Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.1.2023 o 17:07 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 17:29 - 17:31 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Susko, ty si dal odpoveď vo svojej rozprave aj v pozmeňováku prečo v tomto pléne nezaznel jeden argument vecný a obsahovo správny, ktorý by potvrdzoval nevyhnutnosť alebo zdôvodnil konanie predčasných volieb 30. septembra 2023. Sú to presne tie dôvody, ktoré si ty hovoril, ktoré vyplývajú ako obmedzujúce z ústavy pre túto vládu poverenú výkonom funkcie, teda vládu v demisii, a práve preto nikto z relevantných politikov vládnej koalície tu nevystúpil a nedal jeden jediný argument, ktorý by zdôvodňoval, že prečo to má byť 30. septembra. A treba povedať, že tým predlžovaním politickej krízy, pretože po odvolaní vlády je naozaj Slovenská republika má politickú krízu a v prípade možných rozhodnutí vlády, tak ako si už uviedol jeden príklad, ktorý bude mimo rámca, mimo ústavného rámca, môže naozaj na Slovensku sa prehĺbiť a vzniknúť aj ústavná kríza. Aj preto tvoje vystúpenie a aj pozmeňujúci návrh má podľa môjho názoru veľký význam pre toto plénum, ktoré sa teda zaoberá prijatím ústavného zákona o termíne predčasných volieb. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 17:25 - 17:25 hod.

Kamenický Ladislav
...možný termín, aby sa od dnešného dňa alebo od utorka, keď budeme hlasovať kedy sa môžu konať predčasné voľby a ja by som bol veľmi rád, ak by to ostatní podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 17:24 - 17:25 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja pána poslanca Borisa Suska považujem fakt odborníka vo svojej oblasti. A som rád, že takýchto ľudí v strane SMER máme A ďakujem aj za to, že si vysvetlil vlastne aké kompetencie táto vláda aké má a aké nemá. A očividne sa tu proste robia veci ktoré sú, nie sú v súlade s ústavou. Ja chápem, že keď tu budeme teraz riešiť všetko tak, že niekto niečo urobí a vie dopredu, že to nie je tak ako by sa to malo robiť. A potom to budeme stále dávať na Ústavný súd aby to preskúmaval, tak tento štát nebude nikdy, nikdy fungovať. Takže a jednoznačne vyplýva z toho, že keď proste prezidentka odvolala túto vládu, tak táto vláda by sa mala snažiť čím skôr vyvolať predčasné voľby aby nová vláda dostala plné kompetencie. O tomto tu celé je. Takže preto opakujem 27. mája je prvý možný termín aby sa od dnešného dňa, alebo od utorka, kedy budeme hlasovať, kedy sa môžu konať predčasné voľby a ja by som bol veľmi rád ak by to ostatní podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2023 17:07 - 17:23 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, pretože poslankyňu tu nevidím ani jednu, dovoľte aby som aj ja niečo povedal k tejto téme. Keď počúvam čo sa nám a hlavne občanom Slovenskej republiky snažia nahovoriť, alebo snaží nahovoriť táto koalícia, tak si stále myslím, že snívam a že sa potrebujem z tohto sna zobudiť. Počúvame tu už týždeň, že táto vláda potrebuje ešte čas do septembra tohto roka preto, lebo orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas na zatváranie opozície. Toto samo o sebe v normálnej demokratickej krajine, keď sa najsilnejší líder koaličnej strany vyhráža najsilnejším lídrom opozície, že ich pozatvára a ešte, že teda potrebuje v demisii vládnuť ďalší rok na to, aby sa mu podarilo ich zatvoriť, je samo osebe dôvod na to, aby okamžite odišiel z funkcie, akejkoľvek, štátnej, resp. ústavnej.
