Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2020 o 11:24 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 9:22 - 9:24 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, rozhodne si nemyslím, že si môžem trúfnuť považovať sa čo i len za malého ekonomického experta, ale to, čo poviem, je chvála jednoduchosti.
Pred mnohými rokmi si dal ktosi tú prácu a analyzoval európsku normu o, v boji s roztočmi. Roztoče, možno viete, sa vyskytujú v prírode, postihujú napríklad aj ľudí z mojej oblasti dermatológie, vyvolávajú napríklad svrab. Ale roztoče boli kedysi neregulované v Európe, ale každá krajina mala svoju normu pre tento problém. A potom sa začali regulovať. Prvá norma bola tvorená 19-tisíc slovami a tá, ktorú testoval ten autor toho článku, už bola tvorená 37-tisícami slovami. Pričom sa roztoče nezmenili nejako dramaticky, len norma rástla. A to je v duchu toho grafu, ktorý tuná proti vôli expredsedu Danka ukazoval minister hospodárstva.
A druhá vec, Slovensko má, ako vieme, biedne výsledky v chápaní tlačeného textu, ba dokonca aj hovoreného slova. V tomto zmysle je dobrý taký zákon a taká norma, ktorú ten človek, ktorý sa ňou má riadiť, pochopí aj bez podpory hordy právnikov, ktorí mu to vysvetľujú.
A ako svetlý zjav takejto normy uvediem okrem Biblie hádam to najveľkolepejšie, čo vzniklo z rúk a hlavy ľudí, Ústavu Spojených štátov. Keď si pozrieme na veľkosť, rozsah toho textu a na to, že za dvesto rokov potreboval minimum doplnkov a opráv, tak to je ukážka ako majú vyzerať zákony.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 9:12 - 9:22 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pri preštudovaní vládneho návrhu takzvaného kilečka, teda novely viacerých zákonov, v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a v súvislosti s ochorením chorobou, teda nákazlivej choroby, ľudskej choroby COVID, by som vám rád dal do pozornosti jeden z tých materiálov, ktoré sú tam priložené, je to analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Dopad na príjmy verejnej správy sa predpokladá, rozpočítava mínus 154 mil. eur, no výdavky rozpočtu je, no výdavky rozpočtu verejnej správy budú nula eur a toto je dosť veľmi významný rozdiel, na ktorom sa teraz po... po... pokúsim poukázať, že v čom je teda ten rozdiel.
Pokúsme sa spočítať, že koľko peňazí sa vláda rozhodla vynaložiť na opetre, na opatrenia zamedzenie šírenia nebezpečlej, nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 doteraz. Skúsim to prejsť veľmi rýchlo.
Dvadsiateho piateho marca parlament odsúhlasil upraviť podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské, ktoré by mali stáť rozpočet verejnej správy 339 mil. eur.
Tridsiateho prvého marca schválila vláda návrh podmienok k projektu podpory udržania zamestnanosti neskôr, najprv tu tá suma bola rozpočtovaná na 834 mil., neskôr zvýšila túto sumu na 1,38 mld. eur.
Následne 20. mája ešte predĺžila obdobie toho čerpania na jún, jún a júl.
Dvadsiateho ôsmeho apríla schválila opäť vláda nariadenie o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí rodiny a služieb a nezamestnanosti, služieb zamestnanosti s výdavkami 14 mil. eur a v ďalšom nariadení v rozsahu 5,3 - 26,3 mil. eur. Opäť stále hovoríme o výdavkoch rozpočtu verejnej správy.
Trinásteho mája, to sme schválili my v Národnej rade novelu zákona o službách nezamestnanosti, predpokladané výdavky sú 294 mil. eur, opäť v súvislosti s ochorením COVID, opäť ďalšie nevyhnutné výdavky do rozpočtu verejnej správy, teda z rozpočtu verejnej správy.
Dvadsiateho šiesteho mája vláda schválila osobitné výdavky na predĺženie podporného obdobia v zamest... v nezamestnanosti vo výške 7,7 mil. eur.
Tretieho júna vláda opäť projekt na podporu udržania zamestnanosti v materských školách 66 mil. eur.
Deviateho júna sme schválili už známu novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, to je to krytie tých nájmov, tam sú predpokladané opäť ďalšie výdavky rozpočtu verejnej správy 200 mil. eur.
Deviateho júna sme opäť schválili novelu zákona o sociálnom poistení, ďalšiu, ktorým sa pokračuje v poberaní takzvaného pandemického ošetrovného aj za jún 2020, čím sa zvýšia výdavky o 12,8 mil. eur. Hovoríme tu už v súčasnosti naozaj o sume blížiacej sa, ak to tak pozerám, zhruba o 2 miliardy eur, ktoré pôjdu z rozpočtu verejnej správy práve na opatrenia súvisiace s tým, aby sme kryli nejaké výdavky, nejaké výdavky podnikateľov, aby sme udržali podnikateľský sektor v súvislosti s tým, že vláda uskutočnila, resp. vyhlásila núdzový stav a mimoriadnu situáciu, a teda zamedzila ľuďom do veľkej miery podnikať.
Ako to bude vláda financovať? To už len veľmi jednoducho, koncom apríla vláda pripravila návrh opatrení ako financovať dôsledky boja s pandémiou v sume 1,35 mld. eur. Napríklad, ktoré pôjdu ale z eurofondov, tak tri, 1,35 miliardy eur z eurofondov. Napríklad z Operačného programu Kvalita životného prostredia má ísť 278 mil. eur, čiže v podstate aj na úkor životného prostredia.
Jedenásteho mláda, jedenásteho mája vláda odsúhlasila požičať od Rozvojovej banky Rady Európy 300 mil. eur.
Na konci mája vláda schválila návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách, ktorým umožňuje záruku v maximálnej výške 173 mil. eur z európskeho nástroja ŠURE, SURE, pardon. No a potom ešte v závere takto buď pripočítajme k plánkom Európskej komisie aj komisie, ktorá chce na hospodársku obnovu poskytnúť členským štátom zhruba 750 mld. eur. Na Slovensko by malo ísť 8 mld. eur.
Takže toto je vlastne, tu chcem poukázať na ten zásadný rozdiel, toto všetko boli výdavky rozpočtu verejnej správy, ktoré schválila vláda a niektoré aj parlament a ktoré sme podporili v koalícii a viaceré aj so súhlasom opozície. Čo si myslím, že je veľmi fajn, lebo naozaj v stave, kedy vláda si uskutoční nejaké opatrenia, ktové, ktoré vedú k zamedzeniu napríklad výkonu práce a výkonu zamestnania, tak je veľmi dôležité, aby tie, aby kompenzovala tieto straty týmto podnikateľom. Pretože bol to priamy zásah vlády.
Takže kým v prvom prípade, teda v prípade týchto opatrení, ktoré sme už schválili, išlo o aktuálne aj budúce míňanie peňazí z rozpočtu verejnej správy, v tomto prípade, keď hovoríme o tomto balíčku, ide o plánované neprijatie peňazí do rozpočtu verejnej správy. Toto si myslím, že je veľmi dôležitý aspekt a ktorý je veľmi výhodný a veľmi, oveľa lepší oproti teda tomu postupu, ktorý bol nevyhnutný a ktorý sme urobili predtým.
V prvom prípade sme totiž, resp. prípadoch, sme totiž rozhodli o neefektívnom rozdelení peňazí z rozpočtu verejnej správy, pretože žiadna vláda na svete nevie hospodáriť efektívne, vie hospodáriť iba efektívnejšie alebo menej efektívne. Samozrejme, každú vládou, minimálne tou na..., s každou snahou každej vlády, minimálne tej našej, je, aby takéto prerozdeľovanie bolo čo najefektívnejšie, pokiaľ je nevyhnutné.
V tomto prípade tohto balíčka budú, budú peniaze distribuované najefektívnejšie, ako je to v podstate najefektívnejšie, ako je to možné. Pretože ostanú u samotného prijímateľa, teda resp. u samotného občana a podnikateľa. To znamená, že on ich nezaplatí, on na nich ušetrí a on ich vie najefektívnejšie následne elokovať, alokovať. Toto je absolútne najlepší prípad, keď chceme zužovať štát na tie funkcie, ktoré má mať. Keď ho chceme antibyrokratizovať, debyrokratizovať, spôsobujeme tým, že tí podnikatelia majú, majú tie peniaze sami, zostávajú im a vedia ich naprosto efektívne použiť
Toľko som chcel asi povedať k tomuto, k tomu, k tomto zásadnému rozdielu a prečo aj ja vlastne vnímam, ako je veľ, ako je veľmi dôležitý tento balíček, ktorý je, ktorý ide v skrátenom pripomienkovom konaní podobne, ako išli ďalšie, ktoré pomáhajú podnikateľom prežiť toto veľmi ťažké obdobie.
Dámy a páni, významný americký ekonóm a držiteľ nobelovej ceny Milton Friedman kedysi povedal: "V byrokratickom systéme zbytočná práca vytláča, vypudzuje užitočnú prácu." A o tomto je presne tento návrh, o tomto je vlastne tieto, všetky tieto opatrenia, ktoré, ktoré sú navrhnuté v tomto balíčku, aby sme vytlačili zbytočnú prácu a nahradili ju užitočnou prácou. Je to najlepší spôsob, akým zúžiť štát na nevyhnutnú mieru a umožniť krajine hospodársky rásť.
Samozrejme, že pri pohľade na tieto opatrenia predpokladám, že ka... ani jeden poslanec tu, ani tí, ktorí sú naozaj aj v hospodárskom výbory, výbore neboli spôsobilí prečítať si všetkých 110, 114 opatrení úplne do detailu. Je to úplne samozrejmé. Na tom materiály pracoval celý tím, obrovský tím ľudí na ministerstve hospodárstva, konzultovalo sa to s veľmi veľkým počtom ľudí z ďalších oblastí. Sám som sa zúčastnil jednej, jednej alebo dvoch konzultácií v prípade tripartity ohľadom niektorých, niektorých opatrení v tom balíčku, videl som, ako dôsledne sa tam preberal jeden bod po druhom, ale to, samozrejme, ale tiež nevylučuje, že bude ich ešte treba v budúcnosti novelizovať. Nevidím na tom absolútne nič, nič katastrofálne, nič zlé.
Ja ako bývalý novinár som sa pravidelne stretával s tým, ako sa, ako sa nekonečne často musel novelizovať napríklad zákon o odpadoch alebo viaceré energetické zákony. Pretože tam proste nastal nejaký, nejaký nesúlad legislatívny a následne sa to hneď opravilo. Proste je to normálny postup, takže je možné, že nastane ešte aj v tomto prípade nejaká potreba upraviť to, novelizovať to, ale ten základný koncept, čo som prešiel všetky tie body, mi prídu, mi príde naprosto podstatný. Opravujú sa tam niektoré veci, ktoré v podstate sme schválili aj teraz v prípade napríklad tých verejných prerokovaní v zákone EIA tak, aby už mohli teraz po skončení tejto nárazovej vlny opäť pokračovať a aby mohli sa rozvinúť napríklad investície. Čiže to je veľmi dôležité, aby sa nečakalo s týmto zákonom opäť, opäť o nejaké ďalšie týždne, aby mohol opäť nabehnúť proces, proces hospodárskeho rastu, v ktorý všetci dúfam, v ktorý všetci asi dúfame.
Takže ja budem veľmi rád, keď sa budeme pozerať na to v tomto, týmto spôsobom, že tie opatrenia prijmeme, boli naozaj veľmi intenzívne komunikované, veľmi intenzívne prerokovávané, a že dospejeme teda k tomu zdarnému záveru, ktorým sa nám podarí zúžiť štát a pomôcť podnikateľom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 9:10 - 9:12 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Návrh zákona prerokováme v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákonu, návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a rád by som sa prihlásil takisto ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:55 - 18:57 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, tiež by som sa rád vrátil ešte k tej, k tej hospodárskej škode, ktorú ste aj vy spomínali, a teda aj viacerí poslanci mali pripomienku, že podľa rokovacieho poriadku, keď hrozia štátu značné hospodárske škody. Ja som nenašiel presnú definíciu, hľadal som, čo je to značná hospodárska škoda, ale v každom prípade sme tu schválili už niekoľko skrátených legislatívnych konaní (rečník si odkašľal), pardon. Takisto aj vy ste schválili trinásty dôchodok v skrátenom legislatívnom konaní. Všetky boli, zvyšovali výdavky rozpočtu verejnej správy.
Takže predpokladám, že zvyšovanie výdavkov rozpočtu verejnej správy za nejakým účelom sa nemôže nazývať veľkou hospodárskou, značnou hospodárskou škodou, aj keď ide o stámilióny eur napríklad. V tomto prípade však nehovoríme dokonca ani o zvýšených výdavkoch zo štátneho rozpočtu, teda resp. z rozpočtu verejnej správy. Hovoríme o znížených príjmoch rozpočtu verejnej správy a ich výhoda obrovská je tá, že tie sú oveľa efektívnejšie, oveľa efektívnejšie prerozdeľované, pretože štát nevie prerozdeľovať dobre. Vie prerozdeľovať iba lepšie a horšie, ale dobre nevie.
Takže možno môžme debatovať o tom, čo je značná hospodárska škoda, ale je to ten istý mechanizmus, ktorým sme presadzovali aj tie predchádzajúce skrátené legislatívne konania a ktorý ste nakoniec aj vy využili v tej volebnej kampani na proste účelové, účelové, populistické opatrenie, ktoré nemalo vôbec nič, nič s nejakou racionalitou, nemalo, proste spôsobovalo značné hospodárske škody v tom vašom, možno v tej vašej terminológii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:39 - 18:39 hod.

Žiak Miroslav
Pán poslanec Žiga, vy ste celkom vtipný človek, lebo po 12 rokoch vašej vlády, vašej vlády, ktorá tu šikanovala, buzerovala a ničila podnikateľov, prichádza zákon v super rýchlom konaní, ktoré po vašich 12 rokoch vlády, keby sa aj vrátil v čase, bude možno nedostatočný. Ja nerozumiem vášmu, vašej argumentácii, že vy idete kritizovať rýchle, super rýchle konanie akékoľvek. Podnikatelia sa potrebujú konečne po vašich vládach nadýchnuť a fungovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.7.2020 18:10 - 18:11 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 152 z 24. júna 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ide o tlač 160, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na toto skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi sedemnástej dnes 7. júla. Uznesením č. 41 odporučil Národnej rade tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na tejto 9. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 15:11 - 15:13 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie.
A, pán poslanec Suja, ak pán Kollár neodstúpi dobrovoľne, že či odídem z vládnej koalície. Nie, neodídem z vládnej koalície, nemyslím si, že by som mal dochádzať z vládnej koalície.
Pán poslanec Tomáš, tak som rád, že keď som vás sklamal tým, že som vystúpil, tak aspoň som uspokojil vaše očakávanie, že ste mohli povedať, že to vystúpenie bolo alibistické a pokrytecké. A keď hovoríte, že, že tá ponuka, ktorú dáva pán predseda Kollár tým, že sám dal návrh na odvolanie, že tu nejde o návrh opozície, tak ja môžem len zopakovať to, čo som povedal dva dni po tom, ako sa táto kauza prevalila, napriek tomu, že, že som skritizoval pána Kollára a že som ho vyzval na odstúpenie, že si naďalej myslím, že by mal, že by mal odísť.
Zároveň som povedal, že si nemyslím, že v rámci koalície sa personálne veci majú riešiť spôsobom, že koaliční partneri si navzájom budú odvolávať v parlamente svojich, svojich predstaviteľov. Toto som povedal nie teraz, nie včera, nie pred pol hodinou, toto som povedal dva dni po tom, keď som, keď sa táto kauza prevalila, keď som bol v diskusnej relácii s pánom poslancom Petrákom.
No a teda, pán poslanec Blanár, ak tvrdíte, že sa tu hrá divadlo, môžem s vami súhlasiť len do tej miery, že, že ja si myslím tiež, že tento bod nie je o tom, aby, aby sme naozaj odvolali pána, pána predsedu, ale nemyslím, že je to, že je to divadlo zo strany nás všetkých, vyzývať koaličného partnera na odchod z funkcie predsedu Národnej rady, to nie je celkom taká jednoduchá vec a vy by ste to ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 14:59 - 15:07 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, no, mrzí ma, že musím sklamať pána poslanca Erika Tomáša, ktorý tu predpovedal, že nikto z koalície nevystúpi k tomuto bodu, a mňa osobne, osobne menoval, že nevystúpim, a teda ubezpečujem ho, že som mal v pláne vystúpiť bez ohľadu na to, že ma k tomu akoby nepriamo vyzýval aj odvolávaný pán predseda Národnej rady Kollár.
Pán Raši, ja si nepamätám, že by som napríklad ja mal nejaké agresívne vyjadrenia, keď sme odvolávali Danka. Hovorili sme o tom úplne pokojne a úplne pokojne o tom plánujem hovoriť aj teraz. Chcel by som povedať tri veci.
Po prvé. Myslím si, že pán Boris Kollár by mal odísť z funkcie predsedu Národnej rady. Pred dvoma rokmi sme riešili, riešili podobný problém tiež s predsedom Národnej rady s pánom Dankom. Ja nechcem tvrdiť, že tie situácie sú jedna k jednej, že sú, že sú úplne, úplne identické. Pán predseda Kollár tu spomenul nejaké rozdiely, ale evidentne jeho diplomová práca je plagiátom, tak ako bola plagiátom rigorózna práca pána Andreja Danka, predchádzajúceho predsedu Národnej rady.
A môžme sa teraz doťahovať, že koľko percent a ako to vzniklo, a čo tam bolo, čo tam nebolo. Oceňujem, že, že teda pán predseda na rozdiel od, od svojho predchodcu nezatajuje, ale faktom je, že vo vyspelých demokratických krajinách sa po prevalení takejto informácie odchádza. A odchádza sa nielen z vysokej ústavnej funkcie, ale obvykle aj, aj úplne z politiky. Tu sme iba na úrovni, že sa bavíme o odchode z funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že tento bod, tento návrh na odvolanie samého seba, ktorý pán predseda Národnej rady predložil na rokovanie parlamentu, nepovažujem za snahu o vyvodenie politickej zodpovednosti, ale za pokus zamiesť tú kauzu pod koberec a uzavrieť ju.
Keď sa vo vyspelých krajinách alebo aj v menej vyspelých krajinách prevalí takáto kauza, najprv podozrenie a potom sa zistí a potvrdí, že nejaký významný politik mal, bol plagiátorom, mal, mal nejakú prácu, vďaka ktorej získal napríklad titul, ktorá bola plagiátorom (plagiátom, pozn. red.), tak zvyčajne tí politici odchádzajú. Odchádzajú sami. Niektorí odídu hneď, lebo si uvedomia, že to nie je v poriadku a patrí k politickej kultúre, že po prevalení sa takejto informácie odídu. Niekedy to chvíľu trvá, najprv sa, najprv sa tvária, že to nie je problém, potom pripúšťajú, že je to problém, ale netreba ho, netreba ho riešiť odchodom a nakoniec, nakoniec odídu. Alebo druhá možnosť sú aj iné krajiny, skôr teda na východ a prípadne na juh od nás, v ktorých politici zostávajú vo svojich funkciách napriek tomu, že sa toto o nich prevalí, a nechajú tú kauzu proste vyhniť.
Ale napriek snahe som zatiaľ nenašiel prípad, kedy by takáto kauza skončila odvolaním politika, o ktorom sme sa dozvedeli, že jeho práca je plagiát, a teraz bez ohľadu na to, či, či by to bolo odvolanie na návrh opozície, alebo že by dokonca sám seba, seba navrhol odvolať. Pretože podľa môjho presvedčenia, podľa môjho vnímania politiky v rámci koalície sa personálne spory neriešia tým spôsobom, že sa časť koalície spojí s opozíciou a odvolá, zostrelí nejakého iného koaličného politika.
Plagiátorstvo je dôvod na odchod z funkcie, na odstúpenie z funkcie. Nemyslím si, že sa to rieši spôsobom, že by koaliční poslanci mali hlasovať za odvolanie predsedu Národnej rady, a preto to ani ja neurobím. Ja nebudem hlasovať za odvolanie Borisa Kollára napriek tomu, že som ho kritizoval, že som ho verejne vyzýval, že som ho na zasadnutí poslaneckého klubu vyzýval, aby odstúpil. Nemyslím si, že sa to robí týmto spôsobom.
A myslím si, že pán Boris Kollár to vie, že to takto, že to takto dopadne, tak práve preto to nie je podľa môjho názoru úprimná snaha o vyvodenie politickej zodpovednosti, ale pokus zamiesť túto kauzu pod koberec. Úprimnou snahou o vyvodenie politickej zodpovednosti by bol dobrovoľný odchod z funkcie predsedu Národnej rady.
Tretia a posledná vec, ktorú chcem povedať, aj pán predseda, aj hnutie SME RODINA prezentuje tento bod, ktorý je návrhom na odvolanie predsedu Národnej rady, ako snahu overiť si, že či pán predseda Národnej rady má naďalej dôveru väčšiny parlamentu.
Tu chcem, ale upozorniť na jednu drobnú, ale podstatnú odlišnosť medzi vyslovovaním dôvery a návrhom na odvolanie.
Keď si vláda chce potvrdiť, že má v parlamente väčšinu, tak môže dať návrh na to, aby sa parlament uzniesol na vyslovení dôvery, a vtedy musí za dôveru, čiže za zotrvanie vlády hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Čiže 76 poslancov musí byť za zotrvanie.
V tomto prípade, keď hlasujeme o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady, tak aby bol odvolaný, tak musí byť za 76 poslancov, čiže nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, ale nie za jeho zotrvanie, ale za jeho odvolanie.
V prípade predsedu Národnej rady neexistuje taký inštitút ako, ako vyslovenie dôvery, resp. dalo by sa o tom hlasovať, ale nemalo by to žiadne právne účinky. A to, v čom je rozdiel, je, že aj keď, aj keď proti tomu návrhu na odvolanie, čo je v podstate forma vyslovenia dôvery, bude hlasovať 10 alebo 15, alebo 20 poslancov, tak ten návrh neprejde. Stačí, aby za odvolanie nehlasovalo 76 poslancov. Čiže tí poslanci, ktorí nebudú hlasovať proti, či už sa zdržia, alebo sa nezúčastnia, nezúčastnia hlasovania, alebo vhodia prázdny hlasovací lístok, to nie je to isté, ako vysloviť dôveru. Vyslovenie dôvery by bolo, keby 76 poslancov parlamentu hlasovalo proti návrhu na odvolanie pána Kollára z funkcie predsedu Národnej rady.
Keby to poňal pán predseda napríklad tak, že nemôže navrhnúť hlasovanie o dôvere, tak ak nezíska 76 hlasov proti, tak sám usúdi, že, že nezískal tú dôveru, odstúpi dobrovoľne, z vlastnej vôle. Ak nie, tak je to len gesto.
A neviem, či sa obávam, ale myslím si, že napriek tomuto gestu tá kauza dnes neskončí. Môže to, môže to pán predseda Národnej rady tým pádom považovať celú vec za uzavretú, ale ja nepochybujem o tom, že opozícia, médiá, verejnosť sa o tú tému budú naďalej zaujímať a tá téma bude naďalej prítomná. Čiže ak si niekto myslí, že dnes to skončí, tak dnes to podľa môjho názoru neskončí, žiaľ. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 7.7.2020 14:40 - 14:42 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis

28.
Pán poslanec Raši, ďakujem za ten kompilát vyjadrení niekdajších opozičných politikov k plagiátorskej kauze bývalého predsedu Národnej rady Andreja Danka. Nebol to plagiát vo vašom prípade, ale kompilát, lebo ste korektne citovali, ako ste aj na začiatku avizovali.
Len mne tam niečo chýba. Chýba mi tam napríklad vaše vyjadrenie, ako ste vy rázne odsúdili plagiátorskú kauzu vášho koaličného partnera Andreja Danka. Alebo iní politici SMER-u alebo terajšieho HLAS-u, keď sme sa dozvedeli, že Dankova rigorózna práca je plagiát, dokonca takmer stopercentný plagiát, tak možnože aspoň vo faktickej poznámke, ktorou budete odpovedať na faktické poznámky, by ste mohli spomenúť aj zopár vyjadrení, či už vašich, alebo vašich kolegov zo SMER-u a HLAS-u, kde ste takto rázne a jednoznačne sa postavili k plagiátorskej kauze svojho vtedajšieho koaličného partnera a tiež predsedu Národnej rady Andreja Danka.
Lebo my viacerí napriek tomu, že sme v koalícii, sme jasne túto plagiátorskú kauzu, ktorá sa týka nášho koaličného partnera, odsúdili, vyzvali sme ho na odsúdenie, na odstúpenie a netvárime sa, že, že to nie je žiadny problém.
Len teda vy keď ste vystúpili, tak predpokladám, že len pre nedostatok času ste nestihli citovať aj vyjadrenia svoje alebo vašich kolegov k Andrejovi Dankovi a jeho plagiátu. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.6.2020 11:24 - 11:25 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky podala správu o tom, či existujú podozrenia na to, že bola odpočúvaná alebo sledovaná komunikácia terajšej koalície v minulom volebnom období.
Zdôvodnenie: Ako vieme, existujú, prebieha trestné stíhanie alebo vyšetrovanie vo veci sledovania všetkých komunikácií v priestore, vo vládnom priestore, teda by ma zaujímalo, že či sa toto týka aj poslancov Národnej rady v minulom volebnom období.
Ďakujem.
Skryt prepis