Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:56 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 10:55 - 10:57 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Saloň, som rád, že si predniesol vecný príspevok, chcem zvýrazniť dve veci. Sme svedkami toho, ako sa tu predkladajú návrhy zákonov a prijímajú sa, respektíve posúvajú do druhého čítania, ktoré vytvárajú...
===== Pán poslanec Saloň, som rád, že si predniesol vecný príspevok. Chcem zvýrazniť dve veci. Sme svedkami toho, ako sa tu predkladajú návrhy zákonov a prijímajú sa, respektíve posúvajú do druhého čítania, ktoré vytvárajú neskutočné problémy vo vzťahu k obciam, neskutočné problémy k celej samospráve. Dúfam, že nikto z tých kolegov, ktorí tu sedia s týmto nesúhlasia, pretože je to tak. Pokiaľ sa týka tohto návrhu zákona, ja nehovorím, že to nie je právo Ministerstva vnútra a že tento postoj nie je oprávnený. Je, ale je len z jedného hľadiska, ktorý absolútne nereflektuje na to čo povedal aj predo mnou pán poslanec Viskupič. Ak tu niečo funguje a ide tu najmä o obce, tak by sme nemali v žiadnom prípade vytvárať právny rámec na zlikvidovanie takýchto, takýchto aktivít. Myslím si, že pán minister, nový minister Šimko, ktorého poznám veľmi dobre z predchádzajúceho pôsobenia posúdi objektívne túto vec a možno aj zaujme postoj k tomu návrhu, ktorý dal pán poslanec Saloň. Možno po voľbách nových bude priestor na riešenie nejakých problémov, ktoré tam sú, ale teraz ísť do takéhoto, ja to poviem, úplne prevratného postoja vo vzťahu k dobrovoľným, dobrovoľným hasičom, ak to tak mám povedať ľudovo, je nezodpovedné a nemali by sme to urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 10:39 - 10:51 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, keďže som ešte nemal tú možnosť byť s vami osobne, tak mi dovoľte, aby som vám zablahoželal k vášmu vymenovaniu do funkcie. No a keďže ste členov vlády odborníkov, tak nebudem s vami diskutovať ako politik, ale budem mať iba čisto odborné argumenty. A preto začnem stanoviskom prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré bolo poskytnuté Tlačovej agentúre Slovenskej republiky k navrhovaným zmenám zákonov ktoré ste uviedol. Dňa 8. 3. 2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej ...
===== ... zákonoch, ktoré ste uviedol. Dňa 8.3.2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladá minister vnútra v demisii v tom čase Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľkokrát spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky plk. Ing. Pavlom Mikuláškom pri svojich vystúpeniach deklarovali, že si bez členov dobrovoľnej požiarnej ochrany nevedia predstaviť pomoc, ktorú poskytujú mestám a obciam, ale i štátu pri nežiaducich udalostiach.
Cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, neve... som sa stratil, dobrovoľnej požiarnej ochrany jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Likvidácia združenia, ktorého členovia stoja za opätovným zakcieschopnením dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest, výchovou mládeže, ale aj samotného obyvateľstva najmä na obciach v oblasti ochrany pred požiarmi. Naši členovia dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čoho následkom je zníženie požiarovosti v rámci Slovenskej republiky. Je nám nesmierne ľúto, že pod maskou zrovnoprávnenia všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom takzvaných projektov, ku ktorým do súčasnosti zo strany ministerstva vnútra neexistuje vykonávací predpis. Týmto sa maskuje presun nevyužitých financií z ministerstva vnútra späť do štátneho rozpočtu a ich prerozdelenie na nezmyselné projekty predkladané v súčasnosti Národnou radou Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh rekodifikácie sa na rokovanie vlády v demisii dostáva bez zapracovaných pripomienok vedenia DPO Slovenskej republiky, ktoré zazneli pri jeho predložení, ako i v rámci spoločného rokovania medzi navrhovateľom a DPO SR. Predpokladáme, že napriek tomu v pripomienkovej doložke k návrhu zákona bude uvedené z našej strany, že u... že uvedený návrh je bez pripomienok, čo nezodpovedá skutočnosti. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu bez jasne stanovených pravidiel vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Taktiež je proti úmyselnej politizácii organizácie, ktorú našej organizácii dáva súčasné vedenie v tom čase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odvíjajúce sa od práce niekdajšieho vedenia organizácie.
Z návrhu vyplýva aj snaha o likvidáciu združenia, ktoré v rámci vytvorených štruktúr a sily členskej základne s pôsobnosťou po celej republike je jediným združením, ktoré má silu odborne pripomienkovať problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi. Toto je jeden z dôvodov snahy o likvidáciu združenia, jeho dlhodobo poukazuje na nezro... lebo dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách v obcí a miest DHZO a DHZM. Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek. Preto nás prekvapuje, že prioritou práce ministerstva vnútra je otázka rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, ako i zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a nie súvislá tvorba tých právnych predpisov, na ktoré poukazujeme.
Z toho dôvodu vedenie DPO SR nesúhlasí s takouto novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a navrhuje ich zaradenie až po širokej odbornej diskusii vrátane zapojenia zástupcov samosprávy, na ktorú sa prenášajú významné kompetencie vo vzťahu k hasičským jednotkám v ich zriaďovateľskej kompetencii. Samozrejme, aj v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov s kategorizáciou týchto jednotiek a dotačnou politikou štátu pre ich rozvoj.
Čiže toto je stanovisko Prezídia DPO s tým, že, pán minister, možno máte informáciu o tom, že existuje otvorený list dobrovoľných hasičov, občanov Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. My, dobrovoľní hasiči, vyzývame Národnú radu v znení neskorších predpisov, aby neschválila zmenu tohto zákona, sú tam vymenované presné ich vlastne výhrady voči tomuto zákonu, čiže ja najprv využijem otázku, teda keďže je úradnícka... (rečník si odkašľal), pardon, je vláda odborníkov, úradnícka vláda, či ste mali možnosť predtým ako ste došiel predložiť tento zákon do parlamentu sa stretnúť s vedením dobrovoľnej požiarnej ochrany a vydiskutovať si túto situáciu, keďže sa to týka zákon ich a majú zásadné pripomienky, či ste sa oboznámili s týmto stavom. A potom, ja som si v úvodnom slove spravil pár poznámok, kde ste povedali, že ministerstvo vnútra, respektíve prezídium hasičského záchranného zboru chce prevziať kompetenciu prerozdeľovania, prerozdeľovania kate... do jednotlivých kategórií dobrovoľných hasičských zborov na seba. Ja len chcem poopraviť, že čo ja si pamätám aj z môjho pôsobenia na ministerstve vnútra, tak ten systém funguje aj dnes tak, že minister, ministerstvo vnútra prostredníctvom Prezídia hasičského a záchranného zboru dnes už rozhoduje o tom, že či áno alebo nie bude zaradený dobrovoľný hasičský zbor do jednotlivej kategórie, áno, a dobrovoľná požiarna ochrana slúžila ako, ako ten komunikačný článok, ktorá zozbieravala údaje a na základe žiadostí jednotlivých obcí sa rozhodovalo každoročne o zaradení do jednotlivých kategórií. Čiže toto je trošku klamlivé, že chce to prevziať hasičský záchranný zbor na seba, on tú kompetenciu má už aj dnes. Takže neviem prečo je to takto uvedené.
Potom druhú vec, ktorú som si poznamenal, je zmena systému výziev teda poskytovania dotácií, dnes je systém nastavený tak, že nikto nikomu nemôže závidieť. A skúsim vysvetliť prečo. Máme štyri kategórie. Máme kategóriu A1, máme kategóriu A, B a C. Na základe žiadosti, ktorú do určitého termínu predloží obec alebo respektíve dobrovoľný hasičský zbor cez dobro... cez dobrovoľnú požiarnu ochranu, je zaradená, ak, samozrejme, za určitých podmienok, keď splní podmienky na jednotlivé kategórie, tak je zaradený dobrovoľný hasičský zbor do príslušnej kategórie. Dnes máme nastavený systém tak, že kategória A1 má sedemtisíc euro, áčková kategória päťtisíc, béčková tritisíc, céčková tisícštyristo. To znamená, ak dá stanovisko ministerstvo vnútra prostredníctvom prezídia hasičského záchranného zboru, že je splnená podmienka, obec je zaradená do kategórie C, B alebo A, alebo A1, tak aj ten starosta, aj ten dobrovoľný hasičský zbor dnes vie, že zo zákona, ak je zaradené v céčku, dostane tisícštyristo. Ak je v béčku, tritisíc, ak je v áčku, päťtisíc, ak je špeciál, dostáva sedemtisíc.
My v tomto zákone chceme zmeniť a zaviesť takzvaný systém výzvy, ktorý bude spočívať v čom? Ak ministerstvo vnútra podľa, na základe toho dnes si vie naplánovať štátny rozpočet, lebo presne má zoznam obcí, ktoré sú v akej kategórii, čiže musí tie peniaze tým obciam dať, a my dnes ideme do systému výziev, to znamená, že ministerstvo, ak bude mať peniaze, sa rozhodne, že tú výzvu vyhlási, alebo na druhej strane ju nevyhlási a ak ju vyhlási, tak zasadne nejaká komisia, dojdu žiadosti a teraz si zoberte, vy ste starosta v jednej obci v danom okrese, ja v druhej. Vy teraz dostanete a ja to nedostanem a začneme sa navzájom len upodozrievať, lebo vy ste si to, nedajbože, nechcem povedať že vybavil a ja som ti nevybavil alebo niečo podobné, kde tu máme nastavené jasné pravidlá, že ak je splnená podmienka, musí byť zaradený do kategórie, tak my ideme spraviť to, že budú výzvy a budeme, budeme vlastne ako na trhu rozhodovať. Takže tento rok dostaneme milión eur pre obce, rozhodnem sa, bude ich mať 50 obcí, hej. Na budúci rok to bude menej, potom ešte menej, potom ešte viac, čiže tu mi chýba vlastne tá racionalita tohto návrhu zákona, keď dneska máme krásne prehľadne nastavené a presne sa vie aj obec, aj dobrovoľný hasič oprieť o to, že vie, koľko peňazí dostane.
Lebo ja vám garantujem, že ak prejdeme na systém výzvy a obce, ktoré nedostanú na základe výzvy peniaze, tam sa môžme s existenciou DHZ rozlúčiť. Lebo už dnes sú problémy s tým, že vozidlá, ktoré sa odovzdávali v minulosti, to je jedno, za ktorých ministrov, boli v evidencii ministerstva vnútra. Potom sa to stoplo, prešli do evidencie jednotlivých obcí, kde už obce majú povinnosti určité s registráciou, s platením PZP a podobných vecí, už teraz majú problémy s tým, aby, lebo keď si povieme o týchto peniazoch, tieto peniaze sú o ničom. Lebo to ne, ne, ani na základné potreby tých väčších DHZ-iek toto neslúži. Ale aspoň nejaké peniaze majú, lebo ten starosta tým pádom vie živiť tú organizáciu, ale, ale akonáhle nedôjde podpora od štátu, vám garantujem, že tí starostovia jednoducho budú mať s tým problém a to prestane. Čiže a to presne bolo vytýkané, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje. Lebo to neni, že ktorý minister bude ministrom, ten bude rozhodovať. Ak raz zo zákona splním, tak to je jedno, aký minister bude. Ale teraz sa dostaneme do situácie, že môže sa stať, že nedajbože, čo neviem, kto bude ministrom vnútra, bude mať nejakú politickú príslušnosť, no tak čo bude prihrávať svojim starostom? Že tomu nechápem, že prečo je to vlastne tak.