Ďalej hovoríte, že potrebujete termín do septembra, lebo ľuďom potrebujete ešte pomôcť. No, nepomohli ste ľuďom doteraz, tak žiadnych ďalších desať mesiacov vám nepomôže a nemáte ani legitimitu na to, aby ste im už pomáhali. Ďalej hovoríte, že potrebujete plniť plán obnovy, potrebujete plniť programové vyhlásenie vlády, potrebujete dokončiť reformy a ďalšie a ďalšie takéto dôvody. A ja stále rozmýšľam, že či naozaj stále snívam. Koaliční poslanci vystupujú a argumentujú týmito dôvodmi ako keby sme sa tu bavili o tom, či si idú dobrovoľne poslanci skrátiť volebné obdobie, alebo či tu zotrvajú až do konca volebného obdobia, teda do februára 2024. V celom tomto cirkuse nejak zaniká holý fakt, že táto vláda bola rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky odvolaná na základe vyslovenia nedôvery v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako by tento fakt vôbec neexistoval, poslanci opakovane vystupujú a zdôvodňujú , prečo tu mali byť ešte do februára 2024 a že vlastne 30. septembra je akýsi kompromis, avšak doteraz som nepočul z úst nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je, alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj, alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022,
===== Nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022 a bol tu návrh ústavy, návrh zmeny ústavy, ktorý umožňoval skrátiť volebné obdobie ešte v decembri, kedy sa to malo hneď schváliť a mohol byť vypísaný termín predčasných volieb na marec, prípadne apríl, tak keď sa tu chceme baviť o kompromisnom riešení, tak to kompromisné riešenie je jún ale v žiadnom prípade nie september. Neviem medzi čím je september kompromisným riešením februárom 2024, to snáď nemyslí táto vláda vážne že má ambíciu v demisii vládnuť do konca volebného obdobia ďalší, ďalší rok aj pol.
Takže ešte raz, haló páni poslanci, táto vláda bola odvolaná, táto vláda nemá žiadnu legitimitu na to, aby vládla tu ďalších desať mesiacov. To je holý fakt. Môžte sa tu hádzať o zem koľko chcete, toto je holý fakt.
Čo z toho vyplýva, nemáte legitimitu vládnuť. Prezidentka vás podľa ústavy poverila obmedzenými právomocami v zásade len na to, aby ste doviedli štát, teda Slovenskú republiku do predčasných volieb a to v čo najkratšom možnom termíne. Samo to zdôvodnila ešte v decembri, že si praje, aby to bolo najneskôr v prvom polroku roka 2023. Nechápem už potom prečo zrazu súhlasila so septembrovým termínom volieb.
Vy už nemáte mandát ani legitimitu na vládnutie a prijímanie žiadnych zásadných opatrení. Už som to tu spomínal pri rozprave o novele ústavy, ale zjavne to treba opätovne zopakovať. Podľa čl. 115 ods. 3 a 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda v demisii, teda odvolaná vláda, ktorú tu momentálne máme, ktorá dostane na poverenie, ktorá dostane poverenie vykonávať funkcie vlády v obmedzenom rozsahu do vymenovania novej vlády nemá kompetencie rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemá kompetencie rozhodovať o zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a ďalšie veci. A nemá ani kompetenciu vymenúvať a odvoláva štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a členov Súdnej rady, respektíve len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky Slovenskej republiky v tejto poslednej veci. V tých ostatných veciach, ktoré som hovoril, nemá kompetencie vôbec.
Podľa Ústavného súdu Slovenskej republike v problematike zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Ústavný súd uviedol. Dovolím si teraz krátko zacitovať z rozhodnutia Ústavného súdu. Ústava neustanovuje taxatívne ani demonštratívne ktoré z opatrení v uvedených oblastiach sú natoľko závažné, že ich možno charakterizovať ako zásadné. Pomocou výkladu za zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno považovať všetky opatrenie, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodársku a sociálnu politiku Slovenskej republiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja. Okrem toho za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno označiť aj také opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie dôležitej pre hospodársku a sociálnu politiky Slovenskej republiky. Toľko citát z rozhodnutia Ústavného súdu. Že neprimerane dlhé trvanie ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky, po jej vyslovení nedôvery podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je nezlučiteľné s požiadavkami adekvátnej reakcie vrcholného orgánu výkonnej moci na neobvyklé naakumulovanie rizík z vnútropolitického vývoja v spojení s extrémnym nárastom vplyvu vonkajšieho prostredia.
Dočasne poverená vláda bez možnosti rozhodovať v zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej politiky, respektíve vnútornej a zahraničnej politiky. Je neudržateľná pre spoločenskú a ekonomickú situáciu. Nemožnosť rozhodovania v zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky sa dotýka a rozhodovania o čerpaní peňazí z fondu obnovy napríklad a ďalšie rozhodnutia, ktoré majú charakter zásadných opatrení na zabezpečenie, ako som už povedal, hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky. Z médií sme sa dozvedeli, že včera vláda Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Koncepcia, koncepcia je jednoznačne zásadná otázka sociálnej politiky. Prekročila vláda svoje kompetencie? No podľa môjho názoru rozhodne áno. Otázka je, ako by v tomto prípade na toto sa pozeral ústavný súd, prípade, že by to bolo preskúmavané Ústavným súdom.
Kolegovia, v tomto sa mi hodí taký, taký primeraný príklad keď na hokejovom zápase je vylúčený hráč do konca zápasu, ale on si povie, že som síce vylúčený v prvej tretine, v polovičke, ale ja by som ešte rád do polovičky tretej tretiny ten zápas dohral a potom už pôjde so šatne. Takto to vyzerá so súčasnou vládou.
Ďalej tu máme princíp právnej istoty. Z judikatúry Najvyššieho súdu ako aj Ústavného súdu v mnohých rozhodnutiach vyplýva to, že štátne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov. Konanie štátneho orgánu s prieťahmi vo veľa rozhodnutiach, či už Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu znamená porušenie princípu právnej istoty a zrušenie takýchto rozhodnutí. Ako inak sa dá charakterizovať konanie tejto vlády, že tu chce vládnuť ešte desať mesiacov v demisii s obmedzenými kompetenciami s obmedzenými právomocami ako to, že porušuje princíp právnej istoty, ktorý bol judikovaný v mnohých rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Na to nie je, nie je žiadna odpoveď. Teda všetko čo v týchto veciach táto vláda urobí môže byť predmetom ústavného prieskumu a verte, že toto návrhové opatrenie, ktoré my ako poslanci Národnej rady máme tu aj v plnom rozsahu využijeme.
Argumente, lebo Fico, lebo musíme zabrániť, aby sa Fico dostal opäť k moci, respektíve SMER opäť k moci, páni kolegovia, ale o tom vy nerozhodujete. O tom nerozhodujeme ani my. Občania Slovenskej republiky rozdajú vo voľbách nanovo karty. Občania Slovenskej republiky v demokratických a slobodných voľbách rozhodnú kto bude ďalej vládnuť. Demokracia nefunguje tak, že odvolaná vláda sa sama so sebou dohodne, že tu bude vládnuť a že bude rozhodovať kto príde alebo nepríde po nej, ale kto môže, alebo nemôže, alebo má, alebo nemá prísť po nej. O tom rozhodnú občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. O tom je demokracia páni poslanci.
A teraz mi dovoľte, keďže som povedal dôvody pre ktoré táto vláda tu nemá legitimitu a keďže je tu snaha týchto zvyškov koalície zabetónovať sa tu ešte to 30. septembra, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu uznesenia, ktorý má za cieľ dve veci. Jedna vec je, aby sme presunuli v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku § 58a ods. 4 kompetencie výboru Národnej rady pri odsúhlasovaní záležitostí Európskej únie z výboru na plénum. Je to absolútne nekonfliktná záležitosť a dúfam, že ju všetci podporíte. Pretože ak je vláda v demisii a nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach, tak by tieto kompetencie mala prevziať Národná rada a plénum Národnej rady. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu, no a v tej súvislosti teda aj kontrolná činnosť Národnej rady samozrejme. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu sa týka žiadosti pre vládu, aby dôsledne dodržiavala obmedzenie, ktoré jej vyplývajú z poverenie prezidentky Slovenskej republiky a z Ústavy Slovenskej republiky na dočasný výkon mandátu v obmedzenom režime.
Podrobnejšie zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zverejnené v písomnej forme na stránke Národnej rady samozrejme, kde je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený.
Čiže pán predsedajúci, začnem teraz čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V bode B 2. sa na konci za slovo konania vkladá bodkočiarka a dopĺňa sa nový bod C. v znení:
"C. vyhradzuje si
1. rozhodovať o záležitostiach podľa § 58a ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky") v zmysle § 58a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, teda
a. prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b. schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
c. posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk;
2. vykonávať kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, výborov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k poverenej vláde Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, vedúcim ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s okamžitou realizáciu opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči kumulujúcim sa krízovým faktorom a s dodržiavaním ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti poverenej vlády Slovenskej republiky po jej vyslovení nedôvery podľa § 127 a súvisiacich ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;"
Bod 2. Dopĺňa sa nový bod D. v znení:
"D. žiada poverenú vládu Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, aby dôsledne rešpektovala ústavné obmedzenia pôsobnosti dočasne poverenej vlády podľa článku 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a zdržala sa opatrení zásadného charakteru ako napríklad typu prípravy a uskutočňovania zásadných zmien v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rušenia nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska, a podobne."
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
K tomu by som chcel už len dodať, že prosím pána spravodajcu, ale nevidím ho tu, neviem kto je spravodajca, aby dal hlasovať o týchto dvoch bodoch tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o každom z nich samostatne. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2023 17:07 - 17:23 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení páni poslanci, pretože poslankyňu tu nevidím ani jednu, dovoľte aby som aj ja niečo povedal k tejto téme. Keď počúvam čo sa nám a hlavne občanom Slovenskej republiky snažia nahovoriť, alebo snaží nahovoriť táto koalícia, tak si stále myslím, že snívam a že sa potrebujem z tohto sna zobudiť. Počúvame tu už týždeň, že táto vláda potrebuje ešte čas do septembra tohto roka preto, lebo orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas na zatváranie opozície. Toto samo o sebe v normálnej demokratickej krajine, keď sa najsilnejší líder koaličnej strany vyhráža najsilnejším lídrom opozície, že ich pozatvára a ešte, že teda potrebuje v demisii vládnuť ďalší rok na to, aby sa mu podarilo ich zatvoriť, je samo osebe dôvod na to, aby okamžite odišiel z funkcie, akejkoľvek, štátnej, resp. ústavnej.
Ďalej hovoríte, že potrebujete termín do septembra, lebo ľuďom potrebujete ešte pomôcť. No, nepomohli ste ľuďom doteraz, tak žiadnych ďalších desať mesiacov vám nepomôže a nemáte ani legitimitu na to, aby ste im už pomáhali. Ďalej hovoríte, že potrebujete plniť plán obnovy, potrebujete plniť programové vyhlásenie vlády, potrebujete dokončiť reformy a ďalšie a ďalšie takéto dôvody. A ja stále rozmýšľam, že či naozaj stále snívam. Koaliční poslanci vystupujú a argumentujú týmito dôvodmi ako keby sme sa tu bavili o tom, či si idú dobrovoľne poslanci skrátiť volebné obdobie, alebo či tu zotrvajú až do konca volebného obdobia, teda do februára 2024. V celom tomto cirkuse nejak zaniká holý fakt, že táto vláda bola rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky odvolaná na základe vyslovenia nedôvery v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako by tento fakt vôbec neexistoval, poslanci opakovane vystupujú a zdôvodňujú , prečo tu mali byť ešte do februára 2024 a že vlastne 30. septembra je akýsi kompromis, avšak doteraz som nepočul z úst nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je, alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj, alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022,
===== Nikoho z nich, že kompromis medzi čím to je alebo medzi kým to je kompromis. Keď už sa chceme baviť o kompromise, tak kompromis je máj alebo jún, pretože ak bola vyslovená nedôvera v decembri 2022 a bol tu návrh ústavy, návrh zmeny ústavy, ktorý umožňoval skrátiť volebné obdobie ešte v decembri, kedy sa to malo hneď schváliť a mohol byť vypísaný termín predčasných volieb na marec, prípadne apríl, tak keď sa tu chceme baviť o kompromisnom riešení, tak to kompromisné riešenie je jún ale v žiadnom prípade nie september. Neviem medzi čím je september kompromisným riešením februárom 2024, to snáď nemyslí táto vláda vážne že má ambíciu v demisii vládnuť do konca volebného obdobia ďalší, ďalší rok aj pol.
Takže ešte raz, haló páni poslanci, táto vláda bola odvolaná, táto vláda nemá žiadnu legitimitu na to, aby vládla tu ďalších desať mesiacov. To je holý fakt. Môžte sa tu hádzať o zem koľko chcete, toto je holý fakt.
Čo z toho vyplýva, nemáte legitimitu vládnuť. Prezidentka vás podľa ústavy poverila obmedzenými právomocami v zásade len na to, aby ste doviedli štát, teda Slovenskú republiku do predčasných volieb a to v čo najkratšom možnom termíne. Samo to zdôvodnila ešte v decembri, že si praje, aby to bolo najneskôr v prvom polroku roka 2023. Nechápem už potom prečo zrazu súhlasila so septembrovým termínom volieb.
