľ tie peniaze zobrať, aby zafinancovalo základné služby, napríklad materské škôlky. Tie sú financované z obcí. Dnes stojí škôlka, ja neviem, 15 euro na mesiac, keď je samosprávna, niekde 20 euro, niekde 25 euro. Koľko bude stáť škôlka, sto euro? Tak ako sme tým rodinám pomohli?
Viete, ja mám pocit, že táto vláda sa rozhodla zničiť všetko, čo funguje. Už zničila toľko sektorov a ešte tu bol jeden sektor, ktorý fungoval a ktorý aj pomáhal, keď padala na hlavu napríklad s tým celoplošným testovaním, však to všetko samosprávy zabezpečili. Tak sa rozhodli, že idú zničiť aj samosprávy. A tento zákon, ktorý sa ide schvaľovať je o tom, že už teda dokonáme to dielo a doničíme aj samosprávy, aby už na tomto Slovensku nefungovalo nič.
No ďakujem pekne za také zákony.
Skryt prepis
 

5.12.2022 14:10 - 14:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, ja som tiež prekvapený týmto návrhom a prekvapený som najmä z toho dôvodu, že ako vidíme, aká je parlamentná matematika v súčasnosti. Pretože tento návrh zákona v zásade skôr pomáha koalícii ako opozícii vzhľadom k tomu, aj keď teda pán poslanec Čepček je nezaradený poslanec, pretože koalícia má len dva kluby, čiže zjednodušilo by to najmä, najmä túto procedúru pre koalíciu, aj keď na druhej strane zase koalícia môže využiť právo predsedu Národnej rady, ktorý má aj sám takéto, takéto návrhové právo. No a opozícii to nijak nepomôže, pretože práve, ako povedal predrečník, strana SaS je ťažko povedať, či je koaličná, alebo opozičná strana, čiže tam aj tak dva kluby opozičné, keďže je teraz len jeden klub opozičný a strana SaS nie je jasné, či je opozičná strana, alebo nie, aj tak, aj tak nepomôže. Čiže nevidím v tom úplne, poviem úprimne osobne, nejaké ratio, skôr to pomáha terajšej koalícii ako opozícii.
Ja si skôr myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či nezmeniť rokovací poriadok tým spôsobom, že najmä pokiaľ ide o preraďovanie jednotlivých bodov na nasledujúcu schôdzu, nie zaraďovanie nových bodov, ale buď vyraďovanie zo schôdze, alebo preraďovanie na ďalšiu schôdzu, by mal mať to dispozičné právo sám navrhovateľ alebo skupina navrhovateľov, ktorá ten návrh zákona navrhla. Pretože tak, ako má dispozičné právo ho navrhnúť, tak by mala ďalej mať aj dispozičné právo s ním ďalej nakladať. Čiže tu vidím skôr riešenie v rokovacom poriadku, alebo na zmenu rokovacieho poriadku, aby takéto, takúto kompetenciu dostali sami navrhovatelia bez ohľadu na to, či budú mať súhlas jedného, dvoch alebo troch klubov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.12.2022 14:10 - 14:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlá tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 12:55 - 12:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 13:25 - 13:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona, ústavného zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Odporúčam zároveň, aby návrh ústavného zákona prideliť, aby sme pridelili výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 13:10 - 13:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako aj gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovania návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Richter Ján
Navrhujem, aby sa hlasovalo budúci týždeň pri prvom hlasovaní o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1315. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasť predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pod číslom 1374 zo 14. novembra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona jednotlivé výbory prerokovali do 27. januára budúceho roku a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis