Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

17.9.2020 o 16:16 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dovoľte mi oznámiť výsledky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 141 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Rašiho z funkcie predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 89 poslancov (potlesk), proti 37 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov.
Na odvolanie predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní pán poslanec Richard Raši bol odvolaný z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:22 - 16:23 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Nuž to sa tak stáva, že ľudia sa necítia byť tým, čím sú. Podľa mňa ste fašisti, že sa tak necítite, alebo že sa za to hanbíte, alebo že sa za to ohradzujete, no tak nemali ste, nemáte byť vo fašistickej strane, nemáte byť poslancami za fašistickú stranu. Môžme sa potom o tom baviť. Môže sa vám to nepáčiť, môžte tomu protest, proti tomu protestovať, môžte sa voči tomu ohradzovať, ale to je tak asi všetko, čo s tým môžete robiť.
A, áno, ja nemám nejako potrebu sa zdraviť s fašistickými poslancami, so smeráckymi poslancami sa zdravím, aj keď mám výhrady, výhrady k tomu, ako sa SMER správalo pri moci, ale nie sú to fašistický poslanci, takže rozlišujem, áno, nezdravím sa s fašistickými poslancami, nemyslím si, že je to neslušné. Neslušné je byť fašistom.
Pán poslanec Saloň, ja vás v tomto prípade som nechcel nič kádrovať, len som sa chcel spýtať, aký je pohľad strany SMER - sociálna demokracia na to, ako majú byť rozdelené výbory medzi opozičných poslancov, medzi, medzi poslanecké kluby alebo skupiny poslancov, ktoré sú zvolené, čiže ja som iba položil, položil otázku a predpokladal som, že mi odpoviete, že, áno, takto sme sa dohodli aj s tými zo SMER-u dva, teda z HLAS-u, že, že všetky miesta obsadíme my alebo, alebo jeden, dva výbory pripadnú im, alebo nedohodli sme sa, ale, ale urobme to tak. Ja som sa vás iba pýtal, že ja som vám, ja som vám nikoho nekádroval, chcel som vedieť, že či existujú nejaké dohody, alebo akým spôsobom sa bude postupovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 16:16 - 16:17 hod.

Laurenčík Milan
Pán poslanec Eduard Kočiš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 16:14 - 16:16 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, no zhodou okolností pred chvíľou sme tu riešili prítomnosť štyroch amerických vojakov na území Slovenskej republiky a, a narušenie zahranično-politického konsenzu demokratického spektra, tvoriaci sa konsenzus zahranično-politických postojov medzi SMER-om a fašistami. No a teraz nám tu poslanec za stranu SMER navrhuje, zvoliť Mariana Kotlebu za, za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, tak to je taká milá perlička. K tomuto chcem povedať iba, že, samozrejme, že a myslím si, že ani Marian Kotleba, ani žiadny iný fašistický poslanec nepatrí na čelo žiadneho výboru a teda ja ho voliť nebudem.
Ale teda k iným veciam som sa chcel spýtať, lebo mi celkom nie je jasná tá procedúra, akým spôsobom by malo, by mala to odvolanie a voľba prebehnúť, keďže podľa môjho názoru aj odvolanie by sa malo uskutočniť tajným hlasovaním. To bolo, ak si pamätáte na júnovej schôdzi dôvodom, pre ktorý sa nakoniec nehlasovalo o tom návrhu, ktorý predložili poslanci SMER-u, a ktorý sa týkal rovnako pána poslanca Rašiho. Teda či to bude tak, že najprv bude odvolávanie a potom bude, v prípade že bude odvolaný, voľba alebo akým spôsobom si to predstavujete.