Vy už nemáte mandát ani legitimitu na vládnutie a prijímanie žiadnych zásadných opatrení. Už som to tu spomínal pri rozprave o novele ústavy, ale zjavne to treba opätovne zopakovať. Podľa čl. 115 ods. 3 a 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda v demisii, teda odvolaná vláda, ktorú tu momentálne máme, ktorá dostane na poverenie, ktorá dostane poverenie vykonávať funkcie vlády v obmedzenom rozsahu do vymenovania novej vlády nemá kompetencie rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemá kompetencie rozhodovať o zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a ďalšie veci. A nemá ani kompetenciu vymenúvať a odvoláva štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a členov Súdnej rady, respektíve len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky Slovenskej republiky v tejto poslednej veci. V tých ostatných veciach, ktoré som hovoril, nemá kompetencie vôbec.
Podľa Ústavného súdu Slovenskej republike v problematike zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Ústavný súd uviedol. Dovolím si teraz krátko zacitovať z rozhodnutia Ústavného súdu. Ústava neustanovuje taxatívne ani demonštratívne ktoré z opatrení v uvedených oblastiach sú natoľko závažné, že ich možno charakterizovať ako zásadné. Pomocou výkladu za zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno považovať všetky opatrenie, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodársku a sociálnu politiku Slovenskej republiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja. Okrem toho za zásadné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky možno označiť aj také opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie dôležitej pre hospodársku a sociálnu politiky Slovenskej republiky. Toľko citát z rozhodnutia Ústavného súdu. Že neprimerane dlhé trvanie ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky, po jej vyslovení nedôvery podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je nezlučiteľné s požiadavkami adekvátnej reakcie vrcholného orgánu výkonnej moci na neobvyklé naakumulovanie rizík z vnútropolitického vývoja v spojení s extrémnym nárastom vplyvu vonkajšieho prostredia.
Dočasne poverená vláda bez možnosti rozhodovať v zásadných opatrenia na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej politiky, respektíve vnútornej a zahraničnej politiky. Je neudržateľná pre spoločenskú a ekonomickú situáciu. Nemožnosť rozhodovania v zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky sa dotýka a rozhodovania o čerpaní peňazí z fondu obnovy napríklad a ďalšie rozhodnutia, ktoré majú charakter zásadných opatrení na zabezpečenie, ako som už povedal, hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky. Z médií sme sa dozvedeli, že včera vláda Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Koncepcia, koncepcia je jednoznačne zásadná otázka sociálnej politiky. Prekročila vláda svoje kompetencie? No podľa môjho názoru rozhodne áno. Otázka je, ako by v tomto prípade na toto sa pozeral ústavný súd, prípade, že by to bolo preskúmavané Ústavným súdom.
Kolegovia, v tomto sa mi hodí taký, taký primeraný príklad keď na hokejovom zápase je vylúčený hráč do konca zápasu, ale on si povie, že som síce vylúčený v prvej tretine, v polovičke, ale ja by som ešte rád do polovičky tretej tretiny ten zápas dohral a potom už pôjde so šatne. Takto to vyzerá so súčasnou vládou.
Ďalej tu máme princíp právnej istoty. Z judikatúry Najvyššieho súdu ako aj Ústavného súdu v mnohých rozhodnutiach vyplýva to, že štátne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov. Konanie štátneho orgánu s prieťahmi vo veľa rozhodnutiach, či už Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu znamená porušenie princípu právnej istoty a zrušenie takýchto rozhodnutí. Ako inak sa dá charakterizovať konanie tejto vlády, že tu chce vládnuť ešte desať mesiacov v demisii s obmedzenými kompetenciami s obmedzenými právomocami ako to, že porušuje princíp právnej istoty, ktorý bol judikovaný v mnohých rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Na to nie je, nie je žiadna odpoveď. Teda všetko čo v týchto veciach táto vláda urobí môže byť predmetom ústavného prieskumu a verte, že toto návrhové opatrenie, ktoré my ako poslanci Národnej rady máme tu aj v plnom rozsahu využijeme.