A trošku ma mrzí ešte, pán minister, mám takú, takú osobnú výčitku, že v úvodnom slove ste použili, že dobrovoľná požiarna ochrana je dnes zbytočným medzičlánkom. Viete, aj vy ste boli minister vnútra. A dobrovoľná požiarna ochrana existovala aj za vás. Aj vtedy bola zbytočným medzičlánkom? Ale tak, tak ľudsky, ako neberte, neni to váš zákon, hej. Čiže ako ste povedali, že či prejde alebo neprejde, ale ja ako poslanec využijem možnosť dať procedurálny návrh v zmysle § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 podľa písm. a) vrátiť návrh zákona na jeho dopracovanie navrhovateľovi, pani spravodajkyňa, a ak ten neprejde, tak potom dávam béčko podľa tohto istého paragrafu, a že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 10:39 - 10:51 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, keďže som ešte nemal tú možnosť byť s vami osobne, tak mi dovoľte, aby som vám zablahoželal k vášmu vymenovaniu do funkcie. No a keďže ste členov vlády odborníkov, tak nebudem s vami diskutovať ako politik, ale budem mať iba čisto odborné argumenty. A preto začnem stanoviskom prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré bolo poskytnuté Tlačovej agentúre Slovenskej republiky k navrhovaným zmenám zákonov ktoré ste uviedol. Dňa 8. 3. 2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej ...
===== ... zákonoch, ktoré ste uviedol. Dňa 8.3.2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladá minister vnútra v demisii v tom čase Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľkokrát spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky plk. Ing. Pavlom Mikuláškom pri svojich vystúpeniach deklarovali, že si bez členov dobrovoľnej požiarnej ochrany nevedia predstaviť pomoc, ktorú poskytujú mestám a obciam, ale i štátu pri nežiaducich udalostiach.
Cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, neve... som sa stratil, dobrovoľnej požiarnej ochrany jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Likvidácia združenia, ktorého členovia stoja za opätovným zakcieschopnením dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest, výchovou mládeže, ale aj samotného obyvateľstva najmä na obciach v oblasti ochrany pred požiarmi. Naši členovia dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čoho následkom je zníženie požiarovosti v rámci Slovenskej republiky. Je nám nesmierne ľúto, že pod maskou zrovnoprávnenia všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom takzvaných projektov, ku ktorým do súčasnosti zo strany ministerstva vnútra neexistuje vykonávací predpis. Týmto sa maskuje presun nevyužitých financií z ministerstva vnútra späť do štátneho rozpočtu a ich prerozdelenie na nezmyselné projekty predkladané v súčasnosti Národnou radou Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh rekodifikácie sa na rokovanie vlády v demisii dostáva bez zapracovaných pripomienok vedenia DPO Slovenskej republiky, ktoré zazneli pri jeho predložení, ako i v rámci spoločného rokovania medzi navrhovateľom a DPO SR. Predpokladáme, že napriek tomu v pripomienkovej doložke k návrhu zákona bude uvedené z našej strany, že u... že uvedený návrh je bez pripomienok, čo nezodpovedá skutočnosti. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu bez jasne stanovených pravidiel vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Taktiež je proti úmyselnej politizácii organizácie, ktorú našej organizácii dáva súčasné vedenie v tom čase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odvíjajúce sa od práce niekdajšieho vedenia organizácie.
Z návrhu vyplýva aj snaha o likvidáciu združenia, ktoré v rámci vytvorených štruktúr a sily členskej základne s pôsobnosťou po celej republike je jediným združením, ktoré má silu odborne pripomienkovať problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi. Toto je jeden z dôvodov snahy o likvidáciu združenia, jeho dlhodobo poukazuje na nezro... lebo dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách v obcí a miest DHZO a DHZM. Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek. Preto nás prekvapuje, že prioritou práce ministerstva vnútra je otázka rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, ako i zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a nie súvislá tvorba tých právnych predpisov, na ktoré poukazujeme.
Z toho dôvodu vedenie DPO SR nesúhlasí s takouto novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a navrhuje ich zaradenie až po širokej odbornej diskusii vrátane zapojenia zástupcov samosprávy, na ktorú sa prenášajú významné kompetencie vo vzťahu k hasičským jednotkám v ich zriaďovateľskej kompetencii. Samozrejme, aj v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov s kategorizáciou týchto jednotiek a dotačnou politikou štátu pre ich rozvoj.
Čiže toto je stanovisko Prezídia DPO s tým, že, pán minister, možno máte informáciu o tom, že existuje otvorený list dobrovoľných hasičov, občanov Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. My, dobrovoľní hasiči, vyzývame Národnú radu v znení neskorších predpisov, aby neschválila zmenu tohto zákona, sú tam vymenované presné ich vlastne výhrady voči tomuto zákonu, čiže ja najprv využijem otázku, teda keďže je úradnícka... (rečník si odkašľal), pardon, je vláda odborníkov, úradnícka vláda, či ste mali možnosť predtým ako ste došiel predložiť tento zákon do parlamentu sa stretnúť s vedením dobrovoľnej požiarnej ochrany a vydiskutovať si túto situáciu, keďže sa to týka zákon ich a majú zásadné pripomienky, či ste sa oboznámili s týmto stavom. A potom, ja som si v úvodnom slove spravil pár poznámok, kde ste povedali, že ministerstvo vnútra, respektíve prezídium hasičského záchranného zboru chce prevziať kompetenciu prerozdeľovania, prerozdeľovania kate... do jednotlivých kategórií dobrovoľných hasičských zborov na seba. Ja len chcem poopraviť, že čo ja si pamätám aj z môjho pôsobenia na ministerstve vnútra, tak ten systém funguje aj dnes tak, že minister, ministerstvo vnútra prostredníctvom Prezídia hasičského a záchranného zboru dnes už rozhoduje o tom, že či áno alebo nie bude zaradený dobrovoľný hasičský zbor do jednotlivej kategórie, áno, a dobrovoľná požiarna ochrana slúžila ako, ako ten komunikačný článok, ktorá zozbieravala údaje a na základe žiadostí jednotlivých obcí sa rozhodovalo každoročne o zaradení do jednotlivých kategórií. Čiže toto je trošku klamlivé, že chce to prevziať hasičský záchranný zbor na seba, on tú kompetenciu má už aj dnes. Takže neviem prečo je to takto uvedené.
Potom druhú vec, ktorú som si poznamenal, je zmena systému výziev teda poskytovania dotácií, dnes je systém nastavený tak, že nikto nikomu nemôže závidieť. A skúsim vysvetliť prečo. Máme štyri kategórie. Máme kategóriu A1, máme kategóriu A, B a C. Na základe žiadosti, ktorú do určitého termínu predloží obec alebo respektíve dobrovoľný hasičský zbor cez dobro... cez dobrovoľnú požiarnu ochranu, je zaradená, ak, samozrejme, za určitých podmienok, keď splní podmienky na jednotlivé kategórie, tak je zaradený dobrovoľný hasičský zbor do príslušnej kategórie. Dnes máme nastavený systém tak, že kategória A1 má sedemtisíc euro, áčková kategória päťtisíc, béčková tritisíc, céčková tisícštyristo. To znamená, ak dá stanovisko ministerstvo vnútra prostredníctvom prezídia hasičského záchranného zboru, že je splnená podmienka, obec je zaradená do kategórie C, B alebo A, alebo A1, tak aj ten starosta, aj ten dobrovoľný hasičský zbor dnes vie, že zo zákona, ak je zaradené v céčku, dostane tisícštyristo. Ak je v béčku, tritisíc, ak je v áčku, päťtisíc, ak je špeciál, dostáva sedemtisíc.
My v tomto zákone chceme zmeniť a zaviesť takzvaný systém výzvy, ktorý bude spočívať v čom? Ak ministerstvo vnútra podľa, na základe toho dnes si vie naplánovať štátny rozpočet, lebo presne má zoznam obcí, ktoré sú v akej kategórii, čiže musí tie peniaze tým obciam dať, a my dnes ideme do systému výziev, to znamená, že ministerstvo, ak bude mať peniaze, sa rozhodne, že tú výzvu vyhlási, alebo na druhej strane ju nevyhlási a ak ju vyhlási, tak zasadne nejaká komisia, dojdu žiadosti a teraz si zoberte, vy ste starosta v jednej obci v danom okrese, ja v druhej. Vy teraz dostanete a ja to nedostanem a začneme sa navzájom len upodozrievať, lebo vy ste si to, nedajbože, nechcem povedať že vybavil a ja som ti nevybavil alebo niečo podobné, kde tu máme nastavené jasné pravidlá, že ak je splnená podmienka, musí byť zaradený do kategórie, tak my ideme spraviť to, že budú výzvy a budeme, budeme vlastne ako na trhu rozhodovať. Takže tento rok dostaneme milión eur pre obce, rozhodnem sa, bude ich mať 50 obcí, hej. Na budúci rok to bude menej, potom ešte menej, potom ešte viac, čiže tu mi chýba vlastne tá racionalita tohto návrhu zákona, keď dneska máme krásne prehľadne nastavené a presne sa vie aj obec, aj dobrovoľný hasič oprieť o to, že vie, koľko peňazí dostane.
Lebo ja vám garantujem, že ak prejdeme na systém výzvy a obce, ktoré nedostanú na základe výzvy peniaze, tam sa môžme s existenciou DHZ rozlúčiť. Lebo už dnes sú problémy s tým, že vozidlá, ktoré sa odovzdávali v minulosti, to je jedno, za ktorých ministrov, boli v evidencii ministerstva vnútra. Potom sa to stoplo, prešli do evidencie jednotlivých obcí, kde už obce majú povinnosti určité s registráciou, s platením PZP a podobných vecí, už teraz majú problémy s tým, aby, lebo keď si povieme o týchto peniazoch, tieto peniaze sú o ničom. Lebo to ne, ne, ani na základné potreby tých väčších DHZ-iek toto neslúži. Ale aspoň nejaké peniaze majú, lebo ten starosta tým pádom vie živiť tú organizáciu, ale, ale akonáhle nedôjde podpora od štátu, vám garantujem, že tí starostovia jednoducho budú mať s tým problém a to prestane. Čiže a to presne bolo vytýkané, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje. Lebo to neni, že ktorý minister bude ministrom, ten bude rozhodovať. Ak raz zo zákona splním, tak to je jedno, aký minister bude. Ale teraz sa dostaneme do situácie, že môže sa stať, že nedajbože, čo neviem, kto bude ministrom vnútra, bude mať nejakú politickú príslušnosť, no tak čo bude prihrávať svojim starostom? Že tomu nechápem, že prečo je to vlastne tak.
