Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2020 o 16:03 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:03 - 16:05 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, tri veci.
Ministerstvo národnej obrany sme tu mali za čias Československa, v samostatnej Slovenskej republike máme ministerstvo obrany, to je detail.
Druhá vec, bolo takou dobrou tradíciou, že síce vo vnútornej politike, v názoroch na ekonomické, sociálne, kultúrne, kultúrno-etické a neviem aké otázky sú medzi politickými stranami, relevantnými politickými stranami rôzne názory, kritizujú sa, obviňujú sa, vyčítajú si všeličo, ale v zahranično-politickej oblasti je konsenzus. Je konsenzus v tom, že patríme, patríme do, na západ, že patríme do Severoatlantickej aliancie, že patríme do Európskej únie. Ten konsenzus začali narúšať fašisti v minulom volebnom období, keď sa dostali do parlamentu, ale medzi vtedajšou demokratickou opozíciou a vašou vládnou koalíciou ten konsenzus bol, teda s takými drobnými spochybňovaniami zo strany vtedajšieho predsedu Národnej rady Danka, ale teda ten sa tiež tváril, že v zásade, áno, západ.
Čiže keď sme boli pri podobnej príležitosti, tak aj my sme hlasovali za návrhy vlády, ktoré boli, ktoré sa týkali zahraničnej politiky, ktoré potvrdzovali naše začlenenie do západných integračných štruktúr alebo našu spoluprácu s našimi západnými spojencami a partnermi.
Príde mi teda veľmi zvláštne, ak vy tu teraz vyhovárajúc sa na to, že sa vám nepáčil tón vystúpenia pána ministra alebo pána spravodajcu, hovoríte, že budete uvažovať, že či, že či za takýto materiál zahlasujete a začínate spochybňovať zahranično-politický konsenzus, prozápadný zahranično-politický konsenzus a začínate si budovať konsenzus s fašistami.
A tretia vec, ako to už dlhodobo robí váš poslanec a teraz aj podpredseda strany SMER Ľuboš Blaha.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:31 - 15:32 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, zrejme ste vo svojej mladosti ako statočný horehronec, vyhadzovali obdeň do vzduchu paneláky vojakov a dôstojníkov Červenej armády pod Borovou Horou vo Zvolene a vo voľnom čase potom hádzali granáty za betónový plot Sliačskeho letiska, aby ste jasne čelili okupantom a cudzím vojskám.
Je mi nakoniec jasné, že jediní vojenskí reprezentanti, ktorí by boli bývali vášmu srdcu blízki, vás zrejme osudovo časom minuli. Bola by to zrejme jednotka Edelweiss, ktorá sa preslávila v spolupráci s pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy, a potom, samozrejme, jediná poriadna vojenská sila na Slovenskom území, ktorá by sa vám iste nepriečila a to bola Wehrmacht. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, celý pozmeňovací návrh je prekonzultovaný s predkladateľom zákona, čiže aj toto zvýšenie pokút je odkonzultované a je náležité z dôvodu, aby teda mala tá pokuta aj odradzujúci účinok.
Jeden bod, a síce je aj v rozpore, doplnenie legislatívy Európskej únie, a to je vlastne (rečníčka pozerá do materiálu) konverziou, to znamená paragraf, áno, to je bod, novelizačný bod č. 2, a síce v § 10 ods. 1 písm. d) sa za slovo "výroby" vkladajú slová "alebo produktov z konverzie", to znamená, to je zosúladenie s právom Európskej únie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Dostál Ondrej
Ja budem stručný, a teda len sa chcem uistiť, teda tie pokuty sú navrhované nie z dôvodu súladu alebo nesúladu s právom Európskej únie, tam priamo z toho nevyplývajú, ale teda z dôvodu, že sa pani poslankyňa domnieva, že sú, že sú teda príliš nízke, tak ako sú navrhnuté v tom vládnom návrhu, a teda predpokladám, že je to odkonzultované aj s predkladateľom v tomto prípade?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 11:49 - 11:58 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, ekologické poľnohospodárstvo predstavuje metódu poľnohospodárstva, ktorá si kladie za cieľ vyrábať potraviny s použitím prírodných látok a prírodných postupov, preto nemá negatívny vplyv na životné prostredie, keďže podporuje najmä zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy a zachovanie kvality vody.
Právne predpisy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva tiež zvyšujú štandard životných podmienok zvierat a od poľnohospodárov vyžadujú dodržiavanie špecifických potrieb zvierat. Práve preto si táto forma poľnohospodárstva zaslúži náležitú pozornosť, aj keď nenahradí v plnom rozsahu konvenčné poľnohospodárstvo.
Nariadenia Európskej únie o ekologickom poľnohospodárstve vytvárajú prehľadný systém výroby naprieč všetkými štátmi Európskej únie a spotrebiteľom sú tak ponúkané dôveryhodné produkty a zároveň sa výrobcom, distribútorom a obchodníkom ponúka jednotný spoločný trh a jednotné podmienky.
Spotrebitelia musia mať dôveru v dodržiavanie právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a práve preto Európska únia zaviedla prísny systém kontrol a presadzovania, uplatňovania a dodržiavania jednotných pravidiel, ktorý zaručuje riadne dodržiavanie pravidiel a predpisov týkajúcich sa ekologickej výroby. Týkajú sa aj výroby potravín, distribúcie a maloobchodu, keďže sú súčasťou ekologického poľnohospodárstva a v záujme toho, každý členský štát Európskej únie menuje inšpekčnú organizáciu, ktorá kontroluje prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci, a predtým ako môžu títo výrobcovia uviesť na trh potraviny s označením ekologický poľnohospodársky produkt, musia sa na inšpekčnej organizácii zaregistrovať. Po absolvovaní kontroly je im udelím certifikát, ktorý potvrdzuje, že ich produkty spĺňajú požiadavky a štandardy ekologickej výroby. Všetci prevádzkovatelia sú podrobovaný kontrole minimálne jedenkrát do roka a na dovezené potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa takisto vzťahujú kontrolné postupy.
Ekologické logo Európskej únie je súčasťou politiky kvality a jednotným spôsobom vizuálne naším občanom vlastne zabezpečuje identifikáciu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Je to zelený podklad a tvar lístka s hviezdičkami, ale, samozrejme, aj Slovenská republika má svoje vlastné ekologické logo, ktoré je súčasťou tohto zákona.
Práve v dôsledku zvýšeného záujmu u spotrebiteľov o produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby dôsledkom toho je, že Európska únia prijala prísnejšie pravidlá, ktoré vlastne majú platiť od 1. januára 2022. Medzi tieto zmeny patria napríklad posilnenie systému kontrol, nové pravidlá pre výrobcov, ktoré zjednodušia práve malým poľnohospodárom prechod na ekologickú výrobu, nové pravidlá dovozu ekologických produktov a väčšiu rozmanitosť produktov, ktoré možno uviesť na trh s označením ekologický produkt. Práve toto nové nariadenie a povinnosť Slovenska ako členského štátu Európskej únie zosúladiť národnú legislatívu s novým nariadením a termín jeho povinného, povinnej transpozície je dôvod, prečo ministerstvo pôdohospodárstva predkladá tento nový zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Pre vašu informáciu by som vás chcela len informovať, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav k 31. 12. registroval celkom 859 prevádzkovateľov ekologickej výroby, čo je v porovnaní z roku 2018 nárast až o 7,11 %.
Ja by som si dovolila vás informovať, že k pozmeň... k návrhu zákona predkladám pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je stransparentnenie procesov, čo máme aj v programovom vyhlásení vlády, a preto navrhujem, že register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií sa zverejňujú na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva, poľnohospodárskeho, čo sa síce aj teraz robí, ale len na dobrovoľnej báze. Preto dávame to v zákone ako povinnosť. Rovnako tam navrhujem zosúladenie textu s legislatívou Európskej únie, to znamená, že sa vyslovene uvádzajú tam aj výrobky z konverzie. Navrhujem zaviesť novú skutkovú podstatu pre fyzické osoby priestupku osobitne s cieľom postihovať porušenie povinností označiť produkty ekopoľnovýroby tzv. logom Európskej únie ako aj porušenie ustanovenia, ktoré ustanovuje pravidlá označovania dobrovoľným slovenským logom. Táto skutková podstata je v predloženom vládnom návrhu zákona obsiahnutá iba vo všeobecnej skutkovej podstate, čo však nie je dostatočné vzhľadom na závažnosť takéhoto konania, pretože ide o informovanie spotrebiteľa o príslušnosti potraviny alebo produktu k ekopoľnohovýrobe, čiže išlo by o zavádzanie spotrebiteľov.
Pokuty za priestupky pre fyzické osoby uvedené vo vládnom návrhu považujem za príliš nízke a dolná hranica je 30 eur. A preto navrhujeme zvýšiť tieto pokuty na hranicu 100 eur, tak aby pôsobili výraznejšie odradzujúco voči konaniu, ktorým by dochádzalo k porušovaniu zákona.
Rovnako je, z rovnakého dôvodu zavádzame novú skutkovú podstatu správneho deliktu osobitne zameranú na postihovanie porušenia povinností označiť produkty ekopoľnovýroby tzv. logom Európskej únie ako aj porušenie ustanovenia a pravidiel označovania dobrovoľne slovenským logom pre fyzické osoby, podnikateľov a pre právnické osoby.
Dovoľte mi, aby som vám ešte prečítala konkrétne znenie pozmeňujúceho návrhu.
V bode 1 v § 5 ods. 3 sa na konci vety, na konci pripája veta: "Kontrolný ústav zverejňuje register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií na svojom webovom sídle".
Bod 2. V § 10 ods. 1 písm. d) sa za slovo "výroby" vkladajú slová "alebo produktov z konverzie".
Bod 3. V § 17 ods. 1 písm. b) v šiestom bode sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou.