Argumente, lebo Fico, lebo musíme zabrániť, aby sa Fico dostal opäť k moci, respektíve SMER opäť k moci, páni kolegovia, ale o tom vy nerozhodujete. O tom nerozhodujeme ani my. Občania Slovenskej republiky rozdajú vo voľbách nanovo karty. Občania Slovenskej republiky v demokratických a slobodných voľbách rozhodnú kto bude ďalej vládnuť. Demokracia nefunguje tak, že odvolaná vláda sa sama so sebou dohodne, že tu bude vládnuť a že bude rozhodovať kto príde alebo nepríde po nej, ale kto môže, alebo nemôže, alebo má, alebo nemá prísť po nej. O tom rozhodnú občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. O tom je demokracia páni poslanci.
A teraz mi dovoľte, keďže som povedal dôvody pre ktoré táto vláda tu nemá legitimitu a keďže je tu snaha týchto zvyškov koalície zabetónovať sa tu ešte to 30. septembra, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu uznesenia, ktorý má za cieľ dve veci. Jedna vec je, aby sme presunuli v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku § 58a ods. 4 kompetencie výboru Národnej rady pri odsúhlasovaní záležitostí Európskej únie z výboru na plénum. Je to absolútne nekonfliktná záležitosť a dúfam, že ju všetci podporíte. Pretože ak je vláda v demisii a nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach, tak by tieto kompetencie mala prevziať Národná rada a plénum Národnej rady. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu, no a v tej súvislosti teda aj kontrolná činnosť Národnej rady samozrejme. A druhý bod tohto pozmeňovacieho návrhu sa týka žiadosti pre vládu, aby dôsledne dodržiavala obmedzenie, ktoré jej vyplývajú z poverenie prezidentky Slovenskej republiky a z Ústavy Slovenskej republiky na dočasný výkon mandátu v obmedzenom režime.
Podrobnejšie zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zverejnené v písomnej forme na stránke Národnej rady samozrejme, kde je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený.
Čiže pán predsedajúci, začnem teraz čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V bode B 2. sa na konci za slovo konania vkladá bodkočiarka a dopĺňa sa nový bod C. v znení:
"C. vyhradzuje si
1. rozhodovať o záležitostiach podľa § 58a ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky") v zmysle § 58a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, teda
a. prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b. schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
c. posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk;
2. vykonávať kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, výborov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k poverenej vláde Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, vedúcim ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s okamžitou realizáciu opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči kumulujúcim sa krízovým faktorom a s dodržiavaním ústavného režimu výkonu obmedzenej pôsobnosti poverenej vlády Slovenskej republiky po jej vyslovení nedôvery podľa § 127 a súvisiacich ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;"
Bod 2. Dopĺňa sa nový bod D. v znení:
"D. žiada poverenú vládu Slovenskej republiky s obmedzenou pôsobnosťou, aby dôsledne rešpektovala ústavné obmedzenia pôsobnosti dočasne poverenej vlády podľa článku 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a zdržala sa opatrení zásadného charakteru ako napríklad typu prípravy a uskutočňovania zásadných zmien v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rušenia nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska, a podobne."
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
K tomu by som chcel už len dodať, že prosím pána spravodajcu, ale nevidím ho tu, neviem kto je spravodajca, aby dal hlasovať o týchto dvoch bodoch tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o každom z nich samostatne. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 17:05 - 17:07 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom, ktorí sa vyjadrili pozitívne. Ja sa vyjadrím aj k pánu Šefčíkovi. Nie, nie ste odborník v oblasti ekonomiky, pán Šefčík. Poviem otvorene. Hovorili ste tu informáciu, ktorú si môžte overiť, že my sme vraj neznižovali dlh, no tak si to pozrite tie čísla. My sme posledných päť rokov znižovali dlh, my sme mali vyše 53-percentný dlh HDP a znížili sme ho na 48. Posledných päť rokov sme každý rok znižovali ten dlh. To je jedna informácia.
Druhá informácia, deficit posledné tri roky sme mali okolo 1 % aj deficity sme takisto znižovali. To je prvá vec. Druhá vec, keď teda bola tá kríza, však aj ostatné krajiny tu mali krízu a keď si pozriete to porovnanie v rámci Európskej únie, tak my sme mali v roku 2019, sme boli, mali druhý dvanásty najnižší dlh v rámci Európskej únie. Vy ste to dnes dopracovali o dve priečky horšie, čiže máte štrnásty najnižší dlh, dve krajiny vás predbehli, takže nemyslím si, že v tom porovnaní, o ktorom sa bavíme, ste boli nejak úspešní, a tých 25 mld. zvýšenia dlhu, ja vám to, ja viem, že vy si ťažko predstavíte čo to je 1 mld., ale keď si zoberiete jedna nemocnica sv. Michala stála asi 50 mil. vo výstavbe. Tak 1 mld. je dvadsať takých nemocníc, 25 mld. je päťsto takých nemocníc, pán Šefčík. Takto ste zadlžili Slovenskú republiku.
