Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.12.2015 o 16:05 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 2.12.2015 16:05 - 16:07 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ja len úplne krátko. Tento návrh zákona je tu opakovane, ja som to aj predkladateľovi hovoril už aj pred polrokom, aj pred rokom, aj dvoma rokmi, mám tam výhrady v tomto zákone, preto za tento návrh zákona nezahlasujem.
A tie výhrady sú možno také prozaické, ale pre možno miestne pomery Bratislavy, ale treba si uvedomiť, že pediatri na Slovensku neraz pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach, a neviem si predstaviť, že keď na telefón zavolá, nie sme, naša krajina, ešte stále na to pripravená a máme nedostatok lekárov prvého kontaktu. Jak všeobecných lekárov, tak pediatrov. A pediatri, keď taký pediater má plnú ambulanciu, niekedy to je v období nejakých chrípok, to môže byť až 70-80 aj viac ľudí za deň, neviem, či si to pán kolega vie vôbec predstaviť, čo len s toľkými ľuďmi prehodiť dve vety, a nieto ešte ich vyšetriť, určiť diagnózu, predpísať lieky, je to veľmi, veľmi náročné.
A do toho keď by zavolala nejaká mamička, že potrebuje aj tu zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí, predsa ten lekár by sa správal aj veľmi nezodpovedne, ak by ďalších, ja neviem, 40 alebo 80 malých pacientov nechal čakať v priestoroch čakárne ambulancie. Nemyslím si, že v daných podmienkach a v danej situácii by to bol dobrý návrh zákona. Ja aj v minulosti som mal v podstate telefonáty aj osobné stretnutia, kedy pediatri sa vyhradili voči tomuto návrhu zákona, povedali, jednoducho nie je to možné zaviesť do aplikačnej praxe, jednoducho by to nezvládli. A navyše obávam sa, že aj práve táto služba by bola zneužívaná, lebo nakoľko si myslím, že ešte aj naša spoločnosť, samotní pacienti, teda tí rodičia nedozreli sme ešte na to, aby takáto starostlivosť bola poskytovaná v domácom prostredí podľa tohto návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.12.2015 16:02 - 16:04 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vystúpenie spravodajcu v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1835).
V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k navrhovanému uvedenému zákonu (tlač 1835). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel torby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v prvom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 10:29 - 10:31 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k tomuto prípadu, aj k tej kazuistike, ktorá je tu. Určite tento prípad, ktorý sa udial, sa dotkol predsa len celej našej spoločnosti, lebo to bolo v Poprade. Ak sa podobné dialo pred pár rokmi v Taliansku a zomrelo tak dievča v Udine, tak sa nás to tak bytostne nedotklo. Určite musíme sa aj nad takou závažnou otázkou zamýšľať. A možno aj Janka, som to od nej zachytil, dovolím si tak pripomenúť, reagovala tým, že si to zaslúži zmenu, ale bez tej diskusie to jednoducho nejde, ja takýchto ľudí, dovolím si povedať, sprevádzam. Tým, že otec toto urobil, tak urobil veľmi vážnu chybu. Za to ho určite neodsudzujem. Ale myslím si, že nebol dostatočne poučený. My máme takéto prípady a niekoľko rokov ležia u nás takí pacienti. Vedel by som ich krstným menom pomenovať. Máme konkrétne tri či štyri takéto deti, ale zaslúžia si takisto dôstojný život, aj tú kvalitu podľa možnosti v tej najlepšej podobe, ako to vieme zabezpečiť. Myslím si, že tu sa stala chyba aj na strane personálu, lebo jednoducho majú byť sprevádzaní takíto ľudia, nielen ten samotný pacient, ktorý je v tej kóme, vigílii alebo s apalickým syndrómom, predovšetkým aby tá rodina bola sprevádzaná a dostatočne oboznámená so skutočnosťami a s tým, čo to obnáša. Myslím si, že keby ten otec bol dostatočne poučený o tom, čo to znamená, nikdy by to neurobil. Myslím si, že aj tento skutok, aj on vo svojom srdci... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2015 11:06 - 11:06 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ak by bola pravda to, že poslanec Národnej rady by napadol nejakú babku, okamžite v ten deň by boli toho plné médiá a spustilo by sa policajné vyšetrovanie. Ak by to bola pravda, mal by som byť hneď v ten deň označený za posledného vyvrheľa, ktorého by mala spoločnosť odsúdiť. To svojím expresným vyhlásením urobil len Igor Matovič. Je zaujímavé, že celá prekrútená aféra sa medializovala až teraz v novembri, keď sa majú uzatvárať kandidátske listiny do parlamentných volieb. Moje indície - ako pri iných prípadoch z posledných rokov - vedú opätovne k Igorovi Matovičovi, ktorý sa vyžíva v medializácii, osočovaní, vyhľadávaní a v živení konfliktov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2015 11:05 - 11:06 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vám všetkým poslancom Národnej rady, ako aj verejnosti ospravedlnil za to, že cez moju medializovanú kauzu sa vytvára zlý, priam pokrivený obraz o nás.
To, že by som niekoho fyzicky napadol alebo sa správal vulgárne, nie je pravda a je to lož. O to viac, že sa malo jednať o staršiu osobu, babku, kde paradoxne sa ja o starších ľudí starám, často ich sprevádzam na ich poslednej ceste a mám k nim úctu. Dovoľte, aby som vám poďakoval za vašu tichú, ale aj otvorenú solidaritu. Nikto ste ma za celý týždeň ani v pléne, ani na chodbách parlamentu neoznačili za násilníka a útočníka, pretože ma poznáte. Predovšetkým chcem všetkým poďakovať, predsedovi mandátového a imunitného výboru pánovi Ľubomírovi Petrákovi, ktorý mal odvahu sa ma verejne v médiách zastať, hoci som ho o to ani nepožiadal. Za to ďakujem. Ak by bola pravda to, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 10:40 - 10:42 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, ono ten návrh zákona aj ten váš pozmeňovák ja ho podporím v hlasovaní, dúfam, že bude naozaj väčšina, lebo myslím si, že u nás na Slovensku tá podpora športu nejak zaostávala a, jak ste to spomínali, skákalo to po tej sínusoide, nech to teda má ten nárast a minimálne aspoň nech neklesajú tie finančné prostriedky do športu.
A čo sa týka tých dobrovoľníkov, áno, tak s tým sa nedá nesúhlasiť, lebo veľmi veľa administratívnej záťaže pri drobných peniazoch, keď treba platiť dane, odvody, prihlasovať a odhlasovať týchto dobrovoľníkov. Ale chcel som aj ja tuná trošku pri tých dobrovoľníkoch, ale kolegyňa ma už predbehla. Presne tá oblasť zdravotníctva, ktorá tuná je, a fungujú tuná dobrovoľníci, aby aj tí mohli byť aspoň čiastočne nejak takto kompenzovaní trebárs, keď by dostali ako takúto odmenu, aby tiež bola nejaká hranica stanovená, aby sa nemuseli tieto odvody platiť.
Jeden rozmer, ktorý ste tuná tak spomenuli, ja som bol tiež aktívnym športovcom a myslím si, že športovci docenia aj tú skutočnosť, aby mohli byť členmi tých výborov a podieľať sa aktívne na organizovaní svojich klubov. Aby to neboli len funkcionári, ktorí rozhodujú o tých športovcoch, tak ako sú školské samosprávy, fungujú a sú tam aj zástupcovia študentov, rovnako aj tuná si zaslúžia športovci, aby boli zastúpení v týchto funkciách, v týchto pozíciách. Myslím si, že ten šport aj taký, by som povedal, rekreačný a pasívny na Slovensku, my sme kedysi naozaj od rána do večera okrem toho, čo sme si pripravovali domáce úlohy, tak sme športovali. Dneska tých mladých ľudí nevidno vonku. Skôr sedia možno pri televízoroch, pri počítačoch a v tých horších prípadoch tak dokonca sedávajú v krčmách a naozaj tá nečinnosť plodí len zlo. Tak podpora športu v každom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2015 18:56 - 18:58 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, tak ako si to spomenul, neviem si ani reálne predstaviť, že tie sestry dajú tie výpovede a naozaj z nášho zdravotníctva odídu. A ty si lekár, poznáš túto situáciu, si aj kolega v zdravotníckom výbore a vieš veľmi dobre, aký je akútny nedostatok sestier v súčasnej dobe. Ja som sa veľakrát nad tým zamýšľal. Aj som to hovoril. Nedá mi, aby som to nespomenul aj teraz. Je tu aj pán minister.

Myslím si, že aj ten systém vzdelávania, ktorý máme pri tých zdravotných sestrách, nie je najšťastnejším riešením. Kedysi nám zdravotné sestry začali robiť po maturite. A boli to sestry pripravené pri lôžku. Dneska máme ich univerzitné vzdelanie a my máme akútny nedostatok sestier. Tieto sestričky, dovolím si povedať, či už s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním za tú svoju prácu nie sú dostatočne docenené.Tak ako si tu spomenul, pred pár rokmi dozadu Ústavný súd v podstate zrušil návrh zákona z roku 2011, keď konštatoval to, že zvýšenie tých platov nie je kryté teda peniazmi. Tiež som sa aj pána ministra pýtal, ako bude postupovať v podstate, vo všeobecnosti, ako sa bude postupovať ku zdravotníckym zariadeniam, či poisťovne navýšia zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami. Netýka sa to len nemocníc a štátnych zariadení, lebo sú tu aj neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a jednak aj ich sa toto dotkne. Ak nebudú to mať navýšené v zmluvách, tak nebudú mať z čoho zvýšiť finančné krytie platov sestier. Dovolím si povedať, že sestry podľa ich odmien alebo platov v našej krajine nie sú dostatočne honorované a doceňované. Ak by odišli ešte aj tieto sestry v tej zlej situácii, bola by to katastrofálna situácia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.11.2015 12:08 - 12:10 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Pán kolega, tak ako si to spomenul, práca sudcov a prokurátorov je veľmi náročná. Dodám, aj policajtov. A keď to majú robiť s plným nasadením a zodpovednosťou, má byť aj finančne aj zaplatená.
Dotkol si sa aj zmrazovania platov poslancov Národnej rady. Lenže, Daniel, pozri sa, ako si hlasoval, možno pri poslednom hlasovaní pri zmrazovaní platov. Hlasoval si proti zmrazovaniu platov poslanca Národnej rady? Na to sa treba pozrieť. Veľakrát sa veľmi správame pokrytecky, nechcem ťa označovať za pokrytca, to si nedovoľujem, ale ak tuná tu od rečníckeho pultu na jednej strane hovoríš o zmrazovaní platov a som proti nim, tak len nehovor, ale aj hlasuj tak. Ja som bol jeden z tých, ktorý hlasoval proti zmrazovaniu platu poslancov Národnej rady, nehanbím sa za to, aj priznávam sa, aj takto, to si môžete pozrieť aj zo záznamu, stojím si za tým. Rovnako aj poslanec Národnej rady má byť adekvátne ohodnotený. Veľakrát sa pokrytecky správame pri samotnom hlasovaní, nie jeden, nie dvaja. Tuná síce hlasujeme tak, ale na chodbách parlamentu skučíme, že jak sme hlasovali zle, jak sme hlasovali zle a hlasovali sme proti sebe. Ja som to už povedal a zopakujem to znova, ja nebudem hlasovať za jeden návrh zákona, ktorý bude tuná v pléne Národnej rady, ktorý bude proti poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
U nás je ešte, Daniel, stále nie prezidentský systém, ale parlamentný systém. A rovnako do väzby, o rozhodovaní do väzby, aby rozhodoval generálny prokurátor. Nebude okresný prokurátor dávať podnet na prezidenta Slovenskej republiky, tak to nemáme v ústave zakotvené. A je tu, stále je tu parlamentný systém. Poslanci nie sú ani niečo viac, ani menej, ale zaslúžia si rovnakú ľudskú dôstojnosť ako hociktorý iný človek v tejto krajine, ale veľakrát veľmi dehonestujeme túto pozíciu poslancov Národnej rady. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.11.2015 11:30 - 11:32 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám taký iný názor tuná na to. Ja som to už aj odprezentoval, aj to poviem znova. Minule som nejak na to nereagoval, ale je tu plná rokovacia sála, tak, a stojím si za tými slovami. Poslanecká imunita nepatrí osobe, ale poslancovi Národnej rady. Ja si myslím, že táto Národná rada sa pomýlila, keď zrušila poslaneckú imunitu. To bola chyba a myslím si a verím, že raz táto Národná rada sa vráti späť k zavedeniu poslaneckej imunity a nebudú nás tu zachvacovať také hysterické záchvaty, ako sa to deje tuná.
Ale treba si uvedomiť jednu vec. Ty si poslancom Národnej rady nie preto, aby si túto pozíciu zneužíval, ale aby si bol chránený. A dneska tí poslanci Národnej rady majú byť chránení. Myslím si, že tak kopeme do pozície poslanca Národnej rady a tak dehonestujeme túto pozíciu, že to nemá obdoby. Táto téma sa hnusne spolitizuváva. (Potlesk.) Prepáčte mi to, že to takto hovorím. Ja nevystúpim v rozprave a ja som sám zvedavý, že čo ešte tuná aj odznie, aj v rámci pozmeňujúcich návrhov.
Na druhej strane generálny prokurátor má tieto kompetencie. Táto Národná rada ho tuná zvolila a či už si dal ten hlas alebo si nedal, ale vždycky Národná rada je tým vrcholným orgánom, ktorý rozhoduje aj o tak závažných záležitostiach, ako je aj voľba generálneho prokurátora.
Je mi to ľúto, na záver poviem, ešte raz to zopakujem, že táto Národná rada zrušila imunitu poslancom Národnej rady. Na druhej strane koľkokrát tu hovoríme o oligarchoch, kadejakých skupinách, a poslanec Národnej rady pomaly bude ten posledný a nebude chránený touto imunitou. Imunita chráni poslanca Národnej rady, nie osobu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.11.2015 18:20 - 18:22 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Pán kolega, keby si sa vyjadril k tej tvojej vete: "Reálne vykonané práce na regulácii sa blížia k nule." Ako si to myslel?
Lebo ja by som chcel povedať tuná za náš región a zároveň aj vysloviť aj slová vďaky ministrovi životného prostredia aj národnej obrany, kde v našom regióne bolo preinvestovaných, nie prešustrovaných, ale reálne naozaj rozumne preinvestovaných 5 mil. eur, za ktoré sa vybudovalo, kolega Jano, 11 veľkých poldrov, 230 malých poldrov. Ty si lesník, ty budeš tomu rozumieť, čo ti teraz poviem. Tých 230 malých, to sú tie pstruháre, to sú tie gabióny, to sú tie eko koše, ktoré zachytávajú na horných úsekoch, potokoch, zachytávajú jednak aj tú prvú návalovú vlnu, ale takisto aj konáre a podobne, a tie pstruháre, tie slúžia na to, aby sa zachytili, keď splavuje tá prívalová vlna vodu, tak splavuje aj konáre, nečistoty a zároveň aj v čase, by som povedal, normálneho stavu vody vytvára zátišie pre..., u nás, v našich podmienkach horských naozaj aj pre pstruhy. Ja chcem aj vysloviť aj vďaku v podstate aj ministrom. Trvalo to dlhšie, ja som tiež mal na tom osobne záujem, aby čosi také sa vybudovalo, lebo v roku 2010 my sme naozaj mali obrovské problémy so záplavami. Obec Ľubica, Kežmarok, my sme boli utopení, my sme plávali a myslím si, že tie poldre, ktoré sú teraz tam vybudované, podstatne budú eliminovať túto prívalovú vlnu. Jeden z tých najväčších poldrov má kapacitu 105-tisíc kubíkov vody. Je to na Ľubickom potoku, zhruba tak stredne, stredne v hornom toku. Krásne sú tie poldre zabudované do reliéfu krajiny, nepôsobia rušivo.
Čo sa týka ciest. Samozrejme, nestihnem tu na všetko reagovať. Tak Fínsko, Nórsko sú tým príkladom.
Skryt prepis