Bod 4. V § 17 ods. 1 písm. b) siedmy bod sa na konci bodka nahrádza slovom "alebo".
A v § 17 ods. 1 sa písm. b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie: "Neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov alebo ich označuje v rozpore s § 14 ods. 1".
Bod 6. V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová "od 30 do 500 eur" nahrádzajú slovami "od 100 do 1 000 eur".
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová "tretie bodu alebo siedmeho bodu" nahrádzajú slovami "tretieho bodu, siedmeho bodu alebo ôsmeho bodu" a slová "od 100 eur do 500 eur " sa nahrádzajú slovami "od 200 eur do 2 000 eur".
A posledný, nie, v § 18 ods. 1 písm. f) sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou.
V § 18 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza slovom "alebo".
A v § 18 sa ods. 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: "neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov alebo ich označuje v rozpore s § 14 ods. 1".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 11:46 - 11:49 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, národná strana, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 189 z 9. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 82 z 8. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 56 z 10. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 33 z 10. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stavísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrený v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 36 zo 16. septembra 2020.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 11:36 - 11:37 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád ocenil pána ministra a jeho tím a vyjadril potešenie, že spolu s touto novelou sa pozmeňovacím návrhom, ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe výborov a ktorý dúfam dnes schválime, odstraňujú dve komplikácie. Dá sa povedať byrokratické záťaže, ktoré dodnes mali vďaka tomuto AML zákonu naši podnikatelia.
Ide o dve nenápadné zmeny. A to konkrétne o precizovanie, že nie každý organizačný a ekonomický poradca je automaticky povinnou osobou podľa AML zákona, ale všetky povinnosti vrátane všetkých smerníc a plánov sa na neho vzťahujú, až keď vykonáva konkrétne činnosti, ktoré sa považujú za rizikové.
Tou druhou zmenou je, že rozsiahlejšiu identifikáciu konečného užívateľa výhod bude musieť povinný subjekt vykonať iba vtedy, ak na základe hodnotenia rizík existuje riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Nie ako doteraz kedy zákon hovoril, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa povinná osoba nikdy nemôže spoľahnúť iba na verejné registre.
Rád by som menovite poďakoval pánovi Kriškovi z odboru legislatívy ministerstva vnútra, ktorý to celé zastrešil, pánovi Rovnému z kancelárie ministra a, samozrejme, pánovi ministrovi, že to umožnil. Takto si prestavujem ukážkovú koaličnú spoluprácu a pevne dúfam, že takýchto pozitívnych zmien sa nám podarí urobiť aj podstatne viacej. A takisto Mariánovi Viskupičovi, ktorý to predložil ako pozmeňovací návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:26 - 10:26 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Zacitujem: "Oni si požičali a môžu rozdávať komu chcú. Majú peňazí dosť". Pán poslanec, tu ste sa naplno odhalili, aké sú zvrátené úvahy vašej strany a vašej politiky, lebo presne to ste robili.
Vaša vláda si požičala, rozhodla sa prejesť a nabaliť sa. A generačný rasizmus to je presne tento váš princíp, lebo vy ste sa hrali na Mikuláša a tých najslabších okrádate práve cez tieto deti, ktoré budú musieť splácať tieto vaše dlhy a rozkrádačky, ktoré spôsobila vaša vláda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 17:34 - 17:34 hod.

Baránik Alojz
Ďakujem. Za pána predsedu Vetráka oznamujem, že ústavnoprávny výbor bude mať schôdzu k tomuto zajtra o ôsmej hodine ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:56 - 16:57 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Erik Tomáš, no ja som úplne v šoku a v úžase, ako vy sa tu dokážete postaviť za ten pultík a rozprávať ako naozaj nový, obrodený politik, ako keby ste nemali žiadnu minulosť. Ako dokážete poučovať túto koalíciu o tom, ako by to mala robiť, ako vlastne sme klamali tých našich voličov s našimi volebnými sľubmi a podobne a že vlastne vy ste to ako všetko tak dokonale, dokonale robili a vlastne všetky tie vaše opatrenia boli také správne a teraz tuto prichádza niekto, kto to všetko tuná ničí. Áno, môže to byť váš pohľad, lenže váš prístup, že vy máte vlastne zodpovednosť za to, že dnes musíme naprávať množstvo zákonov, ktoré priviedli naozaj do ekonomického, do ekonomickej mizérie našu krajinu, tak o tom sa tvárite, že vás sa to vlastne už netýka, lebo vy nie ste už SMER, ale vy ste už nejaká nová politická strana HLAS – sociálna demokracia a vy tu vlastne prinášate novú kultúru, novú myšlienku a minulosť nebola teda.
No, naozaj trošku by ste si mohli vstúpiť do svedomia, radšej si zahryznúť do jazyka, pretože niekedy je aj umenie mlčať, radšej nič nepovedať, ako takto bez hanby sa otriasať a tváriť sa ako niečo, čo vlastne nie ste ani ste nikdy neboli.
Skryt prepis