A potom druhá vec, na ktorú sa chcem spýtať, či teda medzi SMER-om a nezaradenými poslancami, ktorí patria alebo budú patriť do strany HLAS - sociálna demokracia, teda ten, tým druhým smerom je, je nejaká dohoda o rozdelení pod, tých výborov alebo vedenia výborov, ktoré po voľbách pripadli SMER-u alebo teda, či je predstava taká, že napriek tomu, že, že poslanecký klub SMER-u je slabší v porovnaní s tým, ako bol po voľbách a v dôsledku toho, že mu odišli poslanci, takže naďalej mu budú patriť všetky posty predsedov výborov, ktoré, ktoré mu pripadli po voľbách, na základe dohôd vychádzajúcich z početnej sily, ktorá dnes už nezodpovedá realite, alebo teda, či ste sa nejako dohodli s HLAS-om, že, že, že si tie posty predsedov výborov rozdelíte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:03 - 16:05 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, tri veci.
Ministerstvo národnej obrany sme tu mali za čias Československa, v samostatnej Slovenskej republike máme ministerstvo obrany, to je detail.
Druhá vec, bolo takou dobrou tradíciou, že síce vo vnútornej politike, v názoroch na ekonomické, sociálne, kultúrne, kultúrno-etické a neviem aké otázky sú medzi politickými stranami, relevantnými politickými stranami rôzne názory, kritizujú sa, obviňujú sa, vyčítajú si všeličo, ale v zahranično-politickej oblasti je konsenzus. Je konsenzus v tom, že patríme, patríme do, na západ, že patríme do Severoatlantickej aliancie, že patríme do Európskej únie. Ten konsenzus začali narúšať fašisti v minulom volebnom období, keď sa dostali do parlamentu, ale medzi vtedajšou demokratickou opozíciou a vašou vládnou koalíciou ten konsenzus bol, teda s takými drobnými spochybňovaniami zo strany vtedajšieho predsedu Národnej rady Danka, ale teda ten sa tiež tváril, že v zásade, áno, západ.
Čiže keď sme boli pri podobnej príležitosti, tak aj my sme hlasovali za návrhy vlády, ktoré boli, ktoré sa týkali zahraničnej politiky, ktoré potvrdzovali naše začlenenie do západných integračných štruktúr alebo našu spoluprácu s našimi západnými spojencami a partnermi.
Príde mi teda veľmi zvláštne, ak vy tu teraz vyhovárajúc sa na to, že sa vám nepáčil tón vystúpenia pána ministra alebo pána spravodajcu, hovoríte, že budete uvažovať, že či, že či za takýto materiál zahlasujete a začínate spochybňovať zahranično-politický konsenzus, prozápadný zahranično-politický konsenzus a začínate si budovať konsenzus s fašistami.
A tretia vec, ako to už dlhodobo robí váš poslanec a teraz aj podpredseda strany SMER Ľuboš Blaha.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:31 - 15:32 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, zrejme ste vo svojej mladosti ako statočný horehronec, vyhadzovali obdeň do vzduchu paneláky vojakov a dôstojníkov Červenej armády pod Borovou horou vo Zvolene a vo voľnom čase potom hádzali granáty za betónový plot sliačskeho letiska, aby ste jasne čelili okupantom a cudzím vojskám.
Je mi nakoniec jasné, že jediní vojenskí reprezentanti, ktorí by boli bývali vášmu srdcu blízki, vás zrejme osudovo časom minuli. Bola by to zrejme jednotka Edelweiss, ktorá sa preslávila v spolupráci s pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy, a potom, samozrejme, jediná poriadna vojenská sila na Slovenskom území, ktorá by sa vám iste nepriečila a to bola Wehrmacht. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, celý pozmeňovací návrh je prekonzultovaný s predkladateľom zákona, čiže aj toto zvýšenie pokút je odkonzultované a je náležité z dôvodu, aby teda mala tá pokuta aj odradzujúci účinok.
Jeden bod, a síce je aj v rozpore, doplnenie legislatívy Európskej únie, a to je vlastne (rečníčka pozerá do materiálu) konverziou, to znamená paragraf, áno, to je bod, novelizačný bod č. 2, a síce v § 10 ods. 1 písm. d) sa za slovo "výroby" vkladajú slová "alebo produktov z konverzie", to znamená, to je zosúladenie s právom Európskej únie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Dostál Ondrej
Ja budem stručný, a teda len sa chcem uistiť, teda tie pokuty sú navrhované nie z dôvodu súladu alebo nesúladu s právom Európskej únie, tam priamo z toho nevyplývajú, ale teda z dôvodu, že sa pani poslankyňa domnieva, že sú, že sú teda príliš nízke, tak ako sú navrhnuté v tom vládnom návrhu, a teda predpokladám, že je to odkonzultované aj s predkladateľom v tomto prípade?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 11:49 - 11:58 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, ekologické poľnohospodárstvo predstavuje metódu poľnohospodárstva, ktorá si kladie za cieľ vyrábať potraviny s použitím prírodných látok a prírodných postupov, preto nemá negatívny vplyv na životné prostredie, keďže podporuje najmä zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy a zachovanie kvality vody.
Právne predpisy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva tiež zvyšujú štandard životných podmienok zvierat a od poľnohospodárov vyžadujú dodržiavanie špecifických potrieb zvierat. Práve preto si táto forma poľnohospodárstva zaslúži náležitú pozornosť, aj keď nenahradí v plnom rozsahu konvenčné poľnohospodárstvo.
Nariadenia Európskej únie o ekologickom poľnohospodárstve vytvárajú prehľadný systém výroby naprieč všetkými štátmi Európskej únie a spotrebiteľom sú tak ponúkané dôveryhodné produkty a zároveň sa výrobcom, distribútorom a obchodníkom ponúka jednotný spoločný trh a jednotné podmienky.
Spotrebitelia musia mať dôveru v dodržiavanie právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a práve preto Európska únia zaviedla prísny systém kontrol a presadzovania, uplatňovania a dodržiavania jednotných pravidiel, ktorý zaručuje riadne dodržiavanie pravidiel a predpisov týkajúcich sa ekologickej výroby. Týkajú sa aj výroby potravín, distribúcie a maloobchodu, keďže sú súčasťou ekologického poľnohospodárstva a v záujme toho, každý členský štát Európskej únie menuje inšpekčnú organizáciu, ktorá kontroluje prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci, a predtým ako môžu títo výrobcovia uviesť na trh potraviny s označením ekologický poľnohospodársky produkt, musia sa na inšpekčnej organizácii zaregistrovať. Po absolvovaní kontroly je im udelím certifikát, ktorý potvrdzuje, že ich produkty spĺňajú požiadavky a štandardy ekologickej výroby. Všetci prevádzkovatelia sú podrobovaný kontrole minimálne jedenkrát do roka a na dovezené potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa takisto vzťahujú kontrolné postupy.
Ekologické logo Európskej únie je súčasťou politiky kvality a jednotným spôsobom vizuálne naším občanom vlastne zabezpečuje identifikáciu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Je to zelený podklad a tvar lístka s hviezdičkami, ale, samozrejme, aj Slovenská republika má svoje vlastné ekologické logo, ktoré je súčasťou tohto zákona.
Práve v dôsledku zvýšeného záujmu u spotrebiteľov o produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby dôsledkom toho je, že Európska únia prijala prísnejšie pravidlá, ktoré vlastne majú platiť od 1. januára 2022. Medzi tieto zmeny patria napríklad posilnenie systému kontrol, nové pravidlá pre výrobcov, ktoré zjednodušia práve malým poľnohospodárom prechod na ekologickú výrobu, nové pravidlá dovozu ekologických produktov a väčšiu rozmanitosť produktov, ktoré možno uviesť na trh s označením ekologický produkt. Práve toto nové nariadenie a povinnosť Slovenska ako členského štátu Európskej únie zosúladiť národnú legislatívu s novým nariadením a termín jeho povinného, povinnej transpozície je dôvod, prečo ministerstvo pôdohospodárstva predkladá tento nový zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Pre vašu informáciu by som vás chcela len informovať, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav k 31. 12. registroval celkom 859 prevádzkovateľov ekologickej výroby, čo je v porovnaní z roku 2018 nárast až o 7,11 %.