Ďakujem pekne a ešte jedna poznámka k eurofondom. No, za našej doby, áno máte pravdu, nebola kríza a my sme z eurofondov nemohli robiť žiadne kompenzácie, ale tá flexibilita, o ktorej som tu pred chvíľou hovoril, práve vám umožňuje a veľká časť tých eurofondov, o ktorých sa pani Remišová chváli jak ich vyčerpala, to sú práve, práve tie kompenzácie, ktoré sa najľahšie čerpajú zo všetkých, lebo nepotrebuje projekty na to také zložité ako normálne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 17:01 - 17:03 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kamenický, som rád, že si aj z takého sociálnoekonomického a hospodárskeho pohľadu hovoril o situácii v akej Slovenská republika je po fungovaní menšinovej vlády od septembra minulého roku až po jej odvolanie 15. decembra 2022. Ak by som to mal nejak politicky zhodnotiť, tak treba povedať, že od tejto doby, najmä od odvolania vlády je Slovenská republika, má, je v Slovenskej republike politická kríza. Má to všetky znaky politickej krízy. Zvýrazňujú ju aj skutočnosti, že napr. po predčasných voľbách vládna koalícia neprizvala k rokovaniam aj opozíciu, čo je úplne normálne, v normálnych demokraciách a normálni demokrati to robia, aby sa dospelo k nejakým konsenzom k čomusi. V politickej kríze, ale môžu nastať aj iné významné skutočnosti ešte oveľa horšie, pretože vláda v demisii, jednotliví jej predstavitelia aj premiér hovoria o tom, že budú robiť všetky veci tak ako predtým a možno budú narážať na bariéru, ktorá hovorí o ich kompetenciách. A ak budú narážať na túto hranicu z hľadiska kompetencií odvolanej vlády, môže v Slovenskej republike vzniknúť aj ústavná kríza. Som rád, že si veci aj takýmto spôsobom pomenoval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.1.2023 16:55 - 16:57 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Igor Matovič potrebuje svoj priestor, aby robil všetko preto, aby všetkých pozatváral a tie rečičky o tom jak tu hovoril o jednoobvodovom volebnom systéme, poviem otvorene, sám kritizoval tento systém. Treba ho zmeniť, neviem čo, teraz tu vytvoril nejakého slameného panáka, na, že my si tu niečo želáme. Povedzte, kedy SMER - sociálna demokracia niečo hovoril o tom, že by sme sa mali baviť o nejakom pomernom systéme, nehovorili sme to. A pán Matovič si úplne bez problémov povie, že, že SMER to presadzuje a ja tu musím niečo zachrániť a neviem čo. Nie, on zachraňuje sám seba. My sme v minulosti len hovorili, že je aj taká možnosť, môžme sa o tom baviť, ale my sme nikdy nepovedali, že toto, že s týmto budeme súhlasiť. A Igor Matovič zachraňuje sám seba. No, lebo vy všetci, čo ste tam, on sa zbavil pána Hegera, zbavil sa pána Naďa, ktorý pre Dzurindom možno v živote už ich v politike neuvidíme, ale ja sa budem len tešiť, a potom si nájde ďalších takých 150 ako ste vy a donesie ich do Národnej rady a bude chcieť od nich, aby stláčali tie knoflíky ako pán Matovič povie. Lenže viete, ja by som si prial, aby v Národnej rade sme tu mali konečne kompetentných ľudí, ktorí budú vedieť o čom sa tu bavíme, že budú vedieť za čo hlasujú a ja si teda budem želať, aby Slovenská republika ďalej napredovala. Preto, na záver chcem povedať, my budeme presadzovať termín 27. mája tohto roku, aby boli predčasné voľby a to už poviem, to už bude aj to už je kompromis, lebo táto vláda už dávno nemala byť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2023 16:39 - 16:56 hod.

Kamenický Ladislav
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2023 16:39 - 16:56 hod.

Kamenický Ladislav