A trošku ma mrzí ešte, pán minister, mám takú, takú osobnú výčitku, že v úvodnom slove ste použili, že dobrovoľná požiarna ochrana je dnes zbytočným medzičlánkom. Viete, aj vy ste boli minister vnútra. A dobrovoľná požiarna ochrana existovala aj za vás. Aj vtedy bola zbytočným medzičlánkom? Ale tak, tak ľudsky, ako neberte, neni to váš zákon, hej. Čiže ako ste povedali, že či prejde alebo neprejde, ale ja ako poslanec využijem možnosť dať procedurálny návrh v zmysle § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 podľa písm. a) vrátiť návrh zákona na jeho dopracovanie navrhovateľovi, pani spravodajkyňa, a ak ten neprejde, tak potom dávam béčko podľa tohto istého paragrafu, a že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2023 17:48 - 17:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán navrhovateľ, ako súhlasím s tým, že čo povedal pán navrhovateľ, že je viacero aplikačných problémov pri aplikácii tohto ústavného zákona v praxi, avšak nemyslím si, že v súčasnosti, keď je rozpadnutá vládna koalícia, keď sme na konci volebného obdobia a tesne pred voľbami a keď tu máme kvázi úradnícku vládu, že je ten správny čas, aby sme sa snažili prijímať tak zásadné novely ako je novela tohto zákona. Je to teda nie obyčajný zákon, ale je to ústavný zákon, čiže je alebo mal by byť predpoklad na jeho prijatie, aby naozaj bola široká zhoda naprieč celým politickým spektrom na tom, ako tento zákona bude vyzerať, pretože sa týka všetkých verejných funkcionárov a od roku 2020 nám stúpol ich počet z približne 580 na okolo 1 800 až 2 000. Ono to cirkuluje podľa toho aké úrady vznikajú, zanikajú, funkcie vznikajú, zanikajú, niektorí sa prekrývajú a tak ďalej. Čiže je obrovský počet verejných funkcionárov len, to hovorím ten počet, len v pôsobnosti Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky a množstvo ďalších verejných funkcionárov, ktorí sú v pôsobnosti jednotlivých obcí, respektíve jednotlivých príslušných komisií na obciach. Čiže týka sa to obrovského množstva ľudí a preto si myslím, že práve v tomto období, tesne pred voľbami, pred poslednou schôdzou, narýchlo, bez akejkoľvek širšej diskusie meniť ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, ktorý sa dotýka takéhoto množstva ľudí bez širokej zhody naprieč všetkými politickými stranami a tak koaličnými, ako aj opozičnými, že by sme nemali robiť a že to je, to je problém. V minulosti pokiaľ sa tento zákon otváral, pokiaľ sa pamätám, ja som teda nebol v parlamente myslím vtedy, ale prišlo, bola nejaká komisia, ktorá bola pod gesciou predsedu a podpredsedu Národnej rady a kde boli zastúpení aj koaliční aj opoziční poslanci a došlo k nejakej zhode, ak teda mám dobré informácie, alebo minimálne čiastočnej zhode na tom, ako ten, tá novela ústavného zákona bude vyzerať a takýmto spôsobom sa potom aj prijala. Dnes tu máme návrh pána poslanca Vetráka, samostatný návrh jeho, respektíve teda zopár poslancov zo strany OĽANO, kde neprebehla žiadna takáto všeobecná diskusia naprieč politickými stranami na, aby sme došli k nejakej zhode. Čiže považujem to za, za nie dobrý krok, ešte raz opakujem, v tomto období tesne pred voľbami a takto bez všeobecnej diskusie takýto, takýto, takúto novelizáciu ústavného zákona prijímať. Čiže to možno všeobecne, všeobecne na úvod.
Pokiaľ ide o jednotlivé tie ustanovenia, ktoré sa navrhujú v tomto, v tomto návrhu zákona treba povedať, že sú to len vybrané štyri alebo päť vecí, ktoré tento návrh zákona rieši, ktoré vyplynuli možno z aplikačnej praxe. Tých aplikačných problémov je s týmto zákonom ďaleko, ďaleko viac. Na druhej strane však máme tu už veľmi intenzívnu aplikačnú prax Ústavného súdu, ktorá so svojimi rozhodnutiami a nálezmi, respektíve stanoviskami nejakým spôsobom formuje tú aplikačnú prax ako sa má v tomto pri aplikácii tohto ústavného zákona postupovať. A to aj sám pán predkladateľ povedal hneď v tom prvom bode, kedy bolo sporné, že či sa má považovať verejný funkcionár podľa článku 7 a 8 ústavného zákona za verejného funkcionára ešte rok po skončení funkcie, že či to má byť teda hmotnoprávna lehota alebo to má byť procesná lehota, ako na to nazerá Ústavný súd. Mali sme už dokonca protichodné rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré nakoniec zjednocujúcim stanoviskom Ústavný súd zjednotil tak, ako to povedal pán predkladateľ v svojej rozprave. Čiže máme tu už návod rozhodnutiami Ústavného súdu ako máme v týchto sporných otázkach postupovať a tá, tá prax sa formuje ďalej ďalšími rozhodnutiami Ústavného, Ústavného súdu. Čiže nepovažujem to za nevyhnutné, aby sme v tomto čase narýchlo menili, menili tento, tento ústavný zákon teraz. Podľa mňa, v ďalšom volebnom období na to bude čas, kto bude mať v parlamente záujem a bude mať priestor na nejakú širokú diskusiu, tak sa tomu samozrejme môže, môže venovať.
Pokiaľ ide o tie ďalšie veci, ktoré spomínal pán navrhovateľ, tak pokiaľ ide o osobitné zákony, ktoré by mali byť posudzované z hľadiska aj ústavného zákona, musím povedať, že podľa článku 5 ústavného zákona či už výbor Národnej rady alebo komisie na obciach to už môžu robiť aj teraz. Majú kompetenciu rozhodovať podľa ústavného zákona, respektíve ústavy a iných zákonov. Čiže už aj dnes môžu posudzovať iné zákony. Samozrejme, sporná je tu ale úplne iná vec. Sporná je tu tá vec, že ak osobitný zákon upravuje inú sankciu ako upravuje ústavný zákon, tak konajúci orgán na základe ústavného zákona, je tu, by som povedal nevyjasnená vec, či má postupovať a ukladať sankcie v zmysle ústavného zákona alebo má, majú sa ukladať sankcie podľa osobitných právnych predpisov, ktoré ale v tom prípade vo väčšine prípadov, ak nie vo všetkých majú v kompetencii úplne iné, iné orgány. Čiže toto sú aplikačné problémy, ktoré ale tento návrh, návrh nerieši.
Pokiaľ ide o užívanie nehnuteľností, čo spomínal pán poslanec Vetrák, to je vec názoru. Môže sa to vykladať tak ako to vyložil on, môže sa to vykladať aj tak, že tá hodnota užívania nehnuteľnosti ako je nastavená v existujúcom a platnom právnom stave sa má vzťahovať a kontrolovať vo vzťahu k príjmom verejného funkcionára, nie k samotnej hodnote nehnuteľnosti, lebo hodnota nehnuteľnosti nič nehovorí koľko za to platí, za to užívanie. A tá, preto je to podľa môjho názoru dnes upravené na hodnotu užívania nehnuteľnosti a nie hodnotu nehnuteľnosti ako takej, aby sa to dalo skontrolovať a malo to koreláciu s príjmami verejného funkcionára. Čiže to je vec názoru ako sa, ako sa na to pozrieme a podľa čoho by sa to malo posudzovať.