Ja by som si dovolila vás informovať, že k pozmeň... k návrhu zákona predkladám pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je stransparentnenie procesov, čo máme aj v programovom vyhlásení vlády, a preto navrhujem, že register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií sa zverejňujú na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva, poľnohospodárskeho, čo sa síce aj teraz robí, ale len na dobrovoľnej báze. Preto dávame to v zákone ako povinnosť. Rovnako tam navrhujem zosúladenie textu s legislatívou Európskej únie, to znamená, že sa vyslovene uvádzajú tam aj výrobky z konverzie. Navrhujem zaviesť novú skutkovú podstatu pre fyzické osoby priestupku osobitne s cieľom postihovať porušenie povinností označiť produkty ekopoľnovýroby tzv. logom Európskej únie ako aj porušenie ustanovenia, ktoré ustanovuje pravidlá označovania dobrovoľným slovenským logom. Táto skutková podstata je v predloženom vládnom návrhu zákona obsiahnutá iba vo všeobecnej skutkovej podstate, čo však nie je dostatočné vzhľadom na závažnosť takéhoto konania, pretože ide o informovanie spotrebiteľa o príslušnosti potraviny alebo produktu k ekopoľnohovýrobe, čiže išlo by o zavádzanie spotrebiteľov.
Pokuty za priestupky pre fyzické osoby uvedené vo vládnom návrhu považujem za príliš nízke a dolná hranica je 30 eur. A preto navrhujeme zvýšiť tieto pokuty na hranicu 100 eur, tak aby pôsobili výraznejšie odradzujúco voči konaniu, ktorým by dochádzalo k porušovaniu zákona.
Rovnako je, z rovnakého dôvodu zavádzame novú skutkovú podstatu správneho deliktu osobitne zameranú na postihovanie porušenia povinností označiť produkty ekopoľnovýroby tzv. logom Európskej únie ako aj porušenie ustanovenia a pravidiel označovania dobrovoľne slovenským logom pre fyzické osoby, podnikateľov a pre právnické osoby.
Dovoľte mi, aby som vám ešte prečítala konkrétne znenie pozmeňujúceho návrhu.
V bode 1 v § 5 ods. 3 sa na konci vety, na konci pripája veta: "Kontrolný ústav zverejňuje register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií na svojom webovom sídle".
Bod 2. V § 10 ods. 1 písm. d) sa za slovo "výroby" vkladajú slová "alebo produktov z konverzie".
Bod 3. V § 17 ods. 1 písm. b) v šiestom bode sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou.
Bod 4. V § 17 ods. 1 písm. b) siedmy bod sa na konci bodka nahrádza slovom "alebo".
A v § 17 ods. 1 sa písm. b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie: "Neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov alebo ich označuje v rozpore s § 14 ods. 1".
Bod 6. V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová "od 30 do 500 eur" nahrádzajú slovami "od 100 do 1 000 eur".
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová "tretie bodu alebo siedmeho bodu" nahrádzajú slovami "tretieho bodu, siedmeho bodu alebo ôsmeho bodu" a slová "od 100 eur do 500 eur " sa nahrádzajú slovami "od 200 eur do 2 000 eur".
A posledný, nie, v § 18 ods. 1 písm. f) sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou.
V § 18 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza slovom "alebo".
A v § 18 sa ods. 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: "neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov alebo ich označuje v rozpore s § 14 ods. 1".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 11:46 - 11:49 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, národná strana, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 189 z 9. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 82 z 8. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 56 z 10. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 33 z 10. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stavísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrený v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 36 zo 16. septembra 2020.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis