Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2011 o 10:05 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2011 10:05 - 10:08 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 372 z 11. mája 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov v určenej lehote, súhlasili s ním a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373).
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto materiálu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2011 17:16 - 17:16 hod.

Jaroslav Baška
O prvých päť spoločne a o tom šiestom samostatne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2011 15:40 - 15:43 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister. Nebudem sa vyjadrovať k paragrafovému zneniu tohto zákona. Táto novela bola nachystaná, ešte keď som ja bol ministrom obrany a nemám nič proti rezervám ani aktívnym zálohám, aby boli vytvorené. Ale my sme toto všetko vlastne posunuli preto, pretože rozpočet rezortu obrany na to nemal. A podľa mňa rozpočet obrany na to nemá ani teraz v súčasnosti. Ani v tých ďalších rokoch nebude na to mať, ako hovorí dôvodová správa, ktorú tam máte. Ten náklad je budúci rok viac ako milión eur, ďalší rok tiež viac ako milión eur. A ten ďalší tretí rok je to tiež okolo milióna eur. Podľa mňa by sme tie finančné prostriedky mali dať profesionálnym vojakom. A možno do tej prípravy aj u tých vojakov, ktorých teraz vysielate, na jeseň do Afganistanu, idete navyšovať tie počty. No a tieto finančné prostriedky by bolo potrebné dať na túto profesionálnu armádu v súčasnosti. A keď budete mať v budúcnosti viac finančných prostriedkov, rezort obrany, tak potom ich môžete dať aj do aktívnych záloh rezervistov. V Českej republike fungujú tiež tieto aktívne zálohy, rezervistov majú okolo 1 000, samozrejme, musia dostávať aj tie naturálne potreby, ktoré tam majú. Toto rieši aj táto novela zákona. A myslím si, že keď sa schváli tento zákon, ja by som s tými rezervami, s tými aktívnymi zálohami ešte počkal, pokiaľ nebudú na to finančné prostriedky. Je to, spomínal som, ročne viac ako milión eur. Tam máte možno 30 % na to, o čom ste hovorili aj o čom ste mali ten spor s ministrom zahraničných vecí ohľadom stiahnutia vojakov z Cypru. Tých 30 %, tieto náklady na rezervy na vybudovanie aktívnych záloh, vám práve toto vykryje. Potom ešte tých ďalších 60 – 70 % určite niekde nájdete.
Čiže ja si myslím, dajme tie finančné prostriedky skôr na podporu profesionálnych vojakov a v budúcnosti, keď bude mať rezort obrany viac finančných prostriedkov, určite sa nájdu aj financie na budovanie týchto aktívnych záloh čiže týchto rezervistov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.2.2011 10:24 - 10:38 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne sa zapojiť do tejto diskusie, ktorá už prebieha dosť dlhú dobu v Národnej rade Slovenskej republiky ohľadom zákona o strelných zbraniach a strelive. Ja mám tiež jeden pozmeňujúci návrh, ale predtým, než poviem tento pozmeňujúci návrh, by som sa vyjadril vlastne k celému procesu prijímania tohto zákona, toho, čo sa všetko udialo a čo bolo aj tým spúšťacím mechanizmom zmeny tejto legislatívy.
Nikoho z nás, čo sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky, neteší, čo sa stalo minulý rok v Devínskej Novej Vsi. A dôvodová správa vlastne vychádza z toho, čo sa stalo v Devínskej Novej Vsi. A to bolo vlastne spúšťacím mechanizmom novely tohto zákona o strelných zbraniach a strelive. Možno keď sa niečo takéto stane, určite aj v budúcnosti budú takéto podobné prípady, by sa malo reagovať na takéto prípady možnože s chladnejšou hlavou a tieto veci si vopred najskôr prediskutovať, predebatovať a potom ísť s nejakým návrhom zákona alebo s takými opatreniami, ktoré by v budúcnosti takýmto veciam, ktoré sa stali v Devínskej Novej Vsi, zabraňovali. Určite my, politici, a aj ministri, vládny kabinet je pod tlakom médií. A možno aj vtedy pod týmto tlakom sa rodia aj niektoré urýchlené rozhodnutia, ktoré s odstupom času sa prehodnocujú. Ja si myslím, že je to aj v tomto prípade, pretože o tomto svedčia aj tri skutočnosti. Tá prvá skutočnosť je to, že táto novela zákona sa niekoľkokrát posúvala v parlamente, aby sa našli nejaké dohody na túto novelu. Čiže táto vládna novela nebola dobre pripravená od začiatku. Ten druhý dôvod je to, že aj vo výbore sme mali veľmi veľa pripomienok, myslím si, v gestorskom výbore a aj poslanci opozície a koalície hlasovali za niektoré zmeny v tomto vládnom návrhu. Tým tretím dôvodom je aj to, že pán minister a vaši kolegovia z politickej strany pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý tuším len pred malou chvíľkou predniesol pán poslanec Kvasnička. Som si pozeral všetky tieto pozmeňujúce návrhy a tak nakoniec ostáva tá debata už len pri tých psychologických vyšetreniach.
Som veľmi rád, že vystúpil včera pán poslanec Chaban, ktorý je nezaujatý, nepoľuje, nemá zbraň a nemá ďalšie takéto spojenia, ktoré by nejakým spôsobom ovplyvňovali jeho vystúpenie vo včerajšej rozprave. A ja nie som odborník týchto psychologických vyšetrení a dám za pravdu človeku, ktorý roky robí v tejto branži. A je zaujímavé to, čo povedal, že naozaj tieto psychologické vyšetrenia hovoria o tom okamžitom stave, okamžitom rozpoložení toho-ktorého človeka, ktorý tieto psychologické vyšetrenia absolvuje.
Chcem pripomenúť, že aj profesionálni vojaci robia tieto psychologické testy, psychotesty, keď nastupujú, majú záujem o vstup do štátnej služby profesionálnych vojakov. Ale robia ich aj vtedy, keď idú na zahraničnú misiu. A to je prirodzené, pretože to prostredie, v ktorom majú určité obdobie stráviť, väčšinou to býva tých šesť mesiacov, keď sú v zahraničí, tak tam je to odôvodnené, že tieto psychotesty, psychologické testy, robia. A dokonca týmto vojakom spätne, keď prídu po tých šiestich mesiacoch z misie zo zahraničia domov naspäť, tak tiež sú robené určité vyšetrenia lekárske a tak ďalej, pretože za tých šesť mesiacov naozaj sa tá doba a to prostredie, v ktorom boli, veľmi zmenili. Nemyslím si však, že by to malo byť u ľudí, u poľovníkov alebo u ďalších držiteľov strelných zbraní.
Ja som tiež niekoľkokrát v živote absolvoval psychotesty, viem, čo to znamená. Ale nemyslím si, že nejaký poľovník 60-ročný, ktorý má zbrojný preukaz niekoľko rokov, ide si dvakrát do roka vystreliť, chodí do kostola pravidelne, stará sa o rodinu a tak ďalej, by dokázal tieto psychologické testy urobiť. Tuto skôr, myslím si, uškodíme týmto ľuďom, ako pomôžeme chrániť iných ľudí tým, že zavedieme psychologické vyšetrenia.
Ja by som ešte reagoval aj na niektorých predrečníkov, ktorí vystúpili v rozprave.
Včera vystúpil pán poslanec Přidal z Kresťanskodemokratického hnutia, ktorý reagoval na držbu nelegálnych zbraní. Hovoril, že za našej vlády bolo veľa nelegálnych zbraní. A pevne verí, že za súčasného pána ministra vnútra nebude toľko nelegálnych zbraní. No to nezáleží na tom, kto je ministrom vnútra, koľko bude nelegálnych zbraní. A si myslím, aj za našej vlády, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, tak jediným účinným riešením na zníženie počtu nelegálnych zbraní bola zbraňová amnestia. A si dobre pamätám, táto zbraňová amnestia bola v zákone niekoľkokrát prejednávaná.
Ak dovolíte, ja by som teraz prešiel k tým pozmeňujúcim návrhom. Tie pozmeňujúce návrhy sú také, že viac-menej vypúšťajú tie znenia alebo tie paragrafy, ktoré sú vo vládnom návrhu okrem toho posledného, ktorý, si myslím, by mohol byť jedným z dobrých krokov k obmedzeniu toho, čo sa stalo aj v Devínskej Novej Vsi alebo podobných prípadov, ktoré sa môžu stať v budúcnosti.
Ten prvý bod. V článku I sa vypúšťa bod 2.
Zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu. Naďalej chceme zachovať možnosť udeliť výnimku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nadobúdať samočinnú zbraň na zberateľské účely.
Druhý bod môjho pozmeňujúceho návrhu. V článku I sa vypúšťa bod 6.
Aspoň si myslím, že majú aj ďalšie pozmeňujúce návrhy aj kolegovia z KDH, pretože chceme ponechať pôvodnú dobu platnosti zbrojných preukazov na desať rokov. Myslím si, že tento bod, ktorý je v tomto vládnom návrhu tejto novely o strelných zbraniach a strelive, nevyrieši nič. Ak by sa skrátili tieto zbrojné preukazy na obdobie piatich rokov, bolo by to len ďalšie administratívne a ekonomické zaťaženie občanov tejto republiky.
Tretí bod. V článku I sa vypúšťajú body 9, 10, 11 a 12.
Tieto body navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, pretože ustanovujú nepodložený plošný zákaz nadobúdania najrozšírenejšej kategórie dlhých samonabíjacích palných zbraní. Inak by došlo k likvidácii športovej streľby na území Slovenskej republiky, do účinnosti novely, keď si to zoberieme v časovej osi tohto zákona, resp. tejto novely, nadobudnuté strelné zbrane by boli využiteľné na športové účely len do ich opotrebovania, bolo by nemožné nadobudnutie nového športového náčinia alebo náhradných dielov potrebných na opravu. Predmetné ustanovenia tiež zamedzujú predaj dotknutých strelných zbraní medzi jednotlivými vlastníkmi navzájom. Bolo tu už spomenuté v rozprave, tuším pán poslanec Gál to spomínal, nie je to jasne zadefinované v rámci Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o tých podmienkach núteného obmedzenia vlastníckeho práva, čo je možné len vo verejnom záujme za primeranú náhradu.
Podobne ďalší novelizačný bod v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu sa týka článku I, kde sa vypúšťa pôvodný bod 16.
Požiadavka na uloženie predmetných strelných zbraní u držiteľov skupiny D alebo E zbrojnej licencie obmedzuje právo vlastniť majetok, a to bez odôvodnenej podstaty. A tých športových strelcov, ktorí majú toto športové náčinie, tieto zbrane, nútiť, aby mali uschované tieto zbrane v licencovaných subjektoch, si myslím, nevyrieši ten problém, ktorý sa stal v Devínskej Novej Vsi. Spomínal to tu aj poslanec Gábor Gál zo strany Most – Híd. Hovoril o príklade, ak by tá zbraň bola aj uložená tým licencovaným subjektom, to nezabráni tomu majiteľovi tejto zbrane vykonať touto zbraňou trestný čin. Spomeniem ešte pána poslanca Kvasničku z KDH, ktorý hovoril, že tam, kde sa hromadia zbrane, tak aj samy strieľajú. A práve týmto by to bolo vlastne aj potvrdené, mohlo by dôjsť k hromadnému odcudzeniu a zneužitiu na trestnú činnosť.
Ďalší, piaty bod. Týka sa tiež článku I. Vypúšťajú sa pôvodné body 18, 19 a 21.
Aj v súčasnom platnom znení zákona o strelných zbraniach a strelive môžu orgány dozoru kedykoľvek vykonávať kontrolu aj bez podnetu. Čiže neprikazujme zákonom týmto orgánom, aby v presne stanovených intervaloch mohli vykonávať túto kontrolu.
No a ten posledný bod, týka sa tiež článku I. Po prečíslovaní sa vkladá nový bod 6, ktorý znie: „V § 38 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za účelom overenia technického stavu zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“.“
Tento novelizačný bod má za cieľ ustanoviť možnosť nariadiť overenie technického stavu zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f), čiže tej dlhej samonabíjacej zbrane. Je to taká STK-čka pre tieto zbrane. A kedykoľvek tieto orgány dozoru a kontroly vyzvú majiteľa týchto zbraní, aby predložili vlastne na také overenie technického stavu tieto zbrane, či boli zmanipulované, na automatické prerobené a tak ďalej. Kedykoľvek môže Policajný zbor vyzvať držiteľa takejto zbrane, aby predložil, či nejakým spôsobom zasahoval do technického stavu takejto zbrane.
Ešte jedna vec na záver. Aby sa predchádzalo v budúcnosti takýmto veciam, z toho praktického hľadiska možno by bolo lepšie robiť častejšie kontroly zo strany Policajného zboru. A tu chcem povedať, pán minister, poslanci, že poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia hlasoval vtedy vlastne o tom zákone o Železničnej polícii. Bola to vlastne aj nejaká taká naša vízia, ktorú sme mali v minulosti, keď sme boli vo vláde. A vlastne za vás sa to teraz dokončilo. Viete, aj keď ste boli na výbore, nemali sme proti tomu nič. Takže aj tú vašu novelu o včlenení Železničnej polície do Policajného zboru sme podporili. Možno to fakt aj týmito ľuďmi potom zorganizovať tak v Policajnom zbore, že by títo policajti možno častejšie kontrolovali ja neviem možno pred tými poľovačkami ľudí alebo volali tých ľudí, ktorí vlastnia tieto zbrane, už aj na to overenie technického stavu zbrane alebo toho, v akom stave vlastne majú títo držitelia jednotlivých zbraní tieto zbrane.
Toľko z mojej strany. Na záver ešte naozaj to zhodnotím. Skúsme možno v budúcnosti dvakrát merať a raz strihať a možno sa nedať vyprovokovať médiami. A radšej si to pripravme poriadne. A potom s takýmito návrhmi vyjdime. Svedčí o tom naozaj aj to, koľko tých pozmeňujúcich návrhov je a ako dlho vlastne táto diskusia v parlamente prebieha a koľkokrát sa vlastne diskusia o tomto bode, o tomto vládnom návrhu, vlastne posunula v parlamente. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.12.2010 11:35 - 11:35 hod.

Jaroslav Baška
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako bolo predložené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.12.2010 9:27 - 9:28 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem. Len v krátkosti.
Čo sa týka priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky, tak naozaj západný Balkán je jednou z našich priorít zahraničnej politiky a aj predchádzajúca vláda plnila tento záväzok, túto prioritu na západnom Balkáne. Čiže to je ten jeden pohľad.
Ale ten ďalší pohľad, ktorý tu je, tá účasť našich vojakov na západnom Balkáne, je to, že takýmto spôsobom, a táto misia EUFOR – ALTHEA je vlastne pod hlavičkou Európskej únie, je reálne plnenie záväzkov, ktoré nám vyplývajú z členstva v Európskej únii. A takýmto spôsobom reálne aj napĺňame budovanie našej spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
Ja pevne verím, že táto misia EÚ – ALTHEA čoskoro skončí, pretože keď sme tam mali ešte aj nášho bývalého ministra zahraničných vecí Mira Lajčáka, ktorý tam bol ako tento vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva, už vtedy sa hovorilo, že nejakým spôsobom o rok to skončí. A stále sa to preťahuje. Takže ja pevne verím, že v najbližšej budúcnosti aj táto misia EÚ v Bosne a Hercegovine skončí.
Tiež želám našim vojakom pri plnení týchto nových úloh styčných a pozorovacích tímov veľa zdravia, ale aj toho šťastia, ktoré určite potrebujú v každej misii oveľa viac ako my, bežní civilisti, tu na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.12.2010 9:21 - 9:23 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie (tlač 190) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 183 z 24. novembra 2010 pridelil návrh na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie (tlač 190) v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s návrhom na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2010 9:13 - 9:17 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti vystúpiť k materiálu, ktorý práve prejednávame. A to je zmena a navýšenie mandátu našich vojakov v operácii ISAF v Afganistane.
Ja som veľmi rád, pán minister, že aj súčasná vláda pokračuje v tom, v čom sme pokračovali my v misiách ISAF v Afganistane. A to bola vlastne stabilizácia tejto krajiny prostredníctvom medzinárodných jednotiek, ktoré sú v operácii ISAF v Afganistane.
Naša vláda prijala a deklarovala aj taký záväzok, ako tu bolo povedané, že navýši počet našich vojakov o takmer ďalších 100 %. Chcem povedať, že tí vojaci, ktorí mali byť navýšení, 5. pluk špeciálneho určenia zo Žiliny mal byť v prvom rade určený na ochranu živej sily, ochranu našich jednotiek, hlavne našej multiženijnej jednotky, ktorá pôsobí na letisku KAF v Kandaháre. A vaša vláda teraz zmenila teda ten mandát a pôsobenie nášho 5. pluku špeciálneho určenia na plnenie, a to je prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, kedy 5. pluk špeciálneho určenia môže byť použitý aj na plnenie, a to tzv. špeciálnych úloh čiže bojových úloh a môže byť nasadený do rôznych bojových operácií. Preto vás chcem, pán minister, požiadať aj tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste tento 5. pluk na plnenie týchto špeciálnych úloh dostatočne pripravili, to znamená dať im dobrý výcvik, tréning a zabezpečiť im adekvátnu vojenskú techniku a materiál, ktorý potrebujú na plnenie týchto špeciálnych úloh, ktoré určite budú mať. V Českej republike ak idú špeciálne sily alebo v iných krajinách sú vyslané špeciálne sily, tak väčšinou to býva na určité časovo ohraničené obdobie. V tomto mandáte to nie je tak stanovené. Je to vlastne až do ukončenia operácie ISAF v Afganistane. A to, si myslím, sa mohlo určitým spôsobom zmeniť. Nebýva zvykom, že nemajú časovo obmedzený mandát tieto špeciálne jednotky, ktoré sú určené teda najmä na plnenie bojových úloh čiže vyhľadávanie, zneškodňovanie agresorov, nepriateľov, tiež trénujú Afganské národné bezpečnostné zložky. Môžu ich trénovať, tak tie kandaky, ktoré sú pripravované v rámci misie ISAF v Afganistane, tak tieto špeciálne jednotky môžu s nimi ísť do tých spoločných operácií.
Čiže, pán minister, ešte raz, chcem vás požiadať, aby ste venovali príprave týchto špeciálnych jednotiek zo Žiliny zvýšenú pozornosť, pretože prvýkrát v histórii Slovenska budú vysielaní aj na plnenie bojových úloh v tejto misii ISAF v Afganistane. My sme 5. pluk pripravovali, teda najskôr aby išli ako ochrana živej sily našej multiženijnej jednotky. A po tom získaní týchto skúseností by mohli byť chlapci v budúcnosti použití aj na plnenie týchto špeciálnych úloh. Takže, ešte raz, nech sú riadne pripravení na plnenie týchto úloh. A dúfam, že sa nikomu nič v budúcnosti nestane v Afganistane, zatiaľ môžeme konštatovať, že nezahynul ani jeden vojak v tejto misii ISAF v Afganistane. Nikdy, samozrejme, nevieme zaručiť 100-percentnú bezpečnosť týmto vojakom, ale vieme sa tomuto číslu nejakým spôsobom priblížiť.
Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2010 11:57 - 12:13 hod.

Jaroslav Baška
Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili traja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Z rozpravy nevyplynul žiaden doplňujúci návrh ani pozmeňujúci návrh na uznesenie, preto dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené do Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2010 9:53 - 9:54 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, hovorili ste o odškodnení bývalou vládou tých pozostalých po tomto banskom nešťastí. Ja si myslím, že ste zabudli na ďalšie problémy, ktoré musela riešiť bývalá vláda pána predsedu Roberta Fica. Bol to napr. výbuch vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky. A nebolo to pred voľbami, nebola to žiadna predvolebná kampaň, bolo to 2. marca v roku 2007, keď bol ministrom obrany môj predchodca. Vtedy tiež vláda rozhodla o odškodnení pozostalých po týchto obetiach. A si myslím, že nie je na tom nič zlé, keď vláda takýmto spôsobom pomôže jednak tou morálnou podporou a jednak aj určitou finančnou podporou. Nevidím na tom nič zlé.
A tie vaše slová, ktoré ste hovorili, že my sme si na tom robili takýmto spôsobom kampaň, to je úplný nezmysel a nonsens.
Skryt prepis