Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2023 o 11:41 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

23.3.2023 14:55 - 14:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Chcel by som zdôvodniť prečo s tým vyjadrujem nesúhlas. V tejto odpovedi, ja to zostručním, nebudem to čítať celé, tá odpoveď by mala byť zverejnená, sa hovorí, že súhlas pani prezidentky Slovenskej republiky v predkladacej správe uvedený nie je, nakoľko materiál je doručený na Úrad vlády Slovenskej republiky , až následne ho predseda vlády zasiela pani prezidentke so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu. Súhlas pani prezidentky Slovenskej republiky na web stránke rokovaní vlády ako aj v predkladacej správe nie je povinnosťou zverejňovať. No s týmto samozrejme nie som spokojný a ani s tým nesúhlasím a odôvodním prečo.
Vláda Slovenskej republiky, ktorej bola vyslovená nedôvera Národnou radou Slovenskej republiky a ktorá zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky a Národná rada má kontrolnú pôsobnosť voči vláde Slovenskej republiky, má obmedzené kompetencie. Tým, že bola vyslovená nedôvera vláde a bola prezidentkou Slovenskej republiky vláda odvolaná, bola poverená vykonávaním funkcií vlády až do vymenovania novej vlády, a to v obmedzenom rozsahu ...
=====
Skryt prepis
 

23.3.2023 14:55 - 14:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážený pán minister, vážené pani ministerky, vážené kolegyne, kolegovia, interpeloval som predsedu vlády Slovenskej republiky s otázkou prečo vláda v demisii, ktorá má obmedzené právomoci a ktorá na určité úkony potrebuje kontrasignáciu prezidenta Slovenskej republiky, v tomto prípade prezidentky Slovenskej republiky, tento súhlas, ktorý v zmysle Ústavy Slovenskej republiky prezidentka je povinná dať ako prechádzajúci súhlas v každom jednotlivom prípade, nie je súčasťou materiálu, ktorý schvaľuje vláda, pretože na takéto schválenie takýto súhlas vláda potrebuje. Odpoveď som dostal pod č. 7558/2003, 3558 /2003/ZP a s touto odpoveďou vyjadrujem teda nesúhlas a žiadam, aby sa Národná rada k tomuto vyjadrila hlasovaním.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2023 11:31 - 11:31 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť kolegom z Výboru na kontrolu SIS, že dnes máme rokovanie výboru 12.15.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 14:16 - 14:18 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Pán poslanec Svrček, Miloš, ja vítam túto iniciatívu veľmi. My sme sa neraz na túto tému bavili a ja ti takisto ďakujem za to, že s týmto návrhom tu predstupuješ. Považujem to za veľmi prospešné a pevne verím, že aj toto prispeje k tomu, že výstavba diaľnic, rýchlostných ciest na Slovensku sa pohne dopredu.
Mňa osobitne, samozrejme, zaujíma najmä Zemplín a potvrdzujem tie tvoje slová, že dnes na Zemplíne nemáme ani kilometer diaľnice a náš kraj to takisto potrebuje. Nielen kvôli bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pretože všetci dobre vieme, že je to hlavne o tom, ale je to aj kvôli tomu, že potrebujeme, aby náš kraj bol nejak rozšírený, aby tam pribudli noví investori. Ako primátor som mal možnosť neraz rozprávať s mnohými tými, ktorí mali záujem prísť a investovať na Zemplín, a ak nie je prvou otázkou, tak jednou z prvých bolo, ako to vyzerá s diaľnicou. A bolo mi ťažké hovoriť o tom, že je to v nedohľadne. Aj keď, samozrejme, kroky sa robili vždy. Pamätám sa, ako sme riešili privádzač do Michaloviec, ale dnes už je to zas neaktuálne, takže bude potrebné sa k tomu opätovne vrátiť.
My ale vieme aj to, že náš kraj okrem teda tých možných investícií je aj krajom bohatým na kultúrne, prírodné dedičstvo, kde by takisto ľudia mohli prísť a častokrát neprichádzajú aj kvôli tomu, že cesta k nám im trvá dlho a cesty nie sú bezpečné, čo nejeden z nich hovoril. Takže tá diaľnica naozaj by výrazne pomohla Zemplínu, pomohla by východnému Slovensku a tie kroky, ktoré si tu prezentoval, by k tomu výrazne mohli prispieť.
Takže ja za seba určite toto podporím a verím, že to prejde aj celým parlamentom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2023 11:41 - 11:41 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne. Chcel by som upozorniť členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie schôdze výboru je dnes 12.30 h v štandardnej miestnosti rokovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 9:57 - 9:59 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, tento zákon nie že je zlý, tento zákon je dobrý. Vytýkať nám, že sme za ten, to, čo tu teraz predo mnou povedal pán Kuffa, že sme stavebný zákon, keď ho Počiatek ako minister pripravoval aj s Palkom, že sme ho vtedy nepretlačili. Aby sme si povedali na rovinu, tento zákon je maximálne potrebný a my ho podporíme. Viete prečo? Ja nebudem teraz sa tu, ja nebudem robiť politiku, že čo ste robili za tie tri rok z hľadiska pretláčania vašich nezmyslov. Ja som presvedčený, že nová vláda, ktorá dojte, tá sa vysporiada s tým veľmi rýchlo, že na prvej schôdzi to, čo jej nebude vyhovovať, zruší. To, čo spravil predsa Dzurinda pri druhom svojom funkčnom období. Ale tento zákon je viete prečo potrebný? Pretože konečne odstráni hŕbu anarchie, ktorá je na samosprávach proste a dávno, keď raz schválený územný plán, na čo mám robiť ešte raz územné konanie, stavebné konanie a proste tie isté vyjadrovačky. A nehovoriac o tom, že tie vyjadrovačky robím päťkrát, alebo som ich robil osemkrát niekedy. A nedopracoval som sa k veciam. Som rád, pán podpredseda, že ste tento zákon predložili a to ešte pokiaľ sa týka aj pozemkovej reformy. Veď u nás z hľadiska toho, že platí staré uhorské právo, my nemáme vysporiadané pozemky, prakticky pozemkový fond dávno mal prísť so zmenou zákona pokiaľ sa týka éčkových parciel, ktoré robia obrovský problém pri stavebnom povolení. Za 20 metrov štvorcovýchnie sme schopní, pretože to musíte vysporiadať. Aj vám to bude robiť, každému to robí problém pri čerpaní štrukturálnych fondov. My ešte prídeme v druhom čítaní s tým, aby pozemkový fond éčkové parcely predal. Či to je diaľničnej alebo predal samospráve, alebo predal mestám, to je jedno komu. Ale konečne to treba začať riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 18:10 - 18:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 28. apríla tohto roku.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 18:02 - 18:03 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja si myslím, že tento návrh zákona je naozaj v tejto dobe veľmi potrebný najmä v kontexte tých snáh a pokusov zákonodarných iniciatív, ktoré smerujú k volebnej korupcii, čiže určite som za to, aby sme tento zákon podporili. A podľa môjho názoru ten, ten, takýto návrh zákona tu mal byť už dávno. Keď si pozrieme programové vyhlásenie tejto vlády, slovo transparentnosť sa tam nachádza 87-krát. Osemdesiatsedemkrát s tým, že dokonca sa tu hovorí o tom, že sa má premeniť Slovensko na transparentnú krajinu. No tak ak to zvyšky tejto vládnej koalície myslia vážne s tým, že chcú premeniť Slovensko na transparentnú krajinu, tak aj v intenciách týchto zákonodarných iniciatív, o ktorých som hovoril, by mali všetci do jedného tento návrh zákona podporiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.3.2023 17:07 - 17:07 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán preds... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Utíšte sa!

Kondrót, Maroš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcem len pre poriadok a pre zápis uviesť, že pri hlasovaní č. 100, návrh poslancov Fecka, Pročka, Kučeru o poľovníctve ma vykázalo, že som bol "za", chcel som byť, samozrejme, "proti". Tak sa ospravedlňujem. Poprosím, kvôli zápisu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 16:25 - 16:27 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, no, kládli ste dobré otázky aj argumentáciu, len problém je, že tu sa nemáte na koho obrátiť. Ak ste si všimli, vo štvrtok bola hodina otázok a predseda vlády, aj keď teda poverený, tu odpovedal a v tejto sále okrem riadiaceho schôdze nebol jediný poslanec z bývalej vládnej alebo terajšej, alebo ako to nazvať, koalície. To znamená, že on nemá ani zázemie v Národnej rade. Naši kolegovia tu z bývalej koalície každý hľadá to svoje upratanie sa pred voľbami. Vyzerá to tak, že príliš sa nezaoberajú tým, že kto, kto je tu predseda vlády a že čo sa vlastne deje.
Ja som tu sedel s kolegom a sme naozaj toto postrehli, že je to tak, a zisťovali sme, či sa to niekedy v histórii moderného slovenského parlamentarizmu stalo. Nie, vážení páni, ešte nikdy sa nestalo, aby predseda vlády odpovedal na hodine otázok a nesedel v sále ani jeden z tej koalície, za ktorú bol menovaný za predsedu vlády. Toto si treba uvedomiť.
Takže áno, je pekné, keď sa kladú dobré otázky, ale, páni kolegovia, ak ste si všimli, tu, tu sa nemáte na koho obracať. Nikto nie je zodpovedný. Pomaly sa bude zisťovať, kto v tej vládnej koalícii vlastne bol. Pretože mnohí už poprebehovali do strán do iných, niektorí zakladajú, niektorí sa tvária, že v tej koalícii akoby neboli. Jeden poslanec, ktorý je teraz v SaS-ke, povedal v relácii na TA3-ke, že my v SaS-ke toto máme už trinásť rokov takto zakódované. A on je v tej SaS-ke trinásť dní aj s cestou.
Ďakujem.
Skryt prepis