S tými neskoro podanými oznámeniami, tam si myslím, že máme absolútnu zhodu. To je naozaj potrebné, potrebné upraviť a možno nastaviť lehotu nejakú dodatočnú na plnenie nie automaticky, keď niekto o jeden deň podá neskoro oznámenie, aby automaticky dostal pokutu. To si myslím, že, že je na tom všeobecná zhoda.
No a pokiaľ ide o ten, o ten posledný bod, ktorý, ktorý je predmetom tejto novelizácie a je vlastne hlavným bodom celej tejto novelizácie...
===== oznámenie, aby automaticky dostal pokutu, to si myslím, že, že je , je na tom všeobecná zhoda. No a pokiaľ ide o ten, o ten posledný bod, ktorý, ktorý je predmetom tejto novelizácie a je vlastne hlavným bodom celej tejto novelizácie a to je zaviesť mechanizmus, ktorý by umožňoval jednej tretine členov či už výboru pre nezlučiteľnosť funkcií alebo komisií na obciach podávať, podávať odvolanie na ústavný súd vo veci zastavenia konania. Tak tu musím povedať z môjho pohľadu, že ide o veľmi nešťastné riešenie a podľa mňa, podľa mňa o absurdné riešenie keď. Treba si uvedomiť, že tu konajúci orgán či už ide o výbor pre nezlučiteľnosť funkcií alebo príslušnú komisiu, rozhoduje ako správny orgán. Rozhoduje ako správny orgán rozhoduje hlasovaním a nejakým spôsobom rozhodne či už môže uložiť pokutu môže zastaviť konanie alebo neuložiť pokutu teda rozhoduje sa o uložení pokuty a orgán pokutu neuloží v tom prípade sa takéto neuloženie pokuty má dôsledok zastavenia konania. Považujem za absurdné, aby správny orgán, ktorý sám svojim rozhodnutím a hlasovaním vydal nejaké rozhodnutie alebo vydal alebo teda prijal uznesenie na základe, ktorého potom sa vypracuje rozhodnutie a doručuje ho verejnému funkcionárovi, aby sám voči sebe podával odvolanie.
To považujem za určitý absurdný mechanizmus a ešte navyše k tomu a to myslím povedal aj aj pán poslanec Vetrák a ja to len zdôrazním, že sa môže stať situácia, že ústavný súd rozhodne, vec zruší a vráti naspäť príslušnému teda orgánu konať. A keďže poslanci nemôžu byť nejakým spôsobom stíhaní za svoje hlasovanie tak môžu rozhodnúť úplne rovnako aj po rozhodnutí ústavného súdu. A toto sa môže opakovať, opakovať donekonečna. Čiže nevidím tu v taktom riešení nejaký, nejaký zmysel a skôr naopak považujem to za absurdné, aby sám správny orgán si voči vlastným rozhodnutia podával, podával odvolania. Iná situácia keď podá odvolanie verejný funkcionár lebo verejný funkcionár môže podať odvolanie vtedy ak mu bola uložená pokuta. Ak mu bola uložená pokuta tak samozrejme on keď sa domnieva, že neporušil ústavný zákon na základe, ktorého mu bola uložená pokuta tak sa môže odvolať na ústavný súd a ústavný súd môže buď sa stotožniť s názorom výboru alebo, alebo teda vec zruší a vráti výboru vec na nové konanie s tým, že ale teda verejný funkcionár má odklad plnenia tejto povinnosti čiže jemu tá pokuta v zásade nie je uložená kým nebolo právoplatné rozhodnutie výboru to znamená, pokiaľ sa už neodvolá na ústavný súd alebo pokiaľ ústavný súd takéto rozhodnutie výboru potvrdí.
Čiže tam je to vždy v prospech toho verejného funkcionára, ale keď výbor alebo, alebo komisia zastaví, zastaví konanie tak takýto mechanizmus by sa, by sa opakoval aby sa mohol opakovať donekonečna a bolo by to na ujmu toho verejného funkcionára, ktorý by stále bol v pozícii toho, že sa má brániť voči niečomu čo už raz bolo, bolo zastavené. Čiže považujem, považujem to za, za nešťastný návrh a myslím si, že, že táto vec by sa mala, mala riešiť úplne inak. No ale ako som povedal v úvode myslím si, že vôbec nie je teraz priestor a čas nato, aby sme sa vôbec s novelizáciou tak závažného zákona v tomto rozpoložení ústavného systému v akom sme dnes a ústavnej kríze, aby sme to vôbec riešili. Čiže toľko v stručnosti, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2023 17:48 - 17:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán navrhovateľ, ako súhlasím s tým, že čo povedal pán navrhovateľ, že je viacero aplikačných problémov pri aplikácii tohto ústavného zákona v praxi, avšak nemyslím si, že v súčasnosti, keď je rozpadnutá vládna koalícia, keď sme na konci volebného obdobia a tesne pred voľbami a keď tu máme kvázi úradnícku vládu, že je ten správny čas, aby sme sa snažili prijímať tak zásadné novely ako je novela tohto zákona. Je to teda nie obyčajný zákon, ale je to ústavný zákon, čiže je alebo mal by byť predpoklad na jeho prijatie, aby naozaj bola široká zhoda naprieč celým politickým spektrom na tom, ako tento zákona bude vyzerať, pretože sa týka všetkých verejných funkcionárov a od roku 2020 nám stúpol ich počet z približne 580 na okolo 1 800 až 2 000. Ono to cirkuluje podľa toho aké úrady vznikajú, zanikajú, funkcie vznikajú, zanikajú, niektorí sa prekrývajú a tak ďalej. Čiže je obrovský počet verejných funkcionárov len, to hovorím ten počet, len v pôsobnosti Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky a množstvo ďalších verejných funkcionárov, ktorí sú v pôsobnosti jednotlivých obcí, respektíve jednotlivých príslušných komisií na obciach. Čiže týka sa to obrovského množstva ľudí a preto si myslím, že práve v tomto období, tesne pred voľbami, pred poslednou schôdzou, narýchlo, bez akejkoľvek širšej diskusie meniť ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, ktorý sa dotýka takéhoto množstva ľudí bez širokej zhody naprieč všetkými politickými stranami a tak koaličnými, ako aj opozičnými, že by sme nemali robiť a že to je, to je problém. V minulosti pokiaľ sa tento zákon otváral, pokiaľ sa pamätám, ja som teda nebol v parlamente myslím vtedy, ale prišlo, bola nejaká komisia, ktorá bola pod gesciou predsedu a podpredsedu Národnej rady a kde boli zastúpení aj koaliční aj opoziční poslanci a došlo k nejakej zhode, ak teda mám dobré informácie, alebo minimálne čiastočnej zhode na tom, ako ten, tá novela ústavného zákona bude vyzerať a takýmto spôsobom sa potom aj prijala. Dnes tu máme návrh pána poslanca Vetráka, samostatný návrh jeho, respektíve teda zopár poslancov zo strany OĽANO, kde neprebehla žiadna takáto všeobecná diskusia naprieč politickými stranami na, aby sme došli k nejakej zhode. Čiže považujem to za, za nie dobrý krok, ešte raz opakujem, v tomto období tesne pred voľbami a takto bez všeobecnej diskusie takýto, takýto, takúto novelizáciu ústavného zákona prijímať. Čiže to možno všeobecne, všeobecne na úvod.
Pokiaľ ide o jednotlivé tie ustanovenia, ktoré sa navrhujú v tomto, v tomto návrhu zákona treba povedať, že sú to len vybrané štyri alebo päť vecí, ktoré tento návrh zákona rieši, ktoré vyplynuli možno z aplikačnej praxe. Tých aplikačných problémov je s týmto zákonom ďaleko, ďaleko viac. Na druhej strane však máme tu už veľmi intenzívnu aplikačnú prax Ústavného súdu, ktorá so svojimi rozhodnutiami a nálezmi, respektíve stanoviskami nejakým spôsobom formuje tú aplikačnú prax ako sa má v tomto pri aplikácii tohto ústavného zákona postupovať. A to aj sám pán predkladateľ povedal hneď v tom prvom bode, kedy bolo sporné, že či sa má považovať verejný funkcionár podľa článku 7 a 8 ústavného zákona za verejného funkcionára ešte rok po skončení funkcie, že či to má byť teda hmotnoprávna lehota alebo to má byť procesná lehota, ako na to nazerá Ústavný súd. Mali sme už dokonca protichodné rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré nakoniec zjednocujúcim stanoviskom Ústavný súd zjednotil tak, ako to povedal pán predkladateľ v svojej rozprave. Čiže máme tu už návod rozhodnutiami Ústavného súdu ako máme v týchto sporných otázkach postupovať a tá, tá prax sa formuje ďalej ďalšími rozhodnutiami Ústavného, Ústavného súdu. Čiže nepovažujem to za nevyhnutné, aby sme v tomto čase narýchlo menili, menili tento, tento ústavný zákon teraz. Podľa mňa, v ďalšom volebnom období na to bude čas, kto bude mať v parlamente záujem a bude mať priestor na nejakú širokú diskusiu, tak sa tomu samozrejme môže, môže venovať.
Pokiaľ ide o tie ďalšie veci, ktoré spomínal pán navrhovateľ, tak pokiaľ ide o osobitné zákony, ktoré by mali byť posudzované z hľadiska aj ústavného zákona, musím povedať, že podľa článku 5 ústavného zákona či už výbor Národnej rady alebo komisie na obciach to už môžu robiť aj teraz. Majú kompetenciu rozhodovať podľa ústavného zákona, respektíve ústavy a iných zákonov. Čiže už aj dnes môžu posudzovať iné zákony. Samozrejme, sporná je tu ale úplne iná vec. Sporná je tu tá vec, že ak osobitný zákon upravuje inú sankciu ako upravuje ústavný zákon, tak konajúci orgán na základe ústavného zákona, je tu, by som povedal nevyjasnená vec, či má postupovať a ukladať sankcie v zmysle ústavného zákona alebo má, majú sa ukladať sankcie podľa osobitných právnych predpisov, ktoré ale v tom prípade vo väčšine prípadov, ak nie vo všetkých majú v kompetencii úplne iné, iné orgány. Čiže toto sú aplikačné problémy, ktoré ale tento návrh, návrh nerieši.
Pokiaľ ide o užívanie nehnuteľností, čo spomínal pán poslanec Vetrák, to je vec názoru. Môže sa to vykladať tak ako to vyložil on, môže sa to vykladať aj tak, že tá hodnota užívania nehnuteľnosti ako je nastavená v existujúcom a platnom právnom stave sa má vzťahovať a kontrolovať vo vzťahu k príjmom verejného funkcionára, nie k samotnej hodnote nehnuteľnosti, lebo hodnota nehnuteľnosti nič nehovorí koľko za to platí, za to užívanie. A tá, preto je to podľa môjho názoru dnes upravené na hodnotu užívania nehnuteľnosti a nie hodnotu nehnuteľnosti ako takej, aby sa to dalo skontrolovať a malo to koreláciu s príjmami verejného funkcionára. Čiže to je vec názoru ako sa, ako sa na to pozrieme a podľa čoho by sa to malo posudzovať.
S tými neskoro podanými oznámeniami, tam si myslím, že máme absolútnu zhodu. To je naozaj potrebné, potrebné upraviť a možno nastaviť lehotu nejakú dodatočnú na plnenie nie automaticky, keď niekto o jeden deň podá neskoro oznámenie, aby automaticky dostal pokutu. To si myslím, že, že je na tom všeobecná zhoda.
No a pokiaľ ide o ten, o ten posledný bod, ktorý, ktorý je predmetom tejto novelizácie a je vlastne hlavným bodom celej tejto novelizácie...
===== oznámenie, aby automaticky dostal pokutu, to si myslím, že, že je , je na tom všeobecná zhoda. No a pokiaľ ide o ten, o ten posledný bod, ktorý, ktorý je predmetom tejto novelizácie a je vlastne hlavným bodom celej tejto novelizácie a to je zaviesť mechanizmus, ktorý by umožňoval jednej tretine členov či už výboru pre nezlučiteľnosť funkcií alebo komisií na obciach podávať, podávať odvolanie na ústavný súd vo veci zastavenia konania. Tak tu musím povedať z môjho pohľadu, že ide o veľmi nešťastné riešenie a podľa mňa, podľa mňa o absurdné riešenie keď. Treba si uvedomiť, že tu konajúci orgán či už ide o výbor pre nezlučiteľnosť funkcií alebo príslušnú komisiu, rozhoduje ako správny orgán. Rozhoduje ako správny orgán rozhoduje hlasovaním a nejakým spôsobom rozhodne či už môže uložiť pokutu môže zastaviť konanie alebo neuložiť pokutu teda rozhoduje sa o uložení pokuty a orgán pokutu neuloží v tom prípade sa takéto neuloženie pokuty má dôsledok zastavenia konania. Považujem za absurdné, aby správny orgán, ktorý sám svojim rozhodnutím a hlasovaním vydal nejaké rozhodnutie alebo vydal alebo teda prijal uznesenie na základe, ktorého potom sa vypracuje rozhodnutie a doručuje ho verejnému funkcionárovi, aby sám voči sebe podával odvolanie.
To považujem za určitý absurdný mechanizmus a ešte navyše k tomu a to myslím povedal aj aj pán poslanec Vetrák a ja to len zdôrazním, že sa môže stať situácia, že ústavný súd rozhodne, vec zruší a vráti naspäť príslušnému teda orgánu konať. A keďže poslanci nemôžu byť nejakým spôsobom stíhaní za svoje hlasovanie tak môžu rozhodnúť úplne rovnako aj po rozhodnutí ústavného súdu. A toto sa môže opakovať, opakovať donekonečna. Čiže nevidím tu v taktom riešení nejaký, nejaký zmysel a skôr naopak považujem to za absurdné, aby sám správny orgán si voči vlastným rozhodnutia podával, podával odvolania. Iná situácia keď podá odvolanie verejný funkcionár lebo verejný funkcionár môže podať odvolanie vtedy ak mu bola uložená pokuta. Ak mu bola uložená pokuta tak samozrejme on keď sa domnieva, že neporušil ústavný zákon na základe, ktorého mu bola uložená pokuta tak sa môže odvolať na ústavný súd a ústavný súd môže buď sa stotožniť s názorom výboru alebo, alebo teda vec zruší a vráti výboru vec na nové konanie s tým, že ale teda verejný funkcionár má odklad plnenia tejto povinnosti čiže jemu tá pokuta v zásade nie je uložená kým nebolo právoplatné rozhodnutie výboru to znamená, pokiaľ sa už neodvolá na ústavný súd alebo pokiaľ ústavný súd takéto rozhodnutie výboru potvrdí.
Čiže tam je to vždy v prospech toho verejného funkcionára, ale keď výbor alebo, alebo komisia zastaví, zastaví konanie tak takýto mechanizmus by sa, by sa opakoval aby sa mohol opakovať donekonečna a bolo by to na ujmu toho verejného funkcionára, ktorý by stále bol v pozícii toho, že sa má brániť voči niečomu čo už raz bolo, bolo zastavené. Čiže považujem, považujem to za, za nešťastný návrh a myslím si, že, že táto vec by sa mala, mala riešiť úplne inak. No ale ako som povedal v úvode myslím si, že vôbec nie je teraz priestor a čas nato, aby sme sa vôbec s novelizáciou tak závažného zákona v tomto rozpoložení ústavného systému v akom sme dnes a ústavnej kríze, aby sme to vôbec riešili. Čiže toľko v stručnosti, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.5.2023 16:55 - 16:58 hod.

Blanár Juraj
Dve faktické poznámky na vaše vystúpenie, pán poslanec Vetrák ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 17:11 - 17:12 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 17:11 - 17:12 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 11:56 - 11:57 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dobre teda, ak sme vylúčili § 39, tak máme tu ešte § 37 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí jasne, ods. 1, ak prijatý pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Ak poslanec vylúčenie spochybní, čo sa stalo, Národná rada rozhodne bez rozpravy, či sa týmito návrhmi bude zaoberať. Keďže pán poslanec protestoval a Národná rada ho odignorovala, tak následné hlasovanie nemôže byť uznané za platné. Malo sa najprv hlasovať o námietke, ktorú pán poslanec Kočiš namietal. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 11:49 - 11:50 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, podľa § 39ods. 4 je jasne napísané, že každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia alebo teda z iného dôvodu, v tomto prípade pani spravodajkyňa mala povedať a upozorniť plénum, že tie body, ktoré sú v spoločnej správe, kolidujú s tými bodmi, ktoré boli podané v pozmeňujúcom návrhu ako sa to tu vždy robí pri hlasovaní, takže to hlasovanie, pani spravodajkyňa, podľa môjho názoru uvádzala nesprávne a tým pádom znemožnila možnosť plénu hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, a preto navrhujem, aby sme v zmysle tohto ustanovenia § 39 ods. 4 opakovali hlasovanie, pretože tuná je to jasne napísané, že ak Národná rada námietke vyhovie, musí sa verejné hlasovanie opakovať prostredníctvom technického zariadenia, ak Národná rada nerozhodne inak. Takže ak budeme hlasovať o námietke a schválime námietku, tak sa o tomto návrhu môže hlasovať opakovane. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis