Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.7.2020 o 10:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 11:18 - 11:22 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, na stole máme novelu zákona o tohtoročnom štátnom rozpočte. Myslím, že všetky čísla už boli spomenuté. Pán minister návrh veľmi podrobne popísal, pôjdem len teda krátko.
Zmena rozpočtu sa skladá z dvoch základných skupín položiek.
Prvá skupina, asi 2,9 mld. euro, sú opravy marketingovo poňatého rozpočtu pre rok 2020 zo strany SMER. Tu sa deje len to, čo už pri prijímaní rozpočtu avizovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Ďalšia skupina výdavkov súvisí s pandémiou. Koronavírus vstúpil do behu života takmer všetkých krajín sveta a ovplyvňuje aj životy každého jedného občana. Vidíme fakty, že tohtoročný slovenský účet za koronavírus len na strane výdavkov bude približne 5 mld. eur a k tomu je ešte potrebné pripočítať ďalších 1,4 mld. na strane zníženia príjmov štátneho rozpočtu, pretože tie viac-menej tiež súvisia s koronakrízou.
Máme teda na stole niečo, čo úprimne človek nechce zažiť. Nie ako člen koalície, nie ako opozičný poslanec a nie ani ako občan našej krajiny. Čelíme situácii, o ktorú nikto nestál, a len veľmi ťažko sa chápe, ako vôbec mohol jeden vírus takto razantne zasiahnuť do behu dejín. Navzdory presvedčeniu ľudstva, že sme na vysokom stupni rozvoja, schopní čeliť ťažkým výzvam, sa skôr ukazuje opak, ako veľmi je zraniteľná naša súčasná civilizácia. Hlavne rozvinutý svet sa pustil do boja s vírusom, s vírusom vyvolanou ekonomickou krízou masívnym zadlžením v snahe ochrániť ekonomiky pred kolapsom. Toto je experiment, ktorého výsledky vyhodnotí až budúcnosť.
Každopádne v globalizovanom svete Slovensko nemá na výber. Nezostáva nám nič iné, než nasledovať aktuálne trendy. Dodatočné zadlženie sa v aktuálnej situácii môže stať liekom, ale môže byť aj bozkom smrti. Kľúčové bude, ako dokážeme tieto financie využiť. Spolieham na pána ministra, na jeho kolegov na ministerstve financií, ale aj na celú štátnu správu, že dokážeme túto situáciu ustáť a táto zmena sa stane základom našej budúcej prosperity.
Nie je to však automatické. Musíme mať na pamäti, že veľa z možného deficitu by nám dokázali vykryť eurofondy a tu nám musí zablikať ďalšia z kontroliek. V aktuálnom období krížom cez všetky operačné programy sme doteraz dokázali vyčerpať asi len 32 % dostupných eurofondových financií. Ako je možné, že naši susedia z Česka sa už blížia k deväťdesiatim percentám? Áno, toto je jasná obžaloba našich predchodcov vo vláde. Ale áno, pozor, musíme si byť vedomí, že aktuálne sme zodpovední my a posledné mesiace nám zatiaľ ukazujú, že problém s čerpaním pretrváva a budeme musieť vyvinúť obrovské úsilie, aby sa to zmenilo. Takže vieme, že máme problém, a toto uvedomenie je prvý krok k tomu, aby sme prišli s konkrétnymi riešeniami, tak aby sme dokázali túto situáciu využiť k maximálnemu a dlhodobému úžitku pre Slovensko.
Aktuálny schvaľovaný deficit rozpočtu nie je až taký problém. Skutočný problém je našimi predchodcami zle nastavená dlhodobá udržateľnosť verejných financií. A tu presne potrebujeme skutočnú dlhodobú udržateľnosť verejných financií a prídeme aj so štrukturálnymi reformami. By som reagoval na pána Kamenického: Áno, nevieme, čo bude o 50 rokov, ale pres to všetko nemôžeme rezignovať na budúcnosť.
Ctené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:08 - 11:08 hod.

Viskupič Marián
Chcem informovať členov výboru pre financie a rozpočet, že by sme mali zasadnutie dnes 12.45 v miestnosti 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 10:40 - 10:41 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda NR SR posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 9:08 - 9:09 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 160 z 8. júla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 169), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 21. schôdzi dňa 9. júla 2020 a prijal uznesenie č. 50, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 170), v skrátenom legislatívnom konaní na 9. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. (Zaznievanie gongu.) Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.7.2020 14:01 - 14:04 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Ja by som najprv kolegom v pléne rád vysvetlil jedno malé nedorozumenie. Ja som zo začiatku hovoril, že sa to pokúsim, že tá diskusia prebehne, prebehne asi až v utorok, ja som mal mylnú informáciu, že máme niekoho prihláseného v písomnej, v písomnej rozprave, takže potom nám vznikol opačný problém, že natiahnuť to do tej druhej, aby sme, aby nám neprišiel ďalší bod na rad, čo by bola kolegyňa nerada. (Povedané s pobavením.) Tak veľmi pekne ďakujem, že ste sa, kolegovia, zapojili do diskusie.
No ešte by som k tomu, ešte ku Milanovi. Určite pripravíme alebo bude nejaký pozmeňovací (povedané s pobavením), nejaký pozmeňovací návrh do druhého čítania, tak veľmi radi si to s tebou prejdeme. Ja som tu aj hovoril pri uvádzaní bodu, že ide o tie už uzatvorené zmluvy, pôjde o stratu ich platnosti od momentu rozhodnutia, to znamená, že nejde o retroaktivitu, ako sme už v nejakej diskusii počuli.
A už len na koniec poviem, že ma mrzí, že sa nepočkalo s prijatím tohto zákona na vyriešenie toho problému, ktorý sme použili ako príklad, na Infra Services verzus BVS, ale, žiaľbohu, primátor mesta Bratislava pán Vallo sa veľmi poponáhľal, aby vykúpil túto zmluvu a kúpil od minoritného akcionára pána Kmotríka Infra Services za 10,5 milióna, kvôli čomu medzi nami prebehla taká, taká ostrejšia hádka. Mohol počkať a mohol mať lepšie nástroje a mohol, mohol možno dosiahnuť lepšiu cenu. A toto je aj jeden z dôvodov, prečo je potrebné s týmto niečo robiť, lebo aj v meste Bratislava, ktoré má asi že 700 zamestnancov ten úrad, tak je iba pár ľudí, doteraz tu bola jedna právnička, ktorá sa venovala mestským podnikom, ktorá sa venovala v podstate správe majetku mesta, takého toho hlavného majetku v tých mestských firmách, a len v meste Bratislava je tých mestských firiem xy a spolu je tam majetok možno za 500, 600, 700 miliónov. A jedna jediná osoba sa tomu venovala. Tá osoba, samozrejme, že nemá šancu obsiahnuť celú tú komplikovanosť tých zmluvných vzťahov a nemá šancu, aj keď sa veľmi snaží, prísť na to, keď odtiaľ niekto vyvádza majetok alebo teda robí nejaké také divné veci, tak aj kvôli tomu je tomu sa potrebné venovať. A toto je naozaj len prvý krok, ktorý, ktorý v tom chceme podniknúť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 13:55 - 13:59 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vyšlo to tak zhodou okolností, že dva body, ktoré prerokúvame na záver tohtotýždňovej schôdze, sú síce z úplne iných oblastí, riešia úplne iné zákony alebo novelizujú úplne iné zákony, ale súvisia s komunálom, súvisia s komunálnou politikou a súvisia aj s problémami, ktoré, ktoré vznikajú, vznikajú v komunálnej politike, ktoré majú charakter netransparentného rozhodovania samospráv o majetku alebo reguláciách, ktoré, ktoré na území obce sú v kompetencii samospráv, či už teda zastupiteľstiev, alebo primátorov a starostov. A teda úplnou zhodou okolností ide o témy, ktoré veľmi silno bublali práve v meste Bratislava, kde pán poslanec Cmorej ako predkladateľ je mestským poslancom.
Ja som bol v minulom volebnom období mestským poslancom, ale problémy týkajúceho, týkajúce sa netransparentného konania Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a najmenej zabetónovaného nevýhodného vzťahu s Infra Services sa prejavovali, sa prejavovali už roky, a preto som rád, že medzi prvými návrhmi zákonov, ktoré rieši Národná rada mimo toho šialeného behu skrátených legislatívnych konaní, kde sme, kde musíme reagovať na situáciu okolo pandémie COVID-19, či už formou opatrení, alebo, alebo teda formou riešenia, riešenia dôsledkov, tak medzi prvými návrhmi zákonov, návrhmi zákonov, ktoré prišli do parlamentu od poslancov, sa nachádzajú návrhy noviel zákonov, ktoré upravujú v podstate fungovanie alebo, alebo rôzne aspekty fungovania, fungovania samosprávy. A vidím to, vidím to aj ako taký prísľub, že tento parlament dá, dúfam, že aj celá vládna garnitúra budú venovať väčšiu pozornosť problémom samosprávy, ako to bolo doteraz. A už pani poslankyňa Pleštinská hovorila o tom, že aj zákon o obecnom zriadení si zaslúži, aby sme sa, aby sme sa naňho pozreli, základ je dobrý, ale sú tam problémy, ktoré sa za roky nahromadili a zasluhujú si, zasluhujú si pozornosť.
Takže dúfam, že, že tieto oba návrhy zákonov prejdú, o ktorých, o ktorých rokujeme, aj ten, ktorý sa týka regulácie hazardu prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení obcí a miest, aj tento, ktorý sa týka činnosti regulovaných subjektov, kde naozaj dochádzalo k flagrantnému zneužívaniu postavenia firiem, ktoré, ktoré boli pricucnuté na, na podniky mestské, obecné, regulované, a teda nielenže budú schválené tieto, tieto dva zákony, ale že prídu na rad aj ďalšie, ktoré riešia problémy, problémy obcí a miest Slovenska. Tak držím palce predkladateľom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 13:51 - 13:55 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Gábora Grendela, Mareka Antala a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov. Ide o tlač 153. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam pri prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Tak ako povedal pán poslanec Cmorej, v podstate reaguje na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorá bola zameraná práve na kontrolu hospodárenia vodárenských spoločností. Tá kontrola bola v novembri 2019 a v rámci tejto kontroly boli zistené nedostatky závažné pri zadávaní zákaziek na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou a opravami verejnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v Slovenskej republike. Išlo o známu kauzu spoločnosti Infra Services, ktorá niekoľko rokov, o ktorej niekoľko rokov išli, boli nejaké podozrenia v podstate z veľmi netransparentnej zmluvy a svojím spôsobom aj podozrenia z možného, možného tunelovania práve v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti; pardon, bratislavskej, ospravedlňujem sa, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 13:45 - 13:51 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Keďže máme 13.45, 15 minút do, do ukončenia dnešného rokovacieho dňa, tak ja uvediem zákon len tak v krátkosti alebo teda potom ešte, potom ešte využijem možnosť navrhovateľa vystúpiť v rozprave aj v utorok, keď teda predpokladám, že prebehne väčšina diskusie, pokiaľ tá diskusia bude.
Takže, vážený predseda parlamentu, vážení kolegovia, kolegyne, ide o návrh zákona, ktorým meníme a dopĺňame zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Návrh zákona reaguje na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na kontrolu hospodárenia vodárenských spoločností z novembra 2019, v rámci ktorej boli zistené závažné nedostatky pri zadávaní zákaziek na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou a opravami verejnej vodárenskej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci a panie poslankyne, skúsme ešte počúvať pána poslanca Cmoreja! Nech sa páči.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
... boli zistené závažné nedostatky pri zadávaní zákaziek na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou a opravami verejnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v Slovenskej republike.
Konkrétne reagujeme na problém, kedy regulovaný subjekt vytvorí dcéru a cez túto dcéru veľmi netransparentne vyvádza prostriedky. Častokrát sú tieto zmluvy napísané takým spôsobom, že sú de facto nevypovedateľné. Povieme si aj príklad v súčasnosti asi najznámejšej takejto zmluvy, aj keď teda zďaleka nie jedinej, a to zmluvy medzi Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a jej dcérou Infra Services. Podľa tejto zmluvy musela Bratislavská vodárenská objednávať od Infra Services vopred schválený objem služieb a ak ho neobjednala, tak rozdiel bol zmluvná pokuta. To znamená, že keď si napríklad schválili, že 40 miliónov, ale vyčerpali len 30, tak Infra Services mala nárok na zmluvnú pokutu 10 miliónov eur. V prípade, ak Bratislavská vodárenská objednala niečo z veľmi široko definovaného zoznamu služieb od inej entity ako Infra Services, tak 60 percent z toho objemu bola zmluvná pokuta. Len aby ste vedeli, tak Infra Services zabezpečovala pre BVS ešte aj, ešte aj kosenie, autá, výmeny vodomerov, jednoducho skoro všetko, informačný systém napríklad. A za pokus o vypovedanie tejto zmluvy bola ďalšia zmluvná pokuta a to vo výške 5 miliónov eur.
Ja osobne si neviem predstaviť, že by, že by takúto zmluvu uzatvoril niekto príčetný v súkromnom sektore. A nechcem riešiť aktuálne, že ako sa to mohlo stať, to majú riešiť orgány činné v trestnom konaní, chcem riešiť a v tomto návrhu chceme, zákona, chceme riešiť alebo chceme zamedziť, aby sa takéto niečo v budúcnosti ešte mohlo stať. Ak podnik, teda dcéra dosahuje minimálne 80 % svojho obratu od svojej matky, od regulovaného subjektu, tak sa považuje podľa legislatívy za prepojený subjekt a na zmluvu medzi takýmito dvoma podnikmi sa nevzťahuje, sa nevzťahujú predpisy o verejnom obstarávaní. My v našom návrhu zákona navrhujeme, aby takáto zmluva, ktorá nevznikla verejným obstarávaním a je nad hodnotu 100-tisíc eur, podliehala predchádzajúcemu schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý skontroluje, či zmluva náhodou neobsahuje ustanovenia, ktoré nie sú bežné v obchodnom styku. Ľudovo povedané, či nie sú nevypovedateľné a neobsahujú zmluvnú pokutu na každom kroku.
Je potrebné povedať, že nevymýšľame nič nové, ale mechanizmus kontroly, ktorý existuje od roku 2012 v elektroenergetike a v plynárenstve, rozširujeme naším návrhom o vodárenstvo a teplárenstvo, kde tiež existujú podobné, nazvime to pravým menom, podvodné schémy. A pevne dúfam, že teraz, keď už má Úrad pre reguláciu sieťových odvetví konečne kompetentné vedenie, začnú sa tieto kontroly zmluvných vzťahov aj reálne vykonávať a reálne budú fungovať.
Taktiež navrhujeme povinnosť dodatočnej kontroly už uzatvorených zmlúv a sankcie v podobe ich zániku zo zákona, ak sa v konaní preukáže, že zmluva nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku. Upozorňujem, že ide o zánik, respektíve stratu platnosti zmluvy od momentu rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nie spätne.
Takisto navrhujeme zadefinovanie takýchto zmlúv ako zmlúv povinne zverejňovaných v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, s cieľom zvýšenia ich transparentnosti. Dôvod je ten, že napríklad táto, táto zmluva bola uzatvorená v dvetisícdesiatom medzi Bratislavskou vodárenskou a Infra Services a dlho sa o nej nevedelo, lebo bola považovaná za obchodné tajomstvo a nevzťahoval sa na ňu zákon o, zákon o slobodnom prístupe k informáciám a nebola povinne zverejňovaná.
Toto považujem za prvý krok k transparentnejšiemu nakladaniu s verejnými zdrojmi v komunálnych, štátnych či pološtátnych podnikoch. Keďže v teplárenstve a vodárenstve ide o regulované odvetvia, je pomerne jednoduché zmeniť týmto spôsobom daný sektorový zákon. O dosť ťažšie je to v neregulovaných odvetviach, a preto považujem za potrebné prijať v budúcnosti aj zákon o kontrole obchodných spoločností vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme, ako aj zákon o správe majetku štátu. Po niečom podobnom volal vo svojej správe aj Najvyšší kontrolný úrad. Pevne dúfam, že takéto zákony v tomto volebnom období pripravíme a aj prijmeme.
Je potrebné dodať, že predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy ani na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti, taktiež nemá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie ani negatívne vplyvy na rodinu.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na záver mi dovoľte požiadať vás o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 13:36 - 13:37 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Najprv ku pánovi Kotlebovi, ktorý hovoril, že, že na tých poslancov môže, môžu tlačiť lobisti. Áno, deje sa to, ale lobisti predsa môžu tlačiť aj na nás, na poslancov Národnej rady; netvárme sa, že, že sa to nedeje. Takže viete, to je iba o tom, že niekomu chcete zobrať jeho zodpovednosť alebo to, čo, teda áno, tú zodpovednosť, ktorú sme mu zverili a chcete ju dať niekomu inému.
A čo sa týka tých petícií, Ondro Dostál veľmi pekne povedal to, čo som sa ja snažil povedať tak kostrbato, tak on to naozaj pekne zhrnul, naozaj tá petícia sa aktuálne používa iba na spochybňovanie rozhodnutí poslancov. A najmä budí vášne, ktoré potom vyústia do niečoho takého, ako sme videli v bratislavskom zastupiteľstve.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 13:33 - 13:35 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Cmorej, ja som tu asi jeden z mála diskutujúcich, ktorý tu nie je podpísaný pod tým návrhom zákona vzhľadom na to, že som tu práve vtedy nebol, keď sa to podpisovalo, ale inakšie by som sa tiež, tiež podpísal. A keďže presne ten problém, o ktorom si hovoril, som zažil ako poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a naozaj si veľmi nepamätám na inú vec, o ktorej by sa rozhodovalo v mestskom zastupiteľstve Bratislavy, ako bol práve zákaz hazardu a tie, tie tlaky, ktoré prichádzali a tú ostrosť diskusie a potom, potom aj teda protest prokurátora, ktorý bol z môjho hľadiska iba nadbehnutím záujmov prevádzkovateľov hazardných hier, a následne tomu aj, aj súd vyhovel. A práve problém bol, problém bol v tej petícii, čiže myslím si, že ak ten zákon bude schválený, tak sa celý zákon, a teda možnosť zákazu alebo regulácie dostane do tej podoby, v ktorej by to malo byť teda, že o tom bude rozhodovať zastupiteľstvo, lebo dnes tá petícia, jej existencia nie je v podstate nástrojom na vyjadrenie vôle obyvateľov, ale skôr je to prostriedok, akým, akým spochybniť rozhodnutie zastupiteľstva, že sa tam hľadajú nejaké formálne zámienky.
A aj pokiaľ ide o to, že zmeniť nejako kvórum, no tak zastupiteľstvo rozhoduje uzneseniami a rozhoduje všeobecne záväznými nariadeniami a nemôže bežným uznesením, na ktoré stačí nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov, ukladať povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám, to môže urobiť len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Čiže neviem si veľmi predstaviť, ako by sme vytvárali nejaký špeciálny režim pre, pre nejaké zvláštne všeobecne záväzné nariadenie, čiže ak sa, ak to ostane tak, ako je, pokiaľ ide o to kvórum, tak to podľa mňa bude v poriadku.
Skryt prepis