Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.5.2011 o 9:24 hod.

Ing.

Kamil Krnáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.5.2011 9:24 - 9:25 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, zareagujem len na prvú časť vášho príspevku. Prerokovávame riešenie priestupkovej imunity, nie trestnoprávnej imunity, takže ten príklad, ktorý ste použili o tom volení pána prezidenta Havla, je nie úplne korektný. Vzhľadom na to, že sa jedná o priestupkovú imunitu, tak vám nemôže hroziť, že vás niekto zatkne.
Na druhej strane, táto novela rieši aj prípad, že by vás chcel niekto riešiť na mieste, čo sa týka priestupku, a vy ste sa ponáhľali na hlasovanie. Vy môžete odmietnuť riešenie priamo na mieste a odložiť takto konanie o priestupkoch voči vašej osobe a vďaka tomu nebudete meškať na akékoľvek rokovanie alebo hlasovanie v parlamente.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2011 13:22 - 13:22 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, pôjdem postupne po tých častiach, ktoré ste vlastne vymenovávali.
Čo sa týka rovnocennosti tých rozhodnutí súdov, tak je zaujímavé, že ak považujeme tie jednotlivé rozhodnutia, to znamená otec, matka alebo striedavá starostlivosť, za rovnocenné, potom štatistika tomu nenasvedčuje, možnosti. Tá štatistika tomu nenasvedčuje, ak v praxi dochádza iba takmer k jednopercentnému napĺňaniu tej striedavej osobnej starostlivosti, tak potom asi tá rovnocennosť niekde pokrivkáva.
A čo sa týka tej drvivej väčšiny vášho príspevku a kritiky tej obligatórnosti toho rozhodnutia v prospech striedavej starostlivosti, tak v rámci toho zákona o rodine a v rámci toho § 24 ods. 2, kde sú vymenované tie kritériá, kedy vlastne súd má rozhodnúť o striedavej starostlivosti, tak sme už, resp. po podaní do podateľne Národnej rady sme sa zhodli aj predkladatelia aj s osobami, s ktorými sme to konzultovali, že vlastne k tým kritériám pribudne aj zohľadnenie záujmu dieťaťa, čo znamená, že vlastne ten celý váš príspevok kritický na margo tohto zákona vlastne je postavený iba na tejto jednej zmene. Preto nerozumiem dosť dobre vášmu návrhu, aby celý zákon bol kvôli tejto jednej zmene, ktorá sa dá v druhom čítaní napraviť, aby bol celý návrh vrátený na prepracovanie.
Na jednej strane ste kritizovali obligatórnosť, ktorú ako som teraz adresoval, bude veľmi jednoduchým spôsobom vyriešená. Na druhej strane ste navrhli ako alternatívne riešenia obligatórne tresty, obligatórne sankcie. Tam už zrazu obligatórnosť nevadí. To znamená, že tam jednoduchým spôsobom, áno, tam už jednoduchým spôsobom predurčíme, ako súd má rozhodnúť v danom prípade, či už má teda zveriť to dieťa inému rodičovi alebo, to je jedno, proste akýkoľvek iný druh sankcie. V tomto prípade, v tomto prípade práve si myslím, že treba, aby súd zvážil tie okolnosti, za ktorých to vzniklo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2011 12:48 - 12:49 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, veľmi pekne ďakujem za vaše podporné stanovisko. My ako predkladatelia, myslím, že môžem hovoriť za všetkých predkladateľov, máme záujem o spoluprácu a o širokú spektrálnu podporu tohto riešenia. Tak ako ste spomínali, týchto prípadov, ktoré sa v praxi vyskytujú, je naozaj veľmi veľa a sú veľmi smutné. Jednak z pohľadu rodičovských práv, z pohľadu toho práva dieťaťa napríklad na obidvoch rodičov, ale mnohí, lebo existujú aj takí odporcovia tohto riešenia, sa vôbec nezamýšľajú nad tým, že my vlastne v demokratickej spoločnosti zásahom štátnych orgánov bránime styku dvoch ľudí, ktorí sa ničoho nedopustili a nič nespáchali. A to je tragédia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.5.2011 12:29 - 12:30 hod.

Kamil Krnáč
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.5.2011 12:18 - 12:19 hod.

Kamil Krnáč
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2011 12:14 - 12:14 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, súhlasím s vami, že starostlivosť o mačku divú je namieste, ale je absolútne nemiestne, aby túto starostlivosť o genofond mačky divej mal na starosti poľovník.
Ja by som fakt chcel vidieť poľovníka alebo aj člena poľovnej stráže, ktorý má aspoň základnú predstavu o tom, ako vyzerá mačka divá, ako vyzerá skrížená mačka a ako to vie na diaľku posúdiť.
A čo sa týka tých vašich výpočtov metrov, tak to ani nebudem komentovať, pretože strieľať vo vzdialenosti do 50 metrov k osobe, tak ako to bolo napríklad doteraz možné, je niečo neuveriteľné. Keď sa po lese, bez ohľadu na to, či porušuje niekto predpisy, alebo nie, keď sa po lese pohybuje osoba so psom, ktorý je vo vzdialenosti do 50 metrov a poľovník si vynucuje právo zastreliť toho psa, tak potom asi nie sme v správnej krajine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2011 17:53 - 17:53 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ako ste na začiatku naznačili, opäť ste to zopakovali po svojich predrečníkoch, táto novela je rasistická alebo má teda také náznaky. Je veľmi zaujímavé, že hneď vzápätí za tým ste polovicu vášho prejavu rozprávali iba o rómskej menšine sám. A dokonca ste túto rómsku menšinu nepriamo obvinili z toho, že ak sa jej siahne na peniaze, tak automaticky to zvyšuje kriminalitu. Tak je otázka, kto je tu naozaj rasista?
Čo sa týka trestania, tak táto novela nemá za účel trestať za nezamestnanosť. To vôbec nie je tá téma. To je téma výchovy, výchovy k zodpovednosti, aby jednoducho slabé rodiny, aby sociálne odkázané rodiny neriešili svoju sociálnu situáciu tým, že budú zväčšovať svoju rodinu, lebo to je absolútne scestný krok. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 19.5.2011 16:43 - 16:43 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, veľmi rád by som si vypočul vaše vysvetlenie, prečo tento návrh zákona je podľa vás rasistický. Veľmi rád by som si to vypočul hlavne z toho titulu, aby ste sa pri vysvetľovaní nedopustili sám rasizmu. Vzápätí ste označili týchto ľudí za neschopných podnikania, čo už, by som povedal, sa dotýka určitého kastovníctva. A z toho celého mi vyplýva, že vy ste prvý, ktorý by bol veľmi rád, keby sociálne odkázané skupiny boli naďalej sociálne odkázanými, pretože potom im stačí aj sedem eur pri voľbách. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2011 16:41 - 16:42 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, zamysleli ste sa už niekedy nad tým, prečo tie najslabšie skupiny sú naozaj najslabšie, kto ich také vyrobil? Totiž pokiaľ by ste aktívne napr. aj vy s nimi pracovali, tak dneska by sme neboli pred tým problémom, že tieto skupiny si riešia svoju finančnú situáciu zväčšovaním svojich rodín. Tu nejde vôbec o šetrenie peňazí štátu, tu ide o určitú výchovu, výchovu k zodpovednosti. Ak niekto vie, že za ďalšie a ďalšie a ďalšie dieťa dostane nové a nové peniaze, a oni sami sa tak vyjadrujú, to nie je môj výmysel, tak potom niekde sa stala chyba, ak si takýmto spôsobom riešia svoje sociálne pomery. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2011 14:26 - 14:27 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Fico, chcem len zareagovať na vašu výhradu, že žiadny poslanec vládnej koalície nikdy neprejavil záujem o verejnú voľbu pred konaním tej prvej tajnej voľby. Prečítam vám citát z môjho článku na blogu 25. októbra, to znamená tri dni pred podaním prvého návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora. Citujem: "Predtým však urobím všetko preto, aby voľba generálneho prokurátora mohla byť verejná a aby verejnosť presne vedela, kto súčasnú nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní podporuje. Keďže v tajnej voľbe nie je viditeľné, kto koho podporil, nepripustil by som podozrenie, že jedným z podporujúcich súčasného generálneho prokurátora som aj ja."
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis